28.9.2016
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2013 AJ Mgr. Jan Suk
9/11 a konspirační teorie
2 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Americký transcendentalismus : pojetí přírody v díle H. D. Thoreaua a R. W. Emersona
3 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Anglická logonyma v Hradci Králové
4 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglická společnost přelomu 18. a 19. století v prózách Jane Austen
5 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anglické neologické výpůjčky v současném francouzském tisku
6 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Angličtina na 1. stupni ZŠ hrou
7 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Angličtina ve firemním vzdělávání
8 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické a společenské aspekty díla Elizabeth Gaskellové
9 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Bilingvismus a bilingvní rodiny v českém prostředí
10 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Bilingvní vzdělávání zaměřené na francouzštinu a angličtinu v České republice
11 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Biografie Jane Austenové a její odraz ve vybraných románových dílech
12 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Britská a americká angličtina v synchronním pohledu
13 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
C.S.Lewis: Mezi teologií a literaturou
14 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Carrollova Alenka v říši divů jako významné dílo žánru "nonsense"
15 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dějepis ve výuce anglického jazyka - metoda CLIL
16 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Deviantní postava v díle Chucka Palahniuka
17 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Didaktické materiály zlepšující kvalitu výuky francouzského jazyka na základní škole
18 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Diferenciace ve výuce cizích jazyků
19 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Dramatické techniky ve výuce francouzského jazyka na základní škole
20 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny na základní škole
21 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Duch renesance v díle Geoffreyho Chaucera
22 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Důsledky cromwellovské republiky pro stuartovskou Británii
23 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Duševní rozkol: postavy a motivy v dílech Swati Avasthi
24 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Dvacet let družby mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer
25 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v angličtině - práce s jednotlivcem
26 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
27 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
E-learning a testování
28 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Erasmus pro všechny
29 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Erotické prvky v anglicky psané literatuře
30 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fastfoodu a jeho vliv na současnou americkou kulturu
31 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fotbalu v USA
32 2013 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Francouzská filmová tvorba nového tisíciletí
33 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Francouzský institut v Praze včera a dnes
34 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Frankofonní Vietnam – po stopách Francie
35 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Funkce a struktura imperativu v Pygmalionu G.B.Shawa
36 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Gertruda Steinová a ztracená generace
37 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hororové povídky E. A.Poea a gotický román
38 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity na slovní zásobu v angličtině
39 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro rozvoj slovní zásoby v angličtině
40 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro slovní zásobu v angličtině
41 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Humor a estetika stand-up komedie v díle Forced Entertainment a Ricky Gervaise
42 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jack London a E. Hemingway - život, dílo a smrt
43 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jane Austenová a Anglie na začátku 19. století
44 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Jindřich VIII. a role žen v jeho životě
45 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
46 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Kolotour - cyklistické prázdniny z lingvistického pohledu
47 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Komunikace v bilingvní rodině
48 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Konflikt v Severním Irsku
49 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Korsika, jedna z nejkrásnějších destinací Francie
50 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Krach Detroitu
51 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Kultura a tradice severoamerických indiánů v 21. století
52 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Lexikální analýza dvou vybraných povídek Williama Saroyana
53 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Lucy Doležalová, anglická "válečná nevěsta" a překladatelka českých autorů
54 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Maskovaná rasová diskriminace v USA
55 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Metafora v sonetech Williama Shakespeara
56 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve výuce francouzského jazyka na střední škole
57 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
58 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Motivační aktivity v angličtině pro středoškoláky
59 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Možnosti vedoucí ke zkvalitnění výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ
60 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mytologické motivy v románech J.K.Rowlingové
61 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mytologické prvky v próze J.R.R. Tolkiena
62 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Nabokovova Lolita a Burgessův Mechanický pomeranč: text a filmová verze
63 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské motivy v prozaickém díle A. C. Clarkea
64 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Obsahově a jazykově integrované učení - angličtina a dějepis
65 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Ann Bronteové v jejích románech
66 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Jane Austenové v románech Pýcha a předsudek a Rozum a cit
67 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz skotské historie v díle Waltera Scotta a Diany Gabaldon
68 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz společenských hodnot v románu Waltera Scotta Ivanhoe
69 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Organizační formy práce v angličtině
70 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Osobnostní rozvoj žáka v hodinách angličtiny na střední škole
71 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Paralelní rysy Orwellova románu 1984 a totalitního Československa
72 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Párová práce v angličtině
73 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Partnerská města Hradce Králové
74 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v jižní Francii
75 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v kraji Provence
76 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Podpora dovednosti čtení prostřednictvím dětské literatury na 1. stupni základní školy
77 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Porovnání prezentace reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných středoškolských učebnicích
78 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Porovnávání výuky francouzského jazyka na vybraných školách Královéhradeckého kraje
79 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Postkoloniální prvky a estetika In-Yer-Face v dramatickém díle Taniky Gupty
80 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Postoje žáků k angličtině
81 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Charlese Bukowskiho
82 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Raye Bradburyho: Sci-fi a horor
83 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Poznáváme Nikosii a její památky
84 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Poznejte zajímavá místa státu Kalifornie
85 2013 AJ Mgr. Helena Polehlová
Praha za 48 hodin
86 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Praktická ukázka využití aktivizačních didaktických postupů ve výuce předložek ve francouzském jazyce
87 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Problematika genderu v díle Virginie Woolfové
88 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika osvojování odborné terminologie v angličtině
89 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika výuky angličtiny v učňovských oborech
90 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Procházka Paříží druhé poloviny 19. století
91 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojení výuky anglického jazyka a tělesné výchovy na střední škole
92 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Próza R. L. Stevensona jako odraz jeho životních zkušeností a postojů
93 2015 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky gotického románu v dílech Záhady Udolfa Anne Radcliffové a Frankenstein Mary Shelleyové
94 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky humoru v románových dílech Jane Austenové a Charlese Dickense
95 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky In-Yer-Face divadla v tvorbě Sarah Kane a Marka Ravenhilla
96 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky propagandy v Shakespearových postavách Jindřicha IV., V. a VIII
97 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky rasismu v americké hip-hopové kultuře
98 2015 AJ Mgr. Michal Pištora
Prvky zážitkové pedagogiky ve výuce reálií USA
99 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Přelet nad kukaččím hnízdem:: kniha, český překlad a film
100 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Příběh jako zdroj pro rozvoj jazyka
101 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Přínos zahraničních výjezdů pro českého středoškoláka
102 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy ve vybraných dílech R.L.Stevensona
103 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Novém Zélandu
104 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování po zámcích na Loiře
105 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování za krásami Provence
106 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Rasová segregace v americkém filmu
107 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie anglofonních zemí jako zdroj rozvoje jazyka a dovedností
108 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Reálie Kolínska v hodinách anglického jazyka
109 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Recepce 9/11 v současné americké kultuře
110 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
111 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Rob Roy v kontextu prozaického díla Waltera Scotta - fikce a realita
112 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Role britské královské rodiny v 21. století
113 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Romány Charlese Bukowského
114 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvíjení čtenářské gramotnosti v angličtině
115 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině
116 2015 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině na 2. stupni základní školy
117 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj slovní zásoby v odborném jazyce
118 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce výslovnosti ve vybraných učebnicích angličtiny
119 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
SF povídka - základní charakteristika žánru
120 2015 AJ Mgr. Jan Suk
Silné ženy v románech Prairie Trilogy spisovatelky Willy Cather
121 2015 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Srovnání anglických a českých idiomů obsahujících názvy oblečení
122 2015 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Strategie učení cizího jazyka
123 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Teaching English at Secondary Schools in the Czech Republic and in Norway
124 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Tělo jako obscénní prvek v dílech Milenec lady Chatterleyové a Odysseus
125 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Téma obsese ve filmech Darrena Aronofskyho
126 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Téma strojírenství ve výuce angličtiny
127 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tennessee Williams a jeho hra Kočka na rozpálené střeše
128 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Testování v angličtině na základních a jazykových školách
129 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Topos jedu v díle Agathy Christie
130 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
131 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
132 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tři typy dystopických románů: My, Konec civilizace a 1984
133 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Tudorovci: fakta vs. fikce
134 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Učebnice anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - analýza a srovnání
135 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Úroveň angličtiny u žáků posledního ročníku základních škol
136 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny s důrazem na černošské nářečí
137 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny u českých studentů
138 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Versailles a jeho osudové ženy
139 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
140 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Vliv britské kolonizace na současnou Nigérii
141 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Vliv gotického románu na dílo Northanger Abbey Jane Austenové
142 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Platónovy Republiky na dystopická díla A.Huxleyho a G.Orwella
143 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Vnímání cizineckého přízvuku v angličtině nerodilými mluvčími
144 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vybrané aspekty díla Oscara Wilda
145 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Výslovnost ve výuce anglického jazyka
146 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výtvarné umění prostřednictvím anglického jazyka
147 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Výuka anglického jazyka z pohledu studenta oboru učitelství angličtiny
148 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v malých skupinách
149 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v mateřských školách
150 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
151 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Využití dramatické výchovy při vyučování anglické gramatiky
152 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
153 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití literárního díla v hodinách angličtiny na základní škole
154 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Využití písně ve výuce francouzštiny
155 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
156 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj postavy Sherlocka Holmese v tvorbě Arthura Conana Doyla
157 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
William Blake: Písně nevinnosti a zkušenosti
158 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zhoubná kniha: aspekty Wildova románu Obraz Doriana Graye
159 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v díle Charlese Dickense
160 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Zobrazení mládí v Obraze Doriana Graye Oscara Wilda ve výuce anglického jazyka
161 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zrození superhrdiny v díle Michaela Chabona "The Amazing Adventures of Kavalier & Clay" a ve "zlatém věku" komiksu
162 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Zvláštnosti ragby ve Francii - jeho historie a jazyk
163 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Žáci s SPU a maturita z angličtiny
164 2012 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy v komediích Williama Shakespeara
165 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy ve vybraných románech Thomase Hardyho
166 2012 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Ženy - autorky ve francouzské literatuře 17.století
167 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Ženy Velké Británie napříč kulturním a literárním životem
168 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Život a kultura indiánů Cherokee se zaměřením na jejich psaný jazyk
169 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
170 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
171 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
3D technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
172 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Analýza artefaktů z produkce soudobé keramické dílny. Aplikace metody
173 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Analýza pohřebiště lužických popelnicových polí v Ostroměři (okr. Jičín)
174 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza souboru nálezového fondu středověkých militarií Muzea Východních Čech v Hradci Králové
175 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
176 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
177 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní plastika moravské malované keramiky (Typologie, rozbor a možný význam)
178 2012 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Archeologické doklady lovu v paleolitu a mezolitu v Evropě
179 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Archeologické doklady umělých zdrojů osvětlení z období středověku a raného novověku se zaměřením na keramiku
180 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Archeologické nálezy na území Chrudimi
181 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Archeologické nálezy středověké výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
182 2013 ARCH Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Archeologický průzkum hradního návrší Potštejn pomocí detektoru kovů
183 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Bronzové dýky staršej doby bronzovej na východnom Slovensku
184 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Čtyřúhelníkové valy - Markvartice ve Východních čechách v době laténské
185 2014 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
186 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
187 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Dějiny pravěku ve výuce dějepisu a muzejní pedagogice
188 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Doklady mladopaleolitického umění v gravettienu / pavlovienu
189 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Drobnotvará industrie starého paleolitu ve střední Evropě
190 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Dřevěná vědérka z doby římské a doby stěhování národů na území ČR
191 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace chronologického vývoje osídlení kultury popelnicových polí na území města Jaroměře
192 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace únětického pohřebiště v Polepech u Kolína
193 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické měděné předměty na Moravě. (Společenská reflexe, otázka importů a technologie)
194 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické předměty z mědi v Čechách (Typologie, kulturní zařazení, importy, technologie, gender a společenská reflexe)
195 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitický šperk z mědi a drahých kovů v Čechách a na Moravě (Technologie, typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenská reflexe)
196 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Enviromentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
197 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Environmentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
198 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Etruské nástěnné umění
199 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Experimentální studium redukce železné rudy a zpracování železné houby v době laténské
200 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Exponované lokality Českého středohoří a jejich role v pravěkém náboženství
201 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Figurální stély 3. tisíciletí před Kristem v Evropě
202 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu ,,zvláštních okolností" ve východních Čechách
203 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu „zvláštních okolností“ ve východních Čechách
204 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze neolitického osídlení ve vybraných regionech: Možnosti elektronické publikace dat a analýzy v prostředí geografických informačních systémů
205 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologické výzkumu na katastru Droužkovic
206 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologického výzkumu na katastru Svijany
207 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodetické přístroje a jejich využitelnost v archeologii
208 2014 ARCH Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Gravettienská sídliště na území Čech, Moravy, západního Slovenska, východního Německa, jižního polska a severního Rakouska
209 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
210 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
211 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Ralsko a jeho zázemí a archeologických pramenech
212 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách, její vztah k sousedním kulturám
213 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách. Její vztah k sousedním kulturám
214 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Opočenska
215 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Rychnovska
216 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Intruze a superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
217 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Jaroměřsko v době římské
218 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
219 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
220 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Keramické soubory mohylové kultury ze středního Polabí
221 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramický odpad na lokalitě Tuněchody u Chrudimi
222 2012 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Konstrukce a funkce dlouhých domů v etnografickém kontextu. Aplikovaná 3D rekonstrukce
223 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Křesací soupravy doby římské v Čechách a na Moravě
224 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura nálevkovitých pohárů ve východních Čechách (Rozbor nálezových souborů, sídelní strategie, fenomén výšinných sídlišť, pohřební ritus: genderové a sociální odlišnosti)
225 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura zvoncovitých pohárů ve středních Čechách
226 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténská keramika na Chrudimsku
227 2013 ARCH Tomáš Mangel
Laténské bojovnické pohřby z období LT B-C1 ve východních Čechách
228 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení v povodí Divoké Orlice, Kněžné a Bělé
229 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Laténské osídlení v povodí říčky Bystřice
230 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Lengyelská kultura z Čech (Dynamika šíření, sídelní strategie, sídliště s rondely, hroby, společenské změny)
231 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Mapování kontur a jeho využití v archeologické analýze. Aplikace metody
232 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Mlecí zařízení v halštatu a laténu Východních Čech
233 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny
234 2012 ARCH PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzejní evidence archeologických nálezů
235 2013 ARCH doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nález mincí z Vysokého Mýta
236 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Nálezové kontexty depotů z období pravěku
237 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nálezy broušené industrie v nesídelní oblasti východních Čech. Geografická struktura nálezů
238 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Nálezy lengyelské kultury na polykulturním sídlišti v Třebosicích (okr. Pardubice)
239 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na území Kolína
240 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nástroje používané v pravěkém zemědělství a způsoby hospodaření v neolitu
241 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Nástroje, výrobní prostředky a výrobní technologie v halštatských Čechách
242 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické a eneolitické artefakty jako zbraně
243 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické sídliště Smiřice, okr. Hradec Králové (Vyhodnocení archeologického výzkumu)
244 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Neolitické sídliště v Lošticích v kontextu neolitického osídlení povodí horní Moravy
245 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Netradiční architektonické prvky na HaD/LtA hradištích ve střední Evropě
246 2013 ARCH Tomáš Mangel
Netypické polohy s doklady laténských aktivit ve východních Čechách
247 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
O pohřebním ritu kultury se šňůrovou keramikou v Čechách
248 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Obilné silo v pravěku
249 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve Východních Čechách
250 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve východních Čechách
251 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Osídlení Broumovského výběžku ve středověku
252 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ozdoby v neolitu a eneolitu Moravy. (Typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenský význam)
253 2014 ARCH Mgr. Martin Novák, PhD.
Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
254 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Počátky města Police nad Metují ve světle archeologických nálezů
255 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Počátky města Třebechovice pod Orebem ve světle archeologických nálezů
256 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových polí
257 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby žen ve starším pravěku Čech
258 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřebiště kulturního komplexu lužických popelnicových polí v Určicích – Kumberkách (okr. Prostějov)
259 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus a společenská struktura kultury Maroš v Severním Srbsku
260 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pohřební ritus v eneolitu (Ustálení pohřebního ritu, znaky genderových rozdílů, odraz specializace a sociální stratifikace)
261 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřební ritus vinařické skupiny a pohřbívání u ostatních polabských Germánů v 5. století
262 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Porovnání náplně mohylových skupin v Čechách
263 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Porovnání prediktivních modelů s reálnou archeologickou situací na příkladě sídlištního komplexu Stolany (okr. Chrudim)
264 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Pozdně halštatská až časně laténská hradiště s funkcí tzv. centrálních míst ve Středních Čechách a struktura osídlení v jejich okolí
265 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pozdně římské importy v Čechách (4.-5. století)
266 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pravěká polozemnice
267 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prezentační geodatabáze archeologických dokladů na katastrálním území Lochenic
268 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny gravettských sídlišť ve střední Evropě
269 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
270 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
271 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na Ha D – Lt A sídlišti v Tuněchodech
272 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na laténském sídlišti ve Slepoticích
273 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Průzkum odvodňovacích a větracích systémů kláštera theatinů v Praze a zpracování dokumentace v prostředí AutoCAD
274 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Přehled kvantitativních metod klasifikace. Teorie a metoda v archeologii
275 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Rekonstrukce pohřebních zvyklostí v období zvoncovitých pohárů na základě pohřebiště Hoštice I
276 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Rondely v Čechách jako fenomén mladého neolitu
277 2012 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Rozmístění odpadních jímek jako ukazatel změn parcelního systému v Hradci Králové na základě vybraných příkladů
278 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské meče u Markomanů a Kvádů (Nálezy z ČR, Slovenska a Dolního Rakouska)
279 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské přilby ve druhém století našeho letopočtu
280 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie eneolitického osídlení severní Moravy (Struktura, prostorová a kulturní analýza, rozdíl oproti neolitu, význam oblasti)
281 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie řivnáčské kultury
282 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v horním Polabí v období mladšího neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, KVK). Labe jako důležitý akulturační koridor
283 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v povodí Jizery v neolitu a eneolitu (Struktura, prostorová a kulturní analýza osídlení, význam oblasti, vnější, formální, a vnitřní, společenské rozdíly)
284 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště lužických popelnicových polí v Černožicích, okr. Hradec Králové
285 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště mladší a pozdní doby bronzové v Nových Dvorech-Bažantnici (okr. Kutná Hora)
286 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LNIL a MML Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
287 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LnK a MMK Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
288 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště únětické kultury v Plačicích, okres Hradec Králové
289 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště z pozdní doby bronzové v Černožicích, okr. Hradec Králové
290 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony s cibulovitými knoflíky v Čechách a na Moravě
291 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony vinařické skupiny
292 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony ze starší doby římské na sídlišti v Nové Vsi u Kolína
293 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Stavby a kultovní objekty na pohřebištích doby římské u Markomanů a Kvádů
294 2014 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura neolitického osídlení ve východních Čechách
295 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura osídlení s lineární keramikou ve vztahu k Podkrkonošské pahorkatině
296 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Středověké a novověké kachle z Palackého náměstí v Jevíčku
297 2013 ARCH PhDr. Jan Frolík, CSc.
Středověké osídlení na Hlinecku
298 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Studium zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých rybníků na Pardubicku z leteckých snímků
299 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
300 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Štípatelné suroviny postmezolitického osídlení východních Čech (Analýza na příkladu vybraných souborů: technologie, suroviny, importy a trasy šíření, typologie, odraz v hospodářském a společenském životě)
301 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Technologie štípání kamene od paleolitu do neolitu
302 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s lineární keramikou na lokalitě Turnov-Maškovy zahrady
303 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s vypíchanou keramikou na lokalitách Turnov-Maškovy zahrady a Ohrazenice
304 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby plastik kultury s moravskou malovanou keramikou
305 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby skelných materiálů v pravěku Čech
306 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Trendy výzdoby vyplňované pásky v lineární keramice východních Čech. Časoprostorová studie
307 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Úloha venkovských klášterů na vývoji osídlení ve východních Čechách
308 2014 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků
309 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Variabilita pohřebního ritu šňůrové keramiky v Čechách a na Moravě
310 2012 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Virtuální expozice předmětů denní potřeby na středověké vesnici
311 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Vliv eroze na dochování pravěkých archeologických situací
312 2014 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Východočeská rovinná halštatská sídliště a jejich vztah k nejdůležitějším krajinným prvkům
313 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Vývoj neolitického dlouhého domu: 3D rekonstrukce formy a stavební konstrukce
314 2013 ARCH Mgr. Radek Bláha
Vývoj osídlení v oblasti novohradeckých lesů
315 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Vztah notové výzdoby v lineární keramice východních Čech a sousedních oblastí. Studie regionalizace lineární výzdoby
316 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Choceňsku
317 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí v severní části Malé Hané
318 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty starší doby římské v Čechách a na Moravě
319 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zbraně mladší doby římské v Čechách
320 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí pohřby v kontextu kultury kulovitých amfor v Evropě
321 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí symbolika v hmotné kultuře zemědělského pravěku
322 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zvláštnosti pohřebního ritu v době římské na území ČR (Konfrontace antropologie s archeologií)
323 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Žárový ritus v období zvoncovitých pohárů ve střední Evropě
324 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
"Odpady se hromadí" - enviromentální projekt pro mateřské školy
325 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek

Naučné putování Rychnovem nad Kněžnou a okolím
326 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na Desmidiales
327 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Analýza klíčových biologických pojmů v učebnicích biologie na gymnáziu a na druhém stupni základní školy
328 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Autochtonní a alochtonní dřeviny ve východních Čechách
329 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakteriální bioluminiscenční testy toxicity
330 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakterie a plísně v domácnosti
331 2012 BI PhDr. Ivo Králíček
Barvy jako návrh zadání biologické olympiády
332 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Biologie rostlin – pojmová náročnost v učebnicích základních škol a gymnázií
333 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscence a její využití
334 2014 BI Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
České stopy na glóbu
(Objevné cesty českých cestovatelů a jejich zařazení
do výuky zeměpisu 2. stupně základních škol)
335 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Denní motýli rašelinných lokalit Jihlavska - faunisticko-ekologická studie
336 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Detekce mykotoxinů pomocí ELISA testu
337 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Dětské nemoci a jejich výskyt na Jihlavsku
338 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktika školních pokusů pro výuku biologie na základních a středních školách
339 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Domestikace psů, změny chování a přizpůsobení v nových podmínkách
340 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ekologická výchova v preprimárním vzdělávání
341 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Ekologie vybraných druhů šípatkovců (rod Echinodorus) a jejich využití v akvaristice
342 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace kamenných snosů v okolí obce Neratova v Orlických horách
343 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí
344 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace vojenského výcvikového prostoru Tisá, Cihlářského rybníku a luk v Tisé v Ústeckém kraji
345 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu u rostlin
346 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory vybraných lokalit Jičínska
347 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Glaciální a periglaciální tvary reliéfu na geograficky odlišných lokalitách východního Grónska a západního Himálaje
348 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Herbicidní účinek vybraných derivátů pyrazinu
349 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Hmyz na opuštěných vlakových stanicích jižní Moravy se zaměřením na žahadlové blanokřídlé
350 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Hnízdní biologie dudka chocholatého (Upupa epops)
351 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Hra jako didaktický prostředek při výuce zeměpisu na základní škole
352 2013 BI Petruše Koutníková
Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
353 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chlorella a její účinky na lidský organismus
354 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Chráněná území v Praze - využití při výuce zeměpisu
355 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Jevíčko a okolí. Využití v pedagogické praxi
356 2014 BI Petruše Koutníková
Kulturní památky Královéhradeckého kraje a jejich zařazení do výuky zeměpisu na 2. stupni základních škol
357 2013 BI Bc. Jan Wipler
Kvantifikace nejvýznamnějších těžkých kovů v plodnicích jedlých hub rostoucích v centru Hradce Králové
358 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Léčivé rostliny jako součást lidového léčitelství
359 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši Babiččina údolí
360 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši vybraných hradů severovýchodních Čech
361 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Měření účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního testu toxicity
362 2013 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky bezobratlých živočichů pro střední školy se zaměřením na jejích rozmnožování a životní cykly
363 2014 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie ČR na základní škole se zaměřením na Královéhradecký region
364 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Metody stanovení toxických kovů ve vybraných bioindikátorech
365 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiologická kontrola jakosti při výrobě mléčných výrobků
366 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Mokřadní blanokřídlí hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens na Domažlicku
367 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Monitoring aktivity netopýrů v různých typech biotopů
368 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci
369 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu bakteriálního infekčního agens z domácích zvířat na člověka
370 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu mykotického infekčního agens z domácích zvířat na člověka
371 2013 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Most mezi Asii a Australii: fylogeografie babocek rodu Symbrenthia
372 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Možné vlivy některých toxinogenních plísní rodu Fusarium na lidské zdraví
373 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Možnosti obnovy mokřadů na orné půdě v jižní části Bílých Karpat
374 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci odkaliště ve Chvaleticích
375 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
376 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny ochratoxiny a jejich toxicita
377 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Nakládání s kaly komunálních čistíren odpadních vod
378 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Naučná stezka v NPR Ransko u Ždírce nad Doubravou
379 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Litomyšlska a Vysokomýtska
380 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Blanka Mikátová
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Turnovska
381 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Obojživelníci Kochánovických rybníků
382 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Otravy mykotoxiny - v historii až po současnost
383 2012 BI Mgr. et Mgr. Martina Balzarová
PERSONALITY U RYB
384 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Posouzení geologických lokalit v údolí středního toku Žejbra
385 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v Krkonoších a Orlických horách
386 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Poznáváme naši vlast s dětmi předškolního věku
387 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Pracovní listy v hodinách zeměpisu
388 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Primární sukcese společenstva bentických bezobratlých živočichů v nově vytvořených tůních
389 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Principy konceptu lesní mateřské školy - jednotnost či diverzita v jejich chápání
390 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika nepovinných očkování v České republice
391 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika povinných očkování v České republice
392 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
393 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem, translokace a vliv selenu na obsahové látky léčivých rostlin

394 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Příroda CHKO Broumovsko v činnostech dětí předškolního věku
395 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci hnízdící v budkách v ptačím parku Josefovské louky
396 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci ve školní výuce
397 2013 BI Petruše Koutníková
Role HuB ve virulenci patogenní bakterie Francisella tularensis
398 2013 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
399 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
400 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
401 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny vhodné pro léčbu kašle
402 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rozšíření raků (Decapoda) v povodí horního a středního Labe v České republice
403 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 1
404 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 2
405 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Růst a vývoj pšenice v podmínkách zasolení
406 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Selen a zinek ve výživě člověka
407 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Sezónní změny v populacích vybraných druhů plžů (Gastropoda)
408 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Sledování genotypů luskovin rodu Pisum s odlišnou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům
409 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Sledování vybraných znaků v rodokmenu závodních poštovních holubů v chovu Jiřího Sedláka
410 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Smyslové vnímání přírody dětmi v mateřské škole
411 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Současný stav rozšíření chráněného druhu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších
412 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Současný stav výskytů „melafyrů“ a jejich minerálů v Podkrkonoší
413 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji
414 2013 BI Petruše Koutníková
Srovnání funkce γδ T lymfocytů u různých živočišných druhů
415 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnání rozšíření a ekologie hrabalky Homonotus sanguinolentus s jejím hostitelem, zápřednicí jedovatou (Cheiracanthium punctorium)
416 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
417 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri
418 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A (OTA) v kávě
419 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A ve vzorcích rýže
420 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stanovištní poměry lokalit s výskytem Pedicularis sudetica v Krkonoších
421 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Strava a její vliv na lidský organismus
422 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium ekologických nároků zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v podmínkách střední Evropy
423 2013 BI RNDr. Petra Špidlová, Ph.D.
Studium potencionálních faktorů virulence bakterie Francisella tularensis
424 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů I
425 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů II
426 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce biologie
427 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce na VŠ
428 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové
429 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah obojživelníků ohrožených silniční dopravou
430 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah ptactva na pískovnách u Příšovic
431 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Testování klíčivosti masožravé vodní rostliny bublinatky obecné (Utricularia vulgaris)
432 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Toxicita a fyziologické účinky chromu na rostliny
433 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Toxinogenní vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus a možné zdravotní dopady pro člověka
434 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek chloridu sodného na metabolické a fyziologické procesy rostlin Triticum aestivum
435 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Určení pohlaví u denních gekonů rodu Phelsuma
436 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Užitečný a škodlivý hmyz – pracovní listy pro studenty nižších gymnázií
437 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vápník a hořčík ve výživě člověka
438 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a kutilky hnízdící v dutém rákosu a hálkách zelenušek
439 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - evoluce sběru pylu, nektaru a dalších rostlinných produktů
440 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - specializace středoevropských druhů na sběr pylu
441 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv foliální aplikace derivátů pyrazinu na výnosové a kvalitativní ukazatele léčivých rostlin
442 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv chromu na produkci sekundárních metabolitů rostlin

443 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Národního parku Krkonoše
444 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě
445 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Vnitrodruhová variabilita vybraných druhů hadů na území České republiky
446 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Východočeské populace vstavače kukačky (Orchis morio)
447 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výchova ke zdraví dítěte na 1. stupni ZŠ
448 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií u dětí předškolního věku
449 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu patulinu v potravinách na bázi jablek
450 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Výskyt sledovaných znaků a zajímavých osobností v rodokmenu Lucie Konvalinkové
451 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové)
452 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na SŠ
453 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na ZŠ
454 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
455 2014 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
456 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka
457 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití a efektivita prezentací PowerPoint ve výuce botaniky na středních školách
458 2014 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Využití elektronové mikroskopie v biologii
459 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Využití geologických lokalit Jizerských hor a okolí v pedagogické praxi
460 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití interaktivní tabule ve výuce biologie člověka
461 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití lidových pranostik v mateřské škole - vlastivědný projekt
462 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití památek Královehradeckého kraje ve výuce v mateřské škole
463 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití prezentací ve výuce biologie na středních školách
464 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití školní zahrady mateřské školy k environmentální výchově dětí
465 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Význam včelích produktů pro člověka, jejich původ a dostupnost v Mladé Boleslavi a okolí
466 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné cyklovýlety Orlickými horami a jejich podhůřím

467 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky okolím Machova
468 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po geologických zajímavostech v okolí města Přelouče
469 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Hořovicku se zřetelem ke geologii regionu
470 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Čáslavi
471 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Slatiny nad Zdobnicí
472 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny
473 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Změny chování vybraných plemen psů v nových podmínkách
474 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Způsoby ovlivnění kvality plodů jablek z hlediska omezení výskytu fyziologické skvrnitosti u náchylných odrůd
475 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek v PR Dubno a PR Zbytka v Královéhradeckém kraji
476 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Životní styl studentů střední školy
477 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Aerodynamický tunel pro školní experimenty
478 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza biomedicínských signálů získaných pomocí balistokardiografických měření
479 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza termomechanického chování elastomerních NiTi kompozitů
480 2012 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
481 2013 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
482 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku matematiky a fyziky
483 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Atomová spektrometrie, biomonitoring kovových toxických prvků, přístrojová technika
484 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cesta ze Země na planetu Mars
485 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Elektroakustické konstrukce pro základní a střední školu
486 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Experimentální podpora výuky astrofyziky
487 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje v Mongolsku
488 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a bezpečnost silniční dopravy
489 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
490 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
491 2012 FY Romana Pracná
Fyzikální měření délek a času při sportovní činnosti
492 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzikální měření s programem Audacity
493 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely a bezpečnostní rizika jízdy dopravními prostředky
494 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely pohybu golfového míčku
495 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na bezpečnost silničního provozu
496 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
497 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Hydraulický ráz v hasičské technice
498 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Jaderná spektrometrie, radiační monitoring, přístrojová technika
499 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Komparativní analýza alternativních zdrojů energie
500 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systém procesu metanizace v zemědělské bioplynové stanici
501 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systémy emisí z uhelné elektrárny
502 2013 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Kvaziperiodické děje v přírodě
503 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření času a na čase závislých fyzikálních veličin
504 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření délek na povrchu Země
505 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření emisí velkých zdrojů, mobilní přístrojová technika
506 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření energií z distribučních soustav
507 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření femtosekundových laserových impulsů
508 2012 FY Romana Pracná
Měření fyzikálních věličin
509 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
510 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
511 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření ohniskové vzdálenosti čoček
512 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření pevnosti a pružnosti ložné plochy nemocničního lůžka
513 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mikrovlnná emise nabitých částic ve vzduchu
514 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Model přizpůsobení konstrukce přední části automobilu z hlediska ochrany chodců
515 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování reálných situací ve fyzikálních úlohách
516 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování ve výuce fyziky
517 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Moderní světelné zdroje
518 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Možnosti předpovídání výkonu fotovoltaické elektrárny
519 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace jednoduchého dataloggeru pro sledování pohybů člověka
520 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Objemová roztažnost hřídelových těsnících kroužků
521 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Optimalizace osvětlení průmyslových a komerčních prostorů
522 2013 FY   Ověření metody EEG biofeedback v praxi
523 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Ověření metody EEG biofeedback v praxi
524 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání srážkoměrných dat z oblasti Krkonoš a jejich statistické souvislosti s rychlostí větru
525 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Proč žáci nemají rádi školskou fyziku?
526 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Příručka pro tvorbu prezentací v distančním vzdělávání
527 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení spotřeby energie v domácnosti
528 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Řízení výroby společnosti pomocí 3D konstrukčního programu
529 2012 FY doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Simulace procesů s využitím teorie úzkých míst
530 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Simulace reaktorové kinetiky v jaderné elektrárně užitím simulátoru PARCS
531 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Simulátory elektrických obvodů a jejich využití v praxi
532 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Softwarová analýza zvuku hudebních nástrojů
533 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Sportovní motivace ve výuce fyziky
534 2013 FY RNDr. Jan Šlégr
Statistická analýza výbojů Teslova transformátoru
535 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Studium činnosti a úpravy stabilizovaného zdroje EZ2
536 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium proudění horké vody v potrubí s velkým průřezem
537 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami
538 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Systém měření kvality laku v automobilovém průmyslu
539 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelné dělení kovů
540 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Termovizní diagnostika budov
541 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Testování tlumičů pro nižší třídu automobilů
542 2012 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
543 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Určování dráhových parametrů vesmírných těles
544 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vliv meteorologických podmínek na naměřené hodnoty dopravního hluku v obytné zástavbě
545 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Vstupní kvazistandardizovaný test na střední škole ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
546 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vyhodnocení verifikací ozařovacích plánů v radioterapii s modulovanou intenzitou pomocí portálové dozimetrie
547 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Vývoj elektromechanických prvků pro lékařské diagnostické přístroje
548 2012 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Základy navigace
549 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zkoumání pohybu míčku na stolní tenis
550 2012 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zpracování mapy obslužnosti zásahovými vozidly integrovaného záchranného systému
551 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Adresáti královéhradecké korespondence v letech 1588-1597 (Příspěvek ke studiu východočeské nižší šlechty)
552 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Aktivita politických stran a jejich volební výsledky v politickém okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1918–1938
553 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Alžběta Tudorovna a Marie Stuartovna aneb střet a vývoj politických
a náboženských zájmů dvou královen
554 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Antisemitismus a národnostní nesnášenlivost v humoristických listech
555 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Architekt Jan Schmoranz (1857–1899). Život a dílo
556 2012 HIU Jitka Arnoštová
Atentát na Heydricha a česká společnost
557 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Automodelářství jako fenomén trávení volného času v éře socialismu
558 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Aviatika, motorismus a cyklistika v Pardubicích na počátku 20. století
559 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Bankovní architektura v éře první republiky
560 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Bibliografie ženského tisku
561 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Bohumil Laušman, sociálně demokratický ministr průmyslu v letech 1945 - 1948
562 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Březhrad v první polovině 20. století
563 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Církevní procesy v 50. letech na příkladu Antonie Hofmanové
564 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1938 – 1945
565 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Častolovičtí Sternbergové počátku 20. století pohledem příchozí korespondence
566 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Československá výcviková, periodická a hraná armádní filmová tvorba a filmy zahraničního původu v československé armádě 1951-1960
567 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Českoslovenstí legionáři, rodáci a občané z Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště
568 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Čestní občané města Kutná Hora jako odraz českých dějin 19. a 20. století
569 2013 HIU PhDr. Zdeněk Zahradník
Činnost architektekta Oldřicha Lisky v Hradci Králové
570 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost ateliéru Fellmann a Helmann v Karlových Varech
571 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Činnost československého konzulátu v Katovicích v letech 1925 - 1939
572 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Dějiny Královéhradecka v literatuře 19. století
573 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)
574 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Dějiny výtvarné kultury a každodennosti ve výuce středoškolského dějepisu
575 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dělnická kolonie Raškovec 1924-1956 (obraz, lidé, doba)
576 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Demografický vývoj farnosti Slatina nad Zdobnicí v 19. století
577 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Didaktická a metodická analýza učebnice – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
578 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Diskuse o samosprávě pracujících v šedesátých letech 20. století
579 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Divadelní budovy ateliéru Fellman a Hellman na území České republiky
580 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dobročinná a sociální práce Marie Červinkové-Riegrové
581 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dochované větrné mlýny na Drahanské vrchovině
582 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
583 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Dopad válečných událostí na život obyvatel města Rychnova nad Kněžnou v letech 1914 – 1918
584 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Drobné církevní památky Šumperska
585 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné sakrální plastiky na Policku
586 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Druhá anglo-nizozemská válka očima Samuela B. Pepyse
587 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici v letech 1918 – 1948
588 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Formování představ Edvarda Beneše o linii vnitropolitického uspořádání poválečného Československa v rozmezí let 1941 – 1945
589 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
František Probošt (1909-1963), historik, spisovatel, intelektuál
590 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou v letech 1918 – 1948
591 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historické proměny městečka Zahrádka
592 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie Braneckých železáren do roku 1945
593 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě a možnosti jejího nového využití
594 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Historie evangelického sboru v Daňkovicích od Tolerančního patentu do osamostatnění (1782 - 1904)
595 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie kostela sv. Markéty v Chrasti-Podlažicích
596 2013 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách od reforem po normalizaci
597 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi do konce vlády Josefa II.
598 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historie průmyslové výroby v Pilníkově do roku 1945
599 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie výroby tradičních Lomnických sucharů od roku 1810 po druhou světovou válku
600 2012 HIU PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Hospodaření města Kutné Hory v letech 1462-1527 ve světle
dochovaných šepmistrovských počtů
601 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Hospodářský vývoj okresu Svitavy v letech 1949 – 1953
602 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hospodářství na libereckém panství po nástupu Gallasů (1634-1654)
603 2012 HIU doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební impresionismus v Čechách
604 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Jindřich Prucha a inspirační zdroje jeho tvorby
605 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat
606 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Josef Mocker – neogotické přestavby
607 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karolína Světlá a Mary Chesnut: srovnání životního stylu české a americké ženy v kontextu české a americké společnosti na počátku druhé poloviny 19. století
608 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karpatsko-dukelská operace v pramenech osobní povahy
609 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kolektivizace na Třebechovicku
610 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace zemědělství na Rychnovsku v letech 1949 - 1960
611 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1960
612 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kolínské městské vodovody v 19. století a první polovině 20. století
613 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Komunistický kutnohorský tisk v letech 1946-1948
614 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Konec druhé světové války na Ledečsku
615 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Kritické hodnocení postoje k public relations zámku ve Zruči nad Sázavou
616 2012 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, historie Horské služby a záchrany v horách. Významné osobnosti Horské služby a jejich přínos společnosti
617 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Kultura a školství volyňských Čechů 20.-30. let 20. století
618 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kulturní politika KSČ na Náchodsku v 50. letech 20. století
619 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kutná Hora a tradice historických vozidel po roce 1948
620 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Lázeň a lázeňství v periodickém tisku (1890-1938)
621 2013 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Lázně Poděbrady v první polovině 20. století
622 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Liberecká radnice jako socio-kulturní fenomén města
623 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Lyžařský sport v Krkonoších
624 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Mechanismus a realizace voleb do systému národních výborů v Pardubicích (srovnání let 1954 a 1957)
625 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Město Slatiňany v období Česko-slovenska a protektorátu Čechy a Morava
626 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
627 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Mimořádný lidový soud v Chrudimi v letech 1945-1948
628 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti
629 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda na stránkách prvorepublikových časopisů
630 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda v éře první republiky
631 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Morální problematika v polské a slovenské kinematografii pozdní éry reálného socialismu
632 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Mostečtí měšťané ve světle Knihy posledních pořízení z let 1681-1733
633 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české moderní literatuře
634 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české umělecké literatuře
635 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Možnosti muzejní prezentace kulturního dědictví - teoretická východiska, realizace, používané prostředky
636 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náboženské poutě na Rychnovsku a Orlickoústecku po II. světové válce
637 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náhrobky a epitafy Dobřenských a Dohalských a jejich příbuzných rodů na Hradecku v 16. a 17. století
638 2012 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Náchodská Prima sezóna - pocta Josefu Škvoreckému
639 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Nálezy pravěkých šperků na území Českého ráje
640 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Návrat nežádoucí
641 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Nekonvenční ženy Jagellonské éry (Johanka z Krajku)
642 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Normalizační rituály v životě vysokoškolských studentů
643 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků gymnázia Nymburk
644 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova a nové využití areálu zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou po roce 1989
645 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova architektonických památek na Broumovsku
646 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
647 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
648 2013 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Obuvnictví na Skutečsku v 1. pol. 20. století
649 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Od ideálního konceptu barokní pevnosti k Terezínu
650 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Odraz rozvoje občanské společnosti v Lounech ve spolkové činnosti druhé poloviny 19. století
651 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Ochrana kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje za pomoci dotačních titulů
652 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Osudy členů odbojové organizace Obrana národa – oblastního velitelství Velká Praha
653 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Osudy obyvatel Královédvorska před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 1945 - 1947
654 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Památníky obětem první světové války na Novopacku
655 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Pellyové, osudy regionální společenské elity, aneb Policko na přelomu 19. a 20. století
656 2012 HIU Doc. dr. J. Čechurová, Ph.D.
Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948
657 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pietní místa 1. a 2. světové války v okrese Trutnov
658 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Plesová etiketa v době první československé republiky
659 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Počátky a rozvoj tovární textilní výroby na Broumovsku , na příkladu firem Walzel a Schroll
660 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Počátky motorismu a létání v Ústí nad Orlicí a jejich sociální a kulturní dopad očima Karla Bíny a pamětníků
661 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky normalizace na okrese Ústí nad Orlicí z hlediska regionálního tisku
662 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Podoba venkovské školy v Českém Meziříčí v letech 1948-1970
663 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní a společenský vývoj Litomyšlska v letech 1945-1960
664 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1948-1960
665 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1948-1960
666 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1948 – 1960
667 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Nová Paka v letech 1945–1960
668 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Sedlčany v letech 1945–1960
669 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Svitavy v letech 1949-1960
670 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politika Okresního Národního Výboru ve Svitavách od roku 1964 až po normalizaci (1971)
671 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
672 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace historických památek v prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice a přilehlých měst Lysá nad Labem a Čelákovice
673 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek Schönwald
674 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek ve Stránecké Zhoři (okres Žďár nad Sázavou)
675 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Prezentace vývoje bývalé pevnosti Hradec Králové a jejího kulturního významu
676 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Prezentace zámku Žamberk
677 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Proměny pojetí koncepce obnovy péče a využití hospitálu v Kuksu
678 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku v soudním okresu historického Žďáru nad Sázavou v letech 1654-1850
679 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Prožitek první světové války očima českých a britských literátů
680 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Průvodce po sakrálních památkách v Liberci a okolí
681 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
První československý prapor v Cognacu v pramenech osobní povahy
682 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Přijímání jazzu a jeho reflexe v prvorepublikové společnosti
683 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Psychologické působení protektorátní kinematografie
684 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Publicistická činnost Františky F. Plamínkové
685 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Působení Eduarda a Karla Khuen-Belasi v Hrušovanech nad Jevišovkou (1847-1945)
686 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Rakovník v éře první republiky
687 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe Gorbačovovy politiky "glasnosti" a demokratizace v československém předlistopadovém tisku
688 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Reflexe hilsneriády v dobovém tisku
689 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Reflexe války v Afghánistánu v československém tisku 1979 - 1989
690 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Reflexe židovské kulturní elity na změny společenských a politických poměrů v Československu na stránkách dobových periodik – v období od října 1938 do března 1939
691 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Regionální ozvěna Sametové revoluce
692 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Represe venkova v 50. letech a její vliv na život v obci Litoboř
693 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Románské kostely a sídla v západních Čechách a jejich vztah k Pojizeří
694 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Ruská fronta první světové války v denících legionářů a materiálech osobní povahy
695 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Růžena Vacková a proces Mádr a spol
696 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Sepulkrální památky okresu Rychnov nad Kněžnou
697 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sexualita českých vojáků první světové války v pramenech osobní povahy
698 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti
699 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Snahy Sirotků o ovládnutí severních Čech a Horní Lužice
700 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sociálně-hospodářský obraz venkovského života na panství polensko-přibyslavském v 18. století
701 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Soužití Čechů a Němců na Svitavsku v letech 1938-1948
702 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sovětská posádka ve Vysokém Mýtě 1968-1990
703 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Srpen 1968 a normalizace na Broumovsku
704 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Stavba pivovaru v Josefově z hlediska stavebního vývoje a jeho fungování
705 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations muzea Mladoboleslavska
706 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Systém československého pohraničního opevnění na území východních Čech a jeho obranyschopnost v případě napadení
707 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na kulturních památkách v okrese Nový Bydžov
708 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na stavebních památkách okresu Jihlava
709 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Texlen Trutnov a jeho zaměstnanci v letech 1946-1958
710 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Tradice výroby dřevěných hraček na Hlinecku
711 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Chrudimi (1945 - 1948)
712 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Litomyšli 1945-1948
713 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Novém Bydžově (1945 - 1948)
714 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v okrese Krnov v letech 1945 - 1948
715 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Pelhřimově (1945 – 1948)
716 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v politickém okrese Žamberk v letech 1945–1948
717 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Zábřehu v letech 1945–1948
718 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise ve Vrchlabí v letech 1945 - 1948
719 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Typologie budovatelského filmu a jeho úloha v 50. letech 20. století
720 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Učitelský ústav v Jičíně 1914 - 1948
721 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Ukrajinská povstalecká armáda v ukrajinské národní paměti
722 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR při osvobozování ČSR
723 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek v denících a korespondenci českých účastníků první světové války
724 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vnímání ženského těla jako objektu hříchu a touhy v české společnosti přelomu 19. a 20. století
725 2013 HIU PhDr. Radim Urbánek
Vodní mlýny na Litomyšlsku od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století
726 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vodní mlýny v Budčicích a Chřenovicích a jejich úloha v životě obyvatel mikroregionu Ledečsko
727 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vojenské akce sirotčího bratrstva na území České koruny
728 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vývoj a proměny pohřební kultury, pietních aktů a služeb na příkladu Pardubic přelomu 19. a 20. století
729 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vývoj hranic správního členění Českých zemí ve 20. století na základě geografických a kartografických metod a aplikací
730 2012 HIU Mgr. Jan Pavlíček
Vývoj lázeňství ve východních Čechách na pozadí rozvoje zdravotní péče konce 19. století a jeho slohová interpretace
731 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vývoj Okresního muzea v Humpolci v letech 1895 – 1955
732 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Vývoj výstavní činnosti hradeckého muzea v letech 1980-2010 (S důrazem na rozbor metod prezentace)
733 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Významné ženy v oblasti Ratibořic na přelomu 18.-19. století
734 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jitka Arnoštová
Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem (1949–1960)
735 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vznik a vývoj humoristické společnosti Kosů chrudimských v letech 1867 - 1914
736 2013 HIU Jitka Arnoštová
doc. PhDr. Tomáš Petráček
Vztah Edvarda Beneše k římskokatolické církvi do roku 1918
737 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Základní a střední školství v Napajedlích v období 1918 - 1938
738 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Zastupitelský úřad republiky Československé v Mnichově 1918–1939
739 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Znaky rodu Dietrichštejnů na moravských stavebních památkách
740 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Zvýšení povědomí o Městském muzeu v Jaroměři u žáků 2. stupně základních škol
741 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Ženy a jejich odkaz v topografii hlavního města Prahy
742 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo amaterského archeologa a vlastivědného pracovníka Jiřího Starého
743 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Jáchyma Metelky - zakladatele Krkonošského muzea v Jilemnici
744 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Život a dílo Jindřicha Nygrína
745 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Josefa Ladislava Píče. S důrazem na jeho působení ve východních Čechách a tvorbu sbírek Musea Království českého
746 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
A Compleat Delineation of the Royal Procession to St. Pauls on the 19. of Dec. 1797 ...by J. L. Dussek
747 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Bakulova výuka hudbou
748 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Didaktická interpretace houslové literatury na prvním stupni základní školy
749 2012 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
750 2012 HV doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Duchovní hudba jako složka Hv na středních školách
751 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Exil a hudba. Oscar Moravec, Karel Husa, Jan Novák
752 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Friedrich Guthmanns Anweisung die Guitarre... Rukopisná škola hry na kytaru (kol. 1820)
753 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebně pohybové činnosti
754 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební historiografie východních Čech
755 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Hudební projekt v mateřské škole s využitím hry na housle
756 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební tvořivost a možnosti jejího rozvíjení u žáků na 1. stupni ZŠ
757 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog)
758 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebnost žáků 3. tříd prvního stupně základní školy
759 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Charakteristika instrumentálních aktivit dětí předškolního věku
760 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Instrumentální činnosti v mateřské škole
761 2012 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Komplexní analýza hudebního díla
762 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Loutna česká - soubor a interpretace Michnova kancionálu
763 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
764 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
765 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi předškolního věku
766 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití digitálních učebních materiálů v hudební výchově
767 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití hudebních forem na základních a středních školách
768 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Písně a jejich ztvárnění v hudebních činnostech v mateřské (základní) škole
769 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Poslechové činnosti v mateřské škole/základní škole
770 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Práce s hudebně zaostávajícími žáky na prvním stupni základní školy
771 2013 HV PhDr. Hana Přibylová
Práce s klavírními miniaturami v hudební výchově předškolního a mladšího školního věku
772 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Příprava edice (počítačová sazba) vzácných rukopisných skladeb pro kytaru (mandolinu) ze sbírky hr. Marcolini
773 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 1. tříd základních škol
774 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 2. tříd základních škol
775 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 3. tříd základních škol
776 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Současná hudební výchova na základních školách na Kypru
777 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
778 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Tibelliho hradecký tisk Sporckovy Bonreposké knížky z roku 1724
779 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Úroveň pěveckého rozvoje dětí předškolního věku na Čáslavsku
780 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Využití vybraných skladeb Bohuslava Martinů v poslechových činnostech na 1. stupni ZŠ
781 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Wýbor pjsnj Českých. Rukopisná sbírka Josefa Cermana (1814)
782 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole
783 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole
784 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Badatelsky orientované experimentální činnosti ve výuce chemie na základní škole
785 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Bezpečnost práce v oblasti vodovodů a kanalizací
786 2012 CH Ing. Zbyněk Teichman
Bezpečnost práce v silniční dopravě
787 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Bezpečnost práce v sociálních službách
788 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Bezpečnostní rizika a fyziologické procesy v lidském těle při nádechovém potápění
789 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Civilizační choroby
790 2013 CH Ing. David Petřík
Dokumentace v rámci integrovaného záchranného systému - typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
791 2013 CH Ing. Miroslava Nejtková
Efektivní evakuační plán
792 2012 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných azobarviv
793 2012 CH Ing. Miroslava Nejtková
Možná rizika ohrožující vyšetřovatele příčin vzniku požárů (bezpečnost na požářišti)
794 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na SOŠ nechemického zaměření
795 2012 CH doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
796 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce při manipulaci s biologickým materiálem ve zdravotnictví
797 2012 CH Ing. Tomáš Fadrný
Organizace a bezpečnost práce při obrábění a tváření materiálu
798 2012 CH Ing. Karel Šimonovský
Organizace bezpečnosti práce v horském středisku se zaměřením na zimní a letní provoz
799 2012 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce v kovovýrobě
800 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Povinnosti obce na úseku požární ochrany
801 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost a požární ochrana na čerpací stanici pohonných hmot
802 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost chráněného objektu-zámku Pardubice
803 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost staveb při regeneraci bytových domů
804 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Požární ochrana v mateřských školách
805 2012 CH RNDr. Alena Uhríková, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 1
806 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 2
807 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 3
808 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Spánek, jeho poruchy a vliv na lidi v produktivním věku
809 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Stanovení fosfátů ve vybraných nápojích pomocí 31P NMR
810 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení glutathionu pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
811 2012 CH Ing. Karel Musil
Stanovení kapsaicinu v biologickém materiálu
812 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Stanovení obsahu ergosterolu ve vzorcích vybraných druhů pícnin
813 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace 3-fenylazonaft-2-olu
814 2014 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace produktů kopulace diazoniových solí na naftalen-1,4-diol
815 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal
Vliv zpracování na obsah těžkých kovů v medu
816 2012 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Vymezení pravidel bezpečnosti a metodika jejich proškolování v rámci přípravy instruktorů zážitkových sportů
817 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Využití německého jazyka ve výuce chemie pomocí metody CLIL
818 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v polygrafickém provozu
819 2012 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce v autoservisu
820 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Zpracování chemických odpadů - laboratorní pokusy
821 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání operačních systémů na mobilních zařízeních (smarphonech, tabletech)
822 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Administrační systémy webových stránek pro školy
823 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Bezpečnost na sociálních sítích
824 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Budoucí vývojové trendy náročnosti a výkonu PC komponent
825 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Číslicová technika v příkladech (sbírka řešených úloh)
826 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Digitální technika v příkladech
827 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Dynamická webová podpora předmětu Principy počítačů
828 2013 INF doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
E-learning ve výuce cizích jazyků na vysoké škole
829 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historie a současnost internetu
830 2013 INF prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
ICT v projektovém vyučování
831 2013 INF prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Interaktivní webové aplikace jako prostředek zefektivnění výuky chemie
832 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Internetové sociální sítě a jejich využívání žáky středních škol
833 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na střední škole
834 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Lokalizace systému COLOBOT a jeho využití pro výuku algoritmizace
835 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
836 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce, Fleissnerovy mřížky, sudoku a sikaku jako prostředky rozvoje algoritmického myšlení
837 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mechanické a elektromechanické počítací stroje
838 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Mobilní operační systémy
839 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
840 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
841 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Moderní výuka programování na základních školách
842 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Moodle ve výuce angličtiny
843 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na základní škole
844 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Možnosti zneužití moderních informačních a komunikačních technologií a ochrana proti němu
845 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
MS Excel ve výuce informatiky a fyziky na střední škole
846 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
847 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
848 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Návrh a realizace digitálního archivu středních škol
849 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Objektově orientované programování ve Visual Basicu for Application
850 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Pevné disky
851 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítače v primární a preprimární edukaci
852 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačová bezpečnost a ochrana dat
853 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
854 2012 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
855 2012 INF Mgr. Josef Šedivý
Počítačová podpora ve výuce dějepisu
856 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové sítě aneb servery pro začátečníky
857 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové viry a antivirové programy
858 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání moderních mobilních platforem
859 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol
860 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v MS Excel
861 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v OpenOffice.org
862 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Příprava žáků na středoškolské odborné soutěže z informatiky
863 2012 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Přístupnost a použitelnost webových prezentací středních škol v České republice
864 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Realizace a využití e-learningu ve vzdělávání
865 2013 INF Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
Slunce jako zdroj energie pro panelový dům
866 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Software na základní škole
867 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Současné operační systémy na PC
868 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Srovnání obsahu, metod a materiálně-technických podmínek výuky informatiky ve zvoleném ročníku základní školy
869 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Strukturované a objektové programování v tabulkovém procesoru MS Excel
870 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Šikana učitele
871 2013 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Teorie grafů: motivační úlohy
872 2013 INF Mgr. Pavla Hanzalová
Tvorba didaktických her v editoru MS PowerPoint
873 2012 INF prof.RNDr.PhDr. Antonín Slabý, CSc.
Vliv výuky prostorového modelování a aplikované počítačové grafiky na rozvoj vizuálně prostorové inteligence
874 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vytvoření výukové aplikace pro výuku programování na ZŠ
875 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka elementární geometrie s podporou interaktivních webových apletů
876 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Výuka počítačové grafiky na ZŠ a SŠ
877 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Výuka počítačových sítí na základních a středních školách
878 2012 INF Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
Využití Autodesk Inventor ve výuce technických předmětů
879 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
880 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využítí ICT při tvorbě papírových modelů
881 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití ICT ve výuce finanční gramotnosti
882 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Využití mikrokontroléru PICAXE pro výuku základů programování a robotiky
883 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediální techniky pro rozvoj intonačního cítění
884 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
885 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
886 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití robotické stavebnice Fischertechnik ve výuce automatizace na středních odborných školách
887 2012 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití robotiky v technických předmětech na středních školách
888 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití soudobých informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
889 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití stavebnice LEGO Mindstorm ve výuce
890 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití systému Moodle ve výuce němčiny
891 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru CALC na střední škole
892 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru k řešení matematických úloh
893 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru v kryptoanalýze krátkého šifrového textu
894 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vyžití ICT ve výuce biologie
895 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím dynamické interaktivní geometrie
896 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Zábavný úvod do světa algoritmů a programování pro žáky ZŠ v programovacím jazyce Scratch
897 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
898 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Záznam a zpracování zvuku ve výuce informatiky
899 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Žákovský projekt - Statistický plakát
900 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Altruismus – evoluční základy nesobeckého jednání člověka
901 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
902 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
903 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře
904 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře: dialektika krotkosti a divokosti
905 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
906 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Ekologická etika a směřování ekologické výchovy
907 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
908 2013 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
909 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí primárního vzdělávání
910 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí sekundárního vzdělávání
911 2012 KFSV Juraj Hvorecký
Emoce a racionalita
912 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Estetika v říši rostlin: biologický a filozofický pohled
913 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty lékařství
914 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etika ve vztahu ke zvířatům
915 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Evolucionizmus a neoevolucionizmus v kulturní antropologii
916 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Evoluční etika a problém autonomní morální volby
917 2013 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
918 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
919 2012 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
920 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filosofická reflexe pojmu odcizení
921 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Historie Turingova testu
922 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
923 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Identita osoby a její kontinuita v čase
924 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantova koncepce krásy
925 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Komparace přístupů v ekologické etice
926 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů 20. století: Teilhard de Chardin, Adolf Portmann a Richard Dawkins
927 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů: Charles Darwin, Teilhard de Chardin a Adolf Portmann
928 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Kritická reflexe pojmu "lidské přirozenosti"
929 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Má počítač "mysl" a "tělo"?
930 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Modulární teorie mysli
931 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální odkaz taoismu
932 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
933 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nihilismus Friedricha Nietzscheho a filosofie absurdity Alberta Camuse
934 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nové teorie výzkumu vědomí: heterofenomenologie, neurofenomenologie a problém kválií
935 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
O filozofických problémech času
936 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Odpovědnost vědce
937 2012 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Pojetí spravedlnosti v díle Johna Rawlse, Roberta Nozicka, Ronalda Dworkina a G. A. Cohena
938 2012 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Pragmatický obrat ve fenomenologii
939 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Relativismus a demokratická společnost
940 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozum a emoce
941 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
942 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Sloterdijkovo filosofické myšlení v 80. a 90. letech 20. století
943 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidské komunikace
944 2012 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Spor o psychosomatickou medicínu
945 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce
946 2013 KFSV doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Touhy mladých lidí po vlastním bydlení
947 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Umělý život
948 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
949 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
950 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
951 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie ve výuce výchovy k občanství.
952 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka mediální výchovy na středních školách
953 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Vývoj Komenského politicko-společenských názorů
954 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vztah mysli a těla v novověké filosofii
955 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a Vídeňský kruh
956 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
957 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
958 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza cílů jednotlivých aktérů občanské války v Angole a jejich proměna v čase
959 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza etnického konfliktu v čínské provincii Sin-Ťiang
960 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza ideově-programového profilu strany Švédští demokraté
961 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza konfliktu v Mali
962 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Analýza konfliktu v Mali se zaměřením na lidská práva
963 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza lokální vlády v Nikaragui
964 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Analýza občanské války v Angole s důrazem na exklávu Cabinda
965 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Analýza politické opozice v Kolumbii
966 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politického klientelismus v mexických volbách v letech 1988–2012 – případ PRI
967 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza politických systémů Tuniska a Alžírska na základě teorie nedemokratických režimů
968 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza přechodů režimů v severní Africe
969 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza příčin volební podpory vybraných radikálně pravicových populistických stran v západní Evropě
970 2014 KP Mgr. Barbora Vališková
Analýza působení guerillových hnutí v kontextu jednání relevantních aktérů
971 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Analýza režimu Augusta Pinocheta a jeho dopadu na současnou společnost v Chile
972 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza rozpadu Súdánu. Dědictví kolonialismu nebo následek islámského fundamentalismu?
973 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza Velké proletářské kulturní revoluce v Číně
974 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Analýza vlivu arabského jara a globálního džihádu na současnou politickou a bezpečnostní krizi v Mali
975 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza zastoupení a role žen v afrických parlamentech a politických stranách na případu dvou zemí subsaharské Afriky
976 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Aplikace teorie spravedlivé války na intervencii v Libyi
977 2013 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice
978 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR
979 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Středoamerického parlamentu
980 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Aspekty ovlivňující čínsko-taiwanské vztahy
981 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bezpečnostní politika a strategie Mexika po přechodu k demokracii v roce 2000
982 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Bokassův režim: charakter středoafrického politického režimu v letech 1966-1979
983 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolívie a spor o přístup k moři: Analýza příčin selhání dosavadních návrhů
984 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolsa Família jako model sociální politiky v Brazílii
985 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Cenzura Internetu v čínské lidové republice
986 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Československo-nikaragujské politické vztahy v perspektivě osmdesátých let 20. století
987 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čína a Islám: potencionální střet civilizací?
988 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Čínská energetická politika v subsaharské Africe (ropa za zbraně)
989 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínská rozvojová pomoc africkým státům
990 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-indické bilaterální vztahy
991 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-japonské bilaterální vztahy
992 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-ruské vztahy po podepsání Smlouvy o přátelství v roce 2001
993 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínský vliv na africkém kontinentu
994 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Členské strany EPP v České a Slovenské republice a jejich postoj k evropské integraci
995 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Dětští vojáci v Demokratické republice Kongo a jejich postavení v mezinárodním právu
996 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Dovoz zbraní do Afriky
997 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Egypt jako stabilizační faktor mezinárodní politiky v oblasti Blízkého východu
998 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost Ukrajiny v kontextu vztahů s Evropskou unií a Ruskem
999 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost USA a jejich politika vůči Saúdskoarabskému království
1000 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Etiopie 1974-1994. Od marxistické moci po parlamentní volby. Cesta k demokracii?
1001 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Evropská unie jako normativní aktér v subsaharské Africe v kontextu energetických vztahů
1002 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Federalismus v Etiopii
1003 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Funkce a opodstatnění druhé parlamentní komory v České republice na základě teorie druhých komor
1004 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Hodnocení mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
1005 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter politického režimu v Rovníkové Guineji za režimu Francisca Maciase Nguemi v letech 1968-1979 z pohledu teorie sultanismu
1006 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
1007 2012 KP Petra Měšťánková
Chiapaský konflikt z pohledu teorie řešení občanských válek
1008 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilský stranický systém 1989-2009. Reálná stabilita, či pouhé zdání stability?
1009 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Chorvatsko a Srbsko: Komparace sousedních států v kontextu rozšíření Evropské unie
1010 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Intervence v Somálsku
1011 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Izraelsko-palestinský konflikt a palestinská samostatnost z pohledu mezinárodních vztahů
1012 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Koaliční prezidencialismus – případ Paraguaje
1013 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace autoritářských režimů Augusta Pinocheta v Chile a Rafaela Videly v Argentině
1014 2012 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace Batistovy a Castrovy vlády na Kubě z hlediska typologie nedemokratických režimů
1015 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace bezpečnostních mechanismů Organizace africké jednoty a Africké unie
1016 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace guerillových hnutí Světlá Stezka v Peru a FARC v Kolumbii
1017 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace ideových a programových východisek Strany zelených a Liberálně ekologické strany
1018 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace institucionálních podmínek přeměny FSLN a MLN-T v politickou stranu
1019 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Komparace konsolidace demokracie v České a Slovenské republice
1020 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace národněosvobozeneckých bojů v Angole a Mosambiku
1021 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace neutrality v Rakousku a Švýcarsku
1022 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Komparace politické participace žen v období první republiky a po roce 1989
1023 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace populistických vlád Huga Cháveze a Alberta Fujimoriho
1024 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii v Polsku a Československu
1025 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
1026 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu k ropné politice na případech Argentiny a Mexika
1027 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu Mexika a Venezuely ke státním ropným společnostem
1028 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přístupu vybraných radikálně levicových stran k Evropské unii
1029 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace rovných příležitostí pro ženy a muže před a po vstupu České republiky do Evropské unie
1030 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace SPD a ČSSD z hlediska evropeizace politických stran
1031 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Komparace stranických systémů zemí Střední Ameriky
1032 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace vybraných současných sociálních hnutí v subsaharské Africe
1033 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace vztahu Číny a Evropské unie k Latinské Americe
1034 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Komparativní analýza ekonomické situace v Sierra Leone před a po Kimberleyském procesu
1035 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Konflikty o vodu v Latinské Americe
1036 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Konsolidace demokracie v zemích Visegrádské skupiny
1037 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Kontinuita, či diskontinuita? Kubánská zahraniční politika po ukončení studené války
1038 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Krajské volby 2012 z pohledu teorie voleb 2. řádu. Královéhradecký kraj
1039 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Levicový libertarianismus
1040 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Libanon: střet, nebo koexistence civilizací?
1041 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Menšinová politika Čínské lidové republiky: Komparace ujgurské menšiny a Tibetu
1042 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
1043 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Mexiko - problematika migrace a její proměny
1044 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Mezinárodní integrace v Latinské Americe, komparace starého a nového regionalismu
1045 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Mezivládní vyjednávání v Evropské unii
1046 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Mise EU a OSN ve frankofonních zemích Afriky
1047 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Mise OSN v DRC
1048 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Monopol státu na život a smrt
1049 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Motivace, důvody a okolnosti: Analýza participace vybraných zemí subsaharské Afriky na mezinárodních mírových operacích
1050 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Možnosti aplikace liberální demokracie a její specifické faktory v současném Senegalu
1051 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Nacionalismus ve společenském a politickém diskurzu ve frankofonní Africe
1052 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Nezdařená demokratizace Etiopie – příčiny a souvislosti
1053 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Nový závod o Afriku – komparace přístupů k rozšiřování dependence
1054 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Občanská válka v Angole
1055 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Omezování kontrolních orgánů ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui
1056 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Partido Justicialista: případ provincie Chaco
1057 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Pekingský konsensus – čínský rozvojový přístup v Africe
1058 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1059 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
1060 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Politická modernita v Egyptě od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
1061 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Politické dopady konfliktu o území Džammú a Kašmír na vývoj Indie
1062 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Politické násilí a jeho ovlivnění přírodním bohatstvím v DR Kongo
1063 2013 KP PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické strany a pojetí zahraniční politiky v Č-SR za 2. republiky
1064 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politické strany a stranický systém Somalilandu
1065 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Politický systém současné Egyptské arabské republiky a otázka fundamentalismu
1066 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání EU a Číny v cestě za enviromentalismem
1067 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání konceptu suverenity Thomase Hobbese a Immanuela Kanta
1068 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Porovnání počtu hladovějících lidí ve světě v období 1990–2013 – srovnávací analýza
1069 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Práce v domácnosti v ČR: migrantky jako levná pracovní síla
1070 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Preferenční hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2010
1071 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematické zařazení fašismu a nacismu v pravolevém spektru
1072 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika boje proti AIDS v subsaharské Africe: strategie vybraných států
1073 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika migrace v prezidentských předvolebních kampaních v Mexiku a Spojených státech amerických
1074 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Problematika obchodu s lidmi na africkém kontinentě
1075 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Problematika politického stranictví v Zimbabwe a Namibii
1076 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika povstaleckých skupin: Lords Resistance Army v Ugandě
1077 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika vyrovnání se s minulostí a její vliv na konsolidaci demokracie v Argentině, Chile a Uruguaji
1078 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proces formování alternativní justice v státem nechráněných zonách Peru
1079 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Proč jsou africké státy slabé? Případ západní Afriky
1080 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Proměny outsiderismu v Latinské Americe od 80. let 20. století do současnosti
1081 2013 KP Mgr. Aneta Křičková
Protidrogová politika: Komparace Mexika a Kolumbie
1082 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii v Senegalu
1083 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii ve Španělsku
1084 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Překážky budování států v subsaharské Africe
1085 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
1086 2014 KP Mgr. Ondřej Plachý
Příčina reformy komunistických stran v Československu, Polsku a Maďarsku
1087 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe
1088 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny konfliktů na východě Demokratické republiky Kongo
1089 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Kamerunu
1090 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přímé zahraniční investice v nedemokratických zemích subsaharské Afriky
1091 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Role feminismu a úloha žen ve vybraných latinskoamerických guerillových hnutích
1092 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Role mezinárodních nevládních organizací v Kimberley procesu
1093 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Role Senátu v politickém systému Irské republiky
1094 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad státních struktur: Demokratická republika Kongo
1095 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad Súdánu z pohledu teorie konfliktů
1096 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Snižující se závislost Evropské unie na Ruské federaci v sektoru zemního plynu a pozice Norska
1097 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Sociální kapitál v Latinské Americe – případ Argentiny a jejích provincií
1098 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Statistická analýza hlasování s aplikací na vybrané parlamenty Latinské Ameriky
1099 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Stranická identifikace v Latinské Americe
1100 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém v Tanzanii a Namibii (postavení opozice)
1101 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
1102 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie prokletí přírodních zdrojů na příkladu Sierry Leone a Botswany
1103 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie štěpných linií a její aplikace na výzkum stranických systémů vybraných zemí laplatské nížiny
1104 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Thomas Hobbes o sebevědomí
1105 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Třetí cesta ve Spojeném království – Labour Party za Tonyho Blaira
1106 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Upadá demokracie v Indii? Vývoj systému vládnutí v Indii z pohledu teorie konsociační demokracie.
1107 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vliv afrického socialismu na podobu režimů po konci studené války
1108 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na lidská práva Kurdů v Turecku
1109 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na postoj Turecka k lidským právům
1110 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Vliv globalizace na práci žen v rozvojových oblastech
1111 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv indiánského obyvatelstva na bolívijskou politiku
1112 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv institucionálního uspořádání na stranické systémy v Latinské Americe

1113 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Vliv islámu a islámských skupin v oblasti Rohu Afriky na současnou etiopskou domácí a zahraniční politiku
1114 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv nerostného bohatství na úroveň demokracie v Latinské Americe
1115 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv Óscara Ariase na ukončení občanských válek v Latinské Americe
1116 2013 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Vliv politického marketingu na ovlivňování předvolebních preferencí potenciálních voličů v ČR na příkladu voleb do Evropského parlamentu, komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014 se zaměřením na Královéhradecký kraj
1117 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv preferenčního hlasování na stranickou disciplínu v ČR
1118 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv stranického systému na preferenční hlasování
1119 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv USA na guerillový boj v Nikaragui v letech 1979-1990
1120 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv vlastnictví půdy na vztahy náboženských a sociálních skupin v Izraeli
1121 2014 KP Mgr. Petra Poskočilová
Vliv volebního systému na stranický systém v Československu 1918–1938
1122 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Královéhradecký kraj
1123 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Liberecký kraj
1124 2013 KP   Vývoj (etno)nacionalismu v Nigérii. Od idejí k teroru
1125 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vývoj politické situace v Bolívii za vlády Eva Moralese
1126 2012 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Význam a funkce sexuálního násilí během války: Případová studie Demokratické republiky Kongo
1127 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vznik a vývoj české afrikanistiky
1128 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vztah Ruska a Číny od 50. let
1129 2012 KP Mgr. Karel Kouba
Vztahy mezi Střední Amerikou a Evropskou unií
1130 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace: od westernizačního k etatistickému přístupu
1131 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Zahraniční politika Severní Koreje z pohledu teorie realismu
1132 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Ženská obřízka ve vybraných zemích Afriky
1133 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
„O samotě trávím nyní dnů smutných" Edice vzájemné korespondence Josefa Mnohoslava Roštlapila a Karla Jaromíra Erbena z let 1842–1870
1134 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností knihovního systému pro deponátní knihovnu Ústavu sociálního lékařství
1135 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Analýza spisové a archivní služby Městského úřadu Nové Město nad Metují
1136 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Aplikace dostupných RAID polí
1137 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Aplikace statistických nástrojů pro analýzu dat z úmrtních matrik
1138 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Bible a misály ze sbírky starých tisků Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou
1139 2012 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
1140 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782)
1141 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České a slovenské internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky a heraldiky
1142 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky, heraldiky
1143 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy
1144 2012 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti Boršice na Uherskohradišťsku
1145 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti v Machově v letech 1850-1950
1146 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dějiny městského národního výboru Hradec Králové 1968-1971
1147 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Česká Metuje a historie rodiny Hlaváčkových v letech 1845–1945
1148 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Dolní a Horní Adršpach v letech 1828-1945
1149 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dějiny obce Plačice 1918-1972
1150 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitalizace a OCR převod vybraných textů od autorů Karla Josepha Bienera von Bienenbergera, Jana Balcara z Bystrého a knihy Hradec Králové za užití open source softwaru PDF X-Change Viewer
1151 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitalizace a prezentace urbáře panství Smiřice z roku 1655 vč. archivních pomůcek
1152 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a rozbor filatelistické námětové sbírky umění Československa z let 1966-1992
1153 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace a správa dokumentů na Univerzitě Pardubice z pohledu novely zákona o archivnictví a spisové službě
1154 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace postily M. P. Zámrského
1155 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace technické dokumentace ve strojírenství
1156 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog kulturních památek katastrálního území Karlín v Praze
1157 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitální revoluce? A co dál?
1158 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitální zpracování výsledků voleb
1159 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů v rezortu Ministerstva obrany
1160 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Dr. Kittel, jeho životopis od jeho narození po jeho smrt
1161 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Důstojník René Černý (1914–1950). Výuková prezentace pro střední školy
1162 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor Knihy trhové/ Knihy gruntové bílé města Pardubice 1561-1638
1163 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor opočenského Protokolu rychtářského práva z let 1613-1785
1164 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
E-government na obecních úřadech obcí, obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadech v okrese Ústí nad Orlicí
1165 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Elektronická prezentace historických budov města Vrchlabí
1166 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Elektronické pomůcky pro genealogii na internetu
1167 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
1168 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Fotografie a holografie jako zobrazovací metody v archivnictví
1169 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
František Sochor (2.4.1910 - 29.1.1981) - život a jeho dílo
1170 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Heinrich Eduard Herz: příběh židovského cukrovarníka
1171 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historické události města Rožďalovice v datech a obrazech
1172 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj archivu v Nové Pace a jeho následná prezentace na webových stránkách
1173 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj hasičského sboru Předměřice nad Labem a jeho následná prezentace na webových stránkách
1174 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Historie a katalog soukromého archivu rodiny Kinských v Chlumci nad Cidlinou
1175 2012 KPVHA doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Historie a současnost spisové a archivní služby Správy a údržby silnic KHK
1176 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie hasičství v obci Lezník
1177 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie Lázní Běloves – webová prezentace historických událostí v datech a obrazech
1178 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie pěveckého spolku Jasoň od jeho založení r. 1859 až do roku 1969
1179 2012 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie sportovního klubu Janské Lázně v letech 1969-2009 se zaměřením na fotbal
1180 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná
1181 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie základní školy SNP
1182 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Holický novoševcovský cech ve světle dochovaných pramenů z let 1664–1868
1183 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Hospodaření v Hradci Králové kolem roku 1600 v pramenech SOkA Hradec Králové
1184 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Chomutovská kronika Johanna Josepha Urtiky z poloviny 18. století: sonda do jejího obsahu
1185 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Chrám sv. Mikuláše ve webové prezentaci
1186 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Intelektuální život, studium a výuka v královéhradeckém biskupském semináři od jeho založení do konce 19. století
1187 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová databáze českých, moravských a slezských rodových erbů z období 15.-17. století
1188 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová prezentace zaniklých povolání středověku
1189 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Internetové zdroje v heraldice ve Velké Británii
1190 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Jednota bratrská v letech 1935-1948
1191 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
K osobnosti komeniologa Rudolfa Jordána Vonky
(Výběrová edice jeho osobní korespondence s využitím webové prezentace)
1192 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Kapitula sv. Mořice v Kroměříži (1587)-1978, inventář
1193 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie – Prezentace historických událostí 20. století poutního místa Hory Matky Boží
1194 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha svatebních smluv města Telče z let 1568-1641
(diplomatický rozbor a výběrová edice pramene).
1195 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy svatebních smluv východočeských královských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1196 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy testamentů východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1197 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Komentovaná bibliografie časopisu Genealogické a heraldické listy v letech 1969-1981
1198 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východočeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby předbělohorské 1575 (77)-1620
1199 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1589 ve světle dochovaných register
1200 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
1201 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecké masné krámy v letech 1560-1620 ve světle dochovaných pramenů
1202 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, regionální průvodce z 19. a první poloviny 20. století jako historický pramen. Obraz krajiny a elektronický katalog
1203 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kulturní mecenáš hrabě Václav z Morzinu
1204 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kyšperské cechy v letech 1680–1859
1205 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Lnářské firmy na Trutnovsku v letech 1850–1945 se zaměřením na průzkum a identifikaci jejich výrobků
1206 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Manuál programu k evidenci vojenských předpisů v knihovně Vojenského správního archivu Olomouc
1207 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Město Čáslav a jeho vojenská posádka od konce 19. století do počátku vzniku ČSR
1208 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově - historický vývoj a současný stav
1209 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Modelace pevnosti Josefov pro prezenční a muzejní účely
1210 2012 KPVHA Mgr. Jan Košek
Možnosti dokumentace v amatérských podmínkách
1211 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti efektivního střednědobého a dlouhodobého ukládání dat ve středně velké organizaci
1212 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti ochrany souborů PDF ve státní správě
1213 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
1214 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Nejstarší dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství
1215 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Nejstarší urbáře panství Opočno (1581-1655)
1216 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Odkaz Jana Bedřicha Nováka v českém archivnictví
1217 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Open source knihovní systémy
1218 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Panství na statku na Uhliřskojanovicku v letech 1654-1850
1219 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1892
1220 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický a správní vývoj okresu Litoměřice v letech 1960–1990
1221 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický okres Nový Bor 1949–1960
1222 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pomístní jména v katastrálních územích města Proseč
1223 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Porovnání používaných spisových služeb z hlediska účelnosti v rámci rezortu Ministerstva zemědělství ve vztahu k nově vznikajícímu Státnímu pozemkovému úřadu
1224 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Postavení a využití 3D tiskárny v pomocných vědách historických a příbuzných oborech
1225 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s digitálními daty ve vybraných archivech České republiky a zahraničí
1226 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace a digitalizace archivního materiálu uloženého v depotech Archivu České národní banky v Praze
1227 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace kulturního dědictví s využitím Google Fusion Tables na příkladu urbanistického rozvoje Hradce Králové
1228 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace celuloidového filmu s přihlédnutím k metodice Národního filmového archivu
1229 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika grafických formátů v archivní praxi
1230 2012 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Problematika včelařství v publikační činnosti Aloise Thumy
1231 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika zabezpečení digitálních dat na Městském úřadu Chrudim
1232 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna velkých průmyslových areálů na Liberecku, jejich působení a dnešní využití
1233 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Proměny farní správy a jejích center na Neveklovsku v letech násilného vystěhování a rekonstrukce
1234 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
1235 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Převod dat z lokálních archivních databází používaných v západočeských archivech
1236 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909
1237 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí obyvatel v Chlumci nad Cidlinou v letech 1774-1800
1238 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí v Rokytnici v Orlických horách ve světle matričních záznamů z let 1784-1812
1239 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí ve farnostech Rosice a Rohovládova Bělá ve světle matričních záznamů z let 1889-1899
1240 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Příčiny úmrtí ve světle matričních záznamů v Havlíčkově Brodě 2. polovina 19. století
1241 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Připojení vzdálených poboček od malých firem až po střední organizace s celorepublikovou působností přes širokopásmový internet s technologií zabezpečených tunelů
1242 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Působení Pernštejnů ve městě Rychnov n. Kněžnou
1243 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Realizace IT auditu pomocí modelovacích a analytických nástrojů
1244 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Reemigrace Volyňských Čechů do České republiky
1245 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové – obsahový a ikonografický rozbor
1246 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (anglicky mluvící země)
1247 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
1248 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Rychtářská registra města Bíliny 1545-1618.
Edice pramene a jeho digitalizace.
1249 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Řešení problematiky zálohování v SOKA Hradec Králové
1250 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově
(historie, inventarizace a digitalizace archiválií)
1251 2013 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Seznam památek v politickém okresu Příbramském a jejich proměny
1252 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Smírčí kříže a Boží muka v mikroregionu Policko
1253 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Snahy o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku (od poloviny 20. století do současnosti)
1254 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Sonda do korespondence jednoho vikariátního úřadu královéhradeckého biskupství na přelomu 19. a 20. století (Ostřetín, Holice)
1255 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Spisová služba ve státní organizaci
1256 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Státní archivní komise v letech 1951-1954
1257 2013 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Státní koedukační učitelský ústav v Kladně 1904 - 1948
1258 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
1259 2013 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Street art v současné městské krajině se zaměřením na dokumentaci a archivaci fotografií
1260 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie a využití 3D skeneru pro ochranu kulturního dědictví
1261 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhové knihy východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
1262 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
1263 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Ústecký rodák Libor Alois Schlezinger (28.10 1802 - 24.2. 1893)
1264 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Územní vývoj pražské čtvrti Smíchov v kontextu Velké Prahy - případová studie tří historických dominant Smíchova
1265 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Užití programů pro úpravu a optimalizaci PDF souborů v archivní praxi
1266 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na dvou vybraných lokalitách
1267 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na Městském úřadu Náchod
1268 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Válečná období Nového Města nad Metují v obrazech
1269 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu
1270 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu a jejich zpřístupnění
1271 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Video prezentace vybraných historických památek města Zlína
1272 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vlastivědná a historická periodika s tématikou Krkonoš a Podkrkonoší do roku1939
1273 2012 KPVHA PhDr. Sixtus Bolom Kotari
Vrchnostenská správa a její vztah vůči nekatolickému obyvatelstvu na vybraných panstvích východních Čech od vydání Tolerančního patentu do zániku patrimoniální správy (1781-1848)
1274 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Využití CMS při výuce historických věd
1275 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití open source technologií v archivnictví se zaměřením na digitalizaci
1276 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vývoj politického okresu Turnov v letech 1918-1960
1277 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Výzkum využití systému EKIS II ve státní správě
1278 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Význam starých map a plánů pro studium změn krajiny kolem loveckého zámečku Bon Repos
1279 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Zpracování CAD dat
1280 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Zpřístupnění písemné památky k dějinám města Hradce Králové pomocí webové aplikace: Josef Mirovít Král: Průvodce po biskupství královehradeckém, 3 díly, Hradec Králové 1825/27
1281 2012 KPVHA PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Židovská komunita Nového Bydžova v první polovině devatenáctého století s ohledem na faktické a kulturní formování města
1282 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život v obci Hluboká v letech 1850–1950 a příběh rodiny Bečičkových
1283 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Životní příběh Jiřího Šimáně a jeho působení v oblasti Východních Čech
1284 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Asimilace vietnamské menšiny v České republice
1285 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Bydlení mladých lidí a konstrukce vlastního domova
1286 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí péče o seniory
1287 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí porody v kontextu rodinného života
1288 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí tradice a zvyklosti ve vybraných rodinách
1289 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov a územní identita obyvatel městských částí
1290 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Důvody volby studia na pedagogických fakultách u studentů (absolventů) bez úmyslu uplatnění v oboru
1291 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Emancipace žen a proměny domova
1292 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Fotbaloví trenéři v FC Hradec Králové
1293 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Chataření a chalupaření ve vybraném regionu České republiky
1294 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Interetnické vztahy ve středním městě
1295 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Jak se studenti vysokých škol angažují v charitativní pomoci
1296 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak se vysokoškoláci dívají na internetové seznamování
1297 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Jiráskovy sady z pohledu jeho návštěvníků - historie, aktivity, význam
1298 2014 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Kooperace neziskového a soukromého sektoru v Pardubickém kraji
1299 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Krajina jako domov - Proměny prostředí a sociální identity s rozdílem života ve městě a na vesnici
1300 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Královéhradecké ženy střední vrstvy a jejich postavení v komparaci s krajským vzorkem
1301 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Krkonošští rodáci a jejich význam v životě obce
1302 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života samostatně žijících seniorů
1303 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v městském prostředí
1304 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Lázně nebo obyčejné město?
1305 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Lokální tradice a domov
1306 2013 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Marketingové strategie orientované na děti
1307 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Městská zeleň v Hradci Králové a potřeby obyvatel
1308 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku
1309 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mezigenerační proměny oslav svátků
1310 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mezigenerační proměny oslav svátků
1311 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Migrace do menších měst v homogenní oblasti Královéhradecka
1312 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 pohledem místních občanů a pořádajících dobrovolníků
1313 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Motivace studentů ve volbách 2013
1314 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nabídka volnočasových aktivit vybrané kulturní organizace v Hradci Králové a její uživatelé
1315 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol
1316 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v malém městě
1317 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menší obci
1318 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost ve středně velké obci
1319 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Organizované dobrovolnictví v sociální oblasti - komparace věkových skupin dobrovolníků
1320 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Participace vysokoškoláků na veřejně prospěšném dobrovolnictví
1321 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ
1322 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě lidí ve městě
1323 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě mladých lidí
1324 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
1325 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
1326 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Poděbradské lokální elity a jejich vliv na život v městě
1327 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Porovnání kvality života rodin s dětmi v suburbanizovaných oblastech a v centru města Pardubic
1328 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Porovnání volnočasových aktivit studentů středních škol se zaměřením na jejich kulturní rozměr
1329 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Postoje českých uživatelů sociálních sítí vůči návrhům zákona omezující internetové pirátství
1330 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Pracovní aktivity studentů vysokých škol
1331 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Preference mládeže v oblasti forem a typů partnerského soužití
1332 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika porodů v domácím prostředí
1333 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika umírání doma
1334 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Proměny českého undergroundu
1335 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přímá volba prezidenta jako indikátor polarizace české společnosti?
1336 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Realizovaná versus plánovaná plodnost a faktory, které je podmiňují
1337 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v mezigeneračních vztazích
1338 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v rodinách po rozvodu rodičovského páru
1339 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Senior v roli zákazníka a spotřebitele
1340 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Singles – bydlení a domov
1341 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální proměny městských částí Hradce Králové a jejich dopad na kvalitu života obyvatel
1342 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Sociodemografická analýza města Žamberk
1343 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Sousedská soudržnost
1344 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Spokojenost obyvatel suburbánní obce
1345 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sportovní trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
1346 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Strategie pracovní a rodinné dráhy u žen s dětmi předškolního věku
1347 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Studenti vysokých škol a odklad dospělosti
1348 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor
1349 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Trenérství jako náplň volného času
1350 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Udržování etnické kultury a tradic mladými Rusíny
1351 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Ukrajinská migrační komunita a její zapojení do lokální společnosti
1352 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Velké sociální problémy v místě bydliště a jejich řešení
1353 2012 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Venkov jako lákadlo – amenitní migrace a kontraurbanizace
1354 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Veřejné prostranství typu městského parku a jeho uživatelé
1355 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Vietnamská komunita a její sociální začlenění do lokální společnosti
1356 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Volnočasové aktivity mládeže a jejich kulturní rozměr
1357 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní podnikatelé v Hradci Králové ve 20. století
1358 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé kulturní elity v Hradci Králové ve 20. století
1359 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé politické elity v Hradci Králové ve 20. století
1360 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní příslušníci lokální elity v Hradci Králové ve 20. století
1361 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
1362 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
1363 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k prarodičům
1364 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Zábava nebo místo nákupu? Prostor nákupních center z perspektivy žen na rodičovské dovolené
1365 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Životní strategie a cíle mládeže z dětských domovů
1366 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky
1367 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice na střední škole a v Matematické olympiádě
1368 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza časových řad v programu Gretl
1369 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Analýza hospodaření vybrané obce Říčky v Orlických horách
1370 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza průmyslové výroby v ČR
1371 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza úmrtnosti v České Republice
1372 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
1373 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Analýza věcného pojistného trhu v České republice a na Slovensku
1374 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza vývoje ceny zlata za použití časových řad
1375 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Aplikace teorie řízení v ekonomice a obchodu
1376 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Axiom výběru a jeho důsledky
1377 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Business intelligence, reporting součastnosti a jeho vliv na firemní organizace
1378 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Cena práce v České republice
1379 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
1380 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Číselné soustavy
1381 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
1382 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
1383 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Důchodová reforma
1384 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Dynamické modely v ekonomii
1385 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eulerova charakteristika kompaktních ploch
1386 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Exekuce
1387 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Fibonacciho posloupnost a její výskyt v našem okolí
1388 2013 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Fibonacciova čísla grafů
1389 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza lékárny
1390 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza podniku
1391 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost studentů Univerzity Hradec Králové
1392 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční poradenství v ČR
1393 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Fundamentální grupy a jejich aplikace
1394 2012 MA Bohumila Raisová
Funkce jedné proměnné na střední škole
1395 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Generátory náhodných čísel a jejich využití
1396 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické reprezentace permutačních grup
1397 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické vlastnosti komplexních čísel a kvaternionů
1398 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Hospodaření (financování) a analýza vybrané neziskové organizace (CČSH, Diecéze Hradec Králové)
1399 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Hypoteční úvěr jako nástroj financování bytových potřeb
1400 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Insolvence v ČR
1401 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Kompaktní množiny v matematice
1402 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Konečné grupy
1403 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Likertovy škály a jejich statistické vlastnosti
1404 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Lineární zobrazení
1405 2012 MA doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Maticová algebra a její aplikace
1406 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Maticové transformační grupy
1407 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Maturitní zkouška z matematiky
1408 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Minimální kostra grafu v ekonomické problematice
1409 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti
1410 2012 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Modelování a kreslení jako součást propedeutiky geometrie
1411 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
1412 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Nákup a prodej zboží ve firmě
1413 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Některé matice v teorii grafů
1414 2013 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
1415 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Nezaměstnanost
1416 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Normální a studentovo rozdělení
1417 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Numerické řešení soustav lineárních rovnic
1418 2013 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
O některých vlastnostech pseudokompaktních prostorů
1419 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Obsahy obrazců a objemy těles ve starověké matematice
1420 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Oskulační kružnice ke grafům funkcí
1421 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Párové obchodování
1422 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Peníze a zlato v ČR i ve světě
1423 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v České republice
1424 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Polojednoduché Lieovy grupy a jejich Lieovy algebry
1425 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Polynomické funkce a algebraické rovnice
1426 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Porovnání úvěrů u bankovních a nebankovních institucí
1427 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Porovnání využití úvěru a leasingu při financování majetku
1428 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Posloupnosti na střední škole
1429 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Povinné ručení a havarijní pojištění osobních automobilů
1430 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Pravděpodobnost a statistika v příkladech
1431 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
1432 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
1433 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Propedeutika předmatematematických činností prostřednictvím
hry v podmínkách mateřské školy
1434 2013 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Příručka k řešení diferenciálních rovnic pro učitele
1435 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Reálná čísla a jejich užití na základní a střední škole
1436 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Relace
1437 2013 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Role úloh ve vyučování matematice
1438 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Ropa – „krev ekonomiky“
1439 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Sazby DPH v České republice a jejich vliv na příjmy státního rozpočtu
1440 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Sázky a hazardní hry
1441 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů z analytické geometrie
1442 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Sbírka úloh z finanční matematiky
1443 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Sbírka úloh z funkcionální analýzy
1444 2013 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky od roku 1935
1445 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Sociální pojištění a jeho vývoj po roce 1989
1446 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Souřadnicové systémy na kompaktních plochách
1447 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Soustavy algebraických rovnic na střední škole
1448 2014 MA Mgr. Lukáš Vízek
Soutěže v matematice na 2. stupni základní školy a na střední škole
1449 2013 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Speciální typy prvočísel
1450 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Spotřební daně a jejich výnos od roku 1993
1451 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Srovnání daňového systému České republiky a Velké Británie
1452 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Statistické zpracování dotazníků v programu PSPP
1453 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Stochastické modely v ekonomii
1454 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Transformace souřadnic na varietách v příkladech
1455 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Trhy s cennými papíry
1456 2012 MA Bohumila Raisová
Úlohy o společné práci a směsích – Multimediální studijní materiál
1457 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Úrazové pojištění
1458 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Určitý integrál: historie a metody výpočtu
1459 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Úvěry – podmínky pro poskytnutí úvěru a průběh splácení
1460 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Užití teorie her v ekonomii
1461 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Užití vícerozměrných statistických metod při zpracování dotazníků
1462 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Virtuální peníze a moderní metody plateb
1463 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vliv výnosu z DPH na výši daňových úniků
1464 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Výuka finanční gramotnosti
1465 2012 MA Eva Krejčová, CSc.
Využití pohádek pro rozvíjení předmatematických dovedností
v mateřské škole
1466 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj a charakteristika akciového trhu na území ČR
1467 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Vývoj hotovostních a bezhotovostních plateb
1468 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zajímavé vlastnosti konvexních množin
1469 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Základní grupové homomorfismy
1470 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy analýzy - sbírka řešených úloh
1471 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Základy šifrování a jeho aplikace
1472 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Základy teorie integrálů
1473 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Známá iracionální čísla: pí, Eulerovo číslo, zlaté číslo
1474 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Zobecněné derivace
1475 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace filmu pro nácvik řečových dovedností v NJ na českých SŠ
1476 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk
1477 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk

1478 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace Poetry Slam ve výuce NJ na SŠ
1479 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentické texty ve výuce DaF na středních školách v České republice.
1480 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentický inzerát jako impuls pro rozvoj jazykových dovedností v oboru DaF na českých středních školách.
1481 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Dialekty Německa a jejich využití ve výuce němčiny na českých školách
1482 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Diktát ve výuce cizích jazyků
1483 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití literárních textů ve výuce NJ na střední škole
1484 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
1485 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
1486 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Elipsa v současném německém publicistickém textu
1487 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Goethe a hudba
1488 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Historie umění stavby gotických katedrál v Německu
1489 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Interaktivní tabule a její role při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na střední škole v České republice
1490 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na české střední škole
1491 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na střední škole
1492 2012 NJ PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D.
Maxim Biller: analýza autobiografických prvků v jeho díle
1493 2013 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Podobnosti a rozdíly v německé a české pohádkové tradici na základě analýzy vybraných děl bratří Grimmů, Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
1494 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problémy při zavádění komunikativní metody do moderní výuky NJ na SŠ
1495 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Engadin ve Švýcarsku
1496 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj čtení s porozuměním s využitím autentických textů pro žáky SŠ
1497 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj dovednosti mluvení v hodinách německého jazyka s využitím krátkého filmu na středních školách v ČR
1498 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj komunikativní kompetence ve výuce cizího jazyka v norském školním systému ve srovnání s Českou republikou
1499 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Staniční učení jako prostředek rozvoje dovednosti čtení s porozuměním na české střední škole v oboru DaF
1500 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Tvorba interaktivních testů a cvičení v programech Alf a Active Inspire a jejich využití v hodinách německého jazyka

1501 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané internetové zdroje vhodné k zařazení do výuky německého jazyka jako cizího jazyka (DaF)
1502 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výhody bilingvismu v oblasti cestovního ruchu
1503 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině
1504 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině na české SOŠ
1505 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka reálií pomocí moderní písně při výuce německého jazyka na středních školách v České republice
1506 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na SŠ se zaměřením na reálie německy mluvících zemí
1507 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na ZŠ se zaměřením na reálie Německa
1508 2012 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití komiksu ve výuce němčiny jako cizího jazyka
1509 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití písní v hodinách německého jazyka za účelem zvýšení motivace žáků na SŠ
1510 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam projektového vyučování pro rozvoj komunikativní kompetence v hodinách německého jazyka
1511 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam průběžné pedagogické praxe z pohledu studentů učitelství PdF UHK
1512 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam zahraničních výjezdů žáků základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu Německý jazyk jako další cizí jazyk.
1513 2012 NJ PhDr. Helena Dědičová, Ph.D.
Významní němečtí vynálezci
1514 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Vznik Katolické univerzity Eichstätt na pozadí tradice svatého Willibalda a svaté Walpurgy
1515 2013 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě
1516 2012 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě

1517 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Antropologie smrti: sociokulturní analýza kulturních ritů a rituálů u původních obyvatel Mezoameriky
1518 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Azylové zařízení Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí
1519 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
České texty o sekularizaci
1520 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Česko-německé vztahy po 2. světové válce ve vybrané lokalitě v severních Čechách
1521 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Československo padesátých let 20. století v propagandě symbolů komunistické moci a práce promítnutých ve filmu
1522 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace Romů během druhé světové války jako kulturní problém
1523 2013 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Důstojnost člověka v nemoci a utrpení
1524 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Estonci ve světle událostí 20. století
1525 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Etická dilemata spojená s adopcí
1526 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Etické problémy existence rytířských řádů a jejich teologické zdůvodnění
1527 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Euthanazie
1528 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Fair trade: ekonomické, etické a kulturní aspekty
1529 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Fenomén manipulace v kontextu náboženských sekt
1530 2012 NVCH Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén manželství ve 21. století očima věřících a nevěřících
1531 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Historie a současnost kostela svatého Jakuba Většího v Úpici
1532 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Historie kostela sv. Anny v Hradci Králové
1533 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Hospicová a paliativní léčba v interkulturním pohledu
1534 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Chtěná a nechtěná bezdětnost
1535 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ježíš ve svitu Půlměsíce
1536 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Kolize systémů kultury a přírody v díle Josefa Šmajse
1537 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Komparace hodnotového systému dvou generačních skupin
1538 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Konflikt v Iráku, Afghánistánu a Libyi z hlediska teorie spravedlivé války
1539 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Kongregace Školských sester sv. Františka a jejich působení ve Slatiňanech v 19. století a na počátku 20. století
1540 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Kontemplativní a aktivní rozměr křesťanské existence v česky dostupných dílech autorů J. B. Chautarda, T. Mertona a otce Jeronýma
1541 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Kulturně-architektonický koncept Litomyšle
1542 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu
1543 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu na život jihoamerických indiánů ve Venezuele
1544 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturní transformace České republiky
1545 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Liturgický prostor po II. vatikánkém koncilu
1546 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Lukáš, křesťan a misionář, teolog a svatopisec
1547 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Malé Svatoňovice – poutní místo Panny Marie Sedmiradostné
1548 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Média a kultura
1549 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Motiv zla v románech Knuta Hamsuna
1550 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti a limity ve spolupráci mezi Čechy a Němci na Broumovsku
1551 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Multikulturalismus z genderového pohledu
1552 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče
1553 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Mystika a kulturní dialog v Evropě
1554 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Náboženská témata v současných populárních písních českých a slovenských interpretů
1555 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Náboženská výchova v praxi MŠ
1556 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Nomádský způsob života v současném světě
1557 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Nová Akropolis jako pseudonáboženské hnutí
1558 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Odkaz Jan Ámose Komenského v českých zemích, Evropě i ve světě v současnosti
1559 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ochrana nenarozeného života v České republice – srovnání pro-life hnutí a organizací
1560 2013 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Otázka zavržení na pozadí univerzální spásné boží vůle
1561 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Pád civilizace jako kulturní fenomén ve světové literatuře
1562 2012 NVCH doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Patrocinia v synchronním pohledu ve vybraném vikariátě
1563 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
1564 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Podobnosti a rozdílnosti v lidové kultuře východočeského regionu
1565 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Pohádka jako nositel kultury
1566 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Postavení náboženství v komunistickém Československu a jeho dopady na současnou společnost
1567 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poúnorové emigrační vlny Čechů do Severní Ameriky
1568 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poválečný vývoj migrace z České republiky do Severní Ameriky
1569 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Právo na život nenarozených
1570 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Problematická východiska antropologie Petra Bakaláře
1571 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Problematika křesťanských homosexuálních aktivistů a jejich argumentace
1572 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny a směřování české národní identity
1573 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny vnímání neúplných rodin v západní společnosti ve 20. století
1574 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Předávání víry v rodině
1575 2013 NVCH PhDr. Radek Martinek
Přínos vojenských kaplanů pro vojáky ve vojenských zahraničních misích
1576 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Punk a demokracie
1577 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Působení řádu voršilek v Kutné Hoře v 19. století
1578 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Recepce a význam encykliky Caritas in Veritate v českém prostředí
1579 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Reflexe díla Francise Fukuyamy s českým pohledem na danou problematiku
1580 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Rodičovství jako kulturní univerzálie i specifikum
1581 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Role kultury při integraci Romů do majoritní společnosti
1582 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Řehole řádu templářů a její odkaz ve srovnání s předpisy Armády ČR, dalšími vojenskými jednotkami a dnes existujícími významnými řády
1583 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Slavení posvátné liturgie před a po Druhém vatikánském koncilu
1584 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Služební zbraně v rukou vojenských kaplanů
1585 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Spiritismus a každodennost na počátku 20. století
1586 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Spiritualita mužů v kontextu života současné katolické církve
1587 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Společenství učedníků jako základ církve
1588 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Stopy estonské tradiční kultury v hudbě Rudolfa Tobiase
1589 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Střet a prolínání se kulturních tradic v Estonsku prostřednictvím osobního svědectví
1590 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Střet civilizací Samuela Huntingtona a jeho česká recepce
1591 2012 NVCH ThLic. Jiří Pešek
Svatá Terezie z Lisieux jako průvodkyně hledajících na cestě za Bohem
1592 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Svátost smíření – základní teologická východiska
1593 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Svátostné manželství v moderní společnosti
1594 2012 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Taneční subkultura a nihilismus
1595 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Tělo jako kulturní univerzálie i specifikum
1596 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Tematizace eutanazie v české literatuře
1597 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Hořící keř
1598 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Poslední dny Sophie Schollové
1599 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace filmu Babettina hostina
1600 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Blade Runner
1601 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Kladivo na čarodějnice
1602 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Vykoupení z věznice Shawshank
1603 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Zelená míle
1604 2012 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Transkulturní aspekty internacionalizace profesionálního sportu
1605 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Umělecké ztvárnění Ježíšova života ve filmu
1606 2012 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Univerzalita logoterapie v kultuře
1607 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Věda a víra v díle Marka Váchy
1608 2012 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Vietnamská kultura uvnitř té české
1609 2012 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv kolektivizace na současnou podobu venkova
1610 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv médií na člověka v českém společenském kontextu
1611 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Výklad mše svaté pro farní společenství
1612 2012 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Výuka Bible pomocí aktivizačních metod
1613 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vývoj rasové teorie v nacistickém Německu (1933-1945)
1614 2012 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Význam oltáře v bohoslužbě církve
1615 2013 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu – případ Kypru
1616 2012 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu: Případová studie English School v Nicosii
1617 2012 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Vztah přírodních věd a křesťanského náboženství u Jiřího Grygara
1618 2012 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Základní teologická východiska a některé aktuální perspektivy svátosti manželství
1619 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Zdobení lidského těla jako kulturní fenomén
1620 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz na základní škole
1621 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz pro žáky 6. třídy ZŠ
1622 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Advent a vánoční svátky ve školní družině
1623 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Adventní čas v Dětském domově v Jemnici
1624 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Aerobik ve školní družině
1625 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Agresivita dětí ve škole
1626 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktivita „Čarodějnické rojení“, jako součást ŠVP družina
1627 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody k rozvíjení slovní zásoby při výuce cizích jazyků
1628 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce
1629 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy
1630 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce aprobačních předmětů studenta
1631 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
1632 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce občanské výchovy
1633 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Aktivizační metody ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku
1634 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktuální výchovné otázky klientů DDŠ
1635 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Alternativní koncepce výuky se zaměřením na vybraný pedagogický směr
1636 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
1637 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
1638 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Alternativní zdroje finanční podpory v oblasti vzdělávání v subjektivním hodnocení učitelů z praxe
1639 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Amerling a jeho odkaz dnešku
1640 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Analýza profesní přípravy budoucích učitelů
1641 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Anatomie a morfologie květu: didaktizace
1642 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Animoterapie - chov drobných zvířat ve středisku výchovné péče
1643 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Animovaný sitcom a jeho využití ve výuce angličtiny žáků středních škol
1644 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Aplikace a meze pluralismu ve výuce společenských věd v liberálně-demokratickém paradigmatu
1645 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aplikace čtenářských dílen do výuky předmětu Literatura a umění na střední odborné škole
1646 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Aplikace etické výchovy do práce ve školní družině
1647 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace výukových metod programu RWCT v estetické výchově na středních školách
1648 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace zásad efektivní komunikace při řešení konfliktních situací
1649 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikované pohybové a sportovní aktivity na základní škole speciální pro žáky s mentálním a tělesným postižením
1650 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Asistent pedagoga a jeho role ve vzdělávání
1651 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Atom a záření
1652 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Atraktivita televizní reklamy pro žáky druhého stupně základní školy
1653 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Autoevaluace školy
1654 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Autoškola - metodika výcviku žáků na automobilním trenažéru
1655 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Badatelsky orientovaná výuka přírodovědných předmětů na střední škole
1656 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Barva jako taková, transponovaná do veřejného prostoru
1657 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Baťova škola práce a její odkaz současnosti
1658 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině
1659 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Biografie „romského“ muzikanta
1660 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Celoškolní soutěž předlékařské první pomoci
1661 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová etapová hra
1662 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová hra
1663 2015 PP PhDr. Alena Dědečková
Cesta se školní družinou za poznáváním města Vrchlabí
1664 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Cykloexkurze v terénu jako praktické doplnění předmětu geologie na střední škole
1665 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Česká republika známá a neznámá
1666 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České svátky ve školní družině
1667 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České vánoce jako téma aktivit ve školní družině
1668 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Činitelé ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd
1669 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole
1670 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole a spolupráce s institucemi
1671 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost na základní škole
1672 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost u studentů středních odborných škol
1673 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
1674 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost v podmínkách aprobačních předmětů studenta
1675 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost ve výuce českého jazyka a literatury
1676 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
1677 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Daktyloskopie jako metoda identifikace osob v kriminalistice
1678 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Dentální hygiena u dětí předškolního věku
1679 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dětský letní tábor - objevování krásy řemesel
1680 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika a zlepšování školního klimatu
1681 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Diagnostika třídního klimatu v malotřídní škole
1682 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování námětu: Bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky a cizími lidmi
1683 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu "Stres"
1684 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu : „Maso“
1685 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Agresivní a neagresivní poruchy chování“ pro sluchově postižené
1686 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu „Sebepoškozování“ pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
1687 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu „Tradice Adventu a Vánoc"
1688 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu dýchací soustava pro žáky střední speciální školy
1689 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu komunikace
1690 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Komunikace
1691 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu Kůže a kožní deriváty zvířat pro střední odborné školy
1692 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Právo v každodenním životě - smlouvy
1693 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Rodinná a zdravotní výchova pro střední školu praktickou dvouletou
1694 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Roztoky a směsi
1695 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Sebepoškozování pro žáky Katolického gymnázia v Třebíči
1696 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracovaní tématu Teplé a studené nápoje
1697 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu Trhu práce, vzniku, podmínek a ukončení pracovněprávního vztahu
1698 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Vlastní životopis
1699 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Hovězí maso
1700 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu: "Aktivizace seniorů"
1701 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Farmakologie dýchacího ústrojí pro obor diplomovaný farmaceutický asistent"
1702 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Rentgenové záření a základní zobrazovací metody"
1703 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: "Základy účtování v podvojném účetnictví"
1704 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu: „Adventní věnce“
1705 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Daňový systém“
1706 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Mléčné výrobky“
1707 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Stopy zvěře“
1708 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: „Úvod do filosofie a religionistiky“
1709 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Canisterapie
1710 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Emulze
1711 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Fyzioterapie a její historie
1712 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Geometrický plán
1713 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Informační technologie v průvodcovství
1714 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - alkoholy, fenoly a ethery
1715 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Personální politika řízení lidských zdrojů
1716 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
1717 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Společenskovědní základy ve vztahu k přírodě a k životnímu prostředí
1718 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu: Tržní mechanizmus
1719 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické zpracování tématu: Vedení skupiny na úrovni liniového managementu
1720 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktické zpracování tématu:Ušití výpustkové kapsy při zpracování dámského saka
1721 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování vybraných maturitních témat z anglického jazyka
1722 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt "Týden zdraví"
1723 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt „Hrajeme si s přírodou“
1724 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktický projekt v českém jazyce se zaměřením na K. Čapka
1725 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt výroby divadélka ve školní družině
1726 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Didaktický projekt: Ámosův den škola hrou
1727 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktika přípravy ve školní družině pro období podzimu
1728 2012 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Didaktika výuky programování na střední škole
1729 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Diskusní metody a didaktické hry při výuce biologie na střední škole
1730 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dlouhodobá výuka cizího jazyka
1731 2012 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Domácí násilí
1732 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dopravní bezpečnost ve školní družině
1733 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Dramatická výchova jako prevence sociálně patologických jevů na základní škole
1734 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Dramatická výchova v práci vychovatele školní družiny
1735 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dramatická výchova ve školní družině
1736 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Drogová prevence na základních školách
1737 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
1738 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho odkaz dnešní pedagogice
1739 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho pedagogický odkaz k dnešku
1740 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Edukačně prožitý čas adventní ve školní družině
1741 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ekologie ve školní družině a v jejím okolí
1742 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Ekonomická gramotnost dospívajících
1743 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Environmentální výchova v mezipředmětových vztazích
1744 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Environmentální výchova ve výuce dějepisu
1745 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Estetické aktivity dětí ve školních družinách
1746 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Estetické vnímání těla
1747 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
1748 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova v historickém kontextu
1749 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické chování ve škole pohledem studentů SŠ
1750 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické normy a hodnoty z pohledu žáků základní školy a studentů střední školy
1751 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etika a vyprávění
1752 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Faktory ovlivňující vývoj zdravého sebevědomí u žáků na II. stupni ZŠ
1753 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Fenomén běžeckého lyžování v České republice
1754 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén sociálních sítí v životě učňovské mládeže
1755 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Finanční gramotnost
1756 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Finanční produkty v předmětu Základy společenských věd pro žáky střední školy
1757 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Formy výchovy a formy výuky na střední škole
1758 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Geocaching ve školní družině
1759 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Historie barvení vlasů
1760 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Historie města ve vzdělávacím programu školní družiny
1761 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Historie rehabilitace
1762 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hodnocení žáků na střední odborné škole
1763 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Hry a hračky ve školních a mimoškolních zařízeních
1764 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hry jako metody k rozvoji komunikace v rámci předmětu Dramatická výchova na uměleckých školách
1765 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Hry ve školní družině - venkovní aktivity
1766 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry ve školní družině na téma pohádek
1767 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry, hračky a pomůcky ve školní družině - nástroje rozvoje osobnosti
1768 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Humor ve školní třídě
1769 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Chování dětí ve školní družině
1770 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Individuální zvláštnosti žáka při učení se anglickému jazyku na středních školách
1771 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Informační a komunikační technologie v práci učitelů matematiky
1772 2015 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Inovace obsahu a didaktických prostředků předmětu analytická chemie
1773 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Inovace ŠVP a postoje učitelů
1774 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Inovace učiva odborného výcviku oboru kadeřník na střední odborné škole
1775 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Integrace cizinců v českých školách
1776 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Integrace lidí s mentálním postižením do společnosti
1777 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Integrace žáků cizinců na základní škole
1778 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní prezentace v programu ActiveInspire - metodické zpracování tématu
1779 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
IT technologie ve výuce středních škol
1780 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Jak nově vyučovat keramiku na střední škole řemeslné
1781 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Jan Amos Komenský, život a dílo – Komenského metody výchovy v dnešní škole
1782 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Jaro ve školní družině
1783 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz k dnešku
1784 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
K problematice šikany mezi středoškolskou mládeží
1785 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
K úrovni morálního úsudku žáků středních škol.
1786 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádské vztahy mezi dětmi na základní škole
1787 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádství dětí na základní škole
1788 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství
1789 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na základní škole
1790 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy
1791 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy a osobnost třídního učitele
1792 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Knihy ve školní družině
1793 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komparace zneužívání návykových látek mezi studenty, gymnázií a odborných učilišť
1794 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Kompetence třídního učitele na druhém stupni ZŠ
1795 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
1796 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
1797 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace mezi neslyšícími a slyšícími
1798 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komunikace mezi pedagogy a žáky
1799 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Komunikace mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy
1800 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči
1801 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace předškolních dětí v zájmovém útvaru Klubíčko
1802 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikační styl učitele
1803 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikační zóna učitele ve třídě
1804 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncepce celoroční olympiády pro školní děti
1805 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování edukačního programu k ekologické výchově – „Máme rádi zvířata“
1806 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování preventivního programu v partrnerké nevěře
1807 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování problému kyberšikany a její prevence
1808 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence mentální anorexie v prostředí základních škol
1809 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Koncipování programu primární prevence šikany v prostředí domova mládeže
1810 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Konkretizace celoročního programu „Návrat dětí k tradicím“
1811 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Konkretizace krátkodobého projektu v činnosti školní družiny
1812 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Konstruktivistické pojetí výuky vybraných témat kombinatoriky
1813 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kreativní přístupy ve výuce německého jazyka na gymnáziu
1814 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Krevní skupiny AB0 a Rh faktor
1815 2013 PP ThLic. David Bouma, Th.D.
Kritika náboženství podle Feuerbacha s ohledem na tzv. „novou religiozitu“
1816 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Křesťanské svátky ve školní družině
1817 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kurz finanční gramotnosti pro studenty středních škol
1818 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
1819 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence
1820 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Kyberšikana a možná prevenční řešení
1821 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kyberšikana ve školských zařízeních
1822 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Letní dětský tábor
1823 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Letní tábory v minulosti a dnes
1824 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Leváctví žáků odborného výcviku v oboru Tesař
1825 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny
1826 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny – drátování
1827 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové zvyky a tradice v období adventu ve školní družině
1828 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Malotřídní školy v Královéhradeckém regionu
1829 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
1830 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
1831 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové nástroje středních odborných škol
1832 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mateřská centra
1833 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Média a jejich užívání žáky II. stupně základní školy
1834 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mechanika jízdních kol - didaktické zpracování tématu
1835 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Měsíční plán pro MŠ
1836 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metoda CLIL v ekonomice a podnikání
1837 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodická příručka pro začínajícího učitele - poradenství
1838 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
1839 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy pro výuku buňky na gymnáziu
1840 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodické vedení praxe žáků odborné střední školy v základní škole speciální
1841 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu nové technologie při výrobě čokoládových pralinek
1842 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu, nové technologie při výrobě čokoládových ozdob
1843 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování přípravy hodiny pro děti s poruchami chování a poruchami učení
1844 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - komunikační mix
1845 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - Příčky
1846 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu – Vlasy a prevence vypadávání vlasů
1847 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu ,,Ochrana lesů před poškozováním obratlovci“
1848 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu “Analýza fotografického snímku”
1849 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Biomy světa“
1850 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Cestovní ruch v německy hovořících zemích“
1851 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Marketingový výzkum“
1852 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „MS PowerPoint – proces tvorby prezentace.“
1853 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Podvojné účetnictví“
1854 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Technologie mléka“
1855 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Venkovský cestovní ruch a jeho formy“
1856 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Zkoušení samočinné převodovky 41 TE“
1857 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu cizích slov
1858 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu číselné soustavy a jeho souvislost s výukou IT
1859 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu dobíjecích soustav motorových vozidel
1860 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Druhy a formy cestovního ruchu
1861 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Elektrický proud
1862 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1863 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1864 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1865 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Chudoba
1866 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Jednobuněčné organismy
1867 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu klimatologie
1868 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu- Kosmetické ošetření pleti
1869 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Krev a krevní skupiny
1870 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Management – podstata, význam a vývoj
1871 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Náklady podniku a způsoby jejich členění
1872 2014 PP Mgr. Irena Kapustová
Metodické zpracování tématu Odraz 20. století v NP Podyjí
1873 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Ochrana životního prostředí pro střední školy
1874 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Počítačové sítě a internet
1875 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu polymery
1876 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu První kroky s textovým editorem MS Word
1877 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu přirozené sušení přířezů pro výrobu hudebních nástrojů
1878 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu sociální služby na střední pedagogické škole
1879 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
1880 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Metodické zpracování tématu šikana
1881 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulátory a tabulky v prostředí MS Office Word
1882 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulkový editor
1883 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Trojúhelníky a jejich konstrukce
1884 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu války prusko-rakouské 1866 při výuce dějepisu na středních školách
1885 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Zakládání staveb
1886 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Základy výpočetní techniky
1887 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Změna skupenství
1888 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu života vybraných biblických postav pro potřeby interdisciplinární výuky středních škol
1889 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na tepelnou ochranu budov
1890 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na akustiku a denní osvětlení
1891 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: " Státní symboly ČR, jejich užívání a ochrana"
1892 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: "Vznik a vývoj Evropské unie."
1893 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: ,,Kování“
1894 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: “ Účtování dlouhodobého majetku“
1895 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Demokracie“
1896 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Deriváty uhlovodíků“
1897 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Drakiáda aneb podzim na vycházkách podle ŠVP“
1898 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Evropská unie a Česká republika“
1899 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Historie ošetřovatelství“
1900 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Hlavní problémy rozvojových zemí na příkladu Indie“
1901 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Holení a úprava vousů, knírů“
1902 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Izolace potrubí a ochrana proti hluku v potrubí“
1903 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Kinematika a dynamika“
1904 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Komplexometrické titrace“
1905 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Nosné zdivo"
1906 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Nové fyzikální teorie“
1907 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Odměňování zaměstnanců“
1908 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu: „Ochrana přírody a krajiny v České republice"
1909 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Pístové spalovací motory“
1910 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Řecká antická filosofie“
1911 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Schizofrenie“
1912 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Sluneční soustava a Vesmír"
1913 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Stropy – strop MIAKO“
1914 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Účetnictví územně samosprávných celků“
1915 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Volby“
1916 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Významné osobnosti českého ošetřovatelství“
1917 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zkoušení brzd automobilů"
1918 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zneškodňování odpadů“
1919 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Antická mytologie
1920 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Člověk jako občan
1921 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Daňová soustava
1922 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Definice a diagnostika školní zralosti
1923 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Dílenské práce
1924 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Domácí násilí
1925 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Environmentální kroužek v lese během čtyř ročních období pro děti mateřských škol
1926 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Etická výchova
1927 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Evropská integrace
1928 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: F. F. Plamínková a její pedagogický odkaz dnešku
1929 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Filmové žánry
1930 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
1931 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
1932 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ
1933 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční poradenství
1934 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Fyziologie rostlin
1935 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Helénistická filosofie
1936 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: humanistická filosofie
1937 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Charakteristika osob s poruchami binokulárního vidění
1938 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Chemické látky v potravinách pro žáky gymnázia ve Vrchlabí
1939 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Kalkulace nákladů jako východisko pro tvorbu ceny
1940 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kardiopulmonální resuscitace
1941 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Komunikační mix
1942 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Konstrukce skříňového nábytku
1943 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje pro žáky obchodní akademie
1944 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kubismus
1945 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lidská kostra
1946 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lymfatický systém
1947 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: marketing na úrovni Obchodní akademie
1948 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
1949 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
1950 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingový Mix
1951 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Materiály a technologie v dřevozpracujícím průmyslu
1952 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Mediální gramotnost žáků na střední škole
1953 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Metody výuky anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
1954 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Milétská škola
1955 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Moje budoucí partnerství
1956 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Monitoring vybraných vodních bezobratlých v terénu
1957 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Morální rozvoj v rámci předmětu občanská výuka
1958 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Nebezpečí komunikace přes internet
1959 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nivelace
1960 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy obrábění v truhlářské výrobě
1961 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy ve strojním zpracování kamene
1962 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Odbarvování vlasů technikou melírování
1963 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Palivové soustavy spalovacích motorů
1964 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Personalistiky a mzdového účetnictví
1965 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Po stopách svatého Václava ve Staré Boleslavi
1966 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Pohyb v těhotenství
1967 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Postava studenta ve filmu
1968 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Povrchová úprava kovů – zinkování
1969 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Požární disciplíny v kolektivu mladých hasičů
1970 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s fotoaparátem
1971 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s mladým koněm na jízdárně
1972 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Presokratici
1973 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence rozvodovosti
1974 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Problematika drogové závislostí
1975 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Projektové vyučování
1976 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: předmět Úklidové práce v domácnosti v praktické škole dvouleté
1977 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Připouštění koní přirozenou plemenitbou
1978 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Příprava pokrmů z hovězího masa
1979 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava pro kresbu architektury
1980 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava strojního šití
1981 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Rány – poranění kožní struktury
1982 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rasismus
1983 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rodinná výchova – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
1984 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Romové v České republice
1985 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Ruční opracování dřeva
1986 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Společnost, sociální status a role
1987 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stereometrie – Objemy těles (krychle, hranol)
1988 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stropní konstrukce
1989 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Struktura a vlastnosti slitin soustavy Fe-Fe3C a Fe-FeC
1990 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plamenem v oboru Mechanik plynových zařízení
1991 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plastů
1992 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Světová literatura pro děti a mládež – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
1993 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Španělská gastronomie a
stravování
1994 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Technologie přípravy pokrmů -„Omáčky“
1995 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Tepelné zpracování kovů
1996 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Terénní biologie s prvky environmentální výchovy pro studenty středních škol
1997 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tolerování délkových rozměrů
1998 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Trávicí soustava člověka
1999 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tvorba digitálního výukového materiálu pro předmět Výchova ke zdraví v praktické škole dvouleté
2000 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účetní doklady pro žáky obchodní akademie v Praze
2001 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účtování zásob pro žáky obchodní akademie
2002 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Umění secese, dekadence a symbolismu
2003 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Úvod do 3D tisku
2004 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Volba životního partnera a vztahy ve dvojici
2005 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výměna lamely pojezdu
2006 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výroba kalíšků a tenkostěnného skla
2007 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výuka pravidel slušného chování v praktické škole dvouleté
2008 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2009 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
2010 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití českých surovin v potravinářstí
2011 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití historických městských a rodových znaků při výuce regionálních dějin na střední škole
2012 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Významné mezníky v dějinách chemie
2013 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Významné osobnosti Starého zákona
2014 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vzděláváním proti projevům prizonizace pro žáky Středního odborného učiliště ve Věznici Světlá nad Sázavou
2015 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základní živiny ve stravě člověka
2016 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy biochemie
2017 2013 PP PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Základy etikety
2018 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Zlatý věk Anglie s využitím mezipředmětových vztahů
2019 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování vybrané kapitoly z biologie rostlin
2020 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování vybraných kapitol z cytologie pro výuku na středoškolské úrovni
2021 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách pro střední zdravotnické školy
2022 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Metodické zpracování: optimalizace komunikačních dovedností v kontextu mediace
2023 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k prohlubování praktických dovedností žáků hotelové školy
2024 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce filosofie na středních školách
2025 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
2026 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál pro praktické vyučování strojírenství a uplatnění absolventů na trhu práce
2027 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika činností hasičského kroužku ve školní družině
2028 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika her ve školní družině
2029 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodika klasického tance exercices a la barrre a její převedení na exercices au milieu
2030 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika přeškolení technického personálu na vrtulník Mi-17 - Pneumatický systém
2031 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky mezipředmětových vztahů u žáků s mentálním postižením
2032 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika výuky Periodické soustavy prvků v návaznosti na stavbu atomu, tvorbu anorganických sloučenin a jejich názvosloví
2033 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky předmětu Občanská výchova na SŠ praktické-specifika práce se žáky s PAS
2034 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky uměleckých kovářů
2035 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika začlenění odborných kurzů na středních školách do výuky
2036 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika zpracování tématu Cestování v předmětu obchodní angličtina
2037 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika zpracování tématu: Dámské podšívkové sako
2038 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky grafických editorů na základní škole
2039 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky základních stavebních látek živé hmoty - cukry, tuky, bílkoviny
2040 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodologické zpracování tématu Management, jeho dělení a funkce
2041 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodologické zpracování tématu: Zdravý životní styl a účelné trávení volného času mládeže
2042 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metody výuky předmětu oděvní materiálů
2043 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Mezilidské a morální hodnoty v praxi školní družiny
2044 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Minivolejbal v barvách
2045 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místní historické památky v činnosti školní družiny
2046 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Móda - determinanty v adolescenci
2047 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Moderní deskové hry v činnosti školního klubu
2048 2014 PP Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Moderní technologie ve výuce francouzštiny.
2049 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Motivace žáka 2. stupně základní školy k výuce předmětů přírodních věd
2050 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivace žáků vzdělávaných v podmínkách ústavní a ochranné výchovy ke studiu na střední škole
2051 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možné motivační faktory adolescentů vedoucí ke vzniku bigorexie
2052 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti prevence poruch příjmu potravy u žáků středních škol
2053 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Možnosti uplatnění diagnostických metod v práci třídního učitele
2054 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti vodní turistiky v rámci volnočasových aktivit
2055 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit žáků na středních školách ve vybraném regionu Královéhradeckého kraje.
2056 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti výtvarné výchovy při činnostech ve školní družině
2057 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti využití metod alternativního vzdělávání na středních školách v hodinách dějepisu
2058 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti vzdělávání dospělých
2059 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova
2060 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti zlepšení výuky finanční gramotnosti na středních školách
2061 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Multimédia v životě středoškolské mládeže
2062 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Muzikoterapie v rámci školní družiny a volnočasových aktivit na základních školách
2063 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka po volnočasových aktivitách na DDM Jihlava
2064 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro děti v Novém Městě nad Metují
2065 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro věkovou kategorii 10-15 let ve Žďáře nad Sázavou
2066 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka využití volného času v domově pro seniory
2067 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Náboženství a kulturní vliv vybraných národnostních menšin ve Velké Británii
2068 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nácvik komunikačních technik pro volnočasové aktivity
2069 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činností výchovného poradce na střední škole během školního roku
2070 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činnosti výchovného poradce na základní škole během školního roku
2071 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň práce výchovného poradce na osmiletém gymnáziu z hlediska kariérního poradenství
2072 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Naučné stezky ve vybraných lokalitách obce Hostinné se zaměřením na vodu
2073 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Návrh naučné stezky s využitím ekologických her
2074 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO Mexika: didaktizace
2075 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Nelegální drogy a společnost
2076 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Netradiční metody výuky hudební výchovy
2077 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
2078 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Neurotické poruchy u dětí mladšího školního věku
2079 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Neverbální komunikace a její využití v pedagogické praxi
2080 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Oběhová soustava savců: didaktizace
2081 2015 PP RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Odborná exkurze - ekologie rybníka
2082 2013 PP Mgr. Anežka Volková
Odborné soutěže a jejich vliv na motivaci, znalosti a dovednosti v odborném výcviku
2083 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odborný výcvik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Zahradník
2084 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odpočinková činnost ve školní družině s využitím prvků muzikoterapie
2085 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Opravy benzínových motorů
2086 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace a vedení kroužku „šikulkové“ v rámci školní družiny
2087 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace akce nocování ve školní družině
2088 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Organizace odborného výcviku
2089 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace teambuildingové akce
2090 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Organizace volnočasových aktivit v Domově mládeže SUPŠ a VOŠ Turnov
2091 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Organizace zimní školy v přírodě
2092 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Osobní pohovor
2093 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Otázka problematiky soužití seniorů ve společnosti
2094 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Participace dětí na koncipování výchovného programu
2095 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Péče o zdraví v chovu psů pro žáky středních odborných škol, oboru kynologie
2096 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Pedagogická diagnostika a individuální studijní plán v přírodovědných předmětech
2097 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogický odkaz Eduarda Štorcha
2098 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogika Célestina Freineta a její dopad na současné školství
2099 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Po stopách řemesel a lidových technik
2100 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Počítačová animace pro žáky a učitele druhého stupně ZUŠ
2101 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Podmínky učení ovlivňující vědomosti ze společenských věd u studentů 4. ročníku gymnázia
2102 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podnikání – založení podniku
2103 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podzimní lidové zvyky a tradice ve školní družině
2104 2012 PP PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Pohybové aktivity a jejich vliv na pohybovou úroveň mládeže
2105 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové aktivity na škole v přírodě
2106 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové aktivity u žáků ve školní družině
2107 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové chvilky v prostředí školní družiny
2108 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové kroužky v rámci školní družiny
2109 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pojetí tělového schématu u dospívajících dívek
2110 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Poradenské služby a spolupráce s dalšími institucemi ve vybraných zařízeních ve Dvoře Králové nad Labem
2111 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Porovnání učebnic ekonomiky pro střední školy
2112 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Poruchy chování u chlapců umístěných v Dětském domově se školou
2113 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Poruchy učení žáků druhého stupně základní školy
2114 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení exkurzí v ŠVP
2115 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Postoj žáků k využití digitálních učebních materiálů
2116 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje adolescentů k užívání drog
2117 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje dospívajících k užívání počítačů
2118 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje rodičů k předškolnímu vzdělávání
2119 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje učitelů k využití moderních výukových metod
2120 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke stravování ve školní jídelně
2121 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
2122 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje žáků středních škol k mikropigmentové implantaci - tetování
2123 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Potravinové normy ve školním stravování u oboru kuchař
2124 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Povědomí žáků základních škol o náboženských sektách
2125 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozice asistenta pedagoga ve speciálním školství
2126 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozitivní a negativní aspekty alternativního vzdělávání žáků na prvním stupni základních škol
2127 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Poznatkové a dovednostní bilance žáků 9. třídy
2128 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Požární sport v hasičském kroužku
2129 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Práce - rozvoj pracovní výchovy ve školní družině
2130 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga
2131 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Práce asistenta pedagoga
2132 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga na základní škole
2133 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce na počítači pro první ročník odborného učiliště
2134 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Práce s chybou v cizojazyčném vyučování
2135 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Práce s chybou ve vyučování německého jazyka na II. stupni základní školy
2136 2015 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s motorovou pilou
2137 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce s programem Bakalář
2138 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Práce s třídním kolektivem z pohledu výchovného poradce
2139 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na středních odborných školách a učilištích
2140 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na základní škole v oblasti kariérového poradenství
2141 2015 PP Tomáš Komárek
Práce výchovného poradce se zaměřením na klima školy a třídy
2142 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Pravá mozková hemisféra a její význam pro vzdělávání
2143 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence bezpečnosti v silničním provozu
2144 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence drogové závislosti ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených žen
2145 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence konzumace alkoholu u žáků SOŠ
2146 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Prevence kyberšikany u žáků 1. stupně základní školy
2147 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence negativního působení skupiny na jednotlivce
2148 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence sociálně patologických jevů na DDŠ
2149 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence šikany na základních školách
2150 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence užívání návykových látek školní družina
2151 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných projevů rizikového chování ve školní družině
2152 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných sociálně patologických jevů v prostředí domova mládeže
2153 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Preventivní a resocializační program u dětí v Dětském domově se školou a základní škole Kostelec nad Orlicí
2154 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika adaptace studentů v domově mládeže
2155 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Problematika autorského práva v prostředí střední školy
2156 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika drogové závislosti a prevence u dětí
2157 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika hodnocení předmětu Zhotovování zubních náhrad
2158 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika integrace žáků v malotřídní škole
2159 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika leváctví v oboru kadeřník
2160 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika mentální anorexie a bulimie u adolescentů
2161 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika plagiátorství u studentů středních a vysokých škol

2162 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika tesání písma do kamene
2163 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Problematika výuky anglického jazyka s integrovaným žákem ve třídě
2164 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
2165 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
2166 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
2167 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
2168 2012 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Profesní příprava na otevřený trh práce
2169 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Profesní příprava ve výchovném ústavu
2170 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Profil portfolia při studiu odborných předmětů na České lesnické akademii Trutnov
2171 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Profi-volba žáků devátých tříd
2172 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Program: Adaptace - Intervence
2173 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Programovací jazyk SCRATCH a jeho využití při výuce programování na střední škole
2174 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Prohlubování čtenářských dovedností u žáků s mentální retardací
2175 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků s kombinovaným postižením v praktické škole
2176 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků v praktické škole
2177 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt "Mezinárodní týden" jako prostředek multikulturní výchovy a integrace ve školní družině
2178 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt sportovního soustředění pro děti mladšího školního věku
2179 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt zájmového kroužku se zaměřením na atletickou průpravu
2180 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt: Vánoce ve školní družině
2181 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Projektové vyučování
2182 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
2183 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
2184 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Projektový den na téma Karel IV. - "Den s Karlem IV."
2185 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Proměny času při práci s dětmi ve školní družině
2186 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Proměny komunikace mezi učitelem a dětmi v preprimárním školství
2187 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem
2188 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Prostředky výuky žáků s více vadami na odborném učilišti.
2189 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Prožitková pedagogika v současném školství
2190 2015 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Prvky arteterapie ve výuce výtvarné výchovy
2191 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Představy středoškolské mládeže o partnerském soužití, manželství a rodičovství
2192 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příčiny nevěry v zaměstnání očima středoškolských studentů
2193 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Příležitosti k učení z textu ve výuce základní (střední) školy
2194 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příměstský tábor, jako volnočasová aktivita o letních prázdninách
2195 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přínos Eduarda Štorcha pro dnešní učitele a jejich odkaz pro současnost
2196 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Případová studie Montesorri školy
2197 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Příprava a realizace celoroční hry
2198 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace studentské výstavy
2199 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Příprava klientů dětských domovů na odchod ze zařízení ústavní výchovy
2200 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava klientů výchovného ústavu na testy v autoškole
2201 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Příprava na kresbu architektury - metodické zpracování tématu
2202 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava na volbu povolání
2203 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro příměstský tábor
2204 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro skautský tábor
2205 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava učitele odborného výcviku Aranžér-Propagační grafik
2206 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Připravenost žáků na jednotné přijímací zkoušky
2207 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příručka výchovného poradce na střední škole
2208 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k historii volného času
2209 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k jazykové vybavenosti žáků středních odborných učilišť v oblasti anglického jazyka
2210 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k tématu Finanční gramotnost realizovaný na základní škole
2211 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k výuce finanční gramotnosti na střední škole
2212 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek v prevenci konzumace drog v dětském domově
2213 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvěk v prevenci konzumace drog v dětském domově
2214 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přístup žáků středních odborných škol k odborné praxi
2215 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Přístupy k protidrogové prevenci na ZŠ a SŠ
2216 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Psychologická charakteristika školní třídy na gymnáziu
2217 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Psychosociální rozvoj mládeže ve skautingu
2218 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rasy, etnika, národy a národnosti: didaktizace
2219 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace adventních tradic podle lidových obyčejů ve volném čase
2220 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace canisterapie ve školní družině
2221 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace dlouhodobého projektu v činnosti ŠD
2222 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace dopravní výchovy hrou v prostředí školní družiny
2223 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy na základní škole
2224 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace ekologické výchovy ve školní družině
2225 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace environmentální výchovy v mimoškolní činnosti
2226 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti
2227 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace fotografické dílny na letním táboře
2228 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace individuálních kompetencí ve školní družině na ZŠ speciální
2229 2015 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Realizace kroužku dramatické výchovy na základní škole
2230 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace literárně dramatické výchovy na základní umělecké škole na téma: Cesta do Betléma
2231 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace netradičního projektu ve školní družině
2232 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace prevence záškoláctví ve školním klubu
2233 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace programu BESIP ve školní družině
2234 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu poznej svoje město
2235 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
2236 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
2237 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Realizace příměstského tábora
2238 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace sportovních her s frisbee ve školním klubu
2239 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace víkendových pobytů v rámci školní družiny
2240 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výchovného projektu Poznáváme kontinenty ve školní družině
2241 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výuky finanční gramotnosti na střední škole
2242 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Reedukace dospívajících žáků s dyslexií v náplni práce výchovného poradce
2243 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Reedukační metody při převýchově dětí s poruchami chování v DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí
2244 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
2245 2012 PP doc. Boris Iljuk, CSc.
Reemigrace a integrace krajanů z oblasti Černobylu
2246 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u budoucích učitelů
2247 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u začínajících učitelů
2248 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
2249 2012 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe role výchovného poradce v současných školských institucích
2250 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rehabilitační metody v rámci školní družiny na základní škole speciální
2251 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodilí mluvčí jako učitelé anglického jazyka na českých školách
2252 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodina a její vliv na výběr budoucího povolání mládeže
2253 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
2254 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
2255 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
2256 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
2257 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce v systému školního poradenství
2258 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Romové a majoritní komunita
2259 2012 PP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Rozdíly ve využití volného času žáků druhého stupně základních škol a žáků středních škol
2260 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjející se partnerské vztahy sportovců (žáků středních škol) ubytovaných na domově mládeže při FC Vysočina, a.s. Jihlava
2261 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení dítěte předškolního věku pomocí výtvarných technik
2262 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky u žáků Odborného učiliště
2263 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení sportovních aktivit u dětí ve spolupráci s rodiči
2264 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve školní družině
2265 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Rozvoj komunikační kompetence
2266 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových aktivit ve školní družině
2267 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových možností mentálně postižených
2268 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj sportovních aktivit ve školní družině
2269 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rub a líc trendů směsí v cukrářské výrobě a následný návrat
2270 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ruční zpracování kovů
2271 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné a jiné činnosti ve školních družinách
2272 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné techniky využívané ve školní družině
2273 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť kariérového poradenství pro výchovné poradce na základní škole
2274 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť výchovného poradce na základní škole
2275 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Různorodost individuální výuky zpěvu v prostředí základní umělecké školy
2276 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
S dětmi za "Babičkou" ve školní družině
2277 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sběr a výměna v dětském kolektivu
2278 2012 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Sebehodnocení žáků a klima školní třídy na druhém stupni ZŠ
2279 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Sebepoškozování dětí a adolescentů
2280 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Sebevzdělávání pedagogických pracovníků v základním a středním školství
2281 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Self-efficacy v procesu stávání se učitelem (se zaměřením na skupinu začínajících studentů učitelství)
2282 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexualita seniorů – společenské mýty o sexualitě seniorů
2283 2014 PP doc. Jaroslava Severová
Skupinová práce ve výuce grafického designu
2284 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině
2285 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sociálně patologické jevy v pohádkách
2286 2012 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Sociální opora dětí a dospívajících ve školním věku
2287 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální role žáků ve školní třídě
2288 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální vztahy mezi žáky 9. třídy základní školy
2289 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Současná práce asistenta pedagoga na střední speciální škole
2290 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Současné postoje k občanství u dospívajících v ČR a jimi navrhované změny
2291 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Soustředění poznatků o botanicky zajímavých lokalitách Týnišťského Poorličí a jejich využití v mimoškolní činnosti
2292 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifické práce výchovného poradce na střední odborné škole
2293 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
2294 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifika volného času středoškolských žáků
2295 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradce na málotřídní škole
2296 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů na čtyřletých gymnáziích
2297 2015 PP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Specifika výuky českého jazyka u žáků s nedoslýchavostí na střední škole
2298 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Specifika vzdělávání žáků s poruchami učení na 2. stupni ZŠ
2299 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce mateřské školy a rodiny
2300 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Spolupráce muzea a střední školy
2301 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole
2302 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole. Pedagogicko-výchovný projekt školních klubů v návaznosti na výuku pro žáky 6. tříd základních škol
2303 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáků na základní škole
2304 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce se školním metodikem prevence a dalšími organizacemi
2305 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s ostatními institucemi
2306 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s poradenskými zařízeními
2307 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy se školskými poradenskými zařízeními v Hradci Králové
2308 2014 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Sport jako prostředek resocializace u dětí s nařízenou ústavní výchovou
2309 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Sportovně vzdělávací jednodenní kurzy do venkovského prostoru pro žáky středních škol
2310 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Srovnání školských systémů ve vybraných zemích EU
2311 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Strategie a motivace učení se cizích jazyků žáků 2. stupně základních škol
2312 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Strategie učení německému jazyku na gymnáziu
2313 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu
2314 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu na střední škole
2315 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Stravování na středních školách
2316 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Střední školství pro tělesně postižené v Jánských Lázních
2317 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Střední školy pro žáky s tělesným postižením v ČR
2318 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Student na cestě k učitelské profesi
2319 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Studentské portfolio jako zdroj poznání začínajícího studenta učitelství
2320 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Svět knih ve školní družině
2321 2012 PP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
2322 2012 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Syndrom vyhoření u učitelů na středních odborných školách a učilištích
2323 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Systém péče o děti trpící nadváhou a obezitou
2324 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Systém poradenských služeb v České republice a výchovné poradenství na základní škole
2325 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Šikana na škole a možnosti jejího řešení
2326 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Škola v přírodě s výukou zimních sportů
2327 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Školní družina
2328 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Školní družina jako instituce a současný pohled rodičů na ni
2329 2015 PP Tomáš Komárek
Školní poradenské pracoviště
2330 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Školní šikana a metody prevence v hodinách občanské a rodinné výchovy na II. stupni základní školy
2331 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Školní zahrada ve výuce biologie na střední škole
2332 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Tanec jako součást pohybové přípravy dětí
2333 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické školní exkurze ve vztahu k ŠVP
2334 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tematický plán školní družiny
2335 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky k základům architektonických stylů
2336 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené výlety a vycházky do okolí školy
2337 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Teoretické a praktické aspekty trávení adventního času ve školní družině
2338 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Teorie a praxe využití ICT ve výuce na II. stupni základní školy
2339 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teorie barev ve výuce výtvarné výchovy na střední škole
2340 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Těšíme se na vánoce v mateřské škole
2341 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Toulky historií mého města
2342 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trávení volného času se zaměřením na zvyky a tradice
2343 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trendy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2344 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Tvorba digitálních učebních materiálů
2345 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Tvorba studijních textů pro výuku základů žurnalistiky
2346 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek a grafů v tabulkovém editoru EXCEL – Komplexní didaktické zpracování tématu pro základní školu
2347 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba webových stránek při výuce výpočetní techniky na střední škole
2348 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvoření loutek a loutkového divadélka v DDM
2349 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvořivé dílny - vánoční tradice ve školní družině
2350 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učebna v přírodě: ekologické vycházky územím chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
2351 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učitel Antonín Kavka a jeho odkaz dnešku
2352 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Učitel pohledem dnešních žáků
2353 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Údržba prádla: didaktizace
2354 2012 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Úloha školních jídelen a postoje žáků ke školnímu stravování na ZŠ.
2355 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění absolventů automobilních oborů škol Pardubického kraje.
2356 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění aktivizačních metod v anglickém jazyce na úrovni střední školy
2357 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění alternativních metod vánočních rituálů ve školních družinách
2358 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Uplatnění anglického jazyka v rámci mezipředmětových vztahů na střední škole
2359 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině
2360 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině v místnosti
2361 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině ve vnitřních prostorách
2362 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
2363 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
2364 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
2365 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
2366 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
2367 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
2368 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
2369 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
2370 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
2371 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
2372 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na úrovni střední školy
2373 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na základní škole speciální
2374 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce anglického jazyka na úrovni střední školy
2375 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění muzikoterapie ve školní družině
2376 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění netradičních aktivit v práci školní družiny
2377 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatnění netradičních didaktických pomůcek pro zdokonalování motorické činnosti dětí ve školní družině
2378 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění organizačních forem výuky v předmětu český jazyk
2379 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění počítačových her ve výuce na střední škole
2380 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uplatnění progresivních technologií ve výuce
2381 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Uplatnění prvků environmentální výchovy v dětských klubech
2382 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění regionální literární tradice při vycházkách a výletech v okolí školy
2383 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění sportovních aktivit ve školní družině a ve sportovním kroužku
2384 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění tematicky pojatých vycházek v mimoškolním čase
2385 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních tradic ve školní družině
2386 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních zvyků a symbolů v činnosti školní družiny
2387 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek a výletů v prostředí domova mládeže
2388 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek do okolí Dačic v činnosti školní družiny
2389 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatňování zásad názornosti v environmentální výchově
2390 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Úprava ŠVP Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) na SPŠKS Hořice - zavádění nové technologie CNC strojů
2391 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Užití mezipředmětových vztahů ve výuce na středních školách
2392 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Užívání alkoholických, tabákových výrobků a návykových látek u studentů středních škol v Pardubicích
2393 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoce ve školní družině
2394 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční jarmark ve školní družině
2395 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční svátky ve školní družině
2396 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční výzdoba společných prostor internátu
2397 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční zvyky a tradice Podkrkonoší v prostředí školní družiny
2398 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vegetativní a generativní orgány rostlin
2399 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce – svátky Jara v činnosti školní družiny
2400 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v české gastronomii
2401 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v mateřském centru Rolnička
2402 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vícedenní pobyt dětí v přírodě jako součást výuky ve školní družině
2403 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vizuální paměť a její využití ve výuce
2404 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vliv folklorních aktivit na rozvoj dítěte
2405 2012 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv hudebních stylů na adolescenty
2406 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Vliv médií na čtenářskou gramotnost žáků středních škol
2407 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Vliv neuspokojenosti sociálních potřeb na výskyt patologických jevů v adolescenci
2408 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vnímání sebe sama z fyziologického pohledu u dětí mateřské školy
2409 2012 PP Mgr. Libuše Třískalová
Volba povolání - didaktický projekt žáků 9. ročníku
2410 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity a zájmy žáků základní školy na 1. stupni
2411 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v našem městě
2412 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chlapců v DD Klánovice
2413 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chovanců v dětských domovech v době hlavních školních prázdnin
2414 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů domova pro osoby s mentálním postižením
2415 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů pro děti ohrožené či zasažené sociálním vyloučením
2416 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením
2417 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity v azylovém domě pro matky s dětmi
2418 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity v prostředí domova mládeže
2419 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejich účastníků
2420 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základní školy
2421 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity žáků prvního a druhého ročníku základní školy ve školní družině
2422 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Volnočasové aktivity žáků Střední zdravotnické školy v Praze
2423 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volný čas a jeho využití v životě školní mládeže
2424 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Volný čas a zájmové aktivity v domově mládeže
2425 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas mládeže
2426 2012 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Volný čas studentů na DM
2427 2012 PP Mgr. Leoš Šebela
Vybraná specifika rodinné výchovy v mateřských centrech
2428 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vybraná témata ve výuce občanské nauky
2429 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané kapitoly finanční gramotnosti
2430 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané otázky finanční gramotnosti
2431 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výcvik asistenčních a vodících psů dle individuálních potřeb klienta
2432 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a exkurze v Trutnově a jeho okolí v rámci výuky zeměpisu
2433 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety po okolí
2434 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí střední školy
2435 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
2436 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
2437 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
2438 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky po Jihlavě a jejich uplatnění v činnosti školní družiny
2439 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v činnosti školní družiny
2440 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Vycházky v mimoškolním čase
2441 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v rámci výuky na střední škole u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2442 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky za architekturou Hradce Králové pro školní družiny
2443 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova a integrace dětí imigrantů a psychosociální klima třídy
2444 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova dětí se zaměřením na tělesné tresty – historický exkurz
2445 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Výchova instruktorů v Asociaci turistických oddílů mládeže
2446 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova k třídění odpadů u jedinců se speciálními potřebami
2447 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova ke zdravému životnímu styly u dětí mladšího školního věku
2448 2012 PP PhDr. Přemysl Štindl
Výchova ke zdraví – učební text
2449 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova První pomoci ve školní družině
2450 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova v rodině a její vliv na dítě
2451 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovná zařízení po vyučování
2452 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
2453 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
2454 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce a povinná dokumentace
2455 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce na škole
2456 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výkon ústavní a ochranné výchovy
2457 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety a vycházky ve speciálním školství
2458 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety na kolech v mimoškolní činnosti
2459 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
2460 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
2461 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování manuálu sportovního kroužku barevného minivolejbalu
2462 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výtvarné aktivity ve školní družině
2463 2014 PP Mgr. Lubomír Netušil
Výtvarné hry s písmem
2464 2012 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarné zpracování tématu „LED“ v ZUŠ
2465 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarně-pedagogický projekt pro žáky s více vadami
2466 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vyučovací hodina studentů PdF při pedagogické praxi
2467 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka anglického jazyka v prostředí exkurze do zahraničí
2468 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka finanční gramotnosti na SŠ
2469 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka hardwaru na střední škole v hodině Informační a komunikační technologie
2470 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka komunikačních specifik u osob s postižením na středních odborných školách
2471 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka logopedie na středních odborných školách
2472 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka marketingu na středních školách
2473 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka matematiky pomocí digitálních učebních materiálů
2474 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka neslyšících v bikulturním prostředí a související sociokulturní hendikep
2475 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka odborného výcviku
2476 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka Programového vybavení na střední škole
2477 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka projektu "Právo pro každý den" v rámci preventivně výchovné činnosti na středních školách
2478 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka reálií Velké Británie na víceletém gymnáziu
2479 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka religionistiky na středních školách
2480 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka sebeobrany v oboru Bezpečnostně právní činnost
2481 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka sociální práce na střední škole
2482 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka stromolezectví a sběru semen z vysokých stromů na České lesnické akademii v Trutnově
2483 2012 PP PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Výuka systematické hudební teorie na základní umělecké škole
2484 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka tyflopedie na středních odborných školách
2485 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka v plavecké škole
2486 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití canisterapie v předškolních zařízeních
2487 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití četby ve školní družině k realizaci tematického okruhu „Místo, kde žijeme“
2488 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití e-learningu ve výuce odborných předmětů na střední škole
2489 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití environmentální výchovy ve školní družině
2490 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití Evropské dobrovolné služby v prostředí zájmového vzdělávání
2491 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hiporehabilitace u dětí prvního stupně základní školy
2492 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hmatové knihy pro rozvoj dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku
2493 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití ICT v oblasti logopedické intervence
2494 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití informatiky při výuce finanční gramotnosti
2495 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule jako didaktického prostředku na základní škole praktické
2496 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v praktickém vyučování
2497 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití kukuřičné siláže pro bioplynové stanice
2498 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití materiálních didaktických prostředků na středních školách
2499 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití mediální výchovy ve volném čase žáků střední školy
2500 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití místních tradic při vycházkách a výletech v činnosti školní družiny
2501 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů v prostředí školní družiny
2502 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů ve výtvarných činnostech v prostředí zájmového vzdělávání
2503 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektové metody při volnočasových aktivitách na základní škole
2504 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektového tvoření a vzdělávání ve školní družině
2505 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
2506 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
2507 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků ergoterapie ve výuce pracovního vyučování na základních školách
2508 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití přírodnin v prostředí školní družiny v průběhu roku
2509 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionální historie při výuce
2510 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionálních vánočních zvyků a tradic ve školní družině
2511 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití Snoezelenu v praxi
2512 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití teambuildingových kurzů při výchově dětí
2513 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití technik moderního umění k rozvoji výtvarného vyjádření žáků
2514 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití tématu Advent pro činnost školní družiny
2515 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití trampolín pro děti
2516 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití vánočních tradic ve školní družině
2517 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času seniorů v domově pro seniory
2518 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času u dětí
2519 2012 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití výukových metod v muzejním prostředí
2520 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití zpěvu a hudby ve školní družině
2521 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využívání nesouvislých textů ve výuce na střední (základní) škole
2522 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vývoj dějepisného vyučování v Československu ve 20. století
2523 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj dítěte předškolního věku
2524 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj speciálního školství v České republice po roce 1989
2525 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vývoj školních dovedností
2526 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Vývoj vztahu žáků základní školy k osobnosti učitele
2527 2012 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Význam rodiny pro utváření osobnosti žáka II. stupně základní školy
2528 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam skupinové práce ve vzdělávání
2529 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam tematických exkurzí pro volbu povolání
2530 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Význam vánoční výstavy v činnosti ŠD
2531 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Významné dny v českém kalendářním roce a jejich využití ve školní družině
2532 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávací aktivity ve školní družině
2533 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vzdělávání žáků minoritních skupiny v sociálně odloučené oblasti
2534 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vztahy mezi žáky ve školní družině
2535 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vztahy žáků v VI. B
2536 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Waldorfská škola ve srovnání
2537 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění environmentální výchovy do volnočasových aktivit
2538 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění etikety do programu školní družiny
2539 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění nácviku první pomoci do činností ve školním klubu
2540 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění první pomoci do programu školní družiny
2541 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění regionálních potravin do výuky na středním učilišti
2542 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem dětí o atletiku
2543 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem o volnočasové aktivity u děvčat v DD Klánovice
2544 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmová pohybová činnost na základní škole speciální
2545 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmy a volnočasové aktivity žáků
2546 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Základy první pomoci pro děti
2547 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zakomponování textilní tvorby do estetické výchovy mateřských škol
2548 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Založení a organizace Taneční školy
2549 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Zavedení nového oboru na střední odborné škole
2550 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Zážitkově-edukační program V kůži žoldnéře
2551 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zdravá výživa ve školním stravování
2552 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zdravé vaření se žáky 9. ročníku základní školy praktické
2553 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Zdroje zátěžových situací u žáků středních škol
2554 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zimní radovánky ve školních družinách
2555 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zimní svátky v činnosti školní družiny
2556 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zkušenosti asistenta pedagoga na základní škole v období předvánočních svátků
2557 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Změny rozvahových položek
2558 2012 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Změny ve školním hodnocení z pohledu rodičů
2559 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu - Školy v přírodě
2560 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu "Podzim" ve školní družině
2561 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu podzim ve školní družině
2562 2012 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zprostředkování velikonočních zvyků a tradic žákům základní školy
2563 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zrod psychologie na filozofických základech
2564 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Životní styl středoškolské mládeže
2565 2012 RJ Mgr. Jakub Konečný
Aktivní procesy v gramatice současného ruského jazyka (analýza vybraného jevu a jeho výskytu v psaném textu)
2566 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Andrej Rodionov - nejen básník a dramatik
2567 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Baletní soubor Ballets Russes
2568 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Bitva u Stalingradu ve filmové tvorbě
2569 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Cykloturismus po vinařských oblastech jižní Moravy
2570 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Cykloturistika Dvora Králové a okolí
2571 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Čeští turisté v Egyptě v období 1990-2013
2572 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické využití tématu příroda s přihlédnutím k ekologickým problémům Ruské federace v hodinách ruského jazyka
2573 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické využití tématu ruská kuchyně ve výuce ruského jazyka
2574 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Moskva a jeho využití ve výuce ruského jazyka
2575 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Digitální učební materiály pro výuku rozšiřující ruské slovní zásoby - Gastronomie
2576 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Doplněk - historie větného členu v české a ruské lingvistice a jeho prezentace v učebnicích
2577 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Doplňková cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby v předmětu ruský jazyk
2578 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Doplňkové materiály k učebnímu komplexu Raduga po-novomu 2
2579 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Ekofarma a její přínos do moderního cestovního ruchu
2580 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Frekventované chyby žáků při osvojování ruského jazyka
2581 2012 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Geocaching a jeho vliv na cestovní ruch
2582 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Historické mezníky tataro-mongolského působení na ruském území - metodické zpracování pro střední školy
2583 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Historicko-sociální výzkum výuky ruského jazyka na Lanškrounsku
2584 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Historie a kultura Kyjevské Rusi v učebních programech českých škol
2585 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Hra ve výuce ruského jazyka jako pomoc při osvojování nové slovní zásoby
2586 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Hudební doplňkové materiály ve výuce ruského jazyka
2587 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Inter Rail Global Pass - možnosti využití a informovanost občanů České republiky
2588 2012 RJ Mgr. Jakub Konečný
Jazykové prostředky a strategie v elektronické komunikaci v RUNETu
2589 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Komiks jako nástroj prezentace ruské historie
2590 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Komunistická strana Ruské federace
2591 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Kouzlo černobylské zóny
2592 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Krkonoše - zimní i letní turistická destinace
2593 2012 RJ doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Kulturní památky regionu, jejich prezentace a využití v cestovním ruchu (hrady a zámky v povodí dolní Vltavy a Labe)
2594 2012 RJ doc. PhDr. Vladimír Hrubý
Kulturní památky regionu, jejich prezentace a využití v cestovním ruchu (Třebíčsko)
2595 2012 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Literární turistika v hlavních městech Ruska
2596 2012 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
M. Šolochov a S. Bondarčuk: dva tvůrčí osudy v kontextu ruské kultury 20. století
2597 2012 RJ Mgr. Jakub Konečný
Možnosti rozvoje agroturistiky ve Sverdlovské oblasti
2598 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Na sever Francie za uměním i gastronomií
2599 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Nejoblíbenější ruské destinace v ČR
2600 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Nesklonný prepozitivní přívlastek v ruštině a češtině
2601 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Netradiční formy cestovního ruchu
2602 2013 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Obraz Běloruska v české škole
2603 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Od setěratury k elektronické literatuře
2604 2012 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Osobnost Kateřiny II. a její obraz v literatuře a filmu
2605 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Po stopách vína jižní Francie
2606 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Podpora rozvoje pivní turistiky ve východních Čechách
2607 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Porovnání metod ve výuce ruského jazyka na středních školách na Náchodsku
2608 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Porovnání oslav vybraných svátků v Ruské federaci a České republice
2609 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Porovnání výuky ruského jazyka na vybraných středních školách Chrudimska
2610 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Povahové rysy Rusů očima Čechů a naopak
2611 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Pozdravy a formy oslovení v českém a ruském jazyce
2612 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Problém ruské menšiny v Lotyšsku a Litvě po rozpadu SSSR
2613 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Příprava původce na fakultativní výlety v oblasti Provence
2614 2013 RJ PaedDr. Zdenek Novotný
Putování Tuniskem
2615 2012 RJ PaedDr. Zdenek Novotný
Putování za českým a moravským vínem
2616 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Putování za krásami Provence
2617 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Reformy Petra I. Velikého – metodické zpracování pro střední školy
2618 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Region Posázaví očima domácího turisty
2619 2012 RJ doc. Galina Kosych, CSc.
Román I. A. Gončarova Oblomov v interpretaci ruské kinematografie
2620 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Rozvoj cestovního ruchu v Permském kraji s orientací na zahraniční turisty
2621 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Svitavsko
2622 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Rozvoj hipoturistiky v České republice
2623 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Rozvoj rockové hudby a rockové kultury v České republice a Ruské federaci
2624 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Ruská fotografie
2625 2012 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Ruská literární a výtvarná moderna a její prezentace ve výuce na střední škole
2626 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Rusofilství Václava Hanky
2627 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Různé koncepce jednočlenných vět v učebnicích ruštiny a češtiny
2628 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Různé koncepce souvětí v učebnicích ruštiny a češtiny
2629 2012 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Sport jako prostředek cestovního ruchu
2630 2012 RJ Mgr. Jakub Konečný
Srovnání konceptu státní maturitní zkoušky v Ruské federaci a České republice
2631 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Srovnávací studie turistických informačních center v České republice (Středočeský vs. Královéhradecký kraj)
2632 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Svatební obřad v ruské a české kultuře
2633 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Systém cvičení k tématu Hlavní větné členy pro výuku ruského jazyka
2634 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Systém cvičení k tématu Jednočlenné věty pro výuku ruského jazyka
2635 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Systém cvičení k tématu Polopredikativní konstrukce pro výuku ruského jazyka
2636 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Systém cvičení k tématu Pravdivostní modalita pro výuku ruského jazyka
2637 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Systém cvičení k tématu Vedlejší větné členy pro výuku ruského jazyka
2638 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Toponyma Moskvy a Petrohradu
2639 2012 RJ PaedDr. Zdenek Novotný
Toulky Třeboňskem
2640 2012 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Tradice české a ruské vánoční povídky
2641 2012 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Tradice oslovování v české a ruské kultuře
2642 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Tradice pivovarnictví v Krkonoších
2643 2012 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Turistické zdroje Povolží
2644 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Tvorba didaktických materiálů pro výuku ruského jazyka na 1. stupni základní školy
2645 2012 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Typy žáků a strategie jejich výuky v hodinách ruštiny jako cizího jazyka
2646 2012 RJ prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.
Úloha pohádkových textů při výuce ruskému jazyku
2647 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Vlakem za památkami Královéhradeckého kraje
2648 2014 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Vliv dětské četby na motivaci ke studiu ruského jazyka
2649 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Vliv vinařství na cestovní ruch v České republice
2650 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Využití potenciálu Brazílie v cestovním ruchu
2651 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Využití ústní lidové slovesnosti ve výuce ruského jazyka
2652 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Významné ruské divadelní scény
2653 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Vztah české veřejnosti k ruské menšině žijící v České republice
2654 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Zakarpatská Ukrajina - skryté poklady cestovního ruchu
2655 2012 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Zásady tvorby průvodcovských textů pro skupinové průvodce
2656 2012 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Zmapování horolezeckých oblastí v České republice a vytvoření turistického produktu pro zájemce o horolezectví
2657 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Zpracování poznávacího zájezdu na Island
2658 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Absence respektování rodičovské autority jako problém současné výchovy
2659 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Aby diagnóza nebyla nálepkou
2660 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Adaptace jedince s poruchami přijmu potravy do společnosti
2661 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Aktivity s využitím koní jako prevence rizik poruch chování dětí
2662 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Aktuální trendy trávení volného času adolescentů na Rychnovsku
2663 2012 SCP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Alternativní opatření ukládaná mladistvým pachatelům
2664 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Analýza sociálních aspektů řízení lidských zdrojů ve vybraném úseku veřejné správy
2665 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Aspekty dospívání mládeže ve spádové oblasti města Bystřice nad Pernštejnem
2666 2013 SCP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Atypické partnerské vztahy
2667 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Autorita pedagoga z žákovské perspektivy
2668 2012 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Český tramping – specifický životní styl 20. století
2669 2012 SCP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Četba a čtenářství dětí ve volném čase
2670 2012 SCP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Četba dětí ve volném čase
2671 2013 SCP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
2672 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí z pohledu pedagoga
2673 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Dítě s poruchou chování v ústavní péči a v rodině
2674 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Dobrovolnické programy v oblasti podpory rodičovských kompetencí
2675 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Dobrovolnictví zaměřující se na zpříjemnění života seniorů
2676 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Domácí násilí z pohledu policistů
2677 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Doplňkové, volnočasové a další aktivity pro rozvoj hráčů na hokejové škole
2678 2012 SCP Mgr. Leoš Šebela
Důvody nařízení ústavní výchovy
2679 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Edukace dětí s výchovnými problémy, mentálním postižením a kombinovanými vadami v dětském domově
2680 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Ekonomická situace rodiny a její význam při socializaci dítěte na Náchodsku
2681 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Elektronická média v životním způsobu současné rodiny
2682 2013 SCP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova ve škole
2683 2012 SCP Mgr. Jan Sýkora
Faktory ovlivňující kvalitu sociálního klimatu v zařízení zájmového vzdělávání
2684 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Faktory ovlivňující používání sociálních sítí u žáků 2. stupně
2685 2013 SCP Mgr. Jaroslav Lainz
Faktory ovlivňující úspěšnost umísťování dětí do náhradní rodinné péče
2686 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Fenomén mobilního telefonu v životě dítěte mladšího školního věku
2687 2012 SCP Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Finanční gramotnost jako prevence před zadlužením občanů
2688 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Genderové aspekty pojetí rodičovství, výchovy a péče
2689 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Genderové aspekty reklamy a subjektivní vnímání genderových stereotypů v reklamách dětmi ve věku 11 – 14 let
2690 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Gerontopedagogika jako nástroj pro ovlivňování kvality života seniorů
2691 2012 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Hodnotová orientace žáků ve věku 15-16 let
2692 2012 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Hodnotový systém mládeže a sociální prostředí
2693 2012 SCP PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Homosexualita očima heterosexuální většiny
2694 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Informovanost mužů o problematice poruch příjmu potravy
2695 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Informovanost o poruchách příjmu potravy
2696 2012 SCP Mgr. Jan Sýkora
Intenzivní zájmová vyhraněnost jako faktor ovlivňující rodinu
2697 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Jezdectví jako volnočasová aktivita
2698 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Kompetenční portfolio instruktora vodní turistiky
2699 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Koncept self-efficacy u vychovatelů v dětských domovech
2700 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Kontakt s vlastními potřebami pomáhajících pracovníků (s akcentem k práci s klientem v krizi)
2701 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Krizová intervence Policie České republiky při domácím násilí
2702 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Kvalita života handicapovaných a jejich rodin
2703 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Kvalita života rodin ohrožených sociálním vyloučením
2704 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Kvalita života romských rodin v kontextu terénní sociální práce
2705 2012 SCP Miloslav Stehlík, CSc.
Kvalita života seniorů
2706 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Kvalita života u lidí s mentálním postižením
2707 2012 SCP PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Kvalita života zdravotně handicapovaných a pedagogizace prostředí dětské léčebny
2708 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Kybergrooming z pohledu mladé generace
2709 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence na základních školách
2710 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Limity a prožívání vzájemného vztahu kontaktních pracovníků a klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
2711 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Média jako zdroj generační solidarity
2712 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Média ve vzdělávání očima současné středoškolské mládeže
2713 2013 SCP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Mediace – mimosoudní řešení konfliktů
2714 2012 SCP Mgr. Leoš Šebela
Mediace jako sociální služba v kontextu Zákona 202/2012 Sb.
(Možnosti, přínosy, nevýhody)
2715 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Mediální výchova v rodinách s dětmi mladšího školního věku
2716 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Mediální výchova v reflexi žáků druhého stupně základní školy
2717 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Mezilidské vztahy Romů
2718 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Mírnění příznaků poruch chování u dětí v dětském domově se školou
2719 2012 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Mládež, výchova a sekty
2720 2013 SCP Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Mobbing – násilí na pracovišti
2721 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Mobbing jako celospolečenský problém
2722 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Motivace dětí k trávení volného času
2723 2013 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání
2724 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Motivace jako součást firemní kultury
2725 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Motivace rodičů a dětí k trávení volného času
2726 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Možnosti a využití animačních programů v cestovním ruchu
2727 2012 SCP Mgr. Leoš Šebela
Možnosti aktivizace klientů domova důchodců
2728 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Možnosti prevence a léčby patologického hráčství
2729 2013 SCP Mgr. Jana Andrejsková
Možnosti prevence vybraných sociálně patologických jevů prostřednictvím metod dramatické výchovy
2730 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami chování
2731 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Možnosti výchovy a vzdělávání v oblasti přípravy na rodičovství v ČR
2732 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Možnosti využití permakultury ve školách
2733 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Možnosti uplatnění pohybové aktivity Street workout v zařízeních pro trávení volného času
2734 2012 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Multikulturní výchova jako součást primární prevence rasismu a xenofobie ve vzdělávacích programech 1. stupně základní školy
2735 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Multikulturní výchova v praxi: Vliv zahraničního studenta na postoje a kompetence žáků a učitelů ve třídě
2736 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Muzikoterapie a její vliv na zklidnění dětí s ADHD
2737 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Násilí na seniorech
2738 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Nedokončené rozhovory na lince důvěry
2739 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako socializační činitel
2740 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Oblasti rizikového chování spojené s informačními technologiemi

2741 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Odkaz Přemysla Pittra sociální pedagogice
2742 2012 SCP PhDr. Jan Hubert
Osobnost pachatele násilné trestné činnosti
2743 2012 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Osobnost pedagoga v lesních mateřských školách
2744 2012 SCP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Parole jako forma resocializace podmíněně propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody
2745 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Partnerské násilí z pohledu žáků základní školy

2746 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Patologické hráčství z pohledu pedagogů a studentů pedagogiky
2747 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Percepce dospělosti očima dětí
2748 2012 SCP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Perspektivy vývoje nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR
2749 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Plavání předškolních dětí jako volnočasová aktivita
2750 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Podpora intenzivních sportovních aktivit dětí v současné rodině
2751 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Podpora rodin dětí s poruchou autistického spektra
2752 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Podpora vzdělávacího procesu ve škole současnou rodinou

2753 2012 SCP Mgr. Martin Kaliba
Pohádka v primární prevenci rizikového chování
2754 2013 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Pohled adolescentů na vlastní sexuální chování v kontextu postmoderní doby
2755 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Pohled dnešních adolescentů na televizní reklamu
2756 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled mladistvých chlapců na fenomén partnerského násilí
2757 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled pomáhajících pracovníků na změny sebepojetí u oběti domácího násilí
2758 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled pracovníků pomáhajících profesí na týrané a zneužívané děti
2759 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Pohled učitelů základních škol na romskou problematiku na Tanvaldsku
2760 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Pojetí smyslu života u jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody
2761 2012 SCP PhDr. Jan Hubert
Pomoc obětem trestných činů u Policie České republiky
2762 2012 SCP PhDr. Jan Hubert
Pomoc obětem trestných činů v systému krizové intervence
2763 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Porucha pozornosti s hyperaktivitou a možnosti její léčby
2764 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Poruchy chování a jejich specifika v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
2765 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy jako součást rizikového chování současné mládeže
2766 2013 SCP PhDr. Miroslav Kadlčík
Postavení seniorů ve společnosti
2767 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Postoje mládeže k subkulturám
2768 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Postoje romské mládeže k trávení volného času
2769 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Postoje středoškolské mládeže k rodičovství
2770 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Postoje středoškolských studentů k návykovým látkám
2771 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Postoje středoškolských studentů k problematice sebepoškozování
2772 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Postoje studentů vysokých škol k problematice ultras na fotbalových stadionech
2773 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Postoje veřejnosti k Policii České republiky
2774 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Postoje žáků základní školy k syndromu zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte
2775 2012 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Postpeniterciární a penitenciární péče
2776 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Posttraumatický rozvoj v situaci úmrtí dítěte
2777 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Povinnosti dětí staršího školního věku v rodině
2778 2012 SCP PhDr. Jan Hubert
Pozice imigrantů na trhu práce v regionu východních Čech
2779 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Pozitivní myšlení v praxi
2780 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Práce s pedagogickými cíli pobytových akcí v junácké organizaci
2781 2012 SCP Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Pracovní spokojenost a souvislost s dosaženým stupněm vzdělání zaměstnance
2782 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Prevence rizikového chování v ústavní výchově
2783 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Prevence sociálně nežádoucích jevů v Armádě České republiky
2784 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Prevence sociálně patologických jevů ve Výchovném ústavu v Hostinném
2785 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Prevence šikany v zařízení pro výkon ústavní výchovy
2786 2012 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence ve věcech mládeže s výchovnými problémy na Královédvorsku
2787 2012 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence ve věcech mládeže s výchovnými problémy na Královédvorsku
2788 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Primární prevence k ochraně dětí mladšího školního věku
2789 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Primární prevence rizikového chování na 2. stupni ZŠ
2790 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pro-ana blogy jako virtuální komunita
2791 2013 SCP Mgr. Sylva Přikrylová
Problematika domácího násilí v rodinách s nezletilými dětmi na Litomyšlsku
2792 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Problematika fotbalového násilí v České republice
2793 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Problematika kybergroomingu na sociálních sítích
2794 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Problematika řešení diváckého násilí
2795 2012 SCP Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika útěků mladistvých v dětském domově se školou
2796 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Problémy současné rodiny s ohledem na dopad na dítě
2797 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Profesionální pěstounská péče a její postavení v systému náhradní rodinné péče
2798 2012 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Profesní vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví
2799 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Programy primární prevence rizikového chování Spirála organizace Prostor Pro
2800 2012 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení u odsouzených žen
2801 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice
2802 2013 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Projekt Mentorské asistence v rámci sociální prevence města Svitavy
2803 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Projevy rizikového chování na sociálních sítích
2804 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Proměny volného času žen na mateřské a rodičovské dovolené
2805 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Proměny životního prostředí romského dítěte
2806 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Prostituční chování dětí na internetu
2807 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Příčiny vzniku poruch příjmu potravy
2808 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Působení médií na současné děti z pohledu rodičů
2809 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Recidiva osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
2810 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Reklama na alkohol a její vliv na jedince z pohledu adolescentů
2811 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Rizika používání sociálních sítí dětmi staršího školního věku
2812 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Rizikové chování dětí v závislosti na způsobu trávení volného času
2813 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Rizikové sexuální chování mládeže
2814 2012 SCP Mgr. Barbora Líšková, Ph.D.
Role otce v 21. století
2815 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Role prostředí v utváření zdravého životního stylu
2816 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Role přípravné třídy v systému základního vzdělávání
2817 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Role rodiny v životě odsouzených mužů ve Věznici Pardubice
2818 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Role sebepojetí a sebereflexe v oblasti primární prevence na ZŠ
2819 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Romové jako mediální téma
2820 2012 SCP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Rozvodovost na Jičínsku
2821 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Saturace základních vývojových potřeb u dětí z dětského domova
2822 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sebepoškozování dětí a mládeže umístěných v systému náhradní výchovné péče
2823 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sebepoškozování u klientů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Free klub
2824 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Setkání a zkušenosti rodin s duševním onemocněním
2825 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sociálně patologické jevy dětí a mládeže se zaměřením na kriminalitu - krádeže
2826 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sociálně patologické jevy v dětském domově Nový Jičín se zaměřením na nikotinismus
2827 2012 SCP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Sociální opora a její význam v životě ženy
2828 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Sociální práce s romskou komunitou na území Královehradeckého kraje
2829 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Sociální skupina chovatelů psů a její životní styl
2830 2013 SCP Mgr. Zdenka Ženatová
Současná primární prevence rizikového chování na základních školách
2831 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Speciální pedagog a programy zacházení ve věznici pro výkon trestu odnětí svobody
2832 2012 SCP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Specifika komunikace s mladistvými klienty z pohledu probačního úředníka
2833 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Specifika trávení volného času rodin na vesnici
2834 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Specifika trávení volného času studentů s autismem a místo rodiny v něm
2835 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Specifika životní situace mladistvých matek
2836 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Spolupráce rodiny, školy a sociálních pracovníků při výchově a vzdělávání romských dětí
2837 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Sport jako prevence sociálně patologických jevů
2838 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Stalking z pohledu zákona o obětech trestných činů
2839 2013 SCP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Stav a povědomí o problematice záměrného sebepoškozování u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ
2840 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Strukturální dimenze sociální integrace cizinců v České republice
2841 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Studijní problémy žáků ze sociálně slabých rodin
2842 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Subjektivně vnímané změny u obětí domácího násilí po vykázání násilníka uplatněním institutu vykázání
2843 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Supervize v pomáhajících profesích z pohledu osobnosti supervizora
2844 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Supervize v pomáhajících profesích s akcentem k sociálně vyloučené lokalitě
2845 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Syndrom CAN a žáci druhého stupně základní školy
2846 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Syndrom vyhoření
2847 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření a možnosti prevence u pracovníků v sociálních službách
2848 2012 SCP PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pracovníka v sociálních službách v domovech pro seniory
2849 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Syndrom vyhoření u speciálního pedagoga
2850 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření u zaměstnanců Vězeňské služby
2851 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Systém pomoci obětem trestné činnosti v České republice
2852 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Systém pomoci závislým na alkoholu v Královéhradeckém kraji
2853 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Systém sociální podpory rodiny v ČR v kontextu forem rodinného soužití
2854 2013 SCP Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Systém vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v neziskových organizacích
2855 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Šikana v dětských domovech
2856 2012 SCP Mgr. Jan Sýkora
Školní družina jako součást primární prevence sociálně patologických jevů na vybrané ZŠ
2857 2013 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Terénní práce na Náchodsku a její vliv na utváření postoje ke vzdělávání v romských rodinách
2858 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Terénní práce s dětmi a mládeží v prostředí internetu jako v přirozeném prostředí dospívajících
2859 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Tetování jako aktuální trend v současné době
2860 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Trendy ve volnočasových aktivitách u adolescentů
2861 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Tvorba internetového blogu a točení videí na youtube jako specifická forma využívání volného času dívek a žen
2862 2012 SCP PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Typologie rodin, které mohou vést ke vzniku delikventního jednání
2863 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Týrané a zneužívané dítě z pohledu vysokoškolských studentů
2864 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Týrání a sexuální zneužívání u dětí z pohledu krizové intervence
2865 2012 SCP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Účinné postupy ve výchovném procesu klientů střediska výchovné péče
2866 2013 SCP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Úloha střediska výchovné péče v systému prevence rizikového chování u dětí a mládeže
2867 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Ústavní výchova a její specifika (se zaměřením na dětský domov)
2868 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Ústavní výchova a její specifika v dětském domově se školou
2869 2012 SCP Mgr. Lucie Neubauerová
Užívání drog ve skupině mladistvých delikventů
2870 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Užívání marihuany mezi vysokoškolskými studenty
2871 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Vliv Facebooku na projevy rizikového chování u adolescentů
2872 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Vliv literatury na morální vývoj jedince
2873 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vliv onemocnění mentální anorexií na rodinu a blízké okolí klienta
2874 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vliv pěstounské péče na aktivizaci životních hodnot vlastních dětí pěstounů
2875 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Vliv prostředí na kriminální chování dětí a mládeže
2876 2012 SCP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Vliv prostředí školní třídy na chování žáků
2877 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Vliv rodinného prostředí na coming out homosexuálně orientovaných členů rodiny
2878 2012 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Vliv rodinného prostředí na kriminalitu odsouzených žen ve Věznici Světlá nad Sázavou
2879 2012 SCP Mgr. Barbora Líšková, Ph.D.
Vliv studia na speciální škole na rozvoj osobnosti a sociální komunikace u postižených studentů
2880 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vliv taneční výchovy na rozvoj osobnosti jedince
2881 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Vnímání dětské šikany očima veřejnosti
2882 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Vnímání role školního psychologa pedagogickými pracovníky
2883 2013 SCP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vnímání učitelů rodiči žáků MŠ a ZŠ
2884 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové aktivity dětí v dětském domově
2885 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Volnočasové aktivity dětí v dětských domovech zřizovaných Libereckým krajem
2886 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Volnočasové aktivity dětí v dětském domově
2887 2012 SCP PhDr. Miroslav Schovanec
Volnočasové aktivity dospělých s tělesným postižením v Liberci se zaměřením na osoby pohybující se pomocí vozíku
2888 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové aktivity středoškolské mládeže v Náchodě
2889 2012 SCP Mgr. Jan Sýkora
Volnočasové aktivity v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
2890 2012 SCP Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Volnočasové aktivity vojáků Armády České republiky a jejich rodin
2891 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základních škol
2892 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové pohybové aktivity středoškolské mládeže
2893 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas dětí a role rodiny v něm
2894 2012 SCP Ing. Tomáš Louda
Volný čas dětí mladšího školního věku v Hořicích
2895 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Volný čas jako součást kvality života seniorů
2896 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas jako součást kvality života středoškolské mládeže
2897 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas jako součást kvality života u rodin s dětmi
2898 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas jako součást života seniorů
2899 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas rodin s dětmi s Aspergerovým syndromem
2900 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas rodin s dětmi mladšího školního věku v 21.století
2901 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas seniorů na Broumovsku
2902 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas středoškolské mládeže
2903 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas středoškolské mládeže a místo rodiny v něm
2904 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Volný čas žen a matek ve výkonu trestu odnětí svobody
2905 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Výchova a socializace v romské rodině
2906 2012 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Výchova a vzdělávání v romské rodině
2907 2012 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Výchova v současných rodinách z mezigeneračního pohledu
2908 2012 SCP JUDr. Miroslav Antl
Výslech osob jako kriminalistická metoda
2909 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Využití filmu jako prostředku prevence rizikového chování
2910 2012 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Využívání volného času žáků 2. stupně základních škol v Jaroměři
2911 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Význam přírody jako vzdělávacího prostředí - jak jej interpretují pedagogové lesních MŠ
2912 2012 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Význam sociálních sítí v životě dospívajících dívek
2913 2012 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Vzdělávání manažerů v České republice
2914 2012 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Vzdělávání nezaměstnaných v Pardubickém kraji (se zaměřením na Regionální individuální projekty)
2915 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Vzdělávání seniorů jako možný eliminační faktor mezigeneračních bariér
2916 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Vztah adolescentů k rodičům
2917 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Vztah české mládeže k folklóru ve 21. století
2918 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vztahová vazba v náhradních rodinách
2919 2012 SCP PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Vztahy rodiny a společnosti v kontextu sociální pedagogiky
2920 2012 SCP PhDr. Alena Dědečková
Začleňování sourozenců do rodinného systému v rámci pěstounské péče
2921 2012 SCP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Zájmová činnost a její formativní vliv na osobnost adolescentů
2922 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Zájmové aktivity jako motivace pro smysluplné trávení volného času
2923 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Záměrné sebepoškozování v adolescenci
2924 2013 SCP Mgr. Leoš Šebela
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako nový prvek ve struktuře péče o ohrožené děti
2925 2012 SCP Mgr. Jan Sýkora
Zdraví ohrožující aktivity dětí na dětských táborech
2926 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Zkušenosti klientů nízkoprahového zařízení s marihuanou
2927 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Zkušenosti pomáhajících pracovníků s péčí o klienty se stísněnou náladou a pocity prázdnoty
(S akcentem k roli sociálního pedagoga jako pomáhajícího pracovníka)
2928 2012 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Zkušenosti pomáhajících pracovníků v azylových domech s oběťmi domácího násilí
2929 2012 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Zneužívání alkoholu středoškolskou mládeží
2930 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Způsoby trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit
2931 2012 SCP PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání životních a profesních situací zaměstnanců státní správy
2932 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Životní příběhy klientů z azylových domů
2933 2013 SOPdF doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní tabule v mateřských školách
2934 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.


Rozvoj žáků s dysfázií pomocí metod dramatické výchovy
2935 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole
2936 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Adaptace a akceptace osob s duševním onemocněním
2937 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Agresivní chování u klientů dětského domova
2938 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Aktivizační činnosti dospělých osob s kombinovaným postižením v denním stacionáři
2939 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Aktivizační metody pro seniory
2940 2012 SP Mgr. Kateřina Píšová
Alternativní výukové pomůcky pro žáky s kombinovaným postižením v Základní škole speciální
2941 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Analýza komunikace asistenta pedagoga se žákem s vývojovou dysfázií na 1. stupni základní školy
2942 2013 SP Mgr. Věra Křížová
Analýza využití služeb TyfloCentra Plzeň o.p.s. v letech 2003,2008,2013
2943 2012 SP Mgr. Jakub Smetana
Arteterapie a muzikoterapie v podmínkách střediska výchovné péče
2944 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Arteterapie jako jedna z forem prevence rizikového chování ve výchovném ústavu
2945 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Aspekty poruch řečové komunikace u dětí s rozštěpovými vadami
2946 2015 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Barva jako dominantní prostředek ve výtvarné výchově u žáků s tělesným postižením
2947 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Basketbal na vozíku
2948 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Bezpečnost a audiovizuální systémy ve školských zařízeních
2949 2015 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Čtení a Psaní pro žáky 6. ročníku ZŠ speciální
2950 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Deskové hry pro děti se zrakovým postižením
2951 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti s orofaciálními rozštěpy v předškolním věku v Hradci Králové a v Pardubicích
2952 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti s vývojovou dysfázií v programu logopedické základní školy
2953 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti se syndromem vývojové dysfázie na pracovištích klinické logopedie
2954 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Didaktické hry v hodinách českého jazyka a literatury u dětí se specifickými poruchami učení
2955 2014 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Didaktické materiály pro žáky se sluchovým postižením při výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
2956 2015 SP PaedDr. Zdena Rohanová
Didaktické pomůcky při edukaci žáků s autismem
2957 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Didaktické pomůcky ve výuce matematiky u žáků s dyskalkuliemi
2958 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Didaktické pomůcky ve výuce matematiky u žáků s dyskalkuliemi
2959 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dílčí aspekty sociální a pracovní rehabilitace lidí s mentálním postižením
2960 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s ADHD v základní škole
2961 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Dítě s alergií na základní škole
2962 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s elektivním mutismem v mateřské škole
2963 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Dítě s kochleárním implantátem v předškolním věku
2964 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Dítě s poruchou autistického spektra v prostředí dětského domova: Kamarád nebo nepřítel?
2965 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s vývojovou dysfázií v 1. třídě základní školy
2966 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s vývojovou dysfázií v 1. třídě základní školy
2967 2012 SP MUDr. Petr Nevšímal
Drogová problematika a protidrogová prevence na Mělnicku
2968 2012 SP Mgr. Markéta Jirásková
Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě

2969 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Edukační program „Specifické dopady zrakového postižení v běžném životě“
2970 2014 SP Mgr. Martin Kaliba
Efektivita odměn a trestů ve výchovném ústavu
2971 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Eliminace komunikačních a edukačních obtíží u dítěte s narušením fluence řeči
2972 2012 SP Mgr. Martina Hurtová
Etiologie umísťování osob do domova se zdravotním postižením
2973 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Evaluace realizace logopedické intervence u osob po cévní mozkové příhodě


2974 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Faktory ovlivňující profesní orientaci žáků s mentálním postižením
2975 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Fonologické rozlišování hlásek a vývoj artikulace u žáků základní školy praktické
2976 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Fonologické rozlišování hlásek a vývoj artikulace u žáků základní školy speciální
2977 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Funkční negramotnost romské minority
2978 2012 SP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Hiporehabilitace a její využití u dětí
2979 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Hipoterapie jako terapeutická metoda při práci s dětmi s poruchami chování
2980 2014 SP PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Hlasová hygiena v pedagogických profesích
2981 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Hodnocení přístupnosti Všesportovního stadionu v Hradci Králové
2982 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Hra dětí předškolního věku
2983 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Hra v edukačním procesu základní školy speciální
2984 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Hravé formy výuky v hodinách anglického jazyka na základní škole praktické
2985 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Hravé formy výuky v hodinách anglického jazyka využitelné u dětí s LMP
2986 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Hudební výchova hrou pro slabozraké žáky v primárním stupni vzdělávání
2987 2012 SP Mgr. Martina Hurtová
Individuální plánování a jeho implementace do procesu transformace služby chráněného bydlení
2988 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Individuální terapeutický program s užitím souboru specializovaných počítačových programů MENTIO u dětí s opožděným vývojem řečových schopností a syndromem vývojové dysfázie
2989 2015 SP Mgr. Bc. Drahomíra Danielková
Individuální vzdělávací plán pro studenta praktické školy dvouleté
2990 2013 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Informační a komunikační technologie při výchově a vzdělávání dítěte s PAS
2991 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Informovanost osob s dětskou mozkovou obrnou o rizicích informačních a komunikačních technologiích
2992 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Informovanost rodičů o logopedické prevenci
2993 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Instruktor stimulace zraku v praxi rané péče
2994 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů 1. stupně ZŠ
2995 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace dětí s mentálním postižením
2996 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Integrace dětí se speciálními potřebami do běžné MŠ
2997 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné mateřské školy
2998 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné základní školy v mikroregionu Pojizeří
2999 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Integrace dětí se zrakovým postižením na základní škole
3000 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace dítěte s mentálním postižením v mateřské škole
3001 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Integrace jedinců se zrakovým postižením do společnosti a do vzdělávací instituce
3002 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace žáka s vývojovou dysfázií a ADHD na 1. stupni ZŠ
3003 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace žáků s Aspergerovým syndromem
3004 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Integrace žáků s nedoslýchavostí do běžné základní školy
3005 2013 SP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Integrace žáků s postižením do vzdělávání ve Waldorfské škole
3006 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy
3007 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách z pohledu pedagogů
3008 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Integrace žáků se zrakovým postižením do třídního kolektivu

3009 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Integrace žáků v rámci waldorfské základní školy
3010 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Integrované vzdělávání dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktními dětmi
3011 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Intervence o žáky s SPU na středních školách v kontextu jejich studijního a profesního uplatnění
3012 2012 SP PhDr. Milan Novotný
Jak působí program zacházení na mladistvé ve VTOS
3013 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Jak studenti gymnázií vnímají osoby se specifickými vzdělávacími potřebami
3014 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Jak uspět na vysoké škole
3015 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Jak žáci na ZŠ vnímají osoby se zdravotním postižením
3016 2012 SP PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Jak žít se schizofrenií
3017 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Jazykový cit a fonologické rozlišování hlásek u dětí v počátku školní docházky
3018 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Je tlumočník jediný most komunikace mezi sluchově postiženým a majoritní společností?
3019 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Josef Zeman, speciální pedagog
3020 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kazuistická studie adolescenta s dysgrafií
3021 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kazuistická studie integrovaného chlapce s downovým syndromem v běžné mateřské škole
3022 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kazuistika dospívající dívky s Downovým syndromem
3023 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Komparace názorů canisterapeutů a speciálních pedagogů na působení canisterapie u děti se speciálními vzdělávacími potřebami
3024 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komparace systému logopedické péče v České republice a Litvě
3025 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komparace systému logopedické péče v České republice a Lotyšsku
3026 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Komparativní studie výskytu rizikového chování u žáků církevních škol v porovnání s rizikovým chováním u žáků škol státních
3027 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Kompetence pracovníků Úřadů práce a zaměstnavatelů při komunikaci s osobami se zdravotním postižením
3028 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Komunikace dětí s Williamsovým syndromem
3029 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Komunikace dobrovolníka s osobami trpící demencí
3030 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Komunikace slyšících dětí s jejich neslyšícími rodiči
3031 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komunikační a pragmatické schopnosti osob s degenerativním onemocněním CNS
3032 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komunikační a pragmatické schopnosti osob s parciálními lézemi CNS
3033 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komunikační kompetence studentů speciální pedagogiky
3034 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komunikační poruchy jedinců s kombinovaným postižením
3035 2012 SP Mgr. Milan Vachek
Kriminalita mladistvých a nezletilých
3036 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Kurikulum jako nekonečný proces aneb od „šprtání“ ke kompetencím
3037 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Kurzy českého znakového jazyka
3038 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Kvalita života dospělých a seniorů po amputaci dolní končetiny
3039 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Kvalita života dospělých s chronickou boreliózou
3040 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kvalita života rodičů pečujících o dítě s Downovým syndromem
3041 2012 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kvalita života rodiny dítěte s kombinovaným postižením
3042 2012 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kvalita života rodiny pečující o dítě s kombinovaným postižením
3043 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Kyberšikana u vysokoškolských studentů
3044 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence a výcvik komunikační gramotnosti u dětí se závažným zrakovým postižením
3045 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence u dětí se syndromem vývojové dysfázie
3046 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence u osob s percepční afázií
3047 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence u osob trpících syndromem demence
3048 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická intervence v mateřských školách na Šluknovsku
3049 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická intervence ve střediscích rané péče na území ČR
3050 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická prevence u předškolních dětí z bilingválních rodin
3051 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická prevence v mateřské škole
3052 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Mapování přístupnosti objektů pro potřeby klientů občanského sdružení Orion
3053 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Mediální obraz osob s poruchami řečové komunikace
3054 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
MENTIO – užití souboru specializovaných počítačových programů u dospělých osob s neurogenními poruchami řečové komunikace
3055 2015 SP Mgr. Petra Němcová
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
3056 2015 SP Ludmila Šrámková
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
3057 2015 SP Mgr. Petra Němcová
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
3058 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Metodický postup výuky žáků s mentálním postižením v oboru keramik v rámci odborného výcviku
3059 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Metodika výuky hry na flétnu u dětí s mentálním postižením
3060 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Mimoškolní aktivity ve Výchovném ústavu Husův Domov ve Dvoře Králové nad Labem
3061 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Míra zohlednění speciálních potřeb žáků s SPU při výuce angličtiny
3062 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Možnosti logopedické intervence v činnosti vychovatele na základní škole logopedické
3063 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Možnosti logopedické intervence v činnosti vychovatele na základní škole logopedické
3064 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti dalšího vzdělávání absolventů ZŠ praktických a ZŠ speciálních v Praze
3065 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Možnosti edukace a pracovního uplatnění osob s mentálním postižením na Kutnohorsku
3066 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Možnosti edukační práce s rizikovými fotbalovými fanoušky
3067 2012 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Možnosti práce s dětmi s opožděným grafomotorickým vývojem
3068 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Možnosti rozvoje komunikace u dětí s PAS
3069 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti rozvoje komunikačních kompetencí dětí předškolního věku v MŠ speciální
3070 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti sociální rehabilitace dospělých osob s mentálním postižením
3071 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením v domech dětí a mládeže
3072 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti využití aktivit s koňmi v edukaci dětí v DDŠ

3073 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Možnosti využívání sociálních služeb při péči o dospělé jedince s těžkou mentální retardací a autismem
3074 2012 SP Mgr. Zdena Brkalová
Možnosti zapojení osob s mentálním postižením do pracovního procesu.
3075 2012 SP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Nácvik běžných sociálních situací u klientů sociálních služeb
3076 2012 SP MUDr. Pavel Biskup
Náhradní rodinná péče u dětí s kombinovaným postižením
3077 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Náměty pro reedukaci dyslexie a dysgrafie
3078 2012 SP Mgr. Tomáš Martinec
Náměty pro výuku keramiky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3079 2013 SP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Naplňování práv osob s mentálním postižením v Domově sociálních služeb ve Skřivanech
3080 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Návrh aktivizujících činností ve školní zahradě využitelných při vzdělávání žáků na základní škole praktické
3081 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Návrh herních činností při výuce anglického jazyka u žáků s SPU
3082 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Návrh učebnice ICT pro žáky s lehkou mentální retardací
3083 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Návrh vzdělávacího programu „Zpřístupnění památkové rezervace Betlém Hlinsko osobám se zrakovým postižením“
3084 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Návrhy aktivit pro výuku žáků s PAS
3085 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Názory pedagogických pracovníků na integraci žáků s mentálním postižením do běžných základních škol
3086 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Názory rodičů dětí s vrozeným postižením na kvalitu informací o diagnózách, zdravotním stavu a potřebách jejich dítěte
3087 2014 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Nedoslýchavé dítě a jeho připravenost na vstup do základní školy
3088 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Nedoslýchavost a možnosti zapojení do společnosti
3089 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Nedoslýchavost v dětském věku
3090 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Novodobé aktivizační programy pro klienty po cévní mozkové příhodě v zařízeních pro seniory
3091 2013 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Obraz člověka s postižením v nacistické propagandě
3092 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Obraz postiženého člověka ve filmu
3093 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Obrázková učebnice pro děti s Kochleárním implantátem
3094 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Odměny a tresty z pohledu dětí
3095 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Opožděný vývoj řeči
3096 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Organizace a činnost radikálních fotbalových fanoušků FC Hradec Králové
3097 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Orientace a mobilita osob se zrakovým postižením v prostorách Univerzity Hradec Králové
3098 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Osobní asistence jako sociální služba podporující samostatný život lidí po úrazech páteře a míchy
3099 2012 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Osobnostní analýza žáků 2. stupně ZŠ při dětských lázeňských léčebnách a školských zařízeních podobného charakteru
3100 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Osoby s postižením na hudebních festivalech
3101 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Osoby se sluchovým postižením ve výkonu trestu
3102 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Paralympiáda a její význam pro tělesně postižené sportovce
3103 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Partnerské vztahy a soužití osob s mentálním postižením
3104 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Partnerské vztahy mladých lidí se sluchovým postižením
3105 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Partnerství a rodinný život osob se zrakovým postižením
3106 2013 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
3107 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Plavání jako pohybová aktivita osob se zdravotním a kombinovaným postižením
3108 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Pleoptická cvičení při nápravě amblyopie
3109 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Podpora odezírání u dospělých osob se sluchovým postižením prostřednictvím PC programu
3110 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Podpora pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením
3111 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Podpora rodiny a dítěte s dětskou mozkovou obrnou v rámci ucelené rehabilitace
3112 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Podpora rozvoje dovedností v oblasti poskytnutí první pomoci u dospělých osob s mentálním postižením
3113 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Podpora rozvoje komunikace u dítěte s autismem pomocí didaktické pomůcky
3114 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí u dítěte s diagnózou vývojové dysfázie
3115 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Podpora rozvoje odezírání u seniorů se sluchovým postižením
3116 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Podpora rozvoje pracovních dovedností v oblasti přípravy na samostatný život u dospělých osob s mentálním postižením
3117 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Podpora rozvoje pracovních dovedností v oblasti přípravy na samostatný život u dospělých osob s mentálním postižením během tranzitního programu
3118 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Pohádky pro děti se sluchovým postižením
3119 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Pohled nových náboženských hnutí na jedince s postižením
3120 2015 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Porovnání vzdělávacího systému pro žáky se sluchovým postižením v České republice a Spolkové republice Německo
3121 2012 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Poruchy chování žáků základní školy
3122 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Poruchy plynulosti mluvy u dětí i dospělých, možnosti využití muzikoterapeutických činností u osob s těmito poruchami
3123 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Poruchy řečové komunikace u dětí se syndromem DMO
3124 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Posilování výchovných kompetencí matek s dětmi žijících v azylovém domě
3125 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Posilování výchovných kompetencí matek s dětmi žijících v azylovém domě
3126 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Poskytování paliativní péče v hospicích v České republice
3127 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Posouzení gramotnostní dovednosti u žáků na 1. st. ZŠ
3128 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Posouzení úrovně komunikačních kompetencí dětí ve vztahu k realizaci zápisu do 1. třídy
3129 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Postavení přípravné třídy v procesu adaptace dítěte na požadavky základní školy
3130 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Postavení žáka s poruchou řečové komunikace v třídním kolektivu
3131 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Postoj osob v pomáhajících profesích ke klientům se sluchovým postižením
3132 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Postoj společnosti k lidem s mentálním postižením a k jejich integraci
3133 2013 SP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Postoje rodičů k pobytu dětí ve středisku výchovné práce
3134 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Postoje studentů uměleckých oborů Střední školy umělecko-průmyslové Ústí nad Orlicí k osobám s mentálním postižením
3135 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Povědomí učitelů a žáků základních škol o specifických oblastech znevýhodnění osob se zrakovým postižením
3136 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Práce s dětmi se syndromem CAN umístěnými v Dětském centru Veská
3137 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Práce ve výtvarné a pracovní výchově u žáků s kombinovaným postižením Etudy s keramickou hlínou
3138 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Pracovní návyky žáků základní školy praktické
3139 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Pracovní sešit pro žáky ZŠ speciální pro vzdělávací oblast jazyková komunikace s využitím globálního čtení a hůlkového písma
3140 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Pracovní uplatnění jedinců po amputaci dolních a horních končetin
3141 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Pracovní uplatnění osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
3142 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Prevence rizik informačních a komunikačních technologií u osob s dětskou mozkovou obrnou
3143 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
3144 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
3145 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
3146 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Preventivní projekt pro žáky s mentálním postižením se zaměřením na možnosti ovlivnění rizikového sexuálního chování
3147 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Primární prevence rizikového chování v dětském domově
3148 2012 SP Mgr. Pavel Winkler
Problém drog a mládeže
3149 2014 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Problém edukace žáka s kombinovaným postižením v prostředí základní školy praktické
3150 2013 SP Mgr. František Veverka
Problematika klientů dětského domova na vysoké škole
3151 2012 SP PhDr. Irena Kuldová
Problematika osob se sluchovým postižením během výkonu vazby v zařízeních Vězeňské služby České republiky
3152 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Problematika poruch hlasu v profesním a uměleckém projevu
3153 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Problematika rodin pečujících o dítě s mentálním postižením
3154 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Problematika sexuality a partnerství u dospělých žen s mentálním postižením
3155 2012 SP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Problematika zaměstnávání vězněných osob
3156 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Problematika zvyšujícího se počtu lidí závislých na alkoholu
3157 2014 SP Mgr. Jitka Kaulfussová
Procvičování správné výslovnosti sykavek u dětí předškolního věku
3158 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Program 5P jako sociálně preventivní program pro děti ohrožené sociálně-patologickými jevy
3159 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Projekty podporující děti po odchodu z dětských domovů
3160 2012 SP PhDr. Jolana Moravcová
Projevy, diagnostika a terapie ADHD u dětí v předškolním věku
3161 2012 SP prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Proměny životního stylu obětí domácího násilí
3162 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Prostředky podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Královéhradeckém kraji
3163 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Průběh rehabilitace klienta po amputaci dolní končetiny
3164 2013 SP Mgr. Iva Jarošová
Průzkum a reedukace výslovnosti u dětí v běžné třídě MŠ a ve speciální logopedické třídě
3165 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Předprofesní příprava žáků základních škol praktických
3166 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Předprofesní příprava žáků základních škol praktických
3167 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Přetrvávající dysgramatismus u dětí na počátku školní docházky
3168 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Příběhy ze školních lavic – tvorba nápisů, kreseb a dalších grafických prvků jako vandalismus i způsob komunikace v prostředí základních škol
3169 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Příležitosti kulturního vyžití pro občany se smyslovým postižením v Královéhradeckém kraji
3170 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Případová studie - Realizace minimálního preventivního programu na vybrané základní škole

3171 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Příprava budoucích zdravotních sester na komunikaci s pacientem se zdravotním postižením
3172 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Příprava klientů dětského domova "na odchod do života"
3173 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Příprava na zaměstnání a zaměstnávání osob s mentálním postižením v okrese Náchod
3174 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Příprava osob se zrakovým postižením na péči o dítě od narození do věku tří let
3175 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Příprava pedagogů základních škol na začlenění žáků se sluchovým postižením
3176 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Příprava pro rozvoj Braillova písma u dětí předškolního a mladšího školního věku
3177 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Připravenost mateřských škol na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3178 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Připravenost předškolních dětí na vstup do školy
3179 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Připravenost základních škol na integraci/inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
3180 2012 SP   Přístupy ke vzdělávání dětí/žáků s poruchou autistického spektra (s průměrným až nadprůměrným intelektem) integrovaných na běžné základní škole
3181 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Přístupy ke vzdělávání dětí/žáků s poruchou autistického spektra (s průměrným až nadprůměrným intelektem) integrovaných na běžné základní škole
3182 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Realizace procesu ucelené rehabilitace u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí dětského domova
3183 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Realizace projektu pro děti předškolního věku „Já a moji kamarádi s postižením“
3184 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Realizace projektu pro děti v dětském domově na téma: „Jaké to je být jiný“
3185 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Realizace sportovních aktivit na středních školách pro tělesně postižené v České republice
3186 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Reedukace dyskalkulie na 1. stupni ZŠ
3187 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Reedukace dyslexie u dětí na 1.stupni ZŠ
3188 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Reedukace dyslexie u dětí na 1.stupni ZŠ
3189 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Reedukace zraku u dětí se zrakovým postižením s využitím iPadu
3190 2012 SP Mgr. Leoš Šebela
Rizika integrace žáků základních škol speciálních a základních škol praktických do běžných základních škol
3191 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Riziko vzniku dyslexie u dětí předškolního věku
3192 2012 SP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Rodina a volný čas dětí s mentální retardací

3193 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Rodina v kresbě romských dětí mladšího školního věku
3194 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Rodina v kresbě romských dětí mladšího školního věku
3195 2013 SP Mgr. Michal Klapal
Role kurátora v resocializačním procesu u dětí a mládeže
3196 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Role aktivizačního pracovníka v Domově pro osoby se zdravotním postižením
3197 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Role asistenta pedagoga na základní škole ve třídách integrujících žáky s autismem
3198 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Role linky důvěry v péči o jedince se specifickými vzdělávacími potřebami
3199 2012 SP Mgr. Aleš Vaněk
Role nestátních neziskových organizací v péči o uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody v ČR
3200 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Role speciálního pedagoga a asistenta pedagoga při edukaci žáků v základní škole speciální
3201 2013 SP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Romské děti aneb co nás mohou naučit
3202 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Rozvoj čichového vnímání dospělých osob se zrakovým postižením

3203 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj hybnosti a řeči u dětí s DMO
3204 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj hybnosti a řeči u dětí s DMO
3205 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj jemné motoriky a řeči u dětí předškolního věku
3206 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj komunikačních schopností u dětí mladšího školního věku
3207 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Rozvoj komunikačních schopností u dětí v mateřské škole
3208 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Rozvoj manuálních dovedností u dospělých lidí s mentálním postižením prostřednictvím výroby keramického nádobí
3209 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Rozvoj sluchového vnímání dětí se zrakovým postižením
3210 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ U ŽÁKA S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
3211 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem
3212 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Rozvoj zrakového vnímání u dětí se sluchovým postižením
3213 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Řečové vzory v televizních pořadech pro dětské diváky
3214 2012 SP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Sebehodnocení a vnímané klima školní třídy u dětí v ústaní výchově
3215 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Sebepoškozování u dětí a mladistvých s mentálním postižením
3216 2013 SP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
3217 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Sexualita lidí s poruchami autistického spektra
3218 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Sexuální výchova v základní škole speciální
3219 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Skupinová logopedická péče u dětí předškolního věku
3220 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Služba sester boromejek u nezletilých delikventek v českých zemích
3221 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Sociální aspekty útěku klientů Dětského domova se školou, Jihlava
3222 2012 SP Mgr. Daniela Morávková
Sociální dovednosti a jejich úroveň u dospělých jedinců se získaným zrakovým postižením
3223 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Sociální kontakty a vztahy seniorů žijících v domově pro seniory
3224 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Sociometrické šetření a jeho využívání při práci s třídním kolektivem na 2. stupeni základních škol
3225 2015 SP Mgr. Světlana Pavelková
Soubor námětů pro pracovní výchovu v základní škole speciální
3226 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Soubor námětů pro stimulaci komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkým mentálním postižením
3227 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Soubor námětů pro stimulaci komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkým mentálním postižením
3228 2015 SP Mgr. Oldřich Šolta
Souhrnný dotazník pro tvorbu individuálního výchovně vzdělávacího plánu rozvoje osobnosti klienta s nařízenou ústavní výchovou
3229 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická intervence u dětí s postižením ve věku od 5 do 6 let v prostředí dětského domova
3230 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická podpora jedinců s Marfanovým syndromem
3231 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická podpora klientů s tělesným postižením při volnočasových aktivitách
3232 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická podpora osob s roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa
3233 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Specifické poruchy učení na střední škole
3234 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Specifické poruchy učení u žáků na odborném učilišti
3235 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Specifické přístupy k osobám se syndromem demence
3236 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Specifika edukace žáka s hysterií na II. stupni ZŠ
3237 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Specifika hudební výchovy nevidomých
3238 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Specifika komunikace u dospělých osob s kombinovaným postižením
3239 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika práce s dětmi v mateřských školách při zdravotnických zařízeních a herní terapie
3240 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika práce se žákyněmi středních škol se zdravotním znevýhodněním v domově mládeže penzionového typu
3241 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika práce se žákyněmi středních škol se zdravotním znevýhodněním v domově mládeže penzionového typu
3242 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika přístupu v ZUŠ při výuce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
3243 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Specifika vzdělávání ve středisku výchovné péče
3244 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Společenské hry jako prostředek pro podporu rozvoje jemné motoriky dětí s DMO v předškolním věku
3245 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Stimulace komunikačních a kognitivních funkcí u osob s demencí
3246 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Stimulace vývoje artikulačních schopností u dětí předškolního věku
3247 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Strategie sociální intervence jako příprava na profesní uplatnění osob se zdravotním postižením
3248 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Subjektivní hodnocení znalostí cizího jazyka na úrovni B1 podle SERRJ u žáků se zrakovým postižením
3249 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
3250 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Systém sociální práce a péče o mentálně handicapované osoby v České republice a Lotyšsku.
3251 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Šikana na základních školách v České republice a v Polsku
3252 2012 SP PhDr. Milan Novotný
Šikana ve věznici Pardubice
3253 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Školní připravenost a možnosti jejího rozvoje u předškolních dětí
3254 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Školní zralost nevidomých dětí
3255 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Školní zralost z pohledu učitele základní školy
3256 2012 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Terapeutická péče o osoby postižené afázií
3257 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Terapie afázie
3258 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Terapie u osob s afázií
3259 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Terciární prevence alkoholismu
3260 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Účastník nebo jen konzument? Subkultury mládeže v současné společnosti
3261 2012 SP Mgr. Helena Vránová
Úloha speciálního pedagoga ve škole při nemocnici
3262 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Uplatnění osob se zrakovým postižením v pracovní pozici masér
3263 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Úroveň řečových schopností předškolních dětí ve vztahu k zahájení povinné školní docházky
3264 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Úskalí integrace žáků se sluchovým postižením
3265 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Úspěšnost zapojení nedoslýchavých dětí v programu základní školy v místě bydliště
3266 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Užití experimentální verze vyšetření testem BNVD u osob s degenerativním onemocněním CNS: řešení praktických životních a komunikačních situací
3267 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Užití experimentální verze vyšetření testem BNVD u osob s osob s parciálními lézemi CNS: řešení praktických životních a komunikačních situací
3268 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Užívání kanabinoidů u klientů výchovného ústavu v Hostinném
3269 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Užívání návykových látek u aktivně sportujících dětí a mladistvých
3270 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Vady řeči u předškolních dětí a možnosti jejich nápravy v podmínkách mateřské školy
3271 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Vizualizace jako efektivní prostředek edukace slabozrakých dětí předškolního věku
3272 2012 SP akademický malíř František Kalenský
Vliv arteterapie na resocializaci u drogově závislé mládeže ve výchovném ústavu
3273 2012 SP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vliv ergoterapie při začleňování pacienta po úraze do normálního života
3274 2015 SP Mgr. Iva Zikmundová
Vliv preventivního působení na závislostní chování žáků s poruchami chování v DDŠ Chrudim
3275 2014 SP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Vliv rodinných a sociálních faktorů na vznik mutismu
3276 2012 SP Mgr.et.Mgr. Michaela Šedivá
Vliv salesiánské pedagogiky na výchovu a vzdělávání mládeže
3277 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vliv specializovaného logopedického počítačového programu MENTIO na rozvoj řečové komunikace u žáků základní školy speciální
3278 2013 SP PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Vliv sportu na psychiku lidí s tělesným postižením
3279 2013 SP Mgr. Michal Klapal
Vliv terénní sociální práce na kvalitu života národnostních menšin
3280 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Vliv získané vady zraku na partnerský život
3281 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
VOKS jako pomocník dětí s PAS
3282 2012 SP Mgr. Simona Hynková
Volba životního partnera a zrakové postižení
3283 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Volnočasové aktivity a možnosti vzdělávání pohledem seniora
3284 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Volnočasové aktivity dětí s Downovým syndromem
3285 2012 SP Mgr. Jan Sýkora
Volnočasové aktivity dětí v dětských domovech
3286 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Volnočasové aktivity jedinců s mentálním postižením
3287 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých

3288 2012 SP Mgr. Kateřina Píšová
Volnočasové aktivity ve školní družině u dětí s mentálním a kombinovaným postižením
3289 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Výchova dětského diváka jako prevence negativního působení televizního vysílání
3290 2013 SP Mgr. Eva Klecandrová
Výtvarná výchova jako sebevyjadřovací prostředek u žáků se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální
3291 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výtvarná výchova u žáků s těžkým mentálním postižením
3292 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výtvarná výchova ve stacionáři pro osoby s mentálním postižením
3293 2015 SP PhDr. Přemysl Štindl
Výtvarné akce pro žáky 1. stupně ZŠ s grafomotorickými problémy a výtvarnou krizí
3294 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Výtvarné aktivity jako jedna z možností prevence sociálně patologických jevů u dětí s poruchami chování umístěných ve výchovném ústavu pro mládež
3295 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Výtvarné činnosti jako součást volnočasových aktivit v domově pro seniory
3296 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením
3297 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výuka českého jazyka u žáků s vývojovou dysfázií
3298 2015 SP Mgr. Světlana Pavelková
Výuka matematiky u žáka s diagnózou dětská mozková obrna
3299 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Výuková aplikace jako interaktivní metoda a pomůcka v logopedické intervenci získaných poruch řečové komunikace
3300 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Využití aplikace iPAD v logopedické terapií u dětí od 3 do 6 let
3301 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Využití arteterapie a artefiletiky u osob s duševním onemocněním
3302 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití azbuky k reedukaci dysgrafie
3303 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Využití didaktických pomůcek a výukových programů pro podporu edukace žáků s tělesným postiženým
3304 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Využití funkčního zraku slabozrakých při samostatném pohybu a orientaci
3305 2015 SP Mgr. Helena Kriegelová
Využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka u žáka s LMP na ZŠ
3306 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Využití iPadu v logopedické praxi v České republice a anglicky mluvících zemích
3307 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití metodické pomůcky QUIET BOOK v MŠ logopedické
3308 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití Montessori pomůcky při reedukace žáka s dyskalkulií
3309 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití Montessori pomůcky při reedukaci žáka s dyskalkulií
3310 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využiti multimediálního dotykového počítače v oblasti augmentativní a alternativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
3311 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Využití počítačového programu MENTIO při práci s osobami se získanými neurogenními poruchami komunikace
3312 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Využití snoezelenu ke zlepšení vývoje a kvality života dítěte s těžkým postižením v základní škole speciální

3313 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití snoezelenu u uživatelů s mentálním postižením a kombinovanými vadami
3314 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v prostředí mateřských škol
3315 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití šachové hry a jejích prvků na základních školách
3316 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití Výměnného obrázkového komunikačního systému u dětí s mentálním postižením
3317 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Využívání principů Montessori pedagogiky při edukaci žáků s kombinovaným postižením
3318 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Vývoj drogové scény na Pardubicku v letech 1990-2011
3319 2012 SP Mgr. Daniel Dvořák
Vývoj drogové scény na Pardubicku v letech 1990-2011
3320 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonematického sluchu a řečových schopností u dětí předškolního věku
3321 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonologického rozlišování hlásek a pragmatických artikulačních schopností u dětí předškolního věku
3322 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonologického rozlišování hlásek a pragmatických artikulačních schopností u dětí v 1. – 3. třídě základní školy
3323 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonologického rozlišování hlásek u dětí s vývojovou dysfázií
3324 2012 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Vývoj grafomotoriky u dětí se zrakovým postižením na prvním stupni základní školy
3325 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku
3326 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku
3327 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj jedince žijícího v bilingvním/multilingvím prostředí
3328 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj komunikačních schopností u dětí CODA
3329 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Vývoj péče o osoby s kochleárním implantátem v ČR
3330 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj plynulosti řeči u dětí školního věku
3331 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Vývoj řeči a způsoby rozvoje komunikace v dětství
3332 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řeči v bilingvním rodinném prostředí
3333 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řečových schopností u dětí s kombinovaným postižením
3334 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řečových schopnosti u osoby s těžkým kombinovaným postižením
3335 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řečových schopností u žáků prvního stupně ZŠ
3336 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývojové odchylky artikulace a syndrom ADHD
3337 2014 SP Mgr. Helena Vránová
Význam a činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
3338 2015 SP Mgr. Jana Grancová, Dis.
Význam a využití alternativní komunikace s žáky s mentálním postižením
3339 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Význam aktivit s využitím koně při posilování sociálních a personálních kompetencí dětí umístěných do dětského domova
3340 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Význam chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením
3341 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Význam IVP v edukaci žáků s mentální retardací
3342 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Vzdělávání romských žáků na základní škole z pohledu učitelů
3343 2015 SP Mgr. Monika Morávková
Vzdělávání žáků s dyskalkulií na 2. stupni ZŠ
3344 2012 SP Mgr. Jarmila Nováková
Vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Lanškroun
3345 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zajištění (rané) speciálně pedagogické intervence u dětí s PAS z pohledu jejich rodičů
3346 2013 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Zaměstnávání osob s mentálním postižením
3347 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3348 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením v předmětu tělesná výchova
3349 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Zařazení dítěte se sluchovým postižením do dětského domova
3350 2012 SP Mgr. Martin Kaliba
Zařízení pomáhající obětem sexuálního násilí se sluchovým postižením
3351 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Zastoupení komunikačních poruch u osob umístěných v domovech pro seniory
3352 2012 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zavádění výměnného komunikačního systému (VOKS) na škole pro žáky s těžšími stupni mentální retardace, kombinovanými vadami a autismem
3353 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Zážitkové kurzy jako příprava na asistenci dětem s kombinovaným postižením v prostředí dětského domova
3354 2012 SP Mgr. Eva Dlasková
Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace do společnosti
3355 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zdravý životní styl a pohybové aktivity rodin s dětmi s Downovým syndromem
3356 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zdravý životní styl u žáků s mentálním postižením
3357 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Zhodnocení úspěšnosti žáků s poruchami řečové komunikace po přestupu ze základní školy logopedické do běžné či praktické základní školy
3358 2012 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Zhodnocení úspěšnosti žáků s poruchami řečové komunikace po přestupu ze základní školy logopedické do běžné či praktické základní školy
3359 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie a její dopad na kvalitu života
3360 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie a vliv roztroušené sklerózy na komunikaci
3361 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie u dospělých osob
3362 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Zkušenost se sebedestruktivním chováním u pracovníků s rizikovou mládeží
3363 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zkušenosti dospělých lidí s lehkou mentální retardací a jejich rodičů se službami o.s. Spolu Olomouc v oblasti aktivního trávení volného času
3364 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zkušenosti dospělých lidí s mentálním postižením s poskytováním služby chráněného bydlení
3365 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zkušenosti rodičů dětí se syndromem ADHD
3366 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Znakový jazyk v pomáhajících profesích
3367 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Život rodin s dítětem s Aspergerovým syndromem
3368 2012 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Život rodin se sluchově postiženým členem v Liberci a blízkém okolí
3369 2012 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Život rodiny s dítětem s diagnózou ADHD a Pervazivně vývojová porucha s prvky autismu
3370 2012 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Život rodiny s dítětem s diagnózou dětská mozková obrna se zaměřením na možnosti ucelené rehabilitace
3371 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Život rodiny s dítětem se sluchovým postižením
3372 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Život rodiny s dítětem v pěstounské péči s diagnózou ADHD
3373 2012 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Život s postižením
3374 2013 SP Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D.
Život slyšících rodin s neslyšícím členem v Hradci Králové a okolí
3375 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Adaptace na školní docházku
3376 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Agrese jako součást lidské přirozenosti
3377 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Agresivní chování v adolescenci
3378 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Aktivity hokejového fanklubu v prevenci diváckého násilí
3379 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Aktivní hraní počítačových her jako součást životního stylu adolescentů
3380 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Aktivní politika zaměstnanosti jako prostředek usnadňující návrat do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené
3381 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Alkohol - součást života postmoderní společnosti
3382 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Alkoholismus a jeho důsledky na rodiny
3383 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Alkololismus a jeho důsledky na rodiny
3384 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Analýza nezaměstnanosti matek samoživitelek a možnosti jejich uplatnění na trhu práce
3385 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Autorita ve vztahu učitele a žáka
3386 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Bezpečné užívání internetu žáky 1. stupně základních škol
3387 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Bezpečnostní sbory České republiky v boji proti drogám od roku 1918 do roku 2012
3388 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Činnost kurátora jako forma pomoci rizikové mládeži
3389 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Další profesní vzdělávání administrativních pracovníků okresních soudů (se zaměřením na východočeský region)
3390 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Pardubickém kraji
3391 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Distres u členů Hasičského záchranného sboru
3392 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Distribuce drog v Schengenském prostoru se zaměřením na Východočeský region
3393 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Divácké násilí na fotbalových stadionech
3394 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Domácí násilí na Zlínsku
3395 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Domácí násilí páchané na ženách
3396 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Domácí násilí z pohledu trestního práva
3397 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Domovy pro seniory a sociálně patologické jevy
3398 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Dopad bodového systému na chování řidičů
3399 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Dopravní výchova jako prevence dopravních nehod
3400 2012 SPS Mgr. Lucie Jarešová
Drogová závislost a její příčiny u příslušníků Armády České Republiky
3401 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Důvody pobytu žen a matek s dětmi v azylových domech
3402 2013 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Důvody umístění dětí do Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové
3403 2012 SPS PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Dysfunkční rodina jako jeden z důvodů pobytu matek v azylovém domě
3404 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Ekonomické chování osob v hmotné nouzi
3405 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Elektronická komunikace se správcem daně
3406 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Experimentování s návykovými látkami u žáků 2. stupně základní školy
3407 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Faktory ovlivňující výchovné styly gay-otců
3408 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Faktory ovlivňující vznik sociálně blízkých vztahů na pracovišti
3409 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory podporující zdraví ve školním prostředí
3410 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory podporující zdravý životní styl dospělé populace
3411 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory rizikového chování v dospívání
3412 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Fenomén masových a sériových vrahů na českém území
3413 2013 SPS JUDr. Miroslav Antl
Fenomén vraždících párů
3414 2012 SPS PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Formy intervence obětem domácího násilí
3415 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Hodnotové orientace mladistvých
3416 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Imigrace a integrace státních příslušníků Vietnamské socialistické republiky na území České republiky
3417 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Infiltrace pravicového extremismu do českých ozbrojených sil
3418 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Informovanost policistů o problematice intolerance
3419 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Integrace cizinců do české společnosti
3420 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Integrace muslimské populace na uzemí České republiky
3421 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Intervence u delikventní mládeže ve výchovném ústavu
3422 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Komparace trestu smrti a trestu odnětí svobody na doživotí
3423 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Komplexní léčba alkoholismu
3424 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Komunikace jako jedna z forem fundraisingu
3425 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Komunikace ve veřejné správě s občany se zaměřením na Magistrát města Hradec Králové
3426 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Komunikace ve veřejné správě se zaměřením na magistrát města Hradec Králové
3427 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Komunikace ve veřejné správě se zaměřením na Městský úřad v Hořicích
3428 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kontaktní oddělení Klíčov jako alternativa nařízené ústavní výchovy
3429 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kouření jako patologický jev u žáků 2. stupně základních škol
3430 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kriminalita mládeže na Chrudimsku
3431 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kriminalita páchaná na seniorech
3432 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Kulturní a sociální aspekty fenoménu singles
3433 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Kvalita života dlouhodobých uživatelů produktů vyráběných z konopí indického
3434 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Kvalita života pedagogů s diabetes mellitus
3435 2012 SPS Helena Malířová
Kvalita života seniorů
3436 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Kvalita života seniorů
3437 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Kvalita života v mikroregionu Poorlicko
3438 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kybergrooming jako nebezpečný jev on-line komunikace
3439 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Manipulativní techniky u uživatelů sociálních služeb
3440 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Marketing příspěvkových organizací kulturního sektoru v regionu Praha a Středočeský kraj
3441 2012 SPS PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Mateřská centra - sociální význam pro rodiny
3442 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Mediace - úspěšné (vy)řešení interpersonálních konfliktů
3443 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Migrace cizinců se zaměřením na problematiku zaměstnanosti v České republice
3444 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Mladiství ve výkonu trestního opatření odnětí svobody
3445 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti evaluace primární prevence
3446 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol
3447 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Možnosti uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce v ČR
3448 2012 SPS Mgr. Petra Hajpišlová Šilhánová
Náhradní rodinná péče se zaměřením na aktuální otázky pěstounské péče
3449 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Násilná trestná činnost mládeže na území hl. m. Prahy
3450 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory mládeže na subkulturu emo
3451 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory středoškolských studentů k problematice domácího násilí
3452 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory veřejnosti na užívání alkoholu v České republice
3453 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Netolismus na druhém stupni základní školy
3454 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost a její sociální aspekty se zaměřením na zdravotně handicapované v Pardubickém regionu
3455 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost jako sociální problém u rizikové skupiny osob starších 50 let věku
3456 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost romské minority a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR
3457 2013 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Občanská společnost jako přirozená prevence radikalizace mládeže
3458 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Oceňování dobrovolníků na Náchodsku
3459 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Odkládání mateřství z pohledu gender teorií
3460 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Osvojení jako forma náhradní rodinné péče
3461 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Padělání a pozměňování peněz v České republice
3462 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Pasivní kouření mládeže
3463 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Platební morálka v ČR a způsoby komunikace při vymáhání daňových nedoplatků
3464 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Počítač jako prostředek trávení volného času u dětí na malotřídní škole
3465 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Podpora neziskového sektoru prostřednictvím běžeckých aktivit
3466 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Pohled veřejnosti na profesi příslušníka Vězeňské služby České republiky
3467 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Pohybové aktivity a kvalita života seniorů
3468 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Policie České republiky a její činnost z pohledu veřejnosti
3469 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Poruchy příjmu potravy a syndrom rizikového chování v adolescenci
3470 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých
3471 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých
3472 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Postoj dopravních společností k zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů
3473 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Postoj nezletilých k institutu střídavé výchovy rodičů
3474 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Postoj současné společnosti k trestu smrti
3475 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Postoj studentů České lesnické akademie Trutnov k extrémním projevům ochránců životního prostředí
3476 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s patologickým hráčstvím
3477 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Postoje a zkušenosti středoškolských studentů s patologickým hráčstvím
3478 2012 SPS doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Postoje k občanským vlastnostem a cnostem u občanů ve výkonu trestu odnětí svobody
3479 2012 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Postoje pěstounů k poskytování služeb pěstounským rodinám neziskovými organizacemi v Pardubickém kraji
3480 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Postoje studentů vysokých škol k sebevražednosti a jejich informovanost o tomto jevu
3481 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Postoje veřejnosti k propuštěným osobám z výkonu trestu odnětí svobody
3482 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Práce Probační a mediační služby ČR s nezletilými a mladistvými pachateli protiprávních činů
3483 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Pracovní spokojenost zaměstnanců společnosti Česká spořitelna ve městě Hradec Králové
3484 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Pracovní zatížení pracovníků Finančního úřadu pro Pardubický kraj
3485 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Preference volnočasových aktivit u mládeže v Hradci Králové
3486 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí na víceletém gymnáziu
3487 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Prevence nezaměstnanosti u absolventů škol
3488 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Prevence poruch příjmu potravy
3489 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Prevence syndromu vyhoření u policistů v přímém výkonu služby
3490 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Prevence synromu CAN na prvním stupni základních škol
3491 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence užívání konopných drog u žáků na základní škole
3492 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence užívání návykových látek u žáků 2. stupně základní školy
3493 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence užívání omamných látek u žáků na základní škole
3494 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Prevence závislostí ve vzdělávání prostřednictvím médií
3495 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Primární prevence fotbalového chuligánství
3496 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Primární prevence se zaměřením na problematiku sexuálního zneužívání dětí
3497 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Probační program pro mladistvé "Právo pro každý den" realizovaný v občanském sdružení Prostor Pro
3498 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika experimentování s legálními drogami u dětí na prvním stupni základních škol v Hradci Králové
3499 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Problematika integrace osob se zrakovým postižením na trh práce v Královéhradeckém kraji
3500 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika mužské prostituce
3501 2012 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Problematika nebezpečného pronásledování
3502 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika nebezpečného pronásledování v praxi Policie ČR
3503 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika poruch chování v dětském domově
3504 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Problematika programů zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
3505 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Problematika prostituce na Vlašimsku
3506 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika přechodné pěstounské péče v systému sociálně právní ochrany dětí
3507 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika realizace trestu obecně prospěšných prací
3508 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika rizikového chování u adolescentů
3509 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika šikany na Základních školách Hlinecka
3510 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika školního podvádění
3511 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Problematika trestu smrti
3512 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika užívání konopných drog u studentů vysokých škol
3513 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika užívání návykových látek u studentů středních škol na Semilsku
3514 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika užívání tabáku v dospělé populaci
3515 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problémy se školní docházkou v intervenci pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí
3516 2012 SPS doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Programy zacházení jako prostředek resocializace se zaměřením na odsouzené muže ve výkonu trestu odnětí svobody
3517 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení u mladistvých odsouzených
3518 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení u odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
3519 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Proměna české rodiny na přelomu 20. a 21. století (Krize versus flexibilizace rodiny)
3520 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Příčiny diváckého násilí a metody jeho zvládání v České republice
3521 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny domácího násilí
3522 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny kriminality mládeže
3523 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny kriminality mladistvých
3524 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny sociálně deviantního jednání v romské populaci
3525 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny vzniku závisloti na návykových látkách u mládeže
3526 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Připravenost dětí na odchod z ústavní péče
3527 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Psychologické důsledky výkonu profese sociálního pracovníka
3528 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Psychosociální aspekty přímého zdobení těla
3529 2012 SPS Mgr. Vachková Eva
Psychosociální intervence u zdravotnického personálu se zaměřením na porodní asistentky
3530 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Působení moderních informačních technologií na sociální interakci mládeže do 15 let
3531 2012 SPS JUDr. Miroslav Antl
Rasově motivovaný extremismus
3532 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Recidiva osob propuštěných z výkonu trestu
3533 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Reklama jako aktuální téma edukace seniorů
3534 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
3535 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rizikové a protektivní faktory domácího násilí
3536 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rizikové a protektivní faktory domácího násilí
3537 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rizikové faktory dospívání mladistvých ve výchovném ústavu
3538 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizikové chování adolescentů
3539 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rizikové chování mladistvých v období dospívání
3540 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizikové chování řidičů motorových vozidel
3541 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Rizikové chování ve vězení
3542 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rodina očima adolescenta
3543 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rodinná resilience u pěstounských rodin
3544 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Role domova mládeže v prevenci rizikového chování
3545 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rozvod jako náročná životní situace
3546 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Sebepoškozování dospívající mládeže
3547 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Sebepoškozování v adolescenci
3548 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Sebepoškozování v adolescenci
3549 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Sebepoškozování ve věznicích
3550 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Sebeprezentace na facebooku a online vztahy
3551 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Sebevražedné jednání mládeže
3552 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Sebevražednost seniorů
3553 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Smysl života a zvládání životních situací
3554 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Sociálně patologické chování osob s mentálním postižením
3555 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Sociální a psychické důsledky výkonu trestu odnětí svobody
3556 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Sociální aspekty sebevražedného chování
3557 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Sociální cestovní ruch a jeho rozvoj v ČR
3558 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Sociální cestovní ruch jako nástroj integrace seniorů v Pardubicích
3559 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Sociální charakteristiky žen využívající službu azylových domů
3560 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Sociální komunikace aktérů prevence rizikového chování
3561 2013 SPS Mgr. et Mgr. Radka Pavlišová
Sociální komunikace ve správním řízení na úseku dopravy
3562 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Sociodemografická analýza uživatelů azylových domů ve Středočeském kraji a možnosti jejich pracovního uplatnění
3563 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Specifika práce sociálního kurátora s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody
3564 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Specifika práce zaměstnance Vězeňské služby České republiky
3565 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Specifika preventivního působení v mateřských školách
3566 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Specifika výkonu trestu odnětí svobody u odsouzených žen
3567 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Stres jako spouštěč poruch příjmu potravy
3568 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Suicidalita z pohledu studentů vysokých škol
3569 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Suicidální jednání mládeže
3570 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Suicidita a vyrovnání se se ztrátou
3571 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom rizikového chování v adolescenci
3572 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom rizikového chování v dospívání
3573 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků pomáhajících profesí
3574 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajích profesí
3575 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření u pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v
Královéhradeckém kraji
3576 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření u zdravotních sester
3577 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
3578 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
3579 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření, psychologické důsledky výkonu profese příslušníka dozorčí služby ve věznici Valdice
3580 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom zavrženého rodiče
3581 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Synrom CAN a jeho důsledky
3582 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Terapeutická komunita v komplexní léčbě závislostí
3583 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Terapie sociálně patologických jevů v psychiatrických léčebnách
3584 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Testování psychické způsobilosti řidičů motorových vozidel jako prevence nehodovosti
3585 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Transgenerační přenos syndromu CAN
3586 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Typologie oběti domácího násilí
3587 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Úzkost a strach v rané adolescenci
3588 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání alkoholu a tabáku v názorech žáků prvního stupně základní školy
3589 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání alkoholu u studentů Univerzity Hradec Králové
3590 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Užívání anabolických steroidů neprofesionálními sportovci
3591 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Užívání návykových látek u žáků na druhém stupni základní školy ve vztahu k porušování zákona
3592 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání nelegálních návykových látek u studentů na středních školách
3593 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání tabáku u vysokoškoláků
3594 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání tabáku v dětské populaci
3595 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Vliv etického kodexu na podnikové klima ve veřejné správě
3596 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Vliv pohádky a rituálu na vývoj osobnosti dítěte
3597 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Vliv pohlaví a sociálně-kulturních faktorů na konzumaci alkoholu u dětí ve věku 14–15 let
3598 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Vliv pracovního života na život současné rodiny
3599 2013 SPS Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv sociálního prostředí na edukaci romských adolescentů
3600 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Vliv subjektivně vnímané pracovní spokojenosti zaměstnanců domova důchodců na jejich pracovní výkon
3601 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Vnímání fenoménu aktivních střelců dospívající mládeží
3602 2013 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Volnočasové aktivity klientů domů s pečovatelskou službou
3603 2012 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Volnočasové aktivity žáků základních škol jako prevence sociálních deviací
3604 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Volný čas jako faktor rizikového chování mládeže
3605 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Vraždy páchané mládeží a dětmi na rodičích a prarodičích
3606 2012 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Výkon trestu odnětí svobody u specifických skupin
3607 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Využití pohádky v nespecifické primární prevenci
3608 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Využití pohádky v nespecifické primární prevenci
3609 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Využívání fundraisingu pro studenty se specifickými potřebami na vysoké škole
3610 2012 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Vývoj kriminality mladistvých a nezletilých na území Středočeského kraje
3611 2012 SPS doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Vývoj pravicového extremismu jako jeden ze sociálně patologických jevů naší společnosti
3612 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Význam terciárního vzdělávání pro uplatnění na trhu práce
3613 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Vzdělávání pracovníků neziskových organizací v okrese Jičín
3614 2012 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Vzdělávání prostřednictvím televize (se zaměřením na prevenci závislostí)
3615 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Xenofobie na Pardubicku
3616 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Xenofobie v české společnosti
3617 2012 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Záškoláctví a jeho prevence ve školním prostředí
3618 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zátěžové faktory v procesu náhradní rodinné péče
3619 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Závislost na alkoholu - možnosti komplexní léčby
3620 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Závislost na lécích a její sociální dopady
3621 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zdravý životní styl a pohybové aktivity u adolescentů středních škol
3622 2012 SPS PhDr. Jan Hubert
Zjišťování osobnostní způsobilosti u uchazečů o přijetí k Hasičskému záchrannému sboru České republiky
3623 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Zkušenosti studentů střední odborné školy s užíváním návykových látek
3624 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Zkušenosti žen ve věkové kategorii 18-26 let s partnerským násilím
3625 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Způsob trávení volného času žáků druhého stupně základních škol
3626 2012 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Způsoby komunikace mezi finančními úřady a daňovými subjekty
3627 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání psychické zátěže a stresu ve školním prostředí
3628 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání zátěžových situací u zaměstnanců finanční správy
3629 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání životních situací
3630 2012 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Žena jako oběť domácího násilí
3631 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Žena jako oběť domácího násilí
3632 2012 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Životní styl příznivců metalové subkultury v ČR
3633 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Analogie ve výuce - využití reléových obvodů pro úvod do číslicové techniky
3634 2012 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Čerpadla pro dopravu vody vyráběná v České republice
3635 2012 TP Ing. Marie Lounková
Dřevo jako materiál pro výrobu hudebních nástrojů
3636 2012 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
Elektronické vzdělávání s využitím ICT ve výuce předmětu Materiály a technologie 2
3637 2012 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
Chemické a elektrochemické procesy úběru materiálu
3638 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Inteligentní elektroinstalace v praxi Systém Ego-n
3639 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
iQpark science center Liberec - jako informační a motivační zdroj pro uchazeče o studium na technických školách
3640 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Kompendium a pracovní listy pro předmět Automatizace
3641 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Kompendium a pracovní listy pro předmět elektrotechnika
3642 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Logaritmický měřič relativní úrovně nízkofrekvenčních signálů s proměnnou integrační dobou a třetinooktávový spektrální analyzátor
3643 2012 TP doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
Malý laboratorní zdroj napětí
3644 2012 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
Měření obrobků pomocí měřícího přístroje MITUTOYO CRYSTA - APEX C 122010
3645 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti didaktické pomůcky pro inteligentní elektroinstalace iNELS Prvky, použití a základy programování
3646 2013 TP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti využití počítače Raspberry Pi ve výuce přírodovědných předmětů
3647 2014 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití prezentací pro podporu ve vzdělávací oblasti RVP 5.9 - Člověk a svět práce: Práce s technickými materiály, Design a konstruování
3648 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití programu ProfiCad ve výuce praktických činností na ZŠ
3649 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití programu The Constructor ve výuce předmětu Praktické činnosti na ZŠ
3650 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití solární energie pro rodinné domy - akumulační tepelné systémy
3651 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití solární energie pro rodinné domy - fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie
3652 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Národní technické muzeum v Praze jako informační a motivační zdroj pro uchazeče o studium na technických školách
3653 2012 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
Návrh didaktických testů z předmětu Materiály a technologie 2
3654 2012 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Pracovní listy návrhu a zapojení silnoproudých obvodů domovních instalací s možností využití programu ProfiCAD při praktické výuce
3655 2013 TP doc. PaedDr. Peter Beisetzer, Ph.D.
Pracovní námět jako objekt stimulující poznávací proces v technické výchově
3656 2012 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.