30.4.2016
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2013 AJ Mgr. Jan Suk
9/11 a konspirační teorie
2 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Aktivizace žáků a studentů v angličtině
3 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Aktivizační formy výuky v angličtině na 1. a 2. stupni ZŠ
4 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Americký transcendentalismus : pojetí přírody v díle H. D. Thoreaua a R. W. Emersona
5 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Anglická logonyma v Hradci Králové
6 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglická společnost přelomu 18. a 19. století v prózách Jane Austen
7 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anglické neologické výpůjčky v současném francouzském tisku
8 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Anglické písně jako zdroj procvičení jazyka na středně pokročilé úrovni
9 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Angličtina na 1. stupni ZŠ hrou
10 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Angličtina ve firemním vzdělávání
11 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglosaská společnost v Anglosaské kronice
12 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Arthur Conan Doyle a počátky detektivního žánru
13 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické a společenské aspekty díla Elizabeth Gaskellové
14 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Bilingvismus a bilingvní rodiny v českém prostředí
15 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Bilingvní vzdělávání zaměřené na francouzštinu a angličtinu v České republice
16 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Biografie Jane Austenové a její odraz ve vybraných románových dílech
17 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Britská a americká angličtina v synchronním pohledu
18 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Budování postojů žáků k angličtině na 1.stupni ZŠ
19 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
C.S.Lewis: Mezi teologií a literaturou
20 2011 AJ Mgr. Helena Polehlová
Carrollova Alenka v říši divů a její filmové adaptace
21 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Carrollova Alenka v říši divů jako významné dílo žánru "nonsense"
22 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
CLIL a ekonomické předměty na střední škole
23 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
CLIL a společenské vědy
24 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Černošské spirituály - tajný jazyk podzemní železnice
25 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Česko-francouzské vztahy mezi 1919 až 1939
26 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dějepis ve výuce anglického jazyka - metoda CLIL
27 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Deviantní postava v díle Chucka Palahniuka
28 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Didaktické materiály zlepšující kvalitu výuky francouzského jazyka na základní škole
29 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Diferenciace ve výuce cizích jazyků
30 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Dramatické techniky ve výuce francouzského jazyka na základní škole
31 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny na základní škole
32 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny v českém školství
33 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Duch renesance v díle Geoffreyho Chaucera
34 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Důsledky cromwellovské republiky pro stuartovskou Británii
35 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Duševní rozkol: postavy a motivy v dílech Swati Avasthi
36 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Dvacet let družby mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer
37 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v angličtině - práce s jednotlivcem
38 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
39 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Edgar Allan Poe jako jeden z průkopníků prozaických hororů
40 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
E-learning a testování
41 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Erasmus pro všechny
42 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Erotické prvky v anglicky psané literatuře
43 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fastfoodu a jeho vliv na současnou americkou kulturu
44 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fotbalu v USA
45 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmová výchova v hodinách angličtiny
46 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmové adaptace Jany Eyrové: komparace
47 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Firemní jazykové vzdělávání - angličtina
48 2013 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Francouzská filmová tvorba nového tisíciletí
49 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Francouzský institut v Praze včera a dnes
50 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Frankofonní Vietnam – po stopách Francie
51 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Funkce a struktura imperativu v Pygmalionu G.B.Shawa
52 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Gertruda Steinová a ztracená generace
53 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Gilbert a George: život/dílo
54 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hororové povídky E. A.Poea a gotický román
55 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity na slovní zásobu v angličtině
56 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro rozvoj slovní zásoby v angličtině
57 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro slovní zásobu v angličtině
58 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Humor a estetika stand-up komedie v díle Forced Entertainment a Ricky Gervaise
59 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
ICT v angličtině
60 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
ICT ve výuce angličtiny
61 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Integrace žáků s dyslexií na 2. stupni ZŠ
62 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jack London a E. Hemingway - život, dílo a smrt
63 2011 AJ Mgr. Daniela Machová
Jak povzbudit žáky k interakci v hodinách francouzštiny
64 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Jak příběhy pomáhají při výuce angličtiny u dětí a dospělých
65 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jana Eyreová: knižní a filmové verze
66 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jane Austenová a Anglie na začátku 19. století
67 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Jazykový kurz na Maltě - pohled očima mezinárodních účastníků
68 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Jindřich VIII. a role žen v jeho životě
69 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
70 2011 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
71 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Kolotour - cyklistické prázdniny z lingvistického pohledu
72 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Komunikace v bilingvní rodině
73 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Konflikt v Severním Irsku
74 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Korsika, jedna z nejkrásnějších destinací Francie
75 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Krach Detroitu
76 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Kultura a tradice severoamerických indiánů v 21. století
77 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Lady Jane Greyová: devítidenní královna
78 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Leo Rosten "The Education of Hyman Kaplan" v překladech A. Přidala a P. Eisnera
79 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Lexikální analýza dvou vybraných povídek Williama Saroyana
80 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Maskovaná rasová diskriminace v USA
81 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Materiály pro výuku angličtiny u dyslektiků na 2. stupni ZŠ
82 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Metafora v sonetech Williama Shakespeara
83 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Metody výuky anglického jazyka na základních a waldorfských školách
84 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
85 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
86 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve výuce francouzského jazyka na střední škole
87 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Middlemarch a Oblomovka: Zobrazení společnosti a mezilidských vztahů v anglické a ruské realistické próze 19. století, v románech G. Eliotové - Middlemarch a I.A.Gončarova - Oblomov
88 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
89 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motiv dystopické společnosti v britské literatuře
90 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Motiv Necronomiconu v díle H. P. Lovecrafta
91 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Motiv zla v díle Williama Goldinga
92 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Motivace žáků učňovských oborů v angličtině
93 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Motivační aktivity v angličtině pro středoškoláky
94 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motivy evropské kultury, zeměpisu a historie v prozaickém díle J. K. Rowlingové
95 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Možnosti vedoucí ke zkvalitnění výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ
96 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Multikulturalismus na základních školách a víceletých gymnáziích a adaptace vietnamských žáků v českých školách
97 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mytologické motivy v románech J.K.Rowlingové
98 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mytologické prvky v próze J.R.R. Tolkiena
99 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Mýtus Jany z Arku ve filmovém umění
100 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Nabokovova Lolita a Burgessův Mechanický pomeranč: text a filmová verze
101 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské a mytologické motivy v díle J. R. R. Tolkiena
102 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské motivy v prozaickém díle A. C. Clarkea
103 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Netradiční pojetí detektivního žánru v díle Tony Hillermana
104 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Obraz Doriana Graye a jeho filmové verze
105 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Obsahově a jazykově integrované učení - angličtina a dějepis
106 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Ann Bronteové v jejích románech
107 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Jane Austenové v románech Pýcha a předsudek a Rozum a cit
108 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz skotské historie v díle Waltera Scotta a Diany Gabaldon
109 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz společenských hodnot v románu Waltera Scotta Ivanhoe
110 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Organizační formy práce v angličtině
111 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Osobnostní rozvoj žáka v hodinách angličtiny na střední škole
112 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Pán much: vybrané aspekty románu
113 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Paralelní rysy Orwellova románu 1984 a totalitního Československa
114 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Párová práce v angličtině
115 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Partnerská města Hradce Králové
116 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v jižní Francii
117 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v kraji Provence
118 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Podpora dovednosti čtení prostřednictvím dětské literatury na 1. stupni základní školy
119 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pohádky a bajky ve výuce francouzského jazyka a literatury
120 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Porovnání prezentace reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných středoškolských učebnicích
121 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Porovnávání výuky francouzského jazyka na vybraných školách Královéhradeckého kraje
122 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Postava mladého rozhněvaného muže
123 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Postkoloniální prvky a estetika In-Yer-Face v dramatickém díle Taniky Gupty
124 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Postoje žáků k angličtině
125 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Charlese Bukowskiho
126 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Raye Bradburyho: Sci-fi a horor
127 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Poznáváme Nikosii a její památky
128 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Poznejte velkoměsta USA a jejich zajímavosti
129 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Poznejte zajímavá místa státu Kalifornie
130 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Poznejte zajímavá místa státu New York
131 2013 AJ Mgr. Helena Polehlová
Praha za 48 hodin
132 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Praktická ukázka využití aktivizačních didaktických postupů ve výuce předložek ve francouzském jazyce
133 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pravá tvář historie čelí bujné fantazii Alexandra Dumase
134 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Problém identity v díle Samuela Becketta
135 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Problematika genderu v díle Virginie Woolfové
136 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika osvojování odborné terminologie v angličtině
137 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika výuky angličtiny v učňovských oborech
138 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Procházka Paříží druhé poloviny 19. století
139 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Projektové vyučování - Anglicky mluvící země
140 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojení výuky anglického jazyka a tělesné výchovy na střední škole
141 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojování zeměpisu a angličtiny
142 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Próza R. L. Stevensona jako odraz jeho životních zkušeností a postojů
143 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky humoru v románových dílech Jane Austenové a Charlese Dickense
144 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky In-Yer-Face divadla v tvorbě Sarah Kane a Marka Ravenhilla
145 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky propagandy v Shakespearových postavách Jindřicha IV., V. a VIII
146 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky rasismu v americké hip-hopové kultuře
147 2015 AJ Mgr. Michal Pištora
Prvky zážitkové pedagogiky ve výuce reálií USA
148 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Přelet nad kukaččím hnízdem:: kniha, český překlad a film
149 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Příběh jako zdroj pro rozvoj jazyka
150 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Příčiny Velké francouzské revoluce
151 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Příjezdový cestovní ruch v oblasti Telče
152 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Přínos zahraničních výjezdů pro českého středoškoláka
153 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy v díle E.A.Poea
154 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy ve vybraných dílech R.L.Stevensona
155 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Channel Islands
156 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Novém Zélandu
157 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování po zámcích na Loiře
158 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování za krásami Provence
159 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Rané povídky Ernesta Hemingwaye ve vztahu k jeho životním událostem a jejich styl
160 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Rasová segregace v americkém filmu
161 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie anglofonních zemí jako zdroj rozvoje jazyka a dovedností
162 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Reálie Kolínska v hodinách anglického jazyka
163 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie ve výuce anglického jazyka
164 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Recepce 9/11 v současné americké kultuře
165 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
166 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Rob Roy v kontextu prozaického díla Waltera Scotta - fikce a realita
167 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Role britské královské rodiny v 21. století
168 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Role věku ve výuce angličtiny
169 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Romány Charlese Bukowského
170 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvíjení čtenářské gramotnosti v angličtině
171 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině
172 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj slovní zásoby v odborném jazyce
173 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce gramatiky na SŠ
174 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Různé přístupy k výuce mluvnice na 2. stupni ZŠ
175 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce výslovnosti ve vybraných učebnicích angličtiny
176 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Satira v díle Jonathana Swifta
177 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Saxofon ve frankofonních zemích
178 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
SF povídka - základní charakteristika žánru
179 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Shakespearovy komedie
180 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Současná architektura v Londýně
181 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Společné rysy filmů Davida Lynche
182 2015 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Srovnání anglických a českých idiomů obsahujících názvy oblečení
183 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Srovnávací analýza prezentace vybraného gramatického jevu v metodických příručkách a v učebnici Horizons
184 2015 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Strategie učení cizího jazyka
185 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Studium a pobyt v zahraničí jako životní zkušenost
186 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svátky a významné dny ve Velké Británie
187 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svobodní zednáři v běhu dějin
188 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Teaching English at Secondary Schools in the Czech Republic and in Norway
189 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Tělo jako obscénní prvek v dílech Milenec lady Chatterleyové a Odysseus
190 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Téma lásky v románové tvorbě George Sandové (Consuelo)
191 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Téma obsese ve filmech Darrena Aronofskyho
192 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Téma strojírenství ve výuce angličtiny
193 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Tematické vyučování v angličtině na střední škole
194 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Testování v angličtině na základních a jazykových školách
195 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Topos jedu v díle Agathy Christie
196 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Tradice výroby porcelánu v Limoges, včera a dnes
197 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
198 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
199 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tři typy dystopických románů: My, Konec civilizace a 1984
200 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Tudorovci: fakta vs. fikce
201 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Učebnice anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - analýza a srovnání
202 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Úloha osobnosti královny Alžběty I. v Anglii 16. století
203 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Úroveň angličtiny u žáků posledního ročníku základních škol
204 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Užívání "taháků" na středních školách při testech z anglického jazyka
205 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny s důrazem na černošské nářečí
206 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny u českých studentů
207 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Versailles a jeho osudové ženy
208 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
209 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
210 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vladimir Nabokov: Lolita - komparace textu a jeho filmové verze
211 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Vliv britské kolonizace na současnou Nigérii
212 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Vliv gotického románu na dílo Northanger Abbey Jane Austenové
213 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Platónovy Republiky na dystopická díla A.Huxleyho a G.Orwella
214 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Vnímání cizineckého přízvuku v angličtině nerodilými mluvčími
215 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vybrané aspekty díla Oscara Wilda
216 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Výslovnost ve výuce anglického jazyka
217 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výtvarné umění prostřednictvím anglického jazyka
218 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Výuka anglického jazyka z pohledu studenta oboru učitelství angličtiny
219 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny a role ICT
220 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v malých skupinách
221 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v mateřských školách
222 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka hudební výchovy pomocí metody CLIL
223 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka jazyků na druhém stupni ZŠ a u dospělých studentů - shody a rozdíly
224 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka poslechu jako řečové dovednosti na 2. stupni ZŠ
225 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy a CLIL
226 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
227 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Využití dramatické výchovy při vyučování anglické gramatiky
228 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
229 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití literárního díla v hodinách angličtiny na základní škole
230 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Využití písně ve výuce francouzštiny
231 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
232 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj českého a amerického undergroundu v dílech Egona Bondyho a Allena Ginsberga
233 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj postavy Sherlocka Holmese v tvorbě Arthura Conana Doyla
234 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Vzdělávací systém v Norsku z pohledu českého učitele angličtiny
235 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
William Blake: Písně nevinnosti a zkušenosti
236 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zhoubná kniha: aspekty Wildova románu Obraz Doriana Graye
237 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Zkušenosti českého učitele s programem Comenius a jejich využití při výuce angličtiny na českých školách
238 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v díle Charlese Dickense
239 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Zobrazení mládí v Obraze Doriana Graye Oscara Wilda ve výuce anglického jazyka
240 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zrození superhrdiny v díle Michaela Chabona "The Amazing Adventures of Kavalier & Clay" a ve "zlatém věku" komiksu
241 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Zvláštnosti ragby ve Francii - jeho historie a jazyk
242 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Žáci s SPU a maturita z angličtiny
243 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy v komediích Williama Shakespeara
244 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Ženské postavy v románech Jane Austenové a Anne Brontëové
245 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy ve vybraných románech Thomase Hardyho
246 2012 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Ženy - autorky ve francouzské literatuře 17.století
247 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Ženy spisovatelky v americké literatuře
248 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Ženy Velké Británie napříč kulturním a literárním životem
249 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Život a kultura indiánů Cherokee se zaměřením na jejich psaný jazyk
250 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
251 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
252 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
3D technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
253 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Analýza artefaktů z produkce soudobé keramické dílny. Aplikace metody
254 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Analýza pohřebiště lužických popelnicových polí v Ostroměři (okr. Jičín)
255 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza souboru nálezového fondu středověkých militarií Muzea Východních Čech v Hradci Králové
256 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Analýza strategie laténského osídlení v regionu horního Polabí pomocí GIS
257 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
258 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
259 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní plastika moravské malované keramiky (Typologie, rozbor a možný význam)
260 2012 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Archeologické doklady lovu v paleolitu a mezolitu v Evropě
261 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Archeologické doklady umělých zdrojů osvětlení z období středověku a raného novověku se zaměřením na keramiku
262 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Archeologické nálezy na území Chrudimi
263 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Archeologické nálezy středověké výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
264 2013 ARCH Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Archeologický průzkum hradního návrší Potštejn pomocí detektoru kovů
265 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Bronzové dýky staršej doby bronzovej na východnom Slovensku
266 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Čtyřúhelníkové valy - Markvartice ve Východních čechách v době laténské
267 2014 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
268 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
269 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Dějiny pravěku ve výuce dějepisu a muzejní pedagogice
270 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Doklady mladopaleolitického umění v gravettienu / pavlovienu
271 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Drobnotvará industrie starého paleolitu ve střední Evropě
272 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Dřevěná vědérka z doby římské a doby stěhování národů na území ČR
273 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace chronologického vývoje osídlení kultury popelnicových polí na území města Jaroměře
274 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace lokality Postřelmov u Šumperka
275 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace únětického pohřebiště v Polepech u Kolína
276 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické měděné předměty na Moravě. (Společenská reflexe, otázka importů a technologie)
277 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické předměty z mědi v Čechách (Typologie, kulturní zařazení, importy, technologie, gender a společenská reflexe)
278 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitický šperk z mědi a drahých kovů v Čechách a na Moravě (Technologie, typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenská reflexe)
279 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Enviromentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
280 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Environmentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
281 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Etruské nástěnné umění
282 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Experimentální studium redukce železné rudy a zpracování železné houby v době laténské
283 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Exponované lokality Českého středohoří a jejich role v pravěkém náboženství
284 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Figurální stély 3. tisíciletí před Kristem v Evropě
285 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu ,,zvláštních okolností" ve východních Čechách
286 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu „zvláštních okolností“ ve východních Čechách
287 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze neolitického osídlení ve vybraných regionech: Možnosti elektronické publikace dat a analýzy v prostředí geografických informačních systémů
288 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologické výzkumu na katastru Droužkovic
289 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologického výzkumu na katastru Svijany
290 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodetické přístroje a jejich využitelnost v archeologii
291 2014 ARCH Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Gravettienská sídliště na území Čech, Moravy, západního Slovenska, východního Německa, jižního polska a severního Rakouska
292 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Historie výzkumu mezolitu v Čechách
293 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
294 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
295 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Hospodářství ve starší době římské v Čechách
296 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Ralsko a jeho zázemí a archeologických pramenech
297 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách, její vztah k sousedním kulturám
298 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách. Její vztah k sousedním kulturám
299 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Opočenska
300 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Rychnovska
301 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní plán výzkumu na lokalitě Hroška (okr. Rychnov nad Kněžnou)
302 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Intruze a superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
303 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Jaroměřsko v době římské
304 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
305 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
306 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Keramické soubory mohylové kultury ze středního Polabí
307 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramický odpad na lokalitě Tuněchody u Chrudimi
308 2012 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Konstrukce a funkce dlouhých domů v etnografickém kontextu. Aplikovaná 3D rekonstrukce
309 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Křesací soupravy doby římské v Čechách a na Moravě
310 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura nálevkovitých pohárů ve východních Čechách (Rozbor nálezových souborů, sídelní strategie, fenomén výšinných sídlišť, pohřební ritus: genderové a sociální odlišnosti)
311 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura zvoncovitých pohárů ve středních Čechách
312 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské elementy v przeworské kultuře starší doby římské
313 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské osídlení jižních Čech na příkladu lokality Přešťovice
314 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténská keramika na Chrudimsku
315 2013 ARCH Tomáš Mangel
Laténské bojovnické pohřby z období LT B-C1 ve východních Čechách
316 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení v povodí Divoké Orlice, Kněžné a Bělé
317 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Laténské osídlení v povodí říčky Bystřice
318 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Lengyelská kultura z Čech (Dynamika šíření, sídelní strategie, sídliště s rondely, hroby, společenské změny)
319 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Lov v paleolitu a mezolitu
320 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Magdalénien v Čechách
321 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Mapování kontur a jeho využití v archeologické analýze. Aplikace metody
322 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Meče u Langobardů
323 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Mlecí zařízení v halštatu a laténu Východních Čech
324 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny
325 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Možnosti rekonstrukcí staveb zemědělského pravěku
326 2012 ARCH PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzejní evidence archeologických nálezů
327 2013 ARCH doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nález mincí z Vysokého Mýta
328 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Nálezové kontexty depotů z období pravěku
329 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nálezy broušené industrie v nesídelní oblasti východních Čech. Geografická struktura nálezů
330 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Nálezy epišňůrového kulturního komplexu na území Hulína
331 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Nálezy lengyelské kultury na polykulturním sídlišti v Třebosicích (okr. Pardubice)
332 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na katastru obce Rosnice (okr. Hradec Králové)
333 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na území Kolína
334 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nástroje používané v pravěkém zemědělství a způsoby hospodaření v neolitu
335 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Nástroje, výrobní prostředky a výrobní technologie v halštatských Čechách
336 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické a eneolitické artefakty jako zbraně
337 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Neolitické dílny na výrobu kamenné industrie ve východních Čechách
338 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické sídliště Smiřice, okr. Hradec Králové (Vyhodnocení archeologického výzkumu)
339 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Neolitické sídliště v Lošticích v kontextu neolitického osídlení povodí horní Moravy
340 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Netradiční architektonické prvky na HaD/LtA hradištích ve střední Evropě
341 2013 ARCH Tomáš Mangel
Netypické polohy s doklady laténských aktivit ve východních Čechách
342 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
O pohřebním ritu kultury se šňůrovou keramikou v Čechách
343 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Obilné silo v pravěku
344 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve Východních Čechách
345 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve východních Čechách
346 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Osídlení Broumovského výběžku ve středověku
347 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Osídlení horního Pojizeří a Českého ráje v období popelnicových polí
348 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Osídlení v mladší a pozdní době bronzové na Příbramsku ve vztahu k přírodnímu prostředí
349 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Ostruhy z doby římské v Čechách a na Moravě
350 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ozdoby v neolitu a eneolitu Moravy. (Typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenský význam)
351 2014 ARCH Mgr. Martin Novák, PhD.
Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
352 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Počátky města Police nad Metují ve světle archeologických nálezů
353 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Počátky města Třebechovice pod Orebem ve světle archeologických nálezů
354 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových polí
355 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pohřby a lidské pozůstatky na neolitických sídlištích s přihlédnutím k situaci na lokalitě Obědovice
356 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby žen ve starším pravěku Čech
357 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřebiště kulturního komplexu lužických popelnicových polí v Určicích – Kumberkách (okr. Prostějov)
358 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřebiště z mladší doby římské a ze starší doby stěhování národů v Plotištích nad Labem: prostorové a chronologické vztahy
359 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus a společenská struktura kultury Maroš v Severním Srbsku
360 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřební ritus jako důležitý mechanismus ve formování společenské struktury ve starší době železné ve východních Čechách
361 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pohřební ritus v eneolitu (Ustálení pohřebního ritu, znaky genderových rozdílů, odraz specializace a sociální stratifikace)
362 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřební ritus vinařické skupiny a pohřbívání u ostatních polabských Germánů v 5. století
363 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pokus o datování neolitického osídlení v Obědovicích
364 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Porovnání náplně mohylových skupin v Čechách
365 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Porovnání prediktivních modelů s reálnou archeologickou situací na příkladě sídlištního komplexu Stolany (okr. Chrudim)
366 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Pozdně halštatská až časně laténská hradiště s funkcí tzv. centrálních míst ve Středních Čechách a struktura osídlení v jejich okolí
367 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pozdně římské importy v Čechách (4.-5. století)
368 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pravěká polozemnice
369 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prezentační geodatabáze archeologických dokladů na katastrálním území Lochenic
370 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Problematika tzv. dílen na neolitických sídlištích a pokus o zhodnocení výroby na neolitickém sídlišti v Obědovicích
371 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny gravettských sídlišť ve střední Evropě
372 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
373 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
374 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na Ha D – Lt A sídlišti v Tuněchodech
375 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na laténském sídlišti ve Slepoticích
376 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Průzkum odvodňovacích a větracích systémů kláštera theatinů v Praze a zpracování dokumentace v prostředí AutoCAD
377 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Prvky romanizace Markomanů v období vlády Marka Aurelia
378 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Přehled kvantitativních metod klasifikace. Teorie a metoda v archeologii
379 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Příspěvek k počátkům osídlení starší doby římské ve východních Čechách (sídliště ve Slepoticích)
380 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Rekonstrukce pohřebních zvyklostí v období zvoncovitých pohárů na základě pohřebiště Hoštice I
381 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Rondely v Čechách jako fenomén mladého neolitu
382 2012 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Rozmístění odpadních jímek jako ukazatel změn parcelního systému v Hradci Králové na základě vybraných příkladů
383 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské meče u Markomanů a Kvádů (Nálezy z ČR, Slovenska a Dolního Rakouska)
384 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské přilby ve druhém století našeho letopočtu
385 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie eneolitického osídlení severní Moravy (Struktura, prostorová a kulturní analýza, rozdíl oproti neolitu, význam oblasti)
386 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie řivnáčské kultury
387 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v horním Polabí v období mladšího neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, KVK). Labe jako důležitý akulturační koridor
388 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v povodí Jizery v neolitu a eneolitu (Struktura, prostorová a kulturní analýza osídlení, význam oblasti, vnější, formální, a vnitřní, společenské rozdíly)
389 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště lužických popelnicových polí v Černožicích, okr. Hradec Králové
390 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště mladší a pozdní doby bronzové v Nových Dvorech-Bažantnici (okr. Kutná Hora)
391 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LNIL a MML Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
392 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LnK a MMK Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
393 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště únětické kultury v Plačicích, okres Hradec Králové
394 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště z pozdní doby bronzové v Černožicích, okr. Hradec Králové
395 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony s cibulovitými knoflíky v Čechách a na Moravě
396 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony vinařické skupiny
397 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony ze starší doby římské na sídlišti v Nové Vsi u Kolína
398 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Stavby a kultovní objekty na pohřebištích doby římské u Markomanů a Kvádů
399 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Strategie osídlení pozdního paleolitu v Čechách
400 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Struktura keramické náplně neolitické keramiky na lokalitě Obědovice – výzkumné sezóny 1995–2000
401 2014 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura neolitického osídlení ve východních Čechách
402 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura osídlení s lineární keramikou ve vztahu k Podkrkonošské pahorkatině
403 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Středověké a novověké kachle z Palackého náměstí v Jevíčku
404 2013 ARCH PhDr. Jan Frolík, CSc.
Středověké osídlení na Hlinecku
405 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Studium zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých rybníků na Pardubicku z leteckých snímků
406 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
407 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Svébské meče starší doby římské
408 2011 ARCH Mgr. Jan Turek
Symboly ve výzdobě pravěkých artefaktů
409 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Šperk langobardských žen v Itálii
410 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Štípatelné suroviny postmezolitického osídlení východních Čech (Analýza na příkladu vybraných souborů: technologie, suroviny, importy a trasy šíření, typologie, odraz v hospodářském a společenském životě)
411 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Technologie štípání kamene od paleolitu do neolitu
412 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s lineární keramikou na lokalitě Turnov-Maškovy zahrady
413 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s vypíchanou keramikou na lokalitách Turnov-Maškovy zahrady a Ohrazenice
414 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby plastik kultury s moravskou malovanou keramikou
415 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby skelných materiálů v pravěku Čech
416 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Trendy výzdoby vyplňované pásky v lineární keramice východních Čech. Časoprostorová studie
417 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Typy zahloubených objektů na neolitických sídlištích a jejich srovnání s lokalitou Obědovice
418 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Úloha venkovských klášterů na vývoji osídlení ve východních Čechách
419 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Úpravy povrchu keramiky pomocí materiálů organického původu v kontextu předliterárních společností na území České Republiky
420 2014 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků
421 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Vandalové pod vládou Geisericha v severní Africe
422 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Variabilita pohřebního ritu šňůrové keramiky v Čechách a na Moravě
423 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Virtuální expozice předmětů denní potřeby na středověké vesnici
424 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Vliv eroze na dochování pravěkých archeologických situací
425 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vrch Oškobrh u Poděbrad jako pravěká výšinná lokalita
426 2014 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Východočeská rovinná halštatská sídliště a jejich vztah k nejdůležitějším krajinným prvkům
427 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Výšinná lokalita Sloup v Čechách, její vývoj a postavení v pravěku severních Čech
428 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Vývoj neolitického dlouhého domu: 3D rekonstrukce formy a stavební konstrukce
429 2013 ARCH Mgr. Radek Bláha
Vývoj osídlení v oblasti novohradeckých lesů
430 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Výzbroj a výstroj bojovníků v době římské na území České republiky a Dolního Rakouska
431 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Vztah notové výzdoby v lineární keramice východních Čech a sousedních oblastí. Studie regionalizace lineární výzdoby
432 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Choceňsku
433 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Orlickokostelecku
434 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Vysokomýtsku a Litomyšlsku
435 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí v severní části Malé Hané
436 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty starší doby římské v Čechách a na Moravě
437 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty u Markomanů
438 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zbraně mladší doby římské v Čechách
439 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí pohřby v kontextu kultury kulovitých amfor v Evropě
440 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí symbolika v hmotné kultuře zemědělského pravěku
441 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zvláštnosti pohřebního ritu v době římské na území ČR (Konfrontace antropologie s archeologií)
442 2011 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Zvláštnosti rozložení nálezů v neolitických silech
443 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Žárový ritus v období zvoncovitých pohárů ve střední Evropě
444 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
"Odpady se hromadí" - enviromentální projekt pro mateřské školy
445 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek

Naučné putování Rychnovem nad Kněžnou a okolím
446 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Akumulace rizikových prvků rostlinami
447 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na Desmidiales
448 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Analýza klíčových biologických pojmů v učebnicích biologie na gymnáziu a na druhém stupni základní školy
449 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Aplikace přírodovědných projektů v prostředí mateřské školy
450 2011 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Aposematismus a mimetické jevy u motýlů (Lepidoptera)
451 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Autochtonní a alochtonní dřeviny ve východních Čechách
452 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakteriální bioluminiscenční testy toxicity
453 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakterie a plísně v domácnosti
454 2012 BI PhDr. Ivo Králíček
Barvy jako návrh zadání biologické olympiády
455 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví v mikrobiologické laboratoři
456 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Biologie rostlin – pojmová náročnost v učebnicích základních škol a gymnázií
457 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscence a její využití
458 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscenční test toxicity
459 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Blanokřídlí (Hymenoptera) hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) ve vybraných rákosinách
460 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
BOTANICKÁ STUDIE PSAMOFYTNÍ VEGETACE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH DOLNÍHO POORLIČÍ
461 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum evropsky významné lokality Kaňon Ohře
462 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum přírodní rezervace U Houkvice
463 2014 BI Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
České stopy na glóbu
(Objevné cesty českých cestovatelů a jejich zařazení
do výuky zeměpisu 2. stupně základních škol)
464 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Dendrologický průzkum vybraných lokalit intravilánu města Chrudim (okres Pardubice)
465 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Denní motýli rašelinných lokalit Jihlavska - faunisticko-ekologická studie
466 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Detekce mykotoxinů pomocí ELISA testu
467 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Dětské nemoci a jejich výskyt na Jihlavsku
468 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Didaktické pomůcky k výuce ekologie na ZŠ a SŠ
469 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktika školních pokusů pro výuku biologie na základních a středních školách
470 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Domestikace psů, změny chování a přizpůsobení v nových podmínkách
471 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
472 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
473 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v MŠ
474 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ekologická výchova v preprimárním vzdělávání
475 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) na písčinách jižní Moravy a jižního Slovenska
476 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) v PP Na Plachtě v Hradci Králové
477 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Ekologie vybraných druhů šípatkovců (rod Echinodorus) a jejich využití v akvaristice
478 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen)
479 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace kamenných snosů v okolí obce Neratova v Orlických horách
480 2011 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji
481 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí
482 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace vojenského výcvikového prostoru Tisá, Cihlářského rybníku a luk v Tisé v Ústeckém kraji
483 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu u rostlin
484 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Fungicidní účinky látek produkovaných mravenci
485 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Geneticky modifikované organismy
486 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory vybraných lokalit Jičínska
487 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Glaciální a periglaciální tvary reliéfu na geograficky odlišných lokalitách východního Grónska a západního Himálaje
488 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Herbicidní účinek vybraných derivátů pyrazinu
489 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Historie toxikologie
490 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Hmyz na opuštěných vlakových stanicích jižní Moravy se zaměřením na žahadlové blanokřídlé
491 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Hnízdní biologie dudka chocholatého (Upupa epops)
492 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Hodnocení krajinného rázu a fytocenologický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic

493 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální regulace rostlin
494 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální stimulace rostlin pod působením abiotických stresorů
495 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Hra jako didaktický prostředek při výuce zeměpisu na základní škole
496 2013 BI Petruše Koutníková
Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
497 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chlorella a její účinky na lidský organismus
498 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Chráněná území v Praze - využití při výuce zeměpisu
499 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chřipka - příznaky a léčba
500 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Jak se žije lidem s Downovým syndromem na Královéhradecku
501 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Jevíčko a okolí. Využití v pedagogické praxi
502 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Kosti, svaly, pohyb – pojmová náročnost v učivu základní školy a gymnázia
503 2014 BI Petruše Koutníková
Kulturní památky Královéhradeckého kraje a jejich zařazení do výuky zeměpisu na 2. stupni základních škol
504 2013 BI Bc. Jan Wipler
Kvantifikace nejvýznamnějších těžkých kovů v plodnicích jedlých hub rostoucích v centru Hradce Králové
505 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Laboratorní metody v mikrobiologii
506 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Léčivé rostliny jako součást lidového léčitelství
507 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Lesní mateřská škola a možnost její integrace do klasické mateřské školy projektovou metodou
508 2011 BI RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc.
Makromycety vybraných biotopů Labských pískovců
Mykofloristická a ekologická studie
509 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Máme rádi přírodu – projekt na ochranu životního prostředí
510 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko
511 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši antropogenních stanovišť
512 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši Babiččina údolí
513 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši vybraných hradů severovýchodních Čech
514 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Méně známé druhy ovoce a zeleniny z oblasti Ruské federace
515 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Měření účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního testu toxicity
516 2013 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky bezobratlých živočichů pro střední školy se zaměřením na jejích rozmnožování a životní cykly
517 2011 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky obecné biologie na gymnáziu
518 2014 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie ČR na základní škole se zaměřením na Královéhradecký region
519 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie Evropy (Severní Evropa) na základní škole
520 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie východní Asie na základní škole
521 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Metody stanovení toxických kovů ve vybraných bioindikátorech
522 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mezidruhové interakce mezi mravenci (Hymenoptera: Formicidae)
523 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiologická kontrola jakosti při výrobě mléčných výrobků
524 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Moderní metody laboratorní mikroskopické techniky
525 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Mokřadní blanokřídlí hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens na Domažlicku
526 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Molekulární fylogeneze vybrané skupiny motýlů
527 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
528 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách západních Krkonoš
529 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Monitoring aktivity netopýrů v různých typech biotopů
530 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring fytocenóz s výskytem zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
531 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a limitující faktory pro jeho růst
532 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci
533 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
534 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu bakteriálního infekčního agens z domácích zvířat na člověka
535 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu mykotického infekčního agens z domácích zvířat na člověka
536 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring východočeských populací hlízovce Loeselova (Liparis loeselii)
537 2013 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Most mezi Asii a Australii: fylogeografie babocek rodu Symbrenthia
538 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Motivační prvky při výuce zeměpisu s využitím Maršovského údolí
539 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Motivační prvky ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy zaměřené na severovýchod České republiky

540 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Možné vlivy některých toxinogenních plísní rodu Fusarium na lidské zdraví
541 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Možnosti obnovy mokřadů na orné půdě v jižní části Bílých Karpat
542 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Adršpašsko- teplických skal
543 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci odkaliště ve Chvaleticích
544 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
545 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny ochratoxiny a jejich toxicita
546 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Myrmekofilie v palearktu
547 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Nakládání s kaly komunálních čistíren odpadních vod
548 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Naučná stezka v NPR Ransko u Ždírce nad Doubravou
549 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Návrh přírodě blízké obnovy pískoven na Královéhradecku
550 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Nervový systém člověka - porovnání způsobu výuky a pojmové náročnosti na základní škole a gymnáziu
551 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
NUTS II – region Jihozápad
552 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Litomyšlska a Vysokomýtska
553 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Blanka Mikátová
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Turnovska
554 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Obojživelníci Kochánovických rybníků
555 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Onemocnění kvasinkou Candida albicans - prevence a léčba
556 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Otravy mykotoxiny - v historii až po současnost
557 2012 BI Mgr. et Mgr. Martina Balzarová
PERSONALITY U RYB
558 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Plísně – systematika, výskyt, vlastnosti a možnosti detekce
559 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Podmínky života na Zemi v učivu environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
560 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Pojmová a obsahová analýza učebnice genetiky pro gymnázia a její porovnání s učivem základní školy
561 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Populační dynamika mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera, Formicidae)
562 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Posouzení geologických lokalit v údolí středního toku Žejbra
563 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v Krkonoších a Orlických horách
564 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme Českou republiku s dětmi předškolního věku
565 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Poznáváme naši vlast s dětmi předškolního věku
566 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme okolí mateřské školy
567 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Pracovní listy v hodinách zeměpisu
568 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Prevence rizikového chování v mateřských školách
569 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Primární sukcese společenstva bentických bezobratlých živočichů v nově vytvořených tůních
570 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Principy konceptu lesní mateřské školy - jednotnost či diverzita v jejich chápání
571 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika nepovinných očkování v České republice
572 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika povinných očkování v České republice
573 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
574 2011 BI Mgr. Josef Hotový
Prostorová aktivita ježků ve dvou různých typech prostředí
575 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem a fyziologické účinky chromu na rostliny
576 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem, translokace a vliv selenu na obsahové látky léčivých rostlin

577 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Příroda a děti předškolního věku
578 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Příroda CHKO Broumovsko v činnostech dětí předškolního věku
579 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Přírodovědné aktivity v mateřské škole
580 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci hnízdící v budkách v ptačím parku Josefovské louky
581 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci ve školní výuce
582 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Putování Jičínskem - vlastivědný projekt pro mateřskou školu
583 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Rekultivace lokality Lounský Chlum
584 2013 BI Petruše Koutníková
Role HuB ve virulenci patogenní bakterie Francisella tularensis
585 2013 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
586 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
587 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
588 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny vhodné pro léčbu kašle
589 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rozšíření raků (Decapoda) v povodí horního a středního Labe v České republice
590 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 1
591 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 2
592 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Růst a vývoj pšenice v podmínkách zasolení
593 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Selen a zinek ve výživě člověka
594 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Sezónní změny v populacích vybraných druhů plžů (Gastropoda)
595 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Sledování genotypů luskovin rodu Pisum s odlišnou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům
596 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Sledování vybraných znaků v rodokmenu závodních poštovních holubů v chovu Jiřího Sedláka
597 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Smyslové vnímání přírody dětmi v mateřské škole
598 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Současný stav rozšíření chráněného druhu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších
599 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Současný stav výskytů „melafyrů“ a jejich minerálů v Podkrkonoší
600 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji
601 2013 BI Petruše Koutníková
Srovnání funkce γδ T lymfocytů u různých živočišných druhů
602 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnání rozšíření a ekologie hrabalky Homonotus sanguinolentus s jejím hostitelem, zápřednicí jedovatou (Cheiracanthium punctorium)
603 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání toků Metuje a Staré Metuje mezi Jaroměří a Šestajovicemi
604 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
605 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri
606 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A (OTA) v kávě
607 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A v séru těhotných žen v 11. týdnu těhotenství
608 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A ve vzorcích rýže
609 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Stanovištní podmínky výskytu Pedicularis sudetica WILLD
610 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stanovištní poměry lokalit s výskytem Pedicularis sudetica v Krkonoších
611 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Strava a její vliv na lidský organismus
612 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Střední Polabí – exkurze ve výuce zeměpisu na základní škole
613 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium ekologických nároků zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v podmínkách střední Evropy
614 2013 BI RNDr. Petra Špidlová, Ph.D.
Studium potencionálních faktorů virulence bakterie Francisella tularensis
615 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů I
616 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů II
617 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Studium vodního režimu při vodním stresu u rodu Triticum
618 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce biologie
619 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce na VŠ
620 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové
621 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Škola v přírodě aneb ,,Hurá na Potštejn“
622 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah obojživelníků ohrožených silniční dopravou
623 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah ptactva na pískovnách u Příšovic
624 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Testování klíčivosti masožravé vodní rostliny bublinatky obecné (Utricularia vulgaris)
625 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Toxicita a fyziologické účinky chromu na rostliny
626 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Toxinogenní vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus a možné zdravotní dopady pro člověka
627 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek brassinosteroidů na fyziologické charakteristiky v podmínkách zasolení u rodu Triticum
628 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek chloridu sodného na metabolické a fyziologické procesy rostlin Triticum aestivum
629 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Určení pohlaví u denních gekonů rodu Phelsuma
630 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Užitečný a škodlivý hmyz – pracovní listy pro studenty nižších gymnázií
631 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vápník a hořčík ve výživě člověka
632 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a kutilky hnízdící v dutém rákosu a hálkách zelenušek
633 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - evoluce sběru pylu, nektaru a dalších rostlinných produktů
634 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - specializace středoevropských druhů na sběr pylu
635 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Vegetace nad horní hranicí lesa
636 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivěda v mateřské škole
637 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné putování Českým rájem pro děti v mateřské škole
638 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti a výlety v okolí Jičínska
639 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Jizerských hor
640 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Podzvičinska - projekt vlastivědných činností v mateřské škole
641 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti východních Čech a jejich využití v mateřské škole
642 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Vliv abiotických faktorů a zárůstu na výběr hnízdiště u kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae)
643 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv foliální aplikace derivátů pyrazinu na výnosové a kvalitativní ukazatele léčivých rostlin
644 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv chromu na produkci sekundárních metabolitů rostlin

645 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Národního parku Krkonoše
646 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě
647 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Vliv zasolení a fytohormonální aplikace na fyziologické charakteristiky rostlin rodu Triticum
648 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Vnitrodruhová variabilita vybraných druhů hadů na území České republiky
649 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Vybrané mykotoxiny z hlediska vlivu na zdraví zvířat
650 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vyhodnocení rekultivace skládky Lány
651 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Východočeské populace vstavače kukačky (Orchis morio)
652 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výchova ke zdraví dítěte na 1. stupni ZŠ
653 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu ochratoxinu A v potravinách živočišného původu
654 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií u dětí předškolního věku
655 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu patulinu v potravinách na bázi jablek
656 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Výskyt sledovaných znaků a zajímavých osobností v rodokmenu Lucie Konvalinkové
657 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové)
658 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na SŠ
659 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na ZŠ
660 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
661 2014 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
662 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka
663 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití a efektivita prezentací PowerPoint ve výuce botaniky na středních školách
664 2014 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Využití elektronové mikroskopie v biologii
665 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Využití geologických lokalit Jizerských hor a okolí v pedagogické praxi
666 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití interaktivní tabule ve výuce biologie člověka
667 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití lidových pranostik v mateřské škole - vlastivědný projekt
668 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Využití lokality Na Plachtě při výuce botaniky na střední škole
669 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití památek Královehradeckého kraje ve výuce v mateřské škole
670 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití prezentací ve výuce biologie na středních školách
671 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití školní zahrady mateřské školy k environmentální výchově dětí
672 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Význam včelích produktů pro člověka, jejich původ a dostupnost v Mladé Boleslavi a okolí
673 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Významné osobnosti Rychnovska
674 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisná charakteristika Třebechovic p. O. s využitím ve výuce zeměpisu
675 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné cyklovýlety Orlickými horami a jejich podhůřím

676 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné exkurze v Kopidlně a okolí
677 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Zeměpisné vycházky a exkurze v okolí Trutnova
678 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky okolím Machova
679 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po geologických zajímavostech v okolí města Přelouče
680 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Hořovicku se zřetelem ke geologii regionu
681 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Novém Bydžově a okolí
682 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Čáslavi
683 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Slatiny nad Zdobnicí
684 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny
685 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Změny chování vybraných plemen psů v nových podmínkách
686 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Způsoby ovlivnění kvality plodů jablek z hlediska omezení výskytu fyziologické skvrnitosti u náchylných odrůd
687 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Zvyšování účinnosti čištění odpadních vod na městské ČOV
688 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek v PR Dubno a PR Zbytka v Královéhradeckém kraji
689 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
690 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
691 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Život dospívajících s dětskou mozkovou obrnou v České republice
692 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
693 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
694 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Životní styl studentů střední školy
695 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Aerodynamický tunel pro školní experimenty
696 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza biomedicínských signálů získaných pomocí balistokardiografických měření
697 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza termomechanického chování elastomerních NiTi kompozitů
698 2012 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
699 2013 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
700 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku matematiky a fyziky
701 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Atomová spektrometrie, biomonitoring kovových toxických prvků, přístrojová technika
702 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Bezdotykové měření teploty
703 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Biologie jako zdroj motivace ve fyzice
704 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cesta ze Země na planetu Mars
705 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Dopplerův jev a měření rychlosti
706 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Elektrárny a ekologie (Příspěvek k enviromentální výchově)
707 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Elektroakustické konstrukce pro základní a střední školu
708 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Experimentální podpora výuky astrofyziky
709 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Fotovoltaická elektrárna, princip, užití,měření výkonu
710 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje v Mongolsku
711 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a bezpečnost silniční dopravy
712 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
713 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
714 2012 FY Romana Pracná
Fyzikální měření délek a času při sportovní činnosti
715 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzikální měření s programem Audacity
716 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely a bezpečnostní rizika jízdy dopravními prostředky
717 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely pohybu golfového míčku
718 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na bezpečnost silničního provozu
719 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
720 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
721 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
722 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
723 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Hydraulický ráz v hasičské technice
724 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Integrace poznatků v přírodovědném vzdělávání základnícho školství
725 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Inverzní rozptylová úloha v klasické mechanice
726 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Jaderná spektrometrie, radiační monitoring, přístrojová technika
727 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Jednoduché fyzikální modely vybraných sportů na ledu
728 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Jednoduché fyzikální pokusy na základní škole
729 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Keplerovy zákony a jejich použití při popisu pohybu těles
730 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Komparace elektronkových a tranzistorových zesilovačů
731 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Komparativní analýza alternativních zdrojů energie
732 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systém procesu metanizace v zemědělské bioplynové stanici
733 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systémy emisí z uhelné elektrárny
734 2013 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Kvaziperiodické děje v přírodě
735 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
LED jako zdroje světla
736 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření a výpočet tepelných ztrát zatepleného domu
737 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření akumulátorů
738 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření času a na čase závislých fyzikálních veličin
739 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření délek na povrchu Země
740 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření emisí velkých zdrojů, mobilní přístrojová technika
741 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření energií z distribučních soustav
742 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření femtosekundových laserových impulsů
743 2012 FY Romana Pracná
Měření fyzikálních věličin
744 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření meteorologických veličin a vývoje počasí v Rokytnici v Orlických horách a okolí
745 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
746 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
747 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření ohniskové vzdálenosti čoček
748 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření optimálních podmínek soustrojí se synchronním generátorem
749 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření pevnosti a pružnosti ložné plochy nemocničního lůžka
750 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření srážek a průtoků v povodí řeky Kněžné
751 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření úniku vzduchu z komponent vzduchotechnického potrubí
752 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Meteorologická měření
753 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mikrovlnná emise nabitých částic ve vzduchu
754 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Model přizpůsobení konstrukce přední části automobilu z hlediska ochrany chodců
755 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Modelování průběhu balistické křivky
756 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování reálných situací ve fyzikálních úlohách
757 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování ve výuce fyziky
758 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Moderní světelné zdroje
759 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Možnosti předpovídání výkonu fotovoltaické elektrárny
760 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mpembův jev
761 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace jednoduchého dataloggeru pro sledování pohybů člověka
762 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Návrh piezoelektrického snímače
763 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Objemová roztažnost hřídelových těsnících kroužků
764 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Optimalizace osvětlení průmyslových a komerčních prostorů
765 2013 FY   Ověření metody EEG biofeedback v praxi
766 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Ověření metody EEG biofeedback v praxi
767 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Pohyb tělesa s uvážením odporových sil
768 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání meteorologických dat z oblasti Krkonoš
769 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání srážkoměrných dat z oblasti Krkonoš a jejich statistické souvislosti s rychlostí větru
770 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Proč žáci nemají rádi školskou fyziku?
771 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Příručka pro tvorbu prezentací v distančním vzdělávání
772 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení krokového motorku ze systému pro měření ve školní laboratoři
773 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení spotřeby energie v domácnosti
774 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Řízení výroby společnosti pomocí 3D konstrukčního programu
775 2012 FY doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Simulace procesů s využitím teorie úzkých míst
776 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Simulace reaktorové kinetiky v jaderné elektrárně užitím simulátoru PARCS
777 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Simulátory elektrických obvodů a jejich využití v praxi
778 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Softwarová analýza zvuku hudebních nástrojů
779 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Spektra moderních zdrojů světla
780 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Sportovní motivace ve výuce fyziky
781 2013 FY RNDr. Jan Šlégr
Statistická analýza výbojů Teslova transformátoru
782 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Studium činnosti a úpravy stabilizovaného zdroje EZ2
783 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium proudění horké vody v potrubí s velkým průřezem
784 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami
785 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Systém měření kvality laku v automobilovém průmyslu
786 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Technická diagnostika tepelných motorů - letadlové motory
787 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelné dělení kovů
788 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Termovizní diagnostika budov
789 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Testování materiálu metodou zrychlených povětrnostních podmínek
790 2011 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Testování rentgenových zařízení pro dentální aplikace
791 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Testování tlumičů pro nižší třídu automobilů
792 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
793 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Určování dráhových parametrů vesmírných těles
794 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vliv meteorologických podmínek na naměřené hodnoty dopravního hluku v obytné zástavbě
795 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Vstupní kvazistandardizovaný test na střední škole ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
796 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vyhodnocení fotovoltaické elektrárny v regionu východních Čech
797 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vyhodnocení verifikací ozařovacích plánů v radioterapii s modulovanou intenzitou pomocí portálové dozimetrie
798 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vyhodnocovací zařízení pro měření EMC induktivních senzorů
799 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Výpočty a měření tepelných ztrát budov
800 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Využití čerpadel v tepelné elektrárně
801 2011 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru MS Excel v modelování matematických úloh
802 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vývoj a stavba automatické líhně
803 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vývoj dotykového tonometru pro měření tlaku v tepnách
804 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Vývoj elektromechanických prvků pro lékařské diagnostické přístroje
805 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Základní měření pasivních a aktivních elektronických součástek
806 2012 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Základy navigace
807 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zkoumání pohybu míčku na stolní tenis
808 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zpracování mapy obslužnosti zásahovými vozidly integrovaného záchranného systému
809 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
1968 - Zlom ve válce ve Vietnamu, ofenziva Tet a její dopad na média
810 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Adresáti královéhradecké korespondence v letech 1588-1597 (Příspěvek ke studiu východočeské nižší šlechty)
811 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Aktivita politických stran a jejich volební výsledky v politickém okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1918–1938
812 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Alžběta Tudorovna a Marie Stuartovna aneb střet a vývoj politických
a náboženských zájmů dvou královen
813 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Antisemitismus a národnostní nesnášenlivost v humoristických listech
814 2011 HIU prof. PhDr. Vladimír Wolf
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Aplikace státního přístupu k řešení cikánské otázky v kompetencích
politické správy okresu Trutnov v letech 1945-1970
815 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Arcibiskupský seminář s kostelem sv. Vojtěcha v Praze. Historie a urbanisticko-ideologický význam areálu za první republiky
816 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Architekt Jan Schmoranz (1857–1899). Život a dílo
817 2012 HIU Jitka Arnoštová
Atentát na Heydricha a česká společnost
818 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Automodelářství jako fenomén trávení volného času v éře socialismu
819 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Aviatika, motorismus a cyklistika v Pardubicích na počátku 20. století
820 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Bankovní architektura v éře první republiky
821 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Biberštejnové v éře posledních Lucemburků
822 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Bibliografie ženského tisku
823 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
824 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
825 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Bohumil Laušman, sociálně demokratický ministr průmyslu v letech 1945 - 1948
826 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Boleslavský landfrýd 1440-1453
827 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Březhrad v první polovině 20. století
828 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Církevní procesy v 50. letech na příkladu Antonie Hofmanové
829 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1938 – 1945
830 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Častolovičtí Sternbergové počátku 20. století pohledem příchozí korespondence
831 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Československá armáda v Litoměřicích v letech 1918-1938
832 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československá strana lidová a její východočeská organizace v letech 1967-1971
833 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Československá výcviková, periodická a hraná armádní filmová tvorba a filmy zahraničního původu v československé armádě 1951-1960
834 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československé generální konzuláty v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a Jugoslávii (1918-1939)
835 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Českoslovenstí legionáři, rodáci a občané z Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště
836 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Čestní občané města Kutná Hora jako odraz českých dějin 19. a 20. století
837 2013 HIU PhDr. Zdeněk Zahradník
Činnost architektekta Oldřicha Lisky v Hradci Králové
838 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost ateliéru Fellmann a Helmann v Karlových Varech
839 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Činnost československého konzulátu v Katovicích v letech 1925 - 1939
840 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost Okresní péče o mládež v Hradci Králové (1910-1947)
841 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.
Dějiny každodennosti obyvatel Nového Bydžova ve dvacátých a třicátých letech 20. století
842 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dějiny krajkářství na Vamberecku od čtyřicátých do devadesátých let 20. století
843 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Dějiny Královéhradecka v literatuře 19. století
844 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)
845 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Dějiny textilního závodu UO TEX v Ústí nad Orlicí
846 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Dějiny výtvarné kultury a každodennosti ve výuce středoškolského dějepisu
847 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dělnická kolonie Raškovec 1924-1956 (obraz, lidé, doba)
848 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Demografický vývoj farnosti Slatina nad Zdobnicí v 19. století
849 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Didaktická a metodická analýza učebnice – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
850 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Diskuse o samosprávě pracujících v šedesátých letech 20. století
851 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Divadelní budovy ateliéru Fellman a Hellman na území České republiky
852 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Divadelní život v Mnichově Hradišti 1833-1939
853 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dobročinná a sociální práce Marie Červinkové-Riegrové
854 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dochované větrné mlýny na Drahanské vrchovině
855 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dolnokralovicko v proměnách. Krajina, společnost a vodní dílo Želivka (Švihov)
856 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
857 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Dopad válečných událostí na život obyvatel města Rychnova nad Kněžnou v letech 1914 – 1918
858 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné církevní památky na jihovýchodě Náchodska do roku 1848
859 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Drobné církevní památky Šumperska
860 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné sakrální plastiky na Policku
861 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Druhá anglo-nizozemská válka očima Samuela B. Pepyse
862 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Duchovenstvo sirotčího svazu a jeho role v husitské revoluci
863 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici v letech 1918 – 1948
864 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Fenomén - Underground
865 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Festivaly jako fenomén české polistopadové kultury
866 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Formování představ Edvarda Beneše o linii vnitropolitického uspořádání poválečného Československa v rozmezí let 1941 – 1945
867 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
František Probošt (1909-1963), historik, spisovatel, intelektuál
868 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
František Wald – neznámý vědec a jeho vztahy s významnými osobnostmi z přelomu 19. a 20. století
869 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Fungování hradu Bezděz v rukách mnišských řádů
870 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou v letech 1918 – 1948
871 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Hans Krebs (26.4.1888 – 15.2.1947) - politická cesta
872 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historické proměny městečka Zahrádka
873 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie Braneckých železáren do roku 1945
874 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě a možnosti jejího nového využití
875 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie bývalého kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace po roce 1789
876 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Historie evangelického sboru v Daňkovicích od Tolerančního patentu do osamostatnění (1782 - 1904)
877 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie firmy Sodomka ve Vysokém Mýtě do roku 1948
878 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie františkánského kláštera v Turnově
879 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie gymnázia v Rychnově nad Kněžnou
880 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie kostela sv. Markéty v Chrasti-Podlažicích
881 2013 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách od reforem po normalizaci
882 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi do konce vlády Josefa II.
883 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historie průmyslové výroby v Pilníkově do roku 1945
884 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie výroby tradičních Lomnických sucharů od roku 1810 po druhou světovou válku
885 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie závodu Hedva v Dolní Dobrouči a jeho právní předchůdci
886 2012 HIU PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Hospodaření města Kutné Hory v letech 1462-1527 ve světle
dochovaných šepmistrovských počtů
887 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Hospodářský vývoj okresu Svitavy v letech 1949 – 1953
888 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hospodářství na libereckém panství po nástupu Gallasů (1634-1654)
889 2012 HIU doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební impresionismus v Čechách
890 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jednotky SOS v severních Čechách v letech 1936 -1939
891 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Jindřich Prucha a inspirační zdroje jeho tvorby
892 2011 HIU prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Jiří Thurzo (1567-1616) osobnost v kontextu doby
893 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat
894 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Josef Mocker – neogotické přestavby
895 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Kamenosochařská tradice a škola v Hořicích
896 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karolína Světlá a Mary Chesnut: srovnání životního stylu české a americké ženy v kontextu české a americké společnosti na počátku druhé poloviny 19. století
897 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karpatsko-dukelská operace v pramenech osobní povahy
898 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kolektivizace na Třebechovicku
899 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace zemědělství na Rychnovsku v letech 1949 - 1960
900 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1958
901 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1960
902 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kolínské městské vodovody v 19. století a první polovině 20. století
903 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Komunistický kutnohorský tisk v letech 1946-1948
904 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Konec druhé světové války na Ledečsku
905 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
906 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
907 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
908 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
909 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Kritické hodnocení postoje k public relations zámku ve Zruči nad Sázavou
910 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika české pozitivistické historie po únoru 1948 v soudobé publicistice a odborném tisku
911 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika marxistického dějepisectví v české odborné publicistice
912 2012 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, historie Horské služby a záchrany v horách. Významné osobnosti Horské služby a jejich přínos společnosti
913 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Kultura a školství volyňských Čechů 20.-30. let 20. století
914 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní festivaly jako fenomén české polistopadové společnosti
915 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kulturní politika KSČ na Náchodsku v 50. letech 20. století
916 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní, vzdělávací a společenské nadace jako fenomén české polistopadové společnosti
917 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kutná Hora a tradice historických vozidel po roce 1948
918 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Lázeň a lázeňství v periodickém tisku (1890-1938)
919 2013 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Lázně Poděbrady v první polovině 20. století
920 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Liberecká radnice jako socio-kulturní fenomén města
921 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Lyžařský sport v Krkonoších
922 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Mechanismus a realizace voleb do systému národních výborů v Pardubicích (srovnání let 1954 a 1957)
923 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Město Slatiňany v období Česko-slovenska a protektorátu Čechy a Morava
924 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
925 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Meziválečná regionální žurnalistika
926 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Mimořádný lidový soud v Chrudimi v letech 1945-1948
927 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti
928 2011 HIU PhDr. Radim Urbánek
Mlýn čp. 26 v Záměli
929 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda na stránkách prvorepublikových časopisů
930 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda v éře první republiky
931 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Modernizace hospodaření v domácnosti v první polovině 20. století v Československu
932 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Morální problematika v polské a slovenské kinematografii pozdní éry reálného socialismu
933 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Mostečtí měšťané ve světle Knihy posledních pořízení z let 1681-1733
934 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české moderní literatuře
935 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české umělecké literatuře
936 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Možnosti muzejní prezentace kulturního dědictví - teoretická východiska, realizace, používané prostředky
937 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náboženské poutě na Rychnovsku a Orlickoústecku po II. světové válce
938 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náhrobky a epitafy Dobřenských a Dohalských a jejich příbuzných rodů na Hradecku v 16. a 17. století
939 2012 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Náchodská Prima sezóna - pocta Josefu Škvoreckému
940 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Nálet na Pardubice z 22. července 1944
941 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Nálezy pravěkých šperků na území Českého ráje
942 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Návrat nežádoucí
943 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Nekonvenční ženy Jagellonské éry (Johanka z Krajku)
944 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Normalizační rituály v životě vysokoškolských studentů
945 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Nová Paka a její polistopadové kulturní festivaly
946 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Občanská záložna v Přelouči, vznik a dějiny budovy
947 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků gymnázia Nymburk
948 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova a nové využití areálu zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou po roce 1989
949 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova architektonických památek na Broumovsku
950 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
951 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
952 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy v časopise Vlasta ve 40. a 50. letech 20. století
953 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Obsazení Porýní 1936 očima českého tisku
954 2013 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Obuvnictví na Skutečsku v 1. pol. 20. století
955 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Od ideálního konceptu barokní pevnosti k Terezínu
956 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Odraz rozvoje občanské společnosti v Lounech ve spolkové činnosti druhé poloviny 19. století
957 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury 2. poloviny 20. století v české společnosti.
958 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury v meziválečném Československu
959 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Ochrana kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje za pomoci dotačních titulů
960 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Osídlení Vraclavska a Hrutovska v raném středověku
961 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Osudy členů odbojové organizace Obrana národa – oblastního velitelství Velká Praha
962 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Osudy hradu v České Lípě v letech 1945-1992
963 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Osudy obyvatel Královédvorska před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 1945 - 1947
964 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Památníky obětem první světové války na Novopacku
965 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Pardubické sportovní kluby v první polovině 20. století
966 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Pellyové, osudy regionální společenské elity, aneb Policko na přelomu 19. a 20. století
967 2012 HIU Doc. dr. J. Čechurová, Ph.D.
Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948
968 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pietní místa 1. a 2. světové války v okrese Trutnov
969 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Plesová etiketa v době první československé republiky
970 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Počátek politické kariéry Zdeňka Konopišťského ze Šternberka
971 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Počátky a rozvoj tovární textilní výroby na Broumovsku , na příkladu firem Walzel a Schroll
972 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Počátky cukrovarnictví v Českém Meziříčí (1871-1914)
973 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Počátky motorismu a létání v Ústí nad Orlicí a jejich sociální a kulturní dopad očima Karla Bíny a pamětníků
974 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky normalizace na okrese Ústí nad Orlicí z hlediska regionálního tisku
975 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Podoba venkovské školy v Českém Meziříčí v letech 1948-1970
976 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické elity KSČ a státní správy na okrese Frýdlant v Čechách v letech 1948-1960
977 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní a společenský vývoj Litomyšlska v letech 1945-1960
978 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1948-1960
979 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj na Zábřežsku v letech 1948 - 1960
980 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1948-1960
981 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1945 - 1948
982 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1948 – 1960
983 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Mladá Boleslav v letech 1945-1948
984 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Nová Paka v letech 1945–1960
985 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Roudnice nad Labem v letech 1945-1960
986 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Sedlčany v letech 1945–1960
987 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Svitavy v letech 1949-1960
988 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Velké Meziříčí v letech 1945-1960
989 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Politický, hospodářský a společenský život v Třebíči ve 20. a 30. letech 20. století
990 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj města Hlinska v letech 1948 - 1960
991 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politika Okresního Národního Výboru ve Svitavách od roku 1964 až po normalizaci (1971)
992 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Postava Přemysla Šámala jako kancléře v období první republiky
993 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Postavení katolické církve v severních Čechách po roce 1948
994 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
995 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Právo lidu v exilu v letech 1978-1990
996 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace historických památek v prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice a přilehlých měst Lysá nad Labem a Čelákovice
997 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek Schönwald
998 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek ve Stránecké Zhoři (okres Žďár nad Sázavou)
999 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Prezentace vývoje bývalé pevnosti Hradec Králové a jejího kulturního významu
1000 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Prezentace zámku Žamberk
1001 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna Pionýru po "Sametové revoluci"
1002 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Proměny pojetí koncepce obnovy péče a využití hospitálu v Kuksu
1003 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku na hranicích historického Čáslavska a Kouřimska v letech 1654-1850
1004 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku v soudním okresu historického Žďáru nad Sázavou v letech 1654-1850
1005 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Proměny života na Znojemsku v období první světové války (1914-1918)
1006 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Pronikání rockové hudby na českou hudební scénu v letech 1960- 1980
1007 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Prožitek první světové války očima českých a britských literátů
1008 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Průmysl kamene ve Skutči v 1. pol. 20. stol. na příkladu konkrétních firem
1009 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Průvodce po sakrálních památkách v Liberci a okolí
1010 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
První československý prapor v Cognacu v pramenech osobní povahy
1011 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Přijímání jazzu a jeho reflexe v prvorepublikové společnosti
1012 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Psychologické působení protektorátní kinematografie
1013 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Public Relations aktivity galerií rozdílné velikosti a významu na příkladu Prahy, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu
1014 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Publicistická činnost Františky F. Plamínkové
1015 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Působení Eduarda a Karla Khuen-Belasi v Hrušovanech nad Jevišovkou (1847-1945)
1016 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Působení Městského národního výboru v Litomyšli v letech 1945 - 1960
1017 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Rakovník v éře první republiky
1018 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe dění v Makedonii v českém tisku v letech 1992-1993 a 2000-2001
1019 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe Gorbačovovy politiky "glasnosti" a demokratizace v československém předlistopadovém tisku
1020 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Reflexe hilsneriády v dobovém tisku
1021 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Reflexe moderního historického myšlení na stránkách Českého/Československého časopisu historického
1022 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Reflexe války v Afghánistánu v československém tisku 1979 - 1989
1023 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Reflexe války v Indočíně v československém tisku
1024 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Reflexe židovské kulturní elity na změny společenských a politických poměrů v Československu na stránkách dobových periodik – v období od října 1938 do března 1939
1025 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální historiografie vybraného místa/regionu
1026 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražské kultury a společenského života
1027 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražského kulturního a společenského života
1028 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Regionální ozvěna Sametové revoluce
1029 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Renesanční epitafy v kostele Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové
1030 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Represe venkova v 50. letech a její vliv na život v obci Litoboř
1031 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Rodilí Čechoslováci ve službách německých ozbrojených sil za druhé světové války
1032 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Románské kostely a sídla v západních Čechách a jejich vztah k Pojizeří
1033 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Rožmberkové ve slezských úřadech v pozdním středověku
1034 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Ruská fronta první světové války v denících legionářů a materiálech osobní povahy
1035 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Růžena Vacková a proces Mádr a spol
1036 2011 HIU prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Řádové hrady v Livonsku
1037 2011 HIU doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římský limes a jeho funkce za císařství
1038 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Sepulkrální památky okresu Rychnov nad Kněžnou
1039 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sexualita českých vojáků první světové války v pramenech osobní povahy
1040 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti
1041 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Sklářský a bižuterní průmysl na Jablonecku v 18.-20. století
1042 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Smiřické loutkové divadlo v kontextu východočeského loutkoherectví (1926 - 2011)
1043 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Snahy Sirotků o ovládnutí severních Čech a Horní Lužice
1044 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Socialistické festivity v Mladé Boleslavi
1045 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sociálně-hospodářský obraz venkovského života na panství polensko-přibyslavském v 18. století
1046 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Socha Bubnujícího legionáře v Ústí nad Orlicí
1047 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Soužití Čechů a Němců na Svitavsku v letech 1938-1948
1048 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sovětská posádka ve Vysokém Mýtě 1968-1990
1049 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Společenské rozvrstvení nositelů rakousko-uherských řádů v předvečer I. světové války
1050 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sport a maskulinita na počátku 20. století
1051 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Srpen 1968 a normalizace na Broumovsku
1052 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Stavba pivovaru v Josefově z hlediska stavebního vývoje a jeho fungování
1053 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Městského muzea a galerie Hořice
1054 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations muzea Mladoboleslavska
1055 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Oblastní galerie v Liberci
1056 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Systém československého pohraničního opevnění na území východních Čech a jeho obranyschopnost v případě napadení
1057 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na kulturních památkách v okrese Nový Bydžov
1058 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na stavebních památkách okresu Jihlava
1059 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Tanec v životě české společnosti 19. století
1060 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Technické památky východních Čech a okolí se zaměřením na vodohospodářství
1061 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Texlen Trutnov a jeho zaměstnanci v letech 1946-1958
1062 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Textilní firma Antonín Čerych a synové, Josefov - Jaroměř 1870-1946
1063 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Textilnictví ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1866-1914
1064 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Továrna Josefa Prokopa Synové v letech 1918 - 1939
1065 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Tradice výroby dřevěných hraček na Hlinecku
1066 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Trestná činnost vojáků v československých legiích za první světové války
1067 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Chrudimi (1945 - 1948)
1068 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Litomyšli 1945-1948
1069 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Novém Bydžově (1945 - 1948)
1070 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v okrese Krnov v letech 1945 - 1948
1071 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Pelhřimově (1945 – 1948)
1072 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v politickém okrese Žamberk v letech 1945–1948
1073 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Zábřehu v letech 1945–1948
1074 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise ve Vrchlabí v letech 1945 - 1948
1075 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Trmická léta arcibiskupa Karla Otčenáška
1076 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Tvorba Miloslava Šimka v politickém dobovém kontextu
1077 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Typologie budovatelského filmu a jeho úloha v 50. letech 20. století
1078 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Učitelský ústav v Jičíně 1914 - 1948
1079 2011 HIU doc. PhDr. Tomáš Petráček
Události let 1938-1950 na příkladu břevnovsko-broumovského opatství
1080 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Ukrajinská povstalecká armáda v ukrajinské národní paměti
1081 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Úsek lehkého opevnění 111 v dnešní době a možnosti jeho prezentace a ochrany
1082 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Územní vývoj panství Zábřeh na Moravě od nejstarších zpráv do roku 1621
1083 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR 1942-1945
1084 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR při osvobozování ČSR
1085 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek v denících a korespondenci českých účastníků první světové války
1086 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Vazby rodiny Žďárských ze Žďáru k poutním místům s důrazem na Homoli
1087 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Velkostatek Navarov v 18. století
1088 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vilma Sokolová-Seidlová - portrét učitelky na přelomu 19. a 20. století
1089 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vnímání ženského těla jako objektu hříchu a touhy v české společnosti přelomu 19. a 20. století
1090 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vodní elektrárny v kraji Královéhradeckém
1091 2013 HIU PhDr. Radim Urbánek
Vodní mlýny na Litomyšlsku od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století
1092 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vodní mlýny v Budčicích a Chřenovicích a jejich úloha v životě obyvatel mikroregionu Ledečsko
1093 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vojenské akce sirotčího bratrstva na území České koruny
1094 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vojtěch Náprstek očima Sofie Podlipské
1095 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vybrané lokality na řece Želivce, jejich památky a proměny
1096 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Východočeský rodák, sociálně demokratický politik Bohumil Laušman jako ministr průmyslu v poválečných vládách (1945-1948)
1097 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vývoj a proměny pohřební kultury, pietních aktů a služeb na příkladu Pardubic přelomu 19. a 20. století
1098 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vývoj hranic správního členění Českých zemí ve 20. století na základě geografických a kartografických metod a aplikací
1099 2012 HIU Mgr. Jan Pavlíček
Vývoj lázeňství ve východních Čechách na pozadí rozvoje zdravotní péče konce 19. století a jeho slohová interpretace
1100 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Vývoj Nového Boru od udělení statutu města v roce 1757 do roku 1815
1101 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vývoj Okresního muzea v Humpolci v letech 1895 – 1955
1102 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Vývoj výstavní činnosti hradeckého muzea v letech 1980-2010 (S důrazem na rozbor metod prezentace)
1103 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Význam pražských novin v letech 1846 - 1848
1104 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního kulturního, hospodářského a společenského života
1105 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního společenského, kulturního a hospodářského života
1106 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Významné ženy v oblasti Ratibořic na přelomu 18.-19. století
1107 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jitka Arnoštová
Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem (1949–1960)
1108 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vznik a vývoj humoristické společnosti Kosů chrudimských v letech 1867 - 1914
1109 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vznik a vývoj školy ženského výrobního spolku v Chrudimi 1885 - 1941
1110 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vznik, vývoj a význam lokání železniční dopravy severovýchodních Čech v letech 1859-1909
1111 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vztah Anny Bayerové a Libuše Bráfové ve světle jejich vzájemné korespondence
1112 2013 HIU Jitka Arnoštová
doc. PhDr. Tomáš Petráček
Vztah Edvarda Beneše k římskokatolické církvi do roku 1918
1113 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Vztahy mezi Československem a Čínou v letech 1945 - 1960
1114 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Začátek církevní a politické kariéry Jošta II. z Rožmberka po roce 1456
1115 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Základní a střední školství v Napajedlích v období 1918 - 1938
1116 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zápisy ze schůzí jaroměřské městské rady z let 1862-1914
1117 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Zastupitelský úřad republiky Československé v Mnichově 1918–1939
1118 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zemská ústřední jednota učitelek v Království českém a její činnost mezi lety 1914-1918
1119 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Zikmund Kozelka, starosta Chlumce nad Cidlinou v letech 1884-1911
1120 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Znaky rodu Dietrichštejnů na moravských stavebních památkách
1121 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Zvýšení povědomí o Městském muzeu v Jaroměři u žáků 2. stupně základních škol
1122 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Ženy a jejich odkaz v topografii hlavního města Prahy
1123 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo amaterského archeologa a vlastivědného pracovníka Jiřího Starého
1124 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Jáchyma Metelky - zakladatele Krkonošského muzea v Jilemnici
1125 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Život a dílo Jindřicha Nygrína
1126 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Josefa Ladislava Píče. S důrazem na jeho působení ve východních Čechách a tvorbu sbírek Musea Království českého
1127 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Život a dílo regionálního historika
1128 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
A Compleat Delineation of the Royal Procession to St. Pauls on the 19. of Dec. 1797 ...by J. L. Dussek
1129 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Bakulova výuka hudbou
1130 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Didaktická interpretace houslové literatury na prvním stupni základní školy
1131 2012 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1132 2011 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1133 2012 HV doc. PhDr. František Vaníček, Ph.D.
Duchovní hudba jako složka Hv na středních školách
1134 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Exil a hudba. Oscar Moravec, Karel Husa, Jan Novák
1135 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Friedrich Guthmanns Anweisung die Guitarre... Rukopisná škola hry na kytaru (kol. 1820)
1136 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebně pohybové činnosti
1137 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební historiografie východních Čech
1138 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Hudební projekt v mateřské škole s využitím hry na housle
1139 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební tvořivost a možnosti jejího rozvíjení u žáků na 1. stupni ZŠ
1140 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog)
1141 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebnost žáků 3. tříd prvního stupně základní školy
1142 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Charakteristika instrumentálních aktivit dětí předškolního věku
1143 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Instrumentální činnosti v mateřské škole
1144 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Josef Mysliveček (1737-1781), detto Il Boemo
1145 2012 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Komplexní analýza hudebního díla
1146 2011 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Lidová píseň a její vliv na rozvoj hudebnosti dítěte předškolního věku
1147 2011 HV MgA. Petr Špaček, Ph.D.
Lidová píseň z hlediska metodických přístupů a interpretace s přihlédnutím ke sbírce Náš poklad Ferdinanda Sládka
1148 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Loutna česká - soubor a interpretace Michnova kancionálu
1149 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1150 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1151 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi předškolního věku
1152 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití digitálních učebních materiálů v hudební výchově
1153 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití hudebních forem na základních a středních školách
1154 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Písně a jejich ztvárnění v hudebních činnostech v mateřské (základní) škole
1155 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Poslechové činnosti v mateřské škole/základní škole
1156 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Práce s hudebně zaostávajícími žáky na prvním stupni základní školy
1157 2013 HV PhDr. Hana Přibylová
Práce s klavírními miniaturami v hudební výchově předškolního a mladšího školního věku
1158 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Příprava edice (počítačová sazba) vzácných rukopisných skladeb pro kytaru (mandolinu) ze sbírky hr. Marcolini
1159 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 1. tříd základních škol
1160 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 2. tříd základních škol
1161 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 3. tříd základních škol
1162 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Současná hudební výchova na základních školách na Kypru
1163 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
1164 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Tibelliho hradecký tisk Sporckovy Bonreposké knížky z roku 1724
1165 2011 HV PhDr. Hana Přibylová
Učební pomůcky a výukový materiál v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
1166 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Úroveň pěveckého rozvoje dětí předškolního věku na Čáslavsku
1167 2011 HV Mgr. Olga Prušinovská
Výuka hry na dechový hudební nástroj u dětí předškolního a mladšího školního věku
1168 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Využití vybraných skladeb Bohuslava Martinů v poslechových činnostech na 1. stupni ZŠ
1169 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Vztah hudby a textu (v historických, sociologických, žánrových a autorských konkretizacích)
1170 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Wýbor pjsnj Českých. Rukopisná sbírka Josefa Cermana (1814)
1171 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
13C NMR spektroskopie organických halogenovaných sloučenin

1172 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole
1173 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole
1174 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Analýza přírodních směsí pomocí kapalinové chromatografie
1175 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Badatelsky orientované experimentální činnosti ve výuce chemie na základní škole
1176 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce s tlakovými nádobami
1177 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce se zdroji magnetického pole
1178 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Bezpečnost práce v oblasti vodovodů a kanalizací
1179 2011 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce v oboru gastronomie
1180 2012 CH Ing. Zbyněk Teichman
Bezpečnost práce v silniční dopravě
1181 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Bezpečnost práce v sociálních službách
1182 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Bezpečnostní rizika a fyziologické procesy v lidském těle při nádechovém potápění
1183 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Civilizační choroby
1184 2013 CH Ing. David Petřík
Dokumentace v rámci integrovaného záchranného systému - typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
1185 2011 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Efektivita využívání didaktického software ve všeobecném chemickém vzdělávání
1186 2013 CH Ing. Miroslava Nejtková
Efektivní evakuační plán
1187 2012 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných azobarviv
1188 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných barviv
1189 2011 CH Ing. David Petřík
Integrovaný záchranný systém České Republiky
1190 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Metody destrukce halogenderivátů uhlovodíků a jejich prezentace
1191 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Metody stanovení estrogenní aktivity chemických látek
1192 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Mikrovlnná extrakce biologicky aktivních látek
1193 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Místo a úloha obce v systému připravenosti na řešení mimořádných událostí
1194 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Molekulární modely ve výuce organické chemie
1195 2012 CH Ing. Miroslava Nejtková
Možná rizika ohrožující vyšetřovatele příčin vzniku požárů (bezpečnost na požářišti)
1196 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na SOŠ nechemického zaměření
1197 2012 CH doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
1198 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce při manipulaci s biologickým materiálem ve zdravotnictví
1199 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Nové metody přípravy vzorku k analýze
1200 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Organická syntéza a Zelená chemie
1201 2012 CH Ing. Tomáš Fadrný
Organizace a bezpečnost práce při obrábění a tváření materiálu
1202 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Organizace bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízeních
1203 2012 CH Ing. Karel Šimonovský
Organizace bezpečnosti práce v horském středisku se zaměřením na zimní a letní provoz
1204 2012 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce v kovovýrobě
1205 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Organizace bezpečnosti práce v mimoškolních vzdělávacích institucích
1206 2011 CH Ing. Libor Zeman
Organizace výcviku a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
1207 2011 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Porovnání technických parametrů přenosných čerpadel používaných jednotkami požární ochrany při povodních
1208 2011 CH Ing. Josef Roďan
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
1209 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Povinnosti obce na úseku požární ochrany
1210 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost a požární ochrana na čerpací stanici pohonných hmot
1211 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost dřevěných lidových staveb
1212 2011 CH Ing. Lucie Dubcová
Požární bezpečnost historických staveb
1213 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Požární bezpečnost historických staveb se zaměřením na městské památkové rezervace
1214 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost chráněného objektu-zámku Pardubice
1215 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost staveb při regeneraci bytových domů
1216 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Požární ochrana v mateřských školách
1217 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Principy likvidace chemických odpadů
1218 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Problematika jednotek HZSp a JSDHp a s tím související legislativa včetně návrhu na změny
1219 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Prostředí s nebezpečím výbuchu – provoz lakovny, Ammann Nové Město nad Metují
1220 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 1
1221 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 2
1222 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 3
1223 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 4
1224 2012 CH RNDr. Alena Uhríková, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 1
1225 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 2
1226 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 3
1227 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Bezpečnost práce v chemické laboratoři a při výuce chemie"
1228 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Hasící přístroje a jiné jednoduché hasební prostředky"
1229 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Soubor laboratorních cvičení se zaměřením na využití v běžné praxi
1230 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Současnost a perspektivy vizualizace chemických experimentů
1231 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Spánek, jeho poruchy a vliv na lidi v produktivním věku
1232 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Stanovení fosfátů ve vybraných nápojích pomocí 31P NMR
1233 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení glutathionu pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
1234 2012 CH Ing. Karel Musil
Stanovení kapsaicinu v biologickém materiálu
1235 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení obsahu ergosterolu ve vzorcích vybraných druhů pícnin
1236 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol – voda u pyridinových oximů pomocí HPLC
1237 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení rozpustnosti pyridinových oximů
1238 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení stability roztoků pyridinových oximů
1239 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Studium azo-hydrazo tautomerie u 2-fenylazo-3-naftolu pomocí NMR spektroskopie
1240 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace 3-fenylazonaft-2-olu
1241 2014 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace produktů kopulace diazoniových solí na naftalen-1,4-diol
1242 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Syntéza organických sloučenin bez rozpouštědla v přítomnosti mikrovlnného záření
1243 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Táborový režim s ohledem na bezpečnost účastníků letního dětského tábora
1244 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Tvorba a toxicita biogenních aminů ve víně a metody jejich stanovení
1245 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury aminu na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
1246 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury karboxylové kyseliny na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
1247 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Vliv zpracování na obsah těžkých kovů v medu
1248 2012 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Vymezení pravidel bezpečnosti a metodika jejich proškolování v rámci přípravy instruktorů zážitkových sportů
1249 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Využití německého jazyka ve výuce chemie pomocí metody CLIL
1250 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Využití nových stacionárních fází v kapalinové chromatografii pro separaci biologicky aktivních látek
1251 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Zajištění bezpečné práce pro elektromontéry sítí vn, nn
1252 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v polygrafickém provozu
1253 2012 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce v autoservisu
1254 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Zpracování chemických odpadů - laboratorní pokusy
1255 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Porovnání operačních systémů na mobilních zařízeních (smarphonech, tabletech)
1256 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Administrační systémy webových stránek pro školy
1257 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
aplikované informační technologie v dopravních prostředcích
1258 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura počítačové učebny
1259 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura školní počítačové sítě
1260 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Autorské právo ve školské praxi
1261 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Bezdrátové sítě nejen v praxi
1262 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečné používání internetu
1263 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Bezpečnost na sociálních sítích
1264 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Bezpečnost v internetovém prostředí
1265 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečnostní zásady při práci na počítači
1266 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Budoucí vývojové trendy náročnosti a výkonu PC komponent
1267 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Číslicová technika v příkladech (sbírka řešených úloh)
1268 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitalizace multimediálních archivních materiálů
1269 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitální fotoaparáty
1270 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Digitální technika v příkladech
1271 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Dynamická webová podpora předmětu Principy počítačů
1272 2013 INF doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
E-learning ve výuce cizích jazyků na vysoké škole
1273 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Elektronická zobrazovací zařízení od počátků po současné trendy
1274 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Fyzikální modelování a měření kolizních situací v konstrukčních programech
1275 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Geografické informační systémy ve výuce předmětu veřejné správy na střední škole
1276 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historický vývoj procesorů jako klíčových součástí počítačů
1277 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historie a současnost internetu
1278 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Historie a vývoj internetu
1279 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Hry se slovy, anagramy, kódy a šifry z hlediska mezipředmětového pohledu na sdělování informací
1280 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
ICT plán školy jako nástroj projektového řízení
1281 2013 INF prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
ICT v projektovém vyučování
1282 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Informační technologie pro bezpečnou komunikaci
1283 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Instalace operačního systému Windows XP a Windows 7 ve škole
1284 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Integrace žáků přicházejících do České republiky z ruskojazyčného prostředí
1285 2013 INF prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Interaktivní webové aplikace jako prostředek zefektivnění výuky chemie
1286 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Internetové sociální sítě a jejich využívání žáky středních škol
1287 2011 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na 2. stupni základních škol
1288 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na střední škole
1289 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Licenční politika a možnosti licencování OS MS Windows a kancelářského software MS Office
1290 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Lokalizace systému COLOBOT a jeho využití pro výuku algoritmizace
1291 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
1292 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce, Fleissnerovy mřížky, sudoku a sikaku jako prostředky rozvoje algoritmického myšlení
1293 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Manuál výuky ICT na ZŠ Nové Město
1294 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mediální výchova v hodinách informatiky a českého jazyka na SŠ
1295 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mechanické a elektromechanické počítací stroje
1296 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Metodika tvorby výukového obsahu v LMS Moodle
1297 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Mobilní operační systémy
1298 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
1299 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
1300 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
1301 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Moodle ve výuce angličtiny
1302 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na základní škole
1303 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Možnosti zneužití moderních informačních a komunikačních technologií a ochrana proti němu
1304 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
MS Excel ve výuce informatiky a fyziky na střední škole
1305 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
1306 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
1307 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Návrh a realizace digitálního archivu středních škol
1308 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh metodiky zálohování dat ve školním prostředí
1309 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Objektově orientované programování ve Visual Basicu for Application
1310 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od grafické karty k LCD monitorům
1311 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od notebooků ke čtečkám elektronických knih
1312 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Pevné disky
1313 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítače v primární a preprimární edukaci
1314 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačem podporovaná výuka goniometrie
1315 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačová bezpečnost a ochrana dat
1316 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
1317 2012 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
1318 2012 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Počítačová podpora ve výuce dějepisu
1319 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačové hry ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
1320 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové sítě aneb servery pro začátečníky
1321 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové viry a antivirové programy
1322 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Porovnání moderních mobilních platforem
1323 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Praktické rady ICT koordinátora učitelům
1324 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol
1325 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Principy, funkce a vývoj grafických výstupních zařízení pro uživatelský tisk, technickou grafiku a publikační grafiku
1326 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Problematika autorských práv na střední škole
1327 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v MS Excel
1328 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v OpenOffice.org
1329 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování ve standardních programovacích jazycích
1330 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Převod analogového zvukového signálu do digitálního
1331 2012 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Přístupnost a použitelnost webových prezentací středních škol v České republice
1332 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Realizace a využití e-learningu ve vzdělávání
1333 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Řízení vytápění domácnosti pomocí volně programovatelného řídicího systému
1334 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sbírka řešených úloh z rozpočtování v programu euroCALC
1335 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sdílení a stahování dat a jejich přínos a rizika
1336 2013 INF Mgr. Bc. Radek Němec
Slunce jako zdroj energie pro panelový dům
1337 2011 INF Mgr. Lenka Nádvorníková
Sociální sítě versus mládež
1338 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Současné operační systémy na PC
1339 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Srovnání obsahu, metod a materiálně-technických podmínek výuky informatiky ve zvoleném ročníku základní školy
1340 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Stavba bezdrátové domácí a veřejné WiFi sítě
1341 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Strukturované a objektové programování v tabulkovém procesoru MS Excel
1342 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Student se zrakovým postižením na střední škole
1343 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Šifry jako motivace ve výuce algoritmizace a programování
1344 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Šikana a kyberšikana na ZŠ Chlumec nad Cidlinou
1345 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Šikana učitele
1346 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Tajemství QR kódů
1347 2013 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Teorie grafů: motivační úlohy
1348 2011 INF doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Testování v LMS prostředí Moodle
1349 2013 INF Mgr. Pavla Hanzalová
Tvorba didaktických her v editoru MS PowerPoint
1350 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
1351 2012 INF prof.RNDr.PhDr. Antonín Slabý, CSc.
Vliv výuky prostorového modelování a aplikované počítačové grafiky na rozvoj vizuálně prostorové inteligence
1352 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vytvoření výukové aplikace pro výuku programování na ZŠ
1353 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka algoritmizace a programování na ZŠ
1354 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka elementární geometrie s podporou interaktivních webových apletů
1355 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Výuka počítačové grafiky na ZŠ a SŠ
1356 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Výuka počítačových sítí na základních a středních školách
1357 2012 INF Mgr. Bc. Radek Němec
Využití Autodesk Inventor ve výuce technických předmětů
1358 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
1359 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využítí ICT při tvorbě papírových modelů
1360 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Využití ICT techniky na naší škole
1361 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Využití ICT u lidí se středně těžkým mentálním postižením
1362 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití ICT ve výuce finanční gramotnosti
1363 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v hodinách matematiky
1364 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Využití mikrokontroléru PICAXE pro výuku základů programování a robotiky
1365 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediální techniky pro rozvoj intonačního cítění
1366 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediálních výukových prostředků ve výuce angličtiny
1367 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výce přírodovědných oborů
1368 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
1369 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
1370 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Využití počítačů při výuce neinformatických předmětů
1371 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GEONEXT ve výuce matematiky
1372 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GIMP v hodinách digitální technologie
1373 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití robotické stavebnice Fischertechnik ve výuce automatizace na středních odborných školách
1374 2012 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití robotiky v technických předmětech na středních školách
1375 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití soudobých informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
1376 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití stavebnice LEGO Mindstorm ve výuce
1377 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití systému Moodle ve výuce němčiny
1378 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru CALC na střední škole
1379 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru k řešení matematických úloh
1380 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru v kryptoanalýze krátkého šifrového textu
1381 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vyžití ICT ve výuce biologie
1382 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím dynamické interaktivní geometrie
1383 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím systému počítačové algebry
1384 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky informatiky na ZŠ
1385 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Kanady
1386 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Nového Zélandu
1387 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová prezentace školy jako zdroj informací pro veřejnost
1388 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webové stránky jako zdroj propagace školy
1389 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
WWW stránky školy jako nástroj zlepšení informovanosti žáků i rodičů
1390 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Zábavný úvod do světa algoritmů a programování pro žáky ZŠ v programovacím jazyce Scratch
1391 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
1392 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy bezpečné práce na internetu jako téma výuky na základní škole
1393 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Záznam a zpracování zvuku ve výuce informatiky
1394 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Záznamová média číslicových počítačů
1395 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Zobrazovací jednotky ve výuce
1396 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Způsoby internetové komunikace
1397 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Altruismus – evoluční základy nesobeckého jednání člověka
1398 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Analýza metody myšlenková mapa jako komplexního didaktického nástroje pro výuku předmětu Výchova k občanství
1399 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
1400 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
1401 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře
1402 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře: dialektika krotkosti a divokosti
1403 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Davidsonovo pojetí lidské mysli
1404 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1405 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1406 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1407 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
1408 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Ekologická etika a směřování ekologické výchovy
1409 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
1410 2013 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
1411 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí primárního vzdělávání
1412 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí sekundárního vzdělávání
1413 2012 KFSV Juraj Hvorecký
Emoce a racionalita
1414 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Estetika v říši rostlin: biologický a filozofický pohled
1415 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty lékařství
1416 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etika ve vztahu ke zvířatům
1417 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Evolucionizmus a neoevolucionizmus v kulturní antropologii
1418 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Evoluční etika a problém autonomní morální volby
1419 2013 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
1420 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
1421 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
1422 2012 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
1423 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filosofická reflexe pojmu odcizení
1424 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Historie a současný feminizmus
1425 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Historie Turingova testu
1426 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
1427 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
1428 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
1429 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Identita osoby a její kontinuita v čase
1430 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace očekávaných výstupů tematického okruhu Člověk ve společnosti prostřednictvím celoročního projektového vyučování
1431 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace průřezového tématu Mediální výchova do předmětu Občanský a společenskovědní základ
1432 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Inovativní metody ve výuce vybraných kapitol OSvZ
1433 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Integrace průřezového tématu Environmentální výchova do předmětu výchova k občanství
1434 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jak se stal z 'raného' Wittgensteina 'pozdní'
1435 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jsme mozky v kádi?
1436 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantova koncepce krásy
1437 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
1438 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
1439 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Komparace přístupů v ekologické etice
1440 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů 20. století: Teilhard de Chardin, Adolf Portmann a Richard Dawkins
1441 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů: Charles Darwin, Teilhard de Chardin a Adolf Portmann
1442 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
1443 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
1444 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Kritická reflexe pojmu "lidské přirozenosti"
1445 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
1446 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
1447 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidské hodnoty a ekologická krize
1448 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Má počítač "mysl" a "tělo"?
1449 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Modulární teorie mysli
1450 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální odkaz taoismu
1451 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
1452 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
1453 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Může nám neurologie odhalit podstatu mysli?
1454 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mysl a evoluce
1455 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nihilismus Friedricha Nietzscheho a filosofie absurdity Alberta Camuse
1456 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nové teorie výzkumu vědomí: heterofenomenologie, neurofenomenologie a problém kválií
1457 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
O filozofických problémech času
1458 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Odpovědnost vědce
1459 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Osobnostní a sociální výchova ve výuce předmětu Výchova k občanství
1460 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Platónova koncepce spravedlnosti
1461 2012 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Pojetí spravedlnosti v díle Johna Rawlse, Roberta Nozicka, Ronalda Dworkina a G. A. Cohena
1462 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Politická filozofie T. Hobbese a Johna Locka: porovnání
1463 2012 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Pragmatický obrat ve fenomenologii
1464 2011 KFSV ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Problém konverze k judaismu v České republice
1465 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Problematika domova ve fenomenologii přirozeného světa
1466 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Realizace vybraného očekávaného výstupu předmětu Výchova k občanství prostřednictvím aktivizačních výukových metod
1467 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Relativismus a demokratická společnost
1468 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozum a emoce
1469 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
1470 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
1471 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
1472 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Sloterdijkovo filosofické myšlení v 80. a 90. letech 20. století
1473 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Smysl konečnosti v existenciální filosofii a literatuře 20. století
1474 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidské komunikace
1475 2012 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Spor o psychosomatickou medicínu
1476 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání
1477 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Subjektivita, intersubjektivita a „člověk“
1478 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Svoboda vůle
1479 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce
1480 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
1481 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
1482 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Teorie her jako nástroj filosofa
1483 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Tibetská náboženství a jejich podíl na utváření tamní společnosti a kultury
1484 2013 KFSV doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Touhy mladých lidí po vlastním bydlení
1485 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Umělý život
1486 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
1487 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
V jakém smyslu je řecká tragédie politická?
1488 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vězňovo dilema a vznik morálky
1489 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
1490 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
1491 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie ve výuce výchovy k občanství.
1492 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka mediální výchovy na středních školách
1493 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka tematického okruhu Člověk ve společnosti aktivizačními metodami
1494 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Vývoj Komenského politicko-společenských názorů
1495 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Význam smrti ve vybraných náboženstvích indické civilizace
1496 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vztah mysli a těla v novověké filosofii
1497 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a Vídeňský kruh
1498 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
1499 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
1500 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Komparace nedemokratických režimů Fulgencia Batisty y Zaldívara a Fidela Castra na Kubě
1501 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Americká zahraniční politika vůči subsaharské Africe po roce 2001
1502 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza cílů jednotlivých aktérů občanské války v Angole a jejich proměna v čase
1503 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza důsledků kyperského konfliktu v kontextu vstupu Turecka do EU
1504 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza etnického konfliktu v čínské provincii Sin-Ťiang
1505 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza faktorů vedoucích k demokratizaci arabských států
1506 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza ideově-programového profilu strany Švédští demokraté
1507 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza indigenistických hnutí v Peru
1508 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Analýza konfliktu v Dárfúru
1509 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza konfliktu v Mali
1510 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Analýza konfliktu v Mali se zaměřením na lidská práva
1511 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza lokální vlády v Nikaragui
1512 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Analýza občanské války v Angole s důrazem na exklávu Cabinda
1513 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
1514 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
1515 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza občanské války v Nigérii
1516 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza ozbrojeného povstání Tuaregů v Nigeru a Mali
1517 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza politické opozice v Kolumbii
1518 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politického klientelismus v mexických volbách v letech 1988–2012 – případ PRI
1519 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza politických systémů Tuniska a Alžírska na základě teorie nedemokratických režimů
1520 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politiky Huga Cháveze v reflexi socialismu 21. století
1521 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza postoje britské vlády k reformování Sněmovny lordů
1522 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza přechodů režimů v severní Africe
1523 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza příčin volební podpory vybraných radikálně pravicových populistických stran v západní Evropě
1524 2014 KP Mgr. Barbora Vališková
Analýza působení guerillových hnutí v kontextu jednání relevantních aktérů
1525 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Analýza režimu Augusta Pinocheta a jeho dopadu na současnou společnost v Chile
1526 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza rozpadu Súdánu. Dědictví kolonialismu nebo následek islámského fundamentalismu?
1527 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza Velké proletářské kulturní revoluce v Číně
1528 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Analýza vlivu arabského jara a globálního džihádu na současnou politickou a bezpečnostní krizi v Mali
1529 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza vývoje vztahů Evropské unie a států Maghrebu
1530 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza zastoupení a role žen v afrických parlamentech a politických stranách na případu dvou zemí subsaharské Afriky
1531 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Aplikace konceptu federalismu na případ Španělského království
1532 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Aplikace teoretického modelu válečné ekonomiky: příklad Libérie a Sierra Leone
1533 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Aplikace teorie spravedlivé války na intervencii v Libyi
1534 2013 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice
1535 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR
1536 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Středoamerického parlamentu
1537 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Aspekty ovlivňující čínsko-taiwanské vztahy
1538 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Autonomie univerzit v Peru
1539 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Bezpečnostní a obranná politika Africké unie z hlediska teorií mezinárodních teorií
1540 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bezpečnostní politika a strategie Mexika po přechodu k demokracii v roce 2000
1541 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Bokassův režim: charakter středoafrického politického režimu v letech 1966-1979
1542 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolívie a spor o přístup k moři: Analýza příčin selhání dosavadních návrhů
1543 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolsa Família jako model sociální politiky v Brazílii
1544 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Budování občanské společnosti jako obrana proti (vlivu) neopopulismu
1545 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Cenzura Internetu v čínské lidové republice
1546 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Cirkulace a reprodukce elit ve vybraných postkomunistických zemích
1547 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Československo-nikaragujské politické vztahy v perspektivě osmdesátých let 20. století
1548 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čína a Islám: potencionální střet civilizací?
1549 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Čínská energetická politika v subsaharské Africe (ropa za zbraně)
1550 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínská rozvojová pomoc africkým státům
1551 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-indické bilaterální vztahy
1552 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-japonské bilaterální vztahy
1553 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-ruské vztahy po podepsání Smlouvy o přátelství v roce 2001
1554 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínský vliv na africkém kontinentu
1555 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Členské strany EPP v České a Slovenské republice a jejich postoj k evropské integraci
1556 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Demokratizační proces Brazílie po roce 1985
1557 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Dětští vojáci v Demokratické republice Kongo a jejich postavení v mezinárodním právu
1558 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Diktátorské režimy 70. a 80. let v Latinské Americe – komparace Argentiny a Uruguaye
1559 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Dovoz zbraní do Afriky
1560 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Efektivita role OSN na příkladu řešení konfliktů v Libérii a Sierra Leone
1561 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Efektivnost rozvojové spolupráce v post-konfliktních zemích: Libérie a Sierra Leone
1562 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Egypt jako stabilizační faktor mezinárodní politiky v oblasti Blízkého východu
1563 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost Ukrajiny v kontextu vztahů s Evropskou unií a Ruskem
1564 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost USA a jejich politika vůči Saúdskoarabskému království
1565 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Energetická politika Venezuely a Brazílie
1566 2011 KP MUDr. Radim Tobolka, M.A.
Ernesto Che Guevara a Československo: podpora vývozu revolucí
1567 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Etiopie 1974-1994. Od marxistické moci po parlamentní volby. Cesta k demokracii?
1568 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Evropská unie jako normativní aktér v subsaharské Africe v kontextu energetických vztahů
1569 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Export českých firem do zemí Latinské Ameriky
1570 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy - souostroví argentinské a britské kontroverze
1571 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy jako důvod sporu mezi Velkou Británií a Argentinou
1572 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Federalismus v Etiopii
1573 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Fenomén žen-političek v Latinské Americe
1574 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Fungování politických stran v subsaharské Africe
1575 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Funkce a opodstatnění druhé parlamentní komory v České republice na základě teorie druhých komor
1576 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Hodnocení mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
1577 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter politického režimu v Rovníkové Guineji za režimu Francisca Maciase Nguemi v letech 1968-1979 z pohledu teorie sultanismu
1578 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
1579 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
1580 2012 KP Petra Měšťánková
Chiapaský konflikt z pohledu teorie řešení občanských válek
1581 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilsko-peruanský hraniční spor
1582 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilský stranický systém 1989-2009. Reálná stabilita, či pouhé zdání stability?
1583 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Chorvatsko a Srbsko: Komparace sousedních států v kontextu rozšíření Evropské unie
1584 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Ideologie politických stran zastoupených v izraelském Knessetu
1585 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Intervence v Somálsku
1586 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Írán jako regionální mocnost. Zahraniční politika země ve 20. století
1587 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Islámský terorismus a jeho dopad na africké státy
1588 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Izraelsko-palestinský konflikt a palestinská samostatnost z pohledu mezinárodních vztahů
1589 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Jsou Praví Finové antisystémovou stranou?
1590 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Koaliční prezidencialismus – případ Paraguaje
1591 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace autoritářských režimů Augusta Pinocheta v Chile a Rafaela Videly v Argentině
1592 2012 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace Batistovy a Castrovy vlády na Kubě z hlediska typologie nedemokratických režimů
1593 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace bezpečnostních mechanismů Organizace africké jednoty a Africké unie
1594 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace guerillových hnutí Světlá Stezka v Peru a FARC v Kolumbii
1595 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace ideových a programových východisek Strany zelených a Liberálně ekologické strany
1596 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace institucionálních podmínek přeměny FSLN a MLN-T v politickou stranu
1597 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Komparace kampaní prezidentských voleb v České a Slovenské republice
1598 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Komparace konsolidace demokracie v České a Slovenské republice
1599 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace národněosvobozeneckých bojů v Angole a Mosambiku
1600 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace nedemokratických kubánských režimů
1601 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace neutrality v Rakousku a Švýcarsku
1602 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Komparace politické participace žen v období první republiky a po roce 1989
1603 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace populistických vlád Huga Cháveze a Alberta Fujimoriho
1604 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Komparace předvolebních programů s Programovým prohlášením Rady města Hradec Králové 2006-2010
1605 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace přechodu k demokracii v Chille a Argentině
1606 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii v Polsku a Československu
1607 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
1608 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
1609 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu k ropné politice na případech Argentiny a Mexika
1610 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu Mexika a Venezuely ke státním ropným společnostem
1611 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přístupu vybraných radikálně levicových stran k Evropské unii
1612 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace rovných příležitostí pro ženy a muže před a po vstupu České republiky do Evropské unie
1613 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace SPD a ČSSD z hlediska evropeizace politických stran
1614 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Komparace stranických systémů zemí Střední Ameriky
1615 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace vlivu mezinárodního systému na průběh a výsledek revolučního hnutí na Kubě a v Nikaragui
1616 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace vybraných současných sociálních hnutí v subsaharské Africe
1617 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace vztahu Číny a Evropské unie k Latinské Americe
1618 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace zahraniční politiky USA za G. W. Bushe a Baracka Obamy
1619 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Komparativní analýza ekonomické situace v Sierra Leone před a po Kimberleyském procesu
1620 2011 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Koncept lidských práv v islámu: koránská interpretace versus sekularizace ve světle současné právní úpravy Egyptské arabské republiky a Tuniské republiky
1621 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Konflikty o vodu v Latinské Americe
1622 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Konsolidace demokracie v zemích Visegrádské skupiny
1623 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Kontinuita, či diskontinuita? Kubánská zahraniční politika po ukončení studené války
1624 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Krajské volby 2012 z pohledu teorie voleb 2. řádu. Královéhradecký kraj
1625 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Krize indigenistického hnutí v Ekvádoru
1626 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Kvalita demokracie na Ukrajině
1627 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Levicový libertarianismus
1628 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Libanon: střet, nebo koexistence civilizací?
1629 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Menšinová politika Čínské lidové republiky: Komparace ujgurské menšiny a Tibetu
1630 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech (Srovnání případu Turecka a Egypta)
1631 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
1632 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
1633 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Mexiko - problematika migrace a její proměny
1634 2011 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Mexiko: Failed state na hranici USA?
1635 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Mezinárodní integrace v Latinské Americe, komparace starého a nového regionalismu
1636 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Mezivládní vyjednávání v Evropské unii
1637 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Mise EU a OSN ve frankofonních zemích Afriky
1638 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Mise OSN v DRC
1639 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Monopol státu na život a smrt
1640 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Motivace, důvody a okolnosti: Analýza participace vybraných zemí subsaharské Afriky na mezinárodních mírových operacích
1641 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Možnosti aplikace liberální demokracie a její specifické faktory v současném Senegalu
1642 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Nacionalismus ve společenském a politickém diskurzu ve frankofonní Africe
1643 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Nezdařená demokratizace Etiopie – příčiny a souvislosti
1644 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Nový závod o Afriku – komparace přístupů k rozšiřování dependence
1645 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Občanská válka v Angole
1646 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Omezování kontrolních orgánů ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui
1647 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Participace žen na politickém životě islámského a arabského světa
1648 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Partido Justicialista: případ provincie Chaco
1649 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Pekingský konsensus – čínský rozvojový přístup v Africe
1650 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1651 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1652 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Politická modernita v Egyptě od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
1653 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politická transformace Angoly s důrazem na ekonomickou obnovu a vliv čínských investic
1654 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Politické dopady konfliktu o území Džammú a Kašmír na vývoj Indie
1655 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Politické násilí a jeho ovlivnění přírodním bohatstvím v DR Kongo
1656 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Politické stranictví Kapverdských ostrovů
1657 2013 KP PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické strany a pojetí zahraniční politiky v Č-SR za 2. republiky
1658 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politické strany a stranický systém Somalilandu
1659 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Politické strany, volby a voliči v Týništi nad Orlicí
1660 2011 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Politický marketing se zaměřením na mladé voliče
1661 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Politický systém současné Egyptské arabské republiky a otázka fundamentalismu
1662 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický systém Tuniska a Alžírska. Od získání nezávislosti k Arabskému jaru 2011
1663 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libanonu. Od skončení první světové války po "Cedrovou revoluci"
1664 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libye.
Od italské okupace po pád džamáhiríje.
1665 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Turecké republiky. Od rozpadu chalífátu po vstup do Evropské unie?
1666 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Politika Huga Cháveze a venezuelsko-americké vztahy za jeho vlády
1667 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání EU a Číny v cestě za enviromentalismem
1668 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání konceptu suverenity Thomase Hobbese a Immanuela Kanta
1669 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Porovnání počtu hladovějících lidí ve světě v období 1990–2013 – srovnávací analýza
1670 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Porovnání příčin úspěchu levice v Jižní Americe na přelomu tisíciletí
1671 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Práce v domácnosti v ČR: migrantky jako levná pracovní síla
1672 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Pravicová politika parlamentních stran Chile, Uruguaje a Argentiny v komparativní perspektivě
1673 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Preferenční hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2010
1674 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematické aspekty české rozvojové spolupráce v oblasti subsaharské Afriky
1675 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematické zařazení fašismu a nacismu v pravolevém spektru
1676 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika boje proti AIDS v subsaharské Africe: strategie vybraných států
1677 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
1678 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
1679 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika humanitárních intervencí se zaměřením na Subsaharskou Afriku
1680 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika migrace v prezidentských předvolebních kampaních v Mexiku a Spojených státech amerických
1681 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika migrace ve vybraných státech afrického subregionu centrální Afrika
1682 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Problematika obchodu s lidmi na africkém kontinentě
1683 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Problematika politického stranictví v Zimbabwe a Namibii
1684 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika povstaleckých skupin: Lords Resistance Army v Ugandě
1685 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Problematika slabých a selhávajících států - případová studie Somálska
1686 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika vyrovnání se s minulostí a její vliv na konsolidaci demokracie v Argentině, Chile a Uruguaji
1687 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Problémy voleb do obecních zastupitelstev ČR
1688 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proces formování alternativní justice v státem nechráněných zonách Peru
1689 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Proč jsou africké státy slabé? Případ západní Afriky
1690 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proměny brazilské zahraniční politiky v letech 1995-2010
1691 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Proměny outsiderismu v Latinské Americe od 80. let 20. století do současnosti
1692 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Proměny politického myšlení na pozadí dějin egyptského národa.
Od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
1693 2013 KP Mgr. Aneta Křičková
Protidrogová politika: Komparace Mexika a Kolumbie
1694 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii v Senegalu
1695 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii ve Španělsku
1696 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii – Malawi a Zambie
1697 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii (Malawi a Zambie)
1698 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Překážky budování států v subsaharské Africe
1699 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
1700 2014 KP Mgr. Ondřej Plachý
Příčina reformy komunistických stran v Československu, Polsku a Maďarsku
1701 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny (ne)úspěchu integračního procesu v Africe
1702 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe
1703 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny konfliktů na východě Demokratické republiky Kongo
1704 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Kamerunu
1705 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Přímá volba starostů v České republice
1706 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přímé zahraniční investice v nedemokratických zemích subsaharské Afriky
1707 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Referendum na lokální úrovni v České republice
1708 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Režim v republice Pobřeží slonoviny ve světle prezidentských voleb 2010
1709 2011 KP Ivan Soukal, Ph.D.
Role Fair trade v kontextu rozvojové pomoci a mezinárodního obchodu se zaměřením na vybrané africké země
1710 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Role feminismu a úloha žen ve vybraných latinskoamerických guerillových hnutích
1711 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Role mezinárodních nevládních organizací v Kimberley procesu
1712 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Role Senátu v politickém systému Irské republiky
1713 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad státních struktur: Demokratická republika Kongo
1714 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad Súdánu z pohledu teorie konfliktů
1715 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Senát Parlamentu České republiky. Očekávání tvůrců ústavy a realita
1716 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Snahy o politickou participaci Romů na životě české společnosti po roce 1989
1717 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Snižující se závislost Evropské unie na Ruské federaci v sektoru zemního plynu a pozice Norska
1718 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Sociální kapitál v Latinské Americe – případ Argentiny a jejích provincií
1719 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Statistická analýza hlasování s aplikací na vybrané parlamenty Latinské Ameriky
1720 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Stranická identifikace v Latinské Americe
1721 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém s dominantní politickou stranou v Africe (případová studie Botswana)
1722 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém v Tanzanii a Namibii (postavení opozice)
1723 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
1724 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
1725 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Střet islámské a západní kultury v evropském prostoru
1726 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Subsaharaská Afrika – šachovnice 21. století
1727 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
1728 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie prokletí přírodních zdrojů na příkladu Sierry Leone a Botswany
1729 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie štěpných linií a její aplikace na výzkum stranických systémů vybraných zemí laplatské nížiny
1730 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Teroristické organizace na Blízkém východě, problematika bezpečnosti a obrana proti terorismu
1731 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Thomas Hobbes o sebevědomí
1732 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Transformace guerill v relevantní politické subjekty
v Nikaragui a Uruguayi
1733 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Transformace středoevropských komunistických stran – polský a československý příklad
1734 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Třetí cesta ve Spojeném království – Labour Party za Tonyho Blaira
1735 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Úloha ženy a její politická participace v Nigérii
1736 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Upadá demokracie v Indii? Vývoj systému vládnutí v Indii z pohledu teorie konsociační demokracie.
1737 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Venezuela: Prostorová analýza parlamentních voleb 2010
1738 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vliv afrického socialismu na podobu režimů po konci studené války
1739 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv ekonomického rozvoje na demokracii v Latinské Americe
1740 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na lidská práva Kurdů v Turecku
1741 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na postoj Turecka k lidským právům
1742 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv EZLN na institucionalizovanou politiku
1743 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Vliv globalizace na práci žen v rozvojových oblastech
1744 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv indiánského obyvatelstva na bolívijskou politiku
1745 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv institucionálního uspořádání na stranické systémy v Latinské Americe

1746 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Vliv islámu a islámských skupin v oblasti Rohu Afriky na současnou etiopskou domácí a zahraniční politiku
1747 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv nerostného bohatství na úroveň demokracie v Latinské Americe
1748 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv Óscara Ariase na ukončení občanských válek v Latinské Americe
1749 2013 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Vliv politického marketingu na ovlivňování předvolebních preferencí potenciálních voličů v ČR na příkladu voleb do Evropského parlamentu, komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014 se zaměřením na Královéhradecký kraj
1750 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv populismu na stranický systém v Ekvádoru
1751 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv preferenčního hlasování na stranickou disciplínu v ČR
1752 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv reformy ekonomického systému Číny na její politické vztahy s USA
1753 2011 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv ropného bohatství Venezuely na zahraniční politiku Huga Cháveze
1754 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv stranického systému na preferenční hlasování
1755 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv surovin na podobu režimů v Latinské Americe
1756 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv USA na guerillový boj v Nikaragui v letech 1979-1990
1757 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv vlastnictví půdy na vztahy náboženských a sociálních skupin v Izraeli
1758 2014 KP Mgr. Petra Poskočilová
Vliv volebního systému na stranický systém v Československu 1918–1938
1759 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Volební kampaně v ČR. Hodnocení vybraných kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny
1760 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Královéhradecký kraj
1761 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Liberecký kraj
1762 2013 KP   Vývoj (etno)nacionalismu v Nigérii. Od idejí k teroru
1763 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vývoj chilsko-bolivijských vztahů se zaměřením na období od zvolení Eva Moralese
1764 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vývoj komunistických stran v zemích Visegrádské skupiny
1765 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vývoj politické situace v Bolívii za vlády Eva Moralese
1766 2012 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Význam a funkce sexuálního násilí během války: Případová studie Demokratické republiky Kongo
1767 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vznik a vývoj české afrikanistiky
1768 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vztah Ruska a Číny od 50. let
1769 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Vztahy mezi Střední Amerikou a Evropskou unií
1770 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace: od westernizačního k etatistickému přístupu
1771 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Zahraniční politika Severní Koreje z pohledu teorie realismu
1772 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Ženská obřízka ve vybraných zemích Afriky
1773 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
„Časy zlé uplynou, mír se nám navrátí“ – 1. světová válka ve vybraných zápiscích a korespondenci jejích účastníků
1774 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
„O samotě trávím nyní dnů smutných" Edice vzájemné korespondence Josefa Mnohoslava Roštlapila a Karla Jaromíra Erbena z let 1842–1870
1775 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
„Proti knize knihu, proti listu list!“Literární, publikační a vydavatelská činnost Jana Edvarda Brynycha, 19. královéhradeckého biskupa
1776 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Akciový pivovar a sladovna Poděbrady
1777 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Analýza a vývoj informačního systému pro SOA Zámrsk
1778 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností knihovního systému pro deponátní knihovnu Ústavu sociálního lékařství
1779 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností realizace hardwarového a softwarového auditu na pracovišti SOA Zámrsk
1780 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza rozvoje projektu Národního digitálního archivu
1781 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Analýza spisové a archivní služby Městského úřadu Nové Město nad Metují
1782 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Analýza spisové a archivní služby Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové
1783 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Aplikace dostupných RAID polí
1784 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Aplikace statistických nástrojů pro analýzu dat z úmrtních matrik
1785 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Archiv Českého rozhlasu – vývoj evidenčních systémů a digitalizace fondů
1786 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Archivní fond Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA
1787 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Bible a misály ze sbírky starých tisků Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou
1788 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Biskupský seminář v Hradci Králové, provoz, výuka a život v něm od jeho založení do konce 19. století
1789 2012 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
1790 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
1791 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782)
1792 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Časopis Časové úvahy v letech 1896–1918 – témata a osobnosti
1793 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České a slovenské internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky a heraldiky
1794 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky, heraldiky
1795 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy
1796 2012 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti Boršice na Uherskohradišťsku
1797 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti v Machově v letech 1850-1950
1798 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dějiny městského národního výboru Hradec Králové 1968-1971
1799 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Česká Metuje a historie rodiny Hlaváčkových v letech 1845–1945
1800 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Dolní a Horní Adršpach v letech 1828-1945
1801 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dějiny obce Plačice 1918-1972
1802 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v Golčově Jeníkově v letech 1652-1773
1803 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitalizace a OCR převod vybraných textů od autorů Karla Josepha Bienera von Bienenbergera, Jana Balcara z Bystrého a knihy Hradec Králové za užití open source softwaru PDF X-Change Viewer
1804 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic z Biskupského archivu Hradec Králové
1805 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Leopolda z Haye z Biskupského archivu Hradec Králové
1806 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Václava Františka Karla Košína z Biskupského archivu Hradec Králové
1807 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu z Biskupského archivu Hradec Králové: biskupové v letech 1659-1698
1808 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitalizace a prezentace urbáře panství Smiřice z roku 1655 vč. archivních pomůcek
1809 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a rozbor filatelistické námětové sbírky umění Československa z let 1966-1992
1810 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace a správa dokumentů na Univerzitě Pardubice z pohledu novely zákona o archivnictví a spisové službě
1811 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace postily M. P. Zámrského
1812 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace technické dokumentace ve strojírenství
1813 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog kulturních památek katastrálního území Karlín v Praze
1814 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog staveb katastrálního území Malá Strana v Praze (č.p. 1 - 100) - historický vývoj a současný stav
1815 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitální revoluce? A co dál?
1816 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitální zpracování výsledků voleb
1817 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů v rezortu Ministerstva obrany
1818 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Dr. Kittel, jeho životopis od jeho narození po jeho smrt
1819 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Důstojník René Černý (1914–1950). Výuková prezentace pro střední školy
1820 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor Knihy trhové/ Knihy gruntové bílé města Pardubice 1561-1638
1821 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor opočenského Protokolu rychtářského práva z let 1613-1785
1822 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Edice rukopisné modlitební knihy
Rukopisná modlitební kniha z 18. století uložená v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
1823 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Edice testamentů pánů z Říčan ze 17. století uložených v Národním archivu
1824 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
E-government na obecních úřadech obcí, obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadech v okrese Ústí nad Orlicí
1825 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Elektronická prezentace historických budov města Vrchlabí
1826 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Elektronické pomůcky pro genealogii na internetu
1827 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Emancipační hnutí hořických žen druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
1828 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
1829 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
1830 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Fotografie a holografie jako zobrazovací metody v archivnictví
1831 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
František Sochor (2.4.1910 - 29.1.1981) - život a jeho dílo
1832 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Formánků
1833 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Khajlových a Mikšovských
1834 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Heinrich Eduard Herz: příběh židovského cukrovarníka
1835 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historické události města Rožďalovice v datech a obrazech
1836 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj archivu v Nové Pace a jeho následná prezentace na webových stránkách
1837 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj hasičského sboru Předměřice nad Labem a jeho následná prezentace na webových stránkách
1838 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Historie a katalog soukromého archivu rodiny Kinských v Chlumci nad Cidlinou
1839 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie a současnost informačních technologií u složek IZS
1840 2012 KPVHA doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Historie a současnost spisové a archivní služby Správy a údržby silnic KHK
1841 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie hasičství v obci Lezník
1842 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie Lázní Běloves – webová prezentace historických událostí v datech a obrazech
1843 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie pěveckého spolku Jasoň od jeho založení r. 1859 až do roku 1969
1844 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie poutního kostela Navštívení Panny Marie na Vršíčku u Rokycan
1845 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie rakovnického pivovaru v období 17. – 1. pol. 20. století
1846 2012 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie sportovního klubu Janské Lázně v letech 1969-2009 se zaměřením na fotbal
1847 2011 KPVHA PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Historie textilní továrny Vitka v Brněnci a její audiovizuální proměny v čase
1848 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná
1849 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná a popis historie vzniku Mariánského poutního místa
1850 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie základní školy SNP
1851 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Holický novoševcovský cech ve světle dochovaných pramenů z let 1664–1868
1852 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Hospodaření v Hradci Králové kolem roku 1600 v pramenech SOkA Hradec Králové
1853 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Hospodářská situace náboženské obce ČCS ve Dvoře Králové nad Labem v období první republiky a její vývoj
1854 2011 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Hudební spolek Dalibor a jeho přínos pro kulturní život v Hořicích v Podkrkonoší
1855 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Chomutovská kronika Johanna Josepha Urtiky z poloviny 18. století: sonda do jejího obsahu
1856 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Chrám sv. Mikuláše ve webové prezentaci
1857 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Intelektuální život, studium a výuka v královéhradeckém biskupském semináři od jeho založení do konce 19. století
1858 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Interaktivní prezentace města Ústí nad Labem v čase
1859 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová databáze českých, moravských a slezských rodových erbů z období 15.-17. století
1860 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová prezentace zaniklých povolání středověku
1861 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Internetové zdroje v heraldice ve Velké Británii
1862 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Inventář Místního národního výboru České Libchavy
1863 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Jaroslav Lisý a Rudolf Vyčítal, legionáři a odbojáři
1864 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Jednota bratrská v letech 1935-1948
1865 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
K osobnosti komeniologa Rudolfa Jordána Vonky
(Výběrová edice jeho osobní korespondence s využitím webové prezentace)
1866 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kampanologický průzkum horských oblastí děkanátu Frýdek pomocí moderních technologií
1867 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Kapitula sv. Mořice v Kroměříži (1587)-1978, inventář
1868 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Každodenní život v konviktu Borromaeum v letech 1860-1938
1869 2011 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Klášter celestinek v Choustníkově Hradišti (1705-1739)
1870 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie – Prezentace historických událostí 20. století poutního místa Hory Matky Boží
1871 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938
1872 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha svatebních smluv města Telče z let 1568-1641
(diplomatický rozbor a výběrová edice pramene).
1873 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy svatebních smluv východočeských královských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1874 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy testamentů východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1875 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy trhův dvorův sedlských k obci města Sušice přináležejících 1584-1635 (Diplomatický rozbor a edice zápisů z let 1584-1600)
1876 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Komentovaná bibliografie časopisu Genealogické a heraldické listy v letech 1969-1981
1877 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východočeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby předbělohorské 1575 (77)-1620
1878 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1589 ve světle dochovaných register
1879 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
1880 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecké masné krámy v letech 1560-1620 ve světle dochovaných pramenů
1881 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Královéhradecký biskup Josef Doubrava a jeho umělecko-historické zájmy a aktivity v letech 1903-1919
1882 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, regionální průvodce z 19. a první poloviny 20. století jako historický pramen. Obraz krajiny a elektronický katalog
1883 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Krkonošská výstava 1949 v Trutnově
1884 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Kulturní a osvětová činnost učitelstva na Podblanicku v 1. polovině 20. století
1885 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kulturní mecenáš hrabě Václav z Morzinu
1886 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kyšperské cechy v letech 1680–1859
1887 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Liber donationum nuptialium novus viridis města Chrudimě z let 1589 – 1836 ( Diplomatický rozbor a výběrová edice pramene z období 1589 - 1595 )
1888 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Lnářské firmy na Trutnovsku v letech 1850–1945 se zaměřením na průzkum a identifikaci jejich výrobků
1889 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Manuál programu k evidenci vojenských předpisů v knihovně Vojenského správního archivu Olomouc
1890 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Město Čáslav a jeho vojenská posádka od konce 19. století do počátku vzniku ČSR
1891 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově - historický vývoj a současný stav
1892 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově – historický vývoj a současný stav
1893 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Miletínské dějepisectví v období 18. a 19. století
1894 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Modelace pevnosti Josefov pro prezenční a muzejní účely
1895 2012 KPVHA Mgr. Jan Košek
Možnosti dokumentace v amatérských podmínkách
1896 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti efektivního střednědobého a dlouhodobého ukládání dat ve středně velké organizaci
1897 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti ochrany souborů PDF ve státní správě
1898 2011 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
MUDr. Bedřich Drož, lékař, historik a veřejný činitel
1899 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Nechanice mezi léty 1820-1918
1900 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Pouchov v letech 1787–1918
1901 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
1902 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh digitalizace a zpřístupnění farní knihovny
1903 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Nejstarší dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství
1904 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Nejstarší urbáře panství Opočno (1581-1655)
1905 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Nymburská brownfields a jejich vývoj v historických pramenech
1906 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Obec Rosice nad Labem v letech 1939–1945. Případová studie s využitím pramenů regionálních dějin
1907 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Odkaz Jana Bedřicha Nováka v českém archivnictví
1908 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Open source knihovní systémy
1909 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Panství na statku na Uhliřskojanovicku v letech 1654-1850
1910 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1892
1911 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Pivovar v Rychnově nad Kněžnou
1912 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Podmínky života v zajateckých táborech za 1. světové války a jejich vliv na vstup do československých legií
1913 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický a správní vývoj okresu Litoměřice v letech 1960–1990
1914 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Ústí nad Labem v letech 1945-1948
1915 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický okres Nový Bor 1949–1960
1916 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pomístní jména v katastrálních územích města Proseč
1917 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Porovnání používaných spisových služeb z hlediska účelnosti v rámci rezortu Ministerstva zemědělství ve vztahu k nově vznikajícímu Státnímu pozemkovému úřadu
1918 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Postavení a využití 3D tiskárny v pomocných vědách historických a příbuzných oborech
1919 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s digitálními daty ve vybraných archivech České republiky a zahraničí
1920 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace a digitalizace archivního materiálu uloženého v depotech Archivu České národní banky v Praze
1921 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace kulturního dědictví s využitím Google Fusion Tables na příkladu urbanistického rozvoje Hradce Králové
1922 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace celuloidového filmu s přihlédnutím k metodice Národního filmového archivu
1923 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace speciálních dvourozměrných předloh pro potřeby knihoven a muzeí
1924 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika grafických formátů v archivní praxi
1925 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika ověřování pravosti při dlouhodobém ukládání dat ve státní správě
1926 2012 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Problematika včelařství v publikační činnosti Aloise Thumy
1927 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika zabezpečení digitálních dat na Městském úřadu Chrudim
1928 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměna osídlení okresu Jeseník v letech 1945-1948
1929 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna velkých průmyslových areálů na Liberecku, jejich působení a dnešní využití
1930 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Proměny farní správy a jejích center na Neveklovsku v letech násilného vystěhování a rekonstrukce
1931 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
1932 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Převod dat z lokálních archivních databází používaných v západočeských archivech
1933 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909
1934 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí obyvatel v Chlumci nad Cidlinou v letech 1774-1800
1935 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí v Rokytnici v Orlických horách ve světle matričních záznamů z let 1784-1812
1936 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí ve farnostech Rosice a Rohovládova Bělá ve světle matričních záznamů z let 1889-1899
1937 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Příčiny úmrtí ve světle matričních záznamů v Havlíčkově Brodě 2. polovina 19. století
1938 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Příklady křesťanské ikonografie ve sbírce Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí
1939 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Připojení vzdálených poboček od malých firem až po střední organizace s celorepublikovou působností přes širokopásmový internet s technologií zabezpečených tunelů
1940 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Působení Pernštejnů ve městě Rychnov n. Kněžnou
1941 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Původem španělské tisky uložené v Arcibiskupské knihovně na zámku v Kroměříži
1942 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rajhradští Benediktini v 30. až 50. letech 20. století
1943 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Realizace IT auditu pomocí modelovacích a analytických nástrojů
1944 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Reemigrace Volyňských Čechů do České republiky
1945 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové – obsahový a ikonografický rozbor
1946 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (anglicky mluvící země)
1947 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
1948 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
1949 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Rychtářská registra města Bíliny 1545-1618.
Edice pramene a jeho digitalizace.
1950 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Řešení problematiky zálohování v SOKA Hradec Králové
1951 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově
(historie, inventarizace a digitalizace archiválií)
1952 2013 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Seznam památek v politickém okresu Příbramském a jejich proměny
1953 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Smírčí kříže a Boží muka v mikroregionu Policko
1954 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Snahy o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku (od poloviny 20. století do současnosti)
1955 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sociální, rodinné a demografické poměry obce Štolmíř v novověku
1956 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Softwarové licence ve státní správě
1957 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Sonda do korespondence jednoho vikariátního úřadu královéhradeckého biskupství na přelomu 19. a 20. století (Ostřetín, Holice)
1958 2011 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Novoměstském – část Dobrušsko
1959 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Spisová služba v AČR a počítačová bezpečnost přenosu dat
1960 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Spisová služba ve státní organizaci
1961 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Státní archivní komise v letech 1951-1954
1962 2013 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Státní koedukační učitelský ústav v Kladně 1904 - 1948
1963 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
1964 2013 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Street art v současné městské krajině se zaměřením na dokumentaci a archivaci fotografií
1965 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Systém pro správu požadavků a projektů v SOA Zámrsk
1966 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie 3D tisku a jeho využití pro ochranu kulturního dědictví
1967 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie a využití 3D skeneru pro ochranu kulturního dědictví
1968 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhové knihy východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1969 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
1970 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
1971 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Ústecký rodák Libor Alois Schlezinger (28.10 1802 - 24.2. 1893)
1972 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Územní vývoj pražské čtvrti Smíchov v kontextu Velké Prahy - případová studie tří historických dominant Smíchova
1973 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Užití programů pro úpravu a optimalizaci PDF souborů v archivní praxi
1974 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na dvou vybraných lokalitách
1975 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na Městském úřadu Náchod
1976 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Válečná období Nového Města nad Metují v obrazech
1977 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Válka v obrazech (Boje do 28. října 1866 v severních Čechách)
1978 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu
1979 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu a jejich zpřístupnění
1980 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Video prezentace vybraných historických památek města Zlína
1981 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vilém Koleš (1869–1944) a jeho osvětová a společenská činnost v Třebechovicích pod Orebem
1982 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vilém Pelly starší - jeho život a působení na Policku
1983 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vizuální a analytický 3D model Kutné Hory
1984 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Vizuální prezentace radních a rychtářských manuálů z let 1603–1788 uložených v SOkA Náchod
1985 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vlastivědná a historická periodika s tématikou Krkonoš a Podkrkonoší do roku1939
1986 2012 KPVHA PhDr. Sixtus Bolom Kotari
Vrchnostenská správa a její vztah vůči nekatolickému obyvatelstvu na vybraných panstvích východních Čech od vydání Tolerančního patentu do zániku patrimoniální správy (1781-1848)
1987 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Vytvoření počítačových 3D modelů historických budov
1988 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Využití CMS při výuce historických věd
1989 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití open source technologií v archivnictví se zaměřením na digitalizaci
1990 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vývoj politického okresu Turnov v letech 1918-1960
1991 2011 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vývoj Sloupu v Čechách jakožto rekreační oblasti v prvních letech po 2. světové válce
1992 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Výzkum využití systému EKIS II ve státní správě
1993 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Význam starých map a plánů pro studium změn krajiny kolem loveckého zámečku Bon Repos
1994 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vznik a rozvoj železniční dopravy na Rakovnicku v letech 1850-1945
1995 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová aplikace pro zpracování interaktivních elektronických formulářů v SOA Zámrsk
1996 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová prezentace pro Muzeum hl. m. Prahy zaměřená na proměny kalendářů v 17.–18. století
1997 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Webová prezentace rukopisných motlitebních knih uložených v SOkA HK
1998 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Webová prezentace rukopisů se školskou tématikou (učebnice, přednášky, cvičebnice) uložených v SOkA HK
1999 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Zpracování CAD dat
2000 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Zpřístupnění písemné památky k dějinám města Hradce Králové pomocí webové aplikace: Josef Mirovít Král: Průvodce po biskupství královehradeckém, 3 díly, Hradec Králové 1825/27
2001 2012 KPVHA PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Židovská komunita Nového Bydžova v první polovině devatenáctého století s ohledem na faktické a kulturní formování města
2002 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život v obci Hluboká v letech 1850–1950 a příběh rodiny Bečičkových
2003 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život ve farnosti Vrchlabí ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
2004 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Životní příběh Jiřího Šimáně a jeho působení v oblasti Východních Čech
2005 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Aktéři rozvoje a inovace venkovské obce
2006 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Asimilace vietnamské menšiny v České republice
2007 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Bydlení mladých lidí a konstrukce vlastního domova
2008 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí péče o seniory
2009 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí porody v kontextu rodinného života
2010 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí tradice a zvyklosti ve vybraných rodinách
2011 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov a územní identita obyvatel městských částí
2012 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě matek samoživitelek
2013 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě seniorů
2014 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě starousedlíků
2015 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Důvody volby studia na pedagogických fakultách u studentů (absolventů) bez úmyslu uplatnění v oboru
2016 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Emancipace žen a proměny domova
2017 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Fotbaloví trenéři v FC Hradec Králové
2018 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Chalupáři a starousedlíci – spor nebo spolupráce
2019 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Chataření a chalupaření ve vybraném regionu České republiky
2020 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Interetnické vztahy ve středním městě
2021 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Jak se studenti vysokých škol angažují v charitativní pomoci
2022 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak se vysokoškoláci dívají na internetové seznamování
2023 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Jiráskovy sady z pohledu jeho návštěvníků - historie, aktivity, význam
2024 2014 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Kooperace neziskového a soukromého sektoru v Pardubickém kraji
2025 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Krajina jako domov - Proměny prostředí a sociální identity s rozdílem života ve městě a na vesnici
2026 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Královéhradecké ženy střední vrstvy a jejich postavení v komparaci s krajským vzorkem
2027 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Krkonošští rodáci a jejich význam v životě obce
2028 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života samostatně žijících seniorů
2029 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v městském prostředí
2030 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Lázně nebo obyčejné město?
2031 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Lokální tradice a domov
2032 2013 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Marketingové strategie orientované na děti
2033 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Městská zeleň v Hradci Králové a potřeby obyvatel
2034 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku
2035 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mezigenerační proměny oslav svátků
2036 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mezigenerační proměny oslav svátků
2037 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Migrace do menších měst v homogenní oblasti Královéhradecka
2038 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 pohledem místních občanů a pořádajících dobrovolníků
2039 2011 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Morálka dětí a dospělých
2040 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Motivace studentů ve volbách 2013
2041 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nabídka volnočasových aktivit vybrané kulturní organizace v Hradci Králové a její uživatelé
2042 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol
2043 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Nomádi nového tisíciletí
2044 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v malém městě
2045 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menší obci
2046 2011 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menším městě
2047 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost ve středně velké obci
2048 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Organizované dobrovolnictví v sociální oblasti - komparace věkových skupin dobrovolníků
2049 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Participace vysokoškoláků na veřejně prospěšném dobrovolnictví
2050 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ
2051 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Periferní město - rozkvět či úpadek?
2052 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě lidí ve městě
2053 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě mladých lidí
2054 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
2055 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
2056 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Poděbradské lokální elity a jejich vliv na život v městě
2057 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Porovnání kvality života rodin s dětmi v suburbanizovaných oblastech a v centru města Pardubic
2058 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Porovnání volnočasových aktivit studentů středních škol se zaměřením na jejich kulturní rozměr
2059 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Postoje českých uživatelů sociálních sítí vůči návrhům zákona omezující internetové pirátství
2060 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Pracovní aktivity studentů vysokých škol
2061 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Preference mládeže v oblasti forem a typů partnerského soužití
2062 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika porodů v domácím prostředí
2063 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika umírání doma
2064 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Proměny českého undergroundu
2065 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přímá volba prezidenta jako indikátor polarizace české společnosti?
2066 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Realizovaná versus plánovaná plodnost a faktory, které je podmiňují
2067 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodáci – jejich význam v životě obce
2068 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné oslavy a rituály
2069 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u rodin věřících a nevěřících
2070 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u věřících a nevěřících
2071 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v mezigeneračních vztazích
2072 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v rodinách po rozvodu rodičovského páru
2073 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Senior v roli zákazníka a spotřebitele
2074 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Singles – bydlení a domov
2075 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální proměny městských částí Hradce Králové a jejich dopad na kvalitu života obyvatel
2076 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Sociodemografická analýza města Žamberk
2077 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Sousedská soudržnost
2078 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sousedská soudržnost
2079 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Spokojenost obyvatel suburbánní obce
2080 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sportovní trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
2081 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Strategie pracovní a rodinné dráhy u žen s dětmi předškolního věku
2082 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Studenti vysokých škol a odklad dospělosti
2083 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor
2084 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Trenérství jako náplň volného času
2085 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Udržování etnické kultury a tradic mladými Rusíny
2086 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Udržování místních tradic a zvyků jako zdroj identifikace mladých lidí s lokalitou a místním společenstvím
2087 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Ukrajinská migrační komunita a její zapojení do lokální společnosti
2088 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Velké sociální problémy v místě bydliště a jejich řešení
2089 2012 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Venkov jako lákadlo – amenitní migrace a kontraurbanizace
2090 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Veřejné prostranství typu městského parku a jeho uživatelé
2091 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Vietnamská komunita a její sociální začlenění do lokální společnosti
2092 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Volnočasové aktivity mládeže a jejich kulturní rozměr
2093 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní podnikatelé v Hradci Králové ve 20. století
2094 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé kulturní elity v Hradci Králové ve 20. století
2095 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé politické elity v Hradci Králové ve 20. století
2096 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní příslušníci lokální elity v Hradci Králové ve 20. století
2097 2011 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Vývoj sociální a demografické struktury obyvatelstva vybraného regionu/města od roku 1961 podle výsledků Sčítání lidu domů a bytů
2098 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
2099 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
2100 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k prarodičům
2101 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Zábava nebo místo nákupu? Prostor nákupních center z perspektivy žen na rodičovské dovolené
2102 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Život v suburbánních obcích na Královehradecku
2103 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Životní strategie a cíle mládeže z dětských domovů
2104 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Životní styl a životní strategie basketbalistů ve sportovní mládežnické organizaci Basketbalové centrum mládeže Nymburk
2105 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky
2106 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice
2107 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice na střední škole a v Matematické olympiádě
2108 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza časových řad v programu Gretl
2109 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Analýza hospodaření vybrané obce Říčky v Orlických horách
2110 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza hypotečních úvěrů
2111 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza průmyslové výroby v ČR
2112 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spořících účtů v ČR
2113 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spotřebních daní
2114 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza trhu hypoték v České republice
2115 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza úmrtnosti v České Republice
2116 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
2117 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
2118 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Analýza věcného pojistného trhu v České republice a na Slovensku
2119 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza vývoje ceny zlata za použití časových řad
2120 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Aplikace teorie řízení v ekonomice a obchodu
2121 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Archimedes
2122 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Axiom výběru a jeho důsledky
2123 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní společnosti na kapitálových trzích
2124 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní systém na našem území
2125 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Běžné účty a platby
2126 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Business intelligence, reporting součastnosti a jeho vliv na firemní organizace
2127 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Cena práce v České republice
2128 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
2129 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
2130 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Číselné soustavy
2131 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
2132 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
2133 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Determinanty
2134 2011 MA Bohumila Raisová
DIDAKTICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KOMPLEXNÍXH ČÍSEL NA STŘEDNÍ ŠKOLE
2135 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Důchodová reforma
2136 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Důkazy v učivu střední školy
2137 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Dynamické modely v ekonomii
2138 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Ekologické daně v České republice
2139 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eulerova charakteristika kompaktních ploch
2140 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Exekuce
2141 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Fibonacciho posloupnost a její výskyt v našem okolí
2142 2013 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Fibonacciova čísla grafů
2143 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza lékárny
2144 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza podniku
2145 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku
2146 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku Truhlářství Tesařství Lánov
2147 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost 4. ročníků na středních školách
2148 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost studentů Univerzity Hradec Králové
2149 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční poradenství v ČR
2150 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Fundamentální grupy a jejich aplikace
2151 2012 MA Bohumila Raisová
Funkce jedné proměnné na střední škole
2152 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Generátory náhodných čísel a jejich využití
2153 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické reprezentace permutačních grup
2154 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické vlastnosti komplexních čísel a kvaternionů
2155 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Historie čísla "pi"
2156 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Hospodaření (financování) a analýza vybrané neziskové organizace (CČSH, Diecéze Hradec Králové)
2157 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Hypoteční úvěr jako nástroj financování bytových potřeb
2158 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Insolvence v ČR
2159 2011 MA Eva Krejčová, CSc.
Interaktivní tabule a rozvoj numerace, matematické gramotnosti,
představivosti a tvořivosti v hodinách matematiky na 1.stupni ZŠ
2160 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Investiční a podílové fondy, jejich charakteristika, analýza a vývoj v rámci ČR
2161 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Komoditní trhy – současný vývoj
2162 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Kompaktní množiny v matematice
2163 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Konečné grupy
2164 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Kupónová privatizace a její dopad na ekonomiku ČSR a ČR
2165 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Likertovy škály a jejich statistické vlastnosti
2166 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Lineární zobrazení
2167 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Logika
2168 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Matematický model efektivního nákupu
2169 2012 MA doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Maticová algebra a její aplikace
2170 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Maticové transformační grupy
2171 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Maturitní zkouška z matematiky
2172 2011 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Metody řešení matematických úloh
2173 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Minimální kostra grafu v ekonomické problematice
2174 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti
2175 2012 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Modelování a kreslení jako součást propedeutiky geometrie
2176 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
2177 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
2178 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Možnosti financování bydlení
2179 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Nákup a prodej zboží ve firmě
2180 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Některé matice v teorii grafů
2181 2013 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
2182 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
2183 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Nemocenské pojištění v České republice
2184 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Nezaměstnanost
2185 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Normální a studentovo rozdělení
2186 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Novodobá historie účetnictví
2187 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Numerické řešení soustav lineárních rovnic
2188 2013 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
O některých vlastnostech pseudokompaktních prostorů
2189 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Obsahy obrazců a objemy těles ve starověké matematice
2190 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Oskulační kružnice ke grafům funkcí
2191 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Párové obchodování
2192 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Peníze a zlato v ČR i ve světě
2193 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Platby hotově či kartou
2194 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Platební karty
2195 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Platební karty, jejich možnosti a další vývoj
2196 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v České republice
2197 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v ČR
2198 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Pojistné podvody
2199 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Pojištění majetku proti živelním pohromám
2200 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Pojištění schopnosti splácet a další poplatky k úvěrům
2201 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Polojednoduché Lieovy grupy a jejich Lieovy algebry
2202 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Polynomické funkce a algebraické rovnice
2203 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Porovnání daňové evidence a účetnictví fyzických osob
2204 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Porovnání stálých bankovních institucí s novými konkurenty na kapitálovém trhu ČR
2205 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Porovnání úvěrů u bankovních a nebankovních institucí
2206 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Porovnání využití úvěru a leasingu při financování majetku
2207 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Pořízení automobilu pro podnikání
2208 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Posloupnosti na střední škole
2209 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Povinné ručení a havarijní pojištění osobních automobilů
2210 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika v příkladech
2211 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
2212 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
2213 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru z pohledu dokumentace
2214 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Propedeutika předmatematematických činností prostřednictvím
hry v podmínkách mateřské školy
2215 2011 MA Bohumila Raisová
Připravenost žáků na státní maturity z matematiky
2216 2013 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Příručka k řešení diferenciálních rovnic pro učitele
2217 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Reálná čísla a jejich užití na základní a střední škole
2218 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Relace
2219 2013 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Role úloh ve vyučování matematice
2220 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Ropa – „krev ekonomiky“
2221 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Rovnice ve starověké matematice
2222 2011 MA Bohumila Raisová
Rozvíjení zájmu o matematiku na 2. stupni ZŠ
2223 2011 MA Bohumila Raisová
Rozvíjení zájmu žáků o matematiku na 2. stupnni ZŠ
2224 2011 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Různé přístupy k zavedení goniometrických funkcí
2225 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Sazby DPH v České republice a jejich vliv na příjmy státního rozpočtu
2226 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Sázky a hazardní hry
2227 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů z analytické geometrie
2228 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Sbírka úloh z finanční matematiky
2229 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Sbírka úloh z funkcionální analýzy
2230 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Sbírka úloh z teorie grup a okruhů
2231 2011 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky dříve a dnes
2232 2013 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky od roku 1935
2233 2011 MA Bohumila Raisová
Slovní úlohy řešené rovnicemi
2234 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Sociální pojištění a jeho vývoj po roce 1989
2235 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Souřadnicové systémy na kompaktních plochách
2236 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Soustavy algebraických rovnic na střední škole
2237 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Soustavy lineárních rovnic
2238 2014 MA Mgr. Lukáš Vízek
Soutěže v matematice na 2. stupni základní školy a na střední škole
2239 2013 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Speciální typy prvočísel
2240 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Spoření na stáří
2241 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Spotřební daně a jejich výnos od roku 1993
2242 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Srovnání daňového systému České republiky a Velké Británie
2243 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Statistické zpracování dotazníků v programu PSPP
2244 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Stochastické modely v ekonomii
2245 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Struktura životního pojištění v České republice
2246 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Transformace souřadnic na varietách v příkladech
2247 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Trhy s cennými papíry
2248 2012 MA Bohumila Raisová
Úlohy o společné práci a směsích – Multimediální studijní materiál
2249 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Úrazové pojištění
2250 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Určitý integrál: historie a metody výpočtu
2251 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Úspěchy a prohry v antické geometrii
2252 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Úvěry – podmínky pro poskytnutí úvěru a průběh splácení
2253 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Užití teorie her v ekonomii
2254 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Užití vícerozměrných statistických metod při zpracování dotazníků
2255 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Virtuální peníze a moderní metody plateb
2256 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Vkladové služby českých bank a jejich porovnávání
2257 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vliv výnosu z DPH na výši daňových úniků
2258 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Výuka finanční gramotnosti
2259 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Využití některých statistických metod k analýze některých charakteristik hovorů z mobilních telefonů
2260 2012 MA Eva Krejčová, CSc.
Využití pohádek pro rozvíjení předmatematických dovedností
v mateřské škole
2261 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj a charakteristika akciového trhu na území ČR
2262 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj bankovnictví na území ČR
2263 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Vývoj hotovostních a bezhotovostních plateb
2264 2011 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Vývoj stavebního spoření v ČR
2265 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zajímavé vlastnosti konvexních množin
2266 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Základní grupové homomorfismy
2267 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy analýzy - sbírka řešených úloh
2268 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Základy šifrování a jeho aplikace
2269 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy teorie integrálů
2270 2011 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Zařazení praktických úloh pozemního stavitelství do výuky konstrukční geometrie
2271 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Známá iracionální čísla: pí, Eulerovo číslo, zlaté číslo
2272 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zobecněné derivace
2273 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace filmu pro nácvik řečových dovedností v NJ na českých SŠ
2274 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk
2275 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk

2276 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace Poetry Slam ve výuce NJ na SŠ
2277 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikací etické výchovy ke zvýšení efektivity výuky NJ
2278 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aspekty moderní učebnice pro výuku němčiny na českých středních školách
2279 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentické texty ve výuce DaF na středních školách v České republice.
2280 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentický inzerát jako impuls pro rozvoj jazykových dovedností v oboru DaF na českých středních školách.
2281 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Berlínská zeď – symbol sjednoceného a rozděleného Německa
2282 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Dialekty Německa a jejich využití ve výuce němčiny na českých školách
2283 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Diktát ve výuce cizích jazyků
2284 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití literárních textů ve výuce NJ na střední škole
2285 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
2286 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Elipsa v současném německém publicistickém textu
2287 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Euregio Egrensis: česko-německá příhraniční spolupráce
2288 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Goethe a hudba
2289 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Historie umění stavby gotických katedrál v Německu
2290 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Hry a písně ve výuce německého jazyka na českých středních školách.
Spiele und Lieder im DaF-Unterricht in Sekundarstufe II in der Tschechischen Republik
2291 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Hudba a písně a jejich role ve výuce německého jazyka na českých středních školách
Phänomene Musik und Lieder und ihre Rolle im DaF-Unterricht an tschechischen Mittelschulen
2292 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Interaktivní tabule a její role při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na střední škole v České republice
2293 2011 NJ Josef Ptatschek
Kontrastiver Vergleich des Vokalsystems im Tschechischen und Deutschen
2294 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na české střední škole
2295 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na střední škole
2296 2012 NJ PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D.
Maxim Biller: analýza autobiografických prvků v jeho díle
2297 2011 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Minnesang - středověký evropský kulturní fenomén
2298 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Napoleon Bonaparte a jeho vliv na dějiny a kulturu německy mluvících zemí
2299 2011 NJ doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Odlišnosti německého jazyka v Německu a v Rakousku
2300 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Osudové ženy velkých německých spisovatelů přelomu 18. a 19. století
2301 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Památky UNESCO v údolí středního Rýna
2302 2013 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Podobnosti a rozdíly v německé a české pohádkové tradici na základě analýzy vybraných děl bratří Grimmů, Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
2303 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problematické jevy výslovnosti německého jazyka u českých mluvčích
2304 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problémy při zavádění komunikativní metody do moderní výuky NJ na SŠ
2305 2011 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Protiválečná literatura v dílech E. M. Remarqua a W. Borcherta
2306 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Engadin ve Švýcarsku
2307 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj čtení s porozuměním s využitím autentických textů pro žáky SŠ
2308 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj dovednosti mluvení v hodinách německého jazyka s využitím krátkého filmu na středních školách v ČR
2309 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka v norském školním systému ve srovnání s Českou republikou
2310 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Staniční učení jako prostředek rozvoje dovednosti čtení s porozuměním na české střední škole v oboru DaF
2311 2011 NJ doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Teoretické a praktické problémy při zpracování německo-českého slovníku z oblasti biologie rostlin
2312 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Tvorba interaktivních testů a cvičení v programech Alf a Active Inspire a jejich využití v hodinách německého jazyka

2313 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Učební styly žáků a jejich význam pro rozvoj komunikativní kompetence v oboru DaF se zaměřením na kinestetický styl
2314 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vizualizace jako jeden z důležitých aspektů ve výuce cizích jazyků - se specializací na obor DaF
Visualisierung als einer der wichtigen Aspekte des Fremdsprachenunterrichts - am Beispiel des Faches Deutsch als Fremdsprache
2315 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Vliv bratří Grimmů na českou pohádkovou tvorbu Karla Jaromíra Erbena a Boženy Nĕmcové
2316 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané internetové zdroje vhodné k zařazení do výuky německého jazyka jako cizího jazyka (DaF)
2317 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výhody bilingvismu v oblasti cestovního ruchu
2318 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině
2319 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině na české SOŠ
2320 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka reálií pomocí moderní písně při výuce německého jazyka na středních školách v České republice
2321 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití filmových ukázek v procesu podpory rozvoje komunikativní kompetence ve výuce německého jazyka pro žáky středních škol v
České republice
2322 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na středních školách v ČR
2323 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na SŠ se zaměřením na reálie německy mluvících zemí
2324 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na ZŠ se zaměřením na reálie Německa
2325 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití komiksu ve výuce němčiny jako cizího jazyka
2326 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití písní v hodinách německého jazyka za účelem zvýšení motivace žáků na SŠ
2327 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití staničního učení pro integraci reálií německy mluvících zemí do výuky německého jazyka na českých středních školách
2328 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam projektového vyučování pro rozvoj komunikativní kompetence v hodinách německého jazyka
2329 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam průběžné pedagogické praxe z pohledu studentů učitelství PdF UHK
2330 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam říkanky pro nácvik slovní zásoby ve výuce německého jazyka u žáků primárního stupně ZŠ v České republice
2331 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam zahraničních výjezdů žáků základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu Německý jazyk jako další cizí jazyk.
2332 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Významní němečtí vynálezci
2333 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Vznik Katolické univerzity Eichstätt na pozadí tradice svatého Willibalda a svaté Walpurgy
2334 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Zájezdy českých a britských cestovních kanceláří do SRN. Srovnání nabídky tří největších cestovních kanceláří z obou zemí
2335 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zkáza lodi Wilhelm Gustloff a její odraz v díle Güntera Grasse
2336 2013 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě
2337 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě

2338 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Aktuálnost encykliky Slavorum apostoli na prahu 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu
2339 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Antropologie smrti: sociokulturní analýza kulturních ritů a rituálů u původních obyvatel Mezoameriky
2340 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Antropologie smrti: sociokulturní analýza kulturních ritů a rituálů u původních obyvatel Severní Ameriky
2341 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Argument kvality života v etické diskuzi
2342 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Azylové zařízení Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
2343 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
BAD AIBLING - dětský utečenecký tábor
2344 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Bánátští Češi v Rumunsku, banátští Češi v Čechách po roce 1989
2345 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Bavorsko-české vztahy: minulost, přítomnost a budoucnost
2346 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Broumovské liminální pásmo
2347 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Česká emigrace 1948 - 1952 v Argentině
2348 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Česká národní identita v roce 2012
2349 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
České stopy v Argentině - první velká emigrační vlna
2350 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
České texty o sekularizaci
2351 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Česko-německé vztahy po 2. světové válce ve vybrané lokalitě v severních Čechách
2352 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Československo padesátých let 20. století v propagandě symbolů komunistické moci a práce promítnutých ve filmu
2353 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Člověk a mýtus v díle Josepha Campbella
2354 2011 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Člověk jako Boží dítě v Novém zákoně
2355 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Dějiny salesiánského hnutí 80. – 90 let 20. století, zvláště ve východních Čechách
2356 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace Romů během druhé světové války jako kulturní problém
2357 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace židovských dětí během druhé světové války jako kulturní problém
2358 2013 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Důstojnost člověka v nemoci a utrpení
2359 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Dvojí pohled na integraci Vietnamců v České republice
2360 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Ediční činnost v Královéhradecké diecézi za biskupství Eduarda J. N. Brynycha
2361 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Ekologická a kulturní krize současnosti – vzájemné souvislosti a vlivy
2362 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Estonci ve světle událostí 20. století
2363 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Etická dilemata spojená s adopcí
2364 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etické aspekty prenatální diagnostiky
2365 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Etické problémy existence rytířských řádů a jejich teologické zdůvodnění
2366 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etické problémy léčby neplodnosti
2367 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika plánování rodičovství v učení římskokatolické církve
2368 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika v genetice
2369 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika výzkumu na kmenových buňkách
2370 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Eutanázie a právo pacienta rozhodovat o vlastní léčbě
2371 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Euthanazie
2372 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Fair trade: ekonomické, etické a kulturní aspekty
2373 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Fair trade: ekonomické, etické a kulturní aspekty
2374 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Fenomén domova a jeho metafyzický základ
2375 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Fenomén manipulace v kontextu náboženských sekt
2376 2012 NVCH Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén manželství ve 21. století očima věřících a nevěřících
2377 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Fenomén modloslužby a personalita člověka
2378 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Fundamentální ekleziologie u Josefa Kubalíka
2379 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Historie a současnost kostela svatého Jakuba Většího v Úpici
2380 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově od založení do konce 2. světové války
2381 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie kostela Božského Srdce Páně v Hradci Králové
2382 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie kostela sv. Anny v Hradci Králové
2383 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Homosexualita z katolického pohledu
2384 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Hospicová a paliativní léčba v interkulturním pohledu
2385 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Chtěná a nechtěná bezdětnost
2386 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ideje a ohlasy knihy Thila Sarrazina Deutschland schafft sich ab
2387 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ježíš ve svitu Půlměsíce
2388 2011 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ježíšovo poselství, jeho uchovávání a předávání v dějinách církve
2389 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kolize systémů kultury a přírody v díle Josefa Šmajse
2390 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Komparace hodnotového systému dvou generačních skupin
2391 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Komunistická propaganda v československém hraném filmu 50. let
2392 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Koncepty rodičovství v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2393 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Koncepty vztahu muže a ženy v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2394 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konec konce dějin Francise Fukuyamy
2395 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konflikt v Afgánistánu, Iráku a Libii z hlediska teorie spravedlivé války
2396 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konflikt v Iráku, Afghánistánu a Libyi z hlediska teorie spravedlivé války
2397 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Kongregace Školských sester sv. Františka a jejich působení ve Slatiňanech v 19. století a na počátku 20. století
2398 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Kontemplativní a aktivní rozměr křesťanské existence
2399 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Kontemplativní a aktivní rozměr křesťanské existence v česky dostupných dílech autorů J. B. Chautarda, T. Mertona a otce Jeronýma
2400 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Krize otcovství na Západě
2401 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Kultura jako systém symbolické komunikace v myšlení C. Lévi-Strausse
2402 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kulturně antropologická studie partnerství mezi Čechy a Jihoafričany
2403 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-architektonický koncept Litomyšle
2404 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-architektonický koncept Litomyšle
2405 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu
2406 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu na život jihoamerických indiánů ve Venezuele
2407 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-sociální dopad globálních problémů environmentu v ČR
2408 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturní akcenty integrace romské komunity
2409 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kulturní dopady vstupu České republiky do Evropské unie
2410 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturní transformace České republiky
2411 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Kulturní univerzalita logoterapie
2412 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Liturgický prostor po II. vatikánkém koncilu
2413 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Lukáš, křesťan a misionář, teolog a svatopisec
2414 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Malé Svatoňovice – poutní místo Panny Marie Sedmiradostné
2415 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Média a kultura
2416 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Motiv zla v románech Knuta Hamsuna
2417 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti a limity ve spolupráci mezi Čechy a Němci na Broumovsku
2418 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti/limity různých stupňů integrace Romů při začleňování do společnosti aneb zkušenosti neziskové organizace na Hradecku
2419 2011 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Mše svatá a liturgický prostor
2420 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Multikulturalismus z genderového pohledu
2421 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
2422 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
2423 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty umírání a smrti
2424 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multikulturní výchova a její podoba v podmínkách základních škol
2425 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Mystika a kulturní dialog v Evropě
2426 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Náboženská témata v současných populárních písních českých a slovenských interpretů
2427 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Náboženská výchova v praxi mateřské školky
2428 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Náboženská výchova v praxi MŠ
2429 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Náboženské motivy v umělecké próze Karla Čapka
2430 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Nebezpečí multikulturalismu pro ženy
2431 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Nevratný proces proměn sudetské krajiny a společnosti vybraného mikroregionu Orlických hor
2432 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Nihilismus a mládež – sociokulturní rozměry hodnotové krize mladého člověka dneška
2433 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Nomádský způsob života v současném světě
2434 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Nová Akropolis jako pseudonáboženské hnutí
2435 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Odkaz Jan Ámose Komenského v českých zemích, Evropě i ve světě v současnosti
2436 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ochrana nenarozeného života v České republice – srovnání pro-life hnutí a organizací
2437 2013 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Otázka zavržení na pozadí univerzální spásné boží vůle
2438 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Pád civilizace jako kulturní fenomén ve světové literatuře
2439 2012 NVCH doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Patrocinia v synchronním pohledu ve vybraném vikariátě
2440 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
2441 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
2442 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Pohádka jako nositel kultury
2443 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Pojetí lidské osoby jako filozoficko-antropologické východisko transkulturní komunikace
2444 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Postavení náboženství v komunistickém Československu a jeho dopady na současnou společnost
2445 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Posvátný prostor v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2446 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poúnorové emigrační vlny Čechů do Severní Ameriky
2447 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poválečný vývoj migrace z České republiky do Severní Ameriky
2448 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Právo na život nenarozených
2449 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Problematická východiska antropologie Petra Bakaláře
2450 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Problematika křesťanských homosexuálních aktivistů a jejich argumentace
2451 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny a směřování české národní identity
2452 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Proměny římskokatolické farnosti Svitavy v letech 1939-2011
2453 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny vnímání neúplných rodin v západní společnosti ve 20. století
2454 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Prožívání liturgického roku na českém maloměstě v 19. století a v současnosti
2455 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Předávání víry v rodině
2456 2013 NVCH PhDr. Radek Martinek
Přínos vojenských kaplanů pro vojáky ve vojenských zahraničních misích
2457 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Přírodní vědy a náboženství: teologická reflexe knihy Hanse Künga Na počátku všech věcí
2458 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Psychologie dobrovolné konverze k islámu na Západě
2459 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Punk a demokracie
2460 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Působení řádu voršilek v Kutné Hoře v 19. století
2461 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Recepce a význam encykliky Caritas in Veritate v českém prostředí
2462 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Reflexe díla Francise Fukuyamy s českým pohledem na danou problematiku
2463 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Resocializace bývalých členů náboženské společnosti Svědků Jehovových
2464 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Rodičovství jako kulturní univerzálie i specifikum
2465 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Role kultury při integraci Romů do majoritní společnosti
2466 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Role ženy ve středověké rodině
2467 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Řehole řádu templářů a její odkaz ve srovnání s předpisy Armády ČR, dalšími vojenskými jednotkami a dnes existujícími významnými řády
2468 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Slavení posvátné liturgie před a po Druhém vatikánském koncilu
2469 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Služební zbraně v rukou vojenských kaplanů
2470 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Současná česká teologicko-antropologická literatura – pokus o přehled
2471 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Spiritismus a každodennost na počátku 20. století
2472 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Spiritualita mužů v kontextu života současné katolické církve
2473 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Společenství učedníků jako základ církve
2474 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Společenství učedníků jako základ církve
2475 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Srozumitelně o Bohu aneb Tajemství srozumitelnosti náboženské výpovědi u některých středoevropských autorů (Halík, Matussek, Szczygieł)
2476 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Stopy estonské tradiční kultury v hudbě Rudolfa Tobiase
2477 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Střet a prolínání se kulturních tradic v Estonsku prostřednictvím osobního svědectví
2478 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Střet civilizací Samuela Huntingtona a jeho česká recepce
2479 2012 NVCH ThLic. Jiří Pešek
Svatá Terezie z Lisieux jako průvodkyně hledajících na cestě za Bohem
2480 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Svátost smíření – základní teologická východiska
2481 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Svátostné manželství v moderní společnosti
2482 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Tanec jako prostředník mezikulturního dialogu mezi Španělskem a Českou republikou
2483 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Taneční subkultura a nihilismus
2484 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Tělo jako kulturní univerzálie i specifikum
2485 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Tematizace eutanazie v české literatuře
2486 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Teologická reflexe vybraných myšlenek Friedemanna Schulze von Thuna
2487 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Hořící keř
2488 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Poslední dny Sophie Schollové
2489 2011 NVCH Mgr. Jarmila Trojanová
Teologicko-antropologická interpretace Čapkovy trilogie Hordubal–Povětroň–Obyčejný život
2490 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace filmu Babettina hostina
2491 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace vybraného filmového díla
2492 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Teologie hlásání
2493 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Blade Runner
2494 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Kladivo na čarodějnice
2495 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Vykoupení z věznice Shawshank
2496 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Zelená míle
2497 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Transkulturní aspekty internacionalizace profesionálního sportu
2498 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Transkulturní komunikace – budoucnost oboru v kontextu dnešní Evropy
2499 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Transkulturní komunikace v české praxi – kulturní diverzita v České republice a její výzvy
2500 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Transkulturní komunikace v díle Tomáše Halíka
2501 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Trinitární a christologické zakotvení lidské osoby v česky dostupné literatuře po roce 1989
2502 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Trvalý jáhen, manžel, rodič: střet životních rolí nebo život v plnosti
2503 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Umělecké ztvárnění Ježíšova života ve filmu
2504 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Univerzalita logoterapie v kultuře
2505 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Věda a víra v díle Marka Váchy
2506 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Věrohodnost církve z pohledu fundamentální teologie
2507 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Vietnamská kultura uvnitř té české
2508 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv kolektivizace na současnou podobu venkova
2509 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv médií na člověka v českém společenském kontextu
2510 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vliv médií na postoj české společnosti vůči menšinám
2511 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Výklad mše svaté pro farní společenství
2512 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Výtvarná tvorba jako univerzální jazyk mezi kulturami
2513 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Výuka Bible pomocí aktivizačních metod
2514 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vývoj rasové teorie v nacistickém Německu (1933-1945)
2515 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Význam kultury pro koncepci udržitelného rozvoje
2516 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Význam oltáře v bohoslužbě církve
2517 2013 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu – případ Kypru
2518 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu: Případová studie English School v Nicosii
2519 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Vztah přírodních věd a křesťanského náboženství u Jiřího Grygara
2520 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Základní teologická východiska a některé aktuální perspektivy svátosti manželství
2521 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Zdobení lidského těla jako kulturní fenomén
2522 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ověřování znalostí a dovedností žáků v praktickém vyučování
2523 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Adaptace žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání na střední škole
2524 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Adaptační kurz jako součást prevence na základní škole
2525 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz na základní škole
2526 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz pro žáky 6. třídy ZŠ
2527 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Adaptační kurzy jako součást prevence rizikového chování dětí a mládeže
2528 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Advent a Vánoce ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže
2529 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Advent a vánoční svátky ve školní družině
2530 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Adventní čas v Dětském domově v Jemnici
2531 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Aerobik ve školní družině
2532 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Agrese a násilí ve školním prostředí
2533 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Agresivita dětí ve škole
2534 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktivita „Čarodějnické rojení“, jako součást ŠVP družina
2535 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody k rozvíjení slovní zásoby při výuce cizích jazyků
2536 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce
2537 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy
2538 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce aprobačních předmětů studenta
2539 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
2540 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce občanské výchovy
2541 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Aktivizační metody ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku
2542 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktuální výchovné otázky klientů DDŠ
2543 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Alternativní koncepce výuky se zaměřením na vybraný pedagogický směr
2544 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
2545 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
2546 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Alternativní zdroje finanční podpory v oblasti vzdělávání v subjektivním hodnocení učitelů z praxe
2547 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Amerling a jeho odkaz dnešku
2548 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Analýza kariérní volby žáků prvních ročníků středních škol v Trutnově
2549 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza minimálního preventivního programu na ZŠ
2550 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Analýza profesní přípravy budoucích učitelů
2551 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza současného stavu primární prevence na základní škole, tvorba školní preventivní strategie
2552 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza úrovně prevence rizikového chování na integrované střední škole
2553 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza úrovně prevence rizikového chování žáků na základní škole
2554 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Analýza změn intrapersonálních vztahů v rámci třídy základní školy, během kohézního kurzu
2555 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Anatomie a morfologie květu: didaktizace
2556 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Animoterapie - chov drobných zvířat ve středisku výchovné péče
2557 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Animovaný sitcom a jeho využití ve výuce angličtiny žáků středních škol
2558 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Aplikace a meze pluralismu ve výuce společenských věd v liberálně-demokratickém paradigmatu
2559 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aplikace čtenářských dílen do výuky předmětu Literatura a umění na střední odborné škole
2560 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Aplikace etické výchovy do práce ve školní družině
2561 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace předmětu právo do praktických dovedností a znalostí studentů Střední odborné školy hotelové
2562 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace výukových metod programu RWCT v estetické výchově na středních školách
2563 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace zásad efektivní komunikace při řešení konfliktních situací
2564 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikovaná výuka fotografického média na střední odborné škole
2565 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikované pohybové a sportovní aktivity na základní škole speciální pro žáky s mentálním a tělesným postižením
2566 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Asistent pedagoga a jeho role ve vzdělávání
2567 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Atom a záření
2568 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Atraktivita televizní reklamy pro žáky druhého stupně základní školy
2569 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Autoevaluace školy
2570 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Autorita pedagoga na střední škole
2571 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Autorita učitele v učňovském školství
2572 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Autoškola - metodika výcviku žáků na automobilním trenažéru
2573 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Badatelsky orientovaná výuka přírodovědných předmětů na střední škole
2574 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Barva jako taková, transponovaná do veřejného prostoru
2575 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Baťova škola práce a její odkaz současnosti
2576 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Bezpečné klima ve třídě jako jeden z cílů minimálně preventivního programu
2577 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině
2578 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Biografie „romského“ muzikanta
2579 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Celoškolní soutěž předlékařské první pomoci
2580 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová etapová hra
2581 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová hra
2582 2015 PP PhDr. Alena Dědečková
Cesta se školní družinou za poznáváním města Vrchlabí
2583 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Cykloexkurze v terénu jako praktické doplnění předmětu geologie na střední škole
2584 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Česká republika známá a neznámá
2585 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České svátky ve školní družině
2586 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České vánoce jako téma aktivit ve školní družině
2587 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Činitelé ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd
2588 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole
2589 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole a spolupráce s institucemi
2590 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost na základní škole
2591 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost u studentů středních odborných škol
2592 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost u žáků středních škol
2593 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v cizím jazyce
2594 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
2595 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
2596 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost ve výuce českého jazyka a literatury
2597 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost vybrané základní školy
2598 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
2599 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství žáků základních škol
2600 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Daktyloskopie jako metoda identifikace osob v kriminalistice
2601 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Debatování jako jedna z aktivizačních metod při výuce na střední škole
2602 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Dentální hygiena u dětí předškolního věku
2603 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dětský letní tábor - objevování krásy řemesel
2604 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika a zlepšování školního klimatu
2605 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika třídního klimatu v malotřídní škole
2606 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktická příprava učitele odborného výcviku na téma: Aranžování obchodu s bytovým textilem
2607 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování námětu: Bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a cizími lidmi
2608 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu - barvení vlasů s péčí o vlasy
2609 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu "Stres"
2610 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu "Výživa člověka v praktické škole dvouleté"
2611 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu : „Maso“
2612 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu “Výroba svatebních kytic” pro žáky odborných učilišť
2613 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Agresivní a neagresivní poruchy chování“ pro sluchově postižené
2614 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Lesní technika se zaměřením
na harvestorové technologie.“
2615 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Sebepoškozování“ pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
2616 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu „Tradice Adventu a Vánoc"
2617 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Základy účetnictví“
2618 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu dýchací soustava pro žáky střední speciální školy
2619 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu komunikace
2620 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Komunikace
2621 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu Kůže a kožní deriváty zvířat pro střední odborné školy
2622 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Poruchy výživy
2623 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Právo v každodenním životě - smlouvy
2624 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Rodinná a zdravotní výchova pro střední školu praktickou dvouletou
2625 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Roztoky a směsi
2626 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Sebepoškozování pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
2627 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu Technologie oděvů
2628 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracovaní tématu Teplé a studené nápoje
2629 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Trhu práce, vzniku, podmínek a ukončení pracovněprávního vztahu
2630 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Tvorba vzorců v OpenOffice.org - Calc
2631 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Vlastní životopis
2632 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Zbožíznalství
2633 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Hovězí maso
2634 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu: "Aktivizace seniorů"
2635 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Bílkoviny a jejich metabolismus"
2636 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Farmakologie dýchacího ústrojí pro obor diplomovaný farmaceutický asistent"
2637 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Rentgenové záření a základní zobrazovací metody"
2638 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Základy účtování v podvojném účetnictví"
2639 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu: „Adventní věnce“
2640 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Daňový systém“
2641 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Mléčné výrobky“
2642 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Stopy zvěře“
2643 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Úvod do filosofie a religionistiky“
2644 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Zakládání a údržba francouzských a anglických parků“
2645 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Canisterapie
2646 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Dvouokruhové brzdy
2647 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Edukace pacienta o dietním režimu
2648 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Emulze
2649 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Fyzioterapie a její historie
2650 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Geometrický plán
2651 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Informační technologie v průvodcovství
2652 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly a ethery
2653 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Personální politika řízení lidských zdrojů
2654 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: předpřítomný čas v anglickém jazyce
2655 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Reprodukce koní
2656 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
2657 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Společenskovědní základy ve vztahu k přírodě a k životnímu prostředí
2658 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Spoření se státním příspěvkem
2659 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Tržní mechanizmus
2660 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Vedení skupiny na úrovni liniového managementu
2661 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Vytápění – výpočet tepelných ztrát
2662 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Výuka projektování a konstruování s podporou informačních technologií podle nejnovějších trendů
2663 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu:Ušití výpustkové kapsy při zpracování dámského saka
2664 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování vybraných maturitních témat z anglického jazyka
2665 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování výuky předmětu ,,technická dokumentace,, na technicky zaměřené střední škole
2666 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt "Týden zdraví"
2667 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt „Hrajeme si s přírodou“
2668 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktický projekt v českém jazyce se zaměřením na K. Čapka
2669 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt výroby divadélka ve školní družině
2670 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Didaktický projekt: Ámosův den škola hrou
2671 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktika geologických a technických věd na střední škole
2672 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktika přípravy ve školní družině pro období podzimu
2673 2012 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Didaktika výuky programování na střední škole
2674 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Diskusní metody a didaktické hry při výuce biologie na střední škole
2675 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dlouhodobá výuka cizího jazyka
2676 2012 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Domácí násilí
2677 2011 PP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Domácí vzdělávání
2678 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dopravní bezpečnost ve školní družině
2679 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Dramatická výchova jako prevence sociálně patologických jevů na základní škole
2680 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Dramatická výchova v práci vychovatele školní družiny
2681 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dramatická výchova ve školní družině
2682 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Drogová prevence na základních školách
2683 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
2684 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
2685 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho pedagogický odkaz k dnešku
2686 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Edukačně prožitý čas adventní ve školní družině
2687 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ekologie ve školní družině a v jejím okolí
2688 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Ekonomická gramotnost dospívajících
2689 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
E-learning - Moderní trend ve výchovně-vzdělávacím procesu
2690 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Environmentální výchova dětí a mládeže v zájmovém kroužku
2691 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Environmentální výchova v mezipředmětových vztazích
2692 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Environmentální výchova ve výuce dějepisu
2693 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Estetické aktivity dětí ve školních družinách
2694 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Estetické vnímání těla
2695 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Etapové hry v průběhu školního roku
2696 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
2697 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
2698 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické chování ve škole pohledem studentů SŠ
2699 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické normy a hodnoty z pohledu žáků základní školy a studentů střední školy
2700 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etika a vyprávění
2701 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Faktory ovlivňující vývoj zdravého sebevědomí u žáků na II. stupni ZŠ
2702 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Fenomén běžeckého lyžování v České republice
2703 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén sociálních sítí v životě učňovské mládeže
2704 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Finanční gramotnost
2705 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Finanční produkty v předmětu Základy společenských věd pro žáky střední školy
2706 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Formy volnočasových aktivit ve školních družinách pro děti s těžkým zrakovým postižením
2707 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Formy výchovy a formy výuky na střední škole
2708 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Formy zdrojů informací na středních školách pro žáky s těžkým zrakovým postižením
2709 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Geocaching ve školní družině
2710 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Historie barvení vlasů
2711 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Historie města ve vzdělávacím programu školní družiny
2712 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Historie rehabilitace
2713 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hodnocení žáků na střední odborné škole
2714 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Hry a hračky ve školních a mimoškolních zařízeních
2715 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hry jako metody k rozvoji komunikace v rámci předmětu Dramatická výchova na uměleckých školách
2716 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Hry ve školní družině - venkovní aktivity
2717 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry ve školní družině na téma pohádek
2718 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry, hračky a pomůcky ve školní družině - nástroje rozvoje osobnosti
2719 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Humor ve školní třídě
2720 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Chování dětí ve školní družině
2721 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
ICT při edukaci na SOŠ technického zaměření
2722 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Individuální zvláštnosti žáka při učení se anglickému jazyku na středních školách
2723 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Informační a komunikační technologie v práci učitelů matematiky
2724 2015 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Inovace obsahu a didaktických prostředků předmětu analytická chemie
2725 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Inovace ŠVP a postoje učitelů
2726 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Inovace učiva odborného výcviku oboru kadeřník na střední odborné škole
2727 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Integrace cizinců v českých školách
2728 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Integrace lidí s mentálním postižením do společnosti
2729 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Integrace žáků cizinců na základní škole
2730 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní prezentace v programu ActiveInspire - metodické zpracování tématu
2731 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
IT technologie ve výuce středních škol
2732 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Jak nově vyučovat keramiku na střední škole řemeslné
2733 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Jak tráví dospívající adolescenti volný čas na domově mládeže a mimo domov
2734 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Jan Amos Komenský, život a dílo – Komenského metody výchovy v dnešní škole
2735 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Jarní téma a její výtvarnou činnost ve školní družině
2736 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Jaro ve školní družině
2737 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz k dnešku
2738 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
K problematice šikany mezi středoškolskou mládeží
2739 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
K úrovni morálního úsudku žáků středních škol.
2740 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádské vztahy mezi dětmi na základní škole
2741 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádství dětí na základní škole
2742 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství
2743 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na základní škole
2744 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy
2745 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy a osobnost třídního učitele
2746 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Knihy ve školní družině
2747 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komparace zneužívání návykových látek mezi studenty, gymnázií a odborných učilišť
2748 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Komparativní analýza učebnic ruského jazyka pro střední školy
2749 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Kompenzační pomůcky a nástroje při výuce informatických předmětů na střední škole
2750 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Kompetence třídního učitele na druhém stupni ZŠ
2751 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kompletní didaktické zpracování tématu Kombinatorika pro výuku na střední škole
2752 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
2753 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
2754 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace mezi neslyšícími a slyšícími
2755 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komunikace mezi pedagogy a žáky
2756 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Komunikace mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy
2757 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči
2758 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace předškolních dětí v zájmovém útvaru Klubíčko
2759 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikace ve škole
2760 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikační styl učitele
2761 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikační zóna učitele ve třídě
2762 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncepce celoroční olympiády pro školní děti
2763 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncepce programů primární prevence zaměřených na stravovací návyky žáků
2764 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování distančního materiálu na téma - Úvod do andragogiky
2765 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování edukačního programu k ekologické výchově – „Máme rádi zvířata“
2766 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování preventivního programu v partrnerké nevěře
2767 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování problému kyberšikany a její prevence
2768 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence mentální anorexie v prostředí základních škol
2769 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence šikany v prostředí domova mládeže
2770 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Konkretizace celoročního programu „Návrat dětí k tradicím“
2771 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Konkretizace krátkodobého projektu v činnosti školní družiny
2772 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Konkretizace oboru restaurování sochařských děl ve školním vzdělávacím programu
2773 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Konstruktivistické pojetí výuky vybraných témat kombinatoriky
2774 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kreativní přístupy ve výuce německého jazyka na gymnáziu
2775 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Krevní skupiny AB0 a Rh faktor
2776 2013 PP ThLic. David Bouma, Th.D.
Kritika náboženství podle Feuerbacha s ohledem na tzv. „novou religiozitu“
2777 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Krizový plán školy pro oblast primární prevence
2778 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Křesťanské svátky ve školní družině
2779 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kurz finanční gramotnosti pro studenty středních škol
2780 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kvalita stravování a obezita u žáků ZŠ, SŠ
2781 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
2782 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence
2783 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Kyberšikana a možná prevenční řešení
2784 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kyberšikana ve školských zařízeních
2785 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Letní dětský tábor
2786 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Letní tábory v minulosti a dnes
2787 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Leváctví žáků odborného výcviku v oboru Tesař
2788 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny
2789 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny – drátování
2790 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové zvyky a tradice v období adventu ve školní družině
2791 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lonžování koně
2792 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Malotřídní školy v Královéhradeckém regionu
2793 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
2794 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
2795 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové nástroje středních odborných škol
2796 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mateřská centra
2797 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Média a jejich užívání žáky II. stupně základní školy
2798 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mechanika jízdních kol - didaktické zpracování tématu
2799 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Měsíční plán pro MŠ
2800 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metoda CLIL v ekonomice a podnikání
2801 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodická příručka pro začínajícího učitele - poradenství
2802 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
2803 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy pro výuku buňky na gymnáziu
2804 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy při výuce hygienických požadavků
2805 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodické vedení praxe žáků odborné střední školy v základní škole speciální
2806 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu nové technologie při výrobě čokoládových pralinek
2807 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu, nové technologie při výrobě čokoládových ozdob
2808 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování přípravy hodiny pro děti s poruchami chování a poruchami učení
2809 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - komunikační mix
2810 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - Příčky
2811 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu – Vlasy a prevence vypadávání vlasů
2812 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu ,,Ochrana lesů před poškozováním obratlovci“
2813 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu “Analýza fotografického snímku”
2814 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Biomy světa“
2815 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Cestovní ruch v německy hovořících zemích“
2816 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Marketingový výzkum“
2817 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „MS PowerPoint – proces tvorby prezentace.“
2818 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Podvojné účetnictví“
2819 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Technologie mléka“
2820 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Venkovský cestovní ruch a jeho formy“
2821 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Zkoušení samočinné převodovky 41 TE“
2822 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu cizích slov
2823 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu číselné soustavy a jeho souvislost s výukou IT
2824 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu dobíjecích soustav motorových vozidel
2825 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Druhy a formy cestovního ruchu
2826 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Elektrický proud
2827 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2828 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2829 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2830 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Chudoba
2831 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Jednobuněčné organismy
2832 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu klimatologie
2833 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu- Kosmetické ošetření pleti
2834 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Krev a krevní skupiny
2835 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Management – podstata, význam a vývoj
2836 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Náklady podniku a způsoby jejich členění
2837 2014 PP Mgr. Irena Kapustová
Metodické zpracování tématu Odraz 20. století v NP Podyjí
2838 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Ochrana životního prostředí pro střední školy
2839 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Počítačové sítě a internet
2840 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu polymery
2841 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu První kroky s textovým editorem MS Word
2842 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu přirozené sušení přířezů pro výrobu hudebních nástrojů
2843 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu sociální služby na střední pedagogické škole
2844 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
2845 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Metodické zpracování tématu šikana
2846 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulátory a tabulky v prostředí MS Office Word
2847 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulkový editor
2848 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Trojúhelníky a jejich konstrukce
2849 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu války prusko-rakouské 1866 při výuce dějepisu na středních školách
2850 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Zakládání staveb
2851 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Základy výpočetní techniky
2852 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Změna skupenství
2853 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu života vybraných biblických postav pro potřeby interdisciplinární výuky středních škol
2854 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na tepelnou ochranu budov
2855 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na akustiku a denní osvětlení
2856 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: " Státní symboly ČR, jejich užívání a ochrana"
2857 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: "Vznik a vývoj Evropské unie."
2858 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: ,,Kování“
2859 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: “ Účtování dlouhodobého majetku“
2860 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Demokracie“
2861 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Deriváty uhlovodíků“
2862 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Drakiáda aneb podzim na vycházkách podle ŠVP“
2863 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Evropská unie a Česká republika“
2864 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Historie ošetřovatelství“
2865 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Hlavní problémy rozvojových zemí na příkladu Indie“
2866 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Holení a úprava vousů, knírů“
2867 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Izolace potrubí a ochrana proti hluku v potrubí“
2868 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Kinematika a dynamika“
2869 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Komplexometrické titrace“
2870 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Nosné zdivo"
2871 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Nové fyzikální teorie“
2872 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Odměňování zaměstnanců“
2873 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu: „Ochrana přírody a krajiny v České republice"
2874 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Pístové spalovací motory“
2875 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Řecká antická filosofie“
2876 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Schizofrenie“
2877 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Sluneční soustava a Vesmír"
2878 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Stropy – strop MIAKO“
2879 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Účetnictví územně samosprávných celků“
2880 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Volby“
2881 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Významné osobnosti českého ošetřovatelství“
2882 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zkoušení brzd automobilů"
2883 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zneškodňování odpadů“
2884 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Antická mytologie
2885 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Člověk jako občan
2886 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Daňová soustava
2887 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Definice a diagnostika školní zralosti
2888 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Dílenské práce
2889 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Domácí násilí
2890 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Environmentální kroužek v lese během čtyř ročních období pro děti mateřských škol
2891 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Etická výchova
2892 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Evropská integrace
2893 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: F. F. Plamínková a její pedagogický odkaz dnešku
2894 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Filmové žánry
2895 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
2896 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
2897 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ
2898 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční poradenství
2899 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Fyziologie rostlin
2900 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Helénistická filosofie
2901 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: humanistická filosofie
2902 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Charakteristika osob s poruchami binokulárního vidění
2903 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Kalkulace nákladů jako východisko pro tvorbu ceny
2904 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kardiopulmonální resuscitace
2905 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Komunikační mix
2906 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Konstrukce skříňového nábytku
2907 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje pro žáky obchodní akademie
2908 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kubismus
2909 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lidská kostra
2910 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lymfatický systém
2911 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: marketing na úrovni Obchodní akademie
2912 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
2913 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
2914 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingový Mix
2915 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Materiály a technologie v dřevozpracujícím průmyslu
2916 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Mediální gramotnost žáků na střední škole
2917 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Metody výuky anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
2918 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Milétská škola
2919 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Moje budoucí partnerství
2920 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Monitoring vybraných vodních bezobratlých v terénu
2921 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Morální rozvoj v rámci předmětu občanská výuka
2922 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Nebezpečí komunikace přes internet
2923 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nivelace
2924 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy obrábění v truhlářské výrobě
2925 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy ve strojním zpracování kamene
2926 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Odbarvování vlasů technikou melírování
2927 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Palivové soustavy spalovacích motorů
2928 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Personalistiky a mzdového účetnictví
2929 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Po stopách svatého Václava ve Staré Boleslavi
2930 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Pohyb v těhotenství
2931 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Postava studenta ve filmu
2932 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Povrchová úprava kovů – zinkování
2933 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Požární disciplíny v kolektivu mladých hasičů
2934 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s fotoaparátem
2935 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s mladým koněm na jízdárně
2936 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Presokratici
2937 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence rozvodovosti
2938 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Problematika drogové závislostí
2939 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Projektové vyučování
2940 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: předmět Úklidové práce v domácnosti v praktické škole dvouleté
2941 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Připouštění koní přirozenou plemenitbou
2942 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Příprava pokrmů z hovězího masa
2943 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava pro kresbu architektury
2944 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava strojního šití
2945 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Rány – poranění kožní struktury
2946 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rasismus
2947 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rodinná výchova – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
2948 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Romové v České republice
2949 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Ruční opracování dřeva
2950 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Společnost, sociální status a role
2951 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stereometrie – Objemy těles (krychle, hranol)
2952 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stropní konstrukce
2953 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Struktura a vlastnosti slitin soustavy Fe-Fe3C a Fe-FeC
2954 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plamenem v oboru Mechanik plynových zařízení
2955 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plastů
2956 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Světová literatura pro děti a mládež – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
2957 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Španělská gastronomie a
stravování
2958 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Technologie přípravy pokrmů -„Omáčky“
2959 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Tepelné zpracování kovů
2960 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Terénní biologie s prvky environmentální výchovy pro studenty středních škol
2961 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tolerování délkových rozměrů
2962 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Trávicí soustava člověka
2963 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tvorba digitálního výukového materiálu pro předmět Výchova ke zdraví v praktické škole dvouleté
2964 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účetní doklady pro žáky obchodní akademie v Praze
2965 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účtování zásob pro žáky obchodní akademie
2966 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Umění secese, dekadence a symbolismu
2967 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Úvod do 3D tisku
2968 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Volba životního partnera a vztahy ve dvojici
2969 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výměna lamely pojezdu
2970 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výroba kalíšků a tenkostěnného skla
2971 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výuka pravidel slušného chování v praktické škole dvouleté
2972 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2973 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2974 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití českých surovin v potravinářstí
2975 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití historických městských a rodových znaků při výuce regionálních dějin na střední škole
2976 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Významné mezníky v dějinách chemie
2977 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Významné osobnosti Starého zákona
2978 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vzděláváním proti projevům prizonizace pro žáky Středního odborného učiliště ve Věznici Světlá nad Sázavou
2979 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základní živiny ve stravě člověka
2980 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy biochemie
2981 2013 PP PhDr. Yveta Pecháčková, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Základy etikety
2982 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Zlatý věk Anglie s využitím mezipředmětových vztahů
2983 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování vybrané kapitoly z biologie rostlin
2984 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování vybraných kapitol z cytologie pro výuku na středoškolské úrovni
2985 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách pro střední zdravotnické školy
2986 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Metodické zpracování: optimalizace komunikačních dovedností v kontextu mediace
2987 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k prohlubování praktických dovedností žáků hotelové školy
2988 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce filosofie na středních školách
2989 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
2990 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál pro praktické vyučování strojírenství a uplatnění absolventů na trhu práce
2991 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika činností hasičského kroužku ve školní družině
2992 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika her ve školní družině
2993 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodika klasického tance exercices a la barrre a její převedení na exercices au milieu
2994 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika přeškolení technického personálu na vrtulník Mi-17 - Pneumatický systém
2995 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky mezipředmětových vztahů u žáků s mentálním postižením
2996 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika výuky navrhování s podporou grafických programů na uměleckých školách
2997 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika výuky Periodické soustavy prvků v návaznosti na stavbu atomu, tvorbu anorganických sloučenin a jejich názvosloví
2998 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky předmětu Občanská výchova na SŠ praktické-specifika práce se žáky s PAS
2999 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky uměleckých kovářů
3000 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika začlenění odborných kurzů na středních školách do výuky
3001 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika zpracování tématu Cestování v předmětu obchodní angličtina
3002 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika zpracování tématu: Dámské podšívkové sako
3003 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky grafických editorů na základní škole
3004 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky základních stavebních látek živé hmoty - cukry, tuky, bílkoviny
3005 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodologické zpracování tématu Management, jeho dělení a funkce
3006 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodologické zpracování tématu: Zdravý životní styl a účelné trávení volného času mládeže
3007 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metody výuky cizích jazyků a jejich výhody a nevýhody
3008 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metody výuky předmětu oděvní materiálů
3009 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Mezilidské a morální hodnoty v praxi školní družiny
3010 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve vyučování Francouzského jazyka na střední škole
3011 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mezipředmětové vztahy v předmětech ekonomika a anglický jazyk na střední průmyslové škole
3012 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Mimoškolní aktivity a trávení volného času dětí z dětských domovů
3013 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Minimální preventivní program „Škola bez drog“
3014 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Minimální preventivní program a práce metodika prevence na gymnáziu
3015 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Minivolejbal v barvách
3016 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místní historické památky v činnosti školní družiny
3017 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místopis cestovního ruchu, udržitelný rozvoj cestovního ruchu
3018 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mobbing - součást doškolování pedagogických pracovníků
3019 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Móda - determinanty v adolescenci
3020 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Moderní deskové hry v činnosti školního klubu
3021 2014 PP Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Moderní technologie ve výuce francouzštiny.
3022 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Motivace žáka 2. stupně základní školy k výuce předmětů přírodních věd
3023 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivace žáků vzdělávaných v podmínkách ústavní a ochranné výchovy ke studiu na střední škole
3024 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivy vedoucí k výběru střední školy obchodní
3025 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možné motivační faktory adolescentů vedoucí ke vzniku bigorexie
3026 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti prevence poruch příjmu potravy u žáků středních škol
3027 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Možnosti prevence předčasných odchodů žáků prvního ročníku ze vzdělávání na střední škole
3028 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti soběstačnosti mentálně postiženého a nevidomého člověka
3029 2011 PP Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Možnosti spolupráce střední školy a knihovny
3030 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Možnosti trávení volného času žáků základních škol v mikroregionu Broumovsko
3031 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Možnosti uplatnění diagnostických metod v práci třídního učitele
3032 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti vodní turistiky v rámci volnočasových aktivit
3033 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit žáků na středních školách ve vybraném regionu Královéhradeckého kraje.
3034 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti výtvarné výchovy při činnostech ve školní družině
3035 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti využití metod alternativního vzdělávání na středních školách v hodinách dějepisu
3036 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti vzdělávání dospělých
3037 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova
3038 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti zlepšení výuky finanční gramotnosti na středních školách
3039 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multikulturní výchova a její podoba v podmínkách základních škol
3040 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Multikulturní výchova na základních školách v anglicky mluvících zemích
3041 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Multikulturní výchova v domě dětí a mládeže
(realizace multikulturní výchovy prostřednictvím výukového programu)
3042 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multimédia v životě středoškolské mládeže
3043 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Muzikoterapie v rámci školní družiny a volnočasových aktivit na základních školách
3044 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka po volnočasových aktivitách na DDM Jihlava
3045 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro děti v Novém Městě nad Metují
3046 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro věkovou kategorii 10-15 let ve Žďáře nad Sázavou
3047 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka využití volného času v domově pro seniory
3048 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Náboženství a kulturní vliv vybraných národnostních menšin ve Velké Británii
3049 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nácvik komunikačních technik pro volnočasové aktivity
3050 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Náměty pro rozvoj prostorové představivosti na střední stavební škole
3051 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činností výchovného poradce na střední škole během školního roku
3052 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činnosti výchovného poradce na základní škole během školního roku
3053 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň práce výchovného poradce na osmiletém gymnáziu z hlediska kariérního poradenství
3054 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Naučné stezky ve vybraných lokalitách obce Hostinné se zaměřením na vodu
3055 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Návrh minimálního preventivního programu pro základní školu
3056 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Návrh naučné stezky s využitím ekologických her
3057 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO Mexika: didaktizace
3058 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Nelegální drogy a společnost
3059 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Netradiční metody výuky hudební výchovy
3060 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
3061 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
3062 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Neverbální komunikace a její využití v pedagogické praxi
3063 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Nevhodné stravovací návyky
3064 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Nezastupitelnost rodičů při výchově ve vztahu k ostatním vychovatelům
3065 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nikotinismus a jeho rozšíření mezi žáky speciální školy
3066 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Oběhová soustava savců: didaktizace
3067 2015 PP RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Odborná exkurze - ekologie rybníka
3068 2013 PP Mgr. Anežka Volková
Odborné soutěže a jejich vliv na motivaci, znalosti a dovednosti v odborném výcviku
3069 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odborný výcvik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Zahradník
3070 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odpočinková činnost ve školní družině s využitím prvků muzikoterapie
3071 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ochrana zdraví – výuka první pomoci na praktické škole
3072 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Opravy benzínových motorů
3073 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace a vedení kroužku „šikulkové“ v rámci školní družiny
3074 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace akce nocování ve školní družině
3075 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Organizace odborného výcviku
3076 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace teambuildingové akce
3077 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Organizace volnočasových aktivit v Domově mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov
3078 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Organizace zimní školy v přírodě
3079 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Osobní pohovor
3080 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Otázka problematiky soužití seniorů ve společnosti
3081 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Participace dětí na koncipování výchovného programu
3082 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Partnerské vztahy očima středoškolské a učňovské mládeže
3083 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Péče o zdraví v chovu psů pro žáky středních odborných škol, oboru kynologie
3084 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Pedagogická diagnostika a individuální studijní plán v přírodovědných předmětech
3085 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Pedagogická interakce a komunikace mezi učitelem a žáky v podmínkách konkrétních škol
3086 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Pedagogické kompetence třídního učitele
3087 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Pedagogické kompetence třídního učitele
3088 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Pedagogicko psychologická diagnostika dětí-cizinců a jejich vřazování do školského systému v ČR
3089 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogický odkaz Eduarda Štorcha
3090 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogika Célestina Freineta a její dopad na současné školství
3091 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Po stopách řemesel a lidových technik
3092 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Počítačová animace pro žáky a učitele druhého stupně ZUŠ
3093 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podmínkové věty jako téma seminářů připravujících studenty na maturitní zkoušku z anglického jazyka
3094 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Podmínky učení ovlivňující vědomosti ze společenských věd u studentů 4. ročníku gymnázia
3095 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podnikání – založení podniku
3096 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podzimní lidové zvyky a tradice ve školní družině
3097 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Pohybové aktivity a jejich vliv na pohybovou úroveň mládeže
3098 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové aktivity na škole v přírodě
3099 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové aktivity u žáků ve školní družině
3100 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové chvilky v prostředí školní družiny
3101 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové kroužky v rámci školní družiny
3102 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pojetí tělového schématu u dospívajících dívek
3103 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pokročilé techniky programování na střední škole
3104 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Poradenské služby a spolupráce s dalšími institucemi ve vybraných zařízeních ve Dvoře Králové nad Labem
3105 2011 PP Mgr. Martin Kaliba
Porovnání klimatu velkých a malých tříd na ZŠ Dobré
3106 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Porovnání učebnic ekonomiky pro střední školy
3107 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Poruchy chování u chlapců umístěných v Dětském domově se školou
3108 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Poruchy učení žáků druhého stupně základní školy
3109 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Postavení a náplň práce výchovného poradce na ZŠ
3110 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení exkurzí v ŠVP
3111 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení procházek, výletů a exkurzí ve vyučovacím procesu
3112 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení vycházek a výletů v činnosti školní družiny
3113 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení vycházky a výletů v činnosti školní družiny
3114 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Postavme školu v Africe
3115 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Postoj žáků k odbornému výcviku
3116 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Postoj žáků k využití digitálních učebních materiálů
3117 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Postoj žáků středních umělecko-průmyslových škol k odborné stáži v podnicích a k praktickému vyučování
3118 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje adolescentů k užívání drog
3119 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje dospívajících k užívání počítačů
3120 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje rodičů k předškolnímu vzdělávání
3121 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje učitelů k využití moderních výukových metod
3122 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke stravování ve školní jídelně
3123 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
3124 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje žáků středních škol k mikropigmentové implantaci - tetování
3125 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Potravinové normy ve školním stravování u oboru kuchař
3126 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Potřeba systému a řádu při eliminaci stresových faktorů u dětí s PAS a kombinovaným postižením
3127 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Povědomí žáků základních škol o náboženských sektách
3128 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozice asistenta pedagoga ve speciálním školství
3129 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozitivní a negativní aspekty alternativního vzdělávání žáků na prvním stupni základních škol
3130 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Poznatkové a dovednostní bilance žáků 9. třídy
3131 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Požární sport v hasičském kroužku
3132 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Práce - rozvoj pracovní výchovy ve školní družině
3133 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Práce asistenta pedagoga
3134 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga
3135 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga na základní škole
3136 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce na počítači pro první ročník odborného učiliště
3137 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Práce s chybou v cizojazyčném vyučování
3138 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Práce s chybou ve vyučování německého jazyka na II. stupni základní školy
3139 2015 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s motorovou pilou
3140 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce s programem Bakalář
3141 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Práce s třídním kolektivem z pohledu výchovného poradce
3142 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na středních odborných školách a učilištích
3143 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na základní škole v oblasti kariérového poradenství
3144 2015 PP Tomáš Komárek
Práce výchovného poradce se zaměřením na klima školy a třídy
3145 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Praktická cvičení z bitmapové grafiky
3146 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pravá mozková hemisféra a její význam pro vzdělávání
3147 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Právní povědomí o šikaně na střední odborné škole
3148 2011 PP PhDr. Yveta Pecháčková, Ph.D.
Prázdninové aktivity pro děti s handicapem
3149 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence bezpečnosti v silničním provozu
3150 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence drogové závislosti ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen
3151 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence konzumace alkoholu u žáků SOŠ
3152 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Prevence kyberšikany u žáků 1. stupně základní školy
3153 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence negativního působení skupiny na jednotlivce
3154 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na gymnáziu se sportovním zaměřením
3155 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na naší škole
3156 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na ZŠ a tvorba minimálního preventivního programu
3157 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Prevence rizikového chování spojeného s požíváním alkoholu v rámci výuky českého jazyka, přírodopisu, dějepisu a výchovy ke zdraví
3158 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků na základní škole a návrh minimálního preventivního programu
3159 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků na základní škole a vlastní návrh minimálního preventivního programu
3160 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků základní školy a realizace Minimálního preventivního programu
3161 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence sociálně patologických jevů na DDŠ
3162 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence šikany na základních školách
3163 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence užívání návykových látek školní družina
3164 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných projevů rizikového chování ve školní družině
3165 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných sociálně patologických jevů v prostředí domova mládeže
3166 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence záškoláctví na základních školách
3167 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence záškoláctví v prostředí základní školy
3168 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Preventivní a resocializační program u dětí v Dětském domově se školou a základní škole Kostelec nad Orlicí
3169 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prezentace patosociálních jevů v bulvárním tisku
3170 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence dětských úrazů
3171 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole
3172 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence sociálně patologických jevů v oblasti šikany
3173 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika adaptace studentů v domově mládeže
3174 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika agresivity ve speciální základní škole a možnosti jejího řešení
3175 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Problematika autorského práva v prostředí střední školy
3176 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika drogové závislosti a prevence u dětí
3177 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika hodnocení předmětu Zhotovování zubních náhrad
3178 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika integrace žáků v malotřídní škole
3179 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika leváctví v oboru kadeřník
3180 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika mentální anorexie a bulimie u adolescentů
3181 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika pitného režimu na základních školách
3182 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika plagiátorství u studentů středních a vysokých škol

3183 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika tesání písma do kamene
3184 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Problematika výuky anglického jazyka s integrovaným žákem ve třídě
3185 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika vztahu sportu a návykových látek
3186 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika zneužívání návykových látek na středních školách
3187 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
3188 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
3189 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
3190 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
3191 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Profesní příprava na otevřený trh práce
3192 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Profesní příprava ve výchovném ústavu
3193 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Profil portfolia při studiu odborných předmětů na České lesnické akademii Trutnov
3194 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Profi-volba žáků devátých tříd
3195 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Program: Adaptace - Intervence
3196 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Programovací jazyk SCRATCH a jeho využití při výuce programování na střední škole
3197 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Prohlubování čtenářských dovedností u žáků s mentální retardací
3198 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků s kombinovaným postižením v praktické škole
3199 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků v praktické škole
3200 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Procházka časem po Dvoře Králové nad Labem
3201 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt "Mezinárodní týden" jako prostředek multikulturní výchovy a integrace ve školní družině
3202 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt sportovního soustředění pro děti mladšího školního věku
3203 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt zájmového kroužku se zaměřením na atletickou průpravu
3204 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt: Vánoce ve školní družině
3205 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Projektové vyučování
3206 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Projektové vyučování ve školní družině
3207 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
3208 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
3209 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Projektový den na téma Karel IV. - "Den s Karlem IV."
3210 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Proměny času při práci s dětmi ve školní družině
3211 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Proměny komunikace mezi učitelem a dětmi v preprimárním školství
3212 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení estetické a environmentální výchovy ve školní družině
3213 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem
3214 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Prostředky výuky žáků s více vadami na odborném učilišti.
3215 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Provázání odbornosti a praxe - výuka odborných předmětů
3216 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Prožitková pedagogika v současném školství
3217 2015 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Prvky arteterapie ve výuce výtvarné výchovy
3218 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití, manželství a rodičovství
3219 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití, manželství a rodičovství
3220 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převažující metody vzdělávání v USA
3221 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převládající motivy výběru střední školy
3222 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převládající motivy výběru střední školy u žáků 9. tříd základní školy
3223 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příčiny nevěry v zaměstnání očima středoškolských studentů
3224 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Příležitosti k učení z textu ve výuce základní (střední) školy
3225 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příměstský tábor, jako volnočasová aktivita o letních prázdninách
3226 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přínos Eduarda Štorcha pro dnešní učitele a jejich odkaz pro současnost
3227 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Případová studie Montesorri školy
3228 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Příprava a realizace celoroční hry
3229 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace studentské výstavy
3230 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace výuky golfu na střední škole v rámci sportovní výchovy
3231 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava adolescentů na odchod z dětského domova
3232 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Příprava klientů dětských domovů na odchod ze zařízení ústavní výchovy
3233 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava klientů výchovného ústavu na testy v autoškole
3234 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava mladého koně pro zápřež
3235 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Příprava na kresbu architektury - metodické zpracování tématu
3236 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava na volbu povolání
3237 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro příměstský tábor
3238 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro skautský tábor
3239 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Připravenost žáků na jednotné přijímací zkoušky
3240 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příručka výchovného poradce na střední škole
3241 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k historii volného času
3242 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k jazykové vybavenosti žáků středních odborných učilišť v oblasti anglického jazyka
3243 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k tématu Finanční gramotnost realizovaný na základní škole
3244 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k výuce finanční gramotnosti na střední škole
3245 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek v prevenci konzumace drog v dětském domově
3246 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvěk v prevenci konzumace drog v dětském domově
3247 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přístup žáků středních odborných škol k odborné praxi
3248 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Přístupy k protidrogové prevenci na ZŠ a SŠ
3249 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Psychologická charakteristika školní třídy na gymnáziu
3250 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Psychosociální rozvoj mládeže ve skautingu
3251 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rasy, etnika, národy a národnosti: didaktizace
3252 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace adventních tradic podle lidových obyčejů ve volném čase
3253 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace canisterapie ve školní družině
3254 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace dlouhodobého projektu v činnosti ŠD
3255 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace dopravní výchovy hrou v prostředí školní družiny
3256 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy na základní škole
3257 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy ve školní družině
3258 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace environmentální výchovy v mimoškolní činnosti
3259 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti
3260 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti v podmínkách středních škol
3261 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace fotografické dílny na letním táboře
3262 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace individuálních kompetencí ve školní družině na ZŠ speciální
3263 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace literárně dramatické výchovy na základní umělecké škole na téma: Cesta do Betléma
3264 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Realizace mediální výchovy na středních školách
3265 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace netradičního projektu ve školní družině
3266 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace prevence záškoláctví ve školním klubu
3267 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace programu BESIP ve školní družině
3268 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu poznej svoje město
3269 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
3270 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
3271 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Realizace příměstského tábora
3272 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace sportovních her s frisbee ve školním klubu
3273 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace víkendových pobytů v rámci školní družiny
3274 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výchovného projektu Poznáváme kontinenty ve školní družině
3275 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výuky finanční gramotnosti na střední škole
3276 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Reedukace dospívajících žáků s dyslexií v náplni práce výchovného poradce
3277 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Reedukační metody při převýchově dětí s poruchami chování v DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí
3278 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
3279 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
3280 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u budoucích učitelů
3281 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u začínajících učitelů
3282 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
3283 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
3284 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rehabilitační metody v rámci školní družiny na základní škole speciální
3285 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Relaxační cvičení a techniky pro klienty se zdravotním postižením
3286 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Rizika mediální negramotnosti mládeže
3287 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Rizika mediální negramotnosti mládeže
3288 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodilí mluvčí jako učitelé anglického jazyka na českých školách
3289 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodina a její vliv na výběr budoucího povolání mládeže
3290 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3291 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3292 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3293 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3294 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce v systému školního poradenství
3295 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Romové a majoritní komunita
3296 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Romové v české společnosti – didaktický projekt multikulturní výchovy na střední škole
3297 2012 PP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Rozdíly ve využití volného času žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol
3298 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjející se partnerské vztahy sportovců (žáků středních škol) ubytovaných na domově mládeže při FC Vysočina, a.s. Jihlava
3299 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení dítěte předškolního věku pomocí výtvarných technik
3300 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky u žáků Odborného učiliště
3301 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení sportovních aktivit u dětí ve spolupráci s rodiči
3302 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve školní družině
3303 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Rozvoj komunikační kompetence
3304 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových aktivit ve školní družině
3305 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových možností mentálně postižených
3306 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj sportovních aktivit ve školní družině
3307 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rub a líc trendů směsí v cukrářské výrobě a následný návrat
3308 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ruční zpracování kovů
3309 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné a jiné činnosti ve školních družinách
3310 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné techniky využívané ve školní družině
3311 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť kariérového poradenství pro výchovné poradce na základní škole
3312 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť výchovného poradce na základní škole
3313 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Různé pohledy na klima třídy na vybrané základní škole
3314 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Různorodost individuální výuky zpěvu v prostředí základní umělecké školy
3315 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Řešení morálního dilematu a klima třídy
3316 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Řešení morálního dilematu u pubescentů
3317 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Řešení problému záškoláctví na odborném výcviku žáků středních odborných učilišť
3318 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
S dětmi za "Babičkou" ve školní družině
3319 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sběr a výměna v dětském kolektivu
3320 2012 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Sebehodnocení žáků a klima školní třídy na druhém stupni ZŠ
3321 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Sebepoškozování dětí a adolescentů
3322 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Sebevzdělávání pedagogických pracovníků v základním a středním školství
3323 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Self-efficacy v procesu stávání se učitelem (se zaměřením na skupinu začínajících studentů učitelství)
3324 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexualita seniorů – společenské mýty o sexualitě seniorů
3325 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexuální výchova z pohledu studenta střední školy
3326 2014 PP doc. Jaroslava Severová
Skupinová práce ve výuce grafického designu
3327 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině
3328 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sociálně patologické jevy v pohádkách
3329 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Sociální opora dětí a dospívajících ve školním věku
3330 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální role žáků ve školní třídě
3331 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Sociální výchova na střední škole jako součást školního vzdělávacího programu
3332 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální vztahy mezi žáky 9. třídy základní školy
3333 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Současná práce asistenta pedagoga na střední speciální škole
3334 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Současné postoje k občanství u dospívajících v ČR a jimi navrhované změny
3335 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Soustředění poznatků o botanicky zajímavých lokalitách Týnišťského Poorličí a jejich využití v mimoškolní činnosti
3336 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Speciálně pedagogická péče o studenty SŠ s poruchami
3337 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifické práce výchovného poradce na střední odborné škole
3338 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
3339 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika pedagogického přístupu při edukaci levorukého žáka v praktickém vyučování
3340 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifika volného času středoškolských žáků
3341 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradce na málotřídní škole
3342 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů na čtyřletých gymnáziích
3343 2015 PP Mgr. Tereza Skákalová
Specifika výuky českého jazyka u žáků s nedoslýchavostí na střední škole
3344 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Specifika vzdělávání žáků s poruchami učení na 2. stupni ZŠ
3345 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifikace outdorových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na zážitkovou pedagogiku
3346 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce mateřské školy a rodiny
3347 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Spolupráce muzea a střední školy
3348 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole
3349 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole. Pedagogicko-výchovný projekt školních klubů v návaznosti na výuku pro žáky 6. tříd základních škol
3350 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Spolupráce rodičů a školy pro žáky s kombinovaným postižením
3351 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáků na základní škole
3352 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce se školním metodikem prevence a dalšími organizacemi
3353 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s ostatními institucemi
3354 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s poradenskými zařízeními
3355 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy se školskými poradenskými zařízeními v Hradci Králové
3356 2014 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Sport jako prostředek resocializace u dětí s nařízenou ústavní výchovou
3357 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Sportovně vzdělávací jednodenní kurzy do venkovského prostoru pro žáky středních škol
3358 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sportovní aktivity a školní vzdělávací program
3359 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Sportovní aktivity jako forma prevence sociálně patologických jevů
3360 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Srovnání školských systémů ve vybraných zemích EU
3361 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Strategie a motivace učení se cizích jazyků žáků 2. stupně základních škol
3362 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Strategie budování autority u začínajícího pedagoga
3363 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Strategie učení německému jazyku na gymnáziu
3364 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu
3365 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu na střední škole
3366 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Stravování na středních školách
3367 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Střední školství pro tělesně postižené v Jánských Lázních
3368 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Střední školy pro žáky s tělesným postižením v ČR
3369 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Student na cestě k učitelské profesi
3370 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Studentské portfolio jako zdroj poznání začínajícího studenta učitelství
3371 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Studijní styl žáka a možnosti jeho formování na základní škole
3372 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Svět knih ve školní družině
3373 2012 PP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
3374 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Syndrom vyhoření u učitelů na středních odborných školách a učilištích
3375 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Systém péče o děti trpící nadváhou a obezitou
3376 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Systém poradenských služeb v České republice a výchovné poradenství na základní škole
3377 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Systém včasné intervence se zaměřením na prevenci kriminality školní mládeže
3378 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Systém včasné intervence se zaměřením na prevenci kriminality školní mládeže
3379 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Šikana na škole a možnosti jejího řešení
3380 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Šikana ve škole a možnosti jejího řešení
3381 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Škola v přírodě s výukou zimních sportů
3382 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Školní družina
3383 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Školní družina jako instituce a současný pohled rodičů na ni
3384 2015 PP Tomáš Komárek
Školní poradenské pracoviště
3385 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Školní šikana a metody prevence v hodinách občanské a rodinné výchovy na II. stupni základní školy
3386 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Školní zahrada ve výuce biologie na střední škole
3387 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Tanec jako součást pohybové přípravy dětí
3388 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické školní exkurze ve vztahu k ŠVP
3389 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické výlety a exkurze do okolí školy
3390 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tematický plán školní družiny
3391 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky do okolí základní školy
3392 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky k základům architektonických stylů
3393 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené výlety a vycházky do okolí školy
3394 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teoretická a praktická příručka pro začínající kuchaře v rámci odborného výcviku: Úprava vepřového masa
3395 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Teoretické a praktické aspekty trávení adventního času ve školní družině
3396 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Teorie a praxe využití ICT ve výuce na II. stupni základní školy
3397 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teorie barev ve výuce výtvarné výchovy na střední škole
3398 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Těšíme se na vánoce v mateřské škole
3399 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Textilní výtvarné techniky a možnosti jejich využití při práci s dětmi
3400 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Thaletova věta
3401 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Toulky historií mého města
3402 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trávení volného času se zaměřením na zvyky a tradice
3403 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3404 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Třídnické hodiny jako prostředek práce výchovného poradce a třídního učitele
3405 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Tvorba digitálních učebních materiálů
3406 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Tvorba studijních textů pro výuku základů žurnalistiky
3407 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek a grafů v tabulkovém editoru EXCEL – Komplexní didaktické zpracování tématu pro základní školu
3408 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek v HTML (komplexní didaktické zpracování tématu)
3409 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba webových stránek při výuce výpočetní techniky na střední škole
3410 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba zásobníku postřehových her pro školní družinu
3411 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvoření loutek a loutkového divadélka v DDM
3412 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvořivé dílny - vánoční tradice ve školní družině
3413 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učebna v přírodě: ekologické vycházky územím chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
3414 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učitel Antonín Kavka a jeho odkaz dnešku
3415 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Učitel pohledem dnešních žáků
3416 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Údržba prádla: didaktizace
3417 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Úloha her rozvíjející tvořivost ve školní družině
3418 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Úloha školních jídelen a postoje žáků ke školnímu stravování na ZŠ.
3419 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Úloha výchovného poradce při volbě povolání žáků v základních školách speciálních
3420 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění absolventů automobilních oborů škol Pardubického kraje.
3421 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění aktivizačních metod v anglickém jazyce na úrovni střední školy
3422 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění alternativních metod vánočních rituálů ve školních družinách
3423 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Uplatnění anglického jazyka v rámci mezipředmětových vztahů na střední škole
3424 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění Besipu v činnostech školní družiny v málotřídní škole
3425 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění evaluačních nástrojů v prostředí základní umělecké školy
3426 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění finanční gramotnosti na Gymnáziích a Středních odborných školách
3427 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině
3428 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině v místnosti
3429 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině ve vnitřních prostorách
3430 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidové tradice ve školní družině o Vánocích a Dušičkách
3431 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
3432 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
3433 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
3434 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
3435 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
3436 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
3437 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3438 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3439 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3440 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
3441 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
3442 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na Škole ekonomiky a cestovního ruchu
3443 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na úrovni střední školy
3444 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na základní škole speciální
3445 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce anglického jazyka na úrovni střední školy
3446 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění muzikoterapie ve školní družině
3447 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění netradičních aktivit v práci školní družiny
3448 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatnění netradičních didaktických pomůcek pro zdokonalování motorické činnosti dětí ve školní družině
3449 2011 PP Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Uplatnění obecné didaktiky při výuce cizích jazyků
3450 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění organizačních forem výuky v předmětu český jazyk
3451 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění počítačových her ve výuce na střední škole
3452 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uplatnění progresivních technologií ve výuce
3453 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Uplatnění prvků environmentální výchovy v dětských klubech
3454 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění regionální literární tradice při vycházkách a výletech v okolí školy
3455 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění sportovních aktivit ve školní družině a ve sportovním kroužku
3456 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění tematicky pojatých vycházek v mimoškolním čase
3457 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních tradic ve školní družině
3458 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních zvyků a symbolů v činnosti školní družiny
3459 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek a výletů v prostředí domova mládeže
3460 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek do okolí Dačic v činnosti školní družiny
3461 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek, výletů a exkurzí v regionu školy v intencích školního vzdělávacího programu
3462 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění znalostí z hodin textilní technologie v praxi
3463 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatňování kázně v rámci působení pedagoga volného času
3464 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatňování mezipředmětových vztahů ekonomika - anglický jazyk na Střední průmyslové škole
3465 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatňování vycházek, výletů a exkurzí do okolí školy
3466 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatňování zásad názornosti v environmentální výchově
3467 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Úprava ŠVP Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) na SPŠKS Hořice - zavádění nové technologie CNC strojů
3468 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Úvod do práce s keramikou u žáků 1. tříd základní školy
3469 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Užití mezipředmětových vztahů ve výuce na středních školách
3470 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Užívání alkoholických, tabákových výrobků a návykových látek u studentů středních škol v Pardubicích
3471 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoce ve školní družině
3472 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční jarmark ve školní družině
3473 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční svátky ve školní družině
3474 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční výzdoba společných prostor internátu
3475 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční zvyky a tradice Podkrkonoší v prostředí školní družiny
3476 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vegetativní a generativní orgány rostlin
3477 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce – svátky Jara v činnosti školní družiny
3478 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v české gastronomii
3479 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v mateřském centru Rolnička
3480 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vícedenní pobyt dětí v přírodě jako součást výuky ve školní družině
3481 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vizuální paměť a její využití ve výuce
3482 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vliv folklorních aktivit na rozvoj dítěte
3483 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv hudebních stylů na adolescenty
3484 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Vliv mediální výchovy k prevenci násilí
3485 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Vliv médií na čtenářskou gramotnost žáků středních škol
3486 2011 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Vliv míry laterality na praktický výcvik pomocných stavebních prací zámečnických a tesařských
3487 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Vliv neuspokojenosti sociálních potřeb na výskyt patologických jevů v adolescenci
3488 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Vliv sebehodnocení na osobnostní rozvoj žáků
3489 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vnímání sebe sama z fyziologického pohledu u dětí mateřské školy
3490 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Volba povolání - didaktický projekt žáků 9. ročníku
3491 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Volba povolání a kariérní poradenství u žáků 9. tříd základní školy
3492 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity a zájmy žáků základní školy na 1. stupni
3493 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v našem městě
3494 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chlapců v DD Klánovice
3495 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chovanců v dětských domovech v době hlavních školních prázdnin
3496 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů domova pro osoby s mentálním postižením
3497 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů pro děti ohrožené či zasažené sociálním vyloučením
3498 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením
3499 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity v azylovém domě pro matky s dětmi
3500 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity v prostředí domova mládeže
3501 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejich účastníků
3502 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejích účastníků
3503 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základní školy
3504 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity žáků prvního a druhého ročníku základní školy ve školní družině
3505 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Volnočasové aktivity žáků Střední zdravotnické školy v Praze
3506 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volný čas a jeho využití v životě školní mládeže
3507 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Volný čas a zájmové aktivity v domově mládeže
3508 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas mládeže
3509 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas studentů na DM
3510 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Vybraná specifika rodinné výchovy v mateřských centrech
3511 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vybraná témata ve výuce občanské nauky
3512 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vybrané aktivizační metody a formy výuky při výuce ekonomiky a podnikání
3513 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané kapitoly finanční gramotnosti
3514 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané otázky finanční gramotnosti
3515 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vybrané tradice v činnosti školní družiny
3516 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výcvik asistenčních a vodících psů dle individuálních potřeb klienta
3517 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a exkurze v Trutnově a jeho okolí v rámci výuky zeměpisu
3518 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety po okolí
3519 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí střední školy
3520 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3521 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3522 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3523 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky po Jihlavě a jejich uplatnění v činnosti školní družiny
3524 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v činnosti školní družiny
3525 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Vycházky v mimoškolním čase
3526 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v rámci výuky na střední škole u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3527 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky za architekturou Hradce Králové pro školní družiny
3528 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova a integrace dětí imigrantů a psychosociální klima třídy
3529 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova dětí se zaměřením na tělesné tresty – historický exkurz
3530 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Výchova instruktorů v Asociaci turistických oddílů mládeže
3531 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova k třídění odpadů u jedinců se speciálními potřebami
3532 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova ke zdravému životnímu styly u dětí mladšího školního věku
3533 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Výchova ke zdraví – učební text
3534 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova První pomoci ve školní družině
3535 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova v rodině a její vliv na dítě
3536 2011 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova ve vícejazyčných rodinách
3537 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovná zařízení po vyučování
3538 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výchovné a vzdělávací problémy žáků ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí
3539 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
3540 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
3541 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce a povinná dokumentace
3542 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce na škole
3543 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výkon ústavní a ochranné výchovy
3544 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety a vycházky ve speciálním školství
3545 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety na kolech v mimoškolní činnosti
3546 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
3547 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
3548 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování manuálu sportovního kroužku barevného minivolejbalu
3549 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výtvarná dílna jako nezbytná součást činností 1. stupně ZŠ
3550 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Výtvarná výchova jako prostředek adaptace středoškoláků na nový kolektiv
3551 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výtvarné aktivity ve školní družině
3552 2014 PP Mgr. Lubomír Netušil
Výtvarné hry s písmem
3553 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarné zpracování tématu „LED“ v ZUŠ
3554 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarně-pedagogický projekt pro žáky s více vadami
3555 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výtvarný projekt „Velikonoční výstava“
3556 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vyučovací hodina studentů PdF při pedagogické praxi
3557 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka anglického jazyka v prostředí exkurze do zahraničí
3558 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka anglického jazyka ve školní družině
3559 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka finanční gramotnosti na SŠ
3560 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka hardwaru na střední škole v hodině Informační a komunikační technologie
3561 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výuka hry na zobcovou flétnu v mateřských školách
3562 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka komunikačních specifik u osob s postižením na středních odborných školách
3563 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka logopedie na středních odborných školách
3564 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka marketingu na středních školách
3565 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka matematiky pomocí digitálních učebních materiálů
3566 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka neslyšících v bikulturním prostředí a související sociokulturní hendikep
3567 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka odborného výcviku
3568 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka Programového vybavení na střední škole
3569 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka projektu "Právo pro každý den" v rámci preventivně výchovné činnosti na středních školách
3570 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka předmětu Rukodělné činnosti v praktické škole, se zaměřením na žáky s autismem
3571 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka reálií Velké Británie na víceletém gymnáziu
3572 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka religionistiky na středních školách
3573 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka sebeobrany v oboru Bezpečnostně právní činnost
3574 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka sociální práce na střední škole
3575 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka stromolezectví a sběru semen z vysokých stromů na České lesnické akademii v Trutnově
3576 2012 PP PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Výuka systematické hudební teorie na základní umělecké škole
3577 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka tyflopedie na středních odborných školách
3578 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka v plavecké škole
3579 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití canisterapie v předškolních zařízeních
3580 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití četby ve školní družině k realizaci tematického okruhu „Místo, kde žijeme“
3581 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití e-learningu ve výuce odborných předmětů na střední škole
3582 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití environmentální výchovy ve školní družině
3583 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití Evropské dobrovolné služby v prostředí zájmového vzdělávání
3584 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hiporehabilitace u dětí prvního stupně základní školy
3585 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hmatové knihy pro rozvoj dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku
3586 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití ICT v oblasti logopedické intervence
3587 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití informatiky při výuce finanční gramotnosti
3588 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule jako didaktického prostředku na základní škole praktické
3589 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v praktickém vyučování
3590 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití kukuřičné siláže pro bioplynové stanice
3591 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití materiálních didaktických prostředků na středních školách
3592 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití mediální výchovy ve volném čase žáků střední školy
3593 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití místních tradic při vycházkách a výletech v činnosti školní družiny
3594 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití multismyslové relaxační místnosti - Snoezelen na speciálních školách
3595 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů v prostředí školní družiny
3596 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů ve výtvarných činnostech v prostředí zájmového vzdělávání
3597 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektové metody při volnočasových aktivitách na základní škole
3598 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektového tvoření a vzdělávání ve školní družině
3599 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
3600 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
3601 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků ergoterapie ve výuce pracovního vyučování na základních školách
3602 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití přírodních materiálů ve školní družině
3603 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití přírodnin v prostředí školní družiny v průběhu roku
3604 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionální historie při výuce
3605 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionálních vánočních zvyků a tradic ve školní družině
3606 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití Snoezelenu v praxi
3607 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití teambuildingových kurzů při výchově dětí
3608 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití technik moderního umění k rozvoji výtvarného vyjádření žáků
3609 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití tématu Advent pro činnost školní družiny
3610 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití trampolín pro děti
3611 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití vánočních tradic ve školní družině
3612 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času seniorů v domově pro seniory
3613 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času u dětí
3614 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití výukových metod v muzejním prostředí
3615 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití zpěvu a hudby ve školní družině
3616 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využívání informační gramotnosti u odborných předmětů na středních školách
3617 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využívání nesouvislých textů ve výuce na střední (základní) škole
3618 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vývoj dějepisného vyučování v Československu ve 20. století
3619 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj dítěte předškolního věku
3620 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj speciálního školství v České republice po roce 1989
3621 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vývoj školních dovedností
3622 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Vývoj vztahu žáků základní školy k osobnosti učitele
3623 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam a propojení teorie a praxe v ekonomickém vzdělávání
3624 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Význam rodiny pro utváření osobnosti žáka II. stupně základní školy
3625 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam skupinové práce ve vzdělávání
3626 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam tematických exkurzí pro volbu povolání
3627 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Význam vánoční výstavy v činnosti ŠD
3628 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Významné dny v českém kalendářním roce a jejich využití ve školní družině
3629 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávací aktivity ve školní družině
3630 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávání dětí cizinců na základních školách
3631 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vzdělávání žáků minoritních skupiny v sociálně odloučené oblasti
3632 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vzduchové brzdy (komplexní didaktické zpracování tématu)
3633 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vztahy mezi žáky ve školní družině
3634 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vztahy žáků v VI. B
3635 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Waldorfská škola ve srovnání
3636 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění environmentální výchovy do volnočasových aktivit
3637 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění etikety do programu školní družiny
3638 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění nácviku první pomoci do činností ve školním klubu
3639 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění první pomoci do programu školní družiny
3640 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění regionálních potravin do výuky na středním učilišti
3641 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Zájem a motivy na sportovních činnostech u adolescentů
3642 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem dětí o atletiku
3643 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem o volnočasové aktivity u děvčat v DD Klánovice
3644 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmová pohybová činnost na základní škole speciální
3645 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmy a volnočasové aktivity žáků
3646 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Základy práce v MS Word
3647 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Základy první pomoci pro děti
3648 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zakomponování textilní tvorby do estetické výchovy mateřských škol
3649 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Založení a organizace Taneční školy
3650 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Záškoláctví a jeho prevence
3651 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Zavedení nového oboru na střední odborné škole
3652 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Zážitkově-edukační program V kůži žoldnéře
3653 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zdravá výživa ve školním stravování
3654 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zdravé vaření se žáky 9. ročníku základní školy praktické
3655 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Zdroje zátěžových situací u žáků středních škol
3656 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zimní radovánky ve školních družinách
3657 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zimní svátky v činnosti školní družiny
3658 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zkušenosti asistenta pedagoga na základní škole v období předvánočních svátků
3659 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zkušenosti asistenta pedagoga ve speciální škole
3660 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Změny rozvahových položek
3661 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Změny ve školním hodnocení z pohledu rodičů
3662 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu - Školy v přírodě
3663 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu "Podzim" ve školní družině
3664 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu podzim ve školní družině
3665 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zprostředkování velikonočních zvyků a tradic žákům základní školy
3666 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zrod psychologie na filozofických základech
3667 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zvyky a tradice adventu a jejich uplatnění v činnosti ve školní družině
3668 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zvyky a tradice v období Velikonoc uplatněné v činnosti školní družiny
3669 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Životní styl středoškolské mládeže
3670 2011 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Životní styl žen v 21.století
3671 2012 RJ Mgr. Jakub Konečný
Aktivní procesy v gramatice současného ruského jazyka (analýza vybraného jevu a jeho výskytu v psaném textu)
3672 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Andrej Rodionov - nejen básník a dramatik
3673 2011 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Autobiografický hrdina v díle Borise Pasternaka
3674 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Baletní soubor Ballets Russes
3675 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Bitva u Stalingradu ve filmové tvorbě
3676 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Cykloturismus po vinařských oblastech již