10.7.2014
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2009 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
"Pod mostem Mirabeau"- Paříž jako inspirace
2 2013 AJ Mgr. Jan Suk
9/11 a konspirační teorie
3 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Aktivizace žáků a studentů v angličtině
4 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Aktivizační formy výuky v angličtině na 1. a 2. stupni ZŠ
5 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Aktivizační metody a hry v angličtině
6 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Akvitánie a její gastronomie
7 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Alexander Pope a Jonathan Swift - satira v poezii a próze ve věku rozumu
8 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Aliterační poezie anglického středověku
9 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Anglicismy a ostatní aspekty ovlivňování současné češtiny angličtinou
10 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Anglická logonyma v Hradci Králové
11 2010 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Anglická podstatná jména a jejich gramatická kategorie určenosti z pohledu českého učitele angličtiny
12 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglická společnost přelomu 18. a 19. století v prózách Jane Austen
13 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Anglické neologické výpůjčky v současném francouzském tisku
14 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Anglické písně jako zdroj procvičení jazyka na středně pokročilé úrovni
15 2009 AJ Mgr. Veronika Jecelínová
Anglické pohádky
16 2009 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Anglické slovesné časy z pohledu českého učitele angličtiny
17 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Angličtina na 1. stupni ZŠ hrou
18 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Angličtina ve firemním vzdělávání
19 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Anglosaská společnost v Anglosaské kronice
20 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Arthur Conan Doyle a počátky detektivního žánru
21 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Aspekty židovské identity v díle Chaima Potoka
22 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické a společenské aspekty díla Elizabeth Gaskellové
23 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické prvky v díle Jane Austenové
24 2009 AJ Mgr. Veronika Jecelínová
Autobiografické prvky v románech Jane Austenové
25 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Bilingvismus a bilingvní rodiny v českém prostředí
26 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Bilingvní vzdělávání zaměřené na francouzštinu a angličtinu v České republice
27 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Biografie Jane Austenové a její odraz ve vybraných románových dílech
28 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Britská a americká angličtina v synchronním pohledu
29 2009 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Britská a americká angličtina v synchronním pohledu
30 2010 AJ Mgr. Michal Pištora
Britská kolonizace Nové Anglie do roku 1686
31 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Budování postojů žáků k angličtině na 1.stupni ZŠ
32 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Byl viadukt Millau, div třetího tisíciletí, nutný pro spojení severu a jihu Evropy?
33 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
C.S.Lewis: Mezi teologií a literaturou
34 2011 AJ Mgr. Helena Polehlová
Carrollova Alenka v říši divů a její filmové adaptace
35 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Carrollova Alenka v říši divů jako významné dílo žánru "nonsense"
36 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Cesty Svatého Jakuba z Compostelly v minulosti a dnes
37 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Cesty Svatého Jakuba z Compostelly ve Francii
38 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
CLIL a ekonomické předměty na střední škole
39 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
CLIL a společenské vědy
40 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
CLIL v hodinách dějepisu
41 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Černošské spirituály - tajný jazyk podzemní železnice
42 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Česko-francouzské vztahy mezi 1919 až 1939
43 2009 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Český romantismus a severní Čechy (Po stopách Máchy a inspirace jeho děl)
44 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Čeští turisté v Tunisku: očekávání a skutečnost
45 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Dějepis ve výuce anglického jazyka - metoda CLIL
46 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Deprivovaný jedinec jako hlavní postava v dílech R.Dahla a J.K.Rowlingové
47 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Deviantní postava v díle Chucka Palahniuka
48 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Dialekty a jiné živé varianty angličtiny na území dnešní Británie
49 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Didaktické materiály zlepšující kvalitu výuky francouzského jazyka na základní škole
50 2009 AJ Mgr. Veronika Jecelínová
Dobro a zlo v Oliveru Twistovi
51 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Dramatické techniky ve výuce francouzského jazyka na základní škole
52 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny na základní škole
53 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny v českém školství
54 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Duch renesance v díle Geoffreyho Chaucera
55 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Důsledky cromwellovské republiky pro stuartovskou Británii
56 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Duševní rozkol: postavy a motivy v dílech Swati Avasthi
57 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Dvacet let družby mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer
58 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Dvojí tvář jediné inspirace (podoby románů Michela Tourniera pro mládež a pro dospělé)
59 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Dvojí život Doriana Graye
60 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Dyslexie v angličtině - práce s jednotlivcem
61 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Dyslexie v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
62 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Edgar Allan Poe jako jeden z průkopníků prozaických hororů
63 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
E-learning a testování
64 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Erotické prvky v anglicky psané literatuře
65 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fastfoodu a jeho vliv na současnou americkou kulturu
66 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Fenomén fotbalu v USA
67 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmová výchova v hodinách angličtiny
68 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Filmové adaptace Jany Eyrové: komparace
69 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Firemní jazykové vzdělávání - angličtina
70 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Formováni alternativní psychedelické kultury 60.let v Kalifornii
71 2013 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Francouzská filmová tvorba nového tisíciletí
72 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Francouzský institut v Praze včera a dnes
73 2009 AJ doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
Francouzština v zemích Maghrebu
74 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Frankofonní Vietnam – po stopách Francie
75 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Funkce a struktura imperativu v Pygmalionu G.B.Shawa
76 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Genderové role v románech Jane Austenové
77 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Gertruda Steinová a ztracená generace
78 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Gilbert a George: život/dílo
79 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Henry Fielding - etické poselství anglického románu 18. století
80 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Heroikomika v díle Alexandra Popea: Uloupená kadeř
81 2009 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Historie pařížských divadel
82 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hlavní motivy románů Margaret Atwoodové
83 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hororové povídky E. A.Poea a gotický román
84 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Hradec Králové město, kde se dobře žije
85 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Hry a aktivity na slovní zásobu v angličtině
86 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Hry a aktivity pro rozvoj slovní zásoby v angličtině
87 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Humor a estetika stand-up komedie v díle Forced Entertainment a Ricky Gervaise
88 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Huxley a Orwell: rozdílné přístupy k dystopii
89 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Chaucerovy Canterburské povídky jako antologie žánrů středověké literatury
90 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Chaucerovy Canterburské povídky jako pohled na středověkou společnost
91 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Ian McEwan: Betonová zahrada a Pokání
92 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
ICT v angličtině
93 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
ICT ve výuce angličtiny
94 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Inspirace antikou v divadelních hrách Jeana Cocteaua
95 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Integrace žáků s dyslexií na 2. stupni ZŠ
96 2009 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Integrování dětí s dyslexií v hodinách angličtiny na 1.stupni ZŠ
97 2009 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Interference a angličtina jako cizí jazyk
98 2009 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Interference mezi angličtinou a češtinou na základní škole
99 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Isaac Bashevis Singer: Život a dílo
100 2009 AJ Mgr. Jan Suk
J. R. R. Tolkien – Autorova životní zkušenost v díle Pán prstenů
101 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
J.R.R.Tolkienova próza The Silmarillion
102 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jack London a E. Hemingway - život, dílo a smrt
103 2011 AJ Mgr. Daniela Machová
Jak povzbudit žáky k interakci v hodinách francouzštiny
104 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Jak příběhy pomáhají při výuce angličtiny u dětí a dospělých
105 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jana Eyreová: knižní a filmové verze
106 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Jana z Arku, symbol ve francouzské literární tradici
107 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Jane Austenová a Anglie na začátku 19. století
108 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Jazykový kurz na Maltě - pohled očima mezinárodních účastníků
109 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Jezerní oblast - oblíbená turistická destinace
110 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Jindřich VIII. a role žen v jeho životě
111 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Keltské dědictví na Britských ostrovech
112 2012 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
113 2011 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Knížecí rod Rohanů v Čechách
114 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Kolotour - cyklistické prázdniny z lingvistického pohledu
115 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Komunikace v bilingvní rodině
116 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Komunikativní aktivity v učebnicích "Headway"
117 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Konflikt v Severním Irsku
118 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Korsika, jedna z nejkrásnějších destinací Francie
119 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Krach Detroitu
120 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Krajané ve Spojených státech amerických
121 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Kritika viktoriánské společnosti v díle Oscara Wilda
122 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Kultura a tradice severoamerických indiánů v 21. století
123 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Lady Jane Greyová: devítidenní královna
124 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Laurence Sterne - předchůdce modernistické prózy
125 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Leo Rosten "The Education of Hyman Kaplan" v překladech A. Přidala a P. Eisnera
126 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Lexikální analýza dvou vybraných povídek Williama Saroyana
127 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Literární kritika Oscara Wilda
128 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Maskovaná rasová diskriminace v USA
129 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Materiály pro výuku angličtiny u dyslektiků na 2. stupni ZŠ
130 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Megalitické stavby a starobylé kultury ve Velké Británii
131 2013 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Metafora v sonetech Williama Shakespeara
132 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Metody výuky anglického jazyka na základních a waldorfských školách
133 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
134 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mezilidské vztahy ve Velké Británii na přelomu 18. a 19. století a jejich odraz v románech Jane Austenové
135 2009 AJ doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
Mezinárodni organizace Frankofonie, jeji historie a další perspektivy
136 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Mezinárodní spolupráce škol jako prostředek k procvičení produktivních dovedností v každodenních situacích
137 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve výuce francouzského jazyka na střední škole
138 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Middlemarch a Oblomovka: Zobrazení společnosti a mezilidských vztahů v anglické a ruské realistické próze 19. století, v románech G. Eliotové - Middlemarch a I.A.Gončarova - Oblomov
139 2009 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Minulé časy indikativu ve francouzštině a jejich transpozice do češtiny
140 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Móda v britské kultuře
141 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
142 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motiv dystopické společnosti v britské literatuře
143 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Motiv konce v Bouři W. Shakespeara a Prosperových knihách P. Greenawaye
144 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Motiv Necronomiconu v díle H. P. Lovecrafta
145 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Motiv smrti v díle E. A. Poea
146 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Motiv upíra v kultuře anglicky mluvících zemí
147 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Motiv zla v díle Williama Goldinga
148 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Motivace žáků učňovských oborů v angličtině
149 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Motivační aktivity v angličtině pro středoškoláky
150 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Motivy dobra a zla v Tolkienově díle Silmarillion
151 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Motivy evropské kultury, zeměpisu a historie v prozaickém díle J. K. Rowlingové
152 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Možnosti softwaru pro interaktivní tabule Smartboard
153 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Možnosti vedoucí ke zkvalitnění výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ
154 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Multikulturalismus na základních školách a víceletých gymnáziích a adaptace vietnamských žáků v českých školách
155 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Multikulturní výchova v angličtině
156 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Mytologické motivy v románech J.K.Rowlingové
157 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mytologické prvky v próze J.R.R. Tolkiena
158 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Mýtus Jany z Arku ve filmovém umění
159 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Nabokovova Lolita a Burgessův Mechanický pomeranč: text a filmová verze
160 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské a mytologické motivy v díle J. R. R. Tolkiena
161 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Náboženské motivy v prozaickém díle A. C. Clarkea
162 2010 AJ Mgr. Michal Pištora
Národní parky Austrálie
163 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Národní parky Velké Británie
164 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Národnostní menšiny v britské společnosti a kultuře
165 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Nejvýznamnější pravěké památky na území Velké Británie
166 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Netradiční pojetí detektivního žánru v díle Tony Hillermana
167 2009 AJ Mgr. Zdeňka Bouší
Normandské památky v seznamu světového kulturního dědictví
168 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Občanská válka v Anglii - po stopách konfliktu
169 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Obraz Doriana Graye a jeho filmové verze
170 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Obsahově a jazykově integrované učení - angličtina a dějepis
171 2009 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Obsahově a jazykově integrované učení - angličtina a dějepis
172 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Ann Bronteové v jejích románech
173 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Odraz biografie Jane Austenové v románech Pýcha a předsudek a Rozum a cit
174 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Odraz islámské kultury ve vybraných dílech současných anglicky píšících romanopisců
175 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Odraz islámské kultury ve vybraných dílech současných anglicky píšících romanopisců
176 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Odraz rodinné biografie v dílech sester Brontëových
177 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz skotské historie v díle Waltera Scotta a Diany Gabaldon
178 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Odraz společenských hodnot v románu Waltera Scotta Ivanhoe
179 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Ohlasy na politiku prezidentů G. W. Bushe a B. Obamy v médiích
180 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Oscar Wilde v kontextu Estetického hnutí
181 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Osobnost rodilého mluvčího ve výuce angličtiny
182 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Osobnostní rozvoj žáka v hodinách angličtiny na střední škole
183 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Otázka morálního selhání v románu Obraz Doriana Graye
184 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Otázka sebepoznání v díle H. P. Lovecrafta
185 2009 AJ Mgr. Michaela Mádlová
Památky Českého ráje a jejich atraktivita pro frankofonní turisty
186 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Pán much: vybrané aspekty románu
187 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Paralelní rysy Orwellova románu 1984 a totalitního Československa
188 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Párová práce v angličtině
189 2009 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Participiální konstrukce v současné francouzštině
190 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Partnerská města Hradce Králové
191 2009 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Passé composé a imparfait v interaktivním vyučování
192 2009 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Pere Castor a česká literatura pro děti
193 2009 AJ Mgr. Veronika Jecelínová
Petr Pan
194 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Pikareskní literární tradice v Kronice Pickwickova klubu Charlese Dickense
195 2009 AJ Mgr. Zdeňka Bouší
Pláže vylodění spojenců v roce 1944 a dnes
196 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Po stopách artušovských legend
197 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v jižní Francii
198 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v kraji Provence
199 2010 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Pobyty v letních táborech v USA a jejich vliv na rozvoj jazykových kompetencí
200 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Podpora dovednosti čtení prostřednictvím dětské literatury na 1. stupni základní školy
201 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pohádky a bajky ve výuce francouzského jazyka a literatury
202 2010 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Pohled českého rodilého mluvčího na anglické texty s tematikou cestování
203 2010 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Pojetí a míra zla ve vybraných dílech anglicky píšících autorů
204 2010 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Pojetí a míra zla ve vybraných dílech anglicky píšících autorů
205 2009 AJ Mgr. Veronika Jecelínová
Pojetí dětství ve Viktoriánské době
206 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Porovnání prezentace reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných středoškolských učebnicích
207 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Porovnávání výuky francouzského jazyka na vybraných školách Královéhradeckého kraje
208 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Poslech s prozuměním v povinných hodinách angličtiny na základních školách
209 2010 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Postava blázna v britském dramatu
210 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Postava diktátora v dílech G. Orwella, G. Greena a W. Goldinga
211 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Postava mladého rozhněvaného muže
212 2009 AJ doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
Postavení a podoba francouzštiny v Belgii
213 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Postkoloniální prvky a estetika In-Yer-Face v dramatickém díle Taniky Gupty
214 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Postmoderní prvky v díle Forced Entertainment
215 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Postoje žáků k angličtině
216 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Postoje žáků k angličtině na ZŠ a nižších gymnáziích
217 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Charlese Bukowskiho
218 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Povídky Raye Bradburyho: Sci-fi a horor
219 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Poznáváme Nikosii a její památky
220 2009 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Poznejte jihovýchod USA a jeho zajímavosti
221 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Poznejte velkoměsta USA a jejich zajímavosti
222 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Poznejte zajímavá místa státu Kalifornie
223 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Poznejte zajímavá místa státu New York
224 2013 AJ Mgr. Helena Polehlová
Praha za 48 hodin
225 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Praktická ukázka využití aktivizačních didaktických postupů ve výuce předložek ve francouzském jazyce
226 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Pravá tvář historie čelí bujné fantazii Alexandra Dumase
227 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Problém identity v díle Samuela Becketta
228 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Problematika genderu v díle Virginie Woolfové
229 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Problémové hry Williama Shakespeara
230 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Procházka Paříží druhé poloviny 19. století
231 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Projektové vyučování - Anglicky mluvící země
232 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Proměny postavy Jany z Arku v umění během staletí - srovnání
233 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Propojení výuky anglického jazyka a tělesné výchovy na střední škole
234 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Propojování zeměpisu a angličtiny
235 2013 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Próza R. L. Stevensona jako odraz jeho životních zkušeností a postojů
236 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Prvky „nového žurnalizmu“ v románu Normana Mailera Katova píseň
237 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky absurdity ve Třetím policistovi Flanna O´Briana
238 2009 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Prvky dramatické výchovy v hodinách anglického jazyka
239 2010 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Prvky hororu v díle E. A.Poea
240 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky humoru v románových dílech Jane Austenové a Charlese Dickense
241 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky In-Yer-Face divadla v tvorbě Sarah Kane a Marka Ravenhilla
242 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky propagandy v Shakespearových postavách Jindřicha IV., V. a VIII
243 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Prvky rasismu v americké hip-hopové kultuře
244 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
První obyvatelé Quebeku dnes
245 2009 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Předmětový infinitiv v současné francouzštině
246 2009 AJ Mgr. Jan Teichman
Předpřítomný a předminulý čas prostý a průběhový optikou české mluvnice
247 2009 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Příběh a možnosti jeho využití při výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ
248 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Příběh jako zdroj pro rozvoj jazyka
249 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Příběhy v hodinách angličtiny
250 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Příčiny Velké francouzské revoluce
251 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Příjezdový cestovní ruch v oblasti Telče
252 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Přínos zahraničních výjezdů pro českého středoškoláka
253 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy v díle E.A.Poea
254 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Psychologické motivy ve vybraných dílech R.L.Stevensona
255 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Putování Britskou současností a minulostí po řece Temži
256 2010 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování jihozápadním Irskem
257 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Channel Islands
258 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Putování po Novém Zélandu
259 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování po zámcích na Loiře
260 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Putování za krásami Provence
261 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Rané povídky Ernesta Hemingwaye ve vztahu k jeho životním událostem a jejich styl
262 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Rasová segregace v americkém filmu
263 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Reálie anglofonních zemí jako zdroj rozvoje jazyka a dovedností
264 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Reálie Kolínska v hodinách anglického jazyka
265 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Reálie v učebnicích "Maturita Solutions"
266 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Reálie ve výuce anglického jazyka
267 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Recepce 9/11 v současné americké kultuře
268 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
269 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
René-Victor Pilhes: Le Christi - obraz Languedoku a katharství v současném románu
270 2009 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Restaurační drama v protikladu k puritánským mravům a morálce
271 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Rob Roy v kontextu prozaického díla Waltera Scotta - fikce a realita
272 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Role britské královské rodiny v 21. století
273 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Role věku ve výuce angličtiny
274 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Román Oliver Twist v kontextu viktoriánské doby
275 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Romantické prvky v prózách Jane Austenové v dobovém společenském a literárním kontextu
276 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Romány Charlese Bukowského
277 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Romány J.K.Rowlingové a jejich filmové verze
278 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Romány Jane Austenové a jejich filmové verze
279 2010 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Rozvíjení mluveného projevu v anglickém jazyce u žáků na 1. stupni ZŠ
280 2012 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině
281 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce gramatiky na SŠ
282 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Různé přístupy k výuce mluvnice na 2. stupni ZŠ
283 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce výslovnosti ve vybraných učebnicích angličtiny
284 2010 AJ Mgr. Helena Polehlová
Římané v Británii
285 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Satira v díle Jonathana Swifta
286 2011 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Saxofon ve frankofonních zemích
287 2012 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
SF povídka - základní charakteristika žánru
288 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Shakespearovy komedie
289 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Shakespearův Jindřich VIII - realita a fikce
290 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Sídla britské královské rodiny
291 2009 AJ Mgr. Jan Teichman
Slovotvorné postupy v umělých jazycích ''''Nadsat'''' a ''''Newspeak''''
292 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Smrt v Shakespearově Hamletovi
293 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Smrt v Shakespearově Macbethovi
294 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Sociální otázka v díle Johna Steinbecka
295 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Současná architektura v Londýně
296 2009 AJ Mgr. Jan Teichman
Současný slang londýnské mládeže
297 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Společné rysy filmů Davida Lynche
298 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Srovnávací analýza prezentace vybraného gramatického jevu v metodických příručkách a v učebnici Horizons
299 2010 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Stratifikace anglické společnosti a její jazykové charakteristiky
300 2009 AJ Mgr. Michal Pištora
Střední třída v dílech Jane Austenové
301 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Studium a pobyt v zahraničí jako životní zkušenost
302 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svátky a významné dny ve Velké Británie
303 2011 AJ Mgr. Michal Pištora
Svobodní zednáři v běhu dějin
304 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Teaching English at Secondary Schools in the Czech Republic and in Norway
305 2009 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Technika pikareskního románu v díle Tobiase Smolletta
306 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Tělo jako obscénní prvek v dílech Milenec lady Chatterleyové a Odysseus
307 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Téma lásky v románové tvorbě George Sandové (Consuelo)
308 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Téma obsese ve filmech Darrena Aronofskyho
309 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Tematické vyučování v angličtině na střední škole
310 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Testování v angličtině na základních a jazykových školách
311 2012 AJ Mgr. Jan Suk
Topos jedu v díle Agathy Christie
312 2011 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Tradice výroby porcelánu v Limoges, včera a dnes
313 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
314 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
315 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tři typy dystopických románů: My, Konec civilizace a 1984
316 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Tudorovci: fakta vs. fikce
317 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Učebnice anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - analýza a srovnání
318 2011 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Úloha osobnosti královny Alžběty I. v Anglii 16. století
319 2009 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Umění komiksu druhé poloviny 20. stoleti ve Švýcarsku
320 2009 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Umění motivovat
321 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Úroveň angličtiny u žáků posledního ročníku základních škol
322 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Užití australské a britské angličtiny v masmédiích
323 2011 AJ Mgr. Jan Suk
Užívání "taháků" na středních školách při testech z anglického jazyka
324 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Užívání nestandardní angličtiny v masmédiích ve Velké Británii
325 2009 AJ Daniele Geffroy Konštacký
V zemi pohádek: frankofonní Afrika
326 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny s důrazem na černošské nářečí
327 2012 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny u českých studentů
328 2009 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Velká města východního pobřeží USA a jejich turistické zajímavosti
329 2012 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Versailles a jeho osudové ženy
330 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
331 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
332 2009 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Viktoriánská Anglie a její dědictví v dnešní Britské společnosti
333 2010 AJ Mgr. Jan Suk
Vize budoucnosti v díle Aldouse Huxleyho
334 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Vizuální podpora výuky francouzského jazyka na základní škole
335 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vladimir Nabokov: Lolita - komparace textu a jeho filmové verze
336 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vladimir Nabokov: Lolita - komparace textu a jeho filmové verze
337 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Vliv britské kolonizace na současnou Nigérii
338 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
Vliv gotického románu na dílo Northanger Abbey Jane Austenové
339 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Lady Gregoryové na Irské literární obrození
340 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Platónovy Republiky na dystopická díla A.Huxleyho a G.Orwella
341 2010 AJ PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
Vliv výslovnosti na zlepšení poslechových dovedností
342 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Vlk v knihách pro mládež
343 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Vnímání cizineckého přízvuku v angličtině nerodilými mluvčími
344 2010 AJ Mgr. Helena Polehlová
Vybraná literární díla anglické literatury a jejich filmové adaptace
345 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vybrané aspekty díla Oscara Wilda
346 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vybrané aspekty současné britské dětské literatury
347 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Výslovnost ve výuce anglického jazyka
348 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výtvarné umění prostřednictvím anglického jazyka
349 2009 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ zábavnou formou
350 2012 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Výuka anglického jazyka z pohledu studenta oboru učitelství angličtiny
351 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka angličtiny a role ICT
352 2010 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka angličtiny v 1. a 2. třídě základní školy
353 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Výuka angličtiny v malých skupinách
354 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka angličtiny v mateřských školách
355 2009 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Výuka cizích jazyků na základních a středních školách ve východních Čechach na počátku třetího tísíciletí
356 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka hudební výchovy pomocí metody CLIL
357 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Výuka jazyků na druhém stupni ZŠ a u dospělých studentů - shody a rozdíly
358 2011 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Výuka poslechu jako řečové dovednosti na 2. stupni ZŠ
359 2009 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka řečových dovedností na 2.stupni ZŠ
360 2011 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Výuka výtvarné výchovy a CLIL
361 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
362 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Využití dramatické výchovy při vyučování anglické gramatiky
363 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Využití literárního díla v hodinách angličtiny na základní škole
364 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Využití písně ve výuce francouzštiny
365 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
366 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj českého a amerického undergroundu v dílech Egona Bondyho a Allena Ginsberga
367 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vývoj postavy Sherlocka Holmese v tvorbě Arthura Conana Doyla
368 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Význam multimédií pro studenty cestovního ruchu
369 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Vzdělávací systém v Norsku z pohledu českého učitele angličtiny
370 2010 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Vzpomínka jako inspirace (literární dílo Marguerity Durasové)
371 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Webové stránky TV5Monde: jejich přínos pro FJ
372 2010 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
William Blake - předchůdce moderní poezie
373 2012 AJ Mgr. Helena Polehlová
William Blake: Písně nevinnosti a zkušenosti
374 2009 AJ Mgr. Jan Suk
Za lázeňstvím Olomouckého kraje
375 2010 AJ Daniele Geffroy Konštacký
Zábavné parky ve Francii
376 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zhoubná kniha: aspekty Wildova románu Obraz Doriana Graye
377 2011 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A.
Zkušenosti českého učitele s programem Comenius a jejich využití při výuce angličtiny na českých školách
378 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v díle Charlese Dickense
379 2010 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v románech Oliver Twist a Nadějné vyhlídky
380 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zobrazení dětství v životě a díle Roalda Dahla
381 2013 AJ Mgr. Jan Suk
Zobrazení mládí v Obraze Doriana Graye Oscara Wilda ve výuce anglického jazyka
382 2012 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Zrození superhrdiny v díle Michaela Chabona "The Amazing Adventures of Kavalier & Clay" a ve "zlatém věku" komiksu
383 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Zvláštnosti ragby ve Francii - jeho historie a jazyk
384 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, Ph.D., M.A.
Žáci s SPU a maturita z angličtiny
385 2012 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy v komediích Williama Shakespeara
386 2011 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Ženské postavy v románech Jane Austenové a Anne Brontëové
387 2013 AJ ThDr. PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy ve vybraných románech Thomase Hardyho
388 2012 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Ženy - autorky ve francouzské literatuře 17.století
389 2011 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Ženy spisovatelky v americké literatuře
390 2010 AJ Mgr. Helena Polehlová
Ženy spisovatelky v britské literatuře
391 2012 AJ Mgr. Olga Vraštilová, Ph.D., M.A.
Ženy Velké Británie napříč kulturním a literárním životem
392 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Život a dílo Jane Austenové
393 2009 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Život a dílo Oscara Wildea v kontextu viktoriánské doby
394 2009 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Život a kultura indiánů Cherokee se zaměřením na jejich psaný jazyk
395 2012 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Život a kultura indiánů Cherokee se zaměřením na jejich psaný jazyk
396 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
397 2012 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
398 2010 ARCH prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
"Monasterium ordinis Cisterciensium in Sedlec." Sedlecký klášter ve světle dosavadního archeologického výzkumu
399 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
3D technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
400 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Analýza artefaktů z produkce soudobé keramické dílny. Aplikace metody
401 2010 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza nožů, nůžek a tesáků ze sbírky muzea v Hradci Králové
402 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Analýza pohřebiště lužických popelnicových polí v Ostroměři (okr. Jičín)
403 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza souboru nálezového fondu středověkých militarií Muzea Východních Čech v Hradci Králové
404 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Analýza strategie laténského osídlení v regionu horního Polabí pomocí GIS
405 2010 ARCH Mgr. Radek Bláha
Analýza středověkého opevnění prostřednictvím 3D modelace
406 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
407 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
408 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní plastika moravské malované keramiky (Typologie, rozbor a možný význam)
409 2009 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Archeolog a historik Ludvík Domečka a jeho působení ve východních Čechách
410 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Archeologická predikce za využití GIS v povodí říčky Trotiny
411 2012 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Archeologické doklady lovu v paleolitu a mezolitu v Evropě
412 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Archeologické doklady umělých zdrojů osvětlení z období středověku a raného novověku se zaměřením na keramiku
413 2014 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Archeologické nálezy na území Chrudimi
414 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Archeologické nálezy středověké výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
415 2013 ARCH Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Archeologický průzkum hradního návrší Potštejn pomocí detektoru kovů
416 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Archeologie Svébů v díle profesora Josefa Ladislava Píče
417 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Baterie laténských hrnčířských pecí z lokality Lhotka nad Labem (Litoměřice)
418 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Bronzové dýky staršej doby bronzovej na východnom Slovensku
419 2010 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Broušené nástroje v prvních třech intervalech sídliště v Bylanech
420 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Čtyřúhelníkové valy - Markvartice ve Východních čechách v době laténské
421 2014 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
422 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
423 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Dějiny pravěku ve výuce dějepisu a muzejní pedagogice
424 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Destičkovité spony mladší doby římské v Čechách
425 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Doklady mladopaleolitického umění v gravettienu / pavlovienu
426 2010 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Dolní tok Tiché Orlice jako pravěká komunikace
427 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Drobnotvará industrie starého paleolitu ve střední Evropě
428 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Dřevěná vědérka z doby římské a doby stěhování národů na území ČR
429 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická dokumentace a prezentace laténského pohřebiště v Dobré Vodě u Hořic
430 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická dokumentace a prezentace laténského pohřebiště v Dobšicích na Poděbradsku
431 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická dokumentace záchranného výzkumu na lokalitě Tuněchody
432 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace chronologického vývoje osídlení kultury popelnicových polí na území města Jaroměře
433 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace lokality Postřelmov u Šumperka
434 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Elektronická prezentace únětického pohřebiště v Polepech u Kolína
435 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické měděné předměty na Moravě. (Společenská reflexe, otázka importů a technologie)
436 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické předměty z mědi v Čechách (Typologie, kulturní zařazení, importy, technologie, gender a společenská reflexe)
437 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitický šperk z mědi a drahých kovů v Čechách a na Moravě (Technologie, typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenská reflexe)
438 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Enviromentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
439 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Environmentální nálezy v hrobech doby římské v Čechách a na Moravě
440 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Etruské nástěnné umění
441 2014 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Experimentální studium redukce železné rudy a zpracování železné houby v době laténské
442 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Exponované lokality Českého středohoří a jejich role v pravěkém náboženství
443 2010 ARCH doc. PhDr. Jan Klíma
Faktory ovplyvňujúce politický systém Demokratickej republiky Kongo
444 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Fenomén neolitického domu na území České republiky. Typologie a srovnání
445 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Figurální stély 3. tisíciletí před Kristem v Evropě
446 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu ,,zvláštních okolností" ve východních Čechách
447 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu „zvláštních okolností“ ve východních Čechách
448 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formování obsahu pravěkých sídlištních objektů - příspěvek ke kritice archeologických pramenů
449 2009 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Funerální artefakty z doby laténské z Nového Bydžova na Královéhradecku
450 2009 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Funkční a transformační aspekty neolitické kamenné broušené industrie
451 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Funkční analýza keramiky mladší a pozdní doby bronzové ve východních Čechách
452 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze archeologického výzkumu v pískovně na k.ú. Kratonohy a Obědovice
453 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze depotů mladší a pozdní doby bronzové ve východních Čechách
454 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze hradišť mladší a pozdní doby bronzové ve východních Čechách
455 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze hradišť mladší a pozdní doby bronzové ve východních Čechách
456 2014 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze neolitického osídlení ve vybraných regionech: Možnosti elektronické publikace dat a analýzy v prostředí geografických informačních systémů
457 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologické výzkumu na katastru Droužkovic
458 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologického výzkumu na katastru Svijany
459 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Geodetické přístroje a jejich využitelnost v archeologii
460 2014 ARCH Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Gravettienská sídliště na území Čech, Moravy, západního Slovenska, východního Německa, jižního polska a severního Rakouska
461 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Halštatské a laténské osídlení Příbramska ve vztahu k surovinové základně
462 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Historie výzkumu mezolitu v Čechách
463 2009 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hliníky na pravěkých sídlištích
464 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
465 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
466 2009 ARCH doc. PhDr. Jan Klíma
Hnutí bezzemků a jeho fungování v brazilském státě Mato Grosso do Sul
467 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Hospodářství ve starší době římské v Čechách
468 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Ralsko a jeho zázemí a archeologických pramenech
469 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách, její vztah k sousedním kulturám
470 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Chamská kultura v západních Čechách. Její vztah k sousedním kulturám
471 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Chrudimsko v době římské
472 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Interakce mezi komplexem popelnicových polí a HD-LTA/B civilizací v Pojizeří a Českém ráji
473 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Opočenska
474 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní elektronická mapa zaniklých středověkých vesnic v regionu Rychnovska
475 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní mapa pohřebního ritu doby laténské na Chrudimsku
476 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní plán laténského pohřebiště v Tišicích
477 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Interaktivní plán výzkumu na lokalitě Hroška (okr. Rychnov nad Kněžnou)
478 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Intruze a superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
479 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Jaroměřsko v době římské
480 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
K možnosti rekonstrukcí archeologických staveb zemědělského pravěku
481 2010 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
K odrazu židovského osídlení v archeologických pramenech na území ČR
482 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
483 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
484 2009 ARCH Mgr. Jan Turek
Kamenné sekeromlaty v hrobech kultury se šňůrovou keramikou
485 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramické depoty a keramika z obilních sil a „hliníků“ na pravěkých sídlištích
486 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Keramické soubory mohylové kultury ze středního Polabí
487 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramický odpad na lokalitě Tuněchody u Chrudimi
488 2012 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Konstrukce a funkce dlouhých domů v etnografickém kontextu. Aplikovaná 3D rekonstrukce
489 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Korálky z doby římské v Čechách
490 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Křesací soupravy doby římské v Čechách a na Moravě
491 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Kultura kulovitých amfor v Čechách a na Moravě v kontextu Střední Evropy
492 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura nálevkovitých pohárů ve východních Čechách (Rozbor nálezových souborů, sídelní strategie, fenomén výšinných sídlišť, pohřební ritus: genderové a sociální odlišnosti)
493 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Kultúra zvoncovitých pohárov v okrese Vyškov
494 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kultura zvoncovitých pohárů ve středních Čechách
495 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské elementy v przeworské kultuře starší doby římské
496 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Labsko-germánské osídlení jižních Čech na příkladu lokality Přešťovice
497 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Laténská keramika na Chrudimsku
498 2013 ARCH Tomáš Mangel
Laténské bojovnické pohřby z období LT B-C1 ve východních Čechách
499 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Laténské hrnčířské pece v Čechách a na Moravě
500 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Laténské hrnčířské pece v Čechách a na Moravě
501 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení horního Polabí ve světle keramických nálezů
502 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení v povodí Divoké Orlice, Kněžné a Bělé
503 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Laténské osídlení v povodí říčky Bystřice
504 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Lengyelská kultura z Čech (Dynamika šíření, sídelní strategie, sídliště s rondely, hroby, společenské změny)
505 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Lov v paleolitu a mezolitu
506 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Magdalénien v Čechách
507 2010 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Magdalénien v Čechách
508 2009 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Malakozoologie: Nálezy mořských mlžů a plžů na území Čech od paleolitu po ranný středověk
509 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Mapování kontur a jeho využití v archeologické analýze. Aplikace metody
510 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Meče u Langobardů
511 2010 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Mezolitické a neolitické osídlení skalních dutin Čech
512 2012 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Mlecí zařízení v halštatu a laténu Východních Čech
513 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny
514 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Možnosti prostorové rekonstrukce neolitických obydlí
515 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Možnosti rekonstrukce obytných staveb zemědělského pravěku
516 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Možnosti rekonstrukcí staveb zemědělského pravěku
517 2010 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Možnosti využití 3D modelu na lokalitě Bylany
518 2012 ARCH PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Muzejní evidence archeologických nálezů
519 2009 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Muzeologie v pojetí Jiřího Neustupného (1905–1981)
520 2013 ARCH doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nález mincí z Vysokého Mýta
521 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Nálezové kontexty depotů z období pravěku
522 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nálezy broušené industrie v nesídelní oblasti východních Čech. Geografická struktura nálezů
523 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Nálezy epišňůrového kulturního komplexu na území Hulína
524 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Nálezy lengyelské kultury na polykulturním sídlišti v Třebosicích (okr. Pardubice)
525 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na katastru obce Rosnice (okr. Hradec Králové)
526 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na území Kolína
527 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Náramky z doby římské v Čechách a na Moravě
528 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Nástroje používané v pravěkém zemědělství a způsoby hospodaření v neolitu
529 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Nástroje, výrobní prostředky a výrobní technologie v halštatských Čechách
530 2009 ARCH Mgr. Jan Turek
Nekovové šperky v hrobech kultury se šňůrovou keramikou
531 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické a eneolitické artefakty jako zbraně
532 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické antropomorfní a zoomorfní nádoby. Jejich rozšíření zejména v mladším neolitu Moravy a Čech
533 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Neolitické dílny na výrobu kamenné industrie ve východních Čechách
534 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické sídliště Smiřice, okr. Hradec Králové (Vyhodnocení archeologického výzkumu)
535 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Neolitické sídliště v Lošticích v kontextu neolitického osídlení povodí horní Moravy
536 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Netradiční architektonické prvky na HaD/LtA hradištích ve střední Evropě
537 2013 ARCH Tomáš Mangel
Netypické polohy s doklady laténských aktivit ve východních Čechách
538 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
O pohřebním ritu kultury se šňůrovou keramikou v Čechách
539 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Obilné silo v pravěku
540 2010 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Obraz středověkého osídlení Kolína v nálezech z Karlova náměstí a parcely domu č.p. 167 v Pražské ulici
541 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Obytné stavby v eneolitu
542 2010 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Odpadní jímky z parcely domu č.p. 196 v Hradci Králové a jejich příspěvek k poznání kultury v období 14. - 17. století (se zvláštním důrazem na keramiku)
543 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ohrazení z pozdního pravěku a stezky v South Yorkshire, Velká Británie. (Využití výsledků letecké archeologické a archeogeofyzikální prospekce)
544 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve Východních Čechách
545 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve východních Čechách
546 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Osídlení Broumovského výběžku ve středověku
547 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Osídlení horního Pojizeří a Českého ráje v období popelnicových polí
548 2010 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Osídlení horního Pojizeří v době neolitu
549 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Osídlení nositeli kultury nálevkovitých pohárů na území Hradce Králové a v okolí. Sídelní strategie, soupis a rozbor nálezů
550 2010 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Osídlení okresu Benešov v pravěku a středověku ve světle archeologických nálezů. Svědectví muzejních sbírek a kronik
551 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Osídlení v mladší a pozdní době bronzové na Příbramsku ve vztahu k přírodnímu prostředí
552 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Osídlení v mladší době bronzové až starší době železné v povodí Dědiny
553 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Ostruhy z doby římské v Čechách a na Moravě
554 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ozdoby v eneolitu Čech. (Prostorová a kulturní analýza výskytu, odraz ve společenském postavení jeho nositele, otázka importů)
555 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Ozdoby v neolitu a eneolitu Moravy. (Typologie, kulturní zařazení, importy, gender a společenský význam)
556 2014 ARCH Mgr. Martin Novák, PhD.
Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
557 2010 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Paleolitické a mezolitické osídlení Královéhradeckého kraje
558 2010 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Paleolitické a mezolitické osídlení Libereckého kraje
559 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Počátky města Police nad Metují ve světle archeologických nálezů
560 2012 ARCH Mgr. Radek Bláha
Počátky města Třebechovice pod Orebem ve světle archeologických nálezů
561 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Počítačová 3D rekonstrukce dlouhých domů z etnografického kontextu
562 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Počítačová 3D rekonstrukce nálezové situace v Miskovicích
563 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Počítačová 3D rekonstrukce nálezové situace v Miskovicích
564 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických popelnicových polí
565 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pohřby a lidské pozůstatky na neolitických sídlištích s přihlédnutím k situaci na lokalitě Obědovice
566 2009 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby elity v období zvoncovitých pohárů
567 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby žen ve starším pravěku
568 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřby žen ve starším pravěku Čech
569 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Pohřebiště kulturního komplexu lužických popelnicových polí v Určicích – Kumberkách (okr. Prostějov)
570 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřebiště z mladší doby římské a ze starší doby stěhování národů v Plotištích nad Labem: prostorové a chronologické vztahy
571 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus a společenská struktura kultury Maroš v Severním Srbsku
572 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Pohřební ritus jako důležitý mechanismus ve formování společenské struktury ve starší době železné ve východních Čechách
573 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě
574 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus kultury se šňůrovou keramikou v Čechách v kontextu sousedních regionálních skupin
575 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pohřební ritus v eneolitu (Ustálení pohřebního ritu, znaky genderových rozdílů, odraz specializace a sociální stratifikace)
576 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pohřební ritus vinařické skupiny a pohřbívání u ostatních polabských Germánů v 5. století
577 2009 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pohřební ritus zemědělských společenstev z mladšího neolitu a prahu eneolitu (Soupis a srovnání pohřbů KNP v Čechách a na Moravě s pohřby jordanovské skupiny, lengyelské kultury a mladší KVK na území střední Evropy)
578 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pokus o datování neolitického osídlení v Obědovicích
579 2009 ARCH PhDr. Jiří Kalferst
Pokus o stanovení archeologického potenciálu krajiny a jeho využití v oblasti památkové péče
580 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Porovnání náplně mohylových skupin v Čechách
581 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Porovnání prediktivních modelů s reálnou archeologickou situací na příkladě sídlištního komplexu Stolany (okr. Chrudim)
582 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Pozdně halštatská až časně laténská hradiště s funkcí tzv. centrálních míst ve Středních Čechách a struktura osídlení v jejich okolí
583 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Pozdně římské importy v Čechách (4.-5. století)
584 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Pozdní horizont halštatské kultury v konfrontaci s časným keltským osídlením ve východních Čechách
585 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pravěká polozemnice
586 2009 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Pravěké nálezy okresu Havlíčkův Brod
587 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Prediktivní model neolitického osídlení na Kolínsku
588 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Prediktivní model neolitického osídlení na Kutnohorsku
589 2009 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Prehistorické a protohistorické osídlení Náchodska, Zemská stezka Kladským pomezím
590 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Prezentace archeologických dokladů osídlení Královehradeckého kraje v době laténské prostřednictvím informačních technologií
591 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Prezentační geodatabáze archeologických dokladů na katastrálním území Lochenic
592 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Problematika tzv. dílen na neolitických sídlištích a pokus o zhodnocení výroby na neolitickém sídlišti v Obědovicích
593 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Profesor Emanuel Šimek – zakladatel českého protohistorického bádání
594 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Profesor Emanuel Šimek – zakladatel českého protohistorického bádání
595 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny gravettských sídlišť ve střední Evropě
596 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
597 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
598 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na Ha D – Lt A sídlišti v Tuněchodech
599 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na laténském sídlišti ve Slepoticích
600 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Prostorová analýza osídlení v horním a středním Polabí v období eneolitu (Labe jako důležitý akulturační koridor)
601 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Prostorová analýza osídlení ve středním Polabí v období eneolitu. Labe jako důležitý akulturační koridor
602 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Prostorová analýza technologie keramiky neolitického sídliště v Bylanech
603 2010 ARCH PhDr. Ivan Pavlů, Drsc.
Prostorové rozložení rostlinných makrozbytků v okolí domů na sídlišti v Bylanech
604 2010 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Prostorové rozložení rostlinných makrozbytků v okolí domů na sídlišti v Bylanech
605 2010 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Prostorové rozložení zvířecích kostí v okolí domů na sídlišti v Bylanech
606 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Průzkum odvodňovacích a větracích systémů kláštera theatinů v Praze a zpracování dokumentace v prostředí AutoCAD
607 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Prvky romanizace Markomanů v období vlády Marka Aurelia
608 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Přehled kvantitativních metod klasifikace. Teorie a metoda v archeologii
609 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Příspěvek k počátkům osídlení starší doby římské ve východních Čechách (sídliště ve Slepoticích)
610 2009 ARCH PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Raně středověká sídlištní struktura lokálního centra a jeho zázemí na příkladě Nasavrk (Chrudimsko) s využitím výzkumu M. Prince
611 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Rekonstrukce pohřebních zvyklostí v období zvoncovitých pohárů na základě pohřebiště Hoštice I
612 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Rondely v Čechách jako fenomén mladého neolitu
613 2012 ARCH PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Rozmístění odpadních jímek jako ukazatel změn parcelního systému v Hradci Králové na základě vybraných příkladů
614 2010 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské importy ve východních Čechách
615 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské meče u Markomanů a Kvádů (Nálezy z ČR, Slovenska a Dolního Rakouska)
616 2010 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské mince v hrobech polabských Germánů
617 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské pancíře a jejich součásti u polabských Germánů
618 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské přilby ve druhém století našeho letopočtu
619 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie eneolitického osídlení severní Moravy (Struktura, prostorová a kulturní analýza, rozdíl oproti neolitu, význam oblasti)
620 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie povodí Vlkavy. Rozbor neolitických a eneolitických nálezů ze sídliště Semčice/Žerčice, okr. Mladá Boleslav
621 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie řivnáčské kultury
622 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v horním Polabí v období mladšího neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, KVK). Labe jako důležitý akulturační koridor
623 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v povodí Jizery v neolitu a eneolitu (Struktura, prostorová a kulturní analýza osídlení, význam oblasti, vnější, formální, a vnitřní, společenské rozdíly)
624 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídelní strategie v povodí Orlice v eneolitu. (Struktura, prostorová analýza)
625 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště lužických popelnicových polí v Černožicích, okr. Hradec Králové
626 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště mladší a pozdní doby bronzové v Nových Dvorech-Bažantnici (okr. Kutná Hora)
627 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LNIL a MML Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
628 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LnK a MMK Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
629 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště únětické kultury v Plačicích, okres Hradec Králové
630 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště z pozdní doby bronzové v Černožicích, okr. Hradec Králové
631 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Skupina Přešťovice-Friedenhain
632 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sovětice –„Za Skalkou“, „Skalka“ a Hněvčeves „Pod Skalkou A, B, C“. (Vyhodnocení archeologického výzkumu)
633 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Společenské postavení žen v závěru eneolitu střední Evropy
634 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Společenské změny v societách od časného do pozdního eneolitu. (Hledání možných průvodních jevů, jako specializace, mocenského statutu a řešení gendrové otázky)
635 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony s cibulovitými knoflíky v Čechách a na Moravě
636 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony vinařické skupiny
637 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony ze starší doby římské na sídlišti v Nové Vsi u Kolína
638 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Stavby a kultovní objekty na pohřebištích doby římské u Markomanů a Kvádů
639 2009 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Strategie a struktura eneolitického osídlení Chrudimska
640 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Strategie a taktika teoretického a terénního výzkumu laténu v české národní archeologii
641 2011 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Strategie osídlení pozdního paleolitu v Čechách
642 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Struktura keramické náplně neolitické keramiky na lokalitě Obědovice – výzkumné sezóny 1995–2000
643 2014 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura neolitického osídlení ve východních Čechách
644 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura osídlení s lineární keramikou ve vztahu k Podkrkonošské pahorkatině
645 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Středomořské importy mořské halakofauny ve střední Evropě v halštatu a laténu
646 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Středověké a novověké kachle z Palackého náměstí v Jevíčku
647 2013 ARCH PhDr. Jan Frolík, CSc.
Středověké osídlení na Hlinecku
648 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Studium zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých rybníků na Pardubicku z leteckých snímků
649 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
650 2010 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Surovinové a agrární zázemí oppida České Lhotice (modely)
651 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Suroviny použité v neolitické a eneolitické štípané industrii východních Čech
652 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Svébské meče starší doby římské
653 2011 ARCH Mgr. Jan Turek
Symboly ve výzdobě pravěkých artefaktů
654 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Šperk langobardských žen v Itálii
655 2012 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Štípatelné suroviny postmezolitického osídlení východních Čech (Analýza na příkladu vybraných souborů: technologie, suroviny, importy a trasy šíření, typologie, odraz v hospodářském a společenském životě)
656 2009 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Štíty z doby římské v Čechách
657 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Techniky tváření nádob v kontextu technologie keramiky v době laténské
658 2010 ARCH Mgr. Jan Turek
Technologická variabilita ve výrobě keramiky kultury zvoncovitých pohárů
659 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Technologie družicového určování geografické polohy v archeologii
660 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Technologie štípání kamene od paleolitu do neolitu
661 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s lineární keramikou na lokalitě Turnov-Maškovy zahrady
662 2013 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s vypíchanou keramikou na lokalitách Turnov-Maškovy zahrady a Ohrazenice
663 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby plastik kultury s moravskou malovanou keramikou
664 2014 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby skelných materiálů v pravěku Čech
665 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Traseologie kamenné štípané industrie. Význam a praktické využití na vybraném nálezovém souboru
666 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Trendy výzdoby vyplňované pásky v lineární keramice východních Čech. Časoprostorová studie
667 2010 ARCH prof. PhDr. František Musil, CSc.
Tvrze na území bývalých soudních okresů Úpického a Českoskalického
668 2010 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Typologie a chronologie závěsků u polabských Germánů
669 2011 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Typy zahloubených objektů na neolitických sídlištích a jejich srovnání s lokalitou Obědovice
670 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Úloha venkovských klášterů na vývoji osídlení ve východních Čechách
671 2010 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Umístění archeologických lokalit a objektů v krajině
672 2011 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Úpravy povrchu keramiky pomocí materiálů organického původu v kontextu předliterárních společností na území České Republiky
673 2010 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Úpravy povrchu keramiky pomocí materiálů organického původu v kontextu předliterárních společností na území České republiky
674 2014 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků
675 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Vandalové pod vládou Geisericha v severní Africe
676 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Variabilita pohřebního ritu šňůrové keramiky v Čechách a na Moravě
677 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Virtuální expozice artefaktuální náplně Centra experimentální archeologie ve Všestarech
678 2012 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Virtuální expozice předmětů denní potřeby na středověké vesnici
679 2010 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Virtuální muzeum lidového hrnčířství v obci Semanín
680 2012 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Vliv eroze na dochování pravěkých archeologických situací
681 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vrch Oškobrh u Poděbrad jako pravěká výšinná lokalita
682 2010 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Východní hranice české lineární keramiky podle výzdoby nádob
683 2014 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Východočeská rovinná halštatská sídliště a jejich vztah k nejdůležitějším krajinným prvkům
684 2009 ARCH Richard Thér, Ph.D.
Výroba vápna v době římské na území České republiky
685 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Výšinná lokalita Sloup v Čechách, její vývoj a postavení v pravěku severních Čech
686 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Vývoj neolitického dlouhého domu: 3D rekonstrukce formy a stavební konstrukce
687 2013 ARCH Mgr. Radek Bláha
Vývoj osídlení v oblasti novohradeckých lesů
688 2010 ARCH PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Vývoj slovanského osídlení v okolí Slepotic (6-12.stol). Poznávání málo známého mikroregionu
689 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Výzbroj a výstroj bojovníků v době římské na území České republiky a Dolního Rakouska
690 2010 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Výzdobné motivy neolitu v Čechách (srovnání, estetický rozbor, symbolika)
691 2010 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vzájemné vztahy populací únětické kultury a epišňůrového kulturního komplexu na Moravě
692 2012 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Vztah notové výzdoby v lineární keramice východních Čech a sousedních oblastí. Studie regionalizace lineární výzdoby
693 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Choceňsku
694 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Orlickokostelecku
695 2011 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí na Vysokomýtsku a Litomyšlsku
696 2012 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Vztah osídlení lužických popelnicových polí a přírodního prostředí v severní části Malé Hané
697 2010 ARCH Miloslav Novák
Webová prezentace rukopisů ze sbírky AO MVČ
698 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty starší doby římské v Čechách a na Moravě
699 2011 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty u Markomanů
700 2009 ARCH PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Základní typy raně středověkých výrobních objektů v 6. - 10. století
701 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zbraně mladší doby římské v Čechách
702 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí pohřby v kontextu kultury kulovitých amfor v Evropě
703 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí symbolika v hmotné kultuře zemědělského pravěku
704 2012 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zvláštnosti pohřebního ritu v době římské na území ČR (Konfrontace antropologie s archeologií)
705 2011 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Zvláštnosti rozložení nálezů v neolitických silech
706 2012 ARCH Mgr. Jan Turek
Žárový ritus v období zvoncovitých pohárů ve střední Evropě
707 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
"Já malý člověk" - projekt o lidském těle určený dětem v mateřské škole
708 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
"Odpady se hromadí" - enviromentální projekt pro mateřské školy
709 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek

Naučné putování Rychnovem nad Kněžnou a okolím
710 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Akumulace rizikových prvků rostlinami
711 2013 BI Mgr. Petra Mazalová, Ph.D.
Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na Desmidiales
712 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Alkohol na pracovišti
713 2010 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Alternativní ekotoxikologické biotesty
714 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Analýza klíčových biologických pojmů v učebnicích biologie na gymnáziu a na druhém stupni základní školy
715 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Aplikace přírodovědných projektů v prostředí mateřské školy
716 2011 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Aposematismus a mimetické jevy u motýlů (Lepidoptera)
717 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Autochtonní a alochtonní dřeviny ve východních Čechách
718 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakteriální bioluminiscenční testy toxicity
719 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakterie a plísně v domácnosti
720 2012 BI PhDr. Ivo Králíček
Barvy jako návrh zadání biologické olympiády
721 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bezpečnost potravin z hlediska mikrobiologie
722 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví v mikrobiologické laboratoři
723 2009 BI Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Biodegradabilní plastové materiály
724 2010 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Bioindikace včely medonosné
725 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Biologie rostlin – pojmová náročnost v učebnicích základních škol a gymnázií
726 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscence a její využití
727 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscenční test toxicity
728 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Blanokřídlí (Hymenoptera) hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens (Diptera: Chloropidae) ve vybraných rákosinách
729 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
BOTANICKÁ STUDIE PSAMOFYTNÍ VEGETACE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH DOLNÍHO POORLIČÍ
730 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum evropsky významné lokality Kaňon Ohře
731 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zadní Machová, lesního komplexu Křivina a přilehlých xerotermních biotopů ve vybraných fytogeografických podokresech
732 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum lokality ,,V bukách“ nedaleko Ruprechtického Špičáku v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
733 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum lokality Hánín (okres Kolín)
734 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum přírodní rezervace U Houkvice
735 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum rybníku Rozkoš a mokřadů podél železniční tratě Týniště nad Orlicí-Petrovice ve fytogeografickém podokresu Týnišťský úval (61b)
736 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum v přírodní rezervaci Bošínská obora
737 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Botanický průzkum vybraných vápencových lomů v okolí Černého Dolu a Strážného v Krkonoších
738 2010 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Botanicky zajímavé lokality ochranného pásma KRNAP
739 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Byl jednou jeden člověk - projekt pro mateřské školy
740 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Cesta z města aneb naučné stezky Malého Vřešťova
741 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Cestujeme kolem světa
742 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Čisté prostory farmaceutické výroby z hlediska mikrobiologie
743 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Čtyři roční období jako témata projektů pro mateřské školy
744 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Dendrologický průzkum vybraných lokalit intravilánu města Chrudim (okres Pardubice)
745 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Denní motýli rašelinných lokalit Jihlavska - faunisticko-ekologická studie
746 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Detekce mykotoxinů pomocí ELISA testu
747 2010 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Detektabilita vybraných druhů ploštic (Heteroptera) v jejich přirozeném prostředí
748 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Děti v kojeneckých ústavech a následná adoptivní péče
749 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Dětské nemoci a jejich výskyt na Jihlavsku
750 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Didaktické pomůcky k výuce ekologie na ZŠ a SŠ
751 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktické testy ze zoologie určené k přípravě studentů na (státní) maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy
752 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktika školních pokusů pro výuku biologie na základních a středních školách
753 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Dlouhoretky rodu Bembix - historie výskytu a ohrožení v ČR
754 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Dlouhoretky rodu Bembix - historie výskytu a ohrožení v ČR
755 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Domestikace psů, změny chování a přizpůsobení v nových podmínkách
756 2009 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Dopad změn pH v půdě na fyziologické charakteristiky u vybraných kulturních rostlin
757 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Dravci (Falconiformes) a sovy (Strigiformes) z didaktického hlediska za použití výsledků pozorování
758 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
759 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
760 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v mateřské škole
761 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ekologická výchova v MŠ
762 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ekologická výchova v preprimárním vzdělávání
763 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Ekologické nároky bahňáků (Charadriiformes sensu stricto) na tahových zastávkách ve střední Evropě
764 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) na písčinách jižní Moravy a jižního Slovenska
765 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Ekologie kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae) v PP Na Plachtě v Hradci Králové
766 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Ekologie vybraných druhů šípatkovců (rod Echinodorus) a jejich využití v akvaristice
767 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Ekotoxicita odpadních vod
768 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Entomofauna Týnčanského krasu se zaměřením na denní motýly - zpracování faunistické a ochranářské studie
769 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Environmentální projekty
770 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Environmentální projekty v mateřské škole
771 2010 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Evoluce zbarvení poháněná predačním tlakem (experiment)
772 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Experimenty ve výuce s měřícími systémy PASCO
773 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Faktory ovlivňující klíčivost rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen)
774 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Faktory ovlivňující obsah sekundárních látek v léčivých rostlinách
775 2009 BI Mgr. Jan Špaček, Ph.D.
Fauna perlooček (Cladocera) a klanonožců (Copepoda) slepého ramene Orlice - Kašparovo jezero
776 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Ferda mravenec ve výuce prvouky a přírodovědy
777 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace kamenných snosů v okolí obce Neratova v Orlických horách
778 2011 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Flóra a vegetace krajinného celku v okolí Cihlářského rybníku u Tisé v Ústeckém kraji
779 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace lyžařských sjezdových tratí v Deštném v Orlických horách a okolí
780 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace vojenského výcvikového prostoru Tisá, Cihlářského rybníku a luk v Tisé v Ústeckém kraji
781 2010 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Flóra a vegetace Vraních hor
782 2010 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Floristický průzkum botanicky významných lokalit v okolí Světlé nad Sázavou
783 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Floristický průzkum na vybraných lomech Skutečska
784 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu u rostlin
785 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Fungicidní účinky látek produkovaných mravenci
786 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Fyziologické účinky arzenu a chromu na rostliny
787 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Fyziologie krve a krevního oběhu v učivu vybraných středních a základních škol
788 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Fyziologie pohlavní soustavy v učivu základních škol ve vybraném regionu
789 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Geneticky modifikované organismy
790 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické aspekty povodí Zlatého potoka
791 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory přírody širšího okolí Moravské Třebové
792 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory vybraných lokalit Jičínska
793 2010 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geofaktory území při horním toku Divoké Orlice
794 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geologické a botanické aspekty vybraných území středního Poohří
795 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geologické a geomorfologické zajímavosti v povodí horního toku Svitavy
796 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Glaciální a periglaciální tvary reliéfu na geograficky odlišných lokalitách východního Grónska a západního Himálaje
797 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Glaciální a periglaciální tvary reliéfu východního Grónska
798 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Globální problémy lidstva ve výuce biologie na různých typech škol
799 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Herbicidní účinek vybraných derivátů pyrazinu
800 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Historie toxikologie
801 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Hmyz na opuštěných vlakových stanicích jižní Moravy se zaměřením na žahadlové blanokřídlé
802 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Hnízdní biologie dudka chocholatého (Upupa epops)
803 2009 BI RNDr. Michal Hruška
Hodnocení histochemických ukazatelů a jejich význam při léčbě karcinomu prsu
804 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Hodnocení krajinného rázu a fytocenologický průzkum přírodní památky Orlice v přírodním parku Orlice u Nepasic

805 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální regulace rostlin
806 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Hormonální stimulace rostlin pod působením abiotických stresorů
807 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Hospodářsky významné užitkové rostliny
808 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Hromadění rizikových prvků v rostlinách
809 2013 BI Petruše Koutníková
Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
810 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chlorella a její účinky na lidský organismus
811 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chřipka - příznaky a léčba
812 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Chválím tě, Země má. Projekty k ekologické výchově pro 1. stupeň ZŠ
813 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Interakce v příjmu těžkých kovů
814 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Já a moje tělo - projekt ke zdravému životnímu stylu dětí v mateřské škole
815 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Jak se žije lidem s cystickou fibrózou v Královehradeckém kraji
How do people live with cystic fibrosis in Královehradecký region
816 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Jak se žije lidem s Downovým syndromem na Královéhradecku
817 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Ještěrkovití (Lacertidae) ve výuce přírodovědy, přírodopisu a biologie
818 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Kosti, svaly, pohyb – pojmová náročnost v učivu základní školy a gymnázia
819 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Kouření - vliv na lidské zdraví a pracovní činnost
820 2009 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Krajinářská studie z pohledu historie a současnosti obce Bory (kraj Vysočina)
821 2013 BI Bc. Jan Wipler
Kvantifikace nejvýznamnějších těžkých kovů v plodnicích jedlých hub rostoucích v centru Hradce Králové
822 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Laboratorní metody v mikrobiologii
823 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Léčivé rostliny jako součást lidového léčitelství
824 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Ledové jeskyně ve střední Evropě
825 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Lesní mateřská škola a možnost její integrace do klasické mateřské školy projektovou metodou
826 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Lesní mateřské školy v České republice
827 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Lidové tradice regionu Vysočina a jejich využití v mateřské škole
828 2011 BI RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc.
Makromycety vybraných biotopů Labských pískovců
Mykofloristická a ekologická studie
829 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Máme rádi přírodu – projekt na ochranu životního prostředí
830 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Mapování krajiny a vegetace ve třech vybraných územích CHKO Broumovsko
831 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši antropogenních stanovišť
832 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši Babiččina údolí
833 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Měkkýši vybraných hradů severovýchodních Čech
834 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Méně známé druhy ovoce a zeleniny z oblasti Ruské federace
835 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Měření účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního testu toxicity
836 2009 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora environmentální výchovy na škole se zaměřením na globální problémy lidstva
837 2013 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky bezobratlých živočichů pro střední školy se zaměřením na jejích rozmnožování a životní cykly
838 2010 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky biologie na SŠ s využitím interaktivní tabule
839 2009 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky botanického systému pro 2. stupeň ZŠ
840 2010 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky kosterní a svalové soustavy v biologii člověka pro gymnázia
841 2011 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky obecné biologie na gymnáziu
842 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie Evropy (Severní Evropa) na základní škole
843 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie východní Asie na základní škole
844 2009 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky zoologického systému bezobratlých pro střední školy
845 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Metody konzervace rostlinného materiálu a vytvořené vzorové sbírky vybraných taxonů
846 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Metody stanovení toxických kovů ve vybraných bioindikátorech
847 2010 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Metody tvorby mikroskopických preparátů
848 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mezidruhové interakce mezi mravenci (Hymenoptera: Formicidae)
849 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiální kontaminace v domácnosti
850 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiální kontaminace v dopravních prostředcích
851 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiologická kontrola jakosti při výrobě mléčných výrobků
852 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Moderní metody laboratorní mikroskopické techniky
853 2010 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Modernizace výuky morfologie rostlin na základních a středních školách
854 2010 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Modernizace výuky rostlinných pletiv na základních a středních školách
855 2010 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Modernizace výuky říše Protozoa v laboratorních cvičeních na SŠ
856 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Mokřadní blanokřídlí hnízdící v hálkách zelenušky Lipara lucens na Domažlicku
857 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Molekulární fylogeneze vybrané skupiny motýlů
858 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
859 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Monitoring a management Campanula bohemica Hruby ve vybraných lokalitách západních Krkonoš
860 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Monitoring aktivity netopýrů v různých typech biotopů
861 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring fytocenóz s výskytem zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
862 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR
863 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a limitující faktory pro jeho růst
864 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v ČR a výběr lokalit pro jeho reintrodukci
865 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring populací zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia)
866 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu bakteriálního infekčního agens z domácích zvířat na člověka
867 2012 BI Petruše Koutníková
Monitoring přenosu mykotického infekčního agens z domácích zvířat na člověka
868 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring východočeských populací hlízovce Loeselova (Liparis loeselii)
869 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Monitoring změn flóry v nově vytvořených vodních plochách v komplexu městských lesů Hradce Králové
870 2013 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Most mezi Asii a Australii: fylogeografie babocek rodu Symbrenthia
871 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Motivační prvky při výuce zeměpisu s využitím Maršovského údolí
872 2010 BI PhDr. Ivo Králíček
Motivační prvky ve výuce přírodopisu zaměřené na neživou přírodu
873 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Motivační prvky ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy zaměřené na severovýchod České republiky

874 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Možné vlivy některých toxinogenních plísní rodu Fusarium na lidské zdraví
875 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Možnosti obnovy mokřadů na orné půdě v jižní části Bílých Karpat
876 2010 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci (Hymenoptera, Formicidae) Hradce Králové
877 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Adršpašsko- teplických skal
878 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Mravenci odkaliště ve Chvaleticích
879 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
880 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny ochratoxiny a jejich toxicita
881 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Myrmekofilie v palearktu
882 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Nakládání s kaly komunálních čistíren odpadních vod
883 2009 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Náměty pro praktické geobotanické aktivity v okolí Jaroměřic
884 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce - bionické končetiny
885 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Naučná stezka Českým rájem pro děti předškolního věku
886 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Naučná stezka v NPR Ransko u Ždírce nad Doubravou
887 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Návrh přírodě blízké obnovy pískoven na Královéhradecku
888 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Nejnovější přehled cévnatých druhů rostlin
889 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Nemoci dětí předškolního věku
890 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Nervový systém člověka - porovnání způsobu výuky a pojmové náročnosti na základní škole a gymnáziu
891 2010 BI Mgr. Josef Hotový
Netopýři ve školní výuce
892 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Nové metody detekce mikroorganismů v půdě
893 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
NUTS II – region Jihozápad
894 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Litomyšlska a Vysokomýtska
895 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Blanka Mikátová
Obojživelníci (Lissamphibia) na území Turnovska
896 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Obojživelníci Kochánovických rybníků
897 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Obsahové látky léčivých rostlin, jejich biosyntéza a biologická aktivita
898 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ochrana zdraví člověka za mimořádných situací
899 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Ochrana zdraví člověka za mimořádných situací
900 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Ochranářsky významné druhy na území Krkonoš a v Podkrkonoší
901 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Onemocnění kvasinkou Candida albicans - prevence a léčba
902 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Otravy mykotoxiny - v historii až po současnost
903 2012 BI Mgr. et Mgr. Martina Balzarová
PERSONALITY U RYB
904 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Plísně – systematika, výskyt, vlastnosti a možnosti detekce
905 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Po stopách Boženy Němcové - vlastivědný projekt v mateřské škole
906 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Počítač a audiovizuální technika při poznávání přírody v mateřské škole
907 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Podmínky života na Zemi v učivu environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ
908 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Pojmová a obsahová analýza učebnice genetiky pro gymnázia a její porovnání s učivem základní školy
909 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poklady ČR aneb vlastivěda jinak s využitím geocachingu
910 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Populační dynamika ježka západního (Erinaceus europeus) a ježka východního (Erinaceus concolor) a co jí ovlivňuje
911 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Populační dynamika mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera, Formicidae)
912 2010 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Populační dynamika mravenců rodu Myrmica (Hymenoptera, Formicidae)
913 2010 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Populační dynamika vybraných druhů suchozemských plžů (Mollusca: Gastropoda)
914 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Posouzení geologických lokalit v údolí středního toku Žejbra
915 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v Krkonoších a Orlických horách
916 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme Českou republiku s dětmi předškolního věku
917 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme kraj Vysočina s dětmi v mateřské škole
918 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme kraj Vysočina s dětmi v předškolním věku
919 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme kraj Vysočina. Praktická příručka pro učitele a žáky prvního stupně základní školy
920 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme naši obec. Projekt vlastivědného vyučování
921 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Poznáváme naši vlast s dětmi předškolního věku
922 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme okolí mateřské školy
923 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Poznáváme východní Čechy - projekt vlastivědného poznávání
924 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Pozorování a pokusy ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět
925 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Prevence rizikového chování v mateřských školách
926 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Primární sukcese společenstva bentických bezobratlých živočichů v nově vytvořených tůních
927 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Principy konceptu lesní mateřské školy - jednotnost či diverzita v jejich chápání
928 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika nepovinných očkování v České republice
929 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika povinných očkování v České republice
930 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
931 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Projekt "Cestovní kancelář". Netradiční vyučování vlastivědy na prvním stupni základní školy
932 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Projekt environmentální výchovy v mateřské škole
933 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Projekt o zařazení prevence běžných onemocnění do výuky MŠ
934 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Projekt vyučování první pomoci na prvním stupni základní školy
935 2011 BI Mgr. Josef Hotový
Prostorová aktivita ježků ve dvou různých typech prostředí
936 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Průzkum lokalit s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice a stanovení optimálních vlastností stanoviště pro jeho růst
937 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
První pomoc v mateřské škole
938 2010 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Přídatné látky v potravinách
939 2011 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem a fyziologické účinky chromu na rostliny
940 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem a translokace kadmia u ovsa setého
941 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem, translokace a akumulace těžkých kovů u rostlin
942 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Příjem, translokace a vliv selenu na obsahové látky léčivých rostlin

943 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Příroda a děti předškolního věku
944 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Příroda CHKO Broumovsko v činnostech dětí předškolního věku
945 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Příroda kolem nás po celý rok. Projektové vyučování v přírodovědě
946 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Přírodní bohatství údolí řeky Doubravy
947 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Přírodovědné aktivity v mateřské škole
948 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Přírodovědné vycházky a výlety v oblasti Orlických hor a Podorlicka
949 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Přírodovědný kroužek - náměty činností pro žáky 1. stupně ZŠ
950 2009 BI RNDr. Michal Hruška
Přirozené porody versus porody lékařsky vedené
951 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci hnízdící v budkách v ptačím parku Josefovské louky
952 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Ptáci ve školní výuce
953 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Putování Jičínskem - vlastivědný projekt pro mateřskou školu
954 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Putování po východních Čechách - vlastivědné zajímavosti regionu a jejich využití ve výuce
955 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Rekultivace lokality Lounský Chlum
956 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Rok kolem nás. Projekt vlastivědných činností v mateřské škole se zaměřením na region a lidové tradice
957 2013 BI Petruše Koutníková
Role HuB ve virulenci patogenní bakterie Francisella tularensis
958 2013 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
959 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Rostlinná společenstva s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) II
960 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
961 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
962 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostliny a jejich schopnost akumulace těžkých kovů
963 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny kolem nás - projekt pro mateřské školy
964 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny vhodné pro léčbu kašle
965 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostliny způsobující alergie, jejich obsahové látky a biologická aktivita
966 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostliny způsobující otravy, jejich obsahové látky a biologická aktivita
967 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření a ekologie zápřednice jedovaté (Cheiracanthium punctorium) na Královéhradecku
968 2010 BI prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.
Rozšíření a význam buku lesního v krajině Jizerských hor
969 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách východní části KRNAP
970 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Rozšíření endemitního druhu Campanula bohemica ve vybraných lokalitách západní části KRNAP
971 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rozšíření raků (Decapoda) v povodí horního a středního Labe v České republice
972 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 1
973 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 2
974 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Růst a vývoj pšenice v podmínkách zasolení
975 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Selen a zinek ve výživě člověka
976 2012 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Sezónní změny v populacích vybraných druhů plžů (Gastropoda)
977 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Skalní tvary zvětrávání hornin v ústřední části Českomoravské vrchoviny
978 2009 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Skřivanovití (Alaudidae), vlaštovkovití (Hirundinidae) a konipasovitých (Motacillidae) ve výuce přírodovědy, přírodopisu a biologie
979 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Sledování genotypů luskovin rodu Pisum s odlišnou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům
980 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Sledování vybraných znaků v rodokmenu závodních poštovních holubů v chovu Jiřího Sedláka
981 2010 BI Mgr. Josef Hotový
Složení potravy motáka pilicha (Circus cyaneus)
982 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Smyslové vnímání přírody dětmi v mateřské škole
983 2010 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Sociální parasitismus mravenců se zřetelem k rodu Myrmica (Hymenoptera, Formicidae)
984 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Současné chřipkové epidemie
985 2009 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Současný stav geologických lokalit v CHKO Křivoklátsko a okolí
986 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Současný stav rozšíření chráněného druhu Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman v Krkonoších a stupeň narušení populací hybridizací
987 2012 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Současný stav výskytů „melafyrů“ a jejich minerálů v Podkrkonoší
988 2010 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Soustředění poznatků o botanicky zajímavých lokalitách mikroregionu Vysokomýtska a jejich využití ve školní a mimoškolní činnosti
989 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání flóry a vegetace 3 vybraných lokalit v Krkonoších z hlediska jejich managementu
990 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání flóry a vegetace ve vybraných písníkách v Pardubickém kraji
991 2013 BI Petruše Koutníková
Srovnání funkce γδ T lymfocytů u různých živočišných druhů
992 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnání lapacích technik na kůrovce
993 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnání rozšíření a ekologie hrabalky Homonotus sanguinolentus s jejím hostitelem, zápřednicí jedovatou (Cheiracanthium punctorium)
994 2011 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Srovnání toků Metuje a Staré Metuje mezi Jaroměří a Šestajovicemi
995 2010 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Srovnávací ekologie hroznýšovitých (Boidae) hadů
996 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stadia sukcese na odstavených ramenech řeky Orlice
997 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení fytotoxicity antivirotika ribavirinu u in vitro kultur ovocných plodin
998 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri
999 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A (OTA) v kávě
1000 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A v séru těhotných žen v 11. týdnu těhotenství
1001 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A ve vzorcích rýže
1002 2009 BI Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
Stanovení věku samců daňka evropského Dama dama (Linnaeus, 1758)
1003 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Stanovištní podmínky výskytu Pedicularis sudetica WILLD
1004 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stanovištní poměry lokalit s výskytem Pedicularis sudetica v Krkonoších
1005 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stav populací a lokalit kriticky ohroženého druhu rostliny zvonovce liliolistého
(Adenophora liliifolia) v České republice.
1006 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Strava a její vliv na lidský organismus
1007 2009 BI prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Struktura společenstev pancířníků (Acarida: Oribatida) vlhkých biotopů Krkonoš
1008 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Střední Polabí – exkurze ve výuce zeměpisu na základní škole
1009 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium ekologických nároků zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v podmínkách střední Evropy
1010 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium generativní reprodukce rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen)
1011 2013 BI RNDr. Petra Špidlová, Ph.D.
Studium potencionálních faktorů virulence bakterie Francisella tularensis
1012 2009 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Studium stomatální výměny plynů při vodním stresu u rodu Triticum
1013 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Studium sukcese flóry a vegetace ve vybraných územích I. zóny KRNAP
1014 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů I
1015 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Studium vlivu chelatotvorných látek na živé organismy pomocí ekotoxikologických testů II
1016 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Studium vodního režimu při vodním stresu u rodu Triticum
1017 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce biologie
1018 2012 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce na VŠ
1019 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Sukcese na písníku Oplatil
1020 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Sukcese odstavených ramen řeky Orlice u Hradce Králové
1021 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Svatojiřský les. Projekt vlastivědného vyučování na prvním stupni základní školy
1022 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Svět kolem nás - projekt zaměřený na poznávání přírody a společnosti v mateřské škole
1023 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Svět zvířat kolem nás
1024 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Syntetické látky hormonální povahy a jejich vliv na rostliny
1025 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Systém nakládání s odpady na skládce Lány
1026 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Systém nakládání s odpady na vybrané skládce
1027 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Škola v přírodě - komplexní projekt v činnosti mateřské školy
1028 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Škola v přírodě - náměty k činnostem žáků
1029 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Škola v přírodě aneb ,,Hurá na Potštejn“
1030 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Školní zahrada jako prostředek EVVO v mateřské škole
1031 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah obojživelníků ohrožených silniční dopravou
1032 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah ptactva na pískovnách u Příšovic
1033 2012 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Testování klíčivosti masožravé vodní rostliny bublinatky obecné (Utricularia vulgaris)
1034 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Testy toxicity kosmetických bio-přípravků a jejich vlivu na životní prostředí
1035 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Toxicita a fyziologické účinky chromu na rostliny
1036 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Toxinogenní vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus a možné zdravotní dopady pro člověka
1037 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Translokace těžkých kovů u rostlin III
1038 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Trávicí soustava člověka - pojmová náročnost ve výuce na základních školách a gymnáziích
1039 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Třebechovicko - vlastivědný projekt
1040 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Tvorba didaktické pomůcky pro ZŠ a SŠ - Vegetace alpínského stupně v ČR
1041 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Tvorba didaktické pomůcky pro ZŠ a SŠ – Vegetace lesů ČR
1042 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Tvorba didaktické pomůcky pro ZŠ a SŠ - Vegetace subalpínského stupně v ČR
1043 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek brassinosteroidů na fyziologické charakteristiky v podmínkách zasolení u rodu Triticum
1044 2012 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Účinek chloridu sodného na metabolické a fyziologické procesy rostlin Triticum aestivum
1045 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Účinek včelích produktů na vybrané druhy mikroorganismů
1046 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Určení pohlaví u denních gekonů rodu Phelsuma
1047 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Užitečný a škodlivý hmyz – pracovní listy pro studenty nižších gymnázií
1048 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Užitkové rostliny subtropů a tropů ve výuce na ZŠ a SŠ
1049 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vápník a hořčík ve výživě člověka
1050 2012 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a kutilky hnízdící v dutém rákosu a hálkách zelenušek
1051 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - evoluce sběru pylu, nektaru a dalších rostlinných produktů
1052 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - specializace středoevropských druhů na sběr pylu
1053 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vegetace evropských pohoří
1054 2011 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Vegetace nad horní hranicí lesa
1055 2009 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Viry – systematika a virová onemocnění člověka
1056 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivěda Milovic a jejich okolí. Využití regionálních prvků v činnosti mateřské školy
1057 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivěda v mateřské škole
1058 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivěda v mateřské škole
1059 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné putování Českým rájem pro děti v mateřské škole
1060 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné výlety po zajímavostech východních Čech
1061 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné výlety středními Čechami
1062 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné výlety východními Čechami
1063 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti a výlety v okolí Jičínska
1064 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Broumovska
1065 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Jizerských hor
1066 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Královédvorska a jejich využití ve vyučování na 1. stupni základní školy
1067 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Královéhradeckého kraje
1068 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Lomnice nad Popelkou a okolí a jejich využití ve vyučování na prvním stupni základní školy
1069 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Náchodska
1070 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Olomouckého kraje
1071 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Podzvičinska - projekt vlastivědných činností v mateřské škole
1072 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Prahy a středních Čech
1073 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti Prosečska a Skutečska a jejich využití ve školní praxi
1074 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti v okolí Lipníka nad Bečvou
1075 2011 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti východních Čech a jejich využití v mateřské škole
1076 2011 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Vliv abiotických faktorů a zárůstu na výběr hnízdiště u kutilky Bembix rostrata (Hymenoptera: Crabronidae)
1077 2009 BI RNDr. Michal Hruška
Vliv časnosti stanovení diagnózy maligního lymfomu pro úspěšnost léčby
1078 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv foliální aplikace derivátů pyrazinu na výnosové a kvalitativní ukazatele léčivých rostlin
1079 2012 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv chromu na produkci sekundárních metabolitů rostlin

1080 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Národního parku Krkonoše
1081 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Vliv pracovního prostředí na psychiku a zdraví člověka
1082 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě
1083 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv těžkých kovů na růst, vývoj a fyziologické pochody rostlin
1084 2009 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Vliv těžkých kovů na vybrané fyziologické charakteristiky rostlin
1085 2009 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Vliv vodního stresu na fyziologické charakteristiky u vybraných kulturních plodin
1086 2011 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Vliv zasolení a fytohormonální aplikace na fyziologické charakteristiky rostlin rodu Triticum
1087 2009 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Vliv zasolení na fyziologické charakteristiky u vybraných kulturních rostlin
1088 2009 BI Mgr. Josef Hotový
Vnitrodruhová variabilita netopýra rezavého Nyctalus noctula (Mammmalia: Chiroptera)
1089 2012 BI Mgr. Josef Hotový
Vnitrodruhová variabilita vybraných druhů hadů na území České republiky
1090 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Vybrané mykotoxiny z hlediska vlivu na zdraví zvířat
1091 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vyhodnocení rekultivace skládky Lány
1092 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vyhodnocení změn druhového složení ploch na rybníku Matka v NPR Bohdanečský rybník (okres Pardubice)
1093 2009 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vyhodnocení změn flóry a vegetace na březích rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík po jeho odbahnění
1094 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Východočeské populace vstavače kukačky (Orchis morio)
1095 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Výchova k ohleduplnosti vůči přírodě v mateřské škole
1096 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výchova ke zdraví dítěte na 1. stupni ZŠ
1097 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výlety do lesů ČR - metodická příručka pro učitele na 1. stupni ZŠ
1098 2011 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu ochratoxinu A v potravinách živočišného původu
1099 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Výskyt a rozšíření invazních druhů rostlin ve vybraných lokalitách Orlických hor a Podorlicka
1100 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Výskyt a rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin ve vybraných lokalitách Orlických hor a Podorlicka
1101 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií u dětí předškolního věku
1102 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií v dětském věku
1103 2012 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Výskyt mykotoxinu patulinu v potravinách na bázi jablek
1104 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Výskyt sledovaných znaků a zajímavých osobností v rodokmenu Lucie Konvalinkové
1105 2009 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Výskyt vybraných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na transektu ve východních Krkonoších
1106 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt významných taxonů dřevin v intravilánu Hradce Králové
1107 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové)
1108 2013 BI Mgr. Petra Mazalová, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na SŠ
1109 2013 BI Mgr. Petra Mazalová, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na ZŠ
1110 2014 BI Mgr. Petra Mazalová, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
1111 2013 BI Mgr. Petra Mazalová, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
1112 2010 BI doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
Výuka ekologie na školách
1113 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výuka o lidském těle projektovou metodou
1114 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výuka první pomoci na středních školách
1115 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka
1116 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Využitelnost, dostupnost a původ včelích produktů na českém trhu
1117 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití a efektivita prezentací PowerPoint ve výuce botaniky na středních školách
1118 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Využití geologických lokalit Jizerských hor a okolí v pedagogické praxi
1119 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití interaktivní tabule ve výuce biologie člověka
1120 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití lidových pranostik v mateřské škole - vlastivědný projekt
1121 2011 BI PhDr. Ivo Králíček
Využití lokality Na Plachtě při výuce botaniky na střední škole
1122 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití památek Královehradeckého kraje ve výuce v mateřské škole
1123 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití prezentací ve výuce biologie na středních školách
1124 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití přírodních zajímavostí Znojemska ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
1125 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Využití regionálních prvků v činnosti mateřské školy
1126 2009 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití rostlinného materiálu při výuce na 1. stupni ZŠ
1127 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití školní zahrady mateřské školy k environmentální výchově dětí
1128 2010 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Využití vlastivědných prvků v práci mateřské školy na příkladu regionu Jičínska
1129 2009 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Využití vlastivědných výletů v činnosti mateřské školy
1130 2010 BI Mgr. Kateřina Hotová Svádová, Ph.D.
Využívání hnízdních budek v městských lesích Hradce Králové
1131 2010 BI RNDr. Michal Hruška
Vývoj onemocnění tuberkulózou v České republice
1132 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Význačné druhy bezobratlých a jejich ochrana v PR Peklo a PR Zbytka u Nového Města nad Metují
1133 2012 BI RNDr. Michal Hruška
Význam včelích produktů pro člověka, jejich původ a dostupnost v Mladé Boleslavi a okolí
1134 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Významné osobnosti Rychnovska
1135 2009 BI doc. RNDr. Zuzana Wagnerová, CSc.
Významné parky v Hradci Králové
1136 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výživa dětí předškolního věku
1137 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Zachraňme život - ekologický projekt pro základní školy
1138 2010 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Zdravá výživa při sportovní činnosti
1139 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisná charakteristika Třebechovic p. O. s využitím ve výuce zeměpisu
1140 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné exkurze v Kopidlně a okolí
1141 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
Zeměpisné vycházky a exkurze v okolí Trutnova
1142 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky okolím Machova
1143 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po geologických zajímavostech v okolí města Přelouče
1144 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Hořovicku se zřetelem ke geologii regionu
1145 2011 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Novém Bydžově a okolí
1146 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Slatiny nad Zdobnicí
1147 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny
1148 2012 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Změny chování vybraných plemen psů v nových podmínkách
1149 2010 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Změny kvality povrchových vod ve vztahu k využívání okolní krajiny.
1150 2012 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Způsoby ovlivnění kvality plodů jablek z hlediska omezení výskytu fyziologické skvrnitosti u náchylných odrůd
1151 2010 BI Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.
Zubní abraze krkonošských jelenů
1152 2010 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Zvláště chráněné a ohrožené taxony cévnatých rostlin v České republice
1153 2011 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Zvyšování účinnosti čištění odpadních vod na městské ČOV
1154 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek v PR Dubno a PR Zbytka v Královéhradeckém kraji
1155 2009 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahalkovití (Scoliidae), trněnkovití (Tiphiidae) a drvenkovití (Sapygide) – rozšíření a ekologie druhů žijících v ČR
1156 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
1157 2011 BI PhDr. Ing. Mgr. Bc. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ŽIVOČICHOVÉ V BLÍZKOSTI VOD SE ZAMĚŘENÍM NA BOBRA EVROPSKÉHO (Castor fiber L.). Didaktické využití pro mateřské školy
1158 2011 BI RNDr. Michal Hruška
Život dospívajících s dětskou mozkovou obrnou v České republice
1159 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
1160 2011 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Život se zvířaty a jejich vliv na celkový rozvoj dítěte od narození do šesti let
1161 2012 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Životní styl studentů střední školy
1162 2010 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Životní styl studentů střední školy
1163 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Aerodynamický tunel pro školní experimenty
1164 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza biomedicínských signálů získaných pomocí balistokardiografických měření
1165 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza termomechanického chování elastomerních NiTi kompozitů
1166 2012 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
1167 2013 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
1168 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Archimédes a jeho odkaz pro současnou výuku matematiky a fyziky
1169 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Bezdotyková měření teploty
1170 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Bezdotykové měření teploty
1171 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Bezdotykové měření teploty
1172 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Biologie jako zdroj motivace ve fyzice
1173 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Biologie jako zdroj motivace ve výuce fyziky
1174 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Biomechanika jako fyzikální model sportovních činností
1175 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cesta ze Země na planetu Mars
1176 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cyklistika z pohledu biomechaniky (realita a modely)
1177 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Čas a jeho měření
1178 2010 FY Romana Pracná
Černobylská epopej
1179 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Délka a metody měření malých délek
1180 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Dopplerův jev a měření rychlosti
1181 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Dvojbrany pro elektroakustiku
1182 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Dvojbrany pro elektroakustiku
1183 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Elektrárny a ekologie (Příspěvek k enviromentální výchově)
1184 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Elektroakustické konstrukce pro základní a střední školu
1185 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Elektronické zabezpečení objektů, detektory
1186 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Elementární částice a teorie velkého sjednocení
1187 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Experimentální podpora výuky astrofyziky
1188 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Fotovoltaická elektrárna
1189 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Fotovoltaická elektrárna, princip, užití,měření výkonu
1190 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje v Mongolsku
1191 2009 FY PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Funkční replika Schickardova mechanického kalkulátoru
1192 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a bezpečnost silniční dopravy
1193 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a měření na povrchu Země
1194 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a problematika životního prostředí ve vzdělávacích programech
1195 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a tzv. fyzický zeměpis
1196 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzika a zimní sporty
1197 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
1198 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
1199 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální měření délek a času při sportovní činnosti
1200 2012 FY Romana Pracná
Fyzikální měření délek a času při sportovní činnosti
1201 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzikální měření s programem Audacity
1202 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely a bezpečnostní rizika jízdy dopravními prostředky
1203 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely pohybu golfového míčku
1204 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely v biologii
1205 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na bezpečnost silničního provozu
1206 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na lidské tělo
1207 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální úlohy motivované sportem
1208 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální úlohy podporované internetem
1209 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
1210 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Geografie a fyzika - motivace a aplikace ve výuce fyziky
1211 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Globální oteplování, činnost lidí a fyzikální modely
1212 2009 FY Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Grafický software pro technické modelování a tvorbu technické dokumentace
1213 2010 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Historický vývoj klasické mechaniky
1214 2010 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Historický vývoj klasické mechaniky
1215 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
1216 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
1217 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Hluk a životní prostředí
1218 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Hmotnost a její měření
1219 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Hydraulický ráz v hasičské technice
1220 2009 FY RNDr. Daniel Jezbera
Hydromechanika v hasičské praxi
1221 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Informatická podpora výuky ruského jazyka
1222 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Integrace poznatků v přírodovědném vzdělávání základnícho školství
1223 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Interaktivní učebnice Zrak a Zvuk ve výuce na střední škole
1224 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Inverzní rozptylová úloha v klasické mechanice
1225 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Jednoduché fyzikální modely vybraných sportů na ledu
1226 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Jednoduché fyzikální pokusy na základní škole
1227 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Jízdní kolo jako domácí fyzikální laboratoř
1228 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Keplerovy zákony a jejich použití při popisu pohybu těles
1229 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Komparace elektronkových a tranzistorových zesilovačů
1230 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Komparativní analýza alternativních zdrojů energie
1231 2009 FY Doc. RNDr. Ing. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.
Končí raketoplán, zahajuje ARES a ORION
1232 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systém procesu metanizace v zemědělské bioplynové stanici
1233 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systémy emisí z uhelné elektrárny
1234 2013 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Kvaziperiodické děje v přírodě
1235 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Laboratorní cvičení z fyziky na střední škole
1236 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Laboratorní práce z fyziky na gymnáziu
1237 2010 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
LED jako zdroje světla
1238 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
LED jako zdroje světla
1239 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Magnetická deklinace v okolí Hradce Králové
1240 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Magnetická pole reálných cívek
1241 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření a regulace teploty v průmyslových halách
1242 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření a regulace teploty ve vytápěných objektech
1243 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření a výpočet tepelných ztrát zatepleného domu
1244 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření akumulátorů
1245 2009 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření barevnosti povrchu konglomerovaného kamene
1246 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření času a na čase závislých fyzikálních veličin
1247 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Měření délek na povrchu Země
1248 2010 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření délek na Zemi
1249 2010 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření elektrické práce pomocí elektroměru
1250 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření emisí velkých zdrojů, mobilní přístrojová technika
1251 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření emisivity
1252 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření energií z distribučních soustav
1253 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření femtosekundových laserových impulsů
1254 2012 FY Romana Pracná
Měření fyzikálních věličin
1255 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření hluku
1256 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření meteorologických veličin a vývoje počasí v Rokytnici v Orlických horách a okolí
1257 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
1258 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
1259 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření ohniskové vzdálenosti čoček
1260 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Měření optimálních podmínek soustrojí se synchronním generátorem
1261 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření osvětlení
1262 2009 FY Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Měření oxidu uhelnatého a methanu ve vzduchu v exponovaných prostorách elektráren
1263 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření pevnosti a pružnosti ložné plochy nemocničního lůžka
1264 2010 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření s tříosým akcelerometrem
1265 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření srážek a průtoků v povodí řeky Kněžné
1266 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření teplotních parametrů svítidel
1267 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Měření tlaku
1268 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Měření úniku vzduchu z komponent vzduchotechnického potrubí
1269 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Meteorologická měření
1270 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Meteorologická měření
1271 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Mezipředmětové vztahy mezi školskou fyzikou a školskou chemií
1272 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mikrovlnná emise nabitých částic ve vzduchu
1273 2010 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Mikrovlnné čidlo pohybu
1274 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Model přizpůsobení konstrukce přední části automobilu z hlediska ochrany chodců
1275 2009 FY PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Modelování fyzikálních jevů a dějů v tabulkovém procesoru
1276 2011 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Modelování průběhu balistické křivky
1277 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování reálných situací ve fyzikálních úlohách
1278 2012 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Modelování ve výuce fyziky
1279 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Moderní světelné zdroje
1280 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Možnosti předpovídání výkonu fotovoltaické elektrárny
1281 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Možnosti využívání grafů ve výuce fyziky
1282 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mpembův jev
1283 2009 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace čidla teploty s termočlánkem pro měřicí systém Coach 5
1284 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace jednoduchého dataloggeru pro sledování pohybů člověka
1285 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Návrh piezoelektrického snímače
1286 2009 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Návrh vytápění výstavních sálů
1287 2010 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Nebezpečí zvané Černobyl
1288 2010 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Nebezpečí zvané Černobyl
1289 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Nebezpečí zvané Černobyl
1290 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Objemová roztažnost hřídelových těsnících kroužků
1291 2010 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Optimalizace kilovoltážního skiagrafického zobrazení na lineárním urychlovači
1292 2013 FY Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Optimalizace osvětlení průmyslových a komerčních prostorů
1293 2013 FY   Ověření metody EEG biofeedback v praxi
1294 2012 FY Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Ověření metody EEG biofeedback v praxi
1295 2009 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačem řízené experimenty
1296 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Počítačová podpora výuky ruského jazyka
1297 2009 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačový model pro navržení bezdrátové počítačové sítě v budově
1298 2011 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Pohyb tělesa s uvážením odporových sil
1299 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání meteorologických dat z oblasti Krkonoš
1300 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Porovnání srážkoměrných dat z oblasti Krkonoš a jejich statistické souvislosti s rychlostí větru
1301 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Pozistory v teorii a praxi
1302 2010 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Prefyzika
1303 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Proč žáci nemají rádi školskou fyziku?
1304 2010 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Přesnost a účinnost střelby pistolí
1305 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Přesnost a účinnost střelby s pistolí
1306 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Přesnost střelby na velké vzdálenosti
1307 2009 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Příprava učitele na hodinu fyziky
1308 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Příručka pro tvorbu prezentací v distančním vzdělávání
1309 2009 FY prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Rakety (jejich teorie, konstrukce a historie s využitím ve výuce)
1310 2010 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Řízená termojaderná fúze – tokamaky
1311 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení krokového motorku ze systému pro měření ve školní laboratoři
1312 2012 FY RNDr. Daniel Jezbera
Řízení spotřeby energie v domácnosti
1313 2010 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Řízení výkonu RF generátoru 13.560 MHz 1kW
1314 2012 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Řízení výroby společnosti pomocí 3D konstrukčního programu
1315 2010 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů pro SŠ v programu Excel
1316 2012 FY doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Simulace procesů s využitím teorie úzkých míst
1317 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Simulace reaktorové kinetiky v jaderné elektrárně užitím simulátoru PARCS
1318 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Simulátory elektrických obvodů a jejich využití v praxi
1319 2012 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Softwarová analýza zvuku hudebních nástrojů
1320 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Spektra moderních zdrojů světla
1321 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Sportovní motivace ve výuce fyziky
1322 2013 FY RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.
Statistická analýza výbojů Teslova transformátoru
1323 2013 FY Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Studium činnosti a úpravy stabilizovaného zdroje EZ2
1324 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium proudění horké vody v potrubí s velkým průřezem
1325 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami
1326 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Systém měření kvality laku v automobilovém průmyslu
1327 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Technická diagnostika tepelných motorů - letadlové motory
1328 2009 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelná čerpadla
1329 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelné dělení kovů
1330 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Termistory v teorii a praxi
1331 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Termovizní diagnostika budov
1332 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Testování materiálu metodou zrychlených povětrnostních podmínek
1333 2011 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Testování rentgenových zařízení pro dentální aplikace
1334 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Testování tlumičů pro nižší třídu automobilů
1335 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Tlumené kmity mechanických oscilátorů
1336 2012 FY Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
1337 2009 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Účinnost světelných zdrojů
1338 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Určování dráhových parametrů vesmírných těles
1339 2010 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Úsporné zdroje světla
1340 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vliv meteorologických podmínek na naměřené hodnoty dopravního hluku v obytné zástavbě
1341 2009 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Volně přístupný software ve vzdělávacích institucích
1342 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Vstupní kvazistandardizovaný test na střední škole ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
1343 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vyhodnocení fotovoltaické elektrárny v regionu východních Čech
1344 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vyhodnocení verifikací ozařovacích plánů v radioterapii s modulovanou intenzitou pomocí portálové dozimetrie
1345 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vyhodnocovací zařízení pro měření EMC induktivních senzorů
1346 2009 FY PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Vycházky a exkurze v hodinách prvouky a přírodovědy na 1. stupni základní školy
1347 2011 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Výpočty a měření tepelných ztrát budov
1348 2010 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Výuka tabulkového procesoru na základní škole
1349 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Využití čerpadel v tepelné elektrárně
1350 2010 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Využití ICT při výuce fyziky na ZŠ
1351 2009 FY PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití systému počítačové algebry Maxima ve fyzice
1352 2011 FY doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru MS Excel v modelování matematických úloh
1353 2011 FY doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Vývoj a stavba automatické líhně
1354 2011 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vývoj dotykového tonometru pro měření tlaku v tepnách
1355 2013 FY Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Vývoj elektromechanických prvků pro lékařské diagnostické přístroje
1356 2010 FY RNDr. Daniel Jezbera
Vývoj spirometru s analogovým výstupem
1357 2011 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Základní měření pasivních a aktivních elektronických součástek
1358 2012 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Základy navigace
1359 2009 FY doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Závislost zabezpečovací techniky na zdrojích energie
1360 2013 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zkoumání pohybu míčku na stolní tenis
1361 2012 FY RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zpracování mapy obslužnosti zásahovými vozidly integrovaného záchranného systému
1362 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
1968 - Zlom ve válce ve Vietnamu, ofenziva Tet a její dopad na média
1363 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Adresáti královéhradecké korespondence v letech 1588-1597 (Příspěvek ke studiu východočeské nižší šlechty)
1364 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Akademický spolek "Smetana" v Litomyšli v letech 1868 - 1950
1365 2010 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Aktivita politických stran a jejich politické výsledky v Zábřehu na Moravě v letech 1918–1938
1366 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Aktivita politických stran a jejich volební výsledky v politickém okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1918–1938
1367 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Alžběta Tudorovna a Marie Stuartovna aneb střet a vývoj politických
a náboženských zájmů dvou královen
1368 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Anglická občanská válka v pojetí současné anglické historiografie
1369 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Antisemitismus a národnostní nesnášenlivost v humoristických listech
1370 2010 HIU doc. PhDr. Jan Klíma
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Antonín Kubík a jeho zajetí za občanské války v Angole
1371 2011 HIU prof. PhDr. Vladimír Wolf
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Aplikace státního přístupu k řešení cikánské otázky v kompetencích
politické správy okresu Trutnov v letech 1945-1970
1372 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Arcibiskupský seminář s kostelem sv. Vojtěcha v Praze. Historie a urbanisticko-ideologický význam areálu za první republiky
1373 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Architekt Jan Schmoranz (1857–1899). Život a dílo
1374 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Architektonický vývoj Hradce Králové po roce 1989
1375 2009 HIU doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Architektura Královéhradecka mezi světovými válkami
1376 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Arizace židovského majetku na Vsetínsku
1377 2012 HIU Jitka Arnoštová
Atentát na Heydricha a česká společnost
1378 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Automodelářství jako fenomén trávení volného času v éře socialismu
1379 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Aviatika, motorismus a cyklistika v Pardubicích na počátku 20. století
1380 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Bankovní architektura v éře první republiky
1381 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Bezpečnostní strategie České republiky v 90. letech 20. století
1382 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Biberštejnové v éře posledních Lucemburků
1383 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Bibliografie ženského tisku
1384 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
1385 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Biograf na "malém městě"
1386 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Bohumil Laušman, sociálně demokratický ministr průmyslu v letech 1945 - 1948
1387 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Boleslavský landfrýd 1440-1453
1388 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Bratři Šťastní a jejich přínos kulturnímu dění v Litomyšli
1389 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Březhrad v první polovině 20. století
1390 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Církevní procesy v 50. letech na příkladu Antonie Hofmanové
1391 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1938 – 1945
1392 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Častolovičtí Sternbergové počátku 20. století pohledem příchozí korespondence
1393 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Československá armáda v Litoměřicích v letech 1918-1938
1394 2009 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československá sociální demokracie v soudním okrese Hradec Králové 1920 - 1935
1395 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československá strana lidová a její východočeská organizace v letech 1967-1971
1396 2010 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československá strana lidová a sportovní organizace Orel na Chrudimsku v letech 1918–1939
1397 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Československá výcviková, periodická a hraná armádní filmová tvorba a filmy zahraničního původu v československé armádě 1951-1960
1398 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československá zahraniční politika vůči Číně v letech 1945 – 1960
1399 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československé generální konzuláty v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a Jugoslávii (1918-1939)
1400 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československé konzuláty ve Francii v letech 1918 - 1939
1401 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Československé odborové hnutí v letech 1968-1972
1402 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo - egyptské vztahy v meziválečném období
1403 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo - řecké vztahy 1918 - 1939
1404 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo - turecké vztahy ve 20. letech 20. století
1405 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo-belgické vztahy mezi lety 1918 - 1938
1406 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo-norské vztahy v meziválečném období
1407 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Československo-švédské vztahy v meziválečném období
1408 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Českoslovenstí legionáři, rodáci a občané z Býště, Bělečka, Hoděšovic a Hrachoviště
1409 2009 HIU Zdeněk Kárník
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Český a německý fotbal a kluby za 1. republiky
1410 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Čestní občané města Kutná Hora jako odraz českých dějin 19. a 20. století
1411 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Češi anglosaských zemích v podání Františka Lützowem a T.G.Masaryka
1412 2013 HIU PhDr. Zdeněk Zahradník
Činnost architektekta Oldřicha Lisky v Hradci Králové
1413 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost ateliéru Fellmann a Helmann v Karlových Varech
1414 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Činnost československého konzulátu v Katovicích v letech 1925 - 1939
1415 2010 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Činnost národního souručenství na území dnešního Královéhradeckého kraje v letech 1939–1945
1416 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Činnost Okresní péče o mládež v Hradci Králové (1910-1947)
1417 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dějiny Baťova obuvnického závodu ve Zruči nad Sázavou v letech 1939 - 1960
1418 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Dějiny Broumovského kláštera v letech 1938-1950
1419 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dějiny historického a archeologického bádání v Hradci Králové
1420 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Dějiny Jenišovic 1900 - 1990
1421 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.
Dějiny každodennosti obyvatel Nového Bydžova ve dvacátých a třicátých letech 20. století
1422 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Dějiny kostela sv. Jana Křtitele v Holohlavech v 18. - 20.století
1423 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Dějiny kostela sv. Kateřiny v Českém Meziříčí v 18. - 20.století
1424 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Dějiny kostela sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou
1425 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dějiny krajkářství na Vamberecku od čtyřicátých do devadesátých let 20. století
1426 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Dějiny Královéhradecka v literatuře 19. století
1427 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dějiny Litomyšle a blízkého okolí ve výuce středověku
1428 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)
1429 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Dějiny textilního závodu UO TEX v Ústí nad Orlicí
1430 2009 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dějiny vodní elektrárny "Hučák" v Hradci Králové
1431 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Dějiny výtvarné kultury a každodennosti ve výuce středoškolského dějepisu
1432 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dějiny základního školství v Litomyšli v letech 1870 - 1938
1433 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dělnická kolonie Raškovec 1924-1956 (obraz, lidé, doba)
1434 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Demografický vývoj farnosti Slatina nad Zdobnicí v 19. století
1435 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Didaktická a metodická analýza učebnice – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
1436 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Diskuse o samosprávě pracujících v šedesátých letech 20. století
1437 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Divadelní budovy ateliéru Fellman a Hellman na území České republiky
1438 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Divadelní život v Mnichově Hradišti 1833-1939
1439 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dobročinná a sociální práce Marie Červinkové-Riegrové
1440 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dochované větrné mlýny na Drahanské vrchovině
1441 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dolnokralovicko v proměnách. Krajina, společnost a vodní dílo Želivka (Švihov)
1442 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
1443 2009 HIU doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Dopad válečných událostí na život obyvatel Letohradu v letech 1914 - 1918
1444 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Dopad válečných událostí na život obyvatel města Rychnova nad Kněžnou v letech 1914 – 1918
1445 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné církevní památky na jihovýchodě Náchodska do roku 1848
1446 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Drobné církevní památky Šumperska
1447 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Drobné sakrální plastiky na Policku
1448 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Druhá anglo-nizozemská válka očima Samuela B. Pepyse
1449 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Duchovenstvo sirotčího svazu a jeho role v husitské revoluci
1450 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Duchovní osobnosti sirotčího bratrstva
1451 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Edukační program hradu Buchlova
1452 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Expanzivní politika cara Ivana IV. a konflikty na Polsko-ruské hranici (1579 - 1582)
1453 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici v letech 1918 – 1948
1454 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Fenomén - Underground
1455 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Fenomén lanškrounského volejbalu v poválečných letech
1456 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Festivaly jako fenomén české polistopadové kultury
1457 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Formování představ Edvarda Beneše o linii vnitropolitického uspořádání poválečného Československa v rozmezí let 1941 – 1945
1458 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
František Probošt (1909-1963), historik, spisovatel, intelektuál
1459 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
František Wald – neznámý vědec a jeho vztahy s významnými osobnostmi z přelomu 19. a 20. století
1460 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Fungování hradu Bezděz v rukách mnišských řádů
1461 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Galerie moderního umění v Hradci Králové
1462 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou v letech 1918 – 1948
1463 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Hans Krebs (26.4.1888 – 15.2.1947) - politická cesta
1464 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Herbersteinové na opatovickém panství v letech 1795–1924
1465 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historické proměny městečka Zahrádka
1466 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie Braneckých železáren do roku 1945
1467 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě a možnosti jejího nového využití
1468 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie bývalého kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace po roce 1789
1469 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Historie evangelického sboru v Daňkovicích od Tolerančního patentu do osamostatnění (1782 - 1904)
1470 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie firmy Sodomka ve Vysokém Mýtě do roku 1948
1471 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie františkánského kláštera v Turnově
1472 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie gymnázia v Rychnově nad Kněžnou
1473 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie kostela sv. Markéty v Chrasti-Podlažicích
1474 2013 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách od reforem po normalizaci
1475 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách v letech 1949 - 1962
1476 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách v letech 1962 - 1971
1477 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi do konce vlády Josefa II.
1478 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela sv. Jana Křtitele v Podskalí u Chrásti
1479 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historie průmyslové výroby v Pilníkově do roku 1945
1480 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Historie výroby tradičních Lomnických sucharů od roku 1810 po druhou světovou válku
1481 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie závodu Hedva v Dolní Dobrouči a jeho právní předchůdci
1482 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Hospodaření jezuitského řádu v koleji v Hradci Králové a kolejích založených po roce 1621
1483 2012 HIU PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Hospodaření města Kutné Hory v letech 1462-1527 ve světle
dochovaných šepmistrovských počtů
1484 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Hospodářský vývoj okresu Svitavy v letech 1949 – 1953
1485 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hospodářství na libereckém panství po nástupu Gallasů (1634-1654)
1486 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Hradecký landfrýd 1440 - 1453
1487 2012 HIU doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební impresionismus v Čechách
1488 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Humpolečtí soukeníci a jejich vliv na rozvoj města Humpolce přelomu 19. a 20. století
1489 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v dějinách města Hradec Králové
1490 2010 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jan Jiskra z Brandýsa, jeho původ a počátky vojenské kariéry
1491 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Jan Krouský a jeho veřejný život
1492 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jednotky SOS v severních Čechách v letech 1936 -1939
1493 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jezuité a jezuitské památky v Žampachu
1494 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Jindřich Prucha a inspirační zdroje jeho tvorby
1495 2011 HIU prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Jiří Thurzo (1567-1616) osobnost v kontextu doby
1496 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat
1497 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Josef Mocker – neogotické přestavby
1498 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Jugoslávská skupina Klementa Lukeše
1499 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Kamenosochařská tradice a škola v Hořicích
1500 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti jako poutní místo
1501 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karolína Světlá a Mary Chesnut: srovnání životního stylu české a americké ženy v kontextu české a americké společnosti na počátku druhé poloviny 19. století
1502 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karpatsko-dukelská operace v pramenech osobní povahy
1503 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Katolická církev v době normalizačního Československa
1504 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Každodenní život v 60. letech prostřednictvím československé kinematografie
1505 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Kníže Rudolf Thurn-Taxis. Obraz šlechtice a politika ve druhé polovině 19. století
1506 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Kolektivizace na Třebechovicku
1507 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace venkova v okrese Hlinsko v letech 1948 - 1960
1508 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace venkova v okrese Litomyšl v letech 1948 - 1960
1509 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělské malovýroby v okrese Pardubice v letech 1949 - 1958
1510 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace zemědělství na Poděbradsku v letech 1948 - 1960
1511 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Kolektivizace zemědělství na Rychnovsku v letech 1949 - 1960
1512 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1958
1513 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1960
1514 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kolínské městské vodovody v 19. století a první polovině 20. století
1515 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Komunistický kutnohorský tisk v letech 1946-1948
1516 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Konec druhé světové války na Ledečsku
1517 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Konfiskace nepřátelského majetku v okrese Šumperk v letech 1945 - 1947
1518 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Korespondence Kateřiny Žerotínské z Valdštejna s bratry - Adamem ml. z Valdštejna a Pertoldem Bohobudem z Lipé
1519 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Královéhradecká katedrální kapitula mezi léty 1900 - 2000
1520 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
1521 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké hospody, restaurace a kavárny na přelomu 19. a 20. století
1522 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
1523 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecké kavárny, restaurace a hospody za první republiky
1524 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Krásná, populárně naučná a odborná literatura ve výuce obecného středověku na ZŠ a SŠ
1525 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Kritické hodnocení postoje k public relations zámku ve Zruči nad Sázavou
1526 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika české pozitivistické historie po únoru 1948 v soudobé publicistice a odborném tisku
1527 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kritika marxistického dějepisectví v české odborné publicistice
1528 2012 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, historie Horské služby a záchrany v horách. Významné osobnosti Horské služby a jejich přínos společnosti
1529 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Kultura a školství volyňských Čechů 20.-30. let 20. století
1530 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní festivaly jako fenomén české polistopadové společnosti
1531 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Kulturní politika KSČ na Náchodsku v 50. letech 20. století
1532 2009 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Kulturní spolky města Ústí nad Orlicí od doby jejich vzniku do roku 1938
1533 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Kulturní život v Čáslavi za II. světové války
1534 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kulturní, vzdělávací a společenské nadace jako fenomén české polistopadové společnosti
1535 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
Kunštát na Moravě - významné středisko hrnčířství v České republice
1536 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
Kunštát v Orlických horách - významné centrum rafinace skla
1537 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Kutná Hora a tradice historických vozidel po roce 1948
1538 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Květen 1945 na Náchodsku
1539 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Lázeň a lázeňství v periodickém tisku (1890-1938)
1540 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Lázeňství v Královéhradeckém kraji v letech 1859 až 1938
1541 2013 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Lázně Poděbrady v první polovině 20. století
1542 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Léta 1939 - 1948 ve výuce dějepisu
1543 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Liberecká radnice jako socio-kulturní fenomén města
1544 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Lyžařský sport v Krkonoších
1545 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Mechanismus a realizace voleb do systému národních výborů v Pardubicích (srovnání let 1954 a 1957)
1546 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Město Slatiňany v období Česko-slovenska a protektorátu Čechy a Morava
1547 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
1548 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Meziválečná regionální žurnalistika
1549 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Mimořádný lidový soud v Chrudimi v letech 1945-1948
1550 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti
1551 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti v letech 1945 - 1948
1552 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Mistr Kampanus a jeho osudy v tragickém bělohorském období. Fakta a historický román
1553 2011 HIU PhDr. Radim Urbánek
Mlýn čp. 26 v Záměli
1554 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Móda jako odraz společenského postavení ženy v 2. polovině 19. století
1555 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda na stránkách prvorepublikových časopisů
1556 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Móda v éře první republiky
1557 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Modernizace hospodaření v domácnosti v první polovině 20. století v Československu
1558 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Modernizační změny měst Náchoda a Police nad Metují v letech 1850–1938
1559 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Morální problematika v polské a slovenské kinematografii pozdní éry reálného socialismu
1560 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Mostečtí měšťané ve světle Knihy posledních pořízení z let 1681-1733
1561 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české moderní literatuře
1562 2012 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Motiv architektury v české umělecké literatuře
1563 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Možnosti muzejní prezentace kulturního dědictví - teoretická východiska, realizace, používané prostředky
1564 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – velké expozice a jejich ohlas v životě královéhradecké společnosti
1565 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náboženské poutě na Rychnovsku a Orlickoústecku po II. světové válce
1566 2012 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náhrobky a epitafy Dobřenských a Dohalských a jejich příbuzných rodů na Hradecku v 16. a 17. století
1567 2012 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Náchodská Prima sezóna - pocta Josefu Škvoreckému
1568 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Nálet na Pardubice z 22. července 1944
1569 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Nálezy pravěkých šperků na území Českého ráje
1570 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Návrat nežádoucí
1571 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Nekonvenční ženy Jagellonské éry (Johanka z Krajku)
1572 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Normalizační rituály v životě vysokoškolských studentů
1573 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Nová Paka a její polistopadové kulturní festivaly
1574 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Občanská záložna v Přelouči, vznik a dějiny budovy
1575 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků gymnázia Nymburk
1576 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova a nové využití areálu zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou po roce 1989
1577 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova architektonických památek na Broumovsku
1578 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
1579 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Obraz západní populární hudby v dobovém československém tisku v letech 1960 - 1990
1580 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy na stránkách časopisu Ženská revue v letech 1905 – 1914
1581 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy na stránkách časopisu Ženská revue v období první světové války
1582 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy na stránkách časopisu Ženské listy v období první světové války
1583 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Obraz ženy v časopise Vlasta ve 40. a 50. letech 20. století
1584 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Obraz ženy v dílech Sofie Podlipské - ideál a realita
1585 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Obsazení Porýní 1936 očima českého tisku
1586 2013 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Obuvnictví na Skutečsku v 1. pol. 20. století
1587 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Od ideálního konceptu barokní pevnosti k Terezínu
1588 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Odraz rozvoje občanské společnosti v Lounech ve spolkové činnosti druhé poloviny 19. století
1589 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury 2. poloviny 20. století v české společnosti.
1590 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Ohlas francouzské kultury v meziválečném Československu
1591 2009 HIU doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Ohlasy na mezinárodně politické události 30. let 20. století na stránkách českých novin
1592 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Ochrana kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje za pomoci dotačních titulů
1593 2010 HIU Zdeněk Kárník
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Okresní sdružení skupin katolické mládeže na Litomyšlsku 1919 - 1943 a jeho obnova po r. 1945
1594 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Oronyma Labských pískovců
1595 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Osídlení Vraclavska a Hrutovska v raném středověku
1596 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Osudy členů odbojové organizace Obrana národa – oblastního velitelství Velká Praha
1597 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Osudy hradu v České Lípě v letech 1945-1992
1598 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Osudy obyvatel Královédvorska před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 1945 - 1947
1599 2009 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Osudy zámku Staré Hrady po roce 1945
1600 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
OV KSČ v Rychnově nad Kněžnou v letech 1949 - 1962
1601 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
Paličkovaná krajka a krajkářky ve 20. a 21. století
1602 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Památníky obětem první světové války na Novopacku
1603 2010 HIU PhDr. Petr Kreuz, Dr.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Pardubice a pardubické panství za třicetileté války
1604 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pardubická průmyslová signistika ve světle reklamy (1918-1938)
1605 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Pardubické sportovní kluby v první polovině 20. století
1606 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Pellyové, osudy regionální společenské elity, aneb Policko na přelomu 19. a 20. století
1607 2012 HIU Doc. dr. J. Čechurová, Ph.D.
Perzekuce bývalých členů výsadkových skupin ze Západu po únoru 1948
1608 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pietní místa 1. a 2. světové války v okrese Trutnov
1609 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Plesová etiketa v době první československé republiky
1610 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Počátek politické kariéry Zdeňka Konopišťského ze Šternberka
1611 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Počátek ústavní éry monarchie očima českých politiků
1612 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Počátky a rozvoj tovární textilní výroby na Broumovsku , na příkladu firem Walzel a Schroll
1613 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Počátky cukrovarnictví v Českém Meziříčí (1871-1914)
1614 2009 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky města Kolín ve světle pověstí, populární a odborné literatury - konfrontace různých názorů
1615 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Počátky motorismu a létání v Ústí nad Orlicí a jejich sociální a kulturní dopad očima Karla Bíny a pamětníků
1616 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky normalizace na okrese Ústí nad Orlicí z hlediska regionálního tisku
1617 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Počátky normalizace po srpnu 1968 na okrese Hradec Králové
1618 2009 HIU doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Podíl spolkového života na kulturním rozvoji Náchoda mezi světovými válkami
1619 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Podkrkonošské vesnické školy v Dolní a Horní Kalné a Ždírnici od sklonku 19. století do roku 1939
1620 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Podoba venkovské školy v Českém Meziříčí v letech 1948-1970
1621 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Pojetí dívčí výchovy v dílech Sofie Podlipské
1622 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politická činnost Čs. strany lidové v letech 1967–1969 ve Východočeském kraji
1623 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické elity KSČ a státní správy na okrese Frýdlant v Čechách v letech 1948-1960
1624 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní a společenský vývoj Litomyšlska v letech 1945-1960
1625 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politickosprávní a společenský vývoj okresu Frýdlant v letech 1946–1948
1626 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1945 - 1948
1627 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1948-1960
1628 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a společenský vývoj Hradce Králové 1945–1948
1629 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj na Zábřežsku v letech 1945 - 1948
1630 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj na Zábřežsku v letech 1948 - 1960
1631 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Čáslav v letech 1945 - 1948
1632 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1945 - 1948
1633 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1948-1960
1634 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1945 - 1948
1635 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1948 – 1960
1636 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Litomyšl v letech 1945 - 1948
1637 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Mladá Boleslav v letech 1945-1948
1638 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Nová Paka v letech 1945–1960
1639 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Roudnice nad Labem v letech 1945-1960
1640 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Sedlčany v letech 1945–1960
1641 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Svitavy v letech 1949-1960
1642 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Velké Meziříčí v letech 1945-1960
1643 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Politický, hospodářský a společenský život v Třebíči ve 20. a 30. letech 20. století
1644 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj města Hlinska v letech 1948 - 1960
1645 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj města Hradec Králové v letech 1948 - 1960
1646 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj města Pardubice v letech 1945 - 1948
1647 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický, správní a společenský vývoj v okrese Chrudim v letech 1945–1948
1648 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politika Okresního Národního Výboru ve Svitavách od roku 1964 až po normalizaci (1971)
1649 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Polská expanze ve východní Evropě v roce 1612
1650 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Poselská služba Dvora Králové nad Labem v 17. a 18. století
1651 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Poslední páni z Michalovic
Jan IV. Kruhlata a Jindřich II. Kruhlata
1652 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Postava Přemysla Šámala jako kancléře v období první republiky
1653 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Postavení katolické církve v severních Čechách po roce 1948
1654 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Poválečné Děčínsko 1945-1948
1655 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
1656 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Pravěk a starověk v krásné, populárně-naučné a odborné literatuře pro základní a střední školy
1657 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Právo lidu v exilu v letech 1978-1990
1658 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace historických památek v prostoru bývalého vojenského prostoru Milovice a přilehlých měst Lysá nad Labem a Čelákovice
1659 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek Schönwald
1660 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Prezentace kulturní památky - zámek ve Stránecké Zhoři (okres Žďár nad Sázavou)
1661 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Richard Thér, Ph.D.
Prezentace textilní výroby v rámci projektu Křivolík
1662 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Prezentace vývoje bývalé pevnosti Hradec Králové a jejího kulturního významu
1663 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Prezentace zámku Žamberk
1664 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Problematika středověkého smírčího práva v souvislosti se smírčími smlouvami a smírčími kameny (na současném území Čech)
1665 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proces normalizace po srpnové invazi 1968 v okrese Rychnov nad Kněžnou (1968 - 1970)
1666 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Prolínání pedagogické a literární činnosti Marie Gebauerové
1667 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna Pionýru po "Sametové revoluci"
1668 2012 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Proměny pojetí koncepce obnovy péče a využití hospitálu v Kuksu
1669 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku na hranicích historického Čáslavska a Kouřimska v letech 1654-1850
1670 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku v soudním okresu historického Žďáru nad Sázavou v letech 1654-1850
1671 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Proměny života na Znojemsku v období první světové války (1914-1918)
1672 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Pronikání rockové hudby na českou hudební scénu v letech 1960- 1980
1673 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Provincie Deutschsüdmähren (Německá jižní Morava) v roce 1918
1674 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Prožitek první světové války očima českých a britských literátů
1675 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Průmysl kamene ve Skutči v 1. pol. 20. stol. na příkladu konkrétních firem
1676 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Průvodce po sakrálních památkách v Liberci a okolí
1677 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
První československý prapor v Cognacu v pramenech osobní povahy
1678 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
První generace českých učitelek, jejich vzdělání a praktické zkušenosti s výukou
1679 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Přijímání jazzu a jeho reflexe v prvorepublikové společnosti
1680 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Psychologické působení protektorátní kinematografie
1681 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Public Relations aktivity galerií rozdílné velikosti a významu na příkladu Prahy, Hradce Králové a Havlíčkova Brodu
1682 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Publicistická činnost Františky F. Plamínkové
1683 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Působení a publicistika časopisu Student roku 1968
1684 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Působení Eduarda a Karla Khuen-Belasi v Hrušovanech nad Jevišovkou (1847-1945)
1685 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Působení Městského národního výboru v Litomyšli v letech 1945 - 1960
1686 2012 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Rakovník v éře první republiky
1687 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe dění v Makedonii v českém tisku v letech 1992-1993 a 2000-2001
1688 2009 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe dění v Makedonii v českém tisku v letech 1992-1993 a srovnání s reflexí v letech 2000-2001
1689 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Reflexe Gorbačovovy politiky "glasnosti" a demokratizace v československém předlistopadovém tisku
1690 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Reflexe hilsneriády v dobovém tisku
1691 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Reflexe moderního historického myšlení na stránkách Českého/Československého časopisu historického
1692 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Reflexe okupace Jugoslávie v českém tisku
1693 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Reflexe prusko-rakouské války 1866 ve vojenských spolcích východních Čech
1694 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Reflexe války v Afghánistánu v československém tisku 1979 - 1989
1695 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Reflexe války v Indočíně v československém tisku
1696 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Reflexe války ve Vietnamu v československém tisku
1697 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Reflexe židovské kulturní elity na změny společenských a politických poměrů v Československu na stránkách dobových periodik – v období od října 1938 do března 1939
1698 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální historiografie vybraného místa/regionu
1699 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražské kultury a společenského života
1700 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Regionální nakladatelství jako fenomén mimopražského kulturního a společenského života
1701 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Regionální ozvěna Sametové revoluce
1702 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Regionální prvky okresu Rychnov nad Kněžnou ve výuce dějepisu na základní škole
1703 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Renesanční epitafy v kostele Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové
1704 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Represe venkova v 50. letech a její vliv na život v obci Litoboř
1705 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Rod pánů erbu Křídla
1706 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Rod Smíšků z Vrchovišť
1707 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Rodilí Čechoslováci ve službách německých ozbrojených sil za druhé světové války
1708 2012 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Románské kostely a sídla v západních Čechách a jejich vztah k Pojizeří
1709 2009 HIU doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Rozvoj cyklistiky ve 20. století a Klub československých cyklistů Ústí nad Orlicí
1710 2011 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Rožmberkové ve slezských úřadech v pozdním středověku
1711 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Ruská fronta první světové války v denících legionářů a materiálech osobní povahy
1712 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Růžena Vacková a proces Mádr a spol
1713 2011 HIU prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Řádové hrady v Livonsku
1714 2011 HIU doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římský limes a jeho funkce za císařství
1715 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Selské grunty v Kosmonosích v letech 1648–1848
1716 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Sepulkrální památky okresu Rychnov nad Kněžnou
1717 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sexualita českých vojáků první světové války v pramenech osobní povahy
1718 2010 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Seznamy památek v bývalém politickém okrese Dvůr Králové nad Labem a jejich proměny
1719 2010 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Seznamy památek v politickém okresu Liberec a jejich proměny
1720 2010 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Seznamy památek v politickém okresu Náchod a jejich proměny
1721 2012 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti
1722 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Sklářský a bižuterní průmysl na Jablonecku v 18.-20. století
1723 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
Sklářství na Vysočině
1724 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Smetanova Litomyšl - Historie a ohlas operního festivalu
1725 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Smiřické loutkové divadlo v kontextu východočeského loutkoherectví (1926 - 2011)
1726 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Snahy o připojení Lužice k ČSR v letech 1918 - 1919 a 1945 - 1949
1727 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Snahy Sirotků o ovládnutí severních Čech a Horní Lužice
1728 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Socialistické festivity v Mladé Boleslavi
1729 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sociálně-hospodářský obraz venkovského života na panství polensko-přibyslavském v 18. století
1730 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Socha Bubnujícího legionáře v Ústí nad Orlicí
1731 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Sokolské jednoty na okrese Moravské Budějovice v poválečných letech 1945 - 1952
1732 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký
Soužití Čechů a Němců na Svitavsku v letech 1938-1948
1733 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sovětská posádka ve Vysokém Mýtě 1968-1990
1734 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Společenské rozvrstvení nositelů rakousko-uherských řádů v předvečer I. světové války
1735 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Společnost Chrasti u Chrudimi v letech 1848 - 1914
1736 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Spolek paní a dívek v Mladé Boleslavi na konci 19. a v 1. polovině 20. století
1737 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sport a maskulinita na počátku 20. století
1738 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Srpen 1968 a normalizace na Broumovsku
1739 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Stavba pivovaru v Josefově z hlediska stavebního vývoje a jeho fungování
1740 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Městského muzea a galerie Hořice
1741 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations muzea Mladoboleslavska
1742 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations Oblastní galerie v Liberci
1743 2010 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Stráž obrany státu v severovýchodních Čechách – Prapor Jičín
1744 2009 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Svaz československých výtvarných umělců a komunistická moc v 60. letech 20. století
1745 2012 HIU PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Systém československého pohraničního opevnění na území východních Čech a jeho obranyschopnost v případě napadení
1746 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na kulturních památkách v okrese Nový Bydžov
1747 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na kulturních památkách v okresu Žďár nad Sázavou
1748 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na stavebních památkách okresu Jihlava
1749 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Tanec v životě české společnosti 19. století
1750 2011 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Technické památky východních Čech a okolí se zaměřením na vodohospodářství
1751 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Texlen Trutnov a jeho zaměstnanci v letech 1946-1958
1752 2011 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Textilní firma Antonín Čerych a synové, Josefov - Jaroměř 1870-1946
1753 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Textilnictví ve Dvoře Králové nad Labem v letech 1866-1914
1754 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Továrna Josefa Prokopa Synové v letech 1918 - 1939
1755 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Tradice výroby dřevěných hraček na Hlinecku
1756 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Trestná činnost vojáků v československých legiích za první světové války
1757 2010 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Trestní a nalézací komise v Jičíně 1945 - 1948
1758 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Chrudimi (1945 - 1948)
1759 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Litomyšli 1945-1948
1760 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Novém Bydžově (1945 - 1948)
1761 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v okrese Krnov v letech 1945 - 1948
1762 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Pelhřimově (1945 – 1948)
1763 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v politickém okrese Žamberk v letech 1945–1948
1764 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Zábřehu v letech 1945–1948
1765 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise ve Vrchlabí v letech 1945 - 1948
1766 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Trmická léta arcibiskupa Karla Otčenáška
1767 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Tvorba Miloslava Šimka v politickém dobovém kontextu
1768 2012 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Typologie budovatelského filmu a jeho úloha v 50. letech 20. století
1769 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Učitelský ústav v Jičíně 1914 - 1948
1770 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Učitelský ústav v Jičíně v letech 1869-1914
1771 2011 HIU doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Události let 1938-1950 na příkladu břevnovsko-broumovského opatství
1772 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Ukrajinská povstalecká armáda a její reflexe v československém tisku
1773 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Ukrajinská povstalecká armáda v ukrajinské národní paměti
1774 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Úloha ženy v rodině a společnosti očima Věnceslavy Lužické - Srbové
1775 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Umělecko-historický průvodce Litomyšlí - edukační program pro žáky 2. stupně ZŠ
1776 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Uplatnění absolventek Právnické fakulty Univerzity Karlovy v meziválečném období
1777 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Úsek lehkého opevnění 111 v dnešní době a možnosti jeho prezentace a ochrany
1778 2011 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Územní vývoj panství Zábřeh na Moravě od nejstarších zpráv do roku 1621
1779 2011 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR 1942-1945
1780 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR při osvobozování ČSR
1781 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek v denících a korespondenci českých účastníků první světové války
1782 2011 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Vazby rodiny Žďárských ze Žďáru k poutním místům s důrazem na Homoli
1783 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Velkostatek Navarov v 18. století
1784 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vilma Sokolová-Seidlová - portrét učitelky na přelomu 19. a 20. století
1785 2012 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vnímání ženského těla jako objektu hříchu a touhy v české společnosti přelomu 19. a 20. století
1786 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vodní elektrárny v kraji Královéhradeckém
1787 2013 HIU PhDr. Radim Urbánek
Vodní mlýny na Litomyšlsku od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století
1788 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vodní mlýny v Budčicích a Chřenovicích a jejich úloha v životě obyvatel mikroregionu Ledečsko
1789 2012 HIU doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vojenské akce sirotčího bratrstva na území České koruny
1790 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vojtěch Náprstek očima Sofie Podlipské
1791 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Volyňští Češi v druhém odboji a jejich repatriace
1792 2011 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vybrané lokality na řece Želivce, jejich památky a proměny
1793 2011 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Východočeský rodák, sociálně demokratický politik Bohumil Laušman jako ministr průmyslu v poválečných vládách (1945-1948)
1794 2009 HIU PhDr. Čestmír Brandejs, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Využití životních osudů rodinných předků ve výuce dějepisu 20. století
1795 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vývoj a proměny města Josefova v letech 1918-1939
1796 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vývoj a proměny pohřební kultury, pietních aktů a služeb na příkladu Pardubic přelomu 19. a 20. století
1797 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vývoj hranic správního členění Českých zemí ve 20. století na základě geografických a kartografických metod a aplikací
1798 2012 HIU Mgr. Jan Pavlíček
Vývoj lázeňství ve východních Čechách na pozadí rozvoje zdravotní péče konce 19. století a jeho slohová interpretace
1799 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Vývoj Nového Boru od udělení statutu města v roce 1757 do roku 1815
1800 2012 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vývoj Okresního muzea v Humpolci v letech 1895 – 1955
1801 2009 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Vývoj osídlení Podorlicka v době předhusitské
1802 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Vývoj výstavní činnosti hradeckého muzea v letech 1980-2010 (S důrazem na rozbor metod prezentace)
1803 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Význam "Španělské cesty" za třicetileté války
1804 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Význam pražských novin v letech 1846 - 1848
1805 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního kulturního, hospodářského a společenského života
1806 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Významná osobnost regionálního společenského, kulturního a hospodářského života
1807 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Významné ženy v oblasti Ratibořic na přelomu 18.-19. století
1808 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Vzájemné vztahy Československa a Španělska v letech 1918 - 1939
1809 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jitka Arnoštová
Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem (1949–1960)
1810 2012 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vznik a vývoj humoristické společnosti Kosů chrudimských v letech 1867 - 1914
1811 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Vznik a vývoj rybniční soustavy na panství Pardubickém a panství Kunětickohorském v letech 1490 - 1521
1812 2011 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Vznik a vývoj školy ženského výrobního spolku v Chrudimi 1885 - 1941
1813 2011 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Vznik, vývoj a význam lokání železniční dopravy severovýchodních Čech v letech 1859-1909
1814 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Vztah Anny Bayerové a Libuše Bráfové ve světle jejich vzájemné korespondence
1815 2013 HIU Jitka Arnoštová
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Vztah Edvarda Beneše k římskokatolické církvi do roku 1918
1816 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Vztahy Československa a Švýcarska se zaměřením na diplomatickou činnost v společnosti národů
1817 2011 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Vztahy mezi Československem a Čínou v letech 1945 - 1960
1818 2011 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Začátek církevní a politické kariéry Jošta II. z Rožmberka po roce 1456
1819 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Začleňování průmyslových konfiskátů do zestátněného průmyslu a přidělování živnostenských závodů na Jilemnicku (1945-1948)
1820 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Zájem Jana Kaprase o prameny právní povahy předbělohorského období (Na základě osobní korespondence s Josefem Zukalem)
1821 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Základní a střední školství v Napajedlích v období 1918 - 1938
1822 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zápisy ze schůzí jaroměřské městské rady z let 1862-1914
1823 2012 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Zastupitelský úřad republiky Československé v Mnichově 1918–1939
1824 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zdravotnická osvěta v ženských časopisech na přelomu 19. a 20. století
1825 2011 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Zemská ústřední jednota učitelek v Království českém a její činnost mezi lety 1914-1918
1826 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Zikmund Kozelka, starosta Chlumce nad Cidlinou v letech 1884-1911
1827 2012 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Znaky rodu Dietrichštejnů na moravských stavebních památkách
1828 2012 HIU Mgr. Irena Kapustová
Zvýšení povědomí o Městském muzeu v Jaroměři u žáků 2. stupně základních škol
1829 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Ženy a jejich odkaz v topografii hlavního města Prahy
1830 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Židé na severozápadní Moravě za vlády Rudolfa II
1831 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo amaterského archeologa a vlastivědného pracovníka Jiřího Starého
1832 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Jáchyma Metelky - zakladatele Krkonošského muzea v Jilemnici
1833 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Život a dílo Jindřicha Nygrína
1834 2012 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Život a dílo Josefa Ladislava Píče. S důrazem na jeho působení ve východních Čechách a tvorbu sbírek Musea Království českého
1835 2011 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Život a dílo regionálního historika
1836 2009 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Život a vojenská činnost generála Václava Volfa
1837 2010 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Žurnalistika v Kutné Hoře v poslední třetině 19. století
1838 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
A Compleat Delineation of the Royal Procession to St. Pauls on the 19. of Dec. 1797 ...by J. L. Dussek
1839 2010 HV PhDr. Helena Karnetová
Aktuální nabídka hudebních produktů pro děti předškolního věku
1840 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Analýza vybraných hudebních děl skladatele (B. Smetany, A. Dvořáka ...) pro potřeby výuky hudební výchovy na středních školách
1841 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Analýza vybraných skladeb z období baroka pro potřeby výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol
1842 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Analýza vybraných skladeb z období baroka pro potřeby výuky hudební výchovy na středních školách
1843 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Analýzy vybraných skladeb z období klasicismu pro potřeby výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol
1844 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Analýzy vybraných skladeb z období klasicismu pro potřeby výuky hudební výchovy na středních školách
1845 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Bakulova výuka hudbou
1846 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Česko-německé hudební aktivity v hudebních dějinách východních Čech
1847 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Didaktická interpretace houslové literatury na prvním stupni základní školy
1848 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Dílo Jana Křtitele Vaňhala (Johann Wanhal). Aktualizace tématického katalogu Alexandra Weinmanna se zaměřením na rukopisy
1849 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Dílo Jana Křtitele Vaňhala (Johann Wanhal). Aktualizace tématického katalogu Alexandra Weinmanna se zaměřením na rukopisy
1850 2012 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1851 2011 HV doc. Mgr. Michal Chrobák
Diplomový koncert
1852 2012 HV doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Duchovní hudba jako složka Hv na středních školách
1853 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Exil a hudba. Oscar Moravec, Karel Husa, Jan Novák
1854 2009 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Existence pěveckých sborů na druhém stupni základních škol.
1855 2010 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Existence pěveckých sborů na prvním stupni základních škol.
1856 2010 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Existence pěveckých sborů na prvním stupni základních škol.
1857 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Friedrich Guthmanns Anweisung die Guitarre... Rukopisná škola hry na kytaru (kol. 1820)
1858 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebně pohybové činnosti
1859 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Hudebně teoretická a interpretační analýza skladby
1860 2010 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební aktivity klienta sociální služby
1861 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Hudební forma (rondo, variace, fuga, sonátová forma ...) - vývoj a příklady jejího využití v různých hudebních žánrech
1862 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební historiografie východních Čech
1863 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Hudební instituce (skladatel, interpret, pedagog) regionu
1864 2012 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Hudební projekt v mateřské škole s využitím hry na housle
1865 2009 HV PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
Hudební skladatel - tvorba pro děti a mládež
1866 2009 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Hudební skladatel a jeho dílo
1867 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební tvořivost a možnosti jejího rozvíjení u žáků na 1. stupni ZŠ
1868 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
PhDr. Helena Karnetová
Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Hudební život regionu (hudební instituce, skladatel, interpret, pedagog)
1869 2009 HV PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
Hudebnost dětí na 2. stupni ZŠ
1870 2009 HV PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
Hudebnost studentů SŠ
1871 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudebnost žáků 3. tříd prvního stupně základní školy
1872 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Charakteristika instrumentálních aktivit dětí předškolního věku
1873 2009 HV PhDr. Hana Přibylová
Instruktivní skladby pro housle a jejich využití v Hv na 1. stupni ZŠ
1874 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Instrumentální činnosti v mateřské škole
1875 2009 HV Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Interaktivní tabule ve výuce hudební výchovy
1876 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Interpretační analýza instruktivní klavírní tvorby českého autora 2.pol. 20. století
1877 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Interpretační analýza instruktivní klavírní tvorby českého skladatele 2.pol.20. století
1878 2009 HV doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Jitka Snížková - varhanní dílo
1879 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Josef Mysliveček (1737-1781), detto Il Boemo
1880 2012 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Komplexní analýza hudebního díla
1881 2011 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Lidová píseň a její vliv na rozvoj hudebnosti dítěte předškolního věku
1882 2011 HV MgA. Petr Špaček, Ph.D.
Lidová píseň z hlediska metodických přístupů a interpretace s přihlédnutím ke sbírce Náš poklad Ferdinanda Sládka
1883 2010 HV PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Literární náměty v hudbě
1884 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Loutna česká - soubor a interpretace Michnova kancionálu
1885 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Metodika výuky hry na klavír dětí s poruchami učení a ADHD
1886 2010 HV Mgr. Kateřina Andršová
Metodika výuky nonartificiální hudby v hodinách hudební výchovy na základních školách v Hradci Králové
1887 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1888 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi mladšího školního věku
1889 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Metody práce s hudebně zaostávajícími dětmi předškolního věku
1890 2009 HV Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Mladý Týnišťský Bigband
1891 2010 HV Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Multimédia v hudební výchově
1892 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Muzikologické práce Jitky Snížkové
1893 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Netradiční sbírky etud v klavírní výuce
1894 2009 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Osobnost nebo instituce regionu
1895 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití digitálních učebních materiálů v hudební výchově
1896 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití hudebních forem na základních a středních školách
1897 2009 HV PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
Pěvecký pedagog
1898 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Písně a jejich ztvárnění v hudebních činnostech v mateřské (základní) škole
1899 2010 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Písně, tance a říkadla z Rusavy v práci s dětmi předškolního věku
1900 2010 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Poslech hudby v Mateřské škole
1901 2009 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Poslech hudby v mateřské škole
1902 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Poslechové činnosti v mateřské škole/základní škole
1903 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Práce s hudebně zaostávajícími žáky na prvním stupni základní školy
1904 2013 HV PhDr. Hana Přibylová
Práce s klavírními miniaturami v hudební výchově předškolního a mladšího školního věku
1905 2010 HV PhDr. Hana Přibylová
Pracovní listy k hudebnímu rozvoji dětí předškolního věku
1906 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Příprava edice (počítačová sazba) vzácných rukopisných skladeb pro kytaru (mandolinu) ze sbírky hr. Marcolini
1907 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 1. tříd základních škol
1908 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 2. tříd základních škol
1909 2012 HV prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Rozšiřování společného hlasového rozsahu žáků 3. tříd základních škol
1910 2009 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Rozvoj hudebnosti u dětí předškolního věku v rodinách
1911 2010 HV Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Sborová činnost na Gymnáziu Blansko
1912 2009 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Sborová činnost v rámci vysokoškolského vzdělávání pedagogů v Hradci Králové
1913 2012 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Současná hudební výchova na základních školách na Kypru
1914 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Současný stav výuky hudební výchovy na 1. stupni ZŠ
1915 2010 HV Mgr. Dalibor Hlava
Srovnání houslových škol a jejich současné využití
1916 2010 HV Mgr. Jiří Skopal, Ph.D.
Střezinský taneční orchestr
1917 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Tibelliho hradecký tisk Sporckovy Bonreposké knížky z roku 1724
1918 2011 HV PhDr. Hana Přibylová
Učební pomůcky a výukový materiál v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
1919 2012 HV PhDr. Helena Karnetová
Úroveň pěveckého rozvoje dětí předškolního věku na Čáslavsku
1920 2009 HV PhDr. Hana Přibylová
Vliv hudby na harmonický rozvoj dítěte předškolního věku
1921 2009 HV PaedDr. Dana Ludvíčková
Výchovné koncerty pro děti staršího školního věku se zaměřením na liberecký region
1922 2011 HV Mgr. Olga Prušinovská
Výuka hry na dechový hudební nástroj u dětí předškolního a mladšího školního věku
1923 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Využití čtyřručních skladeb českých autorů 2.pol. 20. stol. v klavírní výuce
1924 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Využití čtyřručních skladeb českých autorů 2.pol. 20.století v klavírní výuce
1925 2009 HV MgA. Lenka Hejnová, Ph.D.
Využití čtyřručních skladeb slovenských autorů 2.pol. 20. století v klavírní výuce
1926 2010 HV Mgr. et Mgr. Marie Kováříčková
Využití houslí k rozvoji hudebnosti
1927 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Využití vybraných skladeb Bohuslava Martinů v poslechových činnostech na 1. stupni ZŠ
1928 2010 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Vývoj žánrů nonartificiální hudby (rock, jazz, dechová hudba, folklór) v tuzemských politických podmínkách 2. poloviny 20. století
1929 2011 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Vztah hudby a textu (v historických, sociologických, žánrových a autorských konkretizacích)
1930 2012 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Wýbor pjsnj Českých. Rukopisná sbírka Josefa Cermana (1814)
1931 2009 HV doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
Závěrečný bakalářský koncert
1932 2009 HV PhDr. Miluše Obešlová, Ph.D.
Zobcová flétna v mateřské škole
1933 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
13C NMR spektroskopie organických halogenovaných sloučenin

1934 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole
1935 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole
1936 2009 CH Ing. Josef Roďan
Analýza poskytování osobních ochraných a pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
1937 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Analýza přírodních směsí pomocí kapalinové chromatografie
1938 2010 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Armáda ČR v Integrovaném záchranném systému
1939 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Badatelsky orientované experimentální činnosti ve výuce chemie na základní škole
1940 2009 CH Ing. Zbyněk Teichman
Bezpečná přeprava koní z hlediska silničního provozu
1941 2010 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost a ochrana zdraví při přepravě nebezpečného zboží
1942 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost na pozemních komunikacích se zaměřením na technický stav vozidel
1943 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost práce (BP) a technické prostředky jednotek HZS při zásazích u požárů
1944 2010 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pobočce české pošty
1945 2009 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce a pracovní podmínky na pracovištích v gumárenství
1946 2009 CH PaedDr. Ivan Holý, CSc.
Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami a přípravky v kadeřnických provozovnách
1947 2009 CH Ing. Iva Duspivová
BEZPEČNOST PRÁCE PŘI VÝKONU LOVECKÉ KYNOLOGIE
1948 2009 CH Markéta Bolardtová
BEZPEČNOST PRÁCE PŘI VÝKONU LOVECKÉ KYNOLOGIE
1949 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce s tlakovými nádobami
1950 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Bezpečnost práce se zdroji magnetického pole
1951 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost práce v autoškole se zaměřením na handicapované
1952 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost práce v chemické laboratoři
1953 2010 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost práce v mateřských školách a prevence k předcházení úrazům v těchto zařízeních
1954 2009 CH Ing Zdeněk Teichman
Bezpečnost práce v obchodních domech
1955 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Bezpečnost práce v oblasti vodovodů a kanalizací
1956 2011 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce v oboru gastronomie
1957 2009 CH Ing. Milan Řeháček
Bezpečnost práce v oboru gastronomie
1958 2012 CH Ing. Zbyněk Teichman
Bezpečnost práce v silniční dopravě
1959 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Bezpečnost práce v sociálních službách
1960 2009 CH Markéta Bolardtová
BEZPEČNOST PŘI VÝKONU LOVECKÉ KYNOLOGIE
1961 2010 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Bezpečnost železničních přejezdů
1962 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Bezpečnostní rizika a fyziologické procesy v lidském těle při nádechovém potápění
1963 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Biodegradabilní plastové materiály
1964 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Civilizační choroby
1965 2009 CH Mgr. Pavel Nejtek
Dodržování bezpečnosti práce v integrovaném záchranném systému
1966 2009 CH Mgr. Pavel Nejtek
Dokumentace požární ochrany obce, návrh úpravy stávající dokumentace
1967 2013 CH Ing. David Petřík
Dokumentace v rámci integrovaného záchranného systému - typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
1968 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Druhy pohrom a scénáře jejich prevence a řešení z hlediska veřejné správy
1969 2011 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Efektivita využívání didaktického software ve všeobecném chemickém vzdělávání
1970 2013 CH Ing. Miroslava Nejtková
Efektivní evakuační plán
1971 2009 CH Ing. Romana Škrabálková
Ekonomika stavby ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením
1972 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Fenomén krize a její zvládání orgány veřejné správy, příčiny vzniku
1973 2010 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Glutathion jako antioxidant
1974 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Historie a využití počítačových systémů ve vojenství
1975 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Hrozby terorismu a asymetrické války
1976 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Hrozby terorismu a asymetrickě vdtky
1977 2012 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných azobarviv
1978 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Chromatografie vybraných barviv
1979 2010 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Integrovaný záchranný systém a jeho spolupráce s orgány veřejné správy
1980 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Integrovaný záchranný systém a jeho spolupráce s orgány veřejné správy
1981 2011 CH Ing. David Petřík
Integrovaný záchranný systém České Republiky
1982 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Integrovaný záchranný systém ČR
1983 2009 CH Ing. Lucie Trnková, Ph.D.
Interakce nízkomolekulárních látek s molekulami proteinů
1984 2009 CH Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Jedinec v krizové sitaaci
1985 2009 CH Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Jedinec v krizové situaci
1986 2009 CH Mgr. Pavel Nejtek
Kampaň za dodržování základních povinností na úseku požární ochrany
1987 2009 CH Bc. Vendula Horáková
Komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky při řešení mimořádných událostí a jejich zajištění v Pardubickém kraji
1988 2009 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Kouření - vliv na lidské zdraví a pracovní činnost
1989 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Likvidace povodní z hlediska orgánů veřejné správy
1990 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Metody destrukce halogenderivátů uhlovodíků a jejich prezentace
1991 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Metody stanovení estrogenní aktivity chemických látek
1992 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Mezinárodní humanitární a záchranné operace
1993 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Mikrovlnná extrakce biologicky aktivních látek
1994 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Místo a úloha obce v systému připravenosti na řešení mimořádných událostí
1995 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Molekulární modely ve výuce organické chemie
1996 2012 CH Ing. Miroslava Nejtková
Možná rizika ohrožující vyšetřovatele příčin vzniku požárů (bezpečnost na požářišti)
1997 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Možné teroristické a bezpečnostní hrozby ČR a států evropské unie
1998 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na SOŠ nechemického zaměření
1999 2012 CH doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Mykotoxiny aflatoxiny a jejich toxicita z hlediska bioterorismu
2000 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Nakládání s obaly použitých fotochemických lázní
2001 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Nakládání s obaly použitých fotochemických lázní
2002 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Nakládání s obaly použitých fotochemických lázní
2003 2009 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce - bionické končetiny
2004 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Následky porušení bezpečnosti práce při manipulaci s biologickým materiálem ve zdravotnictví
2005 2009 CH Ing. Jaroslav Nečas
Návykové látky na pracovišti, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
2006 2009 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
NMR spektra některých léčiv
2007 2009 CH Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
Nové laboratorní úlohy z vysokoúčinné kapalinové chromatografie
2008 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Nové metody přípravy vzorku k analýze
2009 2009 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Ochranné a věcné prostředky používané při zásahu Hasičského záchranného sboru
2010 2010 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Organická syntéza a principy Zelené chemie
2011 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Organická syntéza a Zelená chemie
2012 2012 CH Ing. Tomáš Fadrný
Organizace a bezpečnost práce při obrábění a tváření materiálu
2013 2009 CH Ing. Josef Roďan
Organizace a řízení bezpečnosti práce v malém nebo středním podniku
2014 2009 CH Ing. Milan Řeháček
Organizace bezpečnosti práce a její řízení zemědělství
2015 2009 CH Ing. Eva Juklová
Organizace bezpečnosti práce a její řízení zemědělství
2016 2009 CH Ing. František Smitka
Organizace bezpečnosti práce a pracovní postupy v dopravě
2017 2009 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce malého podniku, který zaměstnává fyzické osoby
2018 2009 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce na pracovišti
2019 2009 CH Ing Zdeněk Teichman
Organizace bezpečnosti práce na pracovišti se zaměřením na sklady a logistická centra
2020 2009 CH Ing. Tomáš Fadrný
Organizace bezpečnosti práce při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou

2021 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Organizace bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízeních
2022 2012 CH Ing. Karel Šimonovský
Organizace bezpečnosti práce v horském středisku se zaměřením na zimní a letní provoz
2023 2012 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce v kovovýrobě
2024 2009 CH Ing. Karel Šimonovský
Organizace Bezpečnosti práce v lyžařských areálech
2025 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Organizace bezpečnosti práce v mimoškolních vzdělávacích institucích
2026 2009 CH Ing. Milan Řeháček
Organizace bezpečnosti práce v ubytovacích zařízeních
2027 2009 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce ve školách a školských zařízeních
2028 2009 CH Ing. Josef Roďan
Organizace bezpečnosti práce ve školních sportovních zařízeních
2029 2011 CH Ing. Libor Zeman
Organizace výcviku a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
2030 2009 CH Ing. Stanislav Šimek
Osobní ochranné pracovní prostředky - jejich volba v konkrétní situaci
2031 2009 CH Ing. Vladimír Šimek
Osobní ochranné pracovní prostředky – jejich volba v konkrétní situaci
2032 2009 CH Ing. Josef Roďan
Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje jako prostředky individuální ochrany zaměstnanců
2033 2009 CH Ing. Milada Jirásková
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
2034 2009 CH Ing. Jana Dostálová, Ph.D.
Plynová chromatografie - analýza benzínu, nová laboratorní úloha
2035 2011 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Porovnání technických parametrů přenosných čerpadel používaných jednotkami požární ochrany při povodních
2036 2009 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Porovnání účinnosti a technických parametrů hydraulických vyprošťovacích zařízení
2037 2011 CH Ing. Josef Roďan
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
2038 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Povinnosti obce na úseku požární ochrany
2039 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost a požární ochrana na čerpací stanici pohonných hmot
2040 2011 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost dřevěných lidových staveb
2041 2011 CH Ing. Lucie Dubcová
Požární bezpečnost historických staveb
2042 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Požární bezpečnost historických staveb se zaměřením na městské památkové rezervace
2043 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost chráněného objektu-zámku Pardubice
2044 2009 CH Ing. Lucie Dubcová
Požární bezpečnost památkově chráněných objektů
2045 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost staveb při regeneraci bytových domů
2046 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Požární ochrana v České republice se zaměřením na činnost jednotek požární ochrany
2047 2012 CH Bc. Magdalena Herrmannová
Požární ochrana v mateřských školách
2048 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Principy likvidace chemických odpadů
2049 2009 CH Ing. Josef Holada
Problematika bezpečnosti práce při asanaci skládky v Chabařovicích
2050 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Problematika jednotek HZSp a JSDHp a s tím související legislativa včetně návrhu na změny
2051 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Prostředí s nebezpečím výbuchu – provoz lakovny, Ammann Nové Město nad Metují
2052 2010 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Prvky dramatické výchovy ve výuce chemie na SŠ
2053 2009 CH Ing. Miloslav Aubrecht
Příčiny a zdroje vzniku pracovních úrazů
2054 2009 CH Ing. Miloslav Aubrecht
Příčiny a zdroje vzniku pracovních úrazů
2055 2009 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Příprava alkylesterů alpha-methyldopy
2056 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 1
2057 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava povrchově aktivních kationických sloučenin 2
2058 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 3
2059 2011 CH doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
Příprava pyridiniových sloučenin s potenciálním antimikrobním účinkem 4
2060 2012 CH RNDr. Alena Uhríková, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 1
2061 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 2
2062 2012 CH PharmDr. Michal Novotný, Ph.D.
Příprava reaktivátorů cholinesteras modifikovaných halogenovou substitucí 3
2063 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Bezpečnost práce v chemické laboratoři a při výuce chemie"
2064 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Příprava vzdělávací akce s tematikou "Hasící přístroje a jiné jednoduché hasební prostředky"
2065 2009 CH Ing. Hana Šepsová
Připravenost obcí a jejich obyvatelstva před únikem nebezpečných látek
2066 2009 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Přírodovědné vzdělávání organizované v¨mimoškolních zařízeních
2067 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Psychohygiena se zaměřením na účastníky vzdělávacího procesu v autoškole
2068 2009 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Reakce kyseliny benzoové s alkylaminy v přítomnosti mikrovln
2069 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Rizika a hrozby z hlediska nevojenské oblasti
2070 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Rizikové faktory pracovního prostředí a jejich souvislost s výskytem nemocí z povolání ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje v letech 2005-2010
2071 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Rizikové faktory pracovního prostředí a jejich souvislost s výskytem nemocí z povolání ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje v letech 2005-2010
2072 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Rizikové faktory pracovního prostředí u strojvedoucích v železniční dopravě
2073 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Role Armády České republiky v integrovaném záchranném systému a civilní obrana
2074 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Role Hasičského záchranného sboru v Integrovaném záchranném systému ČR
2075 2009 CH RNDr. Michal Hruška
Rozbor pracovních úrazů ve strojírenském průmyslu
2076 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Soubor laboratorních cvičení se zaměřením na využití v běžné praxi
2077 2009 CH plk. Ing. Ivo Oprchalský
Soubor provozních a bezpečnostních předpisů v rámci technické služby u JSDH obce kat. JPO II
2078 2010 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Současná koncepce ochrany obyvatelstva v ČR z hlediska veřejné správy
2079 2011 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Současnost a perspektivy vizualizace chemických experimentů
2080 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Součastná koncepce ochrany obyvatelstva v ČR z hlediska veřejné správy
2081 2009 CH MUDr. Marian Ondrejček
Souvislost poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků s hodnocením rizik možného poškození zdraví a životů zaměstnanců v kovoobráběcím průmyslu
2082 2012 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Spánek, jeho poruchy a vliv na lidi v produktivním věku
2083 2009 CH Ing. Lucie Trnková, Ph.D.
Spektroskopické stanovení flavonoidů
2084 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Stabilita plastů
2085 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Stanovení fosfátů ve vybraných nápojích pomocí 31P NMR
2086 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Stanovení glutathionu pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
2087 2012 CH Ing. Karel Musil
Stanovení kapsaicinu v biologickém materiálu
2088 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Stanovení obsahu ergosterolu ve vzorcích vybraných druhů pícnin
2089 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Stanovení rozdělovacího koeficientu n-oktanol – voda u pyridinových oximů pomocí HPLC
2090 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Stanovení rozpustnosti pyridinových oximů
2091 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Stanovení stability roztoků pyridinových oximů
2092 2009 CH Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc.
Stanovení těžkých kovů metodou AAS ve vzorcích biologických materiálů (Boletus badius)
2093 2009 CH Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc.
Stanovení těžkých kovů metodou AAS ve vzorcích biologických materiálů (Hypogymnia physodes)
2094 2009 CH Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc.
Stanovení těžkých kovů metodou AAS ve vzorcích biologických materiálů (Pleurozium schreberi)
2095 2009 CH Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Stres a jeho vliv na bezpečnost v pracovním procesu
2096 2011 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Studium azo-hydrazo tautomerie u 2-fenylazo-3-naftolu pomocí NMR spektroskopie
2097 2009 CH PaedDr. Ivan Holý, CSc.
Světlo a zvuk jako rizikové faktory pracovních podmínek
2098 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace 3-fenylazonaft-2-olu
2099 2014 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace produktů kopulace diazoniových solí na naftalen-1,4-diol
2100 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Syntéza organických sloučenin bez rozpouštědla v přítomnosti mikrovlnného záření
2101 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Systém OHSAS 18001 a jeho zavádění z hlediska současné legislativy BOZP v ČR
2102 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Systémy řízení mimořádných událostí v ČR
2103 2011 CH Ing. Jaroslav Nečas
Táborový režim s ohledem na bezpečnost účastníků letního dětského tábora
2104 2010 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Tenkovrstvá chromatografie v přítomnosti cyklodextrinů
2105 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Testování pracovních rukavic určených pro nakládání s chemickými látkami
2106 2010 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Třídění odpadu jako téma pro environmentální výchovu v mateřské škole
2107 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Tvorba a toxicita biogenních aminů ve víně a metody jejich stanovení
2108 2009 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Tvorba standardizovaného didaktického testu pro výuku chemie
2109 2009 CH Mgr. Hynek Dostál, Ph.D.
Vlastnosti potravinářských tuků z různých zdrojů
2110 2009 CH Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv kouření na efektivitu a výkonnost zaměstnanců
2111 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury aminu na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
2112 2011 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv struktury karboxylové kyseliny na syntézu amidů v přítomnosti mikrovlnného záření
2113 2009 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vliv záměny oxoskupiny za thioxokupinu u derivátů benzoxazindionu ve vztahu k jejich antimykobakteriální aktivitě
2114 2012 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Vliv zpracování na obsah těžkých kovů v medu
2115 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Vyhodnocení úrazovosti dětí, žáků a studentů ve všech školách zřizovaných Středočeským krajem v letech 2005-2009
2116 2012 CH doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Vymezení pravidel bezpečnosti a metodika jejich proškolování v rámci přípravy instruktorů zážitkových sportů
2117 2009 CH JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Vymezení právních rizik v profesi sociální práce
2118 2009 CH Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Výskyt alergií v dětském věku
2119 2009 CH Ing. Tomáš Fadrný
Výškové práce ve stavebnictví a jejich vliv na úrazovost
2120 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Využití informačních a komunikačních techologií ve výuce chemie
2121 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Využití německého jazyka ve výuce chemie pomocí metody CLIL
2122 2011 CH doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.
Využití nových stacionárních fází v kapalinové chromatografii pro separaci biologicky aktivních látek
2123 2009 CH Ing. Josef Roďan
Vývoj ochrany obyvatelstva České republiky - historický nástin
2124 2009 CH PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Vzdělání pracovníků krizového řízení a ochrany obyvatelstva ČR a bezpečnostních složek
2125 2010 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Zahrada a environmentální výchova v MŠ
2126 2009 CH PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Záchrana osob pomocí lezecké techniky
2127 2011 CH Mgr. Jana Novotná
Zajištění bezpečné práce pro elektromontéry sítí vn, nn
2128 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v polygrafickém provozu
2129 2012 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce v autoservisu
2130 2012 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Zpracování chemických odpadů - laboratorní pokusy
2131 2009 CH prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Zpracování chemických odpadů - laboratorní pokusy
2132 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Porovnání operačních systémů na mobilních zařízeních (smarphonech, tabletech)
2133 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Administrační systémy webových stránek pro školy
2134 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Analýza a návrh optimalizace výuky teorie grafů a kombinatorických algoritmů
2135 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
aplikované informační technologie v dopravních prostředcích
2136 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura počítačové učebny
2137 2011 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Architektura školní počítačové sítě
2138 2010 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Autentizační metody pomocí informačních technologií
2139 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Autorské právo ve školské praxi
2140 2009 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Bezdrátové sítě
2141 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Bezdrátové sítě nejen v praxi
2142 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečné používání internetu
2143 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Bezpečnost na sociálních sítích
2144 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Bezpečnost v internetovém prostředí
2145 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Bezpečnostní zásady při práci na počítači
2146 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Budoucí vývojové trendy náročnosti a výkonu PC komponent
2147 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Číslicová technika v příkladech (sbírka řešených úloh)
2148 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Deskové hry, hlavolamy, anagramy a šifry jako motivace ve výuce algoritmizace a programování
2149 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitalizace multimediálních archivních materiálů
2150 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Digitální fotoaparáty
2151 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Digitální technika v příkladech
2152 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Dynamická webová podpora předmětu Principy počítačů
2153 2010 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Efektivita e-learningové výuky ve vzdělávání
2154 2013 INF doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
E-learning ve výuce cizích jazyků na vysoké škole
2155 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Elektronická zobrazovací zařízení od počátků po současné trendy
2156 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Funkční replika Schickardova mechanického kalkulátoru
2157 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Fyzikální modelování a měření kolizních situací v konstrukčních programech
2158 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Fyzikální úlohy řešené modelováním na počítači
2159 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Geografické informační systémy ve výuce předmětu veřejné správy na střední škole
2160 2010 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Geometrické úlohy řešené pomocí počítače
2161 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historický vývoj procesorů jako klíčových součástí počítačů
2162 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Historie a současnost internetu
2163 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Historie a vývoj internetu
2164 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Hry se slovy, anagramy, kódy a šifry z hlediska mezipředmětového pohledu na sdělování informací
2165 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Hry, hlavolamy a šifry v JavaScriptu
2166 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
ICT plán školy jako nástroj projektového řízení
2167 2013 INF prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
ICT v projektovém vyučování
2168 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
ICT ve výuce písemné a elektronické komunikace
2169 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Informační bezpečnost jako velmi důležitá oblast výuky informatiky na základní a střední škole
2170 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Informační bezpečnost jako velmi důležitá oblast výuky informatiky na základní škole
2171 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Informační technologie pro bezpečnou komunikaci
2172 2010 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Informatika a mezipředmětové vztahy- možnosti využití grafického softwaru v pracovních činnostech na ZŠ
2173 2011 INF Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Instalace operačního systému Windows XP a Windows 7 ve škole
2174 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Integrace žáků přicházejících do České republiky z ruskojazyčného prostředí
2175 2013 INF prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Interaktivní webové aplikace jako prostředek zefektivnění výuky chemie
2176 2010 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Internetové nástroje ve výuce přírodovědných předmětů
2177 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Internetové sociální sítě a jejich využívání žáky středních škol
2178 2009 INF Doc. RNDr. Ing. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.
Internetový portál pro podporu žáků a studentů ve výuce fyziky
2179 2011 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na 2. stupni základních škol
2180 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na střední škole
2181 2010 INF prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Kyberšikana na středních školách
2182 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Kyberšikana, její prevence a vyšetřování; psychologické, technické a právní aspekty problému
2183 2011 INF Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Licenční politika a možnosti licencování OS MS Windows a kancelářského software MS Office
2184 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Lokalizace systému COLOBOT a jeho využití pro výuku algoritmizace
2185 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění substitučních šifer s podporou počítače
2186 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
2187 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce a sudoku
2188 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce, Fleissnerovy mřížky, sudoku a sikaku jako prostředky rozvoje algoritmického myšlení
2189 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Magické čtverce, latinské čtverce, sudoku a sikaku jako motivace ve výuce algoritmizace a programování
2190 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Manuál výuky ICT na ZŠ Nové Město
2191 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Matematické úlohy řešené pomocí počítače
2192 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Matematické úlohy řešené pomocí počítače
2193 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Matematické úlohy řešené pomocí počítače
2194 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mediální výchova v hodinách informatiky a českého jazyka na SŠ
2195 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mechanické a elektromechanické počítací stroje
2196 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Metodika tvorby výukového obsahu v LMS Moodle
2197 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Mobilní operační systémy
2198 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
2199 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
2200 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
2201 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Modelování fyzikálních jevů a dějů v tabulkovém procesoru
2202 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Modelování fyzikálních jevů a dějů v tabulkovém procesoru
2203 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování fyzikálních jevů a dějů v tabulkovém procesoru
2204 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Moodle ve výuce angličtiny
2205 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na základní škole
2206 2009 INF Mgr. Martina Kučerová
Možnosti a využití PowerPointu na 2. stupni ZŠ
2207 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Možnosti zneužití moderních informačních a komunikačních technologií a ochrana proti němu
2208 2009 INF Mgr. Martina Kučerová
MS Excel v mezipředmětových vztazích na ZŠ
2209 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
MS Excel ve výuce informatiky a fyziky na střední škole
2210 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Multimédia ve výuce angličtiny
2211 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Multimédia ve výuce angličtiny
2212 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Multimédia ve výuce francouzštiny
2213 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Multimédia ve výuce historie
2214 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Multimédia ve výuce němčiny
2215 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
2216 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
2217 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Návrh a realizace digitálního archivu středních škol
2218 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh metodiky zálohování dat ve školním prostředí
2219 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Objektově orientované programování ve Visual Basicu for Application
2220 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od grafické karty k LCD monitorům
2221 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Od notebooků ke čtečkám elektronických knih
2222 2009 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Ochrana dat v informatice
2223 2009 INF Ing. Martin Kořínek, Ph.D.
Ověření vhodnosti použití programu MS Excel verze 2007 pro výuku středoškolské statistiky
2224 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Pevné disky
2225 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítače v primární a preprimární edukaci
2226 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačem podporovaná výuka goniometrie
2227 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačová bezpečnost a ochrana dat
2228 2009 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Počítačová grafika na ZŠ
2229 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
2230 2012 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
2231 2012 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Počítačová podpora ve výuce dějepisu
2232 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Počítačové hry ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ
2233 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové sítě aneb servery pro začátečníky
2234 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačové viry a antivirová ochrana
2235 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové viry a antivirové programy
2236 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Porovnání moderních mobilních platforem
2237 2009 INF Ing. Martin Kořínek, Ph.D.
Porovnání softwarových produktů pro popisnou statistiku
2238 2009 INF Mgr. Vlastislav Kučera
Postup vývoje aplikace využívající databáze v jazyce C#
2239 2009 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Práce s textem a grafikou v 5. ročníku základní školy
2240 2009 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Pracovní listy pro Excel
2241 2009 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Pracovní listy pro Word
2242 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Praktické rady ICT koordinátora učitelům
2243 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol
2244 2011 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Principy, funkce a vývoj grafických výstupních zařízení pro uživatelský tisk, technickou grafiku a publikační grafiku
2245 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Problematika autorských práv na střední škole
2246 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v MS Excel
2247 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování v OpenOffice.org
2248 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Programování ve standardních programovacích jazycích
2249 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Převod analogového zvukového signálu do digitálního
2250 2012 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Přístupnost a použitelnost webových prezentací středních škol v České republice
2251 2012 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Realizace a využití e-learningu ve vzdělávání
2252 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Řízení vytápění domácnosti pomocí volně programovatelného řídicího systému
2253 2010 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů pro SŠ v programu Excel
2254 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sbírka řešených úloh z rozpočtování v programu euroCALC
2255 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Sdílení a stahování dat a jejich přínos a rizika
2256 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Schickardův mechanický kalkulátor - simulace na webu
2257 2013 INF Mgr. Radek Němec
Slunce jako zdroj energie pro panelový dům
2258 2011 INF Mgr. Lenka Nádvorníková
Sociální sítě versus mládež
2259 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Současné operační systémy na PC
2260 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Srovnání možností systémů počítačové algebry Maple a Maxima
2261 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Srovnání obsahu, metod a materiálně-technických podmínek výuky informatiky ve zvoleném ročníku základní školy
2262 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Stavba bezdrátové domácí a veřejné WiFi sítě
2263 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Strukturované a objektové programování v tabulkovém procesoru MS Excel
2264 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Student se zrakovým postižením na střední škole
2265 2009 INF RNDr. Daniel Jezbera
Systém pro měření pomocí počítače ve školní laboratoři
2266 2009 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Šifry a metody šifrování
2267 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Šifry jako motivace ve výuce algoritmizace a programování
2268 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Šikana a kyberšikana na ZŠ Chlumec nad Cidlinou
2269 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Šikana učitele
2270 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Tajemství QR kódů
2271 2013 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Teorie grafů: motivační úlohy
2272 2011 INF doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Testování v LMS prostředí Moodle
2273 2013 INF Mgr. Pavla Hanzalová
Tvorba didaktických her v editoru MS PowerPoint
2274 2009 INF Mgr. Petra Volejníková
Tvorba kurzu ICT pro učitele
2275 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Tvorba pracovních listů pro výuku algoritmizace a programování
2276 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Tvorba sportovně-didaktického videa
2277 2011 INF Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Tvorba studijních materiálů v prostředí Moodle
2278 2009 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Tvorba tříd a jejich dědičnost v prostředí Visual C#
2279 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Ukládání, zálohování a ochrana dat
2280 2012 INF prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc.
Vliv výuky prostorového modelování a aplikované počítačové grafiky na rozvoj vizuálně prostorové inteligence
2281 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vytvoření výukové aplikace pro výuku programování na ZŠ
2282 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka algoritmizace a programování na ZŠ
2283 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka elementární geometrie s podporou interaktivních webových apletů
2284 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Výuka počítačové grafiky na středních odborných školách
2285 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Výuka počítačové grafiky na ZŠ a SŠ
2286 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Výuka počítačových sítí na základních a středních školách
2287 2010 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Výuka tabulkového procesoru na základní škole
2288 2010 INF doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Výuka základních numerických metod v Matlabu a její zhodnocení
2289 2012 INF Mgr. Radek Němec
Využití Autodesk Inventor ve výuce technických předmětů
2290 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
2291 2010 INF doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Využití ICT na základní speciální škole pro psychický rozvoj žáků s mentální retardací
2292 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využítí ICT při tvorbě papírových modelů
2293 2010 INF Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Využití ICT při výuce fyziky na ZŠ
2294 2011 INF Mgr. Filip Studnička, Ph.D.
Využití ICT techniky na naší škole
2295 2011 INF PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Využití ICT u lidí se středně těžkým mentálním postižením
2296 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití ICT ve výuce finanční gramotnosti
2297 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití interaktivní tabule v hodinách matematiky
2298 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
2299 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce fyziky
2300 2010 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce matematiky
2301 2010 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Využití interaktivních pomůcek při výuce
2302 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Využití mikrokontroléru PICAXE pro výuku základů programování a robotiky
2303 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediální techniky pro rozvoj intonačního cítění
2304 2011 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití multimediálních výukových prostředků ve výuce angličtiny
2305 2010 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití parametrického modelování ve výuce
2306 2009 INF doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Využití počítače při výuce deskriptivní geometrie
2307 2011 INF Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výce přírodovědných oborů
2308 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
2309 2013 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
2310 2011 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Využití počítačů při výuce neinformatických předmětů
2311 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GEONEXT ve výuce matematiky
2312 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití programu GIMP v hodinách digitální technologie
2313 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití robotické stavebnice Fischertechnik ve výuce automatizace na středních odborných školách
2314 2012 INF Ing. Mgr. Josef Šedivý, Ph.D.
Využití robotiky v technických předmětech na středních školách
2315 2010 INF doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Využití softwaru Moodle při e-learningu na ZŠ
2316 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití soudobých informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
2317 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití stavebnice LEGO Mindstorm ve výuce
2318 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití systému Moodle ve výuce němčiny
2319 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití systému počítačové algebry Maxima ve fyzice
2320 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru k řešení matematických úloh
2321 2010 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru v hodinách matematiky
2322 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru v kryptoanalýze krátkého šifrového textu
2323 2010 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Vývoj znalostí a dovedností učitele informatiky a celkový vývoj výuky informatiky na základních školách v průběhu let
2324 2010 INF Mgr. Vlasta Rabe, Ph.D.
Vývoj znalostí a dovedností učitele informatiky a celkový vývoj výuky informatiky na základních školách v průběhu let
2325 2010 INF doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Výzkum efektivity e-learningu ve výuce dějepisu na základní škole
2326 2012 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Vyžití ICT ve výuce biologie
2327 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím dynamické interaktivní geometrie
2328 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky elementární matematiky s využitím systému počítačové algebry
2329 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky informatiky na ZŠ
2330 2009 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky předmětu Principy počítačů
2331 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Kanady
2332 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová podpora výuky reálií Nového Zélandu
2333 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webová prezentace školy jako zdroj informací pro veřejnost
2334 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Webové stránky jako zdroj propagace školy
2335 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
WWW stránky školy jako nástroj zlepšení informovanosti žáků i rodičů
2336 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Zábavný úvod do světa algoritmů a programování pro žáky ZŠ v programovacím jazyce Scratch
2337 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
2338 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy bezpečné práce na internetu jako téma výuky na základní škole
2339 2012 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Záznam a zpracování zvuku ve výuce informatiky
2340 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Záznamová média číslicových počítačů
2341 2011 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Zobrazovací jednotky ve výuce
2342 2011 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Způsoby internetové komunikace
2343 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Altruismus – evoluční základy nesobeckého jednání člověka
2344 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Analýza metody myšlenková mapa jako komplexního didaktického nástroje pro výuku předmětu Výchova k občanství
2345 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Angažovaný intelektuál a jeho kritikové
2346 2009 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Athénská demokracie a její kritikové
2347 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Autenticita a společnost
2348 2010 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Buddhistická meditace
2349 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Carnap a Quine o tom, co existuje
2350 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
2351 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
2352 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře
2353 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře: dialektika krotkosti a divokosti
2354 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Davidsonova kritika pojmového relativismu
2355 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Davidsonova kritika pojmového relativismu
2356 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Davidsonovo pojetí lidské mysli
2357 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Descartes a otázky poznání
2358 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
2359 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
2360 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Descartova metodická skepse
2361 2010 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Determinismus a morální odpovědnost
2362 2009 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Didaktická hra ve výuce Výchovy k občanství
2363 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Diskuse o instituci otroctví ve starověkém Řecku
2364 2009 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
2365 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
2366 2010 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Dramatická výchova jako součást vzdělávání na středních školách
2367 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Ekologická etika a směřování ekologické výchovy
2368 2014 KFSV Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
2369 2013 KFSV Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
2370 2014 KFSV Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí primárního vzdělávání
2371 2014 KFSV Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí sekundárního vzdělávání
2372 2009 KFSV Ing. Jaroslav Mozga, Ph.D.
Ekosystémy a jejich vliv na zdraví
2373 2012 KFSV Juraj Hvorecký
Emoce a racionalita
2374 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Estetika v říši rostlin: biologický a filozofický pohled
2375 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty euthanazie
2376 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty euthanazie
2377 2010 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty euthanazie
2378 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty klonování
2379 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty klonování
2380 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty lékařství
2381 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etika ve vztahu ke zvířatům
2382 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Evolucionizmus a neoevolucionizmus v kulturní antropologii
2383 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Evoluční etika a problém autonomní morální volby
2384 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Evoluční modely altruismu a Sellarsova dialektika ought-to-be a ought-to-do
2385 2012 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
2386 2013 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
2387 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
2388 2012 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Fenomenologická teorie intersubjektivity
2389 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filosofická reflexe pojmu odcizení
2390 2010 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Filosofie a otázky "vylepšování" člověka
2391 2010 KFSV Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Filozofické motivy v díle Bohumila Hrabala
2392 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Hegel a Sellars o "daném"
2393 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Heideggerovo tázání po smyslu bytí a jeho kritikové
2394 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Historie a současný feminizmus
2395 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Historie Turingova testu
2396 2009 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Hodnocení a evaluace v předmětu Výchova k občanství
2397 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy dle starověkých Athéňanů
2398 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy dle starověkých Athéňanů
2399 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
2400 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Idea občanské výchovy ve starověkých Athénách a v současnosti
2401 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
2402 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
2403 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
2404 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
2405 2012 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Identita osoby a její kontinuita v čase
2406 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace očekávaných výstupů tematického okruhu Člověk ve společnosti prostřednictvím celoročního projektového vyučování
2407 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Implementace průřezového tématu Mediální výchova do předmětu Občanský a společenskovědní základ
2408 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Inovativní metody ve výuce vybraných kapitol OSvZ
2409 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Integrace průřezového tématu Environmentální výchova do předmětu výchova k občanství
2410 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jak se stal z 'raného' Wittgensteina 'pozdní'
2411 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Jsme mozky v kádi?
2412 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantova koncepce krásy
2413 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Kantovo rozlišení mezi přírodou a svobodou z hlediska Sellarsova rozlišení mezi vědeckým a zjevným obrazem světa
2414 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
2415 2010 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
2416 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
2417 2010 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantův projekt transcendentální logiky
2418 2009 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Komiks jako didaktický prostředek ve výuce Výchovy k občanství
2419 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Komparace přístupů v ekologické etice
2420 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů 20. století: Teilhard de Chardin, Adolf Portmann a Richard Dawkins
2421 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů: Charles Darwin, Teilhard de Chardin a Adolf Portmann
2422 2010 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
2423 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
2424 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Konečnost a svědomí v "Bytí a čase"
2425 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Kritická reflexe pojmu "lidské přirozenosti"
2426 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Kultura jako produkt evoluce
2427 2009 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Láska a filosofie v Platónových dialozích
2428 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
2429 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidská práva
2430 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidské hodnoty a ekologická krize
2431 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Lidské hodnoty a ekologická krize
2432 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Má počítač "mysl" a "tělo"?
2433 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Modulární teorie mysli
2434 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Moore a Wittgenstein o pochybnosti, poznání a jistotě
2435 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Moore a Wittgenstein o pochybnosti, poznání a jistotě
2436 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální odkaz taoismu
2437 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální oprávněnost pokusů na zvířatech
2438 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Možné světy v logice a v teorii literatury
2439 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
2440 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
2441 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Může nám neurologie odhalit podstatu mysli?
2442 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mysl a evoluce
2443 2010 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Mysl, mozek, vědomí
2444 2009 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Myšlení přírodních národů
2445 2009 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Myšlení přírodních národů
2446 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nihilismus Friedricha Nietzscheho a filosofie absurdity Alberta Camuse
2447 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nové teorie výzkumu vědomí: heterofenomenologie, neurofenomenologie a problém kválií
2448 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
O filozofických problémech času
2449 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Obrat k jazyku ve francouzské filosofii
2450 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Odpovědnost vědce
2451 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Ontologie Wittgensteinova Tractatu
2452 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Osobnostní a sociální výchova ve výuce předmětu Výchova k občanství
2453 2009 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Platónova a Aristotelova kritika demokracie
2454 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Platónova a Aristotelova kritika demokracie
2455 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Platónova koncepce spravedlnosti
2456 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Pojem spravedlnosti v moderní politické filosofii
2457 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Pojem spravedlnosti v politickém myšlení Johna Rawlse
2458 2012 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Pojetí spravedlnosti v díle Johna Rawlse, Roberta Nozicka, Ronalda Dworkina a G. A. Cohena
2459 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Politická filozofie T. Hobbese a Johna Locka: porovnání
2460 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Politické myšlení Johna Locka a Thomase Hobbese
2461 2012 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Pragmatický obrat ve fenomenologii
2462 2011 KFSV ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Problém konverze k judaismu v České republice
2463 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Mgr. Hynek Janoušek
Problém subjektu a sebevědomí z hlediska fenomenologie
2464 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Problematika domova ve fenomenologii přirozeného světa
2465 2009 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Průřezová témata ve výuce Výchovy k občanství
2466 2010 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Racionalita a iracionalita
2467 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Realizace vybraného očekávaného výstupu předmětu Výchova k občanství prostřednictvím aktivizačních výukových metod
2468 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Relativismus a demokratická společnost
2469 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Role skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
2470 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozum a emoce
2471 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Russellův paradox
2472 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Různé přístupy k fenoménu totalitarismu v politické filosofii 20. století
2473 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
2474 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Schillerova estetická výchova a její kanotvské předpoklady
2475 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
2476 2009 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
2477 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
2478 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Sloterdijkovo filosofické myšlení v 80. a 90. letech 20. století
2479 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Smysl konečnosti v existenciální filosofii a literatuře 20. století
2480 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Smysl konečnosti v existenciální filosofii a literatuře 20. století
2481 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Smysl konečnosti v existenciální filosofii a literatuře 20. století
2482 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidské komunikace
2483 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidského myšlení
2484 2012 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Spor o psychosomatickou medicínu
2485 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu a jeho dozvuky v současné kognitivní vědě
2486 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu a jeho dozvuky v současné kognitivní vědě
2487 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání
2488 2011 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Spor racionalismu a empirismu v novověké teorii poznání
2489 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Srovnání Bergsonova a Husserlova pojetí času
2490 2011 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Subjektivita, intersubjektivita a „člověk“
2491 2011 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Svoboda vůle
2492 2012 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Teilhard de Chardin a jeho pojetí evoluce
2493 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
2494 2011 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Teorie abstrakce v klasickém empirismu a jejich kritika
2495 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Teorie her jako nástroj filosofa
2496 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Tibetská náboženství a jejich podíl na utváření tamní společnosti a kultury
2497 2013 KFSV doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Touhy mladých lidí po vlastním bydlení
2498 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úloha a zodpovědnost intelektuála
2499 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Umělý život
2500 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
2501 2009 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
2502 2009 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
2503 2010 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
V jakém smyslu je řecká tragédie politická?
2504 2011 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
V jakém smyslu je řecká tragédie politická?
2505 2010 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vědecko-technická racionalita a problém přirozeného světa
2506 2011 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vězňovo dilema a vznik morálky
2507 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
2508 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
2509 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie ve výuce výchovy k občanství.
2510 2010 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Virtuální realita jako filosofický problém
2511 2009 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vtělenost vědomí, myšlení a jazyka
2512 2010 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka filosofie na českých školách
2513 2010 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka filosofie na středních odborných školách. Přiblížení abstraktní filosofie reálnému životu
2514 2012 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka mediální výchovy na středních školách
2515 2010 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka multikulturní výchovy na středních školách
2516 2011 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Výuka tematického okruhu Člověk ve společnosti aktivizačními metodami
2517 2009 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vývoj analytické a kontinentální filosofie a jejich pojímání současnými českými filosofy
2518 2012 KFSV prof. PhDr. Pavel Floss
Vývoj Komenského politicko-společenských názorů
2519 2011 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Význam smrti ve vybraných náboženstvích indické civilizace
2520 2009 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Význam soucitu v buddhismu
2521 2010 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Vzdělávací exkurze jako edukační forma v předmětu výchova k občanství
2522 2010 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vztah jazyka a myšlení z hlediska analytické a kontinentální filosofie
2523 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vztah mysli a těla v novověké filosofii
2524 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a Vídeňský kruh
2525 2010 KFSV doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Wittgenstein a William James
2526 2010 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Wittgensteinovo pojetí etiky
2527 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
2528 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
2529 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.

Komparace nedemokratických režimů Fulgencia Batisty y Zaldívara a Fidela Castra na Kubě
2530 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Americká zahraniční politika vůči subsaharské Africe po roce 2001
2531 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Analýza americko-evropských vztahů po 11. září
2532 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik pro Českou republiku
2533 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza cílů jednotlivých aktérů občanské války v Angole a jejich proměna v čase
2534 2009 KP Karel Vít
Analýza činnosti poslanců EP zvolených v ČR v letech 2004–2006
2535 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza důsledků kyperského konfliktu v kontextu vstupu Turecka do EU
2536 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza etnického konfliktu v čínské provincii Sin-Ťiang
2537 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza etnických hnutí v Peru
2538 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Analýza faktorů vedoucích k demokratizaci arabských států
2539 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza ideově-programového profilu strany Švédští demokraté
2540 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza indigenistických hnutí v Peru
2541 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza Jižního Súdánu z hlediska teorie budování státu
2542 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza konfliktu v Côte d´Ivoire
2543 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Analýza konfliktu v Dárfúru
2544 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza konfliktu v Mali
2545 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Analýza konfliktu v Mali se zaměřením na lidská práva
2546 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Analýza konfliktu v súdánské provincii Dárfúr
2547 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Analýza lokální vlády v Nikaragui
2548 2009 KP Karel Vít
Analýza mise UNMIK v Kosovu
2549 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza nestability v Súdánu
2550 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Analýza občanské války v Angole s důrazem na exklávu Cabinda
2551 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza občanské války v Demokratické republice Kongo
2552 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
2553 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza občanské války v Libérii
2554 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza občanské války v Nigérii
2555 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza občanských válek v Sierra Leone a Libérii
2556 2009 KP Karel Vít
Analýza operativní úlohy NATO v zemích bývalé Jugoslávie
2557 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza ozbrojeného povstání Tuaregů v Nigeru a Mali
2558 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza peacekeepingových operací OSN v Angole a Mosambiku po skončení studené války
2559 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Analýza politické opozice v Kolumbii
2560 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politického klientelismus v mexických volbách v letech 1988–2012 – případ PRI
2561 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza politického systému Portugalska z hlediska teorie konsensuální demokracie
2562 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza politických systémů Tuniska a Alžírska na základě teorie nedemokratických režimů
2563 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza politiky Huga Cháveze v reflexi socialismu 21. století
2564 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza postoje britské vlády k reformování Sněmovny lordů
2565 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza pozice Evropské unie v západosaharské otázce
2566 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza prezidentských voleb v Nigérii 2011
2567 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza přechodů režimů v severní Africe
2568 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Analýza příčin volební podpory vybraných radikálně pravicových populistických stran v západní Evropě
2569 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Analýza příčin vypuknutí druhé čečenské války
2570 2014 KP Mgr. Barbora Vališková
Analýza působení guerillových hnutí v kontextu jednání relevantních aktérů
2571 2009 KP Mgr. Michaela Prouzová
Analýza působení guerillových skupin v Peru
2572 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Analýza působení soukromých vojenských a bezpečnostních společností v afrických konfliktech
2573 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Analýza režimu Augusta Pinocheta a jeho dopadu na současnou společnost v Chile
2574 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza rozpadu Súdánu. Dědictví kolonialismu nebo následek islámského fundamentalismu?
2575 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza Velké proletářské kulturní revoluce v Číně
2576 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Analýza vlivu arabského jara a globálního džihádu na současnou politickou a bezpečnostní krizi v Mali
2577 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Analýza voleb do Evropského parlamentu 2009 v ČR z hlediska teorie voleb druhého řádu
2578 2011 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Analýza vývoje vztahů Evropské unie a států Maghrebu
2579 2009 KP Karel Vít
Analýza vztahu Chorvatska a EU
2580 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Analýza vztahů Kuby a zemí východního bloku mezi lety 1959–1991
2581 2009 KP Karel Vít
Analýza vztahu Švýcarska a Evropské unie
2582 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza zastoupení a role žen v afrických parlamentech a politických stranách na případu dvou zemí subsaharské Afriky
2583 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Aplikace konceptu federalismu na případ Španělského království
2584 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Aplikace teoretického modelu válečné ekonomiky: příklad Libérie a Sierra Leone
2585 2010 KP PhDr. Kamil Švec
Aplikace teorie koalic na vlády České republiky v letech 1996-2010
2586 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Aplikace teorie spravedlivé války na intervencii v Libyi
2587 2013 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice
2588 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Senátu Parlamentu ČR
2589 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do Středoamerického parlamentu
2590 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na volby do zastupitelstev krajů v České republice
2591 2009 KP PhDr. Kamil Švec
Aplikácia teórie koalícií na slovenské vlády v rokoch 1994–2006
2592 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Argentina & Uruguay: Okolnosti a příčiny (ne)úspěchu guerill v reálné politice státu
2593 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Armáda Božího odporu a její destabilizační vliv v Ugandě
2594 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Aspekty ovlivňující čínsko-taiwanské vztahy
2595 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Asymetrie členských států Mercosuru
2596 2009 KP Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Athénská demokracie a její kritikové
2597 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Autonomie univerzit v Peru
2598 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Autonomistické hnutí v Bolívii z perspektivy štěpících linií ve společnosti
2599 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Autoritářský režim v KLDR
2600 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Bezpečnostní a obranná politika Africké unie z hlediska teorií mezinárodních teorií
2601 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bezpečnostní politika a strategie Mexika po přechodu k demokracii v roce 2000
2602 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Bokassův režim: charakter středoafrického politického režimu v letech 1966-1979
2603 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolívie a spor o přístup k moři: Analýza příčin selhání dosavadních návrhů
2604 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolsa Família jako model sociální politiky v Brazílii
2605 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Budování občanské společnosti jako obrana proti (vlivu) neopopulismu
2606 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Cenzura Internetu v čínské lidové republice
2607 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Cirkulace a reprodukce elit ve vybraných postkomunistických zemích
2608 2009 KP Karel Vít
Česká republika a naplňování Lisabonské strategie EU
2609 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Československo-nikaragujské politické vztahy v perspektivě osmdesátých let 20. století
2610 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čína a Islám: potencionální střet civilizací?
2611 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Čínská energetická politika v subsaharské Africe (ropa za zbraně)
2612 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínská rozvojová pomoc africkým státům
2613 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Čínské investice v Africe: rozvojová pomoc či bezpečnostní hrozba?
2614 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-indické bilaterální vztahy
2615 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-japonské bilaterální vztahy
2616 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-ruské vztahy po podepsání Smlouvy o přátelství v roce 2001
2617 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínský vliv na africkém kontinentu
2618 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Členské strany EPP v České a Slovenské republice a jejich postoj k evropské integraci
2619 2009 KP PhDr. Kamil Švec
Decentralizační procesy ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska: případ Skotska a Walesu
2620 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Dekolonizace na území Mali. Vývoj republiky Mali směrem k demokracii
2621 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Demokratizační proces Brazílie po roce 1985
2622 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Dětští vojáci v Demokratické republice Kongo a jejich postavení v mezinárodním právu
2623 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Diktátorské režimy 70. a 80. let v Latinské Americe – komparace Argentiny a Uruguaye
2624 2010 KP Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Diskuse o instituci otroctví ve starověkém Řecku
2625 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Dopady autoritářského dědictví na demokracii v Chile, Uruguayi a Argentině po roce 2001
2626 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Dopady tranzičního procesu na demokracii v Argentině a Chile
2627 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Dovoz zbraní do Afriky
2628 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Dynamika střídání politických režimů v Mauretánii
2629 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Efektivita role OSN na příkladu řešení konfliktů v Libérii a Sierra Leone
2630 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Efektivnost rozvojové spolupráce v post-konfliktních zemích: Libérie a Sierra Leone
2631 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Egypt jako stabilizační faktor mezinárodní politiky v oblasti Blízkého východu
2632 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Ekonomické a politické zájmy Číny ve vybraných zemích Latinské Ameriky
2633 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Ekonomické a strategické zájmy Číny ve vybraných afrických zemích
2634 2009 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Ekonomické vztahy Číny a Latinské Americe
2635 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Emír ve státě Kano, severní Nigérie. Tradice versus současnost
2636 2009 KP Karel Vít
Energetická bezpečnost EU
2637 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost Ukrajiny v kontextu vztahů s Evropskou unií a Ruskem
2638 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost USA a jejich politika vůči Saúdskoarabskému království
2639 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Energetická politika Venezuely a Brazílie
2640 2009 KP Karel Vít
Energetické aspekty vztahu Evropské unie a Ruska
2641 2011 KP MUDr. Radim Tobolka, M.A.
Ernesto Che Guevara a Československo: podpora vývozu revolucí
2642 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Eroze Castrismu na Kubě a funkce disidentů
2643 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Etiopie – politická situace a její dopad na současnou společnost
2644 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Etiopie 1974-1994. Od marxistické moci po parlamentní volby. Cesta k demokracii?
2645 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Evropská unie jako normativní aktér v subsaharské Africe v kontextu energetických vztahů
2646 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Evropský zatýkací rozkaz a postoj ústavních činitelů ČR
2647 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Export českých firem do zemí Latinské Ameriky
2648 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Faktory ovlivňující vztahy mezi Hutuy a Tutsiy v souvislosti s genocidou ve Rwandě
2649 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy - souostroví argentinské a britské kontroverze
2650 2011 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Falklandy jako důvod sporu mezi Velkou Británií a Argentinou
2651 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Federalismus v Etiopii
2652 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Federalismus v Nigérii: cesta k demokracii nebo neúspěch?
2653 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Fenomén žen-političek v Latinské Americe
2654 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Formování státu v Súdánu
2655 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Fungování politických stran v subsaharské Africe
2656 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Funkce a opodstatnění druhé parlamentní komory v České republice na základě teorie druhých komor
2657 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Geopolitické postavení Falklandských ostrovů
2658 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Geopolitické postavení Maghrebu: vztah Maghrebu a USA
2659 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Geopolitické postavení Venezuely
2660 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Geopolitický rozmer boja proti terorizmu v západnom Indickom oceáne
2661 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Guerillová hnutí a občanská společnost
2662 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Hodnocení mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
2663 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Hranice antisystémovosti politických stran v České republice
2664 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter politického režimu v Rovníkové Guineji za režimu Francisca Maciase Nguemi v letech 1968-1979 z pohledu teorie sultanismu
2665 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Charakter provinciální politiky a strategie politických stran v argentinských provinciích Corrientes a Chaco
2666 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Charakter režimu Alberta Fujimoriho v Peru
2667 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
2668 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter vojenských intervencí Francie v Africe a jejich proměna v novém tisíciletí
2669 2012 KP Petra Měšťánková
Chiapaský konflikt z pohledu teorie řešení občanských válek
2670 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilsko-peruanský hraniční spor
2671 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Chilský stranický systém 1989-2009. Reálná stabilita, či pouhé zdání stability?
2672 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Chorvatsko a Srbsko: Komparace sousedních států v kontextu rozšíření Evropské unie
2673 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Ideologie politických stran zastoupených v izraelském Knessetu
2674 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Indiánská mobilizace v kontextu energetické politiky vybraných států
2675 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Indicko-pákistánské vztahy
2676 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Integrační procesy v Latinské Americe
2677 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Intervence v Somálsku
2678 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Írán jako regionální mocnost. Zahraniční politika země ve 20. století
2679 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Islámský terorismus 21. století – příčiny a hrozby
2680 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Islámský terorismus a jeho dopad na africké státy
2681 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Izraelsko-palestinský konflikt a palestinská samostatnost z pohledu mezinárodních vztahů
2682 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Izraelsko-syrský konflikt a jeho vliv na bezpečnost v regionu
2683 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Jaderné zbraně v post-bipolárním mezinárodním systému
2684 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Jaderné zbraně v post-bipolárním mezinárodním systému
2685 2010 KP Mgr. Petr Novotný, M.A.
Jazyková politika v postapartheidní JAR: nástroj k budování afrického národa?
2686 2010 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Je KSČM antisystémovou stranou?
2687 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Jihoafrická republika a rasismus: od evropské kolonizace po zrušení apartheidu
2688 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Jihoamerická intergrace a UNASUR
2689 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Jsou Praví Finové antisystémovou stranou?
2690 2009 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Keňa mezi autoritářstvím a demokracií
2691 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Koaliční prezidencialismus – případ Paraguaje
2692 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparace (ne)úspěchu transformace guerillových hnutí do politických stran ve Střední Americe
2693 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace autoritářských režimů Augusta Pinocheta v Chile a Rafaela Videly v Argentině
2694 2012 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace Batistovy a Castrovy vlády na Kubě z hlediska typologie nedemokratických režimů
2695 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace bezpečnostních mechanismů Organizace africké jednoty a Africké unie
2696 2009 KP Karel Vít
Komparace evropského a afrického integračního procesu
2697 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Komparace Francova a Salazarova nedemokratického režimu
2698 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace guerillových hnutí Světlá Stezka v Peru a FARC v Kolumbii
2699 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Komparace historicko-politického vývoje a politických systémů Zambie a Zimbabwe
2700 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace ideových a programových východisek Strany zelených a Liberálně ekologické strany
2701 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparace indigenistických hnutí v Latinské Americe
2702 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace institucionálních podmínek přeměny FSLN a MLN-T v politickou stranu
2703 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Komparace kampaní prezidentských voleb v České a Slovenské republice
2704 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Komparace konsolidace demokracie v České a Slovenské republice
2705 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace migračních politik Italské republiky a Španělského království
2706 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace mírových operací OSN v Somálsku a ve Rwandě
2707 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Komparace misí OSN, NATO a EU v Bosně a Hercegovině
2708 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace národněosvobozeneckých bojů v Angole a Mosambiku
2709 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Komparace nedemokratických kubánských režimů
2710 2012 KP Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Komparace neutrality v Rakousku a Švýcarsku
2711 2009 KP Karel Vít
Komparace obranných a bezpečnostních strategií EU a NATO
2712 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Komparace politické participace žen v období první republiky a po roce 1989
2713 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace populistických vlád Huga Cháveze a Alberta Fujimoriho
2714 2009 KP Karel Vít
Komparace postojů členských zemí EU k rizikům dalšího rozšíření EU
2715 2009 KP Karel Vít
Komparace priorit českého a francouzského předsednictví v Radě EU v oblasti bezpečnosti a obrany
2716 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparace projektů Nabucco a North Stream
2717 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Komparace předvolebních programů s Programovým prohlášením Rady města Hradec Králové 2006-2010
2718 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace přechodů k demokracii v Britské západní Africe
2719 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparace přechodu k demokracii v Chile a Peru
2720 2011 KP Mgr. Aneta Křičková
Komparace přechodu k demokracii v Chille a Argentině
2721 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii v Polsku a Československu
2722 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
2723 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Komparace přechodu k demokracii ve Španělsku a Portugalsku
2724 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu k ropné politice na případech Argentiny a Mexika
2725 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace přístupu Mexika a Venezuely ke státním ropným společnostem
2726 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přístupu vybraných radikálně levicových stran k Evropské unii
2727 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace rovných příležitostí pro ženy a muže před a po vstupu České republiky do Evropské unie
2728 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace SPD a ČSSD z hlediska evropeizace politických stran
2729 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparace stranických systémů zemí Střední Ameriky
2730 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace vlivu mezinárodního systému na průběh a výsledek revolučního hnutí na Kubě a v Nikaragui
2731 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace vybraných současných sociálních hnutí v subsaharské Africe
2732 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace vztahu Číny a Evropské unie k Latinské Americe
2733 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Komparace zahraniční politiky USA za G. W. Bushe a Baracka Obamy
2734 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Komparativní analýza ekonomické situace v Sierra Leone před a po Kimberleyském procesu
2735 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Komparativní analýza konfliktů v Tibetu a Sinťiangu
2736 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparativní analýza státních převratů v Latinské Americe po roce 1990
2737 2009 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparativní analýza ústavního postavení hlavy státu
v České a Slovenské republice
2738 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Komparativní analýza zapojení členů NATO do vojenských akcí v Afghánistánu
2739 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Koncepce širší bezpečnosti a jeho aplikace na vybrané státy Afrického rohu
2740 2011 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Koncept lidských práv v islámu: koránská interpretace versus sekularizace ve světle současné právní úpravy Egyptské arabské republiky a Tuniské republiky
2741 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Konflikt mezi Etiopií a Eritreou a jeho vliv na bezpečnostní situaci v oblasti Afrického rohu
2742 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Konflikty o vodu v Latinské Americe
2743 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Konsolidace demokracie v Argentině
2744 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Konsolidace demokracie v zemích Visegrádské skupiny
2745 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Konsolidace demokracie ve Španělsku
2746 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Kontinuita, či diskontinuita? Kubánská zahraniční politika po ukončení studené války
2747 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Kosovo: otázka suverenity a analýza dle teorie state-buildingu
2748 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Krajské volby 2012 z pohledu teorie voleb 2. řádu. Královéhradecký kraj
2749 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Krize indigenistického hnutí v Ekvádoru
2750 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Kvalita demokracie na Ukrajině
2751 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Kyperský konflikt a jeho vliv na evropskou integraci
2752 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Levicový libertarianismus
2753 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Libanon: střet, nebo koexistence civilizací?
2754 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Mediace konfliktů ve frankofonní západní Africe v letech 2000–2010 (modely řešení krizí, významní afričtí mediátoři a vliv OSN během mediace)
2755 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Menšinová politika Čínské lidové republiky: Komparace ujgurské menšiny a Tibetu
2756 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech (Srovnání případu Turecka a Egypta)
2757 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
2758 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Menšiny v muslimských společnostech. Srovnání případu Turecka a Egypta
2759 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Mexiko - problematika migrace a její proměny
2760 2011 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Mexiko: Failed state na hranici USA?
2761 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Mezinárodněpolitické a geopolitické postavení Kapverd
2762 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Mezinárodní integrace v Latinské Americe, komparace starého a nového regionalismu
2763 2009 KP PhDr. Milena Vonková, Ph.D.
Mezinárodní vztahy během 2. světové války a jejich vliv na situaci v protektorátu
2764 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Mezivládní vyjednávání v Evropské unii
2765 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Mise EU a OSN ve frankofonních zemích Afriky
2766 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Mise OSN v DRC
2767 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Monopol státu na život a smrt
2768 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Motivace, důvody a okolnosti: Analýza participace vybraných zemí subsaharské Afriky na mezinárodních mírových operacích
2769 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Možnosti a limity strategického partnerství EU - Brazílie
2770 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Možnosti aplikace liberální demokracie a její specifické faktory v současném Senegalu
2771 2009 KP doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
Možnosti demokracie v Zimbabwe
2772 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Možnosti úpravy volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2773 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Multikulturalistický fenomén v kontextu demokracie
2774 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Muslimové v Ghaně: Příslušnost, vztahy a reprezentace. Případová studie: Vztah muslimů a místního obyvatelstva v Akkře
2775 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Náboženská motivace jihoafrického apartheidu a náboženské a církevní souvislosti jeho odstranění
2776 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Nacionalismus ve společenském a politickém diskurzu ve frankofonní Africe
2777 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Neopopulismus v Latinské Americe – případ Fujimoriho režimu
2778 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Neúspěšné procesy dekolonizace a přechody k demokracii v Angole a Rwandě
2779 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Nezdařená demokratizace Etiopie – příčiny a souvislosti
2780 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Nový závod o Afriku – komparace přístupů k rozšiřování dependence
2781 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Občanská válka a genocida ve Rwandě
2782 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Občanská válka v Alžírsku
2783 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Občanská válka v Angole
2784 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Občanská válka v Súdánu - příčiny, průběh, predikce vývoje
2785 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Omezování kontrolních orgánů ve Venezuele, Bolívii, Ekvádoru a Nikaragui
2786 2009 KP PhDr. Kamil Švec
Paradiplomacie v České republice: případ Královéhradeckého kraje a Hradce Králové
2787 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Participace žen na politickém životě islámského a arabského světa
2788 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Partido Justicialista: případ provincie Chaco
2789 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Pekingský konsensus – čínský rozvojový přístup v Africe
2790 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
2791 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Perspektivy a úskalí konsolidace demokracie v Nigérii
2792 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Peru – vliv politické situace na rozvoj turismu (diachronní komparace 1992–2000; 2001–2009)
2793 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Pinochetův režim v Chile z pohledu teorie autoritářského režimu Juana J. Linze
2794 2012 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Politická modernita v Egyptě od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
2795 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Politická role tradičních náčelníků v současné Jižní Africe
2796 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politická transformace Angoly s důrazem na ekonomickou obnovu a vliv čínských investic
2797 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Politické dopady konfliktu o území Džammú a Kašmír na vývoj Indie
2798 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Politické násilí a jeho ovlivnění přírodním bohatstvím v DR Kongo
2799 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Politické stranictví Kapverdských ostrovů
2800 2013 KP PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické strany a pojetí zahraniční politiky v Č-SR za 2. republiky
2801 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Politické strany a stranický systém Somalilandu
2802 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Politické strany, volby a voliči v Týništi nad Orlicí
2803 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Politické zastoupení žen v zemích Latinské Ameriky
2804 2011 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Politický marketing se zaměřením na mladé voliče
2805 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Politický systém současné Egyptské arabské republiky a otázka fundamentalismu
2806 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický systém Tuniska a Alžírska. Od získání nezávislosti k Arabskému jaru 2011
2807 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libanonu. Od skončení první světové války po "Cedrovou revoluci"
2808 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Libye.
Od italské okupace po pád džamáhiríje.
2809 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Politický vývoj Turecké republiky. Od rozpadu chalífátu po vstup do Evropské unie?
2810 2009 KP Karel Vít
Politika EU v oblasti boje proti změnám klimatu
2811 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Politika Huga Cháveze a venezuelsko-americké vztahy za jeho vlády
2812 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Politika USA vůči Kolumbii
2813 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Politizace a sekuritizace fenoménu globálního oteplování - pozice Afriky v mezinárodním diskursu
2814 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání EU a Číny v cestě za enviromentalismem
2815 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Porovnání kolektivizace v ČSR a v Sovětském svazu
2816 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání konceptu suverenity Thomase Hobbese a Immanuela Kanta
2817 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Porovnání počtu hladovějících lidí ve světě v období 1990–2013 – srovnávací analýza
2818 2010 KP podpl. Ing. Miroslav Krčmář
Porovnání předvolební a povolební situace v Etiopii a místo a úloha mezinárodních volebních pozorovatelských subjektů
2819 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Porovnání příčin úspěchu levice v Jižní Americe na přelomu tisíciletí
2820 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Portugalsko-angolské vztahy v letech 1974–1996
2821 2010 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Postapartheidní vývoj v Jihoafrické republice z hlediska postkonfliktní rekonstrukce
2822 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Postavení a pravomoci prezidenta republiky v ústavním systému České republiky
2823 2009 KP Karel Vít
Postavení národních parlamentů v rozhodovacích procesech v rámci EU
2824 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky a jeho pravomoci
2825 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Postoje členů KSČM k nacionalistické politice strany
2826 2009 KP Karel Vít
Potenciál společného prosazování zájmů ČR a středoevropských zemí v EU
2827 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Práce v domácnosti v ČR: migrantky jako levná pracovní síla
2828 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Pravicová politika parlamentních stran Chile, Uruguaje a Argentiny v komparativní perspektivě
2829 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Preferenční hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2010
2830 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematické aspekty české rozvojové spolupráce v oblasti subsaharské Afriky
2831 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematické zařazení fašismu a nacismu v pravolevém spektru
2832 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika boje proti AIDS v subsaharské Africe: strategie vybraných států
2833 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
2834 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Problematika genderu a rozvoje na příkladu Keni
2835 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Problematika humanitární intervence v postbipolárním světě
2836 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika humanitárních intervencí se zaměřením na Subsaharskou Afriku
2837 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Problematika lidských práv v Číně
2838 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika migrace v prezidentských předvolebních kampaních v Mexiku a Spojených státech amerických
2839 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika migrace ve vybraných státech afrického subregionu centrální Afrika
2840 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Problematika obchodu s lidmi na africkém kontinentě
2841 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Problematika politického stranictví v Zimbabwe a Namibii
2842 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika povstaleckých skupin: Lords Resistance Army v Ugandě
2843 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Problematika slabých a selhávajících států - případová studie Somálska
2844 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematika vyrovnání se s minulostí a její vliv na konsolidaci demokracie v Argentině, Chile a Uruguaji
2845 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Problematika znovuzvolení v Latinské Americe - komparace problematiky znovuzvolení v ústavních systémech Argentiny, Chile a Uruguaye
2846 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Problémy "nové" postapartheidní jižní Afriky
2847 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Problémy voleb do obecních zastupitelstev ČR
2848 2009 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Proces devoluce ve Velké Británii a jeho dopad na institucionální rámec Severního Irska
2849 2009 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Proces devoluce ve Velké Británii a jeho dopad na institucionální rámec Skotska
2850 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proces formování alternativní justice v státem nechráněných zonách Peru
2851 2010 KP PhDr. Kamil Švec
Proces rozpuštění politických stran v České republice
2852 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Proč jsou africké státy slabé? Případ západní Afriky
2853 2010 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Projevy totalitarismu v Československu v letech 1948–1953
2854 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Proměny brazilské zahraniční politiky v letech 1995-2010
2855 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Proměny outsiderismu v Latinské Americe od 80. let 20. století do současnosti
2856 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Proměny politického myšlení na pozadí dějin egyptského národa.
Od dvacátých let 19. století po dozvuky revoluce 2011
2857 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Proměny vztahů mezi USA a středoamerickými zeměmi
2858 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Prostorová soutěž politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2006. Analýza volební podpory ČSSD
2859 2013 KP Mgr. Aneta Křičková
Protidrogová politika: Komparace Mexika a Kolumbie
2860 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Přednostní hlasování ve volbebním systému České republiky
2861 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Přechod k demokracii a konsolidace demokracie v Chile
2862 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Přechod k demokracii v Angole
2863 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Přechod k demokracii v Chile
2864 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Přechod k demokracii v Jihoafrické republice
2865 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Přechod k demokracii v Mali
2866 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Přechod k demokracii v Mosambiku
2867 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii v Senegalu
2868 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechod k demokracii ve Španělsku
2869 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii – Malawi a Zambie
2870 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přechody k demokracii (Malawi a Zambie)
2871 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Překážky budování států v subsaharské Africe
2872 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
2873 2014 KP Mgr. Ondřej Plachý
Příčina reformy komunistických stran v Československu, Polsku a Maďarsku
2874 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny (ne)úspěchu integračního procesu v Africe
2875 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe
2876 2012 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny konfliktů na východě Demokratické republiky Kongo
2877 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Guineii
2878 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Kamerunu
2879 2010 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Příčiny rozdílného vývoje Kapverdské republiky a Guineje-Bissau po společném odboji
2880 2011 KP PhDr. Kamil Švec
Přímá volba starostů v České republice
2881 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přímé zahraniční investice v nedemokratických zemích subsaharské Afriky
2882 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Rasa jako determinant politické kultury v současné Jihoafrické republice
2883 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Reakce na německý kolonialismus v politice a ekonomice současných afrických států: případová studie – Namibie
2884 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Referendum na lokální úrovni v České republice
2885 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Regionální integrační procesy v Africe se zaměřením na jižní Afriku
2886 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Regionální mocenské soupeření Brazílie a Venezuely a jeho vliv na latinskoamerickou integraci
2887 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Režim v republice Pobřeží slonoviny ve světle prezidentských voleb 2010
2888 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Role armády v procesu tranzice v Argentině, Brazílii, Chile a Peru
2889 2011 KP Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Role Fair trade v kontextu rozvojové pomoci a mezinárodního obchodu se zaměřením na vybrané africké země
2890 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Role feminismu a úloha žen ve vybraných latinskoamerických guerillových hnutích
2891 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Role mezinárodních nevládních organizací v Kimberley procesu
2892 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Role mezinárodních organizací v post-konfliktní rekonstrukci v Guatemale
2893 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Role Senátu v politickém systému Irské republiky
2894 2010 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Rostoucí role Číny v Latinské Americe - příležitosti a výzvy
2895 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad státních struktur: Demokratická republika Kongo
2896 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad Súdánu z pohledu teorie konfliktů
2897 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Rozvojová politika EU v Africe
2898 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Rusko-čínské vztahy po pádu SSSR (z hlediska ruských národních zájmů za vlády jednotlivých prezidentů)
2899 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Senát Parlamentu České republiky. Očekávání tvůrců ústavy a realita
2900 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Senát Parlamentu ČR. Koncepce, vznik a role v politickém systému
2901 2011 KP Mgr. Eva Mašátová
Snahy o politickou participaci Romů na životě české společnosti po roce 1989
2902 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Snižující se závislost Evropské unie na Ruské federaci v sektoru zemního plynu a pozice Norska
2903 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Sociální kapitál v Latinské Americe – případ Argentiny a jejích provincií
2904 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Současné postavení Tuaregů v africkém Sahelu
2905 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Společenská a politická identita Afrikánců v současné Jihoafrické republice
2906 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Srovnání českého a slovinského předsednictví Rady EU
2907 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Srovnání českého a slovinského předsednictví Rady EU
2908 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Srovnání energetické bezpečnosti České a Slovenské republiky
2909 2009 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Srovnání politických systémů České republiky a Slovenské republiky na základě teorie konsensuálního a westminsterského modelu demokracie
2910 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Srovnání prezidentských voleb v Kamerunu a Senegalu: souboj odstupujících prezidentů vs. nových kandidátů
2911 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Statistická analýza hlasování s aplikací na vybrané parlamenty Latinské Ameriky
2912 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Stranická identifikace v Latinské Americe
2913 2011 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém s dominantní politickou stranou v Africe (případová studie Botswana)
2914 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Stranický systém v Tanzanii a Namibii (postavení opozice)
2915 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
2916 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Střet civilizací v Africe
2917 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Střet islámské a západní kultury v evropském prostoru
2918 2011 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Subsaharaská Afrika – šachovnice 21. století
2919 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
2920 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Tendence soudobé středoamerické politiky na příkladu Nikaraguy a Guatemaly
2921 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Teorie budování států v západoafrické perspektivě
2922 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie prokletí přírodních zdrojů na příkladu Sierry Leone a Botswany
2923 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie štěpných linií a její aplikace na výzkum stranických systémů vybraných zemí laplatské nížiny
2924 2011 KP Mgr. Jana Kostrounová
Teroristické organizace na Blízkém východě, problematika bezpečnosti a obrana proti terorismu
2925 2010 KP Mgr. Jana Kostrounová
Teroristické organizace na Blízkém východě, problematika bezpečnosti a obrana proti terorismu
2926 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Thomas Hobbes o sebevědomí
2927 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Totalitní režim v KLDR
2928 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Tradiční vládce ve státě Kano, severní Nigérie. Emír – tradice vs. současnost
2929 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Transformace guerill v relevantní politické subjekty
v Nikaragui a Uruguayi
2930 2010 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Transformace Labour party v letech 1994 až 2007
2931 2011 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Transformace středoevropských komunistických stran – polský a československý příklad
2932 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Tranzice demokracie v Angole
2933 2010 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Tranzice v Senegalu
2934 2012 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Třetí cesta ve Spojeném království – Labour Party za Tonyho Blaira
2935 2009 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Typologizace stranického systému Mosambiku od zavedení politického pluralismu do současnosti
2936 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Účinnost rozvojové pomoci v zemích s oslabenou vládou
2937 2009 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Úloha NATO v postbipolárním světě
2938 2011 KP Mgr. Jan Prouza
Úloha ženy a její politická participace v Nigérii
2939 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Upadá demokracie v Indii? Vývoj systému vládnutí v Indii z pohledu teorie konsociační demokracie.
2940 2009 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Ústavní postavení prezidenta ČR. Teorie a praxe
2941 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Venezuela: Prostorová analýza parlamentních voleb 2010
2942 2010 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Vliv (ultra)ortodoxních židovských skupin na tvorbu izraelské vnitřní i vnější politiky vůči muslimským zemím a arabskému obyvatelstvu Státu Izrael po r. 1948
2943 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vliv afrického socialismu na podobu režimů po konci studené války
2944 2010 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv Conditional Cash Transfers (CCT) na volební výsledky v brazilských prezidentských volbách
2945 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vliv ekonomického rozvoje na demokracii v Latinské Americe
2946 2010 KP Mgr. Jan Prouza
Vliv etnicity na stranický systém Ghany
2947 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Vliv etnického složení populace na politické preference obyvatel Keni
2948 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na lidská práva Kurdů v Turecku
2949 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na postoj Turecka k lidským právům
2950 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vliv EZLN na institucionalizovanou politiku
2951 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Vliv globalizace na práci žen v rozvojových oblastech
2952 2012 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv indiánského obyvatelstva na bolívijskou politiku
2953 2012 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv institucionálního uspořádání na stranické systémy v Latinské Americe

2954 2012 KP PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Vliv islámu a islámských skupin v oblasti Rohu Afriky na současnou etiopskou domácí a zahraniční politiku
2955 2010 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv koloniálních systémů na postkoloniální africkou politickou realitu (na příkladu anglofonních a frankofonních států)
2956 2012 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv nerostného bohatství na úroveň demokracie v Latinské Americe
2957 2009 KP Doc. PhDr. Václav Veber
Vliv operací německých tajných služeb na mezinárodní vztahy během 2. světové války
2958 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv Óscara Ariase na ukončení občanských válek v Latinské Americe
2959 2009 KP Mgr. Jan Prouza
Vliv parlamentarismu a prezidencialismu na kvalitu demokracie na příkladu vybraných afrických států
2960 2013 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Vliv politického marketingu na ovlivňování předvolebních preferencí potenciálních voličů v ČR na příkladu voleb do Evropského parlamentu, komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014 se zaměřením na Královéhradecký kraj
2961 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vliv populismu na stranický systém v Ekvádoru
2962 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv preferenčního hlasování na stranickou disciplínu v ČR
2963 2010 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vliv recentních portugalsko-brazilských vztahů na globální politiku
2964 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vliv reformy ekonomického systému Číny na její politické vztahy s USA
2965 2011 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv ropného bohatství Venezuely na zahraniční politiku Huga Cháveze
2966 2009 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Vliv Ruska na energetickou bezpečnost Evropy
2967 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vliv stranického systému na preferenční hlasování
2968 2011 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vliv surovin na podobu režimů v Latinské Americe
2969 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv USA na guerillový boj v Nikaragui v letech 1979-1990
2970 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vliv ústavního postavení prezidentů Latinské Ameriky na úroveň demokracie
2971 2009 KP Karel Vít
Vliv války v Iráku na politickou dimenzi vztahů EU-USA
2972 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv vlastnictví půdy na vztahy náboženských a sociálních skupin v Izraeli
2973 2014 KP Mgr. Petra Poskočilová
Vliv volebního systému na stranický systém v Československu 1918–1938
2974 2010 KP PhDr. Kamil Švec
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 z hlediska teorie koalic
2975 2009 KP PhDr. Kamil Švec
Volební geografie Ústí nad Labem
2976 2010 KP MUDr. Radim Tobolka, M.A.
Volební chování v Zambii
2977 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Volební kampaně v ČR. Hodnocení vybraných kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny
2978 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Královéhradecký kraj
2979 2012 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Voliči a strany v krajských volbách 2012. Liberecký kraj
2980 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vytváření kontrolních státních institucí v zemích střední Ameriky po poslední vlně demokratizace
2981 2011 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Vývoj chilsko-bolivijských vztahů se zaměřením na období od zvolení Eva Moralese
2982 2011 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Vývoj komunistických stran v zemích Visegrádské skupiny
2983 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vývoj politické situace v Bolívii za vlády Eva Moralese
2984 2009 KP doc. PhDr. Jan Klíma
Vývoj politického systému v Burkina Faso v období nezávislosti
2985 2010 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Výzkum vlivu ekonomické vyspělosti na výskyt politické nestability v zemích Latinské Ameriky v letech 1990–2010
2986 2012 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Význam a funkce sexuálního násilí během války: Případová studie Demokratické republiky Kongo
2987 2012 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vznik a vývoj české afrikanistiky
2988 2010 KP Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.
Vztah islámu a politiky v současném Turecku
2989 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Vztah mezi náboženstvím a politikou v Izraeli
2990 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Vztah mezi náboženstvím a politikou v Izraeli
2991 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vztah Ruska a Číny od 50. let
2992 2009 KP PhDr. Petr Skalník, CSc.
Vztahy mezi judaismem a politikou v Izraeli
2993 2012 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Vztahy mezi Střední Amerikou a Evropskou unií
2994 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace: od westernizačního k etatistickému přístupu
2995 2009 KP Karel Vít
Zahraniční mise Evropské unie – západní Balkán
2996 2012 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Zahraniční politika Severní Koreje z pohledu teorie realismu
2997 2010 KP MUDr. Radim Tobolka, M.A.
Zdravotnické reformy v zemích Latinské Ameriky (Chile, Argentina, Kolumbie)
2998 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Zkoumání příčin snižující se volební účasti ve volbách do Evropského parlamentu v letech 1994–2009 metodou kvalitativní komparativní analýzy
2999 2009 KP Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.
Změny ve strategii rozšiřování Evropské unie
3000 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Ženská obřízka ve vybraných zemích Afriky
3001 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
„Časy zlé uplynou, mír se nám navrátí“ – 1. světová válka ve vybraných zápiscích a korespondenci jejích účastníků
3002 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
„O samotě trávím nyní dnů smutných" Edice vzájemné korespondence Josefa Mnohoslava Roštlapila a Karla Jaromíra Erbena z let 1842–1870
3003 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
„Proti knize knihu, proti listu list!“Literární, publikační a vydavatelská činnost Jana Edvarda Brynycha, 19. královéhradeckého biskupa
3004 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Akciový pivovar a sladovna Poděbrady
3005 2010 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Amatérská divadelní scéna v Liberci po druhé světové válce
3006 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Analýza a vývoj informačního systému pro SOA Zámrsk
3007 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností knihovního systému pro deponátní knihovnu Ústavu sociálního lékařství
3008 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza možností realizace hardwarového a softwarového auditu na pracovišti SOA Zámrsk
3009 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Analýza rozvoje projektu Národního digitálního archivu
3010 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Analýza spisové a archivní služby Městského úřadu Nové Město nad Metují
3011 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Analýza spisové a archivní služby Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové
3012 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Aplikace dostupných RAID polí
3013 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Aplikace statistických nástrojů pro analýzu dat z úmrtních matrik
3014 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Archiv Českého rozhlasu – vývoj evidenčních systémů a digitalizace fondů
3015 2009 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Archivace a restaurování fotografických materiálů
3016 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Archivní fond Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA
3017 2010 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Archivní fond zpravodajské správy generálního štábu MNO
3018 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Bible a misály ze sbírky starých tisků Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou
3019 2009 KPVHA doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Biskupský seminář v Hradci králové a jeho obnova počátkem 19. století
3020 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Biskupský seminář v Hradci Králové, provoz, výuka a život v něm od jeho založení do konce 19. století
3021 2012 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
3022 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Bohumil Říčař a železničářský odboj na Královéhradecku
3023 2009 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
C. K. sbor měšťanských ostrostřelců královského města Kouřim, jeho proměna a podíl na formování kulturně společenského prostředí malého města od počátku 19. století do roku 1949
3024 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782)
3025 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Časopis Časové úvahy v letech 1896–1918 – témata a osobnosti
3026 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
České a slovenské internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky a heraldiky
3027 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
České internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky, heraldiky
3028 2010 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Česko-moravská beseda Paříž (1873–1890)
3029 2009 KPVHA PhDr. Emilie Benešová
Československá armádní filmová tvorba v letech 1951-1960 a její zastoupení ve sbírkách VHÚ
3030 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Český Dub v osudovém roce 1938
3031 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy
3032 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dějiny České numismatické společnosti, pobočky v Hradci Králové od r. 1956 - dosud
3033 2012 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti Boršice na Uherskohradišťsku
3034 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti v Machově v letech 1850-1950
3035 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Dějiny městského národního výboru Hradec Králové 1968-1971
3036 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Dějiny obce Česká Metuje a historie rodiny Hlaváčkových v letech 1845–1945
3037 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Dějiny obce Dolní a Horní Adršpach v letech 1828-1945
3038 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dějiny obce Plačice 1918-1972
3039 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Dějiny papírny ve Štětí (od založení do současnosti)
3040 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Dějiny podnikání rodiny Janderů v Ústí nad Orlicí od druhé poloviny 19. století do znárodnění
3041 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Dějiny podnikání východočeských energetických závodů na Královehradecku
3042 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny Tovaryšstva Ježíšova v Golčově Jeníkově v letech 1652-1773
3043 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Dějiny, vývoj a srovnávání některých družstevních záložen ve městě Hradec Králové v letech 1926–1938
3044 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitalizace a OCR převod vybraných textů od autorů Karla Josepha Bienera von Bienenbergera, Jana Balcara z Bystrého a knihy Hradec Králové za užití open source softwaru PDF X-Change Viewer
3045 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic z Biskupského archivu Hradec Králové
3046 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Jana Leopolda z Haye z Biskupského archivu Hradec Králové
3047 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu biskupa Václava Františka Karla Košína z Biskupského archivu Hradec Králové
3048 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Digitalizace a prezentace archivního materiálu z Biskupského archivu Hradec Králové: biskupové v letech 1659-1698
3049 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a prezentace sbírky bankovek Městského muzea v Lanškrouně
3050 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitalizace a prezentace urbáře panství Smiřice z roku 1655 vč. archivních pomůcek
3051 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a rozbor filatelistické námětové sbírky umění Československa z let 1966-1992
3052 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace a rozšíření fotografické přílohy obecní kroniky
3053 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace a správa dokumentů na Univerzitě Pardubice z pohledu novely zákona o archivnictví a spisové službě
3054 2009 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitalizace archivních fondů
3055 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace postily M. P. Zámrského
3056 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Digitalizace technické dokumentace ve strojírenství
3057 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog kulturních památek katastrálního území Karlín v Praze
3058 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog staveb katastrálního území Malá Strana v Praze (č.p. 1 - 100) - historický vývoj a současný stav
3059 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Digitální revoluce? A co dál?
3060 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitální zpracování výsledků voleb
3061 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů v rezortu Ministerstva obrany
3062 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Dokumentace vybraných zvonů a souvisejících staveb ve farnosti Morávka pomocí moderních počítačových technologií
3063 2010 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Dopad válek z let 1740–1763 na Hradecku
3064 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Dr. Kittel, jeho životopis od jeho narození po jeho smrt
3065 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Důstojník René Černý (1914–1950). Výuková prezentace pro střední školy
3066 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor Knihy trhové/ Knihy gruntové bílé města Pardubice 1561-1638
3067 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor opočenského Protokolu rychtářského práva z let 1613-1785
3068 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Edice rukopisné modlitební knihy
Rukopisná modlitební kniha z 18. století uložená v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
3069 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Edice testamentů pánů z Říčan ze 17. století uložených v Národním archivu
3070 2009 KPVHA Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.
Ediční zpracování části královéhradecké trhové knihy „Liber Emptionum 1532-1583"
3071 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
E-government na obecních úřadech obcí, obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadech v okrese Ústí nad Orlicí
3072 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Elektronická prezentace historických budov města Vrchlabí
3073 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Elektronické pomůcky pro genealogii na internetu
3074 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Emancipační hnutí hořických žen druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
3075 2010 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Epigrafické památky při kostelích v okrese Benešov do roku 1914
3076 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
3077 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
3078 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Fotografie a holografie jako zobrazovací metody v archivnictví
3079 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
František Sochor (2.4.1910 - 29.1.1981) - život a jeho dílo
3080 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Formánků
3081 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Jandů
3082 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Khajlových a Mikšovských
3083 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodiny Kurkových
3084 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodu Thun
3085 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Genealogie rodu Zbořilů a Raisů
3086 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Genealogie za využití informačních technologií
3087 2010 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Graduál chval božských. Kodikologický rozbor
3088 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Heinrich Eduard Herz: příběh židovského cukrovarníka
3089 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Historické pohlednice a fotografie mikroregionu podchlumí
3090 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historické události města Rožďalovice v datech a obrazech
3091 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj archivu v Nové Pace a jeho následná prezentace na webových stránkách
3092 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj hasičského sboru Předměřice nad Labem a jeho následná prezentace na webových stránkách
3093 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Historie a katalog soukromého archivu rodiny Kinských v Chlumci nad Cidlinou
3094 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie a současnost informačních technologií u složek IZS
3095 2012 KPVHA doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Historie a současnost spisové a archivní služby Správy a údržby silnic KHK
3096 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie hasičství v obci Lezník
3097 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie Lázní Běloves – webová prezentace historických událostí v datech a obrazech
3098 2009 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Historie obce Rožďalovice v letech 1938-1945
3099 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historie obce Světnov
3100 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Historie obcí Rokytník a Zbečník 1850–1938
3101 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie pěveckého spolku Jasoň od jeho založení r. 1859 až do roku 1969
3102 2011 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie poutního kostela Navštívení Panny Marie na Vršíčku u Rokycan
3103 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie rakovnického pivovaru v období 17. – 1. pol. 20. století
3104 2012 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie sportovního klubu Janské Lázně v letech 1969-2009 se zaměřením na fotbal
3105 2011 KPVHA PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Historie textilní továrny Vitka v Brněnci a její audiovizuální proměny v čase
3106 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie tramvajové dopravy na Jablonecku v letech 1900–1969(se zvláštním zřetelem na meziměstskou trať Liberec – Jablonec)
3107 2009 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Historie uherskobrodského dominikánského konventu (1918–1933)
3108 2010 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Historie Voženílkových mlýnů v Předměřicích nad Labem od doby založení po součastnost
3109 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná
3110 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historie vzniku obce Vítězná a popis historie vzniku Mariánského poutního místa
3111 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie základní školy SNP
3112 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Holický novoševcovský cech ve světle dochovaných pramenů z let 1664–1868
3113 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Hospitální nadace hraběte F. A. Šporka v Kuksu
3114 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Hospodaření v Hradci Králové kolem roku 1600 v pramenech SOkA Hradec Králové
3115 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Hospodářská situace náboženské obce ČCS ve Dvoře Králové nad Labem v období první republiky a její vývoj
3116 2009 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Hospodářský, politický, společenský život v Roudnici nad Labem 1918–1939
3117 2011 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Hudební spolek Dalibor a jeho přínos pro kulturní život v Hořicích v Podkrkonoší
3118 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Chomutovská kronika Johanna Josepha Urtiky z poloviny 18. století: sonda do jejího obsahu
3119 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Chrám sv. Mikuláše ve webové prezentaci
3120 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Intelektuální život, studium a výuka v královéhradeckém biskupském semináři od jeho založení do konce 19. století
3121 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Interaktivní internetová prezentace pramenů Mariánských Lázní v různých historických obdobích
3122 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Interaktivní prezentace města Ústí nad Labem v čase
3123 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová databáze českých, moravských a slezských rodových erbů z období 15.-17. století
3124 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová prezentace zaniklých povolání středověku
3125 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Internetové zdroje v heraldice ve Velké Británii
3126 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Inventář Místního národního výboru České Libchavy
3127 2011 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Jaroslav Lisý a Rudolf Vyčítal, legionáři a odbojáři
3128 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Jednota bratrská v letech 1935-1948
3129 2009 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Jezuité ve východních Čechách, zejména v Hradci Králové v letech 1900–1950
3130 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
K osobnosti komeniologa Rudolfa Jordána Vonky
(Výběrová edice jeho osobní korespondence s využitím webové prezentace)
3131 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kampanologický průzkum horských oblastí děkanátu Frýdek pomocí moderních technologií
3132 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Kapitula sv. Mořice v Kroměříži (1587)-1978, inventář
3133 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Každodenní život v konviktu Borromaeum v letech 1860-1938
3134 2011 KPVHA doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Klášter celestinek v Choustníkově Hradišti (1705-1739)
3135 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie – Prezentace historických událostí 20. století poutního místa Hory Matky Boží
3136 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Klášter premonstrátů v Nové Říši a jeho význam pro region v období 1918-1938
3137 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha památní červená města Votice z let 1513-1631 (Diplomatický rozbor pramene a edice z let 1552-1600)
3138 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha přísah královského města Loun z let 1580–1610 (Diplomatický rozbor a edice pramene)
3139 2009 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha Půjček (1555) 1564 - 1626 Nového Města na Moravě (Diplomatický rozbor pramene)
3140 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha smluv a přátelských porovnání z let 1576–1615 věnného města Dvora Králové (Diplomatický rozbor a edice pramene)
3141 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha stavebních smluv města Telče z let 1568–1641 (Diplomatický rozbor a edice pramene)
3142 2009 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha svatebních smluv (1562–1622) (Diplomatický rozbor)
3143 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kniha svatebních smluv města Telče z let 1568-1641
(diplomatický rozbor a výběrová edice pramene).
3144 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy svatebních smluv východočeských královských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
3145 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy testamentů východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
3146 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy trhův dvorův sedlských k obci města Sušice přináležejících 1584-1635 (Diplomatický rozbor a edice zápisů z let 1584-1600)
3147 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Komentovaná bibliografie časopisu Genealogické a heraldické listy v letech 1969-1981
3148 2009 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Komparace hospodářského, politického a společenského života obcí Bukovice, Hlavňova, Pěkova v letech 1918-1939
3149 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východočeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby předbělohorské 1575 (77)-1620
3150 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1589 ve světle dochovaných register
3151 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1596 adresovaná šlechtě
3152 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
3153 2009 KPVHA PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Královéhradecká regionální histografie v letech 1859–1918
3154 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecké masné krámy v letech 1560-1620 ve světle dochovaných pramenů
3155 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Královéhradecký biskup Josef Doubrava a jeho umělecko-historické zájmy a aktivity v letech 1903-1919
3156 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Krkonoše, regionální průvodce z 19. a první poloviny 20. století jako historický pramen. Obraz krajiny a elektronický katalog
3157 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Krkonošská výstava 1949 v Trutnově
3158 2010 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Křivoklátské panství knížat z Fürstenbergu za první republiky
3159 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Kulturní a osvětová činnost učitelstva na Podblanicku v 1. polovině 20. století
3160 2009 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Kulturní a společenský život obce Veliš v 19. století
3161 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Kulturní mecenáš hrabě Václav z Morzinu
3162 2009 KPVHA PhDr. Růžena Hlušičková, CSc.
Květnové povstání 1945 v Miletíně
3163 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Kyšperské cechy v letech 1680–1859
3164 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Lázně Velichovky od založení do roku 1945
3165 2010 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Lev Thun-Hohenstein jako politik a konzervativní šlechtic
3166 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Liber donationum nuptialium novus viridis města Chrudimě z let 1589 – 1836 ( Diplomatický rozbor a výběrová edice pramene z období 1589 - 1595 )
3167 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Lnářské firmy na Trutnovsku v letech 1850–1945 se zaměřením na průzkum a identifikaci jejich výrobků
3168 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Manuál programu k evidenci vojenských předpisů v knihovně Vojenského správního archivu Olomouc
3169 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Memento 1877–1956 – sonda do běžného života občana a vojáka C&K monarchie – pamětí Václava Doležala
3170 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Město Čáslav a jeho vojenská posádka od konce 19. století do počátku vzniku ČSR
3171 2009 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Město Verneřice (Wernstadt) a jeho politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj v letech 1918 až 1938
3172 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově - historický vývoj a současný stav
3173 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově – historický vývoj a současný stav
3174 2011 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Miletínské dějepisectví v období 18. a 19. století
3175 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Modelace pevnosti Josefov pro prezenční a muzejní účely
3176 2012 KPVHA Mgr. Jan Košek
Možnosti dokumentace v amatérských podmínkách
3177 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti efektivního střednědobého a dlouhodobého ukládání dat ve středně velké organizaci
3178 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti ochrany souborů PDF ve státní správě
3179 2011 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
MUDr. Bedřich Drož, lékař, historik a veřejný činitel
3180 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Muzeum na Chlumu 1866 – rekonstrukce do moderní podoby
3181 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Nechanice mezi léty 1820-1918
3182 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Náboženský a kulturní život farnosti Pouchov v letech 1787–1918
3183 2009 KPVHA Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.
Nápisy na drobných sakrálních památkách mikroregionu Zábřežsko
3184 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Násilné trestné činy na Novobydžovsku v první polovině 19. století: Kriminální soud Nový Bydžov 1800 - 1850
3185 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
3186 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh digitalizace a zpřístupnění farní knihovny
3187 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Návrh metodiky digitalizace vybraných dokumentů Ústavu sociálního lékařství, Univerzity Karlovy v Praze, Lékařské fakulty v Hradci Králové
3188 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Nejstarší dochovaný urbář polensko-přibyslavského panství
3189 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Nejstarší urbáře panství Opočno (1581-1655)
3190 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nekatolické obyvatelstvo na litoměřickém panství v druhé polovině 18. století
3191 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Numismatická sbírka městského muzea a galerie v Hlinsku
3192 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Nymburská brownfields a jejich vývoj v historických pramenech
3193 2010 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Obec Lejšovka a její škola v letech 1688 až 1914
3194 2011 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Obec Rosice nad Labem v letech 1939–1945. Případová studie s využitím pramenů regionálních dějin
3195 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Odkaz Jana Bedřicha Nováka v českém archivnictví
3196 2009 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Odraz barokní krajiny panství Uhříněves vévodkyně Savojské v letech 1712–1772 v historiografických pramenech
3197 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Open source knihovní systémy
3198 2009 KPVHA Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.
Paleografický rozbor gruntovní knihy trhové města Pardubic 1747–1791
3199 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pamětní kniha města Přibyslavi z let 1441–1600 (Diplomatický rozbor a edice pramene)
3200 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pamětní kniha města Sušice z let 1550–1628 (její diplomatický rozbor a edice zápisů z let 1550–1600)
3201 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Panství na statku na Uhliřskojanovicku v letech 1654-1850
3202 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1892
3203 2010 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Pečeti tepelských opatů v období od ukončení husitských válek do konce války třicetileté
3204 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Pivovar v Rychnově nad Kněžnou
3205 2010 KPVHA prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
Počítačové řízení vlhkosti vzduchu při ochraně muzejních sbírek

3206 2011 KPVHA Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Podmínky života v zajateckých táborech za 1. světové války a jejich vliv na vstup do československých legií
3207 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický a správní vývoj okresu Litoměřice v letech 1960–1990
3208 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Ústí nad Labem v letech 1945-1948
3209 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický okres Nový Bor 1949–1960
3210 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Pomístní jména v katastrálních územích města Proseč
3211 2009 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Porovnání on-line databází starých tisků a rukopisů v České republice z hlediska použitelnosti
3212 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Porovnání používaných spisových služeb z hlediska účelnosti v rámci rezortu Ministerstva zemědělství ve vztahu k nově vznikajícímu Státnímu pozemkovému úřadu
3213 2009 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Pořádání fondu Archiv obce Vysočany a Místní národní výbor Vysočany
3214 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Postavení a využití 3D tiskárny v pomocných vědách historických a příbuzných oborech
3215 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s digitálními daty ve vybraných archivech České republiky a zahraničí
3216 2010 KPVHA Ing. Hana Paulusová
Preventivní péče o archivní materiály se zaměřením na ukládání sbírek map a plánů
3217 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace a digitalizace archivního materiálu uloženého v depotech Archivu České národní banky v Praze
3218 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Prezentace historického vývoje nynější městské části Hradce Králové – Věkoše
3219 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Prezentace kulturního dědictví s využitím Google Fusion Tables na příkladu urbanistického rozvoje Hradce Králové
3220 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Principy digitalizace kulturního dědictví v památkové péči v České republice
3221 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace celuloidového filmu s přihlédnutím k metodice Národního filmového archivu
3222 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika digitalizace speciálních dvourozměrných předloh pro potřeby knihoven a muzeí
3223 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika grafických formátů v archivní praxi
3224 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika ověřování pravosti při dlouhodobém ukládání dat ve státní správě
3225 2012 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Problematika včelařství v publikační činnosti Aloise Thumy
3226 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Problematika zabezpečení digitálních dat na Městském úřadu Chrudim
3227 2011 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměna osídlení okresu Jeseník v letech 1945-1948
3228 2012 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Proměna velkých průmyslových areálů na Liberecku, jejich působení a dnešní využití
3229 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Proměny farní správy a jejích center na Neveklovsku v letech násilného vystěhování a rekonstrukce
3230 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
3231 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Převod dat z lokálních archivních databází používaných v západočeských archivech
3232 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí královéhradeckého obyvatelstva ve světle matričních záznamů z let 1883–1889 a 1903–1909
3233 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí obyvatel v Chlumci nad Cidlinou v letech 1774-1800
3234 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí v Rokytnici v Orlických horách ve světle matričních záznamů z let 1784-1812
3235 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí ve farnostech Rosice a Rohovládova Bělá ve světle matričních záznamů z let 1889-1899
3236 2012 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Příčiny úmrtí ve světle matričních záznamů v Havlíčkově Brodě 2. polovina 19. století
3237 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Příklady křesťanské ikonografie ve sbírce Vlastivědného musea pro Vysoké nad Jizerou a okolí
3238 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Připojení vzdálených poboček od malých firem až po střední organizace s celorepublikovou působností přes širokopásmový internet s technologií zabezpečených tunelů
3239 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Působení Pernštejnů ve městě Rychnov n. Kněžnou
3240 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Původem španělské tisky uložené v Arcibiskupské knihovně na zámku v Kroměříži
3241 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Rajhradští Benediktini v 30. až 50. letech 20. století
3242 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Realizace IT auditu pomocí modelovacích a analytických nástrojů
3243 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Reemigrace Volyňských Čechů do České republiky
3244 2010 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Románské kostely v Pojizeří
3245 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové – obsahový a ikonografický rozbor
3246 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (anglicky mluvící země)
3247 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
3248 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Rukověť elektronických zdrojů pro historiky a archiváře (německy mluvící země)
3249 2012 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Rychtářská registra města Bíliny 1545-1618.
Edice pramene a jeho digitalizace.
3250 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Řešení problematiky zálohování v SOKA Hradec Králové
3251 2010 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Samosprávný okres Úpice do roku 1918
3252 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově
(historie, inventarizace a digitalizace archiválií)
3253 2013 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Seznam památek v politickém okresu Příbramském a jejich proměny
3254 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Smírčí kříže a Boží muka v mikroregionu Policko
3255 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Snahy o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku (od poloviny 20. století do současnosti)
3256 2011 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Sociální, rodinné a demografické poměry obce Štolmíř v novověku
3257 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Softwarové licence ve státní správě
3258 2012 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Sonda do korespondence jednoho vikariátního úřadu královéhradeckého biskupství na přelomu 19. a 20. století (Ostřetín, Holice)
3259 2010 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Současný stav a výhledy zpracování a digitalizace archivních fondů Archivu České národní banky
3260 2011 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Novoměstském – část Dobrušsko
3261 2009 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Sovětská posádka ve Vysokém Mýtě 1968–1990
3262 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Spisová služba v AČR a počítačová bezpečnost přenosu dat
3263 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Spisová služba ve státní organizaci
3264 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Statistické zpracování příčin úmrtí v Kladně a Kroměříži podle matrik zemřelých z let 1883–1889
3265 2012 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Státní archivní komise v letech 1951-1954
3266 2013 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Státní koedukační učitelský ústav v Kladně 1904 - 1948
3267 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
3268 2010 KPVHA doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Stráž obrany státu v politickém okrese Žamberk
3269 2013 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Street art v současné městské krajině se zaměřením na dokumentaci a archivaci fotografií
3270 2011 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Systém pro správu požadavků a projektů v SOA Zámrsk
3271 2009 KPVHA doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Šlechtické znaky na stavebních památkách okresu Trutnov
3272 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie 3D tisku a jeho využití pro ochranu kulturního dědictví
3273 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Technologie a využití 3D skeneru pro ochranu kulturního dědictví
3274 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhová kniha Českého Dubu z let 1525–1554 (Diplomatický rozbor a edice pramene)
3275 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhové knihy východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
3276 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
3277 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
3278 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Ukládání digitálních dat ve státních oblastních archivech České republiky
3279 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Ústecký rodák Libor Alois Schlezinger (28.10 1802 - 24.2. 1893)
3280 2012 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Územní vývoj pražské čtvrti Smíchov v kontextu Velké Prahy - případová studie tří historických dominant Smíchova
3281 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Užití programů pro úpravu a optimalizaci PDF souborů v archivní praxi
3282 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na dvou vybraných lokalitách
3283 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na Městském úřadu Náchod
3284 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Válečná období Nového Města nad Metují v obrazech
3285 2009 KPVHA doc. PhDr. Jan Klíma
Válečné vzpomínky Mikuláše Končického
3286 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Válka v obrazech (Boje do 28. října 1866 v severních Čechách)
3287 2009 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Válka v obrazech. Prusko-rakouská válka 1866
3288 2012 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu
3289 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu a jejich zpřístupnění
3290 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Velkostatek Choustníkovo Hradiště na konci 18. století
3291 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Video prezentace vybraných historických památek města Zlína
3292 2011 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vilém Koleš (1869–1944) a jeho osvětová a společenská činnost v Třebechovicích pod Orebem
3293 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vilém Pelly starší - jeho život a působení na Policku
3294 2011 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vizuální a analytický 3D model Kutné Hory
3295 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Vizuální prezentace radních a rychtářských manuálů z let 1603–1788 uložených v SOkA Náchod
3296 2010 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
VKR v Československé armádě v letech 1945–1990, dokumentace její činnosti v archivních fondech a jejich využití pomocí digitalizace
3297 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vlastivědná a historická periodika s tématikou Krkonoš a Podkrkonoší do roku1939
3298 2010 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Volby v samosprávě na Jičínsku v letech 1868–1912
3299 2012 KPVHA PhDr. Sixtus Bolom Kotari
Vrchnostenská správa a její vztah vůči nekatolickému obyvatelstvu na vybraných panstvích východních Čech od vydání Tolerančního patentu do zániku patrimoniální správy (1781-1848)
3300 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Vytvoření počítačových 3D modelů historických budov
3301 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Využití CMS při výuce historických věd
3302 2012 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Využití open source technologií v archivnictví se zaměřením na digitalizaci
3303 2009 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Vývoj cechů v Lanškrouně od 16. století do jejich zrušení
3304 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vývoj politického okresu Turnov v letech 1918-1960
3305 2009 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Vývoj pozemkového katastru s důrazem na mapový operát (sonda do Královehradeckého kraje od pol. 19. stol.)
3306 2011 KPVHA PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Vývoj Sloupu v Čechách jakožto rekreační oblasti v prvních letech po 2. světové válce
3307 2010 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vývoj školské správy v politickém okrese Chrudim od roku 1686–1918
3308 2012 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Výzkum využití systému EKIS II ve státní správě
3309 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Význam starých map a plánů pro studium změn krajiny kolem loveckého zámečku Bon Repos
3310 2011 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vznik a rozvoj železniční dopravy na Rakovnicku v letech 1850-1945
3311 2009 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Vznik a výstavba Sečské přehrady
3312 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Vznik činnosti muzejního spolku v Polné 1895-1945
3313 2009 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Vznik Liberce ve světle historických pramenů, pověstí, populární a odborné literatury
3314 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová aplikace pro zpracování interaktivních elektronických formulářů v SOA Zámrsk
3315 2011 KPVHA Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Webová prezentace pro Muzeum hl. m. Prahy zaměřená na proměny kalendářů v 17.–18. století
3316 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Webová prezentace rukopisných motlitebních knih uložených v SOkA HK
3317 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Webová prezentace rukopisů se školskou tématikou (učebnice, přednášky, cvičebnice) uložených v SOkA HK
3318 2010 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Zlomové okamžiky Trutnova ve fotografiích a dokumentech od roku 1938
3319 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Zpracování CAD dat
3320 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Zpřístupnění písemné památky k dějinám města Hradce Králové pomocí webové aplikace: Josef Mirovít Král: Průvodce po biskupství královehradeckém, 3 díly, Hradec Králové 1825/27
3321 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Zvonaři rodu Manoušků
3322 2012 KPVHA PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.
Židovská komunita Nového Bydžova v první polovině devatenáctého století s ohledem na faktické a kulturní formování města
3323 2010 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Židovské obchodní a řemeslné živnosti v Heřmanově Městci v období let 1900-1939
3324 2009 KPVHA PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.
Život a dílo akademického malíře Otakara Štáfla
3325 2009 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Život a dílo Klimenta Čermáka (1852–1917)
3326 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Život v obci Hluboká v letech 1850–1950 a příběh rodiny Bečičkových
3327 2011 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.
Život ve farnosti Vrchlabí ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století
3328 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Aktéři rozvoje a inovace venkovské obce
3329 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Analýza místních médií
3330 2009 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Analýza sociálních sítí – Římskokatolická farnost Český Brod
3331 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Asimilace vietnamské menšiny v České republice
3332 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Body image a životní styl soudobé mládeže

3333 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Bydlení mladých lidí a konstrukce vlastního domova
3334 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Činnost Mladých sociálních demokratů ve vybraném městě
3335 2009 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Demografický vývoj mikroregionu Litomyšlsko v letech 2001–2010
3336 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Diferenciace způsobu života mladé generace ve vybrané lokalitě
3337 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí péče o seniory
3338 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí porody v kontextu rodinného života
3339 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí tradice a zvyklosti ve vybraných rodinách
3340 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí zvyklosti a rituály
3341 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí zvyklosti a rituály
3342 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov a občanská společnost
3343 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov a územní identita obyvatel městských částí
3344 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov u studentů se zkušeností práce v zahraničí
3345 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v etnicky smíšených rodinách
3346 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v konstrukcích mládeže
3347 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v konstrukcích věřících a nevěřících
3348 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v kontextu prostředí
3349 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě matek samoživitelek
3350 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě seniorů
3351 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov v životě starousedlíků
3352 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov ve vybraných domácnostech
3353 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domov: interakce a vztahy mezi člověkem a zvířetem
3354 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Důvody volby studia na pedagogických fakultách u studentů (absolventů) bez úmyslu uplatnění v oboru
3355 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Emancipace žen a proměny domova
3356 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Fotbaloví trenéři v FC Hradec Králové
3357 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Hodnocení vybrané lokality z hlediska funkcí, které poskytuje mladé generaci
3358 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Chalupáři a starousedlíci – spor nebo spolupráce
3359 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Chataření a chalupaření ve vybraném regionu České republiky
3360 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Interetnické vztahy ve středním městě
3361 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak a co čtou náctiletí?
3362 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Jak se studenti vysokých škol angažují v charitativní pomoci
3363 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak se vysokoškoláci dívají na internetové seznamování
3364 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Jiráskovy sady z pohledu jeho návštěvníků - historie, aktivity, význam
3365 2010 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kombinace práce a rodiny jako životní strategie dnešní mladé generace
3366 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Komunistický svaz mládeže (KSM) před zákazem a po obnovení činnosti
3367 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Konstrukce domova českých studentů v kontextu studijních pobytů v zahraničí
3368 2014 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Kooperace neziskového a soukromého sektoru v Pardubickém kraji
3369 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Krajina jako domov - Proměny prostředí a sociální identity s rozdílem života ve městě a na vesnici
3370 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Krajina jako součást sociální konstrukce domova
3371 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Královéhradecké ženy střední vrstvy a jejich postavení v komparaci s krajským vzorkem
3372 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Krkonošští rodáci a jejich význam v životě obce
3373 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života samostatně žijících seniorů
3374 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v městském prostředí
3375 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Lázně nebo obyčejné město?
3376 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Lokální tradice a domov
3377 2013 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Marketingové strategie orientované na děti
3378 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Městská zeleň v Hradci Králové a potřeby obyvatel
3379 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku
3380 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mezigenerační proměny oslav svátků
3381 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mezigenerační proměny oslav svátků
3382 2010 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Mezigenerační vztahy
3383 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Mezigenerační vztahy v rodině
3384 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Migrace do menších měst v homogenní oblasti Královéhradecka
3385 2009 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Migrační vývoj a suburbanizace v Hradci Králové a okolí
3386 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Míra genderových stereotypů v oblasti hodnot rodinného života, volby partnera v současné mladé generaci
3387 2010 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Místní občanská společnost
3388 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Místní občanská společnost a politické strany po listopadu 1989
3389 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Mistrovství světa v biatlonu 2013 pohledem místních občanů a pořádajících dobrovolníků
3390 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Mladí konzervativci v ČR (Vazba Mladých konzervativců k Občanské demokratické straně)
3391 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Mladí lidé a alternativní životní styly
3392 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Mladí lidé a zdravý životní styl
3393 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mladiství a televize
3394 2011 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Morálka dětí a dospělých
3395 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Motivace studentů ve volbách 2013
3396 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nabídka volnočasových aktivit vybrané kulturní organizace v Hradci Králové a její uživatelé
3397 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Náctiletí ve světě sociálních sítí
3398 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol
3399 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nečestné jednání ve škole: přístupy studentů k podvádění
3400 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Neonacistické hnutí a jeho vnímání veřejností
3401 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Nomádi nového tisíciletí
3402 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Občanská a politická participace v obci
3403 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Občanská participace ve venkovských obcích
3404 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost a Římskokatolická církev v obci
3405 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v malém městě
3406 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menší obci
3407 2011 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menším městě
3408 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v menším sídle
3409 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost ve středně velké obci
3410 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Obecné hodnotové orientace – generační srovnání
3411 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Organizované dobrovolnictví v sociální oblasti - komparace věkových skupin dobrovolníků
3412 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Participace vysokoškoláků na veřejně prospěšném dobrovolnictví
3413 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ
3414 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Periferní město - rozkvět či úpadek?
3415 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě lidí ve městě
3416 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Pes v životě mladých lidí
3417 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
3418 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
3419 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Poděbradské lokální elity a jejich vliv na život v městě
3420 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Pohraničí jako prostor pro sociální inovace
3421 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Politická participace občanů statutárního města Kladno ve volebním období 2006–2010
3422 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Politická participace v Kutné Hoře
3423 2009 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Populační vývoj a kvalita života v okrese Příbram v letech 1980–2010
3424 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Porovnání kvality života rodin s dětmi v suburbanizovaných oblastech a v centru města Pardubic
3425 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Porovnání volnočasových aktivit studentů středních škol se zaměřením na jejich kulturní rozměr
3426 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Postoje českých uživatelů sociálních sítí vůči návrhům zákona omezující internetové pirátství
3427 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Pracovní aktivity studentů vysokých škol
3428 2010 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Pravicový extrémismus
3429 2010 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Pravicový extrémismus
3430 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Preference mládeže v oblasti forem a typů partnerského soužití
3431 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika porodů v domácím prostředí
3432 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika umírání doma
3433 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Proměny českého undergroundu
3434 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přímá volba prezidenta jako indikátor polarizace české společnosti?
3435 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Případová studie sociálně-politického aktéra na lokální úrovni
3436 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přívrženci anarchistického hnutí ve východních Čechách
3437 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Realizovaná versus plánovaná plodnost a faktory, které je podmiňují
3438 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodáci – jejich význam v životě obce
3439 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné oslavy a rituály
3440 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u rodin věřících a nevěřících
3441 2011 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Rodinné sítě a tradice u věřících a nevěřících
3442 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v mezigeneračních vztazích
3443 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Role prarodičů v rodinách po rozvodu rodičovského páru
3444 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Senior v roli zákazníka a spotřebitele
3445 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Singles – bydlení a domov
3446 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Sociální konstrukce domova a kulturní hodnota krajiny
3447 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální proměny městských částí Hradce Králové a jejich dopad na kvalitu života obyvatel
3448 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sociální síť jedince: „reálná“ a „virtuální“ (Facebook)
3449 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální sítě na internetu
3450 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální zranitelnost na internetu
3451 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Sociodemografická analýza města Žamberk
3452 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sousedská soudržnost
3453 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Sousedská soudržnost
3454 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Spokojenost obyvatel suburbánní obce
3455 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sportovní trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
3456 2010 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Stolování a domácí rituály
3457 2012 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Strategie pracovní a rodinné dráhy u žen s dětmi předškolního věku
3458 2012 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Studenti vysokých škol a odklad dospělosti
3459 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor
3460 2010 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Tištěné obecní zpravodaje v obcích Vražkov, Roztoky a Verměřovice
3461 2012 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Trenérství jako náplň volného času
3462 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Udržování etnické kultury a tradic mladými Rusíny
3463 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Udržování místních tradic a zvyků jako zdroj identifikace mladých lidí s lokalitou a místním společenstvím
3464 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Ukrajinská migrační komunita a její zapojení do lokální společnosti
3465 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Uplatňování protidrogové politiky a stav prevence užívání návykových látek v městě Děčíně
3466 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Utváření hodnot v rodině a mezi vrstevníky
3467 2010 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Variantnost životních stylů mladých lidí ve vybrané lokalitě
3468 2012 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Velké sociální problémy v místě bydliště a jejich řešení
3469 2012 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Venkov jako lákadlo – amenitní migrace a kontraurbanizace
3470 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Veřejné prostranství typu městského parku a jeho uživatelé
3471 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Vietnamská komunita a její sociální začlenění do lokální společnosti
3472 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Volba partnera v současné mladé generaci
3473 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Volební kampaň
3474 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Volnočasové aktivity mládeže a jejich kulturní rozměr
3475 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní podnikatelé v Hradci Králové ve 20. století
3476 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé kulturní elity v Hradci Králové ve 20. století
3477 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní představitelé politické elity v Hradci Králové ve 20. století
3478 2012 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Vybraní příslušníci lokální elity v Hradci Králové ve 20. století
3479 2010 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vysokoškoláci na Facebooku
3480 2011 KSOC RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.
Vývoj sociální a demografické struktury obyvatelstva vybraného regionu/města od roku 1961 podle výsledků Sčítání lidu domů a bytů
3481 2009 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vývoj sociální a demografické struktury v okrese Rychnov nad Kněžnou od roku 1980
3482 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Výzkumy volebních preferencí před parlamentními volbami v roce 2010
3483 2009 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vznik a vývoj řecké menšiny v Československu a České republice
3484 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
3485 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
3486 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k prarodičům
3487 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Zábava nebo místo nákupu? Prostor nákupních center z perspektivy žen na rodičovské dovolené
3488 2009 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Zájmová sdružení - moderní formy primárních sociálních skupin?
3489 2009 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Změny hodnot a postojů tureckých mladých žen a mužů vlivem studijního pobytu Erasmus ve Střední Evropě
3490 2011 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Život v suburbánních obcích na Královehradecku
3491 2012 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Životní strategie a cíle mládeže z dětských domovů
3492 2009 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Životní strategie dnešní mladé generace
3493 2011 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Životní styl a životní strategie basketbalistů ve sportovní mládežnické organizaci Basketbalové centrum mládeže Nymburk
3494 2010 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Životní styl a životní strategie seniorů
3495 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
3496 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky na 1.stupni
základní školy
3497 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky na 1.stupni
základní školy
3498 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky na 1.stupni
základní školy
3499 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky na 1.stupni
základní školy
3500 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice
3501 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Algebraické rovnice na střední škole a v Matematické olympiádě
3502 2009 MA doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Algoritmy testování prvočíselnosti a faktorizace
3503 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza časových řad v programu Gretl
3504 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Analýza hospodaření vybrané obce Říčky v Orlických horách
3505 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza hypotečních úvěrů
3506 2009 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza preferencí studentů v oblasti bankovních produktů
3507 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza průmyslové výroby v ČR
3508 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spořících účtů v ČR
3509 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza spotřebních daní
3510 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza trhu hypoték v České republice
3511 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza úmrtnosti v České Republice
3512 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
3513 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
3514 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Analýza věcného pojistného trhu v České republice a na Slovensku
3515 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza vývoje ceny zlata za použití časových řad
3516 2010 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza zadlužování domácností v ČR
3517 2010 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Analýza životního pojištění
3518 2012 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Aplikace teorie řízení v ekonomice a obchodu
3519 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Archimedes
3520 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Axiom výběru a jeho důsledky
3521 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní společnosti na kapitálových trzích
3522 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Bankovní systém na našem území
3523 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Běžné účty a platby
3524 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Business intelligence, reporting součastnosti a jeho vliv na firemní organizace
3525 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Cena práce v České republice
3526 2010 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Cesty k utváření správných matematických představ dítěte
3527 2009 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Časová analýza státního dluhu ČR
3528 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
3529 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Časový vývoj mezd v České republice
3530 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Číselné soustavy
3531 2009 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Dělitelnost v oboru celých čísel
3532 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
3533 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Derivace mnohoznačných funkcí
3534 2009 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Determinanty
3535 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Determinanty
3536 2011 MA Bohumila Raisová
DIDAKTICKÝ MATERIÁL PRO VÝUKU KOMPLEXNÍXH ČÍSEL NA STŘEDNÍ ŠKOLE
3537 2010 MA Ing. Pavel Hanuš
Dopady zavedení měny eura v České republice
3538 2009 MA doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.
Doplňkové materiály k výuce matematiky a jejich využití
3539 2009 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Druhy životní pojištění v České republice
3540 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Důchodová reforma
3541 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Důkazy v učivu střední školy
3542 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Dynamické modely v ekonomii
3543 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Ekologické daně v České republice
3544 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eulerova charakteristika kompaktních ploch
3545 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Exekuce
3546 2012 MA Mgr. Andrea Berková
Fibonacciho posloupnost a její výskyt v našem okolí
3547 2013 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Fibonacciova čísla grafů
3548 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza lékárny
3549 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza podniku
3550 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku
3551 2011 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Finanční analýza podniku Truhlářství Tesařství Lánov
3552 2009 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza výrobního podniku a interpolace jeho hospodářského výsledku
3553 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost 4. ročníků na středních školách
3554 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční gramotnost studentů Univerzity Hradec Králové
3555 2010 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční plán pro zabezpečené stáří
3556 2009 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční poradenství
3557 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční poradenství v ČR
3558 2009 MA Dr. Ludvík Prouza, CSc.
Finanční produkty - analýza nabídky a poptávky
3559 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Fundamentální grupy a jejich aplikace
3560 2012 MA Bohumila Raisová
Funkce jedné proměnné na střední škole
3561 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Generátory náhodných čísel a jejich využití
3562 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické reprezentace permutačních grup
3563 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické vlastnosti komplexních čísel a kvaternionů
3564 2010 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Geometrie na Základní škole praktické
3565 2009 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Goniometrické funkce na různých stupních škol
3566 2010 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Historický vývoj diferenciálního a integrálního počtu
3567 2009 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Historie a rozbor zvoleného portfolia akcií
3568 2009 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Historie a vývoj pojišťovnictví
3569 2011 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Historie čísla "pi"
3570 2010 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Historie způsobů zápisu čísel a základních početních operací
3571 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Hospodaření (financování) a analýza vybrané neziskové organizace (CČSH, Diecéze Hradec Králové)
3572 2012 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Hypoteční úvěr jako nástroj financování bytových potřeb
3573 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Insolvence v ČR
3574 2009 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Interaktivní tabule a matematika na 1.st.ZŠ
3575 2011 MA RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc.
Interaktivní tabule a rozvoj numerace, matematické gramotnosti,
představivosti a tvořivosti v hodinách matematiky na 1.stupni ZŠ
3576 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Investiční a podílové fondy, jejich charakteristika, analýza a vývoj v rámci ČR
3577 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Komoditní trhy – současný vývoj
3578 2012 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Kompaktní množiny v matematice
3579 2009 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Komplexní čísla a kvaterniony
3580 2012 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Konečné grupy
3581 2009 MA Bohumila Raisová
Konstruktivistický přístup v matematice na 1. stupni ZŠ
3582 2010 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Korelace mezi cenami akcií na české burze
3583 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Kupónová privatizace a její dopad na ekonomiku ČSR a ČR
3584 2010 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
Kurzweil-Henstockův integrál
3585 2010 MA Ing. Pavel Hanuš
Leasing v praxi
3586 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Likertovy škály a jejich statistické vlastnosti
3587 2009 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Lineární perspektiva a ukázky její aplikace ve scénografii
3588 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Lineární zobrazení
3589 2011 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Logika
3590 2010 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Matematická logika
3591 2009 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Matematické představy předškoláka v souvislosti s materiálním vybavením mateřské školy
3592 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Matematický model efektivního nákupu
3593 2010 MA Bohumila Raisová
Matematika a biologie
3594 2009 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Matematika na 1. st. ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
3595 2009 MA Bohumila Raisová
Matematika za školou
3596 2009 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Matice
3597 2012 MA doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.
Maticová algebra a její aplikace
3598 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Maticové transformační grupy
3599 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Maturitní zkouška z matematiky
3600 2011 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Metody řešení matematických úloh
3601 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Minimální kostra grafu v ekonomické problematice
3602 2012 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti
3603 2012 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Modelování a kreslení jako součást propedeutiky geometrie
3604 2012 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
3605 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Modelování některých ekonomických časových řad
3606 2009 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Mozaika a její užití v rozvoji matematických představ
3607 2011 MA Mgr. Tomáš Zuščák, Ph.D.
Možnosti financování bydlení
3608 2010 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku podniku
3609 2009 MA Bohumila Raisová
Možnosti programu Geonext
3610 2010 MA Ing. Pavel Hanuš
Mzdový vývoj v České republice
3611 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Nákup a prodej zboží ve firmě
3612 2009 MA Dr. Ludvík Prouza, CSc.
Nejznámější bankovní investiční produkty v období recese
3613 2012 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Některé matice v teorii grafů
3614 2013 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
3615 2011 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
3616 2009 MA PhDr. Jana Cachová, Ph.D.
Některé možnosti rozvíjení světa čísel předškoláka
3617 2009 MA doc. PhDr. Marta Volfová, CSc.
Některé nové doplňkové materiály k výuce matematiky na ZŠ
3618 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Nemocenské pojištění v České republice
3619 2010 MA Bohumila Raisová
Netradiční způsoby vyučování matematiky
3620 2010 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Neurčité rovnice
3621 2012 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Nezaměstnanost
3622 2009 MA Ing. Pavel Hanuš
Neživotní pojištění v České pojišťovně se zaměřením na pojištění vozidel
3623 2010 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij - život a dílo
3624 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Normální a studentovo rozdělení
3625 2011 MA Ing. Pavel Hanuš
Novodobá historie účetnictví
3626 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Numerické řešení soustav lineárních rovnic
3627 2013 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
O některých vlastnostech pseudokompaktních prostorů
3628 2012 MA RNDr. Ladislava Francová, Ph.D.
Obsahy obrazců a objemy těles ve starověké matematice
3629 2010 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Od směny k virtuálním penězům
3630 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Oskulační kružnice ke grafům funkcí
3631 2012 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Párové obchodování
3632 2012 MA Ing. Pavel Hanuš
Peníze a zlato v ČR i ve světě
3633 2009 MA Dr. Ludvík Prouza, CSc.
Penzijní připojištění – historie a současnost
3634 2009 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Perspektivy neživotního pojištění v ČR
3635 2011