E-přihláška ke studiu celoživotního studia na Pedagogické fakultě

Informace

Elektronická přihláška je platná pouze pro obory celoživotního vzdělávání. Přihláška ke studiu ve standardní formě studia se nachází na adrese https://stag.uhk.cz

Informace o zpracování osobních údajů v rámci programů CŽV jsou k dispozici v elektronické podobě na adrese https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/studium/celozivotni-vzdelavani/dokumenty.

Postup při podávání elektronické přihlášky

V následujících několika krocích vyplňte prosím údaje přihlášky. Podané přihlášky jsou dále zpracovávány až po zaplacení poplatku na účet UHK, příp. po zaslání požadovaných příloh – viz informace u jednotlivých programů celoživotního vzdělávání. Po odeslání přihlášky Vám bude zaslán na e-mail opis všech zadaných údajů spolu s platebními údaji a termínem zaplacení.

Zásady při vyplňování elektronické přihlášky
  • políčka označená * musí být vyplněna
  • pokud je u políčka symbol hledej, klikněte na tento symbol a následně vyberte potřebnou položku
© 2015 Univerzita Hradec Králové, e-mail: podpora.pdf@uhk.cz