30.8.2016
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2013 AJ Mgr. Jan Suk
9/11 a konspirační teorie
2 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Aktivizace žáků a studentů v angličtině
3 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Aktivizační formy výuky v angličtině na 1. a 2. stupni ZŠ
4 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Americký transcendentalismus : pojetí přírody v díle H. D. Thoreaua a R. W. Emersona
5 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Anglická logonyma v Hradci Králové
6 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglická společnost přelomu 18. a 19. století v prózách Jane Austen
7 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anglické neologické výpůjčky v současném francouzském tisku
8 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Anglické písně jako zdroj procvičení jazyka na středně pokročilé úrovni
9 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Angličtina na 1. stupni ZŠ hrou
10 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Angličtina ve firemním vzdělávání
11 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglosaská společnost v Anglosaské kronice
12 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Arthur Conan Doyle a počátky detektivního žánru
13 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické a společenské aspekty díla Elizabeth Gaskellové
14 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Bilingvismus a bilingvní rodiny v českém prostředí
15 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Bilingvní vzdělávání zaměřené na francouzštinu a angličtinu v České republice
16 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Biografie Jane Austenové a její odraz ve vybraných románových dílech
17 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Britská a americká angličtina v synchronním pohledu
18 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Budování postojů žáků k angličtině na 1.stupni ZŠ
19 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
C.S.Lewis: Mezi teologií a literaturou
20 2011 AJ Mgr. Helena Polehlová
Carrollova Alenka v říši divů a její filmové adaptace
21 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Carrollova Alenka v říši divů jako významné dílo žánru "nonsense"
22 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
CLIL a ekonomické předměty na střední škole
23 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
CLIL a společenské vědy
24 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Černošské spirituály - tajný jazyk podzemní železnice
25 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Česko-francouzské vztahy mezi 1919 až 1939
26 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dějepis ve výuce anglického jazyka - metoda CLIL
27 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Deviantní postava v díle Chucka Palahniuka
28 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Didaktické materiály zlepšující kvalitu výuky francouzského jazyka na základní škole
29 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Diferenciace ve výuce cizích jazyků
30 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Dramatické techniky ve výuce francouzského jazyka na základní škole
31 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny na základní škole
32 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny v českém školství
33 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Duch renesance v díle Geoffreyho Chaucera
34 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Důsledky cromwellovské republiky pro stuartovskou Británii
35 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Duševní rozkol: postavy a motivy v dílech Swati Avasthi
36 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Dvacet let družby mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer
37 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v angličtině - práce s jednotlivcem
38 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
39 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Edgar Allan Poe jako jeden z průkopníků prozaických hororů
40 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
E-learning a testování
41 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Erasmus pro všechny
42 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Erotické prvky v anglicky psané literatuře
43 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fastfoodu a jeho vliv na současnou americkou kulturu
44 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fotbalu v USA
45 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmová výchova v hodinách angličtiny
46 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmové adaptace Jany Eyrové: komparace
47 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Firemní jazykové vzdělávání - angličtina
48 2013 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Francouzská filmová tvorba nového tisíciletí
49 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Francouzský institut v Praze včera a dnes
50 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Frankofonní Vietnam – po stopách Francie
51 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Funkce a struktura imperativu v Pygmalionu G.B.Shawa
52 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Gertruda Steinová a ztracená generace
53 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Gilbert a George: život/dílo
54 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hororové povídky E. A.Poea a gotický román
55 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity na slovní zásobu v angličtině
56 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro rozvoj slovní zásoby v angličtině
57 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro slovní zásobu v angličtině
58 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Humor a estetika stand-up komedie v díle Forced Entertainment a Ricky Gervaise
59 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
ICT v angličtině
60 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
ICT ve výuce angličtiny
61 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Integrace žáků s dyslexií na 2. stupni ZŠ
62 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jack London a E. Hemingway - život, dílo a smrt
63 2011 AJ Mgr. Daniela Machová
Jak povzbudit žáky k interakci v hodinách francouzštiny
64 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Jak příběhy pomáhají při výuce angličtiny u dětí a dospělých
65 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jana Eyreová: knižní a filmové verze
66 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jane Austenová a Anglie na začátku 19. století
67 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Jazykový kurz na Maltě - pohled očima mezinárodních účastníků
68 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Jindřich VIII. a role žen v jeho životě
69 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
70 2011 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
71 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Kolotour - cyklistické prázdniny z lingvistického pohledu
72 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Komunikace v bilingvní rodině
73 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Konflikt v Severním Irsku
74 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Korsika, jedna z nejkrásnějších destinací Francie
75 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Krach Detroitu
76 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Kultura a tradice severoamerických indiánů v 21. století
77 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Lady Jane Greyová: devítidenní královna
78 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Leo Rosten "The Education of Hyman Kaplan" v překladech A. Přidala a P. Eisnera
79 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Lexikální analýza dvou vybraných povídek Williama Saroyana
80 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Lucy Doležalová, anglická "válečná nevěsta" a překladatelka českých autorů
81 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Maskovaná rasová diskriminace v USA
82 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Materiály pro výuku angličtiny u dyslektiků na 2. stupni ZŠ
83 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Metafora v sonetech Williama Shakespeara
84 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Metody výuky anglického jazyka na základních a waldorfských školách
85 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
86 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
87 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve výuce francouzského jazyka na střední škole
88 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Middlemarch a Oblomovka: Zobrazení společnosti a mezilidských vztahů v anglické a ruské realistické próze 19. století, v románech G. Eliotové - Middlemarch a I.A.Gončarova - Oblomov
89 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
90 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motiv dystopické společnosti v britské literatuře
91 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Motiv Necronomiconu v díle H. P. Lovecrafta
92 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Motiv zla v díle Williama Goldinga
93 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Motivace žáků učňovských oborů v angličtině
94 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Motivační aktivity v angličtině pro středoškoláky
95 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motivy evropské kultury, zeměpisu a historie v prozaickém díle J. K. Rowlingové
96 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Možnosti vedoucí ke zkvalitnění výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ
97 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Multikulturalismus na základních školách a víceletých gymnáziích a adaptace vietnamských žáků v českých školách
98 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mytologické motivy v románech J.K.Rowlingové
99 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mytologické prvky v próze J.R.R. Tolkiena
100 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Mýtus Jany z Arku ve filmovém umění
101 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Nabokovova Lolita a Burgessův Mechanický pomeranč: text a filmová verze
102 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské a mytologické motivy v díle J. R. R. Tolkiena
103 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské motivy v prozaickém díle A. C. Clarkea
104 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Netradiční pojetí detektivního žánru v díle Tony Hillermana
105 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Obraz Doriana Graye a jeho filmové verze
106 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Obsahově a jazykově integrované učení - angličtina a dějepis
107 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Ann Bronteové v jejích románech
108 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Jane Austenové v románech Pýcha a předsudek a Rozum a cit
109 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz skotské historie v díle Waltera Scotta a Diany Gabaldon
110 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz společenských hodnot v románu Waltera Scotta Ivanhoe
111 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Organizační formy práce v angličtině
112 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Osobnostní rozvoj žáka v hodinách angličtiny na střední škole
113 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Pán much: vybrané aspekty románu
114 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Paralelní rysy Orwellova románu 1984 a totalitního Československa
115 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Párová práce v angličtině
116 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Partnerská města Hradce Králové
117 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v jižní Francii
118 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v kraji Provence
119 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Podpora dovednosti čtení prostřednictvím dětské literatury na 1. stupni základní školy
120 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pohádky a bajky ve výuce francouzského jazyka a literatury
121 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Porovnání prezentace reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných středoškolských učebnicích
122 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Porovnávání výuky francouzského jazyka na vybraných školách Královéhradeckého kraje
123 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Postava mladého rozhněvaného muže
124 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Postkoloniální prvky a estetika In-Yer-Face v dramatickém díle Taniky Gupty
125 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Postoje žáků k angličtině
126 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Charlese Bukowskiho
127 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Raye Bradburyho: Sci-fi a horor
128 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Poznáváme Nikosii a její památky
129 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Poznejte velkoměsta USA a jejich zajímavosti
130 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Poznejte zajímavá místa státu Kalifornie
131 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Poznejte zajímavá místa státu New York
132 2013 AJ Mgr. Helena Polehlová
Praha za 48 hodin
133 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Praktická ukázka využití aktivizačních didaktických postupů ve výuce předložek ve francouzském jazyce
134 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pravá tvář historie čelí bujné fantazii Alexandra Dumase
135 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Problém identity v díle Samuela Becketta
136 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Problematika genderu v díle Virginie Woolfové
137 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika osvojování odborné terminologie v angličtině
138 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika výuky angličtiny v učňovských oborech
139 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Procházka Paříží druhé poloviny 19. století
140 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Projektové vyučování - Anglicky mluvící země
141 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojení výuky anglického jazyka a tělesné výchovy na střední škole
142 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojování zeměpisu a angličtiny
143 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Próza R. L. Stevensona jako odraz jeho životních zkušeností a postojů
144 2015 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky gotického románu v dílech Záhady Udolfa Anne Radcliffové a Frankenstein Mary Shelleyové
145 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky humoru v románových dílech Jane Austenové a Charlese Dickense
146 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky In-Yer-Face divadla v tvorbě Sarah Kane a Marka Ravenhilla
147 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky propagandy v Shakespearových postavách Jindřicha IV., V. a VIII
148 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky rasismu v americké hip-hopové kultuře
149 2015 AJ Mgr. Michal Pištora
Prvky zážitkové pedagogiky ve výuce reálií USA
150 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Přelet nad kukaččím hnízdem:: kniha, český překlad a film
151 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Příběh jako zdroj pro rozvoj jazyka
152 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Příčiny Velké francouzské revoluce
153 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Příjezdový cestovní ruch v oblasti Telče
154 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Přínos zahraničních výjezdů pro českého středoškoláka
155 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy v díle E.A.Poea
156 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy ve vybraných dílech R.L.Stevensona
157 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Channel Islands
158 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Novém Zélandu
159 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování po zámcích na Loiře
160 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování za krásami Provence
161 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Rané povídky Ernesta Hemingwaye ve vztahu k jeho životním událostem a jejich styl
162 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Rasová segregace v americkém filmu
163 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie anglofonních zemí jako zdroj rozvoje jazyka a dovedností
164 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Reálie Kolínska v hodinách anglického jazyka
165 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie ve výuce anglického jazyka
166 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Recepce 9/11 v současné americké kultuře
167 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
168 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Rob Roy v kontextu prozaického díla Waltera Scotta - fikce a realita
169 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Role britské královské rodiny v 21. století
170 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Role věku ve výuce angličtiny
171 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Romány Charlese Bukowského
172 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvíjení čtenářské gramotnosti v angličtině
173 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině
174 2015 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině na 2. stupni základní školy
175 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj slovní zásoby v odborném jazyce
176 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce gramatiky na SŠ
177 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Různé přístupy k výuce mluvnice na 2. stupni ZŠ
178 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce výslovnosti ve vybraných učebnicích angličtiny
179 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Satira v díle Jonathana Swifta
180 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Saxofon ve frankofonních zemích
181 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
SF povídka - základní charakteristika žánru
182 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Shakespearovy komedie
183 2015 AJ Mgr. Jan Suk
Silné ženy v románech Prairie Trilogy spisovatelky Willy Cather
184 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Současná architektura v Londýně
185 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Společné rysy filmů Davida Lynche
186 2015 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Srovnání anglických a českých idiomů obsahujících názvy oblečení
187 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Srovnávací analýza prezentace vybraného gramatického jevu v metodických příručkách a v učebnici Horizons
188 2015 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Strategie učení cizího jazyka
189 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Studium a pobyt v zahraničí jako životní zkušenost
190 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svátky a významné dny ve Velké Británie
191 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svobodní zednáři v běhu dějin
192 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Teaching English at Secondary Schools in the Czech Republic and in Norway
193 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Tělo jako obscénní prvek v dílech Milenec lady Chatterleyové a Odysseus
194 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Téma lásky v románové tvorbě George Sandové (Consuelo)
195 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Téma obsese ve filmech Darrena Aronofskyho
196 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Téma strojírenství ve výuce angličtiny
197 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Tematické vyučování v angličtině na střední škole
198 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tennessee Williams a jeho hra Kočka na rozpálené střeše
199 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Testování v angličtině na základních a jazykových školách
200 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Topos jedu v díle Agathy Christie
201 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Tradice výroby porcelánu v Limoges, včera a dnes
202 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
203 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
204 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tři typy dystopických románů: My, Konec civilizace a 1984
205 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Tudorovci: fakta vs. fikce
206 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Učebnice anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - analýza a srovnání
207 2011 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Úloha osobnosti královny Alžběty I. v Anglii 16. století
208 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Úroveň angličtiny u žáků posledního ročníku základních škol
209 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Užívání "taháků" na středních školách při testech z anglického jazyka
210 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny s důrazem na černošské nářečí
211 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny u českých studentů
212 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Versailles a jeho osudové ženy
213 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
214 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
215 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vladimir Nabokov: Lolita - komparace textu a jeho filmové verze
216 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Vliv britské kolonizace na současnou Nigérii
217 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Vliv gotického románu na dílo Northanger Abbey Jane Austenové
218 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Platónovy Republiky na dystopická díla A.Huxleyho a G.Orwella
219 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Vnímání cizineckého přízvuku v angličtině nerodilými mluvčími
220 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vybrané aspekty díla Oscara Wilda
221 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Výslovnost ve výuce anglického jazyka
222 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výtvarné umění prostřednictvím anglického jazyka
223 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Výuka anglického jazyka z pohledu studenta oboru učitelství angličtiny
224 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny a role ICT
225 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v malých skupinách
226 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v mateřských školách
227 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka hudební výchovy pomocí metody CLIL
228 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka jazyků na druhém stupni ZŠ a u dospělých studentů - shody a rozdíly
229 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka poslechu jako řečové dovednosti na 2. stupni ZŠ
230 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy a CLIL
231 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
232 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Využití dramatické výchovy při vyučování anglické gramatiky
233 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
234 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití literárního díla v hodinách angličtiny na základní škole
235 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Využití písně ve výuce francouzštiny
236 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
237 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj českého a amerického undergroundu v dílech Egona Bondyho a Allena Ginsberga
238 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj postavy Sherlocka Holmese v tvorbě Arthura Conana Doyla
239 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Vzdělávací systém v Norsku z pohledu českého učitele angličtiny
240 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
William Blake: Písně nevinnosti a zkušenosti
241 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zhoubná kniha: aspekty Wildova románu Obraz Doriana Graye
242 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Zkušenosti českého učitele s programem Comenius a jejich využití při výuce angličtiny na českých školách
243 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v díle Charlese Dickense
244 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Zobrazení mládí v Obraze Doriana Graye Oscara Wilda ve výuce anglického jazyka
245 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zrození superhrdiny v díle Michaela Chabona "The Amazing Adventures of Kavalier & Clay" a ve "zlatém věku" komiksu
246 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Zvláštnosti ragby ve Francii - jeho historie a jazyk
247 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Žáci s SPU a maturita z angličtiny
248 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy v komediích Williama Shakespeara
249 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Ženské postavy v románech Jane Austenové a Anne Brontëové
250 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy ve vybraných románech Thomase Hardyho
251 2012 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Ženy - autorky ve francouzské literatuře 17.století
252 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Ženy spisovatelky v americké literatuře
253 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Ženy Velké Británie napříč kulturním a literárním životem
254 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Život a kultura indiánů Cherokee se zaměřením na jejich psaný jazyk
255 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
256 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
257 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
3D technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
258 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Analýza artefaktů z produkce soudobé keramické dílny. Aplikace metody
259 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Analýza pohřebiště lužických popelnicových polí v Ostroměři (okr. Jičín)
260 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza souboru nálezového fondu středověkých militarií Muzea Východních Čech v Hradci Králové
261 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Analýza strategie laténského osídlení v regionu horního Polabí pomocí GIS
262 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
263 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
264 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní plastika moravské malované keramiky (Typologie, rozbor a možný význam)
265 2012 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Archeologické doklady lovu v paleolitu a mezolitu v Evropě
266 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Archeologické doklady umělých zdrojů osvětlení z období středověku a raného novověku se zaměřením na keramiku
267 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Archeologické nálezy na území Chrudimi
268 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Archeologické nálezy středověké výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
269 2013 ARCH Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Archeologický průzkum hradního návrší Potštejn pomocí detektoru kovů
270 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Bronzové dýky staršej doby bronzovej na východnom Slovensku
271 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Čtyřúhelníkové valy - Markvartice ve Východních čechách v době laténské
272 2014 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
273 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
274 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Dějiny pravěku ve výuce dějepisu a muzejní pedagogice
275 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Doklady mladopaleolitického umění v gravettienu / pavlovienu
276 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Drobnotvará industrie starého paleolitu ve střední Evropě
277 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Dřevěná vědérka z doby římské a doby stěhování národů na území ČR
278 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace chronologického vývoje osídlení kultury popelnicových polí na území města Jaroměře
279 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace lokality Postřelmov u Šumperka
280 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace únětického pohřebiště v Polepech u Kolína
281 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické měděné předměty na Moravě. (Společenská reflexe, otázka importů a technologie)
282 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické předměty z mědi v Čechách (Typologie, kulturní zařazení, importy, technologie, gender a společenská reflexe)
283 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitický šperk z mědi a drahých kovů v Čechách a na Moravě (Technologie, typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenská reflexe)
284 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Enviromentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
285 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Environmentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
286 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Etruské nástěnné umění
287 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Experimentální studium redukce železné rudy a zpracování železné houby v době laténské
288 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Exponované lokality Českého středohoří a jejich role v pravěkém náboženství
289 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Figurální stély 3. tisíciletí před Kristem v Evropě
290 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu ,,zvláštních okolností" ve východních Čechách
291 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu „zvláštních okolností“ ve východních Čechách
292 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze neolitického osídlení ve vybraných regionech: Možnosti elektronické publikace dat a analýzy v prostředí geografických informačních systémů
293 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologické výzkumu na katastru Droužkovic
294 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologického výzkumu na katastru Svijany
295 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodetické přístroje a jejich využitelnost v archeologii
296 2014 ARCH Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Gravettienská sídliště na území Čech, Moravy, západního Slovenska, východního Německa, jižního polska a severního Rakouska
297 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Historie výzkumu mezolitu v Čechách
298 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
299 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
300 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Hospodářství ve starší době římské v Čechách
301 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Ralsko a jeho zázemí a archeologických pramenech
302 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách, její vztah k sousedním kulturám
303 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách. Její vztah k sousedním kulturám
304 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Opočenska
305 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Rychnovska
306 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní plán výzkumu na lokalitě Hroška (okr. Rychnov nad Kněžnou)
307 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Intruze a superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
308 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Jaroměřsko v době římské
309 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
310 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
311 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Keramické soubory mohylové kultury ze středního Polabí
312 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramický odpad na lokalitě Tuněchody u Chrudimi
313 2012 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Konstrukce a funkce dlouhých domů v etnografickém kontextu. Aplikovaná 3D rekonstrukce
314 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Křesací soupravy doby římské v Čechách a na Moravě
315 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura nálevkovitých pohárů ve východních Čechách (Rozbor nálezových souborů, sídelní strategie, fenomén výšinných sídlišť, pohřební ritus: genderové a sociální odlišnosti)
316 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura zvoncovitých pohárů ve středních Čechách
317 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské elementy v przeworské kultuře starší doby římské
318 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské osídlení jižních Čech na příkladu lokality Přešťovice
319 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténská keramika na Chrudimsku
320 2013 ARCH Tomáš Mangel
Laténské bojovnické pohřby z období LT B-C1 ve východních Čechách
321 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení v povodí Divoké Orlice, Kněžné a Bělé
322 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Laténské osídlení v povodí říčky Bystřice
323 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Lengyelská kultura z Čech (Dynamika šíření, sídelní strategie, sídliště s rondely, hroby, společenské změny)
324 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Lov v paleolitu a mezolitu
325 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Magdalénien v Čechách
326 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Mapování kontur a jeho využití v archeologické analýze. Aplikace metody
327 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Meče u Langobardů
328 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Mlecí zařízení v halštatu a laténu Východních Čech
329 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny
330 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Možnosti rekonstrukcí staveb zemědělského pravěku
331 2012 ARCH PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzejní evidence archeologických nálezů
332 2013 ARCH doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nález mincí z Vysokého Mýta
333 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Nálezové kontexty depotů z období pravěku
334 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nálezy broušené industrie v nesídelní oblasti východních Čech. Geografická struktura nálezů
335 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Nálezy epišňůrového kulturního komplexu na území Hulína
336 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Nálezy lengyelské kultury na polykulturním sídlišti v Třebosicích (okr. Pardubice)
337 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na katastru obce Rosnice (okr. Hradec Králové)
338 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na území Kolína
339 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nástroje používané v pravěkém zemědělství a způsoby hospodaření v neolitu
340 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Nástroje, výrobní prostředky a výrobní technologie v halštatských Čechách
341 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické a eneolitické artefakty jako zbraně
342 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Neolitické dílny na výrobu kamenné industrie ve východních Čechách
343 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické sídliště Smiřice, okr. Hradec Králové (Vyhodnocení archeologického výzkumu)
344 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Neolitické sídliště v Lošticích v kontextu neolitického osídlení povodí horní Moravy
345 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Netradiční architektonické prvky na HaD/LtA hradištích ve střední Evropě
346 2013 ARCH Tomáš Mangel
Netypické polohy s doklady laténských aktivit ve východních Čechách
347 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
O pohřebním ritu kultury se šňůrovou keramikou v Čechách
348 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Obilné silo v pravěku
349 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve Východních Čechách
350 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve východních Čechách
351 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Osídlení Broumovského výběžku ve středověku
352 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Osídlení horního Pojizeří a Českého ráje v období popelnicových polí
353 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Osídlení v mladší a pozdní době bronzové na Příbramsku ve vztahu k přírodnímu prostředí
354 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Ostruhy z doby římské v Čechách a na Moravě
355 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ozdoby v neolitu a eneolitu Moravy. (Typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenský význam)
356 2014 ARCH Mgr. Martin Novák, PhD.
Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
357 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Počátky města Police nad Metují ve světle archeologických nálezů
358 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Počátky města Třebechovice pod Orebem ve světle archeologických nálezů
359 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových polí
360 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pohřby a lidské pozůstatky na neolitických sídlištích s přihlédnutím k situaci na lokalitě Obědovice
361 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby žen ve starším pravěku Čech
362 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřebiště kulturního komplexu lužických popelnicových polí v Určicích – Kumberkách (okr. Prostějov)
363 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřebiště z mladší doby římské a ze starší doby stěhování národů v Plotištích nad Labem: prostorové a chronologické vztahy
364 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus a společenská struktura kultury Maroš v Severním Srbsku
365 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřební ritus jako důležitý mechanismus ve formování společenské struktury ve starší době železné ve východních Čechách
366 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pohřební ritus v eneolitu (Ustálení pohřebního ritu, znaky genderových rozdílů, odraz specializace a sociální stratifikace)
367 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřební ritus vinařické skupiny a pohřbívání u ostatních polabských Germánů v 5. století
368 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pokus o datování neolitického osídlení v Obědovicích
369 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Porovnání náplně mohylových skupin v Čechách
370 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Porovnání prediktivních modelů s reálnou archeologickou situací na příkladě sídlištního komplexu Stolany (okr. Chrudim)
371 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Pozdně halštatská až časně laténská hradiště s funkcí tzv. centrálních míst ve Středních Čechách a struktura osídlení v jejich okolí
372 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pozdně římské importy v Čechách (4.-5. století)
373 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pravěká polozemnice
374 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prezentační geodatabáze archeologických dokladů na katastrálním území Lochenic
375 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Problematika tzv. dílen na neolitických sídlištích a pokus o zhodnocení výroby na neolitickém sídlišti v Obědovicích
376 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny gravettských sídlišť ve střední Evropě
377 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
378 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
379 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na Ha D – Lt A sídlišti v Tuněchodech
380 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na laténském sídlišti ve Slepoticích
381 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Průzkum odvodňovacích a větracích systémů kláštera theatinů v Praze a zpracování dokumentace v prostředí AutoCAD
382 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Prvky romanizace Markomanů v období vlády Marka Aurelia
383 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Přehled kvantitativních metod klasifikace. Teorie a metoda v archeologii
384 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Příspěvek k počátkům osídlení starší doby římské ve východních Čechách (sídliště ve Slepoticích)
385 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Rekonstrukce pohřebních zvyklostí v období zvoncovitých pohárů na základě pohřebiště Hoštice I
386 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Rondely v Čechách jako fenomén mladého neolitu
387 2012 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Rozmístění odpadních jímek jako ukazatel změn parcelního systému v Hradci Králové na základě vybraných příkladů
388 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské meče u Markomanů a Kvádů (Nálezy z ČR, Slovenska a Dolního Rakouska)
389 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské přilby ve druhém století našeho letopočtu
390 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie eneolitického osídlení severní Moravy (Struktura, prostorová a kulturní analýza, rozdíl oproti neolitu, význam oblasti)
391 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie řivnáčské kultury
392 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v horním Polabí v období mladšího neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, KVK). Labe jako důležitý akulturační koridor
393 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v povodí Jizery v neolitu a eneolitu (Struktura, prostorová a kulturní analýza osídlení, význam oblasti, vnější, formální, a vnitřní, společenské rozdíly)
394 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště lužických popelnicových polí v Černožicích, okr. Hradec Králové
395 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště mladší a pozdní doby bronzové v Nových Dvorech-Bažantnici (okr. Kutná Hora)
396 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LNIL a MML Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
397 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LnK a MMK Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
398 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště únětické kultury v Plačicích, okres Hradec Králové
399 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště z pozdní doby bronzové v Černožicích, okr. Hradec Králové
400 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony s cibulovitými knoflíky v Čechách a na Moravě
401 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony vinařické skupiny
402 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony ze starší doby římské na sídlišti v Nové Vsi u Kolína
403 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Stavby a kultovní objekty na pohřebištích doby římské u Markomanů a Kvádů
404 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Strategie osídlení pozdního paleolitu v Čechách
405 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Struktura keramické náplně neolitické keramiky na lokalitě Obědovice – výzkumné sezóny 1995–2000
406 2014 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura neolitického osídlení ve východních Čechách
407 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura osídlení s lineární keramikou ve vztahu k Podkrkonošské pahorkatině
408 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Středověké a novověké kachle z Palackého náměstí v Jevíčku
409 2013 ARCH PhDr. Jan Frolík, CSc.
Středověké osídlení na Hlinecku
410 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Studium zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých rybníků na Pardubicku z leteckých snímků
411 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
412 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Svébské meče starší doby římské
413 2011 ARCH Mgr. Jan Turek
Symboly ve výzdobě pravěkých artefaktů
414 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Šperk langobardských žen v Itálii
415 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Štípatelné suroviny postmezolitického osídlení východních Čech (Analýza na příkladu vybraných souborů: technologie, suroviny, importy a trasy šíření, typologie, odraz v hospodářském a společenském životě)
416 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Technologie štípání kamene od paleolitu do neolitu
417 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s lineární keramikou na lokalitě Turnov-Maškovy zahrady
418 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s vypíchanou keramikou na lokalitách Turnov-Maškovy zahrady a Ohrazenice
419 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby plastik kultury s moravskou malovanou keramikou
420 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby skelných materiálů v pravěku Čech
421 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Trendy výzdoby vyplňované pásky v lineární keramice východních Čech. Časoprostorová studie
422 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Typy zahloubených objektů na neolitických sídlištích a jejich srovnání s lokalitou Obědovice
423 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Úloha venkovských klášterů na vývoji osídlení ve východních Čechách
424 2011 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Úpravy povrchu keramiky pomocí materiálů organického původu v kontextu předliterárních společností na území České Republiky
425 2014 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků
426 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Vandalové pod vládou Geisericha v severní Africe
427 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Variabilita pohřebního ritu šňůrové keramiky v Čechách a na Moravě
428 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Virtuální expozice předmětů denní potřeby na středověké vesnici
429 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Vliv eroze na dochování pravěkých archeologických situací
430 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vrch Oškobrh u Poděbrad jako pravěká výšinná lokalita
431 2014 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Východočeská rovinná halštatská sídliště a jejich vztah k nejdůležitějším krajinným prvkům
432 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Výšinná lokalita Sloup v Čechách, její vývoj a postavení v pravěku severních Čech
433 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Vývoj neolitického dlouhého domu: 3D rekonstrukce formy a stavební konstrukce
434 2013 ARCH Mgr. Radek Bláha
Vývoj osídlení v oblasti novohradeckých lesů
435 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Výzbroj a výstroj bojovníků v době římské na území České republiky a Dolního Rakouska
436 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Vztah notové výzdoby v lineární keramice východních Čech a sousedních oblastí. Studie regionalizace lineární výzdoby
437 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Choceňsku
438 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Orlickokostelecku
439 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Vysokomýtsku a Litomyšlsku
440 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí v severní části Malé Hané
441 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty starší doby římské v Čechách a na Moravě
442 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty u Markomanů
443 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zbraně mladší doby římské v Čechách
444 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí pohřby v kontextu kultury kulovitých amfor v Evropě
445 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí symbolika v hmotné kultuře zemědělského pravěku
446 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zvláštnosti pohřebního ritu v době římské na území ČR (Konfrontace antropologie s archeologií)
447 2011 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Zvláštnosti rozložení nálezů v neolitických silech
448 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Žárový ritus v období zvoncovitých pohárů ve střední Evropě
449 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
"Odpady se hromadí" - enviromentální projekt pro mateřské školy
450 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek

Naučné putování Rychnovem nad Kněžnou a okolím
451 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Akumulace rizikových prvků rostlinami
452 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na Desmidiales
453 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Analýza klíčových biologických pojmů v učebnicích biologie na gymnáziu a na druhém stupni základní školy
454 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Aplikace přírodovědných projektů v prostředí mateřské školy
455 2011 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Aposematismus a mimetické jevy u motýlů (Lepidoptera)
456 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Autochtonní a alochtonní dřeviny ve východních Čechách
457 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakteriální bioluminiscenční testy toxicity
458 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakterie a plísně v domácnosti
459 2012 BI PhDr. Ivo Králíček
Barvy jako návrh zadání biologické olympiády
460 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví v mikrobiologické laboratoři
461 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Biologie rostlin – pojmová náročnost v učebnicích základních škol a gymnázií
462 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscence a její využití
463 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscenční test toxicity
464 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Blanokřídlí (Hymenoptera) hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) ve vybraných rákosinách
465 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
BOTANICKÁ STUDIE PSAMOFYTNÍ VEGETACE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH DOLNÍHO POORLIČÍ
466 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum evropsky významné lokality Kaňon Ohře
467 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum přírodní rezervace U Houkvice
468 2014 BI Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
České stopy na glóbu
(Objevné cesty českých cestovatelů a jejich zařazení
do výuky zeměpisu 2. stupně základních škol)
469 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Dendrologický průzkum vybraných lokalit intravilánu města Chrudim (okres Pardubice)
470 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Denní motýli rašelinných lokalit Jihlavska - faunisticko-ekologická studie
471 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Detekce mykotoxinů pomocí ELISA testu
472 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Dětské nemoci a jejich výskyt na Jihlavsku
473 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Didaktické pomůcky k výuce ekologie na ZŠ a SŠ
474 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktika školních pokusů pro výuku biologie na základních a středních školách
475 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Domestikace psů, změny chování a přizpůsobení v nových podmínkách
476 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
477 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
478 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v MŠ
479 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ekologická výchova v preprimárním vzdělávání
480 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) na písčinách jižní Moravy a jižního Slovenska
481 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) v PP Na Plachtě v Hradci Králové
482 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Ekologie vybraných druhů šípatkovců (rod Echinodorus) a jejich využití v akvaristice
483 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen)
484 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace kamenných snosů v okolí obce Neratova v Orlických horách
485 2011 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji
486 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí
487 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace vojenského výcvikového prostoru Tisá, Cihlářského rybníku a luk v Tisé v Ústeckém kraji
488 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu u rostlin
489 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Fungicidní účinky látek produkovaných mravenci
490 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Geneticky modifikované organismy
491 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory vybraných lokalit Jičínska
492 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Glaciální a periglaciální tvary reliéfu na geograficky odlišných lokalitách východního Grónska a západního Himálaje
493 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Herbicidní účinek vybraných derivátů pyrazinu
494 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Historie toxikologie
495 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Hmyz na opuštěných vlakových stanicích jižní Moravy se zaměřením na žahadlové blanokřídlé
496 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Hnízdní biologie dudka chocholatého (Upupa epops)
497 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Hodnocení krajinného rázu a fytocenologický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic

498 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální regulace rostlin
499 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální stimulace rostlin pod působením abiotických stresorů
500 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Hra jako didaktický prostředek při výuce zeměpisu na základní škole
501 2013 BI Petruše Koutníková
Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
502 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chlorella a její účinky na lidský organismus
503 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Chráněná území v Praze - využití při výuce zeměpisu
504 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chřipka - příznaky a léčba
505 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Jak se žije lidem s Downovým syndromem na Královéhradecku
506 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Jevíčko a okolí. Využití v pedagogické praxi
507 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Kosti, svaly, pohyb – pojmová náročnost v učivu základní školy a gymnázia
508 2014 BI Petruše Koutníková
Kulturní památky Královéhradeckého kraje a jejich zařazení do výuky zeměpisu na 2. stupni základních škol
509 2013 BI Bc. Jan Wipler
Kvantifikace nejvýznamnějších těžkých kovů v plodnicích jedlých hub rostoucích v centru Hradce Králové
510 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Laboratorní metody v mikrobiologii
511 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Léčivé rostliny jako součást lidového léčitelství
512 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Lesní mateřská škola a možnost její integrace do klasické mateřské školy projektovou metodou
513 2011 BI RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc.
Makromycety vybraných biotopů Labských pískovců
Mykofloristická a ekologická studie
514 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Máme rádi přírodu – projekt na ochranu životního prostředí
515 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko
516 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši antropogenních stanovišť
517 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši Babiččina údolí
518 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši vybraných hradů severovýchodních Čech
519 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Méně známé druhy ovoce a zeleniny z oblasti Ruské federace
520 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Měření účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního testu toxicity
521 2013 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky bezobratlých živočichů pro střední školy se zaměřením na jejích rozmnožování a životní cykly
522 2011 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky obecné biologie na gymnáziu
523 2014 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie ČR na základní škole se zaměřením na Královéhradecký region
524 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie Evropy (Severní Evropa) na základní škole
525 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie východní Asie na základní škole
526 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Metody stanovení toxických kovů ve vybraných bioindikátorech
527 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mezidruhové interakce mezi mravenci (Hymenoptera: Formicidae)
528 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiologická kontrola jakosti při výrobě mléčných výrobků
529 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Moderní metody laboratorní mikroskopické techniky
530 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Mokřadní blanokřídlí hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens na Domažlicku
531 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Molekulární fylogeneze vybrané skupiny motýlů
532 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
533 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách západních Krkonoš
534 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Monitoring aktivity netopýrů v různých typech biotopů
535 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring fytocenóz s výskytem zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
536 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a limitující faktory pro jeho růst
537 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci
538 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
539 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu bakteriálního infekčního agens z domácích zvířat na člověka
540 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu mykotického infekčního agens z domácích zvířat na člověka
541 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring východočeských populací hlízovce Loeselova (Liparis loeselii)
542 2013 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Most mezi Asii a Australii: fylogeografie babocek rodu Symbrenthia
543 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Motivační prvky při výuce zeměpisu s využitím Maršovského údolí
544 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Motivační prvky ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy zaměřené na severovýchod České republiky

545 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Možné vlivy některých toxinogenních plísní rodu Fusarium na lidské zdraví
546 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Možnosti obnovy mokřadů na orné půdě v jižní části Bílých Karpat
547 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Adršpašsko- teplických skal
548 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci odkaliště ve Chvaleticích
549 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
550 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny ochratoxiny a jejich toxicita
551 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Myrmekofilie v palearktu
552 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Nakládání s kaly komunálních čistíren odpadních vod
553 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Naučná stezka v NPR Ransko u Ždírce nad Doubravou
554 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Návrh přírodě blízké obnovy pískoven na Královéhradecku
555 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Nervový systém člověka - porovnání způsobu výuky a pojmové náročnosti na základní škole a gymnáziu
556 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
NUTS II – region Jihozápad
557 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Litomyšlska a Vysokomýtska
558 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Blanka Mikátová
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Turnovska
559 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Obojživelníci Kochánovických rybníků
560 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Onemocnění kvasinkou Candida albicans - prevence a léčba
561 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Otravy mykotoxiny - v historii až po současnost
562 2012 BI Mgr. et Mgr. Martina Balzarová
PERSONALITY U RYB
563 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Plísně – systematika, výskyt, vlastnosti a možnosti detekce
564 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Podmínky života na Zemi v učivu environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
565 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Pojmová a obsahová analýza učebnice genetiky pro gymnázia a její porovnání s učivem základní školy
566 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Populační dynamika mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera, Formicidae)
567 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Posouzení geologických lokalit v údolí středního toku Žejbra
568 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v Krkonoších a Orlických horách
569 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme Českou republiku s dětmi předškolního věku
570 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Poznáváme naši vlast s dětmi předškolního věku
571 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme okolí mateřské školy
572 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Pracovní listy v hodinách zeměpisu
573 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Prevence rizikového chování v mateřských školách
574 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Primární sukcese společenstva bentických bezobratlých živočichů v nově vytvořených tůních
575 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Principy konceptu lesní mateřské školy - jednotnost či diverzita v jejich chápání
576 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika nepovinných očkování v České republice
577 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika povinných očkování v České republice
578 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
579 2011 BI Mgr. Josef Hotový
Prostorová aktivita ježků ve dvou různých typech prostředí
580 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem a fyziologické účinky chromu na rostliny
581 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem, translokace a vliv selenu na obsahové látky léčivých rostlin

582 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Příroda a děti předškolního věku
583 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Příroda CHKO Broumovsko v činnostech dětí předškolního věku
584 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Přírodovědné aktivity v mateřské škole
585 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci hnízdící v budkách v ptačím parku Josefovské louky
586 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci ve školní výuce
587 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Putování Jičínskem - vlastivědný projekt pro mateřskou školu
588 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Rekultivace lokality Lounský Chlum
589 2013 BI Petruše Koutníková
Role HuB ve virulenci patogenní bakterie Francisella tularensis
590 2013 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
591 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
592 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
593 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny vhodné pro léčbu kašle
594 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rozšíření raků (Decapoda) v povodí horního a středního Labe v České republice
595 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 1
596 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 2
597 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Růst a vývoj pšenice v podmínkách zasolení
598 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Selen a zinek ve výživě člověka
599 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Sezónní změny v populacích vybraných druhů plžů (Gastropoda)
600 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Sledování genotypů luskovin rodu Pisum s odlišnou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům
601 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Sledování vybraných znaků v rodokmenu závodních poštovních holubů v chovu Jiřího Sedláka
602 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Smyslové vnímání přírody dětmi v mateřské škole
603 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Současný stav rozšíření chráněného druhu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších
604 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Současný stav výskytů „melafyrů“ a jejich minerálů v Podkrkonoší
605 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji
606 2013 BI Petruše Koutníková
Srovnání funkce γδ T lymfocytů u různých živočišných druhů
607 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnání rozšíření a ekologie hrabalky Homonotus sanguinolentus s jejím hostitelem, zápřednicí jedovatou (Cheiracanthium punctorium)
608 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání toků Metuje a Staré Metuje mezi Jaroměří a Šestajovicemi
609 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
610 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri
611 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A (OTA) v kávě
612 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A v séru těhotných žen v 11. týdnu těhotenství
613 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A ve vzorcích rýže
614 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Stanovištní podmínky výskytu Pedicularis sudetica WILLD
615 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stanovištní poměry lokalit s výskytem Pedicularis sudetica v Krkonoších
616 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Strava a její vliv na lidský organismus
617 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Střední Polabí – exkurze ve výuce zeměpisu na základní škole
618 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium ekologických nároků zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v podmínkách střední Evropy
619 2013 BI RNDr. Petra Špidlová, Ph.D.
Studium potencionálních faktorů virulence bakterie Francisella tularensis
620 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů I
621 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů II
622 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Studium vodního režimu při vodním stresu u rodu Triticum
623 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce biologie
624 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce na VŠ
625 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové
626 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Škola v přírodě aneb ,,Hurá na Potštejn“
627 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah obojživelníků ohrožených silniční dopravou
628 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah ptactva na pískovnách u Příšovic
629 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Testování klíčivosti masožravé vodní rostliny bublinatky obecné (Utricularia vulgaris)
630 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Toxicita a fyziologické účinky chromu na rostliny
631 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Toxinogenní vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus a možné zdravotní dopady pro člověka
632 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek brassinosteroidů na fyziologické charakteristiky v podmínkách zasolení u rodu Triticum
633 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek chloridu sodného na metabolické a fyziologické procesy rostlin Triticum aestivum
634 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Určení pohlaví u denních gekonů rodu Phelsuma
635 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Užitečný a škodlivý hmyz – pracovní listy pro studenty nižších gymnázií
636 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vápník a hořčík ve výživě člověka
637 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a kutilky hnízdící v dutém rákosu a hálkách zelenušek
638 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - evoluce sběru pylu, nektaru a dalších rostlinných produktů
639 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - specializace středoevropských druhů na sběr pylu
640 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Vegetace nad horní hranicí lesa
641 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivěda v mateřské škole
642 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné putování Českým rájem pro děti v mateřské škole
643 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti a výlety v okolí Jičínska
644 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Jizerských hor
645 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Podzvičinska - projekt vlastivědných činností v mateřské škole
646 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti východních Čech a jejich využití v mateřské škole
647 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Vliv abiotických faktorů a zárůstu na výběr hnízdiště u kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae)
648 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv foliální aplikace derivátů pyrazinu na výnosové a kvalitativní ukazatele léčivých rostlin
649 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv chromu na produkci sekundárních metabolitů rostlin

650 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Národního parku Krkonoše
651 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě
652 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Vliv zasolení a fytohormonální aplikace na fyziologické charakteristiky rostlin rodu Triticum
653 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Vnitrodruhová variabilita vybraných druhů hadů na území České republiky
654 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Vybrané mykotoxiny z hlediska vlivu na zdraví zvířat
655 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vyhodnocení rekultivace skládky Lány
656 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Východočeské populace vstavače kukačky (Orchis morio)
657 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výchova ke zdraví dítěte na 1. stupni ZŠ
658 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu ochratoxinu A v potravinách živočišného původu
659 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií u dětí předškolního věku
660 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu patulinu v potravinách na bázi jablek
661 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Výskyt sledovaných znaků a zajímavých osobností v rodokmenu Lucie Konvalinkové
662 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové)
663 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na SŠ
664 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na ZŠ
665 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
666 2014 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
667 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka
668 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití a efektivita prezentací PowerPoint ve výuce botaniky na středních školách
669 2014 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Využití elektronové mikroskopie v biologii
670 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Využití geologických lokalit Jizerských hor a okolí v pedagogické praxi
671 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití interaktivní tabule ve výuce biologie člověka
672 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití lidových pranostik v mateřské škole - vlastivědný projekt
673 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Využití lokality Na Plachtě při výuce botaniky na střední škole
674 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití památek Královehradeckého kraje ve výuce v mateřské škole
675 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití prezentací ve výuce biologie na středních školách
676 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití školní zahrady mateřské školy k environmentální výchově dětí
677 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Význam včelích produktů pro člověka, jejich původ a dostupnost v Mladé Boleslavi a okolí
678 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Významné osobnosti Rychnovska
679 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisná charakteristika Třebechovic p. O. s využitím ve výuce zeměpisu
680 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné cyklovýlety Orlickými horami a jejich podhůřím

681 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné exkurze v Kopidlně a okolí
682 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Zeměpisné vycházky a exkurze v okolí Trutnova
683 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky okolím Machova
684 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po geologických zajímavostech v okolí města Přelouče
685 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Hořovicku se zřetelem ke geologii regionu
686 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Novém Bydžově a okolí
687 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Čáslavi
688 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Slatiny nad Zdobnicí
689 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny
690 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Změny chování vybraných plemen psů v nových podmínkách
691 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Způsoby ovlivnění kvality plodů jablek z hlediska omezení výskytu fyziologické skvrnitosti u náchylných odrůd
692 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Zvyšování účinnosti čištění odpadních vod na městské ČOV
693 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek v PR Dubno a PR Zbytka v Královéhradeckém kraji
694 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
695 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
696 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Život dospívajících s dětskou mozkovou obrnou v České republice
697 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
698 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
699 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Životní styl studentů střední školy
700 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Aerodynamický tunel pro školní experimenty
701 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza biomedicínských signálů získaných pomocí balistokardiografických měření
702 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza termomechanického chování elastomerních NiTi kompozitů
703 2012 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
704 2013 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
705 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku matematiky a fyziky
706 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Atomová spektrometrie, biomonitoring kovových toxických prvků, přístrojová technika
707 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Bezdotykové měření teploty
708 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Biologie jako zdroj motivace ve fyzice
709 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cesta ze Země na planetu Mars
710 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Dopplerův jev a měření rychlosti
711 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Elektrárny a ekologie (Příspěvek k enviromentální výchově)
712 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Elektroakustické konstrukce pro základní a střední školu
713 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Experimentální podpora výuky astrofyziky
714 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Fotovoltaická elektrárna, princip, užití,měření výkonu
715 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje v Mongolsku
716 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a bezpečnost silniční dopravy
717 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
718 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
719 2012 FY Romana Pracná
Fyzikální měření délek a času při sportovní činnosti
720 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzikální měření s programem Audacity
721 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely a bezpečnostní rizika jízdy dopravními prostředky
722 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely pohybu golfového míčku
723 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na bezpečnost silničního provozu
724 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
725 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
726 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
727 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
728 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Hydraulický ráz v hasičské technice
729 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Integrace poznatků v přírodovědném vzdělávání základnícho školství
730 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Inverzní rozptylová úloha v klasické mechanice
731 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Jaderná spektrometrie, radiační monitoring, přístrojová technika
732 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Jednoduché fyzikální modely vybraných sportů na ledu
733 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Jednoduché fyzikální pokusy na základní škole
734 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Keplerovy zákony a jejich použití při popisu pohybu těles
735 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Komparace elektronkových a tranzistorových zesilovačů
736 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Komparativní analýza alternativních zdrojů energie
737 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systém procesu metanizace v zemědělské bioplynové stanici
738 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systémy emisí z uhelné elektrárny
739 2013 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Kvaziperiodické děje v přírodě
740 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
LED jako zdroje světla
741 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření a výpočet tepelných ztrát zatepleného domu
742 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření akumulátorů
743 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření času a na čase závislých fyzikálních veličin
744 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření délek na povrchu Země
745 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření emisí velkých zdrojů, mobilní přístrojová technika
746 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření energií z distribučních soustav
747 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření femtosekundových laserových impulsů
748 2012 FY Romana Pracná
Měření fyzikálních věličin
749 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření meteorologických veličin a vývoje počasí v Rokytnici v Orlických horách a okolí
750 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
751 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
752 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření ohniskové vzdálenosti čoček
753 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření optimálních podmínek soustrojí se synchronním generátorem
754 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření pevnosti a pružnosti ložné plochy nemocničního lůžka
755 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření srážek a průtoků v povodí řeky Kněžné
756 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření úniku vzduchu z komponent vzduchotechnického potrubí
757 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Meteorologická měření
758 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mikrovlnná emise nabitých částic ve vzduchu
759 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Model přizpůsobení konstrukce přední části automobilu z hlediska ochrany chodců
760 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Modelování průběhu balistické křivky
761 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování reálných situací ve fyzikálních úlohách
762 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování ve výuce fyziky
763 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Moderní světelné zdroje
764 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Možnosti předpovídání výkonu fotovoltaické elektrárny
765 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mpembův jev
766 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace jednoduchého dataloggeru pro sledování pohybů člověka
767 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Návrh piezoelektrického snímače
768 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Objemová roztažnost hřídelových těsnících kroužků
769 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Optimalizace osvětlení průmyslových a komerčních prostorů
770 2013 FY   Ověření metody EEG biofeedback v praxi
771 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Ověření metody EEG biofeedback v praxi
772 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Pohyb tělesa s uvážením odporových sil
773 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání meteorologických dat z oblasti Krkonoš
774 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání srážkoměrných dat z oblasti Krkonoš a jejich statistické souvislosti s rychlostí větru
775 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Proč žáci nemají rádi školskou fyziku?
776 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Příručka pro tvorbu prezentací v distančním vzdělávání
777 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení krokového motorku ze systému pro měření ve školní laboratoři
778 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení spotřeby energie v domácnosti
779 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Řízení výroby společnosti pomocí 3D konstrukčního programu
780 2012 FY doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Simulace procesů s využitím teorie úzkých míst
781 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Simulace reaktorové kinetiky v jaderné elektrárně užitím simulátoru PARCS
782 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Simulátory elektrických obvodů a jejich využití v praxi
783 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Softwarová analýza zvuku hudebních nástrojů
784 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Spektra moderních zdrojů světla
785 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Sportovní motivace ve výuce fyziky
786 2013 FY RNDr. Jan Šlégr
Statistická analýza výbojů Teslova transformátoru
787 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Studium činnosti a úpravy stabilizovaného zdroje EZ2
788 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium proudění horké vody v potrubí s velkým průřezem
789 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami
790 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Systém měření kvality laku v automobilovém průmyslu
791 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Technická diagnostika tepelných motorů - letadlové motory
792 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelné dělení kovů
793 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Termovizní diagnostika budov
794 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Testování materiálu metodou zrychlených povětrnostních podmínek
795 2011 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Testování rentgenových zařízení pro dentální aplikace
796 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Testování tlumičů pro nižší třídu automobilů
797 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
798 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Určování dráhových parametrů vesmírných těles
799 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vliv meteorologických podmínek na naměřené hodnoty dopravního hluku v obytné zástavbě
800 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Vstupní kvazistandardizovaný test na střední škole ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
801 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vyhodnocení fotovoltaické elektrárny v regionu východních Čech
802 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vyhodnocení verifikací ozařovacích plánů v radioterapii s modulovanou intenzitou pomocí portálové dozimetrie
803 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vyhodnocovací zařízení pro měření EMC induktivních senzorů
804 2011 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Výpočty a měření tepelných ztrát budov
805 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Využití čerpadel v tepelné elektrárně
806 2011 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru MS Excel v modelování matematických úloh
807 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vývoj a stavba automatické líhně
808 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vývoj dotykového tonometru pro měření tlaku v tepnách
809 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Vývoj elektromechanických prvků pro lékařské diagnostické přístroje
810 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Základní měření pasivních a aktivních elektronických součástek
811 2012 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Základy navigace
812 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zkoumání pohybu míčku na stolní tenis
813 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zpracování mapy obslužnosti zásahovými vozidly integrovaného záchranného systému
814 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
1968 - Zlom ve válce ve Vietnamu, ofenziva Tet a její dopad na média
815 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Adresáti královéhradecké korespondence v letech 1588-1597 (Příspěvek ke studiu východočeské nižší šlechty)
816 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Aktivita politických stran a jejich volební výsledky v politickém okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1918–1938
817 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Alžběta Tudorovna a Marie Stuartovna aneb střet a vývoj politických
a náboženských zájmů dvou královen
818 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Antisemitismus a národnostní nesnášenlivost v humoristických listech
819 2011 HIU prof. PhDr. Vladimír Wolf
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Aplikace státního přístupu k řešení cikánské otázky v kompetencích
politické správy okresu Trutnov v letech 1945-1970
820 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Arcibiskupský seminář s kostelem sv. Vojtěcha v Praze. Historie a urbanisticko-ideologický význam areálu za první republiky
821 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Architekt Jan Schmoranz (1857–1899). Život a dílo
822 2012 HIU Jitka Arnoštová
Atentát na Heydricha a česká společnost
823 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Automodelářství jako fenomén trávení volného času v éře socialismu
824 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Aviatika, motorismus a cyklistika v Pardubicích na počátku 20. století
825 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Bankovní architektura v éře první republiky
826 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Biberštejnové v éře posledních Lucemburků
827 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Bibliografie ženského tisku
828 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
829 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
830 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Bohumil Laušman, sociálně demokratický ministr průmyslu v letech 1945 - 1948
831 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Boleslavský landfrýd 1440-1453
832 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Březhrad v první polovině 20. století
833 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Církevní procesy v 50. letech na příkladu Antonie Hofmanové
834 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1938 – 1945
835 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Častolovičtí Sternbergové počátku 20. století pohledem příchozí korespondence
836 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Československá armáda v Litoměřicích v letech 1918-1938
837 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československá strana lidová a její východočeská organizace v letech 1967-1971
838 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Československá výcviková, periodická a hraná armádní filmová tvorba a filmy zahraničního původu v československé armádě 1951-1960
839 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československé generální konzuláty v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a Jugoslávii (1918-1939)
840 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Českoslovenstí legionáři, rodáci a občané z Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště
841 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Čestní občané města Kutná Hora jako odraz českých dějin 19. a 20. století
842 2013 HIU PhDr. Zdeněk Zahradník
Činnost architektekta Oldřicha Lisky v Hradci Králové
843 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost ateliéru Fellmann a Helmann v Karlových Varech
844 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Činnost československého konzulátu v Katovicích v letech 1925 - 1939
845 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost Okresní péče o mládež v Hradci Králové (1910-1947)
846 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.
Dějiny každodennosti obyvatel Nového Bydžova ve dvacátých a třicátých letech 20. století
847 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dějiny krajkářství na Vamberecku od čtyřicátých do devadesátých let 20. století
848 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Dějiny Královéhradecka v literatuře 19. století
849 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)
850 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Dějiny textilního závodu UO TEX v Ústí nad Orlicí
851 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Dějiny výtvarné kultury a každodennosti ve výuce středoškolského dějepisu
852 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dělnická kolonie Raškovec 1924-1956 (obraz, lidé, doba)
853 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Demografický vývoj farnosti Slatina nad Zdobnicí v 19. století
854 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Didaktická a metodická analýza učebnice – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
855 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Diskuse o samosprávě pracujících v šedesátých letech 20. století
856 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Divadelní budovy ateliéru Fellman a Hellman na území České republiky
857 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Divadelní život v Mnichově Hradišti 1833-1939
858 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dobročinná a sociální práce Marie Červinkové-Riegrové
859 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dochované větrné mlýny na Drahanské vrchovině
860 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dolnokralovicko v proměnách. Krajina, společnost a vodní dílo Želivka (Švihov)
861 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
862 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Dopad válečných událostí na život obyvatel města Rychnova nad Kněžnou v letech 1914 – 1918
863 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné církevní památky na jihovýchodě Náchodska do roku 1848
864 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Drobné církevní památky Šumperska
865 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné sakrální plastiky na Policku
866 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Druhá anglo-nizozemská válka očima Samuela B. Pepyse
867 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Duchovenstvo sirotčího svazu a jeho role v husitské revoluci
868 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici v letech 1918 – 1948
869 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Fenomén - Underground
870 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Festivaly jako fenomén české polistopadové kultury
871 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Formování představ Edvarda Beneše o linii vnitropolitického uspořádání poválečného Československa v rozmezí let 1941 – 1945
872 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
František Probošt (1909-1963), historik, spisovatel, intelektuál
873 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
František Wald – neznámý vědec a jeho vztahy s významnými osobnostmi z přelomu 19. a 20. století
874 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Fungování hradu Bezděz v rukách mnišských řádů
875 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou v letech 1918 – 1948
876 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Hans Krebs (26.4.1888 – 15.2.1947) - politická cesta
877 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historické proměny městečka Zahrádka
878 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie Braneckých železáren do roku 1945
879 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě a možnosti jejího nového využití
880 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie bývalého kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace po roce 1789
881 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Historie evangelického sboru v Daňkovicích od Tolerančního patentu do osamostatnění (1782 - 1904)
882 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie firmy Sodomka ve Vysokém Mýtě do roku 1948
883 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie františkánského kláštera v Turnově
884 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie gymnázia v Rychnově nad Kněžnou
885 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie kostela sv. Markéty v Chrasti-Podlažicích
886 2013 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách od reforem po normalizaci
887 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi do konce vlády Josefa II.
888 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historie průmyslové výroby v Pilníkově do roku 1945
889 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie výroby tradičních Lomnických sucharů od roku 1810 po druhou světovou válku
890 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie závodu Hedva v Dolní Dobrouči a jeho právní předchůdci
891 2012 HIU PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Hospodaření města Kutné Hory v letech 1462-1527 ve světle
dochovaných šepmistrovských počtů
892 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Hospodářský vývoj okresu Svitavy v letech 1949 – 1953
893 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hospodářství na libereckém panství po nástupu Gallasů (1634-1654)
894 2012 HIU doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební impresionismus v Čechách
895 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jednotky SOS v severních Čechách v letech 1936 -1939
896 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Jindřich Prucha a inspirační zdroje jeho tvorby
897 2011 HIU prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Jiří Thurzo (1567-1616) osobnost v kontextu doby
898 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat
899 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Josef Mocker – neogotické přestavby
900 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Kamenosochařská tradice a škola v Hořicích
901 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karolína Světlá a Mary Chesnut: srovnání životního stylu české a americké ženy v kontextu české a americké společnosti na počátku druhé poloviny 19. století
902 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karpatsko-dukelská operace v pramenech osobní povahy
903 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kolektivizace na Třebechovicku
904 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace zemědělství na Rychnovsku v letech 1949 - 1960
905 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1958
906 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1960
907 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kolínské městské vodovody v 19. století a první polovině 20. století
908 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Komunistický kutnohorský tisk v letech 1946-1948
909 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Konec druhé světové války na Ledečsku
910 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
911 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
912 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
913 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
914 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Kritické hodnocení postoje k public relations zámku ve Zruči nad Sázavou
915 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika české pozitivistické historie po únoru 1948 v soudobé publicistice a odborném tisku
916 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika marxistického dějepisectví v české odborné publicistice
917 2012 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, historie Horské služby a záchrany v horách. Významné osobnosti Horské služby a jejich přínos společnosti
918 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Kultura a školství volyňských Čechů 20.-30. let 20. století
919 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní festivaly jako fenomén české polistopadové společnosti
920 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kulturní politika KSČ na Náchodsku v 50. letech 20. století
921 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní, vzdělávací a společenské nadace jako fenomén české polistopadové společnosti
922 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kutná Hora a tradice historických vozidel po roce 1948
923 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Lázeň a lázeňství v periodickém tisku (1890-1938)
924 2013 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Lázně Poděbrady v první polovině 20. století
925 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Liberecká radnice jako socio-kulturní fenomén města
926 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Lyžařský sport v Krkonoších
927 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Mechanismus a realizace voleb do systému národních výborů v Pardubicích (srovnání let 1954 a 1957)
928 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Město Slatiňany v období Česko-slovenska a protektorátu Čechy a Morava
929 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
930 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Meziválečná regionální žurnalistika
931 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Mimořádný lidový soud v Chrudimi v letech 1945-1948
932 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti
933 2011 HIU PhDr. Radim Urbánek
Mlýn čp. 26 v Záměli
934 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda na stránkách prvorepublikových časopisů
935 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda v éře první republiky
936 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Modernizace hospodaření v domácnosti v první polovině 20. století v Československu
937 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Morální problematika v polské a slovenské kinematografii pozdní éry reálného socialismu
938 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Mostečtí měšťané ve světle Knihy posledních pořízení z let 1681-1733
939 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české moderní literatuře
940 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české umělecké literatuře
941 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Možnosti muzejní prezentace kulturního dědictví - teoretická východiska, realizace, používané prostředky
942 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náboženské poutě na Rychnovsku a Orlickoústecku po II. světové válce
943 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náhrobky a epitafy Dobřenských a Dohalských a jejich příbuzných rodů na Hradecku v 16. a 17. století
944 2012 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Náchodská Prima sezóna - pocta Josefu Škvoreckému
945 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Nálet na Pardubice z 22. července 1944
946 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Nálezy pravěkých šperků na území Českého ráje
947 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Návrat nežádoucí
948 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Nekonvenční ženy Jagellonské éry (Johanka z Krajku)
949 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Normalizační rituály v životě vysokoškolských studentů
950 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Nová Paka a její polistopadové kulturní festivaly
951 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Občanská záložna v Přelouči, vznik a dějiny budovy
952 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků gymnázia Nymburk
953 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova a nové využití areálu zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou po roce 1989
954 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova architektonických památek na Broumovsku
955 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
956 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
957 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy v časopise Vlasta ve 40. a 50. letech 20. století
958 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Obsazení Porýní 1936 očima českého tisku
959 2013 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Obuvnictví na Skutečsku v 1. pol. 20. století
960 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Od ideálního konceptu barokní pevnosti k Terezínu
961 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Odraz rozvoje občanské společnosti v Lounech ve spolkové činnosti druhé poloviny 19. století
962 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury 2. poloviny 20. století v české společnosti.
963 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury v meziválečném Československu
964 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Ochrana kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje za pomoci dotačních titulů
965 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Osídlení Vraclavska a Hrutovska v raném středověku
966 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Osudy členů odbojové organizace Obrana národa – oblastního velitelství Velká Praha
967 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Osudy hradu v České Lípě v letech 1945-1992
968 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Osudy obyvatel Královédvorska před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 1945 - 1947
969 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Památníky obětem první světové války na Novopacku
970 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Pardubické sportovní kluby v první polovině 20. století
971 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Pellyové, osudy regionální společenské elity, aneb Policko na přelomu 19. a 20. století
972 2012 HIU Doc. dr. J. Čechurová, Ph.D.
Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948
973 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pietní místa 1. a 2. světové války v okrese Trutnov
974 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Plesová etiketa v době první československé republiky
975 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Počátek politické kariéry Zdeňka Konopišťského ze Šternberka
976 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Počátky a rozvoj tovární textilní výroby na Broumovsku , na příkladu firem Walzel a Schroll
977 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Počátky cukrovarnictví v Českém Meziříčí (1871-1914)
978 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Počátky motorismu a létání v Ústí nad Orlicí a jejich sociální a kulturní dopad očima Karla Bíny a pamětníků
979 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky normalizace na okrese Ústí nad Orlicí z hlediska regionálního tisku
980 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Podoba venkovské školy v Českém Meziříčí v letech 1948-1970
981 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické elity KSČ a státní správy na okrese Frýdlant v Čechách v letech 1948-1960
982 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní a společenský vývoj Litomyšlska v letech 1945-1960
983 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1948-1960
984 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj na Zábřežsku v letech 1948 - 1960
985 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1948-1960
986 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1945 - 1948
987 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1948 – 1960
988 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Mladá Boleslav v letech 1945-1948
989 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Nová Paka v letech 1945–1960
990 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Roudnice nad Labem v letech 1945-1960
991 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Sedlčany v letech 1945–1960
992 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Svitavy v letech 1949-1960
993 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Velké Meziříčí v letech 1945-1960
994 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Politický, hospodářský a společenský život v Třebíči ve 20. a 30. letech 20. století
995 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj města Hlinska v letech 1948 - 1960
996 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politika Okresního Národního Výboru ve Svitavách od roku 1964 až po normalizaci (1971)
997 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Postava Přemysla Šámala jako kancléře v období první republiky
998 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Postavení katolické církve v severních Čechách po roce 1948
999 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
1000 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Právo lidu v exilu v letech 1978-1990
1001 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace historických památek v prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice a přilehlých měst Lysá nad Labem a Čelákovice
1002 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek Schönwald
1003 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek ve Stránecké Zhoři (okres Žďár nad Sázavou)
1004 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Prezentace vývoje bývalé pevnosti Hradec Králové a jejího kulturního významu
1005 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Prezentace zámku Žamberk
1006 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna Pionýru po "Sametové revoluci"
1007 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Proměny pojetí koncepce obnovy péče a využití hospitálu v Kuksu
1008 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku na hranicích historického Čáslavska a Kouřimska v letech 1654-1850
1009 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku v soudním okresu historického Žďáru nad Sázavou v letech 1654-1850
1010 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Proměny života na Znojemsku v období první světové války (1914-1918)
1011 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Pronikání rockové hudby na českou hudební scénu v letech 1960- 1980
1012 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Prožitek první světové války očima českých a britských literátů
1013 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Průmysl kamene ve Skutči v 1. pol. 20. stol. na příkladu konkrétních firem
1014 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Průvodce po sakrálních památkách v Liberci a okolí
1015 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
První československý prapor v Cognacu v pramenech osobní povahy
1016 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Přijímání jazzu a jeho reflexe v prvorepublikové společnosti
1017 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Psychologické působení protektorátní kinematografie
1018 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Public Relations aktivity galerií rozdílné velikosti a významu na příkladu Prahy, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu
1019 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Publicistická činnost Františky F. Plamínkové
1020 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Působení Eduarda a Karla Khuen-Belasi v Hrušovanech nad Jevišovkou (1847-1945)
1021 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Působení Městského národního výboru v Litomyšli v letech 1945 - 1960
1022 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Rakovník v éře první republiky
1023 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe dění v Makedonii v českém tisku v letech 1992-1993 a 2000-2001
1024 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe Gorbačovovy politiky "glasnosti" a demokratizace v československém předlistopadovém tisku
1025 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Reflexe hilsneriády v dobovém tisku
1026 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Reflexe moderního historického myšlení na stránkách Českého/Československého časopisu historického
1027 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Reflexe války v Afghánistánu v československém tisku 1979 - 1989
1028 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Reflexe války v Indočíně v československém tisku
1029 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Reflexe židovské kulturní elity na změny společenských a politických poměrů v Československu na stránkách dobových periodik – v období od října 1938 do března 1939
1030 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální historiografie vybraného místa/regionu
1031 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražské kultury a společenského života
1032 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražského kulturního a společenského života
1033 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Regionální ozvěna Sametové revoluce
1034 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Renesanční epitafy v kostele Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové
1035 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Represe venkova v 50. letech a její vliv na život v obci Litoboř
1036 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Rodilí Čechoslováci ve službách německých ozbrojených sil za druhé světové války
1037 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Románské kostely a sídla v západních Čechách a jejich vztah k Pojizeří
1038 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Rožmberkové ve slezských úřadech v pozdním středověku
1039 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Ruská fronta první světové války v denících legionářů a materiálech osobní povahy
1040 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Růžena Vacková a proces Mádr a spol
1041 2011 HIU prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Řádové hrady v Livonsku
1042 2011 HIU doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římský limes a jeho funkce za císařství
1043 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Sepulkrální památky okresu Rychnov nad Kněžnou
1044 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sexualita českých vojáků první světové války v pramenech osobní povahy
1045 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti
1046 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Sklářský a bižuterní průmysl na Jablonecku v 18.-20. století
1047 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Smiřické loutkové divadlo v kontextu východočeského loutkoherectví (1926 - 2011)
1048 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Snahy Sirotků o ovládnutí severních Čech a Horní Lužice
1049 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Socialistické festivity v Mladé Boleslavi
1050 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sociálně-hospodářský obraz venkovského života na panství polensko-přibyslavském v 18. století
1051 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Socha Bubnujícího legionáře v Ústí nad Orlicí
1052 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Soužití Čechů a Němců na Svitavsku v letech 1938-1948
1053 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sovětská posádka ve Vysokém Mýtě 1968-1990
1054 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Společenské rozvrstvení nositelů rakousko-uherských řádů v předvečer I. světové války
1055 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sport a maskulinita na počátku 20. století
1056 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Srpen 1968 a normalizace na Broumovsku
1057 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Stavba pivovaru v Josefově z hlediska stavebního vývoje a jeho fungování
1058 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Městského muzea a galerie Hořice
1059 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations muzea Mladoboleslavska
1060 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Oblastní galerie v Liberci
1061 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Systém československého pohraničního opevnění na území východních Čech a jeho obranyschopnost v případě napadení
1062 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na kulturních památkách v okrese Nový Bydžov
1063 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na stavebních památkách okresu Jihlava
1064 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Tanec v životě české společnosti 19. století
1065 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Technické památky východních Čech a okolí se zaměřením na vodohospodářství
1066 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Texlen Trutnov a jeho zaměstnanci v letech 1946-1958
1067 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Textilní firma Antonín Čerych a synové, Josefov - Jaroměř 1870-1946
1068 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Textilnictví ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1866-1914
1069 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Továrna Josefa Prokopa Synové v letech 1918 - 1939
1070 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Tradice výroby dřevěných hraček na Hlinecku
1071 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Trestná činnost vojáků v československých legiích za první světové války
1072 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Chrudimi (1945 - 1948)
1073 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Litomyšli 1945-1948
1074 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Novém Bydžově (1945 - 1948)
1075 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v okrese Krnov v letech 1945 - 1948
1076 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Pelhřimově (1945 – 1948)
1077 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v politickém okrese Žamberk v letech 1945–1948
1078 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Zábřehu v letech 1945–1948
1079 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise ve Vrchlabí v letech 1945 - 1948
1080 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Trmická léta arcibiskupa Karla Otčenáška
1081 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Tvorba Miloslava Šimka v politickém dobovém kontextu
1082 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Typologie budovatelského filmu a jeho úloha v 50. letech 20. století
1083 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Učitelský ústav v Jičíně 1914 - 1948
1084 2011 HIU doc. PhDr. Tomáš Petráček
Události let 1938-1950 na příkladu břevnovsko-broumovského opatství
1085 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Ukrajinská povstalecká armáda v ukrajinské národní paměti
1086 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Úsek lehkého opevnění 111 v dnešní době a možnosti jeho prezentace a ochrany
1087 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Územní vývoj panství Zábřeh na Moravě od nejstarších zpráv do roku 1621
1088 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR 1942-1945
1089 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR při osvobozování ČSR
1090 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek v denících a korespondenci českých účastníků první světové války
1091 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Vazby rodiny Žďárských ze Žďáru k poutním místům s důrazem na Homoli
1092 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Velkostatek Navarov v 18. století
1093 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vilma Sokolová-Seidlová - portrét učitelky na přelomu 19. a 20. století
1094 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vnímání ženského těla jako objektu hříchu a touhy v české společnosti přelomu 19. a 20. století
1095 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vodní elektrárny v kraji Královéhradeckém
1096 2013 HIU PhDr. Radim Urbánek
Vodní mlýny na Litomyšlsku od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století
1097 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vodní mlýny v Budčicích a Chřenovicích a jejich úloha v životě obyvatel mikroregionu Ledečsko
1098 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vojenské akce sirotčího bratrstva na území České koruny
1099 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vojtěch Náprstek očima Sofie Podlipské
1100 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vybrané lokality na řece Želivce, jejich památky a proměny
1101 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Východočeský rodák, sociálně demokratický politik Bohumil Laušman jako ministr průmyslu v poválečných vládách (1945-1948)
1102 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vývoj a proměny pohřební kultury, pietních aktů a služeb na příkladu Pardubic přelomu 19. a 20. století
1103 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vývoj hranic správního členění Českých zemí ve 20. století na základě geografických a kartografických metod a aplikací
1104 2012 HIU Mgr. Jan Pavlíček
Vývoj lázeňství ve východních Čechách na pozadí rozvoje zdravotní péče konce 19. století a jeho slohová interpretace
1105 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Vývoj Nového Boru od udělení statutu města v roce 1757 do roku 1815
1106 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vývoj Okresního muzea v Humpolci v letech 1895 – 1955
1107 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Vývoj výstavní činnosti hradeckého muzea v letech 1980-2010 (S důrazem na rozbor metod prezentace)
1108 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Význam pražských novin v letech 1846 - 1848
1109 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního kulturního, hospodářského a společenského života
1110 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního společenského, kulturního a hospodářského života
1111 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Významné ženy v oblasti Ratibořic na přelomu 18.-19. století
1112 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jitka Arnoštová
Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem (1949–1960)
1113 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vznik a vývoj humoristické společnosti Kosů chrudimských v letech 1867 - 1914
1114 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vznik a vývoj školy ženského výrobního spolku v Chrudimi 1885 - 1941
1115 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vznik, vývoj a význam lokání železniční dopravy severovýchodních Čech v letech 1859-1909
1116 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vztah Anny Bayerové a Libuše Bráfové ve světle jejich vzájemné korespondence
1117 2013 HIU Jitka Arnoštová
doc. PhDr. Tomáš Petráček
Vztah Edvarda Beneše k římskokatolické církvi do roku 1918
1118 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Vztahy mezi Československem a Čínou v letech 1945 - 1960
1119 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Začátek církevní a politické kariéry Jošta II. z Rožmberka po roce 1456
1120 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Základní a střední školství v Napajedlích v období 1918 - 1938
1121 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zápisy ze schůzí jaroměřské městské rady z let 1862-1914
1122 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Zastupitelský úřad republiky Československé v Mnichově 1918–1939
1123 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zemská ústřední jednota učitelek v Království českém a její činnost mezi lety 1914-1918
1124 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Zikmund Kozelka, starosta Chlumce nad Cidlinou v letech 1884-1911
1125 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Znaky rodu Dietrichštejnů na moravských stavebních památkách
1126 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Zvýšení povědomí o Městském muzeu v Jaroměři u žáků 2. stupně základních škol
1127 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Ženy a jejich odkaz v topografii hlavního města Prahy
1128 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo amaterského archeologa a vlastivědného pracovníka Jiřího Starého
1129 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Jáchyma Metelky - zakladatele Krkonošského muzea v Jilemnici
1130 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Život a dílo Jindřicha Nygrína
1131 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Josefa Ladislava Píče. S důrazem na jeho působení ve východních Čechách a tvorbu sbírek Musea Království českého
1132 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Život a dílo regionálního historika
1133 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
A Compleat Delineation of the Royal Procession to St. Pauls on the 19. of Dec. 1797 ...by J. L. Dussek
1134 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Bakulova výuka hudbou
1135 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Didaktická interpretace houslové literatury na prvním stupni základní školy
1136 2012 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1137 2011 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1138 2012 HV doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Duchovní hudba jako složka Hv na středních školách
1139 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Exil a hudba. Oscar Moravec, Karel Husa, Jan Novák
1140 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Friedrich Guthmanns Anweisung die Guitarre... Rukopisná škola hry na kytaru (kol. 1820)
1141 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebně pohybové činnosti
1142 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební historiografie východních Čech
1143 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Hudební projekt v mateřské škole s využitím hry na housle
1144 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební tvořivost a možnosti jejího rozvíjení u žáků na 1. stupni ZŠ
1145 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog)
1146 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebnost žáků 3. tříd prvního stupně základní školy
1147 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Charakteristika instrumentálních aktivit dětí předškolního věku
1148 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Instrumentální činnosti v mateřské škole
1149 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Josef Mysliveček (1737-1781), detto Il Boemo
1150 2012 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Komplexní analýza hudebního díla
1151 2011 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Lidová píseň a její vliv na rozvoj hudebnosti dítěte předškolního věku
1152 2011 HV MgA. Petr Špaček, Ph.D.
Lidová píseň z hlediska metodických přístupů a interpretace s přihlédnutím ke sbírce Náš poklad Ferdinanda Sládka
1153 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Loutna česká - soubor a interpretace Michnova kancionálu
1154 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1155 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1156 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi předškolního věku
1157 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití digitálních učebních materiálů v hudební výchově
1158 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití hudebních forem na základních a středních školách
1159 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Písně a jejich ztvárnění v hudebních činnostech v mateřské (základní) škole
1160 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Poslechové činnosti v mateřské škole/základní škole
1161 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Práce s hudebně zaostávajícími žáky na prvním stupni základní školy
1162 2013 HV PhDr. Hana Přibylová
Práce s klavírními miniaturami v hudební výchově předškolního a mladšího školního věku
1163 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Příprava edice (počítačová sazba) vzácných rukopisných skladeb pro kytaru (mandolinu) ze sbírky hr. Marcolini
1164 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 1. tříd základních škol
1165 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 2. tříd základních škol
1166 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 3. tříd základních škol
1167 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Současná hudební výchova na základních školách na Kypru
1168 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
1169 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Tibelliho hradecký tisk Sporckovy Bonreposké knížky z roku 1724
1170 2011 HV PhDr. Hana Přibylová
Učební pomůcky a výukový materiál v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
1171 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Úroveň pěveckého rozvoje dětí předškolního věku na Čáslavsku
1172 2011 HV Mgr. Olga Prušinovská
Výuka hry na dechový hudební nástroj u dětí předškolního a mladšího školního věku
1173 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Využití vybraných skladeb Bohuslava Martinů v poslechových činnostech na 1. stupni ZŠ
1174 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Vztah hudby a textu (v historických, sociologických, žánrových a autorských konkretizacích)
1175 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Wýbor pjsnj Českých. Rukopisná sbírka Josefa Cermana (1814)
1176 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
13C NMR spektroskopie organických halogenovaných sloučenin

1177 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole
1178 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole
1179 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Analýza přírodních směsí pomocí kapalinové chromatografie
1180 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Badatelsky orientované experimentální činnosti ve výuce chemie na základní škole
1181 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce s tlakovými nádobami
1182 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce se zdroji magnetického pole
1183 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Bezpečnost práce v oblasti vodovodů a kanalizací
1184 2011 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce v oboru gastronomie
1185 2012 CH Ing. Zbyněk Teichman
Bezpečnost práce v silniční dopravě
1186 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Bezpečnost práce v sociálních službách
1187 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Bezpečnostní rizika a fyziologické procesy v lidském těle při nádechovém potápění
1188 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Civilizační choroby
1189 2013 CH Ing. David Petřík
Dokumentace v rámci integrovaného záchranného systému - typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
1190 2011 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Efektivita využívání didaktického software ve všeobecném chemickém vzdělávání
1191 2013 CH Ing. Miroslava Nejtková
Efektivní evakuační plán
1192 2012 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných azobarviv
1193 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných barviv
1194 2011 CH Ing. David Petřík
Integrovaný záchranný systém České Republiky
1195 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Metody destrukce halogenderivátů uhlovodíků a jejich prezentace
1196 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Metody stanovení estrogenní aktivity chemických látek
1197 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Mikrovlnná extrakce biologicky aktivních látek
1198 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Místo a úloha obce v systému připravenosti na řešení mimořádných událostí
1199 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Molekulární modely ve výuce organické chemie
1200 2012 CH Ing. Miroslava Nejtková
Možná rizika ohrožující vyšetřovatele příčin vzniku požárů (bezpečnost na požářišti)
1201 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na SOŠ nechemického zaměření
1202 2012 CH doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
1203 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce při manipulaci s biologickým materiálem ve zdravotnictví
1204 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Nové metody přípravy vzorku k analýze
1205 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Organická syntéza a Zelená chemie
1206 2012 CH Ing. Tomáš Fadrný
Organizace a bezpečnost práce při obrábění a tváření materiálu
1207 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Organizace bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízeních
1208 2012 CH Ing. Karel Šimonovský
Organizace bezpečnosti práce v horském středisku se zaměřením na zimní a letní provoz
1209 2012 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce v kovovýrobě
1210 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Organizace bezpečnosti práce v mimoškolních vzdělávacích institucích
1211 2011 CH Ing. Libor Zeman
Organizace výcviku a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
1212 2011 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Porovnání technických parametrů přenosných čerpadel používaných jednotkami požární ochrany při povodních
1213 2011 CH Ing. Josef Roďan
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
1214 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Povinnosti obce na úseku požární ochrany
1215 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost a požární ochrana na čerpací stanici pohonných hmot
1216 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost dřevěných lidových staveb
1217 2011 CH Ing. Lucie Dubcová
Požární bezpečnost historických staveb
1218 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Požární bezpečnost historických staveb se zaměřením na městské památkové rezervace
1219 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost chráněného objektu-zámku Pardubice
1220 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost staveb při regeneraci bytových domů
1221 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Požární ochrana v mateřských školách
1222 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Principy likvidace chemických odpadů
1223 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Problematika jednotek HZSp a JSDHp a s tím související legislativa včetně návrhu na změny
1224 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Prostředí s nebezpečím výbuchu – provoz lakovny, Ammann Nové Město nad Metují
1225 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 1
1226 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 2
1227 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 3
1228 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 4
1229 2012 CH RNDr. Alena Uhríková, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 1
1230 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 2
1231 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 3
1232 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Bezpečnost práce v chemické laboratoři a při výuce chemie"
1233 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Hasící přístroje a jiné jednoduché hasební prostředky"
1234 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Soubor laboratorních cvičení se zaměřením na využití v běžné praxi
1235 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Současnost a perspektivy vizualizace chemických experimentů
1236 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Spánek, jeho poruchy a vliv na lidi v produktivním věku
1237 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Stanovení fosfátů ve vybraných nápojích pomocí 31P NMR
1238 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení glutathionu pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
1239 2012 CH Ing. Karel Musil
Stanovení kapsaicinu v biologickém materiálu
1240 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení obsahu ergosterolu ve vzorcích vybraných druhů pícnin
1241 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol – voda u pyridinových oximů pomocí HPLC
1242 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení rozpustnosti pyridinových oximů
1243 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení stability roztoků pyridinových oximů
1244 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Studium azo-hydrazo tautomerie u 2-fenylazo-3-naftolu pomocí NMR spektroskopie
1245 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace 3-fenylazonaft-2-olu
1246 2014 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace produktů kopulace diazoniových solí na naftalen-1,4-diol
1247 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Syntéza organických sloučenin bez rozpouštědla v přítomnosti mikrovlnného záření
1248 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Táborový režim s ohledem na bezpečnost účastníků letního dětského tábora
1249 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Tvorba a toxicita biogenních aminů ve víně a metody jejich stanovení
1250 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury aminu na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
1251 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury karboxylové kyseliny na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
1252 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Vliv zpracování na obsah těžkých kovů v medu
1253 2012 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Vymezení pravidel bezpečnosti a metodika jejich proškolování v rámci přípravy instruktorů zážitkových sportů
1254 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Využití německého jazyka ve výuce chemie pomocí metody CLIL
1255 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Využití nových stacionárních fází v kapalinové chromatografii pro separaci biologicky aktivních látek
1256 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Zajištění bezpečné práce pro elektromontéry sítí vn, nn
1257 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v polygrafickém provozu
1258 2012 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce v autoservisu
1259 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Zpracování chemických odpadů - laboratorní pokusy
1260 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání operačních systémů na mobilních zařízeních (smarphonech, tabletech)
1261 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Administrační systémy webových stránek pro školy
1262 2011 INF Mgr. Josef Šedivý
aplikované informační technologie v dopravních prostředcích
1263 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura počítačové učebny
1264 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura školní počítačové sítě
1265 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Autorské právo ve školské praxi
1266 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Bezdrátové sítě nejen v praxi
1267 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečné používání internetu
1268 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Bezpečnost na sociálních sítích
1269 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Bezpečnost v internetovém prostředí
1270 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečnostní zásady při práci na počítači
1271 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Budoucí vývojové trendy náročnosti a výkonu PC komponent
1272 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Číslicová technika v příkladech (sbírka řešených úloh)
1273 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitalizace multimediálních archivních materiálů
1274 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitální fotoaparáty
1275 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Digitální technika v příkladech
1276 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Dynamická webová podpora předmětu Principy počítačů
1277 2013 INF doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
E-learning ve výuce cizích jazyků na vysoké škole
1278 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Elektronická zobrazovací zařízení od počátků po současné trendy
1279 2011 INF Mgr. Josef Šedivý
Fyzikální modelování a měření kolizních situací v konstrukčních programech
1280 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Geografické informační systémy ve výuce předmětu veřejné správy na střední škole
1281 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historický vývoj procesorů jako klíčových součástí počítačů
1282 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historie a současnost internetu
1283 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Historie a vývoj internetu
1284 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Hry se slovy, anagramy, kódy a šifry z hlediska mezipředmětového pohledu na sdělování informací
1285 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
ICT plán školy jako nástroj projektového řízení
1286 2013 INF prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
ICT v projektovém vyučování
1287 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Informační technologie pro bezpečnou komunikaci
1288 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Instalace operačního systému Windows XP a Windows 7 ve škole
1289 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Integrace žáků přicházejících do České republiky z ruskojazyčného prostředí
1290 2013 INF prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Interaktivní webové aplikace jako prostředek zefektivnění výuky chemie
1291 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Internetové sociální sítě a jejich využívání žáky středních škol
1292 2011 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na 2. stupni základních škol
1293 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na střední škole
1294 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Licenční politika a možnosti licencování OS MS Windows a kancelářského software MS Office
1295 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Lokalizace systému COLOBOT a jeho využití pro výuku algoritmizace
1296 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
1297 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce, Fleissnerovy mřížky, sudoku a sikaku jako prostředky rozvoje algoritmického myšlení
1298 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Manuál výuky ICT na ZŠ Nové Město
1299 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mediální výchova v hodinách informatiky a českého jazyka na SŠ
1300 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mechanické a elektromechanické počítací stroje
1301 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Metodika tvorby výukového obsahu v LMS Moodle
1302 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Mobilní operační systémy
1303 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
1304 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
1305 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
1306 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Moderní výuka programování na základních školách
1307 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Moodle ve výuce angličtiny
1308 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na základní škole
1309 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Možnosti zneužití moderních informačních a komunikačních technologií a ochrana proti němu
1310 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
MS Excel ve výuce informatiky a fyziky na střední škole
1311 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
1312 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
1313 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Návrh a realizace digitálního archivu středních škol
1314 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh metodiky zálohování dat ve školním prostředí
1315 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Objektově orientované programování ve Visual Basicu for Application
1316 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od grafické karty k LCD monitorům
1317 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od notebooků ke čtečkám elektronických knih
1318 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Pevné disky
1319 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítače v primární a preprimární edukaci
1320 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačem podporovaná výuka goniometrie
1321 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačová bezpečnost a ochrana dat
1322 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
1323 2012 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
1324 2012 INF Mgr. Josef Šedivý
Počítačová podpora ve výuce dějepisu
1325 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačové hry ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
1326 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové sítě aneb servery pro začátečníky
1327 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové viry a antivirové programy
1328 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání moderních mobilních platforem
1329 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Praktické rady ICT koordinátora učitelům
1330 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol
1331 2011 INF Mgr. Josef Šedivý
Principy, funkce a vývoj grafických výstupních zařízení pro uživatelský tisk, technickou grafiku a publikační grafiku
1332 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Problematika autorských práv na střední škole
1333 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v MS Excel
1334 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v OpenOffice.org
1335 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování ve standardních programovacích jazycích
1336 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Převod analogového zvukového signálu do digitálního
1337 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Příprava žáků na středoškolské odborné soutěže z informatiky
1338 2012 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Přístupnost a použitelnost webových prezentací středních škol v České republice
1339 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Realizace a využití e-learningu ve vzdělávání
1340 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Řízení vytápění domácnosti pomocí volně programovatelného řídicího systému
1341 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sbírka řešených úloh z rozpočtování v programu euroCALC
1342 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sdílení a stahování dat a jejich přínos a rizika
1343 2013 INF Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
Slunce jako zdroj energie pro panelový dům
1344 2011 INF Mgr. Lenka Nádvorníková
Sociální sítě versus mládež
1345 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Software na základní škole
1346 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Současné operační systémy na PC
1347 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Srovnání obsahu, metod a materiálně-technických podmínek výuky informatiky ve zvoleném ročníku základní školy
1348 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Stavba bezdrátové domácí a veřejné WiFi sítě
1349 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Strukturované a objektové programování v tabulkovém procesoru MS Excel
1350 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Student se zrakovým postižením na střední škole
1351 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Šifry jako motivace ve výuce algoritmizace a programování
1352 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Šikana a kyberšikana na ZŠ Chlumec nad Cidlinou
1353 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Šikana učitele
1354 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Tajemství QR kódů
1355 2013 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Teorie grafů: motivační úlohy
1356 2011 INF doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Testování v LMS prostředí Moodle
1357 2013 INF Mgr. Pavla Hanzalová
Tvorba didaktických her v editoru MS PowerPoint
1358 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
1359 2012 INF prof.RNDr.PhDr. Antonín Slabý, CSc.
Vliv výuky prostorového modelování a aplikované počítačové grafiky na rozvoj vizuálně prostorové inteligence
1360 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vytvoření výukové aplikace pro výuku programování na ZŠ
1361 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka algoritmizace a programování na ZŠ
1362 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka elementární geometrie s podporou interaktivních webových apletů
1363 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Výuka počítačové grafiky na ZŠ a SŠ
1364 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Výuka počítačových sítí na základních a středních školách
1365 2012 INF Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
Využití Autodesk Inventor ve výuce technických předmětů
1366 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
1367 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využítí ICT při tvorbě papírových modelů
1368 2011 INF Mgr. Filip Studnička, PhD.
Využití ICT techniky na naší škole
1369 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Využití ICT u lidí se středně těžkým mentálním postižením
1370 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití ICT ve výuce finanční gramotnosti
1371 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v hodinách matematiky
1372 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Využití mikrokontroléru PICAXE pro výuku základů programování a robotiky
1373 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediální techniky pro rozvoj intonačního cítění
1374 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediálních výukových prostředků ve výuce angličtiny
1375 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výce přírodovědných oborů
1376 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
1377 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
1378 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Využití počítačů při výuce neinformatických předmětů
1379 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GEONEXT ve výuce matematiky
1380 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GIMP v hodinách digitální technologie
1381 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití robotické stavebnice Fischertechnik ve výuce automatizace na středních odborných školách
1382 2012 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití robotiky v technických předmětech na středních školách
1383 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití soudobých informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
1384 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití stavebnice LEGO Mindstorm ve výuce
1385 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití systému Moodle ve výuce němčiny
1386 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru CALC na střední škole
1387 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru k řešení matematických úloh
1388 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru v kryptoanalýze krátkého šifrového textu
1389 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vyžití ICT ve výuce biologie
1390 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím dynamické interaktivní geometrie
1391 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím systému počítačové algebry
1392 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky informatiky na ZŠ
1393 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Kanady
1394 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Nového Zélandu
1395 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová prezentace školy jako zdroj informací pro veřejnost
1396 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webové stránky jako zdroj propagace školy
1397 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
WWW stránky školy jako nástroj zlepšení informovanosti žáků i rodičů
1398 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Zábavný úvod do světa algoritmů a programování pro žáky ZŠ v programovacím jazyce Scratch
1399 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
1400 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy bezpečné práce na internetu jako téma výuky na základní škole
1401 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Záznam a zpracování zvuku ve výuce informatiky
1402 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Záznamová média číslicových počítačů
1403 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Zobrazovací jednotky ve výuce
1404 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Způsoby internetové komunikace
1405 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Žákovský projekt - Statistický plakát
1406 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Altruismus – evoluční základy nesobeckého jednání člověka
1407 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Analýza metody myšlenková mapa jako komplexního didaktického nástroje pro výuku předmětu Výchova k občanství
1408 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
1409 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
1410 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře
1411 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře: dialektika krotkosti a divokosti
1412 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Davidsonovo pojetí lidské mysli
1413 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1414 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1415 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
1416 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
1417 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Ekologická etika a směřování ekologické výchovy
1418 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
1419 2013 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
1420 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí primárního vzdělávání
1421 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí sekundárního vzdělávání
1422 2012 KFSV Juraj Hvorecký
Emoce a racionalita
1423 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Estetika v říši rostlin: biologický a filozofický pohled
1424 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty lékařství
1425 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etika ve vztahu ke zvířatům
1426 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Evolucionizmus a neoevolucionizmus v kulturní antropologii
1427 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Evoluční etika a problém autonomní morální volby
1428 2013 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
1429 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
1430 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
1431 2012 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
1432 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filosofická reflexe pojmu odcizení
1433 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Historie a současný feminizmus
1434 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Historie Turingova testu
1435 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
1436 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
1437 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
1438 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Identita osoby a její kontinuita v čase
1439 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace očekávaných výstupů tematického okruhu Člověk ve společnosti prostřednictvím celoročního projektového vyučování
1440 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace průřezového tématu Mediální výchova do předmětu Občanský a společenskovědní základ
1441 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Inovativní metody ve výuce vybraných kapitol OSvZ
1442 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Integrace průřezového tématu Environmentální výchova do předmětu výchova k občanství
1443 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jak se stal z 'raného' Wittgensteina 'pozdní'
1444 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jsme mozky v kádi?
1445 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantova koncepce krásy
1446 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
1447 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
1448 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Komparace přístupů v ekologické etice
1449 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů 20. století: Teilhard de Chardin, Adolf Portmann a Richard Dawkins
1450 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů: Charles Darwin, Teilhard de Chardin a Adolf Portmann
1451 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
1452 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
1453 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Kritická reflexe pojmu "lidské přirozenosti"
1454 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
1455 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
1456 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidské hodnoty a ekologická krize
1457 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Má počítač "mysl" a "tělo"?
1458 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Modulární teorie mysli
1459 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální odkaz taoismu
1460 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
1461 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
1462 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Může nám neurologie odhalit podstatu mysli?
1463 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mysl a evoluce
1464 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nihilismus Friedricha Nietzscheho a filosofie absurdity Alberta Camuse
1465 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nové teorie výzkumu vědomí: heterofenomenologie, neurofenomenologie a problém kválií
1466 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
O filozofických problémech času
1467 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Odpovědnost vědce
1468 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Osobnostní a sociální výchova ve výuce předmětu Výchova k občanství
1469 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Platónova koncepce spravedlnosti
1470 2012 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Pojetí spravedlnosti v díle Johna Rawlse, Roberta Nozicka, Ronalda Dworkina a G. A. Cohena
1471 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Politická filozofie T. Hobbese a Johna Locka: porovnání
1472 2012 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Pragmatický obrat ve fenomenologii
1473 2011 KFSV ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Problém konverze k judaismu v České republice
1474 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Problematika domova ve fenomenologii přirozeného světa
1475 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Realizace vybraného očekávaného výstupu předmětu Výchova k občanství prostřednictvím aktivizačních výukových metod
1476 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Relativismus a demokratická společnost
1477 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozum a emoce
1478 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
1479 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
1480 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
1481 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Sloterdijkovo filosofické myšlení v 80. a 90. letech 20. století
1482 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Smysl konečnosti v existenciální filosofii a literatuře 20. století
1483 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidské komunikace
1484 2012 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Spor o psychosomatickou medicínu
1485 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání
1486 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Subjektivita, intersubjektivita a „člověk“
1487 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Svoboda vůle
1488 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce
1489 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
1490 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
1491 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Teorie her jako nástroj filosofa
1492 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Tibetská náboženství a jejich podíl na utváření tamní společnosti a kultury
1493 2013 KFSV doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Touhy mladých lidí po vlastním bydlení
1494 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Umělý život
1495 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
1496 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
V jakém smyslu je řecká tragédie politická?
1497 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vězňovo dilema a vznik morálky
1498 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
1499 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
1500 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie ve výuce výchovy k občanství.
1501 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka mediální výchovy na středních školách
1502 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka tematického okruhu Člověk ve společnosti aktivizačními metodami
1503 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Vývoj Komenského politicko-společenských názorů
1504 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Význam smrti ve vybraných náboženstvích indické civilizace
1505 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vztah mysli a těla v novověké filosofii
1506 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a Vídeňský kruh
1507 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
1508 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
1509 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Komparace nedemokratických režimů Fulgencia Batisty y Zaldívara a Fidela Castra na Kubě
1510 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Americká zahraniční politika vůči subsaharské Africe po roce 2001
1511 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza cílů jednotlivých aktérů občanské války v Angole a jejich proměna v čase
1512 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza důsledků kyperského konfliktu v kontextu vstupu Turecka do EU
1513 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza etnického konfliktu v čínské provincii Sin-Ťiang
1514 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza faktorů vedoucích k demokratizaci arabských států
1515 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza ideově-programového profilu strany Švédští demokraté
1516 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza indigenistických hnutí v Peru
1517 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Analýza konfliktu v Dárfúru
1518 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza konfliktu v Mali
1519 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Analýza konfliktu v Mali se zaměřením na lidská práva
1520 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza lokální vlády v Nikaragui
1521 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Analýza občanské války v Angole s důrazem na exklávu Cabinda
1522 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
1523 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
1524 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza občanské války v Nigérii
1525 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza ozbrojeného povstání Tuaregů v Nigeru a Mali
1526 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza politické opozice v Kolumbii
1527 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politického klientelismus v mexických volbách v letech 1988–2012 – případ PRI
1528 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza politických systémů Tuniska a Alžírska na základě teorie nedemokratických režimů
1529 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politiky Huga Cháveze v reflexi socialismu 21. století
1530 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza postoje britské vlády k reformování Sněmovny lordů
1531 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza přechodů režimů v severní Africe
1532 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza příčin volební podpory vybraných radikálně pravicových populistických stran v západní Evropě
1533 2014 KP Mgr. Barbora Vališková
Analýza působení guerillových hnutí v kontextu jednání relevantních aktérů
1534 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Analýza režimu Augusta Pinocheta a jeho dopadu na současnou společnost v Chile
1535 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza rozpadu Súdánu. Dědictví kolonialismu nebo následek islámského fundamentalismu?
1536 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza Velké proletářské kulturní revoluce v Číně
1537 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Analýza vlivu arabského jara a globálního džihádu na současnou politickou a bezpečnostní krizi v Mali
1538 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza vývoje vztahů Evropské unie a států Maghrebu
1539 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza zastoupení a role žen v afrických parlamentech a politických stranách na případu dvou zemí subsaharské Afriky
1540 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Aplikace konceptu federalismu na případ Španělského království
1541 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Aplikace teoretického modelu válečné ekonomiky: příklad Libérie a Sierra Leone
1542 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Aplikace teorie spravedlivé války na intervencii v Libyi
1543 2013 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice
1544 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR
1545 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Středoamerického parlamentu
1546 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Aspekty ovlivňující čínsko-taiwanské vztahy
1547 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Autonomie univerzit v Peru
1548 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Bezpečnostní a obranná politika Africké unie z hlediska teorií mezinárodních teorií
1549 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bezpečnostní politika a strategie Mexika po přechodu k demokracii v roce 2000
1550 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Bokassův režim: charakter středoafrického politického režimu v letech 1966-1979
1551 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolívie a spor o přístup k moři: Analýza příčin selhání dosavadních návrhů
1552 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolsa Família jako model sociální politiky v Brazílii
1553 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Budování občanské společnosti jako obrana proti (vlivu) neopopulismu
1554 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Cenzura Internetu v čínské lidové republice
1555 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Cirkulace a reprodukce elit ve vybraných postkomunistických zemích
1556 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Československo-nikaragujské politické vztahy v perspektivě osmdesátých let 20. století
1557 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čína a Islám: potencionální střet civilizací?
1558 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Čínská energetická politika v subsaharské Africe (ropa za zbraně)
1559 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínská rozvojová pomoc africkým státům
1560 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-indické bilaterální vztahy
1561 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-japonské bilaterální vztahy
1562 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-ruské vztahy po podepsání Smlouvy o přátelství v roce 2001
1563 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínský vliv na africkém kontinentu
1564 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Členské strany EPP v České a Slovenské republice a jejich postoj k evropské integraci
1565 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Demokratizační proces Brazílie po roce 1985
1566 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Dětští vojáci v Demokratické republice Kongo a jejich postavení v mezinárodním právu
1567 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Diktátorské režimy 70. a 80. let v Latinské Americe – komparace Argentiny a Uruguaye
1568 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Dovoz zbraní do Afriky
1569 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Efektivita role OSN na příkladu řešení konfliktů v Libérii a Sierra Leone
1570 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Efektivnost rozvojové spolupráce v post-konfliktních zemích: Libérie a Sierra Leone
1571 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Egypt jako stabilizační faktor mezinárodní politiky v oblasti Blízkého východu
1572 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost Ukrajiny v kontextu vztahů s Evropskou unií a Ruskem
1573 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost USA a jejich politika vůči Saúdskoarabskému království
1574 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Energetická politika Venezuely a Brazílie
1575 2011 KP MUDr. Radim Tobolka, M.A.
Ernesto Che Guevara a Československo: podpora vývozu revolucí
1576 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Etiopie 1974-1994. Od marxistické moci po parlamentní volby. Cesta k demokracii?
1577 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Evropská unie jako normativní aktér v subsaharské Africe v kontextu energetických vztahů
1578 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Export českých firem do zemí Latinské Ameriky
1579 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy - souostroví argentinské a britské kontroverze
1580 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy jako důvod sporu mezi Velkou Británií a Argentinou
1581 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Federalismus v Etiopii
1582 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Fenomén žen-političek v Latinské Americe
1583 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Fungování politických stran v subsaharské Africe
1584 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Funkce a opodstatnění druhé parlamentní komory v České republice na základě teorie druhých komor
1585 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Hodnocení mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
1586 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter politického režimu v Rovníkové Guineji za režimu Francisca Maciase Nguemi v letech 1968-1979 z pohledu teorie sultanismu
1587 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
1588 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
1589 2012 KP Petra Měšťánková
Chiapaský konflikt z pohledu teorie řešení občanských válek
1590 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilsko-peruanský hraniční spor
1591 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilský stranický systém 1989-2009. Reálná stabilita, či pouhé zdání stability?
1592 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Chorvatsko a Srbsko: Komparace sousedních států v kontextu rozšíření Evropské unie
1593 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Ideologie politických stran zastoupených v izraelském Knessetu
1594 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Intervence v Somálsku
1595 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Írán jako regionální mocnost. Zahraniční politika země ve 20. století
1596 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Islámský terorismus a jeho dopad na africké státy
1597 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Izraelsko-palestinský konflikt a palestinská samostatnost z pohledu mezinárodních vztahů
1598 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Jsou Praví Finové antisystémovou stranou?
1599 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Koaliční prezidencialismus – případ Paraguaje
1600 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace autoritářských režimů Augusta Pinocheta v Chile a Rafaela Videly v Argentině
1601 2012 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace Batistovy a Castrovy vlády na Kubě z hlediska typologie nedemokratických režimů
1602 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace bezpečnostních mechanismů Organizace africké jednoty a Africké unie
1603 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace guerillových hnutí Světlá Stezka v Peru a FARC v Kolumbii
1604 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace ideových a programových východisek Strany zelených a Liberálně ekologické strany
1605 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace institucionálních podmínek přeměny FSLN a MLN-T v politickou stranu
1606 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Komparace kampaní prezidentských voleb v České a Slovenské republice
1607 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Komparace konsolidace demokracie v České a Slovenské republice
1608 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace národněosvobozeneckých bojů v Angole a Mosambiku
1609 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace nedemokratických kubánských režimů
1610 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace neutrality v Rakousku a Švýcarsku
1611 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Komparace politické participace žen v období první republiky a po roce 1989
1612 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace populistických vlád Huga Cháveze a Alberta Fujimoriho
1613 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Komparace předvolebních programů s Programovým prohlášením Rady města Hradec Králové 2006-2010
1614 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace přechodu k demokracii v Chille a Argentině
1615 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii v Polsku a Československu
1616 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
1617 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
1618 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu k ropné politice na případech Argentiny a Mexika
1619 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu Mexika a Venezuely ke státním ropným společnostem
1620 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přístupu vybraných radikálně levicových stran k Evropské unii
1621 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace rovných příležitostí pro ženy a muže před a po vstupu České republiky do Evropské unie
1622 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace SPD a ČSSD z hlediska evropeizace politických stran
1623 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Komparace stranických systémů zemí Střední Ameriky
1624 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace vlivu mezinárodního systému na průběh a výsledek revolučního hnutí na Kubě a v Nikaragui
1625 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace vybraných současných sociálních hnutí v subsaharské Africe
1626 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace vztahu Číny a Evropské unie k Latinské Americe
1627 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace zahraniční politiky USA za G. W. Bushe a Baracka Obamy
1628 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Komparativní analýza ekonomické situace v Sierra Leone před a po Kimberleyském procesu
1629 2011 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Koncept lidských práv v islámu: koránská interpretace versus sekularizace ve světle současné právní úpravy Egyptské arabské republiky a Tuniské republiky
1630 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Konflikty o vodu v Latinské Americe
1631 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Konsolidace demokracie v zemích Visegrádské skupiny
1632 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Kontinuita, či diskontinuita? Kubánská zahraniční politika po ukončení studené války
1633 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Krajské volby 2012 z pohledu teorie voleb 2. řádu. Královéhradecký kraj
1634 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Krize indigenistického hnutí v Ekvádoru
1635 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Kvalita demokracie na Ukrajině
1636 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Levicový libertarianismus
1637 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Libanon: střet, nebo koexistence civilizací?
1638 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Menšinová politika Čínské lidové republiky: Komparace ujgurské menšiny a Tibetu
1639 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech (Srovnání případu Turecka a Egypta)
1640 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
1641 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
1642 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Mexiko - problematika migrace a její proměny
1643 2011 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Mexiko: Failed state na hranici USA?
1644 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Mezinárodní integrace v Latinské Americe, komparace starého a nového regionalismu
1645 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Mezivládní vyjednávání v Evropské unii
1646 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Mise EU a OSN ve frankofonních zemích Afriky
1647 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Mise OSN v DRC
1648 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Monopol státu na život a smrt
1649 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Motivace, důvody a okolnosti: Analýza participace vybraných zemí subsaharské Afriky na mezinárodních mírových operacích
1650 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Možnosti aplikace liberální demokracie a její specifické faktory v současném Senegalu
1651 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Nacionalismus ve společenském a politickém diskurzu ve frankofonní Africe
1652 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Nezdařená demokratizace Etiopie – příčiny a souvislosti
1653 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Nový závod o Afriku – komparace přístupů k rozšiřování dependence
1654 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Občanská válka v Angole
1655 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Omezování kontrolních orgánů ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui
1656 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Participace žen na politickém životě islámského a arabského světa
1657 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Partido Justicialista: případ provincie Chaco
1658 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Pekingský konsensus – čínský rozvojový přístup v Africe
1659 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1660 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1661 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Politická modernita v Egyptě od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
1662 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politická transformace Angoly s důrazem na ekonomickou obnovu a vliv čínských investic
1663 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Politické dopady konfliktu o území Džammú a Kašmír na vývoj Indie
1664 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Politické násilí a jeho ovlivnění přírodním bohatstvím v DR Kongo
1665 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Politické stranictví Kapverdských ostrovů
1666 2013 KP PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické strany a pojetí zahraniční politiky v Č-SR za 2. republiky
1667 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politické strany a stranický systém Somalilandu
1668 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Politické strany, volby a voliči v Týništi nad Orlicí
1669 2011 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Politický marketing se zaměřením na mladé voliče
1670 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Politický systém současné Egyptské arabské republiky a otázka fundamentalismu
1671 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický systém Tuniska a Alžírska. Od získání nezávislosti k Arabskému jaru 2011
1672 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libanonu. Od skončení první světové války po "Cedrovou revoluci"
1673 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libye.
Od italské okupace po pád džamáhiríje.
1674 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Turecké republiky. Od rozpadu chalífátu po vstup do Evropské unie?
1675 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Politika Huga Cháveze a venezuelsko-americké vztahy za jeho vlády
1676 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání EU a Číny v cestě za enviromentalismem
1677 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání konceptu suverenity Thomase Hobbese a Immanuela Kanta
1678 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Porovnání počtu hladovějících lidí ve světě v období 1990–2013 – srovnávací analýza
1679 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Porovnání příčin úspěchu levice v Jižní Americe na přelomu tisíciletí
1680 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Práce v domácnosti v ČR: migrantky jako levná pracovní síla
1681 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Pravicová politika parlamentních stran Chile, Uruguaje a Argentiny v komparativní perspektivě
1682 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Preferenční hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2010
1683 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematické aspekty české rozvojové spolupráce v oblasti subsaharské Afriky
1684 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematické zařazení fašismu a nacismu v pravolevém spektru
1685 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika boje proti AIDS v subsaharské Africe: strategie vybraných států
1686 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
1687 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
1688 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika humanitárních intervencí se zaměřením na Subsaharskou Afriku
1689 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika migrace v prezidentských předvolebních kampaních v Mexiku a Spojených státech amerických
1690 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika migrace ve vybraných státech afrického subregionu centrální Afrika
1691 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Problematika obchodu s lidmi na africkém kontinentě
1692 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Problematika politického stranictví v Zimbabwe a Namibii
1693 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika povstaleckých skupin: Lords Resistance Army v Ugandě
1694 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Problematika slabých a selhávajících států - případová studie Somálska
1695 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika vyrovnání se s minulostí a její vliv na konsolidaci demokracie v Argentině, Chile a Uruguaji
1696 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Problémy voleb do obecních zastupitelstev ČR
1697 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proces formování alternativní justice v státem nechráněných zonách Peru
1698 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Proč jsou africké státy slabé? Případ západní Afriky
1699 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proměny brazilské zahraniční politiky v letech 1995-2010
1700 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Proměny outsiderismu v Latinské Americe od 80. let 20. století do současnosti
1701 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Proměny politického myšlení na pozadí dějin egyptského národa.
Od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
1702 2013 KP Mgr. Aneta Křičková
Protidrogová politika: Komparace Mexika a Kolumbie
1703 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii v Senegalu
1704 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii ve Španělsku
1705 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii – Malawi a Zambie
1706 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii (Malawi a Zambie)
1707 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Překážky budování států v subsaharské Africe
1708 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
1709 2014 KP Mgr. Ondřej Plachý
Příčina reformy komunistických stran v Československu, Polsku a Maďarsku
1710 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny (ne)úspěchu integračního procesu v Africe
1711 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe
1712 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny konfliktů na východě Demokratické republiky Kongo
1713 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Kamerunu
1714 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Přímá volba starostů v České republice
1715 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přímé zahraniční investice v nedemokratických zemích subsaharské Afriky
1716 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Referendum na lokální úrovni v České republice
1717 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Režim v republice Pobřeží slonoviny ve světle prezidentských voleb 2010
1718 2011 KP Ivan Soukal, Ph.D.
Role Fair trade v kontextu rozvojové pomoci a mezinárodního obchodu se zaměřením na vybrané africké země
1719 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Role feminismu a úloha žen ve vybraných latinskoamerických guerillových hnutích
1720 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Role mezinárodních nevládních organizací v Kimberley procesu
1721 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Role Senátu v politickém systému Irské republiky
1722 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad státních struktur: Demokratická republika Kongo
1723 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad Súdánu z pohledu teorie konfliktů
1724 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Senát Parlamentu České republiky. Očekávání tvůrců ústavy a realita
1725 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Snahy o politickou participaci Romů na životě české společnosti po roce 1989
1726 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Snižující se závislost Evropské unie na Ruské federaci v sektoru zemního plynu a pozice Norska
1727 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Sociální kapitál v Latinské Americe – případ Argentiny a jejích provincií
1728 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Statistická analýza hlasování s aplikací na vybrané parlamenty Latinské Ameriky
1729 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Stranická identifikace v Latinské Americe
1730 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém s dominantní politickou stranou v Africe (případová studie Botswana)
1731 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém v Tanzanii a Namibii (postavení opozice)
1732 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
1733 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
1734 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Střet islámské a západní kultury v evropském prostoru
1735 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Subsaharaská Afrika – šachovnice 21. století
1736 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
1737 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie prokletí přírodních zdrojů na příkladu Sierry Leone a Botswany
1738 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie štěpných linií a její aplikace na výzkum stranických systémů vybraných zemí laplatské nížiny
1739 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Teroristické organizace na Blízkém východě, problematika bezpečnosti a obrana proti terorismu
1740 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Thomas Hobbes o sebevědomí
1741 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Transformace guerill v relevantní politické subjekty
v Nikaragui a Uruguayi
1742 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Transformace středoevropských komunistických stran – polský a československý příklad
1743 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Třetí cesta ve Spojeném království – Labour Party za Tonyho Blaira
1744 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Úloha ženy a její politická participace v Nigérii
1745 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Upadá demokracie v Indii? Vývoj systému vládnutí v Indii z pohledu teorie konsociační demokracie.
1746 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Venezuela: Prostorová analýza parlamentních voleb 2010
1747 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vliv afrického socialismu na podobu režimů po konci studené války
1748 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv ekonomického rozvoje na demokracii v Latinské Americe
1749 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na lidská práva Kurdů v Turecku
1750 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na postoj Turecka k lidským právům
1751 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv EZLN na institucionalizovanou politiku
1752 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Vliv globalizace na práci žen v rozvojových oblastech
1753 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv indiánského obyvatelstva na bolívijskou politiku
1754 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv institucionálního uspořádání na stranické systémy v Latinské Americe

1755 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Vliv islámu a islámských skupin v oblasti Rohu Afriky na současnou etiopskou domácí a zahraniční politiku
1756 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv nerostného bohatství na úroveň demokracie v Latinské Americe
1757 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv Óscara Ariase na ukončení občanských válek v Latinské Americe
1758 2013 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Vliv politického marketingu na ovlivňování předvolebních preferencí potenciálních voličů v ČR na příkladu voleb do Evropského parlamentu, komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014 se zaměřením na Královéhradecký kraj
1759 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv populismu na stranický systém v Ekvádoru
1760 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv preferenčního hlasování na stranickou disciplínu v ČR
1761 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv reformy ekonomického systému Číny na její politické vztahy s USA
1762 2011 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv ropného bohatství Venezuely na zahraniční politiku Huga Cháveze
1763 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv stranického systému na preferenční hlasování
1764 2011 KP Mgr. Karel Kouba
Vliv surovin na podobu režimů v Latinské Americe
1765 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv USA na guerillový boj v Nikaragui v letech 1979-1990
1766 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv vlastnictví půdy na vztahy náboženských a sociálních skupin v Izraeli
1767 2014 KP Mgr. Petra Poskočilová
Vliv volebního systému na stranický systém v Československu 1918–1938
1768 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Volební kampaně v ČR. Hodnocení vybraných kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny
1769 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Královéhradecký kraj
1770 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Liberecký kraj
1771 2013 KP   Vývoj (etno)nacionalismu v Nigérii. Od idejí k teroru
1772 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vývoj chilsko-bolivijských vztahů se zaměřením na období od zvolení Eva Moralese
1773 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vývoj komunistických stran v zemích Visegrádské skupiny
1774 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vývoj politické situace v Bolívii za vlády Eva Moralese
1775 2012 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Význam a funkce sexuálního násilí během války: Případová studie Demokratické republiky Kongo
1776 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vznik a vývoj české afrikanistiky
1777 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vztah Ruska a Číny od 50. let
1778 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Vztahy mezi Střední Amerikou a Evropskou unií
1779 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace: od westernizačního k etatistickému přístupu
1780 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Zahraniční politika Severní Koreje z pohledu teorie realismu
1781 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Ženská obřízka ve vybraných zemích Afriky
1782 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
„Časy zlé uplynou, mír se nám navrátí“ – 1. světová válka ve vybraných zápiscích a korespondenci jejích účastníků
1783 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
„O samotě trávím nyní dnů smutných" Edice vzájemné korespondence Josefa Mnohoslava Roštlapila a Karla Jaromíra Erbena z let 1842–1870
1784 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
„Proti knize knihu, proti listu list!“Literární, publikační a vydavatelská činnost Jana Edvarda Brynycha, 19. královéhradeckého biskupa
1785 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Akciový pivovar a sladovna Poděbrady
1786 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Analýza a vývoj informačního systému pro SOA Zámrsk
1787 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností knihovního systému pro deponátní knihovnu Ústavu sociálního lékařství
1788 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností realizace hardwarového a softwarového auditu na pracovišti SOA Zámrsk
1789 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza rozvoje projektu Národního digitálního archivu
1790 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Analýza spisové a archivní služby Městského úřadu Nové Město nad Metují
1791 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Analýza spisové a archivní služby Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové
1792 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Aplikace dostupných RAID polí
1793 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Aplikace statistických nástrojů pro analýzu dat z úmrtních matrik
1794 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Archiv Českého rozhlasu – vývoj evidenčních systémů a digitalizace fondů
1795 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Archivní fond Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA
1796 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Bible a misály ze sbírky starých tisků Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou
1797 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Biskupský seminář v Hradci Králové, provoz, výuka a život v něm od jeho založení do konce 19. století
1798 2012 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
1799 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
1800 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782)
1801 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Časopis Časové úvahy v letech 1896–1918 – témata a osobnosti
1802 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České a slovenské internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky a heraldiky
1803 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky, heraldiky
1804 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy
1805 2012 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti Boršice na Uherskohradišťsku
1806 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti v Machově v letech 1850-1950
1807 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dějiny městského národního výboru Hradec Králové 1968-1971
1808 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Česká Metuje a historie rodiny Hlaváčkových v letech 1845–1945
1809 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Dolní a Horní Adršpach v letech 1828-1945
1810 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dějiny obce Plačice 1918-1972
1811 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v Golčově Jeníkově v letech 1652-1773
1812 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitalizace a OCR převod vybraných textů od autorů Karla Josepha Bienera von Bienenbergera, Jana Balcara z Bystrého a knihy Hradec Králové za užití open source softwaru PDF X-Change Viewer
1813 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic z Biskupského archivu Hradec Králové
1814 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Leopolda z Haye z Biskupského archivu Hradec Králové
1815 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Václava Františka Karla Košína z Biskupského archivu Hradec Králové
1816 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu z Biskupského archivu Hradec Králové: biskupové v letech 1659-1698
1817 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitalizace a prezentace urbáře panství Smiřice z roku 1655 vč. archivních pomůcek
1818 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a rozbor filatelistické námětové sbírky umění Československa z let 1966-1992
1819 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace a správa dokumentů na Univerzitě Pardubice z pohledu novely zákona o archivnictví a spisové službě
1820 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace postily M. P. Zámrského
1821 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace technické dokumentace ve strojírenství
1822 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog kulturních památek katastrálního území Karlín v Praze
1823 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog staveb katastrálního území Malá Strana v Praze (č.p. 1 - 100) - historický vývoj a současný stav
1824 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitální revoluce? A co dál?
1825 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitální zpracování výsledků voleb
1826 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů v rezortu Ministerstva obrany
1827 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Dr. Kittel, jeho životopis od jeho narození po jeho smrt
1828 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Důstojník René Černý (1914–1950). Výuková prezentace pro střední školy
1829 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor Knihy trhové/ Knihy gruntové bílé města Pardubice 1561-1638
1830 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor opočenského Protokolu rychtářského práva z let 1613-1785
1831 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Edice rukopisné modlitební knihy
Rukopisná modlitební kniha z 18. století uložená v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
1832 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Edice testamentů pánů z Říčan ze 17. století uložených v Národním archivu
1833 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
E-government na obecních úřadech obcí, obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadech v okrese Ústí nad Orlicí
1834 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Elektronická prezentace historických budov města Vrchlabí
1835 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Elektronické pomůcky pro genealogii na internetu
1836 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Emancipační hnutí hořických žen druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
1837 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
1838 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
1839 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Fotografie a holografie jako zobrazovací metody v archivnictví
1840 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
František Sochor (2.4.1910 - 29.1.1981) - život a jeho dílo
1841 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Formánků
1842 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Khajlových a Mikšovských
1843 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Heinrich Eduard Herz: příběh židovského cukrovarníka
1844 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historické události města Rožďalovice v datech a obrazech
1845 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj archivu v Nové Pace a jeho následná prezentace na webových stránkách
1846 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj hasičského sboru Předměřice nad Labem a jeho následná prezentace na webových stránkách
1847 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Historie a katalog soukromého archivu rodiny Kinských v Chlumci nad Cidlinou
1848 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie a současnost informačních technologií u složek IZS
1849 2012 KPVHA doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Historie a současnost spisové a archivní služby Správy a údržby silnic KHK
1850 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie hasičství v obci Lezník
1851 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie Lázní Běloves – webová prezentace historických událostí v datech a obrazech
1852 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie pěveckého spolku Jasoň od jeho založení r. 1859 až do roku 1969
1853 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie poutního kostela Navštívení Panny Marie na Vršíčku u Rokycan
1854 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie rakovnického pivovaru v období 17. – 1. pol. 20. století
1855 2012 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie sportovního klubu Janské Lázně v letech 1969-2009 se zaměřením na fotbal
1856 2011 KPVHA PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Historie textilní továrny Vitka v Brněnci a její audiovizuální proměny v čase
1857 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná
1858 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná a popis historie vzniku Mariánského poutního místa
1859 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie základní školy SNP
1860 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Holický novoševcovský cech ve světle dochovaných pramenů z let 1664–1868
1861 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Hospodaření v Hradci Králové kolem roku 1600 v pramenech SOkA Hradec Králové
1862 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Hospodářská situace náboženské obce ČCS ve Dvoře Králové nad Labem v období první republiky a její vývoj
1863 2011 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Hudební spolek Dalibor a jeho přínos pro kulturní život v Hořicích v Podkrkonoší
1864 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Chomutovská kronika Johanna Josepha Urtiky z poloviny 18. století: sonda do jejího obsahu
1865 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Chrám sv. Mikuláše ve webové prezentaci
1866 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Intelektuální život, studium a výuka v královéhradeckém biskupském semináři od jeho založení do konce 19. století
1867 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Interaktivní prezentace města Ústí nad Labem v čase
1868 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová databáze českých, moravských a slezských rodových erbů z období 15.-17. století
1869 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová prezentace zaniklých povolání středověku
1870 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Internetové zdroje v heraldice ve Velké Británii
1871 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Inventář Místního národního výboru České Libchavy
1872 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Jaroslav Lisý a Rudolf Vyčítal, legionáři a odbojáři
1873 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Jednota bratrská v letech 1935-1948
1874 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
K osobnosti komeniologa Rudolfa Jordána Vonky
(Výběrová edice jeho osobní korespondence s využitím webové prezentace)
1875 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kampanologický průzkum horských oblastí děkanátu Frýdek pomocí moderních technologií
1876 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Kapitula sv. Mořice v Kroměříži (1587)-1978, inventář
1877 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Každodenní život v konviktu Borromaeum v letech 1860-1938
1878 2011 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Klášter celestinek v Choustníkově Hradišti (1705-1739)
1879 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie – Prezentace historických událostí 20. století poutního místa Hory Matky Boží
1880 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938
1881 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha svatebních smluv města Telče z let 1568-1641
(diplomatický rozbor a výběrová edice pramene).
1882 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy svatebních smluv východočeských královských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1883 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy testamentů východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1884 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy trhův dvorův sedlských k obci města Sušice přináležejících 1584-1635 (Diplomatický rozbor a edice zápisů z let 1584-1600)
1885 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Komentovaná bibliografie časopisu Genealogické a heraldické listy v letech 1969-1981
1886 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východočeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby předbělohorské 1575 (77)-1620
1887 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1589 ve světle dochovaných register
1888 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
1889 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecké masné krámy v letech 1560-1620 ve světle dochovaných pramenů
1890 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Královéhradecký biskup Josef Doubrava a jeho umělecko-historické zájmy a aktivity v letech 1903-1919
1891 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, regionální průvodce z 19. a první poloviny 20. století jako historický pramen. Obraz krajiny a elektronický katalog
1892 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Krkonošská výstava 1949 v Trutnově
1893 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Kulturní a osvětová činnost učitelstva na Podblanicku v 1. polovině 20. století
1894 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kulturní mecenáš hrabě Václav z Morzinu
1895 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kyšperské cechy v letech 1680–1859
1896 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Liber donationum nuptialium novus viridis města Chrudimě z let 1589 – 1836 ( Diplomatický rozbor a výběrová edice pramene z období 1589 - 1595 )
1897 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Lnářské firmy na Trutnovsku v letech 1850–1945 se zaměřením na průzkum a identifikaci jejich výrobků
1898 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Manuál programu k evidenci vojenských předpisů v knihovně Vojenského správního archivu Olomouc
1899 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Město Čáslav a jeho vojenská posádka od konce 19. století do počátku vzniku ČSR
1900 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově - historický vývoj a současný stav
1901 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově – historický vývoj a současný stav
1902 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Miletínské dějepisectví v období 18. a 19. století
1903 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Modelace pevnosti Josefov pro prezenční a muzejní účely
1904 2012 KPVHA Mgr. Jan Košek
Možnosti dokumentace v amatérských podmínkách
1905 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti efektivního střednědobého a dlouhodobého ukládání dat ve středně velké organizaci
1906 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti ochrany souborů PDF ve státní správě
1907 2011 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
MUDr. Bedřich Drož, lékař, historik a veřejný činitel
1908 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Nechanice mezi léty 1820-1918
1909 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Pouchov v letech 1787–1918
1910 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
1911 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh digitalizace a zpřístupnění farní knihovny
1912 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Nejstarší dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství
1913 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Nejstarší urbáře panství Opočno (1581-1655)
1914 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Nymburská brownfields a jejich vývoj v historických pramenech
1915 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Obec Rosice nad Labem v letech 1939–1945. Případová studie s využitím pramenů regionálních dějin
1916 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Odkaz Jana Bedřicha Nováka v českém archivnictví
1917 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Open source knihovní systémy
1918 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Panství na statku na Uhliřskojanovicku v letech 1654-1850
1919 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1892
1920 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Pivovar v Rychnově nad Kněžnou
1921 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Podmínky života v zajateckých táborech za 1. světové války a jejich vliv na vstup do československých legií
1922 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický a správní vývoj okresu Litoměřice v letech 1960–1990
1923 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Ústí nad Labem v letech 1945-1948
1924 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický okres Nový Bor 1949–1960
1925 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pomístní jména v katastrálních územích města Proseč
1926 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Porovnání používaných spisových služeb z hlediska účelnosti v rámci rezortu Ministerstva zemědělství ve vztahu k nově vznikajícímu Státnímu pozemkovému úřadu
1927 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Postavení a využití 3D tiskárny v pomocných vědách historických a příbuzných oborech
1928 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s digitálními daty ve vybraných archivech České republiky a zahraničí
1929 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace a digitalizace archivního materiálu uloženého v depotech Archivu České národní banky v Praze
1930 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace kulturního dědictví s využitím Google Fusion Tables na příkladu urbanistického rozvoje Hradce Králové
1931 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace celuloidového filmu s přihlédnutím k metodice Národního filmového archivu
1932 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace speciálních dvourozměrných předloh pro potřeby knihoven a muzeí
1933 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika grafických formátů v archivní praxi
1934 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika ověřování pravosti při dlouhodobém ukládání dat ve státní správě
1935 2012 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Problematika včelařství v publikační činnosti Aloise Thumy
1936 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika zabezpečení digitálních dat na Městském úřadu Chrudim
1937 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměna osídlení okresu Jeseník v letech 1945-1948
1938 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna velkých průmyslových areálů na Liberecku, jejich působení a dnešní využití
1939 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Proměny farní správy a jejích center na Neveklovsku v letech násilného vystěhování a rekonstrukce
1940 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
1941 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Převod dat z lokálních archivních databází používaných v západočeských archivech
1942 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909
1943 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí obyvatel v Chlumci nad Cidlinou v letech 1774-1800
1944 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí v Rokytnici v Orlických horách ve světle matričních záznamů z let 1784-1812
1945 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí ve farnostech Rosice a Rohovládova Bělá ve světle matričních záznamů z let 1889-1899
1946 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Příčiny úmrtí ve světle matričních záznamů v Havlíčkově Brodě 2. polovina 19. století
1947 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Příklady křesťanské ikonografie ve sbírce Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí
1948 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Připojení vzdálených poboček od malých firem až po střední organizace s celorepublikovou působností přes širokopásmový internet s technologií zabezpečených tunelů
1949 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Působení Pernštejnů ve městě Rychnov n. Kněžnou
1950 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Původem španělské tisky uložené v Arcibiskupské knihovně na zámku v Kroměříži
1951 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rajhradští Benediktini v 30. až 50. letech 20. století
1952 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Realizace IT auditu pomocí modelovacích a analytických nástrojů
1953 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Reemigrace Volyňských Čechů do České republiky
1954 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové – obsahový a ikonografický rozbor
1955 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (anglicky mluvící země)
1956 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
1957 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
1958 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Rychtářská registra města Bíliny 1545-1618.
Edice pramene a jeho digitalizace.
1959 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Řešení problematiky zálohování v SOKA Hradec Králové
1960 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově
(historie, inventarizace a digitalizace archiválií)
1961 2013 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Seznam památek v politickém okresu Příbramském a jejich proměny
1962 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Smírčí kříže a Boží muka v mikroregionu Policko
1963 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Snahy o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku (od poloviny 20. století do současnosti)
1964 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sociální, rodinné a demografické poměry obce Štolmíř v novověku
1965 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Softwarové licence ve státní správě
1966 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Sonda do korespondence jednoho vikariátního úřadu královéhradeckého biskupství na přelomu 19. a 20. století (Ostřetín, Holice)
1967 2011 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Novoměstském – část Dobrušsko
1968 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Spisová služba v AČR a počítačová bezpečnost přenosu dat
1969 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Spisová služba ve státní organizaci
1970 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Státní archivní komise v letech 1951-1954
1971 2013 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Státní koedukační učitelský ústav v Kladně 1904 - 1948
1972 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
1973 2013 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Street art v současné městské krajině se zaměřením na dokumentaci a archivaci fotografií
1974 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Systém pro správu požadavků a projektů v SOA Zámrsk
1975 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie 3D tisku a jeho využití pro ochranu kulturního dědictví
1976 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie a využití 3D skeneru pro ochranu kulturního dědictví
1977 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhové knihy východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1978 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
1979 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
1980 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Ústecký rodák Libor Alois Schlezinger (28.10 1802 - 24.2. 1893)
1981 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Územní vývoj pražské čtvrti Smíchov v kontextu Velké Prahy - případová studie tří historických dominant Smíchova
1982 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Užití programů pro úpravu a optimalizaci PDF souborů v archivní praxi
1983 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na dvou vybraných lokalitách
1984 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na Městském úřadu Náchod
1985 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Válečná období Nového Města nad Metují v obrazech
1986 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Válka v obrazech (Boje do 28. října 1866 v severních Čechách)
1987 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu
1988 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu a jejich zpřístupnění
1989 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Video prezentace vybraných historických památek města Zlína
1990 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vilém Koleš (1869–1944) a jeho osvětová a společenská činnost v Třebechovicích pod Orebem
1991 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vilém Pelly starší - jeho život a působení na Policku
1992 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vizuální a analytický 3D model Kutné Hory
1993 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Vizuální prezentace radních a rychtářských manuálů z let 1603–1788 uložených v SOkA Náchod
1994 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vlastivědná a historická periodika s tématikou Krkonoš a Podkrkonoší do roku1939
1995 2012 KPVHA PhDr. Sixtus Bolom Kotari
Vrchnostenská správa a její vztah vůči nekatolickému obyvatelstvu na vybraných panstvích východních Čech od vydání Tolerančního patentu do zániku patrimoniální správy (1781-1848)
1996 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Vytvoření počítačových 3D modelů historických budov
1997 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Využití CMS při výuce historických věd
1998 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití open source technologií v archivnictví se zaměřením na digitalizaci
1999 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vývoj politického okresu Turnov v letech 1918-1960
2000 2011 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vývoj Sloupu v Čechách jakožto rekreační oblasti v prvních letech po 2. světové válce
2001 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Výzkum využití systému EKIS II ve státní správě
2002 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Význam starých map a plánů pro studium změn krajiny kolem loveckého zámečku Bon Repos
2003 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vznik a rozvoj železniční dopravy na Rakovnicku v letech 1850-1945
2004 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová aplikace pro zpracování interaktivních elektronických formulářů v SOA Zámrsk
2005 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová prezentace pro Muzeum hl. m. Prahy zaměřená na proměny kalendářů v 17.–18. století
2006 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Webová prezentace rukopisných motlitebních knih uložených v SOkA HK
2007 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Webová prezentace rukopisů se školskou tématikou (učebnice, přednášky, cvičebnice) uložených v SOkA HK
2008 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Zpracování CAD dat
2009 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Zpřístupnění písemné památky k dějinám města Hradce Králové pomocí webové aplikace: Josef Mirovít Král: Průvodce po biskupství královehradeckém, 3 díly, Hradec Králové 1825/27
2010 2012 KPVHA PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Židovská komunita Nového Bydžova v první polovině devatenáctého století s ohledem na faktické a kulturní formování města
2011 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život v obci Hluboká v letech 1850–1950 a příběh rodiny Bečičkových
2012 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život ve farnosti Vrchlabí ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
2013 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Životní příběh Jiřího Šimáně a jeho působení v oblasti Východních Čech
2014 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Aktéři rozvoje a inovace venkovské obce
2015 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Asimilace vietnamské menšiny v České republice
2016 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Bydlení mladých lidí a konstrukce vlastního domova
2017 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí péče o seniory
2018 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí porody v kontextu rodinného života
2019 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí tradice a zvyklosti ve vybraných rodinách
2020 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov a územní identita obyvatel městských částí
2021 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě matek samoživitelek
2022 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě seniorů
2023 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě starousedlíků
2024 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Důvody volby studia na pedagogických fakultách u studentů (absolventů) bez úmyslu uplatnění v oboru
2025 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Emancipace žen a proměny domova
2026 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Fotbaloví trenéři v FC Hradec Králové
2027 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Chalupáři a starousedlíci – spor nebo spolupráce
2028 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Chataření a chalupaření ve vybraném regionu České republiky
2029 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Interetnické vztahy ve středním městě
2030 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Jak se studenti vysokých škol angažují v charitativní pomoci
2031 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak se vysokoškoláci dívají na internetové seznamování
2032 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Jiráskovy sady z pohledu jeho návštěvníků - historie, aktivity, význam
2033 2014 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Kooperace neziskového a soukromého sektoru v Pardubickém kraji
2034 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Krajina jako domov - Proměny prostředí a sociální identity s rozdílem života ve městě a na vesnici
2035 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Královéhradecké ženy střední vrstvy a jejich postavení v komparaci s krajským vzorkem
2036 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Krkonošští rodáci a jejich význam v životě obce
2037 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života samostatně žijících seniorů
2038 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v městském prostředí
2039 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Lázně nebo obyčejné město?
2040 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Lokální tradice a domov
2041 2013 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Marketingové strategie orientované na děti
2042 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Městská zeleň v Hradci Králové a potřeby obyvatel
2043 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku
2044 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mezigenerační proměny oslav svátků
2045 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mezigenerační proměny oslav svátků
2046 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Migrace do menších měst v homogenní oblasti Královéhradecka
2047 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 pohledem místních občanů a pořádajících dobrovolníků
2048 2011 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Morálka dětí a dospělých
2049 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Motivace studentů ve volbách 2013
2050 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nabídka volnočasových aktivit vybrané kulturní organizace v Hradci Králové a její uživatelé
2051 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol
2052 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Nomádi nového tisíciletí
2053 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v malém městě
2054 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menší obci
2055 2011 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menším městě
2056 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost ve středně velké obci
2057 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Organizované dobrovolnictví v sociální oblasti - komparace věkových skupin dobrovolníků
2058 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Participace vysokoškoláků na veřejně prospěšném dobrovolnictví
2059 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ
2060 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Periferní město - rozkvět či úpadek?
2061 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě lidí ve městě
2062 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě mladých lidí
2063 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
2064 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
2065 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Poděbradské lokální elity a jejich vliv na život v městě
2066 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Porovnání kvality života rodin s dětmi v suburbanizovaných oblastech a v centru města Pardubic
2067 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Porovnání volnočasových aktivit studentů středních škol se zaměřením na jejich kulturní rozměr
2068 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Postoje českých uživatelů sociálních sítí vůči návrhům zákona omezující internetové pirátství
2069 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Pracovní aktivity studentů vysokých škol
2070 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Preference mládeže v oblasti forem a typů partnerského soužití
2071 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika porodů v domácím prostředí
2072 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika umírání doma
2073 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Proměny českého undergroundu
2074 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přímá volba prezidenta jako indikátor polarizace české společnosti?
2075 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Realizovaná versus plánovaná plodnost a faktory, které je podmiňují
2076 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodáci – jejich význam v životě obce
2077 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné oslavy a rituály
2078 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u rodin věřících a nevěřících
2079 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u věřících a nevěřících
2080 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v mezigeneračních vztazích
2081 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v rodinách po rozvodu rodičovského páru
2082 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Senior v roli zákazníka a spotřebitele
2083 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Singles – bydlení a domov
2084 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální proměny městských částí Hradce Králové a jejich dopad na kvalitu života obyvatel
2085 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Sociodemografická analýza města Žamberk
2086 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Sousedská soudržnost
2087 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sousedská soudržnost
2088 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Spokojenost obyvatel suburbánní obce
2089 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sportovní trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
2090 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Strategie pracovní a rodinné dráhy u žen s dětmi předškolního věku
2091 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Studenti vysokých škol a odklad dospělosti
2092 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor
2093 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Trenérství jako náplň volného času
2094 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Udržování etnické kultury a tradic mladými Rusíny
2095 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Udržování místních tradic a zvyků jako zdroj identifikace mladých lidí s lokalitou a místním společenstvím
2096 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Ukrajinská migrační komunita a její zapojení do lokální společnosti
2097 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Velké sociální problémy v místě bydliště a jejich řešení
2098 2012 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Venkov jako lákadlo – amenitní migrace a kontraurbanizace
2099 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Veřejné prostranství typu městského parku a jeho uživatelé
2100 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Vietnamská komunita a její sociální začlenění do lokální společnosti
2101 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Volnočasové aktivity mládeže a jejich kulturní rozměr
2102 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní podnikatelé v Hradci Králové ve 20. století
2103 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé kulturní elity v Hradci Králové ve 20. století
2104 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé politické elity v Hradci Králové ve 20. století
2105 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní příslušníci lokální elity v Hradci Králové ve 20. století
2106 2011 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Vývoj sociální a demografické struktury obyvatelstva vybraného regionu/města od roku 1961 podle výsledků Sčítání lidu domů a bytů
2107 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
2108 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
2109 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k prarodičům
2110 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Zábava nebo místo nákupu? Prostor nákupních center z perspektivy žen na rodičovské dovolené
2111 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Život v suburbánních obcích na Královehradecku
2112 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Životní strategie a cíle mládeže z dětských domovů
2113 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Životní styl a životní strategie basketbalistů ve sportovní mládežnické organizaci Basketbalové centrum mládeže Nymburk
2114 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky
2115 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice
2116 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice na střední škole a v Matematické olympiádě
2117 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza časových řad v programu Gretl
2118 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Analýza hospodaření vybrané obce Říčky v Orlických horách
2119 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza hypotečních úvěrů
2120 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza průmyslové výroby v ČR
2121 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spořících účtů v ČR
2122 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spotřebních daní
2123 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza trhu hypoték v České republice
2124 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza úmrtnosti v České Republice
2125 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
2126 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
2127 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Analýza věcného pojistného trhu v České republice a na Slovensku
2128 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza vývoje ceny zlata za použití časových řad
2129 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Aplikace teorie řízení v ekonomice a obchodu
2130 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Archimedes
2131 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Axiom výběru a jeho důsledky
2132 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní společnosti na kapitálových trzích
2133 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní systém na našem území
2134 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Běžné účty a platby
2135 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Business intelligence, reporting součastnosti a jeho vliv na firemní organizace
2136 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Cena práce v České republice
2137 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
2138 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
2139 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Číselné soustavy
2140 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
2141 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
2142 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Determinanty
2143 2011 MA Bohumila Raisová
DIDAKTICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KOMPLEXNÍXH ČÍSEL NA STŘEDNÍ ŠKOLE
2144 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Důchodová reforma
2145 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Důkazy v učivu střední školy
2146 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Dynamické modely v ekonomii
2147 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Ekologické daně v České republice
2148 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eulerova charakteristika kompaktních ploch
2149 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Exekuce
2150 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Fibonacciho posloupnost a její výskyt v našem okolí
2151 2013 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Fibonacciova čísla grafů
2152 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza lékárny
2153 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza podniku
2154 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku
2155 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku Truhlářství Tesařství Lánov
2156 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost 4. ročníků na středních školách
2157 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost studentů Univerzity Hradec Králové
2158 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční poradenství v ČR
2159 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Fundamentální grupy a jejich aplikace
2160 2012 MA Bohumila Raisová
Funkce jedné proměnné na střední škole
2161 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Generátory náhodných čísel a jejich využití
2162 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické reprezentace permutačních grup
2163 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické vlastnosti komplexních čísel a kvaternionů
2164 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Historie čísla "pi"
2165 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Hospodaření (financování) a analýza vybrané neziskové organizace (CČSH, Diecéze Hradec Králové)
2166 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Hypoteční úvěr jako nástroj financování bytových potřeb
2167 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Insolvence v ČR
2168 2011 MA Eva Krejčová, CSc.
Interaktivní tabule a rozvoj numerace, matematické gramotnosti,
představivosti a tvořivosti v hodinách matematiky na 1.stupni ZŠ
2169 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Investiční a podílové fondy, jejich charakteristika, analýza a vývoj v rámci ČR
2170 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Komoditní trhy – současný vývoj
2171 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Kompaktní množiny v matematice
2172 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Konečné grupy
2173 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Kupónová privatizace a její dopad na ekonomiku ČSR a ČR
2174 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Likertovy škály a jejich statistické vlastnosti
2175 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Lineární zobrazení
2176 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Logika
2177 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Matematický model efektivního nákupu
2178 2012 MA doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Maticová algebra a její aplikace
2179 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Maticové transformační grupy
2180 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Maturitní zkouška z matematiky
2181 2011 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Metody řešení matematických úloh
2182 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Minimální kostra grafu v ekonomické problematice
2183 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti
2184 2012 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Modelování a kreslení jako součást propedeutiky geometrie
2185 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
2186 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
2187 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Možnosti financování bydlení
2188 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Nákup a prodej zboží ve firmě
2189 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Některé matice v teorii grafů
2190 2013 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
2191 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
2192 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Nemocenské pojištění v České republice
2193 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Nezaměstnanost
2194 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Normální a studentovo rozdělení
2195 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Novodobá historie účetnictví
2196 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Numerické řešení soustav lineárních rovnic
2197 2013 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
O některých vlastnostech pseudokompaktních prostorů
2198 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Obsahy obrazců a objemy těles ve starověké matematice
2199 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Oskulační kružnice ke grafům funkcí
2200 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Párové obchodování
2201 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Peníze a zlato v ČR i ve světě
2202 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Platby hotově či kartou
2203 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Platební karty
2204 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Platební karty, jejich možnosti a další vývoj
2205 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v České republice
2206 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v ČR
2207 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Pojistné podvody
2208 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Pojištění majetku proti živelním pohromám
2209 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Pojištění schopnosti splácet a další poplatky k úvěrům
2210 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Polojednoduché Lieovy grupy a jejich Lieovy algebry
2211 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Polynomické funkce a algebraické rovnice
2212 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Porovnání daňové evidence a účetnictví fyzických osob
2213 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Porovnání stálých bankovních institucí s novými konkurenty na kapitálovém trhu ČR
2214 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Porovnání úvěrů u bankovních a nebankovních institucí
2215 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Porovnání využití úvěru a leasingu při financování majetku
2216 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Pořízení automobilu pro podnikání
2217 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Posloupnosti na střední škole
2218 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Povinné ručení a havarijní pojištění osobních automobilů
2219 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika v příkladech
2220 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
2221 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
2222 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru z pohledu dokumentace
2223 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Propedeutika předmatematematických činností prostřednictvím
hry v podmínkách mateřské školy
2224 2011 MA Bohumila Raisová
Připravenost žáků na státní maturity z matematiky
2225 2013 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Příručka k řešení diferenciálních rovnic pro učitele
2226 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Reálná čísla a jejich užití na základní a střední škole
2227 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Relace
2228 2013 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Role úloh ve vyučování matematice
2229 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Ropa – „krev ekonomiky“
2230 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Rovnice ve starověké matematice
2231 2011 MA Bohumila Raisová
Rozvíjení zájmu o matematiku na 2. stupni ZŠ
2232 2011 MA Bohumila Raisová
Rozvíjení zájmu žáků o matematiku na 2. stupnni ZŠ
2233 2011 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Různé přístupy k zavedení goniometrických funkcí
2234 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Sazby DPH v České republice a jejich vliv na příjmy státního rozpočtu
2235 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Sázky a hazardní hry
2236 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů z analytické geometrie
2237 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Sbírka úloh z finanční matematiky
2238 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Sbírka úloh z funkcionální analýzy
2239 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Sbírka úloh z teorie grup a okruhů
2240 2011 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky dříve a dnes
2241 2013 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky od roku 1935
2242 2011 MA Bohumila Raisová
Slovní úlohy řešené rovnicemi
2243 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Sociální pojištění a jeho vývoj po roce 1989
2244 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Souřadnicové systémy na kompaktních plochách
2245 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Soustavy algebraických rovnic na střední škole
2246 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Soustavy lineárních rovnic
2247 2014 MA Mgr. Lukáš Vízek
Soutěže v matematice na 2. stupni základní školy a na střední škole
2248 2013 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Speciální typy prvočísel
2249 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Spoření na stáří
2250 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Spotřební daně a jejich výnos od roku 1993
2251 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Srovnání daňového systému České republiky a Velké Británie
2252 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Statistické zpracování dotazníků v programu PSPP
2253 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Stochastické modely v ekonomii
2254 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Struktura životního pojištění v České republice
2255 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Transformace souřadnic na varietách v příkladech
2256 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Trhy s cennými papíry
2257 2012 MA Bohumila Raisová
Úlohy o společné práci a směsích – Multimediální studijní materiál
2258 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Úrazové pojištění
2259 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Určitý integrál: historie a metody výpočtu
2260 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Úspěchy a prohry v antické geometrii
2261 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Úvěry – podmínky pro poskytnutí úvěru a průběh splácení
2262 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Užití teorie her v ekonomii
2263 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Užití vícerozměrných statistických metod při zpracování dotazníků
2264 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Virtuální peníze a moderní metody plateb
2265 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Vkladové služby českých bank a jejich porovnávání
2266 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vliv výnosu z DPH na výši daňových úniků
2267 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Výuka finanční gramotnosti
2268 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Využití některých statistických metod k analýze některých charakteristik hovorů z mobilních telefonů
2269 2012 MA Eva Krejčová, CSc.
Využití pohádek pro rozvíjení předmatematických dovedností
v mateřské škole
2270 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj a charakteristika akciového trhu na území ČR
2271 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj bankovnictví na území ČR
2272 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Vývoj hotovostních a bezhotovostních plateb
2273 2011 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Vývoj stavebního spoření v ČR
2274 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zajímavé vlastnosti konvexních množin
2275 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Základní grupové homomorfismy
2276 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy analýzy - sbírka řešených úloh
2277 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Základy šifrování a jeho aplikace
2278 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy teorie integrálů
2279 2011 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Zařazení praktických úloh pozemního stavitelství do výuky konstrukční geometrie
2280 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Známá iracionální čísla: pí, Eulerovo číslo, zlaté číslo
2281 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zobecněné derivace
2282 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace filmu pro nácvik řečových dovedností v NJ na českých SŠ
2283 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk
2284 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk

2285 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace Poetry Slam ve výuce NJ na SŠ
2286 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikací etické výchovy ke zvýšení efektivity výuky NJ
2287 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aspekty moderní učebnice pro výuku němčiny na českých středních školách
2288 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentické texty ve výuce DaF na středních školách v České republice.
2289 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentický inzerát jako impuls pro rozvoj jazykových dovedností v oboru DaF na českých středních školách.
2290 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Berlínská zeď – symbol sjednoceného a rozděleného Německa
2291 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Dialekty Německa a jejich využití ve výuce němčiny na českých školách
2292 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Diktát ve výuce cizích jazyků
2293 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití literárních textů ve výuce NJ na střední škole
2294 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
2295 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
2296 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Elipsa v současném německém publicistickém textu
2297 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Euregio Egrensis: česko-německá příhraniční spolupráce
2298 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Goethe a hudba
2299 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Historie umění stavby gotických katedrál v Německu
2300 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Hry a písně ve výuce německého jazyka na českých středních školách.
Spiele und Lieder im DaF-Unterricht in Sekundarstufe II in der Tschechischen Republik
2301 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Hudba a písně a jejich role ve výuce německého jazyka na českých středních školách
Phänomene Musik und Lieder und ihre Rolle im DaF-Unterricht an tschechischen Mittelschulen
2302 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Interaktivní tabule a její role při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na střední škole v České republice
2303 2011 NJ Josef Ptatschek
Kontrastiver Vergleich des Vokalsystems im Tschechischen und Deutschen
2304 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na české střední škole
2305 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na střední škole
2306 2012 NJ PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D.
Maxim Biller: analýza autobiografických prvků v jeho díle
2307 2011 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Minnesang - středověký evropský kulturní fenomén
2308 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Napoleon Bonaparte a jeho vliv na dějiny a kulturu německy mluvících zemí
2309 2011 NJ doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Odlišnosti německého jazyka v Německu a v Rakousku
2310 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Osudové ženy velkých německých spisovatelů přelomu 18. a 19. století
2311 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Památky UNESCO v údolí středního Rýna
2312 2013 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Podobnosti a rozdíly v německé a české pohádkové tradici na základě analýzy vybraných děl bratří Grimmů, Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
2313 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problematické jevy výslovnosti německého jazyka u českých mluvčích
2314 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problémy při zavádění komunikativní metody do moderní výuky NJ na SŠ
2315 2011 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Protiválečná literatura v dílech E. M. Remarqua a W. Borcherta
2316 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Engadin ve Švýcarsku
2317 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj čtení s porozuměním s využitím autentických textů pro žáky SŠ
2318 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj dovednosti mluvení v hodinách německého jazyka s využitím krátkého filmu na středních školách v ČR
2319 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka v norském školním systému ve srovnání s Českou republikou
2320 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Staniční učení jako prostředek rozvoje dovednosti čtení s porozuměním na české střední škole v oboru DaF
2321 2011 NJ doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
Teoretické a praktické problémy při zpracování německo-českého slovníku z oblasti biologie rostlin
2322 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Tvorba interaktivních testů a cvičení v programech Alf a Active Inspire a jejich využití v hodinách německého jazyka

2323 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Učební styly žáků a jejich význam pro rozvoj komunikativní kompetence v oboru DaF se zaměřením na kinestetický styl
2324 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vizualizace jako jeden z důležitých aspektů ve výuce cizích jazyků - se specializací na obor DaF
Visualisierung als einer der wichtigen Aspekte des Fremdsprachenunterrichts - am Beispiel des Faches Deutsch als Fremdsprache
2325 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Vliv bratří Grimmů na českou pohádkovou tvorbu Karla Jaromíra Erbena a Boženy Nĕmcové
2326 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané internetové zdroje vhodné k zařazení do výuky německého jazyka jako cizího jazyka (DaF)
2327 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výhody bilingvismu v oblasti cestovního ruchu
2328 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině
2329 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině na české SOŠ
2330 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka reálií pomocí moderní písně při výuce německého jazyka na středních školách v České republice
2331 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití filmových ukázek v procesu podpory rozvoje komunikativní kompetence ve výuce německého jazyka pro žáky středních škol v
České republice
2332 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na středních školách v ČR
2333 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na SŠ se zaměřením na reálie německy mluvících zemí
2334 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na ZŠ se zaměřením na reálie Německa
2335 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití komiksu ve výuce němčiny jako cizího jazyka
2336 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití písní v hodinách německého jazyka za účelem zvýšení motivace žáků na SŠ
2337 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití staničního učení pro integraci reálií německy mluvících zemí do výuky německého jazyka na českých středních školách
2338 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam projektového vyučování pro rozvoj komunikativní kompetence v hodinách německého jazyka
2339 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam průběžné pedagogické praxe z pohledu studentů učitelství PdF UHK
2340 2011 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam říkanky pro nácvik slovní zásoby ve výuce německého jazyka u žáků primárního stupně ZŠ v České republice
2341 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam zahraničních výjezdů žáků základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu Německý jazyk jako další cizí jazyk.
2342 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Významní němečtí vynálezci
2343 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Vznik Katolické univerzity Eichstätt na pozadí tradice svatého Willibalda a svaté Walpurgy
2344 2011 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Zájezdy českých a britských cestovních kanceláří do SRN. Srovnání nabídky tří největších cestovních kanceláří z obou zemí
2345 2011 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zkáza lodi Wilhelm Gustloff a její odraz v díle Güntera Grasse
2346 2013 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě
2347 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě

2348 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Aktuálnost encykliky Slavorum apostoli na prahu 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu
2349 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Antropologie smrti: sociokulturní analýza kulturních ritů a rituálů u původních obyvatel Mezoameriky
2350 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Antropologie smrti: sociokulturní analýza kulturních ritů a rituálů u původních obyvatel Severní Ameriky
2351 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Argument kvality života v etické diskuzi
2352 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Azylové zařízení Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
2353 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
BAD AIBLING - dětský utečenecký tábor
2354 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Bánátští Češi v Rumunsku, banátští Češi v Čechách po roce 1989
2355 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Bavorsko-české vztahy: minulost, přítomnost a budoucnost
2356 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Broumovské liminální pásmo
2357 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Česká emigrace 1948 - 1952 v Argentině
2358 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Česká národní identita v roce 2012
2359 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
České stopy v Argentině - první velká emigrační vlna
2360 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
České texty o sekularizaci
2361 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Česko-německé vztahy po 2. světové válce ve vybrané lokalitě v severních Čechách
2362 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Československo padesátých let 20. století v propagandě symbolů komunistické moci a práce promítnutých ve filmu
2363 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Člověk a mýtus v díle Josepha Campbella
2364 2011 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Člověk jako Boží dítě v Novém zákoně
2365 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Dějiny salesiánského hnutí 80. – 90 let 20. století, zvláště ve východních Čechách
2366 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace Romů během druhé světové války jako kulturní problém
2367 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace židovských dětí během druhé světové války jako kulturní problém
2368 2013 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Důstojnost člověka v nemoci a utrpení
2369 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Dvojí pohled na integraci Vietnamců v České republice
2370 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Ediční činnost v Královéhradecké diecézi za biskupství Eduarda J. N. Brynycha
2371 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Ekologická a kulturní krize současnosti – vzájemné souvislosti a vlivy
2372 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Estonci ve světle událostí 20. století
2373 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Etická dilemata spojená s adopcí
2374 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etické aspekty prenatální diagnostiky
2375 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Etické problémy existence rytířských řádů a jejich teologické zdůvodnění
2376 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etické problémy léčby neplodnosti
2377 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika plánování rodičovství v učení římskokatolické církve
2378 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika v genetice
2379 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Etika výzkumu na kmenových buňkách
2380 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Eutanázie a právo pacienta rozhodovat o vlastní léčbě
2381 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Euthanazie
2382 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Fair trade: ekonomické, etické a kulturní aspekty
2383 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Fair trade: ekonomické, etické a kulturní aspekty
2384 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Fenomén domova a jeho metafyzický základ
2385 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Fenomén manipulace v kontextu náboženských sekt
2386 2012 NVCH Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén manželství ve 21. století očima věřících a nevěřících
2387 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Fenomén modloslužby a personalita člověka
2388 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Fundamentální ekleziologie u Josefa Kubalíka
2389 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Historie a současnost kostela svatého Jakuba Většího v Úpici
2390 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově od založení do konce 2. světové války
2391 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie kostela Božského Srdce Páně v Hradci Králové
2392 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie kostela sv. Anny v Hradci Králové
2393 2011 NVCH MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Homosexualita z katolického pohledu
2394 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Hospicová a paliativní léčba v interkulturním pohledu
2395 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Chtěná a nechtěná bezdětnost
2396 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ideje a ohlasy knihy Thila Sarrazina Deutschland schafft sich ab
2397 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ježíš ve svitu Půlměsíce
2398 2011 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ježíšovo poselství, jeho uchovávání a předávání v dějinách církve
2399 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kolize systémů kultury a přírody v díle Josefa Šmajse
2400 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Komparace hodnotového systému dvou generačních skupin
2401 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Komunistická propaganda v československém hraném filmu 50. let
2402 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Koncepty rodičovství v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2403 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Koncepty vztahu muže a ženy v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2404 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konec konce dějin Francise Fukuyamy
2405 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konflikt v Afgánistánu, Iráku a Libii z hlediska teorie spravedlivé války
2406 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konflikt v Iráku, Afghánistánu a Libyi z hlediska teorie spravedlivé války
2407 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Kongregace Školských sester sv. Františka a jejich působení ve Slatiňanech v 19. století a na počátku 20. století
2408 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Kontemplativní a aktivní rozměr křesťanské existence
2409 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Kontemplativní a aktivní rozměr křesťanské existence v česky dostupných dílech autorů J. B. Chautarda, T. Mertona a otce Jeronýma
2410 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Krize otcovství na Západě
2411 2011 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Kultura jako systém symbolické komunikace v myšlení C. Lévi-Strausse
2412 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kulturně antropologická studie partnerství mezi Čechy a Jihoafričany
2413 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-architektonický koncept Litomyšle
2414 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-architektonický koncept Litomyšle
2415 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu
2416 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu na život jihoamerických indiánů ve Venezuele
2417 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-sociální dopad globálních problémů environmentu v ČR
2418 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturní akcenty integrace romské komunity
2419 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kulturní dopady vstupu České republiky do Evropské unie
2420 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturní transformace České republiky
2421 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Kulturní univerzalita logoterapie
2422 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Liturgický prostor po II. vatikánkém koncilu
2423 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Lukáš, křesťan a misionář, teolog a svatopisec
2424 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Malé Svatoňovice – poutní místo Panny Marie Sedmiradostné
2425 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Média a kultura
2426 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Motiv zla v románech Knuta Hamsuna
2427 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti a limity ve spolupráci mezi Čechy a Němci na Broumovsku
2428 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti/limity různých stupňů integrace Romů při začleňování do společnosti aneb zkušenosti neziskové organizace na Hradecku
2429 2011 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Mše svatá a liturgický prostor
2430 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Multikulturalismus z genderového pohledu
2431 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
2432 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
2433 2011 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty umírání a smrti
2434 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multikulturní výchova a její podoba v podmínkách základních škol
2435 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Mystika a kulturní dialog v Evropě
2436 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Náboženská témata v současných populárních písních českých a slovenských interpretů
2437 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Náboženská výchova v praxi mateřské školky
2438 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Náboženská výchova v praxi MŠ
2439 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Náboženské motivy v umělecké próze Karla Čapka
2440 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Nebezpečí multikulturalismu pro ženy
2441 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Nevratný proces proměn sudetské krajiny a společnosti vybraného mikroregionu Orlických hor
2442 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Nihilismus a mládež – sociokulturní rozměry hodnotové krize mladého člověka dneška
2443 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Nomádský způsob života v současném světě
2444 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Nová Akropolis jako pseudonáboženské hnutí
2445 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Odkaz Jan Ámose Komenského v českých zemích, Evropě i ve světě v současnosti
2446 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ochrana nenarozeného života v České republice – srovnání pro-life hnutí a organizací
2447 2013 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Otázka zavržení na pozadí univerzální spásné boží vůle
2448 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Pád civilizace jako kulturní fenomén ve světové literatuře
2449 2012 NVCH doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Patrocinia v synchronním pohledu ve vybraném vikariátě
2450 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
2451 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
2452 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Pohádka jako nositel kultury
2453 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Pojetí lidské osoby jako filozoficko-antropologické východisko transkulturní komunikace
2454 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Postavení náboženství v komunistickém Československu a jeho dopady na současnou společnost
2455 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Posvátný prostor v české literatuře 1. poloviny 20. století – komparace dvou tradicí
2456 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poúnorové emigrační vlny Čechů do Severní Ameriky
2457 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poválečný vývoj migrace z České republiky do Severní Ameriky
2458 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Právo na život nenarozených
2459 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Problematická východiska antropologie Petra Bakaláře
2460 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Problematika křesťanských homosexuálních aktivistů a jejich argumentace
2461 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny a směřování české národní identity
2462 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Proměny římskokatolické farnosti Svitavy v letech 1939-2011
2463 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny vnímání neúplných rodin v západní společnosti ve 20. století
2464 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Prožívání liturgického roku na českém maloměstě v 19. století a v současnosti
2465 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Předávání víry v rodině
2466 2013 NVCH PhDr. Radek Martinek
Přínos vojenských kaplanů pro vojáky ve vojenských zahraničních misích
2467 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Přírodní vědy a náboženství: teologická reflexe knihy Hanse Künga Na počátku všech věcí
2468 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Psychologie dobrovolné konverze k islámu na Západě
2469 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Punk a demokracie
2470 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Působení řádu voršilek v Kutné Hoře v 19. století
2471 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Recepce a význam encykliky Caritas in Veritate v českém prostředí
2472 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Reflexe díla Francise Fukuyamy s českým pohledem na danou problematiku
2473 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Resocializace bývalých členů náboženské společnosti Svědků Jehovových
2474 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Rodičovství jako kulturní univerzálie i specifikum
2475 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Role kultury při integraci Romů do majoritní společnosti
2476 2011 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Role ženy ve středověké rodině
2477 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Řehole řádu templářů a její odkaz ve srovnání s předpisy Armády ČR, dalšími vojenskými jednotkami a dnes existujícími významnými řády
2478 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Slavení posvátné liturgie před a po Druhém vatikánském koncilu
2479 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Služební zbraně v rukou vojenských kaplanů
2480 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Současná česká teologicko-antropologická literatura – pokus o přehled
2481 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Spiritismus a každodennost na počátku 20. století
2482 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Spiritualita mužů v kontextu života současné katolické církve
2483 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Společenství učedníků jako základ církve
2484 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Společenství učedníků jako základ církve
2485 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Srozumitelně o Bohu aneb Tajemství srozumitelnosti náboženské výpovědi u některých středoevropských autorů (Halík, Matussek, Szczygieł)
2486 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Stopy estonské tradiční kultury v hudbě Rudolfa Tobiase
2487 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Střet a prolínání se kulturních tradic v Estonsku prostřednictvím osobního svědectví
2488 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Střet civilizací Samuela Huntingtona a jeho česká recepce
2489 2012 NVCH ThLic. Jiří Pešek
Svatá Terezie z Lisieux jako průvodkyně hledajících na cestě za Bohem
2490 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Svátost smíření – základní teologická východiska
2491 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Svátostné manželství v moderní společnosti
2492 2011 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Tanec jako prostředník mezikulturního dialogu mezi Španělskem a Českou republikou
2493 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Taneční subkultura a nihilismus
2494 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Tělo jako kulturní univerzálie i specifikum
2495 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Tematizace eutanazie v české literatuře
2496 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Teologická reflexe vybraných myšlenek Friedemanna Schulze von Thuna
2497 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Hořící keř
2498 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Poslední dny Sophie Schollové
2499 2011 NVCH Mgr. Jarmila Trojanová
Teologicko-antropologická interpretace Čapkovy trilogie Hordubal–Povětroň–Obyčejný život
2500 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace filmu Babettina hostina
2501 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace vybraného filmového díla
2502 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Teologie hlásání
2503 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Blade Runner
2504 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Kladivo na čarodějnice
2505 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Vykoupení z věznice Shawshank
2506 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Zelená míle
2507 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Transkulturní aspekty internacionalizace profesionálního sportu
2508 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Transkulturní komunikace – budoucnost oboru v kontextu dnešní Evropy
2509 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Transkulturní komunikace v české praxi – kulturní diverzita v České republice a její výzvy
2510 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Transkulturní komunikace v díle Tomáše Halíka
2511 2011 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Trinitární a christologické zakotvení lidské osoby v česky dostupné literatuře po roce 1989
2512 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Trvalý jáhen, manžel, rodič: střet životních rolí nebo život v plnosti
2513 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Umělecké ztvárnění Ježíšova života ve filmu
2514 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Univerzalita logoterapie v kultuře
2515 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Věda a víra v díle Marka Váchy
2516 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Věrohodnost církve z pohledu fundamentální teologie
2517 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Vietnamská kultura uvnitř té české
2518 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv kolektivizace na současnou podobu venkova
2519 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv médií na člověka v českém společenském kontextu
2520 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vliv médií na postoj české společnosti vůči menšinám
2521 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Výklad mše svaté pro farní společenství
2522 2011 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Výtvarná tvorba jako univerzální jazyk mezi kulturami
2523 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Výuka Bible pomocí aktivizačních metod
2524 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vývoj rasové teorie v nacistickém Německu (1933-1945)
2525 2011 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Význam kultury pro koncepci udržitelného rozvoje
2526 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Význam oltáře v bohoslužbě církve
2527 2013 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu – případ Kypru
2528 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu: Případová studie English School v Nicosii
2529 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Vztah přírodních věd a křesťanského náboženství u Jiřího Grygara
2530 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Základní teologická východiska a některé aktuální perspektivy svátosti manželství
2531 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Zdobení lidského těla jako kulturní fenomén
2532 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ověřování znalostí a dovedností žáků v praktickém vyučování
2533 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Adaptace žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání na střední škole
2534 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Adaptační kurz jako součást prevence na základní škole
2535 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz na základní škole
2536 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz pro žáky 6. třídy ZŠ
2537 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Adaptační kurzy jako součást prevence rizikového chování dětí a mládeže
2538 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Advent a Vánoce ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže
2539 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Advent a vánoční svátky ve školní družině
2540 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Adventní čas v Dětském domově v Jemnici
2541 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Aerobik ve školní družině
2542 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Agrese a násilí ve školním prostředí
2543 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Agresivita dětí ve škole
2544 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktivita „Čarodějnické rojení“, jako součást ŠVP družina
2545 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody k rozvíjení slovní zásoby při výuce cizích jazyků
2546 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce
2547 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy
2548 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce aprobačních předmětů studenta
2549 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
2550 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce občanské výchovy
2551 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Aktivizační metody ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku
2552 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktuální výchovné otázky klientů DDŠ
2553 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Alternativní koncepce výuky se zaměřením na vybraný pedagogický směr
2554 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
2555 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
2556 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Alternativní zdroje finanční podpory v oblasti vzdělávání v subjektivním hodnocení učitelů z praxe
2557 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Amerling a jeho odkaz dnešku
2558 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Analýza kariérní volby žáků prvních ročníků středních škol v Trutnově
2559 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza minimálního preventivního programu na ZŠ
2560 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Analýza profesní přípravy budoucích učitelů
2561 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza současného stavu primární prevence na základní škole, tvorba školní preventivní strategie
2562 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza úrovně prevence rizikového chování na integrované střední škole
2563 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Analýza úrovně prevence rizikového chování žáků na základní škole
2564 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Analýza změn intrapersonálních vztahů v rámci třídy základní školy, během kohézního kurzu
2565 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Anatomie a morfologie květu: didaktizace
2566 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Animoterapie - chov drobných zvířat ve středisku výchovné péče
2567 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Animovaný sitcom a jeho využití ve výuce angličtiny žáků středních škol
2568 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Aplikace a meze pluralismu ve výuce společenských věd v liberálně-demokratickém paradigmatu
2569 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aplikace čtenářských dílen do výuky předmětu Literatura a umění na střední odborné škole
2570 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Aplikace etické výchovy do práce ve školní družině
2571 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace předmětu právo do praktických dovedností a znalostí studentů Střední odborné školy hotelové
2572 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace výukových metod programu RWCT v estetické výchově na středních školách
2573 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace zásad efektivní komunikace při řešení konfliktních situací
2574 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikovaná výuka fotografického média na střední odborné škole
2575 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikované pohybové a sportovní aktivity na základní škole speciální pro žáky s mentálním a tělesným postižením
2576 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Asistent pedagoga a jeho role ve vzdělávání
2577 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Atom a záření
2578 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Atraktivita televizní reklamy pro žáky druhého stupně základní školy
2579 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Autoevaluace školy
2580 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Autorita pedagoga na střední škole
2581 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Autorita učitele v učňovském školství
2582 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Autoškola - metodika výcviku žáků na automobilním trenažéru
2583 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Badatelsky orientovaná výuka přírodovědných předmětů na střední škole
2584 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Barva jako taková, transponovaná do veřejného prostoru
2585 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Baťova škola práce a její odkaz současnosti
2586 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Bezpečné klima ve třídě jako jeden z cílů minimálně preventivního programu
2587 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině
2588 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Biografie „romského“ muzikanta
2589 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Celoškolní soutěž předlékařské první pomoci
2590 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová etapová hra
2591 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová hra
2592 2015 PP PhDr. Alena Dědečková
Cesta se školní družinou za poznáváním města Vrchlabí
2593 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Cykloexkurze v terénu jako praktické doplnění předmětu geologie na střední škole
2594 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Česká republika známá a neznámá
2595 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České svátky ve školní družině
2596 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České vánoce jako téma aktivit ve školní družině
2597 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Činitelé ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd
2598 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole
2599 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole a spolupráce s institucemi
2600 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost na základní škole
2601 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost u studentů středních odborných škol
2602 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost u žáků středních škol
2603 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v cizím jazyce
2604 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
2605 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
2606 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost ve výuce českého jazyka a literatury
2607 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost vybrané základní školy
2608 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
2609 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství žáků základních škol
2610 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Daktyloskopie jako metoda identifikace osob v kriminalistice
2611 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Debatování jako jedna z aktivizačních metod při výuce na střední škole
2612 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Dentální hygiena u dětí předškolního věku
2613 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dětský letní tábor - objevování krásy řemesel
2614 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika a zlepšování školního klimatu
2615 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika třídního klimatu v malotřídní škole
2616 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktická příprava učitele odborného výcviku na téma: Aranžování obchodu s bytovým textilem
2617 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování námětu: Bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a cizími lidmi
2618 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu - barvení vlasů s péčí o vlasy
2619 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu "Stres"
2620 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu "Výživa člověka v praktické škole dvouleté"
2621 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu : „Maso“
2622 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu “Výroba svatebních kytic” pro žáky odborných učilišť
2623 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Agresivní a neagresivní poruchy chování“ pro sluchově postižené
2624 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Lesní technika se zaměřením
na harvestorové technologie.“
2625 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Sebepoškozování“ pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
2626 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu „Tradice Adventu a Vánoc"
2627 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Základy účetnictví“
2628 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu dýchací soustava pro žáky střední speciální školy
2629 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu komunikace
2630 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Komunikace
2631 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu Kůže a kožní deriváty zvířat pro střední odborné školy
2632 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Poruchy výživy
2633 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Právo v každodenním životě - smlouvy
2634 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Rodinná a zdravotní výchova pro střední školu praktickou dvouletou
2635 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Roztoky a směsi
2636 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Sebepoškozování pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
2637 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu Technologie oděvů
2638 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracovaní tématu Teplé a studené nápoje
2639 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Trhu práce, vzniku, podmínek a ukončení pracovněprávního vztahu
2640 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Tvorba vzorců v OpenOffice.org - Calc
2641 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Vlastní životopis
2642 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Zbožíznalství
2643 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Hovězí maso
2644 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu: "Aktivizace seniorů"
2645 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Bílkoviny a jejich metabolismus"
2646 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Farmakologie dýchacího ústrojí pro obor diplomovaný farmaceutický asistent"
2647 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Rentgenové záření a základní zobrazovací metody"
2648 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Základy účtování v podvojném účetnictví"
2649 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu: „Adventní věnce“
2650 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Daňový systém“
2651 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Mléčné výrobky“
2652 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Stopy zvěře“
2653 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Úvod do filosofie a religionistiky“
2654 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Zakládání a údržba francouzských a anglických parků“
2655 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Canisterapie
2656 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Dvouokruhové brzdy
2657 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Edukace pacienta o dietním režimu
2658 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Emulze
2659 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Fyzioterapie a její historie
2660 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Geometrický plán
2661 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Informační technologie v průvodcovství
2662 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly a ethery
2663 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Personální politika řízení lidských zdrojů
2664 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: předpřítomný čas v anglickém jazyce
2665 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Reprodukce koní
2666 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
2667 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Společenskovědní základy ve vztahu k přírodě a k životnímu prostředí
2668 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Spoření se státním příspěvkem
2669 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Tržní mechanizmus
2670 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Vedení skupiny na úrovni liniového managementu
2671 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Vytápění – výpočet tepelných ztrát
2672 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Výuka projektování a konstruování s podporou informačních technologií podle nejnovějších trendů
2673 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu:Ušití výpustkové kapsy při zpracování dámského saka
2674 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování vybraných maturitních témat z anglického jazyka
2675 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování výuky předmětu ,,technická dokumentace,, na technicky zaměřené střední škole
2676 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt "Týden zdraví"
2677 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt „Hrajeme si s přírodou“
2678 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktický projekt v českém jazyce se zaměřením na K. Čapka
2679 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt výroby divadélka ve školní družině
2680 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Didaktický projekt: Ámosův den škola hrou
2681 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktika geologických a technických věd na střední škole
2682 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktika přípravy ve školní družině pro období podzimu
2683 2012 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Didaktika výuky programování na střední škole
2684 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Diskusní metody a didaktické hry při výuce biologie na střední škole
2685 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dlouhodobá výuka cizího jazyka
2686 2012 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Domácí násilí
2687 2011 PP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Domácí vzdělávání
2688 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dopravní bezpečnost ve školní družině
2689 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Dramatická výchova jako prevence sociálně patologických jevů na základní škole
2690 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Dramatická výchova v práci vychovatele školní družiny
2691 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dramatická výchova ve školní družině
2692 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Drogová prevence na základních školách
2693 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
2694 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
2695 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho pedagogický odkaz k dnešku
2696 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Edukačně prožitý čas adventní ve školní družině
2697 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ekologie ve školní družině a v jejím okolí
2698 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Ekonomická gramotnost dospívajících
2699 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
E-learning - Moderní trend ve výchovně-vzdělávacím procesu
2700 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Environmentální výchova dětí a mládeže v zájmovém kroužku
2701 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Environmentální výchova v mezipředmětových vztazích
2702 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Environmentální výchova ve výuce dějepisu
2703 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Estetické aktivity dětí ve školních družinách
2704 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Estetické vnímání těla
2705 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Etapové hry v průběhu školního roku
2706 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
2707 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
2708 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické chování ve škole pohledem studentů SŠ
2709 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické normy a hodnoty z pohledu žáků základní školy a studentů střední školy
2710 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etika a vyprávění
2711 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Faktory ovlivňující vývoj zdravého sebevědomí u žáků na II. stupni ZŠ
2712 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Fenomén běžeckého lyžování v České republice
2713 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén sociálních sítí v životě učňovské mládeže
2714 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Finanční gramotnost
2715 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Finanční produkty v předmětu Základy společenských věd pro žáky střední školy
2716 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Formy volnočasových aktivit ve školních družinách pro děti s těžkým zrakovým postižením
2717 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Formy výchovy a formy výuky na střední škole
2718 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Formy zdrojů informací na středních školách pro žáky s těžkým zrakovým postižením
2719 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Geocaching ve školní družině
2720 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Historie barvení vlasů
2721 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Historie města ve vzdělávacím programu školní družiny
2722 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Historie rehabilitace
2723 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hodnocení žáků na střední odborné škole
2724 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Hry a hračky ve školních a mimoškolních zařízeních
2725 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hry jako metody k rozvoji komunikace v rámci předmětu Dramatická výchova na uměleckých školách
2726 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Hry ve školní družině - venkovní aktivity
2727 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry ve školní družině na téma pohádek
2728 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry, hračky a pomůcky ve školní družině - nástroje rozvoje osobnosti
2729 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Humor ve školní třídě
2730 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Chování dětí ve školní družině
2731 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
ICT při edukaci na SOŠ technického zaměření
2732 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Individuální zvláštnosti žáka při učení se anglickému jazyku na středních školách
2733 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Informační a komunikační technologie v práci učitelů matematiky
2734 2015 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Inovace obsahu a didaktických prostředků předmětu analytická chemie
2735 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Inovace ŠVP a postoje učitelů
2736 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Inovace učiva odborného výcviku oboru kadeřník na střední odborné škole
2737 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Integrace cizinců v českých školách
2738 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Integrace lidí s mentálním postižením do společnosti
2739 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Integrace žáků cizinců na základní škole
2740 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní prezentace v programu ActiveInspire - metodické zpracování tématu
2741 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
IT technologie ve výuce středních škol
2742 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Jak nově vyučovat keramiku na střední škole řemeslné
2743 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Jak tráví dospívající adolescenti volný čas na domově mládeže a mimo domov
2744 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Jan Amos Komenský, život a dílo – Komenského metody výchovy v dnešní škole
2745 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Jarní téma a její výtvarnou činnost ve školní družině
2746 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Jaro ve školní družině
2747 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz k dnešku
2748 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
K problematice šikany mezi středoškolskou mládeží
2749 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
K úrovni morálního úsudku žáků středních škol.
2750 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádské vztahy mezi dětmi na základní škole
2751 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádství dětí na základní škole
2752 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství
2753 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na základní škole
2754 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy
2755 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy a osobnost třídního učitele
2756 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Knihy ve školní družině
2757 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komparace zneužívání návykových látek mezi studenty, gymnázií a odborných učilišť
2758 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Komparativní analýza učebnic ruského jazyka pro střední školy
2759 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Kompenzační pomůcky a nástroje při výuce informatických předmětů na střední škole
2760 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Kompetence třídního učitele na druhém stupni ZŠ
2761 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kompletní didaktické zpracování tématu Kombinatorika pro výuku na střední škole
2762 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
2763 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
2764 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace mezi neslyšícími a slyšícími
2765 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komunikace mezi pedagogy a žáky
2766 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Komunikace mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy
2767 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči
2768 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace předškolních dětí v zájmovém útvaru Klubíčko
2769 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikace ve škole
2770 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikační styl učitele
2771 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikační zóna učitele ve třídě
2772 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncepce celoroční olympiády pro školní děti
2773 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncepce programů primární prevence zaměřených na stravovací návyky žáků
2774 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování distančního materiálu na téma - Úvod do andragogiky
2775 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování edukačního programu k ekologické výchově – „Máme rádi zvířata“
2776 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování preventivního programu v partrnerké nevěře
2777 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování problému kyberšikany a její prevence
2778 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence mentální anorexie v prostředí základních škol
2779 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence šikany v prostředí domova mládeže
2780 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Konkretizace celoročního programu „Návrat dětí k tradicím“
2781 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Konkretizace krátkodobého projektu v činnosti školní družiny
2782 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Konkretizace oboru restaurování sochařských děl ve školním vzdělávacím programu
2783 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Konstruktivistické pojetí výuky vybraných témat kombinatoriky
2784 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kreativní přístupy ve výuce německého jazyka na gymnáziu
2785 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Krevní skupiny AB0 a Rh faktor
2786 2013 PP ThLic. David Bouma, Th.D.
Kritika náboženství podle Feuerbacha s ohledem na tzv. „novou religiozitu“
2787 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Krizový plán školy pro oblast primární prevence
2788 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Křesťanské svátky ve školní družině
2789 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kurz finanční gramotnosti pro studenty středních škol
2790 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kvalita stravování a obezita u žáků ZŠ, SŠ
2791 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
2792 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence
2793 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Kyberšikana a možná prevenční řešení
2794 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kyberšikana ve školských zařízeních
2795 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Letní dětský tábor
2796 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Letní tábory v minulosti a dnes
2797 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Leváctví žáků odborného výcviku v oboru Tesař
2798 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny
2799 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny – drátování
2800 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové zvyky a tradice v období adventu ve školní družině
2801 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lonžování koně
2802 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Malotřídní školy v Královéhradeckém regionu
2803 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
2804 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
2805 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové nástroje středních odborných škol
2806 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mateřská centra
2807 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Média a jejich užívání žáky II. stupně základní školy
2808 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mechanika jízdních kol - didaktické zpracování tématu
2809 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Měsíční plán pro MŠ
2810 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metoda CLIL v ekonomice a podnikání
2811 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodická příručka pro začínajícího učitele - poradenství
2812 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
2813 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy pro výuku buňky na gymnáziu
2814 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy při výuce hygienických požadavků
2815 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodické vedení praxe žáků odborné střední školy v základní škole speciální
2816 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu nové technologie při výrobě čokoládových pralinek
2817 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu, nové technologie při výrobě čokoládových ozdob
2818 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování přípravy hodiny pro děti s poruchami chování a poruchami učení
2819 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - komunikační mix
2820 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - Příčky
2821 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu – Vlasy a prevence vypadávání vlasů
2822 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu ,,Ochrana lesů před poškozováním obratlovci“
2823 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu “Analýza fotografického snímku”
2824 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Biomy světa“
2825 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Cestovní ruch v německy hovořících zemích“
2826 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Marketingový výzkum“
2827 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „MS PowerPoint – proces tvorby prezentace.“
2828 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Podvojné účetnictví“
2829 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Technologie mléka“
2830 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Venkovský cestovní ruch a jeho formy“
2831 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Zkoušení samočinné převodovky 41 TE“
2832 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu cizích slov
2833 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu číselné soustavy a jeho souvislost s výukou IT
2834 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu dobíjecích soustav motorových vozidel
2835 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Druhy a formy cestovního ruchu
2836 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Elektrický proud
2837 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2838 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2839 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
2840 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Chudoba
2841 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Jednobuněčné organismy
2842 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu klimatologie
2843 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu- Kosmetické ošetření pleti
2844 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Krev a krevní skupiny
2845 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Management – podstata, význam a vývoj
2846 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Náklady podniku a způsoby jejich členění
2847 2014 PP Mgr. Irena Kapustová
Metodické zpracování tématu Odraz 20. století v NP Podyjí
2848 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Ochrana životního prostředí pro střední školy
2849 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Počítačové sítě a internet
2850 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu polymery
2851 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu První kroky s textovým editorem MS Word
2852 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu přirozené sušení přířezů pro výrobu hudebních nástrojů
2853 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu sociální služby na střední pedagogické škole
2854 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
2855 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Metodické zpracování tématu šikana
2856 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulátory a tabulky v prostředí MS Office Word
2857 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulkový editor
2858 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Trojúhelníky a jejich konstrukce
2859 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu války prusko-rakouské 1866 při výuce dějepisu na středních školách
2860 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Zakládání staveb
2861 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Základy výpočetní techniky
2862 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Změna skupenství
2863 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu života vybraných biblických postav pro potřeby interdisciplinární výuky středních škol
2864 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na tepelnou ochranu budov
2865 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na akustiku a denní osvětlení
2866 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: " Státní symboly ČR, jejich užívání a ochrana"
2867 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: "Vznik a vývoj Evropské unie."
2868 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: ,,Kování“
2869 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: “ Účtování dlouhodobého majetku“
2870 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Demokracie“
2871 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Deriváty uhlovodíků“
2872 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Drakiáda aneb podzim na vycházkách podle ŠVP“
2873 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Evropská unie a Česká republika“
2874 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Historie ošetřovatelství“
2875 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Hlavní problémy rozvojových zemí na příkladu Indie“
2876 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Holení a úprava vousů, knírů“
2877 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Izolace potrubí a ochrana proti hluku v potrubí“
2878 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Kinematika a dynamika“
2879 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Komplexometrické titrace“
2880 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Nosné zdivo"
2881 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Nové fyzikální teorie“
2882 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Odměňování zaměstnanců“
2883 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu: „Ochrana přírody a krajiny v České republice"
2884 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Pístové spalovací motory“
2885 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Řecká antická filosofie“
2886 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Schizofrenie“
2887 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Sluneční soustava a Vesmír"
2888 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Stropy – strop MIAKO“
2889 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Účetnictví územně samosprávných celků“
2890 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Volby“
2891 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Významné osobnosti českého ošetřovatelství“
2892 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zkoušení brzd automobilů"
2893 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zneškodňování odpadů“
2894 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Antická mytologie
2895 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Člověk jako občan
2896 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Daňová soustava
2897 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Definice a diagnostika školní zralosti
2898 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Dílenské práce
2899 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Domácí násilí
2900 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Environmentální kroužek v lese během čtyř ročních období pro děti mateřských škol
2901 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Etická výchova
2902 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Evropská integrace
2903 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: F. F. Plamínková a její pedagogický odkaz dnešku
2904 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Filmové žánry
2905 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
2906 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
2907 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ
2908 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční poradenství
2909 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Fyziologie rostlin
2910 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Helénistická filosofie
2911 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: humanistická filosofie
2912 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Charakteristika osob s poruchami binokulárního vidění
2913 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Kalkulace nákladů jako východisko pro tvorbu ceny
2914 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kardiopulmonální resuscitace
2915 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Komunikační mix
2916 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Konstrukce skříňového nábytku
2917 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje pro žáky obchodní akademie
2918 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kubismus
2919 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lidská kostra
2920 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lymfatický systém
2921 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: marketing na úrovni Obchodní akademie
2922 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
2923 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
2924 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingový Mix
2925 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Materiály a technologie v dřevozpracujícím průmyslu
2926 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Mediální gramotnost žáků na střední škole
2927 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Metody výuky anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
2928 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Milétská škola
2929 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Moje budoucí partnerství
2930 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Monitoring vybraných vodních bezobratlých v terénu
2931 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Morální rozvoj v rámci předmětu občanská výuka
2932 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Nebezpečí komunikace přes internet
2933 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nivelace
2934 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy obrábění v truhlářské výrobě
2935 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy ve strojním zpracování kamene
2936 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Odbarvování vlasů technikou melírování
2937 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Palivové soustavy spalovacích motorů
2938 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Personalistiky a mzdového účetnictví
2939 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Po stopách svatého Václava ve Staré Boleslavi
2940 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Pohyb v těhotenství
2941 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Postava studenta ve filmu
2942 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Povrchová úprava kovů – zinkování
2943 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Požární disciplíny v kolektivu mladých hasičů
2944 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s fotoaparátem
2945 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s mladým koněm na jízdárně
2946 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Presokratici
2947 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence rozvodovosti
2948 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Problematika drogové závislostí
2949 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Projektové vyučování
2950 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: předmět Úklidové práce v domácnosti v praktické škole dvouleté
2951 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Připouštění koní přirozenou plemenitbou
2952 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Příprava pokrmů z hovězího masa
2953 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava pro kresbu architektury
2954 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava strojního šití
2955 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Rány – poranění kožní struktury
2956 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rasismus
2957 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rodinná výchova – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
2958 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Romové v České republice
2959 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Ruční opracování dřeva
2960 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Společnost, sociální status a role
2961 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stereometrie – Objemy těles (krychle, hranol)
2962 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stropní konstrukce
2963 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Struktura a vlastnosti slitin soustavy Fe-Fe3C a Fe-FeC
2964 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plamenem v oboru Mechanik plynových zařízení
2965 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plastů
2966 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Světová literatura pro děti a mládež – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
2967 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Španělská gastronomie a
stravování
2968 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Technologie přípravy pokrmů -„Omáčky“
2969 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Tepelné zpracování kovů
2970 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Terénní biologie s prvky environmentální výchovy pro studenty středních škol
2971 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tolerování délkových rozměrů
2972 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Trávicí soustava člověka
2973 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tvorba digitálního výukového materiálu pro předmět Výchova ke zdraví v praktické škole dvouleté
2974 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účetní doklady pro žáky obchodní akademie v Praze
2975 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účtování zásob pro žáky obchodní akademie
2976 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Umění secese, dekadence a symbolismu
2977 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Úvod do 3D tisku
2978 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Volba životního partnera a vztahy ve dvojici
2979 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výměna lamely pojezdu
2980 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výroba kalíšků a tenkostěnného skla
2981 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výuka pravidel slušného chování v praktické škole dvouleté
2982 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2983 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2984 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití českých surovin v potravinářstí
2985 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití historických městských a rodových znaků při výuce regionálních dějin na střední škole
2986 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Významné mezníky v dějinách chemie
2987 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Významné osobnosti Starého zákona
2988 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vzděláváním proti projevům prizonizace pro žáky Středního odborného učiliště ve Věznici Světlá nad Sázavou
2989 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základní živiny ve stravě člověka
2990 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy biochemie
2991 2013 PP PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Základy etikety
2992 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Zlatý věk Anglie s využitím mezipředmětových vztahů
2993 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování vybrané kapitoly z biologie rostlin
2994 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování vybraných kapitol z cytologie pro výuku na středoškolské úrovni
2995 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách pro střední zdravotnické školy
2996 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Metodické zpracování: optimalizace komunikačních dovedností v kontextu mediace
2997 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k prohlubování praktických dovedností žáků hotelové školy
2998 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce filosofie na středních školách
2999 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
3000 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál pro praktické vyučování strojírenství a uplatnění absolventů na trhu práce
3001 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika činností hasičského kroužku ve školní družině
3002 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika her ve školní družině
3003 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodika klasického tance exercices a la barrre a její převedení na exercices au milieu
3004 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika přeškolení technického personálu na vrtulník Mi-17 - Pneumatický systém
3005 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky mezipředmětových vztahů u žáků s mentálním postižením
3006 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika výuky navrhování s podporou grafických programů na uměleckých školách
3007 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika výuky Periodické soustavy prvků v návaznosti na stavbu atomu, tvorbu anorganických sloučenin a jejich názvosloví
3008 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky předmětu Občanská výchova na SŠ praktické-specifika práce se žáky s PAS
3009 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky uměleckých kovářů
3010 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika začlenění odborných kurzů na středních školách do výuky
3011 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika zpracování tématu Cestování v předmětu obchodní angličtina
3012 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika zpracování tématu: Dámské podšívkové sako
3013 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky grafických editorů na základní škole
3014 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky základních stavebních látek živé hmoty - cukry, tuky, bílkoviny
3015 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodologické zpracování tématu Management, jeho dělení a funkce
3016 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodologické zpracování tématu: Zdravý životní styl a účelné trávení volného času mládeže
3017 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metody výuky cizích jazyků a jejich výhody a nevýhody
3018 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metody výuky předmětu oděvní materiálů
3019 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Mezilidské a morální hodnoty v praxi školní družiny
3020 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve vyučování Francouzského jazyka na střední škole
3021 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mezipředmětové vztahy v předmětech ekonomika a anglický jazyk na střední průmyslové škole
3022 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Mimoškolní aktivity a trávení volného času dětí z dětských domovů
3023 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Minimální preventivní program „Škola bez drog“
3024 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Minimální preventivní program a práce metodika prevence na gymnáziu
3025 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Minivolejbal v barvách
3026 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místní historické památky v činnosti školní družiny
3027 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místopis cestovního ruchu, udržitelný rozvoj cestovního ruchu
3028 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mobbing - součást doškolování pedagogických pracovníků
3029 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Móda - determinanty v adolescenci
3030 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Moderní deskové hry v činnosti školního klubu
3031 2014 PP Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Moderní technologie ve výuce francouzštiny.
3032 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Motivace žáka 2. stupně základní školy k výuce předmětů přírodních věd
3033 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivace žáků vzdělávaných v podmínkách ústavní a ochranné výchovy ke studiu na střední škole
3034 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivy vedoucí k výběru střední školy obchodní
3035 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možné motivační faktory adolescentů vedoucí ke vzniku bigorexie
3036 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti prevence poruch příjmu potravy u žáků středních škol
3037 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Možnosti prevence předčasných odchodů žáků prvního ročníku ze vzdělávání na střední škole
3038 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti soběstačnosti mentálně postiženého a nevidomého člověka
3039 2011 PP Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Možnosti spolupráce střední školy a knihovny
3040 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Možnosti trávení volného času žáků základních škol v mikroregionu Broumovsko
3041 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Možnosti uplatnění diagnostických metod v práci třídního učitele
3042 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti vodní turistiky v rámci volnočasových aktivit
3043 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit žáků na středních školách ve vybraném regionu Královéhradeckého kraje.
3044 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti výtvarné výchovy při činnostech ve školní družině
3045 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti využití metod alternativního vzdělávání na středních školách v hodinách dějepisu
3046 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti vzdělávání dospělých
3047 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova
3048 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti zlepšení výuky finanční gramotnosti na středních školách
3049 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multikulturní výchova a její podoba v podmínkách základních škol
3050 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Multikulturní výchova na základních školách v anglicky mluvících zemích
3051 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Multikulturní výchova v domě dětí a mládeže
(realizace multikulturní výchovy prostřednictvím výukového programu)
3052 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multimédia v životě středoškolské mládeže
3053 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Muzikoterapie v rámci školní družiny a volnočasových aktivit na základních školách
3054 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka po volnočasových aktivitách na DDM Jihlava
3055 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro děti v Novém Městě nad Metují
3056 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro věkovou kategorii 10-15 let ve Žďáře nad Sázavou
3057 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka využití volného času v domově pro seniory
3058 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Náboženství a kulturní vliv vybraných národnostních menšin ve Velké Británii
3059 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nácvik komunikačních technik pro volnočasové aktivity
3060 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Náměty pro rozvoj prostorové představivosti na střední stavební škole
3061 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činností výchovného poradce na střední škole během školního roku
3062 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činnosti výchovného poradce na základní škole během školního roku
3063 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň práce výchovného poradce na osmiletém gymnáziu z hlediska kariérního poradenství
3064 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Naučné stezky ve vybraných lokalitách obce Hostinné se zaměřením na vodu
3065 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Návrh minimálního preventivního programu pro základní školu
3066 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Návrh naučné stezky s využitím ekologických her
3067 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO Mexika: didaktizace
3068 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Nelegální drogy a společnost
3069 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Netradiční metody výuky hudební výchovy
3070 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
3071 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
3072 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Neverbální komunikace a její využití v pedagogické praxi
3073 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Nevhodné stravovací návyky
3074 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Nezastupitelnost rodičů při výchově ve vztahu k ostatním vychovatelům
3075 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nikotinismus a jeho rozšíření mezi žáky speciální školy
3076 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Oběhová soustava savců: didaktizace
3077 2015 PP RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Odborná exkurze - ekologie rybníka
3078 2013 PP Mgr. Anežka Volková
Odborné soutěže a jejich vliv na motivaci, znalosti a dovednosti v odborném výcviku
3079 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odborný výcvik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Zahradník
3080 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odpočinková činnost ve školní družině s využitím prvků muzikoterapie
3081 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ochrana zdraví – výuka první pomoci na praktické škole
3082 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Opravy benzínových motorů
3083 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace a vedení kroužku „šikulkové“ v rámci školní družiny
3084 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace akce nocování ve školní družině
3085 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Organizace odborného výcviku
3086 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace teambuildingové akce
3087 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Organizace volnočasových aktivit v Domově mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov
3088 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Organizace zimní školy v přírodě
3089 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Osobní pohovor
3090 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Otázka problematiky soužití seniorů ve společnosti
3091 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Participace dětí na koncipování výchovného programu
3092 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Partnerské vztahy očima středoškolské a učňovské mládeže
3093 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Péče o zdraví v chovu psů pro žáky středních odborných škol, oboru kynologie
3094 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Pedagogická diagnostika a individuální studijní plán v přírodovědných předmětech
3095 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Pedagogická interakce a komunikace mezi učitelem a žáky v podmínkách konkrétních škol
3096 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Pedagogické kompetence třídního učitele
3097 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Pedagogické kompetence třídního učitele
3098 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Pedagogicko psychologická diagnostika dětí-cizinců a jejich vřazování do školského systému v ČR
3099 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogický odkaz Eduarda Štorcha
3100 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogika Célestina Freineta a její dopad na současné školství
3101 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Po stopách řemesel a lidových technik
3102 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Počítačová animace pro žáky a učitele druhého stupně ZUŠ
3103 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podmínkové věty jako téma seminářů připravujících studenty na maturitní zkoušku z anglického jazyka
3104 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Podmínky učení ovlivňující vědomosti ze společenských věd u studentů 4. ročníku gymnázia
3105 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podnikání – založení podniku
3106 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podzimní lidové zvyky a tradice ve školní družině
3107 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Pohybové aktivity a jejich vliv na pohybovou úroveň mládeže
3108 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové aktivity na škole v přírodě
3109 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové aktivity u žáků ve školní družině
3110 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové chvilky v prostředí školní družiny
3111 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové kroužky v rámci školní družiny
3112 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pojetí tělového schématu u dospívajících dívek
3113 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pokročilé techniky programování na střední škole
3114 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Poradenské služby a spolupráce s dalšími institucemi ve vybraných zařízeních ve Dvoře Králové nad Labem
3115 2011 PP Mgr. Martin Kaliba
Porovnání klimatu velkých a malých tříd na ZŠ Dobré
3116 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Porovnání učebnic ekonomiky pro střední školy
3117 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Poruchy chování u chlapců umístěných v Dětském domově se školou
3118 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Poruchy učení žáků druhého stupně základní školy
3119 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Postavení a náplň práce výchovného poradce na ZŠ
3120 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení exkurzí v ŠVP
3121 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení procházek, výletů a exkurzí ve vyučovacím procesu
3122 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení vycházek a výletů v činnosti školní družiny
3123 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení vycházky a výletů v činnosti školní družiny
3124 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Postavme školu v Africe
3125 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Postoj žáků k odbornému výcviku
3126 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Postoj žáků k využití digitálních učebních materiálů
3127 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Postoj žáků středních umělecko-průmyslových škol k odborné stáži v podnicích a k praktickému vyučování
3128 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje adolescentů k užívání drog
3129 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje dospívajících k užívání počítačů
3130 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje rodičů k předškolnímu vzdělávání
3131 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje učitelů k využití moderních výukových metod
3132 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke stravování ve školní jídelně
3133 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
3134 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje žáků středních škol k mikropigmentové implantaci - tetování
3135 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Potravinové normy ve školním stravování u oboru kuchař
3136 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Potřeba systému a řádu při eliminaci stresových faktorů u dětí s PAS a kombinovaným postižením
3137 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Povědomí žáků základních škol o náboženských sektách
3138 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozice asistenta pedagoga ve speciálním školství
3139 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozitivní a negativní aspekty alternativního vzdělávání žáků na prvním stupni základních škol
3140 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Poznatkové a dovednostní bilance žáků 9. třídy
3141 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Požární sport v hasičském kroužku
3142 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Práce - rozvoj pracovní výchovy ve školní družině
3143 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Práce asistenta pedagoga
3144 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga
3145 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga na základní škole
3146 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce na počítači pro první ročník odborného učiliště
3147 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Práce s chybou v cizojazyčném vyučování
3148 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Práce s chybou ve vyučování německého jazyka na II. stupni základní školy
3149 2015 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s motorovou pilou
3150 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce s programem Bakalář
3151 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Práce s třídním kolektivem z pohledu výchovného poradce
3152 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na středních odborných školách a učilištích
3153 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na základní škole v oblasti kariérového poradenství
3154 2015 PP Tomáš Komárek
Práce výchovného poradce se zaměřením na klima školy a třídy
3155 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Praktická cvičení z bitmapové grafiky
3156 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pravá mozková hemisféra a její význam pro vzdělávání
3157 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Právní povědomí o šikaně na střední odborné škole
3158 2011 PP PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Prázdninové aktivity pro děti s handicapem
3159 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence bezpečnosti v silničním provozu
3160 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence drogové závislosti ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen
3161 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence konzumace alkoholu u žáků SOŠ
3162 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Prevence kyberšikany u žáků 1. stupně základní školy
3163 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence negativního působení skupiny na jednotlivce
3164 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na gymnáziu se sportovním zaměřením
3165 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na naší škole
3166 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování na ZŠ a tvorba minimálního preventivního programu
3167 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Prevence rizikového chování spojeného s požíváním alkoholu v rámci výuky českého jazyka, přírodopisu, dějepisu a výchovy ke zdraví
3168 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků na základní škole a návrh minimálního preventivního programu
3169 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků na základní škole a vlastní návrh minimálního preventivního programu
3170 2011 PP Mgr. Monika Dušková
Prevence rizikového chování žáků základní školy a realizace Minimálního preventivního programu
3171 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence sociálně patologických jevů na DDŠ
3172 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence šikany na základních školách
3173 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence užívání návykových látek školní družina
3174 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných projevů rizikového chování ve školní družině
3175 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných sociálně patologických jevů v prostředí domova mládeže
3176 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence záškoláctví na základních školách
3177 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence záškoláctví v prostředí základní školy
3178 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Preventivní a resocializační program u dětí v Dětském domově se školou a základní škole Kostelec nad Orlicí
3179 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prezentace patosociálních jevů v bulvárním tisku
3180 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence dětských úrazů
3181 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole
3182 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Primární prevence sociálně patologických jevů v oblasti šikany
3183 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika adaptace studentů v domově mládeže
3184 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika agresivity ve speciální základní škole a možnosti jejího řešení
3185 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Problematika autorského práva v prostředí střední školy
3186 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika drogové závislosti a prevence u dětí
3187 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika hodnocení předmětu Zhotovování zubních náhrad
3188 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika integrace žáků v malotřídní škole
3189 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika leváctví v oboru kadeřník
3190 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika mentální anorexie a bulimie u adolescentů
3191 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika pitného režimu na základních školách
3192 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika plagiátorství u studentů středních a vysokých škol

3193 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika tesání písma do kamene
3194 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Problematika výuky anglického jazyka s integrovaným žákem ve třídě
3195 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika vztahu sportu a návykových látek
3196 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika zneužívání návykových látek na středních školách
3197 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
3198 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
3199 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
3200 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
3201 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Profesní příprava na otevřený trh práce
3202 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Profesní příprava ve výchovném ústavu
3203 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Profil portfolia při studiu odborných předmětů na České lesnické akademii Trutnov
3204 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Profi-volba žáků devátých tříd
3205 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Program: Adaptace - Intervence
3206 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Programovací jazyk SCRATCH a jeho využití při výuce programování na střední škole
3207 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Prohlubování čtenářských dovedností u žáků s mentální retardací
3208 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků s kombinovaným postižením v praktické škole
3209 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků v praktické škole
3210 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Procházka časem po Dvoře Králové nad Labem
3211 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt "Mezinárodní týden" jako prostředek multikulturní výchovy a integrace ve školní družině
3212 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt sportovního soustředění pro děti mladšího školního věku
3213 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt zájmového kroužku se zaměřením na atletickou průpravu
3214 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt: Vánoce ve školní družině
3215 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Projektové vyučování
3216 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Projektové vyučování ve školní družině
3217 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
3218 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
3219 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Projektový den na téma Karel IV. - "Den s Karlem IV."
3220 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Proměny času při práci s dětmi ve školní družině
3221 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Proměny komunikace mezi učitelem a dětmi v preprimárním školství
3222 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení estetické a environmentální výchovy ve školní družině
3223 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem
3224 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Prostředky výuky žáků s více vadami na odborném učilišti.
3225 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Provázání odbornosti a praxe - výuka odborných předmětů
3226 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Prožitková pedagogika v současném školství
3227 2015 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Prvky arteterapie ve výuce výtvarné výchovy
3228 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití, manželství a rodičovství
3229 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití, manželství a rodičovství
3230 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převažující metody vzdělávání v USA
3231 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převládající motivy výběru střední školy
3232 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Převládající motivy výběru střední školy u žáků 9. tříd základní školy
3233 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příčiny nevěry v zaměstnání očima středoškolských studentů
3234 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Příležitosti k učení z textu ve výuce základní (střední) školy
3235 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příměstský tábor, jako volnočasová aktivita o letních prázdninách
3236 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přínos Eduarda Štorcha pro dnešní učitele a jejich odkaz pro současnost
3237 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Případová studie Montesorri školy
3238 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Příprava a realizace celoroční hry
3239 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace studentské výstavy
3240 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace výuky golfu na střední škole v rámci sportovní výchovy
3241 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava adolescentů na odchod z dětského domova
3242 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Příprava klientů dětských domovů na odchod ze zařízení ústavní výchovy
3243 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava klientů výchovného ústavu na testy v autoškole
3244 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava mladého koně pro zápřež
3245 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Příprava na kresbu architektury - metodické zpracování tématu
3246 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava na volbu povolání
3247 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro příměstský tábor
3248 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro skautský tábor
3249 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava učitele odborného výcviku Aranžér-Propagační grafik
3250 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Připravenost žáků na jednotné přijímací zkoušky
3251 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příručka výchovného poradce na střední škole
3252 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k historii volného času
3253 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k jazykové vybavenosti žáků středních odborných učilišť v oblasti anglického jazyka
3254 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k tématu Finanční gramotnost realizovaný na základní škole
3255 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k výuce finanční gramotnosti na střední škole
3256 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek v prevenci konzumace drog v dětském domově
3257 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvěk v prevenci konzumace drog v dětském domově
3258 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přístup žáků středních odborných škol k odborné praxi
3259 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Přístupy k protidrogové prevenci na ZŠ a SŠ
3260 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Psychologická charakteristika školní třídy na gymnáziu
3261 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Psychosociální rozvoj mládeže ve skautingu
3262 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rasy, etnika, národy a národnosti: didaktizace
3263 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace adventních tradic podle lidových obyčejů ve volném čase
3264 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace canisterapie ve školní družině
3265 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace dlouhodobého projektu v činnosti ŠD
3266 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace dopravní výchovy hrou v prostředí školní družiny
3267 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy na základní škole
3268 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy ve školní družině
3269 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace environmentální výchovy v mimoškolní činnosti
3270 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti
3271 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti v podmínkách středních škol
3272 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace fotografické dílny na letním táboře
3273 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace individuálních kompetencí ve školní družině na ZŠ speciální
3274 2015 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Realizace kroužku dramatické výchovy na základní škole
3275 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace literárně dramatické výchovy na základní umělecké škole na téma: Cesta do Betléma
3276 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Realizace mediální výchovy na středních školách
3277 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace netradičního projektu ve školní družině
3278 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace prevence záškoláctví ve školním klubu
3279 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace programu BESIP ve školní družině
3280 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu poznej svoje město
3281 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
3282 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
3283 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Realizace příměstského tábora
3284 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace sportovních her s frisbee ve školním klubu
3285 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace víkendových pobytů v rámci školní družiny
3286 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výchovného projektu Poznáváme kontinenty ve školní družině
3287 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výuky finanční gramotnosti na střední škole
3288 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Reedukace dospívajících žáků s dyslexií v náplni práce výchovného poradce
3289 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Reedukační metody při převýchově dětí s poruchami chování v DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí
3290 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
3291 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
3292 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u budoucích učitelů
3293 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u začínajících učitelů
3294 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
3295 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
3296 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rehabilitační metody v rámci školní družiny na základní škole speciální
3297 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Relaxační cvičení a techniky pro klienty se zdravotním postižením
3298 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Rizika mediální negramotnosti mládeže
3299 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Rizika mediální negramotnosti mládeže
3300 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodilí mluvčí jako učitelé anglického jazyka na českých školách
3301 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodina a její vliv na výběr budoucího povolání mládeže
3302 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3303 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3304 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3305 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
3306 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce v systému školního poradenství
3307 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Romové a majoritní komunita
3308 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Romové v české společnosti – didaktický projekt multikulturní výchovy na střední škole
3309 2012 PP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Rozdíly ve využití volného času žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol
3310 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjející se partnerské vztahy sportovců (žáků středních škol) ubytovaných na domově mládeže při FC Vysočina, a.s. Jihlava
3311 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení dítěte předškolního věku pomocí výtvarných technik
3312 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky u žáků Odborného učiliště
3313 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení sportovních aktivit u dětí ve spolupráci s rodiči
3314 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve školní družině
3315 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Rozvoj komunikační kompetence
3316 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových aktivit ve školní družině
3317 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových možností mentálně postižených
3318 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj sportovních aktivit ve školní družině
3319 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rub a líc trendů směsí v cukrářské výrobě a následný návrat
3320 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ruční zpracování kovů
3321 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné a jiné činnosti ve školních družinách
3322 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné techniky využívané ve školní družině
3323 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť kariérového poradenství pro výchovné poradce na základní škole
3324 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť výchovného poradce na základní škole
3325 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Různé pohledy na klima třídy na vybrané základní škole
3326 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Různorodost individuální výuky zpěvu v prostředí základní umělecké školy
3327 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Řešení morálního dilematu a klima třídy
3328 2011 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Řešení morálního dilematu u pubescentů
3329 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Řešení problému záškoláctví na odborném výcviku žáků středních odborných učilišť
3330 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
S dětmi za "Babičkou" ve školní družině
3331 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sběr a výměna v dětském kolektivu
3332 2012 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Sebehodnocení žáků a klima školní třídy na druhém stupni ZŠ
3333 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Sebepoškozování dětí a adolescentů
3334 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Sebevzdělávání pedagogických pracovníků v základním a středním školství
3335 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Self-efficacy v procesu stávání se učitelem (se zaměřením na skupinu začínajících studentů učitelství)
3336 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexualita seniorů – společenské mýty o sexualitě seniorů
3337 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexuální výchova z pohledu studenta střední školy
3338 2014 PP doc. Jaroslava Severová
Skupinová práce ve výuce grafického designu
3339 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině
3340 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sociálně patologické jevy v pohádkách
3341 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Sociální opora dětí a dospívajících ve školním věku
3342 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální role žáků ve školní třídě
3343 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Sociální výchova na střední škole jako součást školního vzdělávacího programu
3344 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální vztahy mezi žáky 9. třídy základní školy
3345 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Současná práce asistenta pedagoga na střední speciální škole
3346 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Současné postoje k občanství u dospívajících v ČR a jimi navrhované změny
3347 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Soustředění poznatků o botanicky zajímavých lokalitách Týnišťského Poorličí a jejich využití v mimoškolní činnosti
3348 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Speciálně pedagogická péče o studenty SŠ s poruchami
3349 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifické práce výchovného poradce na střední odborné škole
3350 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
3351 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika pedagogického přístupu při edukaci levorukého žáka v praktickém vyučování
3352 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifika volného času středoškolských žáků
3353 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradce na málotřídní škole
3354 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů na čtyřletých gymnáziích
3355 2015 PP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Specifika výuky českého jazyka u žáků s nedoslýchavostí na střední škole
3356 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Specifika vzdělávání žáků s poruchami učení na 2. stupni ZŠ
3357 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifikace outdorových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na zážitkovou pedagogiku
3358 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce mateřské školy a rodiny
3359 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Spolupráce muzea a střední školy
3360 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole
3361 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole. Pedagogicko-výchovný projekt školních klubů v návaznosti na výuku pro žáky 6. tříd základních škol
3362 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Spolupráce rodičů a školy pro žáky s kombinovaným postižením
3363 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáků na základní škole
3364 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce se školním metodikem prevence a dalšími organizacemi
3365 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s ostatními institucemi
3366 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s poradenskými zařízeními
3367 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy se školskými poradenskými zařízeními v Hradci Králové
3368 2014 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Sport jako prostředek resocializace u dětí s nařízenou ústavní výchovou
3369 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Sportovně vzdělávací jednodenní kurzy do venkovského prostoru pro žáky středních škol
3370 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sportovní aktivity a školní vzdělávací program
3371 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Sportovní aktivity jako forma prevence sociálně patologických jevů
3372 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Srovnání školských systémů ve vybraných zemích EU
3373 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Strategie a motivace učení se cizích jazyků žáků 2. stupně základních škol
3374 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Strategie budování autority u začínajícího pedagoga
3375 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Strategie učení německému jazyku na gymnáziu
3376 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu
3377 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu na střední škole
3378 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Stravování na středních školách
3379 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Střední školství pro tělesně postižené v Jánských Lázních
3380 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Střední školy pro žáky s tělesným postižením v ČR
3381 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Student na cestě k učitelské profesi
3382 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Studentské portfolio jako zdroj poznání začínajícího studenta učitelství
3383 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Studijní styl žáka a možnosti jeho formování na základní škole
3384 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Svět knih ve školní družině
3385 2012 PP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
3386 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Syndrom vyhoření u učitelů na středních odborných školách a učilištích
3387 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Systém péče o děti trpící nadváhou a obezitou
3388 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Systém poradenských služeb v České republice a výchovné poradenství na základní škole
3389 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Systém včasné intervence se zaměřením na prevenci kriminality školní mládeže
3390 2011 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Systém včasné intervence se zaměřením na prevenci kriminality školní mládeže
3391 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Šikana na škole a možnosti jejího řešení
3392 2011 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Šikana ve škole a možnosti jejího řešení
3393 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Škola v přírodě s výukou zimních sportů
3394 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Školní družina
3395 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Školní družina jako instituce a současný pohled rodičů na ni
3396 2015 PP Tomáš Komárek
Školní poradenské pracoviště
3397 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Školní šikana a metody prevence v hodinách občanské a rodinné výchovy na II. stupni základní školy
3398 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Školní zahrada ve výuce biologie na střední škole
3399 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Tanec jako součást pohybové přípravy dětí
3400 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické školní exkurze ve vztahu k ŠVP
3401 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické výlety a exkurze do okolí školy
3402 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tematický plán školní družiny
3403 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky do okolí základní školy
3404 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky k základům architektonických stylů
3405 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené výlety a vycházky do okolí školy
3406 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teoretická a praktická příručka pro začínající kuchaře v rámci odborného výcviku: Úprava vepřového masa
3407 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Teoretické a praktické aspekty trávení adventního času ve školní družině
3408 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Teorie a praxe využití ICT ve výuce na II. stupni základní školy
3409 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teorie barev ve výuce výtvarné výchovy na střední škole
3410 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Těšíme se na vánoce v mateřské škole
3411 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Textilní výtvarné techniky a možnosti jejich využití při práci s dětmi
3412 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Thaletova věta
3413 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Toulky historií mého města
3414 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trávení volného času se zaměřením na zvyky a tradice
3415 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3416 2011 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Třídnické hodiny jako prostředek práce výchovného poradce a třídního učitele
3417 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Tvorba digitálních učebních materiálů
3418 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Tvorba studijních textů pro výuku základů žurnalistiky
3419 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek a grafů v tabulkovém editoru EXCEL – Komplexní didaktické zpracování tématu pro základní školu
3420 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek v HTML (komplexní didaktické zpracování tématu)
3421 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba webových stránek při výuce výpočetní techniky na střední škole
3422 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba zásobníku postřehových her pro školní družinu
3423 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvoření loutek a loutkového divadélka v DDM
3424 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvořivé dílny - vánoční tradice ve školní družině
3425 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učebna v přírodě: ekologické vycházky územím chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
3426 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učitel Antonín Kavka a jeho odkaz dnešku
3427 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Učitel pohledem dnešních žáků
3428 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Údržba prádla: didaktizace
3429 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Úloha her rozvíjející tvořivost ve školní družině
3430 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Úloha školních jídelen a postoje žáků ke školnímu stravování na ZŠ.
3431 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Úloha výchovného poradce při volbě povolání žáků v základních školách speciálních
3432 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění absolventů automobilních oborů škol Pardubického kraje.
3433 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění aktivizačních metod v anglickém jazyce na úrovni střední školy
3434 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění alternativních metod vánočních rituálů ve školních družinách
3435 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Uplatnění anglického jazyka v rámci mezipředmětových vztahů na střední škole
3436 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění Besipu v činnostech školní družiny v málotřídní škole
3437 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění evaluačních nástrojů v prostředí základní umělecké školy
3438 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění finanční gramotnosti na Gymnáziích a Středních odborných školách
3439 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině
3440 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině v místnosti
3441 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině ve vnitřních prostorách
3442 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidové tradice ve školní družině o Vánocích a Dušičkách
3443 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
3444 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
3445 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
3446 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
3447 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
3448 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
3449 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3450 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3451 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
3452 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
3453 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
3454 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na Škole ekonomiky a cestovního ruchu
3455 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na úrovni střední školy
3456 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na základní škole speciální
3457 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce anglického jazyka na úrovni střední školy
3458 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění muzikoterapie ve školní družině
3459 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění netradičních aktivit v práci školní družiny
3460 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatnění netradičních didaktických pomůcek pro zdokonalování motorické činnosti dětí ve školní družině
3461 2011 PP Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Uplatnění obecné didaktiky při výuce cizích jazyků
3462 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění organizačních forem výuky v předmětu český jazyk
3463 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění počítačových her ve výuce na střední škole
3464 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uplatnění progresivních technologií ve výuce
3465 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Uplatnění prvků environmentální výchovy v dětských klubech
3466 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění regionální literární tradice při vycházkách a výletech v okolí školy
3467 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění sportovních aktivit ve školní družině a ve sportovním kroužku
3468 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění tematicky pojatých vycházek v mimoškolním čase
3469 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních tradic ve školní družině
3470 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních zvyků a symbolů v činnosti školní družiny
3471 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek a výletů v prostředí domova mládeže
3472 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek do okolí Dačic v činnosti školní družiny
3473 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek, výletů a exkurzí v regionu školy v intencích školního vzdělávacího programu
3474 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění znalostí z hodin textilní technologie v praxi
3475 2011 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatňování kázně v rámci působení pedagoga volného času
3476 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatňování mezipředmětových vztahů ekonomika - anglický jazyk na Střední průmyslové škole
3477 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatňování vycházek, výletů a exkurzí do okolí školy
3478 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatňování zásad názornosti v environmentální výchově
3479 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Úprava ŠVP Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) na SPŠKS Hořice - zavádění nové technologie CNC strojů
3480 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Úvod do práce s keramikou u žáků 1. tříd základní školy
3481 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Užití mezipředmětových vztahů ve výuce na středních školách
3482 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Užívání alkoholických, tabákových výrobků a návykových látek u studentů středních škol v Pardubicích
3483 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoce ve školní družině
3484 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční jarmark ve školní družině
3485 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční svátky ve školní družině
3486 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční výzdoba společných prostor internátu
3487 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční zvyky a tradice Podkrkonoší v prostředí školní družiny
3488 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vegetativní a generativní orgány rostlin
3489 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce – svátky Jara v činnosti školní družiny
3490 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v české gastronomii
3491 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v mateřském centru Rolnička
3492 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vícedenní pobyt dětí v přírodě jako součást výuky ve školní družině
3493 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vizuální paměť a její využití ve výuce
3494 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vliv folklorních aktivit na rozvoj dítěte
3495 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv hudebních stylů na adolescenty
3496 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Vliv mediální výchovy k prevenci násilí
3497 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Vliv médií na čtenářskou gramotnost žáků středních škol
3498 2011 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Vliv míry laterality na praktický výcvik pomocných stavebních prací zámečnických a tesařských
3499 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Vliv neuspokojenosti sociálních potřeb na výskyt patologických jevů v adolescenci
3500 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Vliv sebehodnocení na osobnostní rozvoj žáků
3501 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vnímání sebe sama z fyziologického pohledu u dětí mateřské školy
3502 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Volba povolání - didaktický projekt žáků 9. ročníku
3503 2011 PP Mgr. Libuše Třískalová
Volba povolání a kariérní poradenství u žáků 9. tříd základní školy
3504 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity a zájmy žáků základní školy na 1. stupni
3505 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v našem městě
3506 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chlapců v DD Klánovice
3507 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chovanců v dětských domovech v době hlavních školních prázdnin
3508 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů domova pro osoby s mentálním postižením
3509 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů pro děti ohrožené či zasažené sociálním vyloučením
3510 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením
3511 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity v azylovém domě pro matky s dětmi
3512 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity v prostředí domova mládeže
3513 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejich účastníků
3514 2011 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejích účastníků
3515 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základní školy
3516 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity žáků prvního a druhého ročníku základní školy ve školní družině
3517 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Volnočasové aktivity žáků Střední zdravotnické školy v Praze
3518 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volný čas a jeho využití v životě školní mládeže
3519 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Volný čas a zájmové aktivity v domově mládeže
3520 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas mládeže
3521 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas studentů na DM
3522 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Vybraná specifika rodinné výchovy v mateřských centrech
3523 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vybraná témata ve výuce občanské nauky
3524 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vybrané aktivizační metody a formy výuky při výuce ekonomiky a podnikání
3525 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané kapitoly finanční gramotnosti
3526 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané otázky finanční gramotnosti
3527 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vybrané tradice v činnosti školní družiny
3528 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výcvik asistenčních a vodících psů dle individuálních potřeb klienta
3529 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a exkurze v Trutnově a jeho okolí v rámci výuky zeměpisu
3530 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety po okolí
3531 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí střední školy
3532 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3533 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3534 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
3535 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky po Jihlavě a jejich uplatnění v činnosti školní družiny
3536 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v činnosti školní družiny
3537 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Vycházky v mimoškolním čase
3538 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v rámci výuky na střední škole u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3539 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky za architekturou Hradce Králové pro školní družiny
3540 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova a integrace dětí imigrantů a psychosociální klima třídy
3541 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova dětí se zaměřením na tělesné tresty – historický exkurz
3542 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Výchova instruktorů v Asociaci turistických oddílů mládeže
3543 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova k třídění odpadů u jedinců se speciálními potřebami
3544 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova ke zdravému životnímu styly u dětí mladšího školního věku
3545 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Výchova ke zdraví – učební text
3546 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova První pomoci ve školní družině
3547 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova v rodině a její vliv na dítě
3548 2011 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova ve vícejazyčných rodinách
3549 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovná zařízení po vyučování
3550 2011 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výchovné a vzdělávací problémy žáků ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí
3551 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
3552 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
3553 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce a povinná dokumentace
3554 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce na škole
3555 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výkon ústavní a ochranné výchovy
3556 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety a vycházky ve speciálním školství
3557 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety na kolech v mimoškolní činnosti
3558 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
3559 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
3560 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování manuálu sportovního kroužku barevného minivolejbalu
3561 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výtvarná dílna jako nezbytná součást činností 1. stupně ZŠ
3562 2011 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Výtvarná výchova jako prostředek adaptace středoškoláků na nový kolektiv
3563 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výtvarné aktivity ve školní družině
3564 2014 PP Mgr. Lubomír Netušil
Výtvarné hry s písmem
3565 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarné zpracování tématu „LED“ v ZUŠ
3566 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarně-pedagogický projekt pro žáky s více vadami
3567 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výtvarný projekt „Velikonoční výstava“
3568 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vyučovací hodina studentů PdF při pedagogické praxi
3569 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka anglického jazyka v prostředí exkurze do zahraničí
3570 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka anglického jazyka ve školní družině
3571 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka finanční gramotnosti na SŠ
3572 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka hardwaru na střední škole v hodině Informační a komunikační technologie
3573 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Výuka hry na zobcovou flétnu v mateřských školách
3574 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka komunikačních specifik u osob s postižením na středních odborných školách
3575 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka logopedie na středních odborných školách
3576 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka marketingu na středních školách
3577 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka matematiky pomocí digitálních učebních materiálů
3578 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka neslyšících v bikulturním prostředí a související sociokulturní hendikep
3579 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka odborného výcviku
3580 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka Programového vybavení na střední škole
3581 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka projektu "Právo pro každý den" v rámci preventivně výchovné činnosti na středních školách
3582 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka předmětu Rukodělné činnosti v praktické škole, se zaměřením na žáky s autismem
3583 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka reálií Velké Británie na víceletém gymnáziu
3584 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka religionistiky na středních školách
3585 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka sebeobrany v oboru Bezpečnostně právní činnost
3586 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka sociální práce na střední škole
3587 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka stromolezectví a sběru semen z vysokých stromů na České lesnické akademii v Trutnově
3588 2012 PP PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Výuka systematické hudební teorie na základní umělecké škole
3589 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka tyflopedie na středních odborných školách
3590 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka v plavecké škole
3591 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití canisterapie v předškolních zařízeních
3592 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití četby ve školní družině k realizaci tematického okruhu „Místo, kde žijeme“
3593 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití e-learningu ve výuce odborných předmětů na střední škole
3594 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití environmentální výchovy ve školní družině
3595 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití Evropské dobrovolné služby v prostředí zájmového vzdělávání
3596 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hiporehabilitace u dětí prvního stupně základní školy
3597 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hmatové knihy pro rozvoj dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku
3598 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití ICT v oblasti logopedické intervence
3599 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití informatiky při výuce finanční gramotnosti
3600 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule jako didaktického prostředku na základní škole praktické
3601 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v praktickém vyučování
3602 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití kukuřičné siláže pro bioplynové stanice
3603 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití materiálních didaktických prostředků na středních školách
3604 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití mediální výchovy ve volném čase žáků střední školy
3605 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití místních tradic při vycházkách a výletech v činnosti školní družiny
3606 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití multismyslové relaxační místnosti - Snoezelen na speciálních školách
3607 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů v prostředí školní družiny
3608 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů ve výtvarných činnostech v prostředí zájmového vzdělávání
3609 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektové metody při volnočasových aktivitách na základní škole
3610 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektového tvoření a vzdělávání ve školní družině
3611 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
3612 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
3613 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků ergoterapie ve výuce pracovního vyučování na základních školách
3614 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití přírodních materiálů ve školní družině
3615 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití přírodnin v prostředí školní družiny v průběhu roku
3616 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionální historie při výuce
3617 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionálních vánočních zvyků a tradic ve školní družině
3618 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití Snoezelenu v praxi
3619 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití teambuildingových kurzů při výchově dětí
3620 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití technik moderního umění k rozvoji výtvarného vyjádření žáků
3621 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití tématu Advent pro činnost školní družiny
3622 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití trampolín pro děti
3623 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití vánočních tradic ve školní družině
3624 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času seniorů v domově pro seniory
3625 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času u dětí
3626 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití výukových metod v muzejním prostředí
3627 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití zpěvu a hudby ve školní družině
3628 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využívání informační gramotnosti u odborných předmětů na středních školách
3629 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využívání nesouvislých textů ve výuce na střední (základní) škole
3630 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vývoj dějepisného vyučování v Československu ve 20. století
3631 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj dítěte předškolního věku
3632 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj speciálního školství v České republice po roce 1989
3633 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vývoj školních dovedností
3634 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Vývoj vztahu žáků základní školy k osobnosti učitele
3635 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam a propojení teorie a praxe v ekonomickém vzdělávání
3636 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Význam rodiny pro utváření osobnosti žáka II. stupně základní školy
3637 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam skupinové práce ve vzdělávání
3638 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam tematických exkurzí pro volbu povolání
3639 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Význam vánoční výstavy v činnosti ŠD
3640 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Významné dny v českém kalendářním roce a jejich využití ve školní družině
3641 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávací aktivity ve školní družině
3642 2011 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávání dětí cizinců na základních školách
3643 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vzdělávání žáků minoritních skupiny v sociálně odloučené oblasti
3644 2011 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vzduchové brzdy (komplexní didaktické zpracování tématu)
3645 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vztahy mezi žáky ve školní družině
3646 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vztahy žáků v VI. B
3647 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Waldorfská škola ve srovnání
3648 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění environmentální výchovy do volnočasových aktivit
3649 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění etikety do programu školní družiny
3650 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění nácviku první pomoci do činností ve školním klubu
3651 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění první pomoci do programu školní družiny
3652 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění regionálních potravin do výuky na středním učilišti
3653 2011 PP Mgr. Leoš Šebela
Zájem a motivy na sportovních činnostech u adolescentů
3654 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem dětí o atletiku
3655 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem o volnočasové aktivity u děvčat v DD Klánovice
3656 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.