19.4.2018
Nabízené schválené závěrečné práce

# Rok Kat. Vedoucí Téma
1 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
9/11 a konspirační teorie
2 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Americký transcendentalismus : pojetí přírody v díle H. D. Thoreaua a R. W. Emersona
3 2016 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Anglicismy v řeči českých teenagerů
4 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Anglické neologické výpůjčky v současném francouzském tisku
5 2017 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D.
Anglické slovesné časy z pohledu českého učitele angličtiny
6 2016 AJ PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D.
Anglické slovesné časy z pohledu českého učitele angličtiny
7 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Angličtina na 1. stupni ZŠ hrou
8 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Angličtina ve firemním vzdělávání
9 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Autobiografické a společenské aspekty díla Elizabeth Gaskellové
10 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Bilingvní vzdělávání zaměřené na francouzštinu a angličtinu v České republice
11 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
C.S.Lewis: Mezi teologií a literaturou
12 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Deviantní postava v díle Chucka Palahniuka
13 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Didaktické materiály zlepšující kvalitu výuky francouzského jazyka na základní škole
14 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Diferenciace ve výuce cizích jazyků
15 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Dříve (ne)znamená lépe - otázka rané výuky angličtiny na základní škole
16 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Duševní rozkol: postavy a motivy v dílech Swati Avasthi
17 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Dvacet let družby mezi Vrchlabím a Trouville-sur-Mer
18 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v angličtině - práce s jednotlivcem
19 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Dyslexie v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
20 2013 AJ PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D.
Francouzská filmová tvorba nového tisíciletí
21 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Frankofonní Vietnam – po stopách Francie
22 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Gertruda Steinová a ztracená generace
23 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Hororové povídky E. A.Poea a gotický román
24 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro rozvoj slovní zásoby v angličtině
25 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Hry a aktivity pro slovní zásobu v angličtině
26 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Humor a estetika stand-up komedie v díle Forced Entertainment a Ricky Gervaise
27 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Krach Detroitu
28 2017 AJ Mgr. Michaela Marková, Ph.D., M. Phil.
Kulturní fenomén amerických měst duchů ve výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ
29 2016 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Listy federalistů v dobovém kontextu
30 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Lucy Doležalová, anglická "válečná nevěsta" a překladatelka českých autorů
31 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Metafora v sonetech Williama Shakespeara
32 2017 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Metoda CLIL a její využití v hodinách dějepisu na základní škole
33 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Mezinárodní výměna jako aktivizační metoda ve výuce francouzského jazyka na střední škole
34 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
35 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Organizační formy práce v angličtině
36 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Osobnostní rozvoj žáka v hodinách angličtiny na střední škole
37 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v jižní Francii
38 2013 AJ PhDr. Miloslava Dvořáková, Ph.D.
Po stopách francouzských umělců v kraji Provence
39 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Podpora dovednosti čtení prostřednictvím dětské literatury na 1. stupni základní školy
40 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Porovnání prezentace reálií anglicky mluvících zemí ve vybraných středoškolských učebnicích
41 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Porovnávání výuky francouzského jazyka na vybraných školách Královéhradeckého kraje
42 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Postkoloniální prvky a estetika In-Yer-Face v dramatickém díle Taniky Gupty
43 2016 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Postoje žáků k angličtině v pátém a devátém ročníku ZŠ
44 2013 AJ Mgr. Helena Polehlová
Praha za 48 hodin
45 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Praktická ukázka využití aktivizačních didaktických postupů ve výuce předložek ve francouzském jazyce
46 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika osvojování odborné terminologie v angličtině
47 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Problematika výuky angličtiny v učňovských oborech
48 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Procházka Paříží druhé poloviny 19. století
49 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Propojení výuky anglického jazyka a tělesné výchovy na střední škole
50 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Próza R. L. Stevensona jako odraz jeho životních zkušeností a postojů
51 2015 AJ Mgr. Helena Polehlová
Prvky gotického románu v dílech Záhady Udolfa Anne Radcliffové a Frankenstein Mary Shelleyové
52 2015 AJ Mgr. Michal Pištora
Prvky zážitkové pedagogiky ve výuce reálií USA
53 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Přelet nad kukaččím hnízdem:: kniha, český překlad a film
54 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Přínos zahraničních výjezdů pro českého středoškoláka
55 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Rasová segregace v americkém filmu
56 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Reálie anglofonních zemí jako zdroj rozvoje jazyka a dovedností
57 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Reálie Kolínska v hodinách anglického jazyka
58 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Recepce 9/11 v současné americké kultuře
59 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Regionální varianty angličtiny s důrazem na texaské nářečí
60 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvíjení čtenářské gramotnosti v angličtině
61 2015 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti v angličtině na 2. stupni základní školy
62 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Rozvoj slovní zásoby v odborném jazyce
63 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Různé přístupy k výuce výslovnosti ve vybraných učebnicích angličtiny
64 2015 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Silné ženy v románech Prairie Trilogy spisovatelky Willy Cather
65 2015 AJ Mgr. Vladimíra Ježdíková, Ph.D.
Srovnání anglických a českých idiomů obsahujících názvy oblečení
66 2015 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Strategie učení cizího jazyka
67 2017 AJ Mgr. Michaela Marková, Ph.D., M. Phil.
Systém amerických prezidentských voleb ve výuce angličtiny na 2. stupni ZŠ
68 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Teaching English at Secondary Schools in the Czech Republic and in Norway
69 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Téma strojírenství ve výuce angličtiny
70 2015 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tennessee Williams a jeho hra Kočka na rozpálené střeše
71 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Testování v angličtině na základních a jazykových školách
72 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Trilogie E.L.Jamesové Padesát odstínů jako jev současné kultury
73 2013 AJ prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Tři typy dystopických románů: My, Konec civilizace a 1984
74 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Tudorovci: fakta vs. fikce
75 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Úroveň angličtiny u žáků posledního ročníku základních škol
76 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Varianty angličtiny s důrazem na černošské nářečí
77 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Větrná hůrka: vybrané aspekty románu
78 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Vliv britské kolonizace na současnou Nigérii
79 2013 AJ PhDr. Patricia Ráčková, Ph.D.
Vliv Platónovy Republiky na dystopická díla A.Huxleyho a G.Orwella
80 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Vnímání cizineckého přízvuku v angličtině nerodilými mluvčími
81 2013 AJ Mgr. Michal Pištora
Výslovnost ve výuce anglického jazyka
82 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výtvarné umění prostřednictvím anglického jazyka
83 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka angličtiny v mateřských školách
84 2016 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Výuka slovní zásoby v angličtině
85 2013 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka výtvarné výchovy metodou CLIL
86 2017 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Výuka zeměpisu na 2. stupni základní školy metodou CLIL
87 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Využití dramatické výchovy při vyučování anglické gramatiky
88 2014 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
89 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití literárního díla v hodinách angličtiny na základní škole
90 2013 AJ Mgr. Anna Třesohlavá
Využití písně ve výuce francouzštiny
91 2017 AJ Mgr. Olga Vraštilová, M.A., Ph.D.
Využití projektů ve výuce angličtiny na 2. stupni základní školy
92 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Využití prvků dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka
93 2013 AJ Mgr. Jan Suk, Ph.D.
Zobrazení mládí v Obraze Doriana Graye Oscara Wilda ve výuce anglického jazyka
94 2013 AJ Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Zvláštnosti ragby ve Francii - jeho historie a jazyk
95 2013 AJ Mgr. Pavla Machová, M.A., Ph.D.
Žáci s SPU a maturita z angličtiny
96 2013 AJ PhDr. Helena Tampierová, Th.D.
Ženské postavy ve vybraných románech Thomase Hardyho
97 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
3D technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
98 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Antropomorfní a zoomorfní zobrazení v neolitu a eneolitu Slovenska
99 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Archeologické doklady umělých zdrojů osvětlení z období středověku a raného novověku se zaměřením na keramiku
100 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Archeologické nálezy na území Chrudimi
101 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Archeologické nálezy středověké výzbroje a výstroje ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
102 2013 ARCH Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
Archeologický průzkum hradního návrší Potštejn pomocí detektoru kovů
103 2014 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
104 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Dějiny Černilova ve svědectví archeologických pramenů
105 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Doklady mladopaleolitického umění v gravettienu / pavlovienu
106 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Drobnotvará industrie starého paleolitu ve střední Evropě
107 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Dřevěná vědérka z doby římské a doby stěhování národů na území ČR
108 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Eneolitické měděné předměty na Moravě. (Společenská reflexe, otázka importů a technologie)
109 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Etruské nástěnné umění
110 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Experimentální studium redukce železné rudy a zpracování železné houby v době laténské
111 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Exponované lokality Českého středohoří a jejich role v pravěkém náboženství
112 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Formativní procesy z pohledu „zvláštních okolností“ ve východních Čechách
113 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze neolitického osídlení ve vybraných regionech: Možnosti elektronické publikace dat a analýzy v prostředí geografických informačních systémů
114 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Geodatabáze záchranného archeologického výzkumu na katastru Svijany
115 2014 ARCH Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Gravettienská sídliště na území Čech, Moravy, západního Slovenska, východního Německa, jižního polska a severního Rakouska
116 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
117 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Hloubka hrobových jam ve vztahu k úrovni povrchu v pravěku
118 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Hrad Ralsko a jeho zázemí a archeologických pramenech
119 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Intruze a superpozice archeologických objektů pravěku jako způsob poznání rychlosti vzniku jejich výplní
120 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Jaroměřsko v době římské
121 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Kamenné broušené nástroje kultury se šňůrovou keramikou z Čech
122 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Keramické soubory mohylové kultury ze středního Polabí
123 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Keramický odpad na lokalitě Tuněchody u Chrudimi
124 2013 ARCH Tomáš Mangel
Laténské bojovnické pohřby z období LT B-C1 ve východních Čechách
125 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Laténské osídlení v povodí Divoké Orlice, Kněžné a Bělé
126 2013 ARCH doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Nález mincí z Vysokého Mýta
127 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Nálezy z doby římské na území Kolína
128 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Nástroje, výrobní prostředky a výrobní technologie v halštatských Čechách
129 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Neolitické a eneolitické artefakty jako zbraně
130 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Neolitické sídliště v Lošticích v kontextu neolitického osídlení povodí horní Moravy
131 2013 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Netradiční architektonické prvky na HaD/LtA hradištích ve střední Evropě
132 2013 ARCH Tomáš Mangel
Netypické polohy s doklady laténských aktivit ve východních Čechách
133 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Obilné silo v pravěku
134 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve východních Čechách
135 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Opevněné lokality lužických popelnicových polí doby bronzové ve Východních Čechách
136 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Osídlení Broumovského výběžku ve středověku
137 2014 ARCH Mgr. Martin Novák, PhD.
Paleolitická kamenná industrie z lokality Nová Dědina
138 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Počátky města Police nad Metují ve světle archeologických nálezů
139 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Pohřebiště kulturního komplexu lužických popelnicových polí v Určicích – Kumberkách (okr. Prostějov)
140 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Pohřební ritus a společenská struktura kultury Maroš v Severním Srbsku
141 2013 ARCH Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Pozdně halštatská až časně laténská hradiště s funkcí tzv. centrálních míst ve Středních Čechách a struktura osídlení v jejich okolí
142 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Pravěká polozemnice
143 2014 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny gravettských sídlišť ve střední Evropě
144 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
145 2013 ARCH PhDr. Petr Šída, Ph.D.
Proměny mikrolitických nástrojů na území střední Evropy od pozdního paleolitu do konce mezolitu
146 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na Ha D – Lt A sídlišti v Tuněchodech
147 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Prostorová analýza keramiky na laténském sídlišti ve Slepoticích
148 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Rekonstrukce pohřebních zvyklostí v období zvoncovitých pohárů na základě pohřebiště Hoštice I
149 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Římské přilby ve druhém století našeho letopočtu
150 2013 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště lužických popelnicových polí v Černožicích, okr. Hradec Králové
151 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Sídliště s LNIL a MML Hladké Životice, okr. Nový Jičín. Rozbor nálezů na základě moravských analogií
152 2014 ARCH PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
Sídliště únětické kultury v Plačicích, okres Hradec Králové
153 2014 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony s cibulovitými knoflíky v Čechách a na Moravě
154 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony vinařické skupiny
155 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Spony ze starší doby římské na sídlišti v Nové Vsi u Kolína
156 2014 ARCH prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
Struktura neolitického osídlení ve východních Čechách
157 2014 ARCH Mgr. Radek Bláha
Středověké a novověké kachle z Palackého náměstí v Jevíčku
158 2013 ARCH PhDr. Jan Frolík, CSc.
Středověké osídlení na Hlinecku
159 2013 ARCH doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Studium zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých rybníků na Pardubicku z leteckých snímků
160 2013 ARCH doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.
Technologie štípání kamene od paleolitu do neolitu
161 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s lineární keramikou na lokalitě Turnov-Maškovy zahrady
162 2013 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby keramiky kultury s vypíchanou keramikou na lokalitách Turnov-Maškovy zahrady a Ohrazenice
163 2014 ARCH Mgr. Richard Thér, Ph.D.
Technologie výroby skelných materiálů v pravěku Čech
164 2013 ARCH Mgr. Pavel Drnovský
Úloha venkovských klášterů na vývoji osídlení ve východních Čechách
165 2014 ARCH PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.
Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků
166 2014 ARCH PhDr. Martin Trefný, PhD.
Východočeská rovinná halštatská sídliště a jejich vztah k nejdůležitějším krajinným prvkům
167 2013 ARCH Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Vývoj neolitického dlouhého domu: 3D rekonstrukce formy a stavební konstrukce
168 2013 ARCH Mgr. Radek Bláha
Vývoj osídlení v oblasti novohradeckých lesů
169 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zahloubené chaty starší doby římské v Čechách a na Moravě
170 2013 ARCH doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr.
Zbraně mladší doby římské v Čechách
171 2013 ARCH Mgr. Jan Turek
Zvířecí pohřby v kontextu kultury kulovitých amfor v Evropě
172 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek

Naučné putování Rychnovem nad Kněžnou a okolím
173 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Algologický výzkum rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána se zaměřením na Desmidiales
174 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Analýza klíčových biologických pojmů v učebnicích biologie na gymnáziu a na druhém stupni základní školy
175 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakteriální bioluminiscenční testy toxicity
176 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bakterie a plísně v domácnosti
177 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Bioluminiscence a její využití
178 2014 BI Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
České stopy na glóbu
(Objevné cesty českých cestovatelů a jejich zařazení
do výuky zeměpisu 2. stupně základních škol)
179 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Denní motýli rašelinných lokalit Jihlavska - faunisticko-ekologická studie
180 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Detekce mykotoxinů pomocí ELISA testu
181 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Didaktika školních pokusů pro výuku biologie na základních a středních školách
182 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Ekologie vybraných druhů šípatkovců (rod Echinodorus) a jejich využití v akvaristice
183 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Flóra a vegetace vojenského výcvikového prostoru Tisá, Cihlářského rybníku a luk v Tisé v Ústeckém kraji
184 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Fluorescence chlorofylu jako indikátor stresu u rostlin
185 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Geoekologické faktory vybraných lokalit Jičínska
186 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Hmyz na opuštěných vlakových stanicích jižní Moravy se zaměřením na žahadlové blanokřídlé
187 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Hra jako didaktický prostředek při výuce zeměpisu na základní škole
188 2013 BI Petruše Koutníková
Charakterizace O-glykosylace Gram-negativní bakterie Francisella tularensis pomocí in-vitro oligosacharyltransferázové reakce
189 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Chlorella a její účinky na lidský organismus
190 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Chráněná území v Praze - využití při výuce zeměpisu
191 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Jevíčko a okolí. Využití v pedagogické praxi
192 2014 BI Petruše Koutníková
Kulturní památky Královéhradeckého kraje a jejich zařazení do výuky zeměpisu na 2. stupni základních škol
193 2013 BI Bc. Jan Wipler
Kvantifikace nejvýznamnějších těžkých kovů v plodnicích jedlých hub rostoucích v centru Hradce Králové
194 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Měření účinnosti čištění odpadních vod pomocí bakteriálního testu toxicity
195 2013 BI Petruše Koutníková
Metodická podpora výuky bezobratlých živočichů pro střední školy se zaměřením na jejích rozmnožování a životní cykly
196 2014 BI PhDr. Ivo Králíček
Metodická podpora výuky regionální geografie ČR na základní škole se zaměřením na Královéhradecký region
197 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Mikrobiologická kontrola jakosti při výrobě mléčných výrobků
198 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Monitoring aktivity netopýrů v různých typech biotopů
199 2013 BI Mgr. Pavel Pech, Ph.D.
Most mezi Asii a Australii: fylogeografie babocek rodu Symbrenthia
200 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Možné vlivy některých toxinogenních plísní rodu Fusarium na lidské zdraví
201 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Možnosti obnovy mokřadů na orné půdě v jižní části Bílých Karpat
202 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Poznáváme naši vlast s dětmi předškolního věku
203 2014 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Pracovní listy v hodinách zeměpisu
204 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika nepovinných očkování v České republice
205 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika povinných očkování v České republice
206 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
207 2013 BI Petruše Koutníková
Role HuB ve virulenci patogenní bakterie Francisella tularensis
208 2013 BI doc. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
209 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
210 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rostlinné jedy a jejich interakce s živými organismy
211 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Rostliny vhodné pro léčbu kašle
212 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Rozšíření raků (Decapoda) v povodí horního a středního Labe v České republice
213 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 1
214 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Rozšíření, ekologie a ohrožení nosatců rodu Bagous (Coleoptera: Curculionidae) v České republice, část 2
215 2016 BI PhDr. Ivo Králíček
Rozvoj čtenářské gramotnosti u středoškolských studentů s využitím učiva o chráněných krajinných oblastech Královéhradeckého kraje

216 2013 BI Mgr. Ivana Šafránková, Ph.D.
Růst a vývoj pšenice v podmínkách zasolení
217 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Sledování genotypů luskovin rodu Pisum s odlišnou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům
218 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Smyslové vnímání přírody dětmi v mateřské škole
219 2013 BI Petruše Koutníková
Srovnání funkce γδ T lymfocytů u různých živočišných druhů
220 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri
221 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Stanovení mykotoxinu ochratoxinu A ve vzorcích rýže
222 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Stanovištní poměry lokalit s výskytem Pedicularis sudetica v Krkonoších
223 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Studium ekologických nároků zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) v podmínkách střední Evropy
224 2013 BI RNDr. Petra Špidlová, Ph.D.
Studium potencionálních faktorů virulence bakterie Francisella tularensis
225 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Subtropické a tropické plodiny ve výuce biologie
226 2013 BI RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Tah ptactva na pískovnách u Příšovic
227 2013 BI doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.
Toxinogenní vláknité mikroskopické houby rodu Aspergillus a možné zdravotní dopady pro člověka
228 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - evoluce sběru pylu, nektaru a dalších rostlinných produktů
229 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Včely a rostliny - specializace středoevropských druhů na sběr pylu
230 2013 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Vliv klečových porostů na okolní vegetaci v 1. zóně Národního parku Krkonoše
231 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Vliv řízených zásahů na změnu flóry a vegetace v přírodní památce Na Plachtě
232 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Východočeské populace vstavače kukačky (Orchis morio)
233 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Výskyt xylofágních a saproxylických druhů řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP Na Plachtě (okres Hradec Králové)
234 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na SŠ
235 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro algologii na ZŠ
236 2014 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
237 2013 BI Mgr. Petra Pitelková, Ph.D.
Výuka a výukové materiály pro mykologii na SŠ
238 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Výukové CD jako multimediální podpora výuky biologie člověka
239 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití a efektivita prezentací PowerPoint ve výuce botaniky na středních školách
240 2014 BI Ing. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Využití elektronové mikroskopie v biologii
241 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Využití geologických lokalit Jizerských hor a okolí v pedagogické praxi
242 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití interaktivní tabule ve výuce biologie člověka
243 2013 BI RNDr. Michal Hruška
Využití prezentací ve výuce biologie na středních školách
244 2013 BI Mgr. Lada Kacálková, Ph.D.
Využití školní zahrady mateřské školy k environmentální výchově dětí
245 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné cyklovýlety Orlickými horami a jejich podhůřím

246 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky okolím Machova
247 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po geologických zajímavostech v okolí města Přelouče
248 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po Hořovicku se zřetelem ke geologii regionu
249 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Čáslavi
250 2013 BI doc. RNDr. Jan Vítek
Zeměpisné vycházky po okolí Slatiny nad Zdobnicí
251 2013 BI RNDr. Romana Prausová, Ph.D.
Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na vybraných lokalitách východních Čech v souvislosti se změnami charakteru a využívání krajiny
252 2013 BI Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Žahadloví blanokřídlí v hálkách zelenušek v PR Dubno a PR Zbytka v Královéhradeckém kraji
253 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Aerodynamický tunel pro školní experimenty
254 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Analýza biomedicínských signálů získaných pomocí balistokardiografických měření
255 2013 FY RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.
Applety pro podporu výuky fyziky na ZŠ
256 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Atomová spektrometrie, biomonitoring kovových toxických prvků, přístrojová technika
257 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Cesta ze Země na planetu Mars
258 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Experimentální podpora výuky astrofyziky
259 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
260 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzika ve službách archeologie
261 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Fyzikální měření s programem Audacity
262 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální modely a bezpečnostní rizika jízdy dopravními prostředky
263 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Fyzikální pohledy na bezpečnost silničního provozu
264 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Historie fyziky jako motivační prvek ve výuce fyziky
265 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Jaderná spektrometrie, radiační monitoring, přístrojová technika
266 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systém procesu metanizace v zemědělské bioplynové stanici
267 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Kontinuální monitorovací systémy emisí z uhelné elektrárny
268 2013 FY Miroslav Ouhrabka, CSc.
Kvaziperiodické děje v přírodě
269 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Měření emisí velkých zdrojů, mobilní přístrojová technika
270 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
271 2014 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření mezí slyšitelnosti lidského ucha
272 2013 FY RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Měření ohniskové vzdálenosti čoček
273 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Mikrovlnná emise nabitých částic ve vzduchu
274 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Model přizpůsobení konstrukce přední části automobilu z hlediska ochrany chodců
275 2013 FY RNDr. Daniel Jezbera
Návrh a realizace jednoduchého dataloggeru pro sledování pohybů člověka
276 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Optimalizace osvětlení průmyslových a komerčních prostorů
277 2013 FY   Ověření metody EEG biofeedback v praxi
278 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Proč žáci nemají rádi školskou fyziku?
279 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Příručka pro tvorbu prezentací v distančním vzdělávání
280 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Simulátory elektrických obvodů a jejich využití v praxi
281 2013 FY prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
Sportovní motivace ve výuce fyziky
282 2013 FY RNDr. Jan Šlégr
Statistická analýza výbojů Teslova transformátoru
283 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Studium činnosti a úpravy stabilizovaného zdroje EZ2
284 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami
285 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Systém měření kvality laku v automobilovém průmyslu
286 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Tepelné dělení kovů
287 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Testování tlumičů pro nižší třídu automobilů
288 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Vliv meteorologických podmínek na naměřené hodnoty dopravního hluku v obytné zástavbě
289 2013 FY Ing. Karol Radocha, Ph.D.
Vstupní kvazistandardizovaný test na střední škole ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie
290 2013 FY Mgr. Filip Studnička, PhD.
Vývoj elektromechanických prvků pro lékařské diagnostické přístroje
291 2013 FY doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Zkoumání pohybu míčku na stolní tenis
292 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Aktivita politických stran a jejich volební výsledky v politickém okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1918–1938
293 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Alžběta Tudorovna a Marie Stuartovna aneb střet a vývoj politických
a náboženských zájmů dvou královen
294 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Architekt Jan Schmoranz (1857–1899). Život a dílo
295 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Aviatika, motorismus a cyklistika v Pardubicích na počátku 20. století
296 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Březhrad v první polovině 20. století
297 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1938 – 1945
298 2013 HIU PhDr. Zdeněk Zahradník
Činnost architektekta Oldřicha Lisky v Hradci Králové
299 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)
300 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Dějiny výtvarné kultury a každodennosti ve výuce středoškolského dějepisu
301 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Demografický vývoj farnosti Slatina nad Zdobnicí v 19. století
302 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Didaktická a metodická analýza učebnice – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1
303 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Dobročinná a sociální práce Marie Červinkové-Riegrové
304 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Dochované větrné mlýny na Drahanské vrchovině
305 2013 HIU Mgr. Lenka Doová, Ph.D.
Domácí a zahraniční politika císaře Karla IV.
306 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Dopad válečných událostí na život obyvatel města Rychnova nad Kněžnou v letech 1914 – 1918
307 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Drobné církevní památky Šumperska
308 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Druhá anglo-nizozemská válka očima Samuela B. Pepyse
309 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici v letech 1918 – 1948
310 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou v letech 1918 – 1948
311 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Historie bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě a možnosti jejího nového využití
312 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie kostela sv. Markéty v Chrasti-Podlažicích
313 2013 HIU PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Historie okresního výboru KSČ ve Svitavách od reforem po normalizaci
314 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi do konce vlády Josefa II.
315 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Historie průmyslové výroby v Pilníkově do roku 1945
316 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Hospodářství na libereckém panství po nástupu Gallasů (1634-1654)
317 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Jindřich Prucha a inspirační zdroje jeho tvorby
318 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Jiří Viktor Daneš – vědec a diplomat
319 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Josef Mocker – neogotické přestavby
320 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Karolína Světlá a Mary Chesnut: srovnání životního stylu české a americké ženy v kontextu české a americké společnosti na počátku druhé poloviny 19. století
321 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kolektivizace na Třebechovicku
322 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Kolektivizace zemědělství v okrese Havlíčkův Brod v letech 1949 - 1960
323 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Kulturní politika KSČ na Náchodsku v 50. letech 20. století
324 2013 HIU prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Lázně Poděbrady v první polovině 20. století
325 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Mechanismus a realizace voleb do systému národních výborů v Pardubicích (srovnání let 1954 a 1957)
326 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí
327 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Mimořádný lidový soud v Chrudimi v letech 1945-1948
328 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti
329 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Mostečtí měšťané ve světle Knihy posledních pořízení z let 1681-1733
330 2013 HIU doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.
Náboženské poutě na Rychnovsku a Orlickoústecku po II. světové válce
331 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Nálezy pravěkých šperků na území Českého ráje
332 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Návrat nežádoucí
333 2013 HIU PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Nekonvenční ženy Jagellonské éry (Johanka z Krajku)
334 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Oběti druhé světové války z řad bývalých žáků gymnázia Nymburk
335 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova a nové využití areálu zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou po roce 1989
336 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Obnova architektonických památek na Broumovsku
337 2013 HIU Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Obuvnictví na Skutečsku v 1. pol. 20. století
338 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Odraz rozvoje občanské společnosti v Lounech ve spolkové činnosti druhé poloviny 19. století
339 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Ochrana kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje za pomoci dotačních titulů
340 2013 HIU doc. PhDr. Marta Kohárová, CSc.
Osudy členů odbojové organizace Obrana národa – oblastního velitelství Velká Praha
341 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Osudy obyvatel Královédvorska před mimořádným lidovým soudem v Hradci Králové 1945 - 1947
342 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Památníky obětem první světové války na Novopacku
343 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Pellyové, osudy regionální společenské elity, aneb Policko na přelomu 19. a 20. století
344 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Pietní místa 1. a 2. světové války v okrese Trutnov
345 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Počátky a rozvoj tovární textilní výroby na Broumovsku , na příkladu firem Walzel a Schroll
346 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Počátky motorismu a létání v Ústí nad Orlicí a jejich sociální a kulturní dopad očima Karla Bíny a pamětníků
347 2013 HIU Mgr. Pavel Horák
Podoba venkovské školy v Českém Meziříčí v letech 1948-1970
348 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politicko-správní vývoj Rychnova nad Kněžnou v letech 1948-1960
349 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Jičín v letech 1948-1960
350 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Kutná Hora v letech 1948 – 1960
351 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Nová Paka v letech 1945–1960
352 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politický a správní vývoj okresu Sedlčany v letech 1945–1960
353 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Politika Okresního Národního Výboru ve Svitavách od roku 1964 až po normalizaci (1971)
354 2013 HIU Mgr. Irena Kapustová
Pracovní a metodické listy k učebnici Dějepis pro Gymnázia a SŠ 4. Nejnovější dějiny
355 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Proměny zemskodeskového majetku v soudním okresu historického Žďáru nad Sázavou v letech 1654-1850
356 2013 HIU PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
Přijímání jazzu a jeho reflexe v prvorepublikové společnosti
357 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Publicistická činnost Františky F. Plamínkové
358 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Jitka Arnoštová
Působení Eduarda a Karla Khuen-Belasi v Hrušovanech nad Jevišovkou (1847-1945)
359 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Represe venkova v 50. letech a její vliv na život v obci Litoboř
360 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Růžena Vacková a proces Mádr a spol
361 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Sexualita českých vojáků první světové války v pramenech osobní povahy
362 2013 HIU PhDr. Tomáš Hradecký, Ph.D.
Soužití Čechů a Němců na Svitavsku v letech 1938-1948
363 2013 HIU PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Strategie Public relations muzea Mladoboleslavska
364 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Tradice výroby dřevěných hraček na Hlinecku
365 2013 HIU PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Trestní nalézací komise v Litomyšli 1945-1948
366 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Válečný prožitek příslušníků československé zahraniční armády v SSSR při osvobozování ČSR
367 2013 HIU PhDr. Radim Urbánek
Vodní mlýny na Litomyšlsku od poloviny 19. stol. do poloviny 20. století
368 2013 HIU PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vodní mlýny v Budčicích a Chřenovicích a jejich úloha v životě obyvatel mikroregionu Ledečsko
369 2013 HIU Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
Vývoj a proměny pohřební kultury, pietních aktů a služeb na příkladu Pardubic přelomu 19. a 20. století
370 2013 HIU PhDr. Milan Slezák, Ph.D.
Vývoj výstavní činnosti hradeckého muzea v letech 1980-2010 (S důrazem na rozbor metod prezentace)
371 2013 HIU PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Významné ženy v oblasti Ratibořic na přelomu 18.-19. století
372 2013 HIU doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Jitka Arnoštová
Vznik a působení Krajského národního výboru v Ústí nad Labem (1949–1960)
373 2013 HIU Jitka Arnoštová
doc. PhDr. Tomáš Petráček
Vztah Edvarda Beneše k římskokatolické církvi do roku 1918
374 2013 HIU doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Ženy a jejich odkaz v topografii hlavního města Prahy
375 2013 HIU prof. PhDr. František Musil, CSc.
Život a dílo Jindřicha Nygrína
376 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Exil a hudba. Oscar Moravec, Karel Husa, Jan Novák
377 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Hudební tvořivost a možnosti jejího rozvíjení u žáků na 1. stupni ZŠ
378 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Charakteristika instrumentálních aktivit dětí předškolního věku
379 2013 HV prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
Pedagogické využití hudebních forem na základních a středních školách
380 2013 HV PhDr. Hana Přibylová
Práce s klavírními miniaturami v hudební výchově předškolního a mladšího školního věku
381 2013 HV doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.
Tibelliho hradecký tisk Sporckovy Bonreposké knížky z roku 1724
382 2013 HV PhDr. Helena Karnetová
Využití vybraných skladeb Bohuslava Martinů v poslechových činnostech na 1. stupni ZŠ
383 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na střední škole
384 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce chemie na základní škole
385 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Badatelsky orientované experimentální činnosti ve výuce chemie na základní škole
386 2013 CH Ing. David Petřík
Dokumentace v rámci integrovaného záchranného systému - typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu
387 2013 CH Ing. Miroslava Nejtková
Efektivní evakuační plán
388 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Možnosti a meze využívání interaktivní tabule ve všeobecném chemickém vzdělávání na SOŠ nechemického zaměření
389 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Povinnosti obce na úseku požární ochrany
390 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost a požární ochrana na čerpací stanici pohonných hmot
391 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost chráněného objektu-zámku Pardubice
392 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Požární bezpečnost staveb při regeneraci bytových domů
393 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Stanovení fosfátů ve vybraných nápojích pomocí 31P NMR
394 2013 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace 3-fenylazonaft-2-olu
395 2014 CH prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
Syntéza a charakterizace produktů kopulace diazoniových solí na naftalen-1,4-diol
396 2013 CH prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Využití německého jazyka ve výuce chemie pomocí metody CLIL
397 2013 CH Mgr. Pavel Nejtek
Zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti v polygrafickém provozu
398 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání operačních systémů na mobilních zařízeních (smarphonech, tabletech)
399 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Administrační systémy webových stránek pro školy
400 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Bezpečnost na sociálních sítích
401 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Budoucí vývojové trendy náročnosti a výkonu PC komponent
402 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Číslicová technika v příkladech (sbírka řešených úloh)
403 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Digitální technika v příkladech
404 2013 INF doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
E-learning ve výuce cizích jazyků na vysoké škole
405 2013 INF prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.
ICT v projektovém vyučování
406 2013 INF prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Interaktivní webové aplikace jako prostředek zefektivnění výuky chemie
407 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Internetové sociální sítě a jejich využívání žáky středních škol
408 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Kyberšikana na střední škole
409 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Lokalizace systému COLOBOT a jeho využití pro výuku algoritmizace
410 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
411 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Mechanické a elektromechanické počítací stroje
412 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Mobilní operační systémy
413 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Modelování a simulace fyzikálních jevů v prostředí MS Excel
414 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Modelování a simulace ve výuce strojírenských předmětů
415 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Moderní výuka programování na základních školách
416 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Možnosti a meze výuky psaní na klávesnici na základní škole
417 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
MS Excel ve výuce informatiky a fyziky na střední škole
418 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Multimediální výchova jako prevence kyberšikany
419 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Pevné disky
420 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Počítačová bezpečnost a ochrana dat
421 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Počítačová gramotnost seniorů
422 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové sítě aneb servery pro začátečníky
423 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Počítačové viry a antivirové programy
424 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Porovnání moderních mobilních platforem
425 2013 INF doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.
Prevence počítačového pirátství žáků základních a středních škol
426 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Příprava žáků na středoškolské odborné soutěže z informatiky
427 2013 INF Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
Slunce jako zdroj energie pro panelový dům
428 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Software na základní škole
429 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Současné operační systémy na PC
430 2013 INF Mgr. Petra Volejníková
Šikana učitele
431 2013 INF prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Teorie grafů: motivační úlohy
432 2013 INF Mgr. Pavla Hanzalová
Tvorba didaktických her v editoru MS PowerPoint
433 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Výuka elementární geometrie s podporou interaktivních webových apletů
434 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Výuka počítačové grafiky na ZŠ a SŠ
435 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Výuka počítačových sítí na základních a středních školách
436 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
437 2013 INF Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Využití mikrokontroléru PICAXE pro výuku základů programování a robotiky
438 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
439 2013 INF Mgr. Josef Šedivý
Využití počítačové grafiky ve výtvarné výchově na základních školách
440 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití robotické stavebnice Fischertechnik ve výuce automatizace na středních odborných školách
441 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Využití soudobých informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
442 2013 INF doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Využití tabulkového procesoru CALC na střední škole
443 2013 INF PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
Základy algoritmizace a programování v prostředí Scratch
444 2015 INF Mgr. Martina Kučerová
Žákovský projekt - Statistický plakát
445 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
446 2013 KFSV Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.
Co je to ideologie?
447 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře
448 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Člověk a zvíře: dialektika krotkosti a divokosti
449 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Dohlížet a trestat z pohledu moderního pedagoga
450 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Ekologická etika a směřování ekologické výchovy
451 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
452 2013 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost
453 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí primárního vzdělávání
454 2014 KFSV Ivan Soukal, Ph.D.
Ekonomická gramotnost v prostředí sekundárního vzdělávání
455 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Estetika v říši rostlin: biologický a filozofický pohled
456 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etické aspekty lékařství
457 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Etika ve vztahu ke zvířatům
458 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Evoluční etika a problém autonomní morální volby
459 2013 KFSV Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Fenomén spiritismu v Podkrkonoší
460 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Filosofická reflexe pojmu odcizení
461 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Historie Turingova testu
462 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Idea přirozeného stavu v moderní politické filosofii
463 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Kantova koncepce krásy
464 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Komparace přístupů v ekologické etice
465 2013 KFSV Mgr. Filip Jaroš, Ph.D.
Komparace vybraných evolučních konceptů: Charles Darwin, Teilhard de Chardin a Adolf Portmann
466 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Kritická reflexe pojmu "lidské přirozenosti"
467 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Má počítač "mysl" a "tělo"?
468 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Modulární teorie mysli
469 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Morální odkaz taoismu
470 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Multikulturní výchova na základních školách
471 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nihilismus Friedricha Nietzscheho a filosofie absurdity Alberta Camuse
472 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Nové teorie výzkumu vědomí: heterofenomenologie, neurofenomenologie a problém kválií
473 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
O filozofických problémech času
474 2013 KFSV Mgr. Marie Skýbová, Ph.D.
Odpovědnost vědce
475 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Relativismus a demokratická společnost
476 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozum a emoce
477 2013 KFSV Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D.
Skepse ve filosofii René Descartesa a Davida Huma
478 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Specifika lidské komunikace
479 2013 KFSV doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Touhy mladých lidí po vlastním bydlení
480 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Umělý život
481 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Úskalí Descartova dualismu
482 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
483 2013 KFSV Mgr. Jana Čapková, Ph.D.
Videostudie didaktických aspektů společenskovědního vzdělávání
484 2013 KFSV Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vztah mysli a těla v novověké filosofii
485 2013 KFSV prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Wittgenstein a Vídeňský kruh
486 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
487 2013 KFSV Mgr. Hynek Janoušek
Základní principy Kantovy etiky
488 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Analýza konfliktu v Mali se zaměřením na lidská práva
489 2014 KP Mgr. Barbora Vališková
Analýza působení guerillových hnutí v kontextu jednání relevantních aktérů
490 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Analýza zastoupení a role žen v afrických parlamentech a politických stranách na případu dvou zemí subsaharské Afriky
491 2013 KP PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Aplikace teorie voleb druhého řádu na krajské volby v České republice
492 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Aspekty ovlivňující čínsko-taiwanské vztahy
493 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Bokassův režim: charakter středoafrického politického režimu v letech 1966-1979
494 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolívie a spor o přístup k moři: Analýza příčin selhání dosavadních návrhů
495 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Bolsa Família jako model sociální politiky v Brazílii
496 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Cenzura Internetu v čínské lidové republice
497 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Čínská energetická politika v subsaharské Africe (ropa za zbraně)
498 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínská rozvojová pomoc africkým státům
499 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Čínsko-japonské bilaterální vztahy
500 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Dětští vojáci v Demokratické republice Kongo a jejich postavení v mezinárodním právu
501 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Dovoz zbraní do Afriky
502 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Egypt jako stabilizační faktor mezinárodní politiky v oblasti Blízkého východu
503 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost Ukrajiny v kontextu vztahů s Evropskou unií a Ruskem
504 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Energetická bezpečnost USA a jejich politika vůči Saúdskoarabskému království
505 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Etiopie 1974-1994. Od marxistické moci po parlamentní volby. Cesta k demokracii?
506 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Evropská unie jako normativní aktér v subsaharské Africe v kontextu energetických vztahů
507 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Federalismus v Etiopii
508 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Hodnocení mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
509 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Charakter politického režimu v Rovníkové Guineji za režimu Francisca Maciase Nguemi v letech 1968-1979 z pohledu teorie sultanismu
510 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Intervence v Somálsku
511 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace ideových a programových východisek Strany zelených a Liberálně ekologické strany
512 2013 KP Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Komparace institucionálních podmínek přeměny FSLN a MLN-T v politickou stranu
513 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Komparace politické participace žen v období první republiky a po roce 1989
514 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přechodu k demokracii v Polsku a Československu
515 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Komparace přístupu vybraných radikálně levicových stran k Evropské unii
516 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace rovných příležitostí pro ženy a muže před a po vstupu České republiky do Evropské unie
517 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Komparace vztahu Číny a Evropské unie k Latinské Americe
518 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Komparativní analýza ekonomické situace v Sierra Leone před a po Kimberleyském procesu
519 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Levicový libertarianismus
520 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Libanon: střet, nebo koexistence civilizací?
521 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Menšinová politika Čínské lidové republiky: Komparace ujgurské menšiny a Tibetu
522 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Mise EU a OSN ve frankofonních zemích Afriky
523 2013 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Mise OSN v DRC
524 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Motivace, důvody a okolnosti: Analýza participace vybraných zemí subsaharské Afriky na mezinárodních mírových operacích
525 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Nový závod o Afriku – komparace přístupů k rozšiřování dependence
526 2013 KP PhDr. Jan Mervart, Ph.D.
Politické strany a pojetí zahraniční politiky v Č-SR za 2. republiky
527 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Porovnání konceptu suverenity Thomase Hobbese a Immanuela Kanta
528 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Porovnání počtu hladovějících lidí ve světě v období 1990–2013 – srovnávací analýza
529 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Práce v domácnosti v ČR: migrantky jako levná pracovní síla
530 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Problematické zařazení fašismu a nacismu v pravolevém spektru
531 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika boje proti AIDS v subsaharské Africe: strategie vybraných států
532 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Problematika obchodu s lidmi na africkém kontinentě
533 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Problematika povstaleckých skupin: Lords Resistance Army v Ugandě
534 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Proč jsou africké státy slabé? Případ západní Afriky
535 2013 KP Mgr. Aneta Křičková
Protidrogová politika: Komparace Mexika a Kolumbie
536 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Překážky budování států v subsaharské Africe
537 2013 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přeměna osvobozeneckého hnutí na vládní stranu v Eritrei
538 2014 KP Mgr. Ondřej Plachý
Příčina reformy komunistických stran v Československu, Polsku a Maďarsku
539 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny a dopady šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe
540 2013 KP Mgr. Jan Prouza
Příčiny politické nestability v Kamerunu
541 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Přímé zahraniční investice v nedemokratických zemích subsaharské Afriky
542 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Role mezinárodních nevládních organizací v Kimberley procesu
543 2013 KP Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D.
Role Senátu v politickém systému Irské republiky
544 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Rozpad Súdánu z pohledu teorie konfliktů
545 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Snižující se závislost Evropské unie na Ruské federaci v sektoru zemního plynu a pozice Norska
546 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Systém jedné dominantní (hegemonní) strany v Japonsku od roku 1955
547 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Teorie štěpných linií a její aplikace na výzkum stranických systémů vybraných zemí laplatské nížiny
548 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Thomas Hobbes o sebevědomí
549 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Upadá demokracie v Indii? Vývoj systému vládnutí v Indii z pohledu teorie konsociační demokracie.
550 2014 KP doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
Vliv afrického socialismu na podobu režimů po konci studené války
551 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv EU na lidská práva Kurdů v Turecku
552 2013 KP Mgr. Iveta Ptáčníková
Vliv globalizace na práci žen v rozvojových oblastech
553 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv Óscara Ariase na ukončení občanských válek v Latinské Americe
554 2013 KP Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Vliv politického marketingu na ovlivňování předvolebních preferencí potenciálních voličů v ČR na příkladu voleb do Evropského parlamentu, komunálních voleb a voleb do Senátu ČR 2014 se zaměřením na Královéhradecký kraj
555 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vliv USA na guerillový boj v Nikaragui v letech 1979-1990
556 2013 KP Mgr. Stanislav Myšička, Ph.D.
Vliv vlastnictví půdy na vztahy náboženských a sociálních skupin v Izraeli
557 2014 KP Mgr. Petra Poskočilová
Vliv volebního systému na stranický systém v Československu 1918–1938
558 2013 KP   Vývoj (etno)nacionalismu v Nigérii. Od idejí k teroru
559 2013 KP Mgr. Michaela Prouzová
Vývoj politické situace v Bolívii za vlády Eva Moralese
560 2014 KP Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý
Zahraniční a bezpečnostní politika Ruské federace: od westernizačního k etatistickému přístupu
561 2014 KP Mgr. Iva Hejtmánková
Ženská obřízka ve vybraných zemích Afriky
562 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Aplikace dostupných RAID polí
563 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Bible a misály ze sbírky starých tisků Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou
564 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Celestinky na Novém Městě pražském (1739-1782)
565 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
České a slovenské internetové zdroje pro bádání v oblasti sfragistiky a heraldiky
566 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy
567 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Dějiny farnosti v Machově v letech 1850-1950
568 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Česká Metuje a historie rodiny Hlaváčkových v letech 1845–1945
569 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Dějiny obce Dolní a Horní Adršpach v letech 1828-1945
570 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Digitalizace a OCR převod vybraných textů od autorů Karla Josepha Bienera von Bienenbergera, Jana Balcara z Bystrého a knihy Hradec Králové za užití open source softwaru PDF X-Change Viewer
571 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitalizace a rozbor filatelistické námětové sbírky umění Československa z let 1966-1992
572 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Digitální katalog kulturních památek katastrálního území Karlín v Praze
573 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Edice a diplomatický rozbor Knihy trhové/ Knihy gruntové bílé města Pardubice 1561-1638
574 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
E-government na obecních úřadech obcí, obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadech v okrese Ústí nad Orlicí
575 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Fenomén vězeňských budov v historické krajině České republiky
576 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
František Sochor (2.4.1910 - 29.1.1981) - život a jeho dílo
577 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Heinrich Eduard Herz: příběh židovského cukrovarníka
578 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Historický vývoj archivu v Nové Pace a jeho následná prezentace na webových stránkách
579 2013 KPVHA Mgr. Radek Pokorný
Historie a katalog soukromého archivu rodiny Kinských v Chlumci nad Cidlinou
580 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie Lázní Běloves – webová prezentace historických událostí v datech a obrazech
581 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Historie základní školy SNP
582 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Chrám sv. Mikuláše ve webové prezentaci
583 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Intelektuální život, studium a výuka v královéhradeckém biskupském semináři od jeho založení do konce 19. století
584 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Internetová databáze českých, moravských a slezských rodových erbů z období 15.-17. století
585 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Internetové zdroje v heraldice ve Velké Británii
586 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Jednota bratrská v letech 1935-1948
587 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
K osobnosti komeniologa Rudolfa Jordána Vonky
(Výběrová edice jeho osobní korespondence s využitím webové prezentace)
588 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie – Prezentace historických událostí 20. století poutního místa Hory Matky Boží
589 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy svatebních smluv východočeských královských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
590 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Knihy testamentů východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
591 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Komentovaná bibliografie časopisu Genealogické a heraldické listy v letech 1969-1981
592 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Korespondence mezi královským městem Kutnou Horou a východočeskými věnnými městy ve světle dochovaných kutnohorských register z doby předbělohorské 1575 (77)-1620
593 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Korespondence věnného města Hradce Králové z roku 1589 ve světle dochovaných register
594 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Královéhradecká městská kancelář v době třicetileté války
595 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Manuál programu k evidenci vojenských předpisů v knihovně Vojenského správního archivu Olomouc
596 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Město Čáslav a jeho vojenská posádka od konce 19. století do počátku vzniku ČSR
597 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Měšťanský pivovar a várečné právo v Pelhřimově - historický vývoj a současný stav
598 2013 KPVHA Mgr. Lenka Chadimová
Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
599 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Nejstarší urbáře panství Opočno (1581-1655)
600 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Odkaz Jana Bedřicha Nováka v českém archivnictví
601 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Open source knihovní systémy
602 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Panství na statku na Uhliřskojanovicku v letech 1654-1850
603 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Pastýřské listy královéhradeckých biskupů z let 1733-1892
604 2013 KPVHA Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Politický okres Nový Bor 1949–1960
605 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Proměny historického centra Pardubic od roku 1938 do současnosti. Obraz městské krajiny v archivních dokumentech
606 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí obyvatel v Chlumci nad Cidlinou v letech 1774-1800
607 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Příčiny úmrtí v Rokytnici v Orlických horách ve světle matričních záznamů z let 1784-1812
608 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Realizace IT auditu pomocí modelovacích a analytických nástrojů
609 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Rukopisné katolické modlitební knihy z 19. století uložené v Muzeu východních Čech v Hradci Králové – obsahový a ikonografický rozbor
610 2013 KPVHA prof. PhDr. František Musil, CSc.
Seznam památek v politickém okresu Příbramském a jejich proměny
611 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Smírčí kříže a Boží muka v mikroregionu Policko
612 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Snahy o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku (od poloviny 20. století do současnosti)
613 2013 KPVHA PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
Státní koedukační učitelský ústav v Kladně 1904 - 1948
614 2013 KPVHA Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Street art v současné městské krajině se zaměřením na dokumentaci a archivaci fotografií
615 2013 KPVHA PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Trhové knihy východočeských věnných měst a jejich vývoj do roku 1620
616 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Udílení obecních znaků po roce 1990 v okrese Pardubice
617 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Ústecký rodák Libor Alois Schlezinger (28.10 1802 - 24.2. 1893)
618 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Uživatelské zkušenosti s eGovernmentem na Městském úřadu Náchod
619 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Vandrovní knihy královéhradeckého regionu a jejich zpřístupnění
620 2013 KPVHA Mgr. Petr Polehla, Ph.D.
Vlastivědná a historická periodika s tématikou Krkonoš a Podkrkonoší do roku1939
621 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Využití CMS při výuce historických věd
622 2013 KPVHA prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Význam starých map a plánů pro studium změn krajiny kolem loveckého zámečku Bon Repos
623 2013 KPVHA Ing. Monika Borkovcová
Zpracování CAD dat
624 2013 KPVHA PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Zpřístupnění písemné památky k dějinám města Hradce Králové pomocí webové aplikace: Josef Mirovít Král: Průvodce po biskupství královehradeckém, 3 díly, Hradec Králové 1825/27
625 2013 KPVHA Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD.
Život v obci Hluboká v letech 1850–1950 a příběh rodiny Bečičkových
626 2013 KPVHA doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
Životní příběh Jiřího Šimáně a jeho působení v oblasti Východních Čech
627 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Asimilace vietnamské menšiny v České republice
628 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí péče o seniory
629 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí porody v kontextu rodinného života
630 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Domácí tradice a zvyklosti ve vybraných rodinách
631 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Emancipace žen a proměny domova
632 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Fotbaloví trenéři v FC Hradec Králové
633 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Chataření a chalupaření ve vybraném regionu České republiky
634 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Jak se vysokoškoláci dívají na internetové seznamování
635 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Jiráskovy sady z pohledu jeho návštěvníků - historie, aktivity, význam
636 2014 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Kooperace neziskového a soukromého sektoru v Pardubickém kraji
637 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v městském prostředí
638 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Lázně nebo obyčejné město?
639 2013 KSOC doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
Marketingové strategie orientované na děti
640 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Městská zeleň v Hradci Králové a potřeby obyvatel
641 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku
642 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Mezigenerační proměny oslav svátků
643 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Migrace do menších měst v homogenní oblasti Královéhradecka
644 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Motivace studentů ve volbách 2013
645 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Nabídka volnočasových aktivit vybrané kulturní organizace v Hradci Králové a její uživatelé
646 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol
647 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Občanská společnost v malém městě
648 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ
649 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Placené zaměstnání osob v důchodovém věku
650 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Porovnání kvality života rodin s dětmi v suburbanizovaných oblastech a v centru města Pardubic
651 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika porodů v domácím prostředí
652 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Problematika umírání doma
653 2013 KSOC prof. PhDr. Lubomír Brokl
Přímá volba prezidenta jako indikátor polarizace české společnosti?
654 2013 KSOC PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Singles – bydlení a domov
655 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Sociální proměny městských částí Hradce Králové a jejich dopad na kvalitu života obyvatel
656 2013 KSOC Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Spokojenost obyvatel suburbánní obce
657 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Sportovní trenérství a cvičitelství jako forma dobrovolnictví
658 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor
659 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Ukrajinská migrační komunita a její zapojení do lokální společnosti
660 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Veřejné prostranství typu městského parku a jeho uživatelé
661 2013 KSOC PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
Vietnamská komunita a její sociální začlenění do lokální společnosti
662 2013 KSOC doc. Milan Tuček, CSc.
Vztah dospívajících k menšinám a sociálně vyloučeným
663 2013 KSOC Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Zábava nebo místo nákupu? Prostor nákupních center z perspektivy žen na rodičovské dovolené
664 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Aktivizační metody a formy práce ve výuce matematiky
665 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Analýza časových řad v programu Gretl
666 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Analýza úrazového pojištění
667 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Analýza vývoje ceny zlata za použití časových řad
668 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Cena práce v České republice
669 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Dynamické modely v ekonomii
670 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Eulerova charakteristika kompaktních ploch
671 2013 MA doc. RNDr. Jaroslav Seibert, CSc.
Fibonacciova čísla grafů
672 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Finanční analýza lékárny
673 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické reprezentace permutačních grup
674 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Geometrické vlastnosti komplexních čísel a kvaternionů
675 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Likertovy škály a jejich statistické vlastnosti
676 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Maticové transformační grupy
677 2013 MA prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Některé metody modelování prostředky fuzzy matematiky
678 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Normální a studentovo rozdělení
679 2013 MA doc. Mgr. Dušan Bednařík, Ph.D.
O některých vlastnostech pseudokompaktních prostorů
680 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Oskulační kružnice ke grafům funkcí
681 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Platební styk a elektronické bankovnictví v České republice
682 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Polojednoduché Lieovy grupy a jejich Lieovy algebry
683 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Porovnání úvěrů u bankovních a nebankovních institucí
684 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Povinné ručení a havarijní pojištění osobních automobilů
685 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Proces schvalování hypotečního úvěru od žádosti klienta po uzavření smlouvy
686 2013 MA Eva Krejčová, CSc.
Propedeutika předmatematematických činností prostřednictvím
hry v podmínkách mateřské školy
687 2013 MA Mgr. Daniel Cameron Campbell
Příručka k řešení diferenciálních rovnic pro učitele
688 2013 MA prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
Role úloh ve vyučování matematice
689 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Ropa – „krev ekonomiky“
690 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Sazby DPH v České republice a jejich vliv na příjmy státního rozpočtu
691 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Sbírka řešených příkladů z analytické geometrie
692 2013 MA RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Shodnost a podobnost v učebnicích matematiky od roku 1935
693 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Sociální pojištění a jeho vývoj po roce 1989
694 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Souřadnicové systémy na kompaktních plochách
695 2014 MA Mgr. Lukáš Vízek
Soutěže v matematice na 2. stupni základní školy a na střední škole
696 2013 MA RNDr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Speciální typy prvočísel
697 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Spotřební daně a jejich výnos od roku 1993
698 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Statistické zpracování dotazníků v programu PSPP
699 2013 MA Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Stochastické modely v ekonomii
700 2013 MA RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Transformace souřadnic na varietách v příkladech
701 2013 MA RNDr. Michal Čihák, Ph.D.
Užití vícerozměrných statistických metod při zpracování dotazníků
702 2013 MA Ing. Mgr. Václava Hůlková
Virtuální peníze a moderní metody plateb
703 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vliv výnosu z DPH na výši daňových úniků
704 2013 MA Ing. Pavel Hanuš
Vývoj a charakteristika akciového trhu na území ČR
705 2013 MA doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.
Základní grupové homomorfismy
706 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace filmu pro nácvik řečových dovedností v NJ na českých SŠ
707 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk
708 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Aplikace materiálu DUM pro rozvoj komunikativní kompetence na SŠ v oboru německý jazyk jako další cizí jazyk

709 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentické texty ve výuce DaF na středních školách v České republice.
710 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Autentický inzerát jako impuls pro rozvoj jazykových dovedností v oboru DaF na českých středních školách.
711 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Diktát ve výuce cizích jazyků
712 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití literárních textů ve výuce NJ na střední škole
713 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
714 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Efektivní využití písní ve výuce němčiny na základní škole
715 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Interaktivní tabule a její role při osvojování a opakování slovní zásoby ve výuce německého jazyka na střední škole v České republice
716 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na české střední škole
717 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Kreativní psaní ve výuce německého jazyka na střední škole
718 2016 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Německé časopisy jako motivační faktor žáků
719 2013 NJ PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Podobnosti a rozdíly v německé a české pohádkové tradici na základě analýzy vybraných děl bratří Grimmů, Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena
720 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Problémy při zavádění komunikativní metody do moderní výuky NJ na SŠ
721 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj čtení s porozuměním s využitím autentických textů pro žáky SŠ
722 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Rozvoj dovednosti mluvení v hodinách německého jazyka s využitím krátkého filmu na středních školách v ČR
723 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Staniční učení jako prostředek rozvoje dovednosti čtení s porozuměním na české střední škole v oboru DaF
724 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Tvorba interaktivních testů a cvičení v programech Alf a Active Inspire a jejich využití v hodinách německého jazyka

725 2016 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané aspekty multisenzorického přístupu při výuce německého jazyka na SŠ.
726 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané internetové zdroje vhodné k zařazení do výuky německého jazyka jako cizího jazyka (DaF)
727 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Vybrané internetové zdroje vhodné k zařazení do výuky německého jazyka jako cizího jazyka (DaF)

728 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výhody bilingvismu v oblasti cestovního ruchu
729 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině
730 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka německého jazyka po angličtině na české SOŠ
731 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Výuka reálií pomocí moderní písně při výuce německého jazyka na středních školách v České republice
732 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na SŠ se zaměřením na reálie německy mluvících zemí
733 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka na ZŠ se zaměřením na reálie Německa
734 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Využití písní v hodinách německého jazyka za účelem zvýšení motivace žáků na SŠ
735 2015 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam projektového vyučování pro rozvoj komunikativní kompetence v hodinách německého jazyka
736 2014 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam průběžné pedagogické praxe z pohledu studentů učitelství PdF UHK
737 2013 NJ PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Význam zahraničních výjezdů žáků základních škol pro rozvoj klíčových kompetencí v předmětu Německý jazyk jako další cizí jazyk.
738 2013 NJ PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D.
Zrcadlení ženského aspektu v Goethově tvorbě
739 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
České texty o sekularizaci
740 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Deportace Romů během druhé světové války jako kulturní problém
741 2013 NVCH Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Důstojnost člověka v nemoci a utrpení
742 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Estonci ve světle událostí 20. století
743 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Etická dilemata spojená s adopcí
744 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Etické problémy existence rytířských řádů a jejich teologické zdůvodnění
745 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Fenomén manipulace v kontextu náboženských sekt
746 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Ježíš ve svitu Půlměsíce
747 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Kulturně-ekologický vliv turismu
748 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Možnosti a limity ve spolupráci mezi Čechy a Němci na Broumovsku
749 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Mystika a kulturní dialog v Evropě
750 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Náboženská témata v současných populárních písních českých a slovenských interpretů
751 2013 NVCH Mgr. Jana Karlová, Ph.D.
Nomádský způsob života v současném světě
752 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Nová Akropolis jako pseudonáboženské hnutí
753 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Ochrana nenarozeného života v České republice – srovnání pro-life hnutí a organizací
754 2013 NVCH ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
Otázka zavržení na pozadí univerzální spásné boží vůle
755 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Postavení náboženství v komunistickém Československu a jeho dopady na současnou společnost
756 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Poúnorové emigrační vlny Čechů do Severní Ameriky
757 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Právo na život nenarozených
758 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny a směřování české národní identity
759 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Proměny vnímání neúplných rodin v západní společnosti ve 20. století
760 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Předávání víry v rodině
761 2013 NVCH PhDr. Radek Martinek
Přínos vojenských kaplanů pro vojáky ve vojenských zahraničních misích
762 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Punk a demokracie
763 2013 NVCH ThLic. Petr František Burda, Th.D.
Role kultury při integraci Romů do majoritní společnosti
764 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Služební zbraně v rukou vojenských kaplanů
765 2013 NVCH ThLic. David Bouma, Th.D.
Spiritualita mužů v kontextu života současné katolické církve
766 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Svátost smíření – základní teologická východiska
767 2013 NVCH doc. PhDr. Tomáš Petráček
Svátostné manželství v moderní společnosti
768 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Tělo jako kulturní univerzálie i specifikum
769 2013 NVCH Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D.
Tematizace eutanazie v české literatuře
770 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Hořící keř
771 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko - antropologická interpretace filmu Poslední dny Sophie Schollové
772 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Teologicko-antropologická interpretace filmu Babettina hostina
773 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Theologicko-antropologická interpretace filmu Kladivo na čarodějnice
774 2013 NVCH Mgr. Jan Hojda, Th.D.
Umělecké ztvárnění Ježíšova života ve filmu
775 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vliv médií na člověka v českém společenském kontextu
776 2013 NVCH Ing. et Mgr. et ThLic. Jiří Heblt
Výklad mše svaté pro farní společenství
777 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Vývoj rasové teorie v nacistickém Německu (1933-1945)
778 2013 NVCH Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.
Vzdělávání v transkulturním kontextu – případ Kypru
779 2013 NVCH Mgr. Veronika Halamová
Zdobení lidského těla jako kulturní fenomén
780 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Adaptační kurz na druhém stupni základní školy
781 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz na základní škole
782 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Adaptační kurz pro žáky 6. třídy ZŠ
783 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Advent a předvánoční čas ve školní družině
784 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Advent a vánoční svátky ve školní družině
785 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Adventní čas v Dětském domově v Jemnici
786 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Aerobik ve školní družině
787 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Agresivita dětí ve škole
788 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktivita „Čarodějnické rojení“, jako součást ŠVP družina
789 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktivity pro volný čas žáků základní školy
790 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizace žáků ve výuce jazyků (Zaměřeno na výuku španělského jazyka na gymnáziu)
791 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce
792 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy
793 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků
794 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce německého jazyka na střední škole
795 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aktivizační metody ve výuce občanské výchovy
796 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Aktivizační metody ve výuce odborných předmětů a odborného výcviku
797 2017 PP Mgr. Hana Šebestová
Aktivizační metody ve výuce španělštiny
798 2017 PP Mgr. Hana Šebestová
Aktivizující metody ve výuce cizího jazyka na SOŠ a SOU
799 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktuální trendy v pedagogice montessori a možnost uplatnění prvků montessori pedagogiky při výuce jazyků
800 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aktuální výchovné otázky klientů DDŠ
801 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
802 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Alternativní výukové metody ve výuce anglického jazyka
803 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Alternativní zdroje finanční podpory v oblasti vzdělávání v subjektivním hodnocení učitelů z praxe
804 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Amerling a jeho odkaz dnešku
805 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Analýza profesní přípravy budoucích učitelů
806 2017 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Analýza učebnic pro obor umělecký kovář
807 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Anatomie a morfologie květu: didaktizace
808 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Animoterapie - chov drobných zvířat ve středisku výchovné péče
809 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Animovaný sitcom a jeho využití ve výuce angličtiny žáků středních škol
810 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Aplikace a meze pluralismu ve výuce společenských věd v liberálně-demokratickém paradigmatu
811 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Aplikace čtenářských dílen do výuky předmětu Literatura a umění na střední odborné škole
812 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace výukových metod programu RWCT v estetické výchově na středních školách
813 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikace zásad efektivní komunikace při řešení konfliktních situací
814 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Aplikované pohybové a sportovní aktivity na základní škole speciální pro žáky s mentálním a tělesným postižením
815 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Asistent pedagoga
816 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Asistent pedagoga a jeho role ve vzdělávání
817 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Asistent pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
818 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Atom a záření
819 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Autoevaluace školy
820 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Autoškola - metodika výcviku žáků na automobilním trenažéru
821 2017 PP PhDr. Přemysl Štindl
Badatelsky orientovaná výuka biologie na gymnáziu
822 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Badatelsky orientovaná výuka přírodovědných předmětů na střední škole
823 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Barva jako taková, transponovaná do veřejného prostoru
824 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Baťova škola práce a její odkaz současnosti
825 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Bazální stimulace - aplikace konceptu bazální stimulace v praxi
826 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině
827 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Biografie „romského“ muzikanta
828 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Callanova metoda jakožto prostředek k zefektivnění výuky anglického jazyka na prvním stupni ZŠ
829 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Celoroční hra Vločkiáda v obsahu činnosti školní družiny
830 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Celoškolní soutěž předlékařské první pomoci
831 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová etapová hra
832 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Celotáborová hra
833 2015 PP PhDr. Alena Dědečková
Cesta se školní družinou za poznáváním města Vrchlabí
834 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Cykloexkurze v terénu jako praktické doplnění předmětu geologie na střední škole
835 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Čarodějný týden ve školní družině
836 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České svátky ve školní družině
837 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
České vánoce jako téma aktivit ve školní družině
838 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Činitelé ovlivňující volbu povolání u žáků 9. tříd
839 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Činnost metodika prevence na Středním odborném učilišti
840 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Činnost školní družiny při ZŠ
841 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na gymnáziu
842 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na speciální škole
843 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na střední odborné škole
844 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na střední škole
845 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na Středním odborném učilišti
846 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole
847 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Činnost výchovného poradce na základní škole a spolupráce s institucemi
848 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Činnost zájmového hudebního kroužku
849 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářská gramotnost ve výuce českého jazyka a literatury
850 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
851 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Dentální hygiena u dětí předškolního věku
852 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dětský letní tábor - objevování krásy řemesel
853 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Diagnostika klimatu a vztahů ve školní třídě
854 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické prostředky ve výuce fyziky
855 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Didaktické využití inovačních paměťových technik v hodinách angličtiny
856 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktické zpracování tématu „Tradice Adventu a Vánoc"
857 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu komunikace
858 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Komunikace
859 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu Kůže a kožní deriváty zvířat pro střední odborné školy
860 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Rodinná a zdravotní výchova pro střední školu praktickou dvouletou
861 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Roztoky a směsi
862 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Vlastní životopis
863 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Didaktické zpracování tématu: "Aktivizace seniorů"
864 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Fyzioterapie a její historie
865 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Geometrický plán
866 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Makromolekulární látky - žákovský projekt
867 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu: Společenskovědní základy ve vztahu k přírodě a k životnímu prostředí
868 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Didaktické zpracování tématu: Základy ornitologie
869 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt "Týden zdraví"
870 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt „Hrajeme si s přírodou“
871 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Didaktický projekt v českém jazyce se zaměřením na K. Čapka
872 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt výroby divadélka ve školní družině
873 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Didaktický projekt: Ámosův den škola hrou
874 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktický projekt: Kartotéka her - Gastronomický atlas
875 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Didaktika plavání u dětí mladšího školního věku
876 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Didaktika přípravy ve školní družině pro období podzimu
877 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Diskusní metody a didaktické hry při výuce biologie na střední škole
878 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dlouhodobá výuka cizího jazyka
879 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Dopravní bezpečnost ve školní družině
880 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dopravní výchova v činnosti školní družiny
881 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Dramatická výchova ve školní družině
882 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Drogová prevence na základních školách
883 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Eduard Štorch a jeho pedagogický odkaz k dnešku
884 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Edukačně prožitý čas adventní ve školní družině
885 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ekologie ve školní družině a v jejím okolí
886 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Ekonomická gramotnost dospívajících
887 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Environmentální program "Procházky po Zemi" - "Earthwalks" a jeho realizace
888 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Environmentální výchova v mezipředmětových vztazích
889 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Estetické aktivity dětí ve školních družinách
890 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Estetické vnímání těla
891 2016 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Etická výchova u dětí mladšího školního věku
892 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etické normy a hodnoty z pohledu žáků základní školy a studentů střední školy
893 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etika a vyprávění
894 2016 PP Mgr. Hana Šebestová
Evropská unie v hodinách společenských věd
895 2016 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Exkurze pro žáky střední školy
896 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Exkurze v Zooparku Stěžery
897 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Faktory ovlivňující vývoj zdravého sebevědomí u žáků na II. stupni ZŠ
898 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Fenomén běžeckého lyžování v České republice
899 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Fenomén sociálních sítí v životě učňovské mládeže
900 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Finanční gramotnost
901 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Finanční gramotnost
902 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Finanční gramotnost prostředí výchovného ústavu
903 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
FINANČNÍ GRAMOTNOST: METODICKÉ ZPRACOVÁNÍ TÉMATU
904 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Finanční produkty v předmětu Základy společenských věd pro žáky střední školy
905 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Formy výchovy a formy výuky na střední škole
906 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Geocaching ve školní družině
907 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Historie barvení vlasů
908 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Historie města ve vzdělávacím programu školní družiny
909 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Historie rehabilitace
910 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Hospitalizace dětí ve zdravotnických zařízeních
911 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Hry a hračky ve školních a mimoškolních zařízeních
912 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Hry jako metody k rozvoji komunikace v rámci předmětu Dramatická výchova na uměleckých školách
913 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Hry ve školní družině - venkovní aktivity
914 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry ve školní družině na téma pohádek
915 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Hry, hračky a pomůcky ve školní družině - nástroje rozvoje osobnosti
916 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Chování dětí ve školní družině
917 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Indiánský den
918 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Individuální zvláštnosti žáka při učení se anglickému jazyku na středních školách
919 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Informační a komunikační technologie v práci učitelů matematiky
920 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Informační systémy školy využívané v edukačním procesu
921 2015 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Inovace obsahu a didaktických prostředků předmětu analytická chemie
922 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Inovace preventivního programu na základní škole
923 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Inovace programu poradenských služeb na gymnáziu
924 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Inovace programu poradenských služeb na základní škole
925 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Inovace ŠVP a postoje učitelů
926 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Inovace učiva odborného výcviku oboru kadeřník na střední odborné škole
927 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Inovace v činnosti výchovného poradce na ZŠ
928 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Inovace v poradenství na základní škole
929 2016 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Integrace výuky fyziky do předmětů zaměřených na informační komunikační technologie
930 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Integrace žáka s hendikepem
931 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Integrace žáků cizinců na základní škole
932 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní prezentace v programu ActiveInspire - metodické zpracování tématu
933 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Interdisciplinární využití krásné literatury při výuce dějepisu
934 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
IT technologie ve výuce středních škol
935 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Jak nově vyučovat keramiku na střední škole řemeslné
936 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Jaro ve školní družině
937 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Jezdecký kroužek jako volnočasová aktivita
938 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz
939 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz k dnešku
940 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
K problematice šikany mezi středoškolskou mládeží
941 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
K úrovni morálního úsudku žáků středních škol.
942 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Kamarádství dětí na základní škole
943 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství
944 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na 2. stupni základní školy
945 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na základní škole
946 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Kariérové poradenství na základní škole
947 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy
948 2014 PP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Klima školní třídy a osobnost třídního učitele
949 2016 PP PhDr. et Mgr. Tomáš Komárek
Klima ve vybrané školní třídě a možnosti jeho ovlivňování
950 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Knihy ve školní družině
951 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Kompetence třídního učitele na druhém stupni ZŠ
952 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
953 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikace - verbální a neverbální
954 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Komunikace pedagogických pracovníků s rodiči
955 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Komunikační styl učitele
956 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Komunikační zóna učitele ve třídě
957 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Konkretizace krátkodobého projektu v činnosti školní družiny
958 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Konkretizace Měsíčního plánu činnosti školní družiny
959 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Konstruktivistické pojetí výuky vybraných témat kombinatoriky
960 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Kreativní přístupy ve výuce německého jazyka na gymnáziu
961 2016 PP PhDr. Petra Besedová, Ph.D.
Kreativní výuka cizích jazyků. Didaktika nelingvistických disciplín na příkladu výuky latinského jazyka
962 2013 PP PhDr. Přemysl Štindl
Krevní skupiny AB0 a Rh faktor
963 2013 PP ThLic. David Bouma, Th.D.
Kritika náboženství podle Feuerbacha s ohledem na tzv. „novou religiozitu“
964 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Kroužek cvičení rodičů a dětí v předškolním roce
965 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Kroužek plavání ve školní družině
966 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Kroužek pohybových her
967 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Křesťanské svátky ve školní družině
968 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Kurz finanční gramotnosti pro studenty středních škol
969 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Kvalita života seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
970 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence
971 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Kyberšikana ve školských zařízeních
972 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Letní dětský tábor
973 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Leváctví žáků odborného výcviku v oboru Tesař
974 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny
975 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové tradice v činnosti školní družiny – drátování
976 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Lidové zvyky a tradice v období adventu ve školní družině
977 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Malotřídní školy v Královéhradeckém regionu
978 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
979 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové aktivity školy jako nástroj náboru žáků
980 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Marketingové nástroje středních odborných škol
981 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Mechanika jízdních kol - didaktické zpracování tématu
982 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Měsíční plán pro MŠ
983 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metoda CLIL v ekonomice a podnikání
984 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické a didaktické zpracování prázdninového příměstského házenkářského tábora
985 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
986 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické postupy pro výuku buňky na gymnáziu
987 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodické vedení praxe žáků odborné střední školy v základní škole speciální
988 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování praxe žáků střední odborné školy
989 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování problematiky delikvence drogově závislých mladistvých
990 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování průřezového tématu Environmentální výchova pro střední školy a 2. stupeň základních škol
991 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování průřezového tématu Environmentální
výchova – odpady
992 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu nové technologie při výrobě čokoládových pralinek
993 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu Tvůrčí psaní
994 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování předmětu, nové technologie při výrobě čokoládových ozdob
995 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování přípravy hodiny pro děti s poruchami chování a poruchami učení
996 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu - Fenomenologie a prevence kriminality mládeže
997 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - komunikační mix
998 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu - Právo
999 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu - Příčky
1000 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu – Strojní obrábění - Ruční zpracování kovů-pilování
1001 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu – Vlasy a prevence vypadávání vlasů
1002 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu ,,Ochrana lesů před poškozováním obratlovci“
1003 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu : Měřidla pro měření délek
1004 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu “Analýza fotografického snímku”
1005 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Biomy světa“
1006 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Cestovní ruch v německy hovořících zemích“
1007 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Marketingový výzkum“
1008 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu „Mechanizační prostředky pro sklizeň slámy“
1009 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Návštěva u praktického lékaře“ pro hodiny angličtiny
1010 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Podvojné účetnictví“
1011 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Praha - umělecké a stavební slohy ve výuce anglického jazyka"
1012 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Technologie mléka“
1013 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Venkovský cestovní ruch a jeho formy“
1014 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu „Zkoušení samočinné převodovky 41 TE“
1015 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Analytická geometrie: kuželosečky
1016 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu cizích slov
1017 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu číselné soustavy a jeho souvislost s výukou IT
1018 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu dobíjecích soustav motorových vozidel
1019 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Druhy a formy cestovního ruchu
1020 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Elektrický proud
1021 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1022 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1023 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu finanční gramotnost
1024 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Chudoba
1025 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Jednobuněčné organismy
1026 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu klimatologie
1027 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu- Kosmetické ošetření pleti
1028 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Krev a krevní skupiny
1029 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Management - personální činnost podniku
1030 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Management – podstata, význam a vývoj
1031 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu meteorologie a klimatologie pro střední školy
1032 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Náklady podniku a způsoby jejich členění
1033 2014 PP Mgr. Irena Kapustová
Metodické zpracování tématu Odraz 20. století v NP Podyjí
1034 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Ochrana životního prostředí pro střední školy
1035 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Opravy a výměny pneumatik
1036 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Počítačové sítě a internet
1037 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Podnik
1038 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu polymery
1039 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu prevence netolismu
1040 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu První kroky s textovým editorem MS Word
1041 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu přirozené sušení přířezů pro výrobu hudebních nástrojů
1042 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Skotsko
1043 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu sociální služby na střední pedagogické škole
1044 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
1045 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Stavba ptačího vejce
1046 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu SWOT analýza
1047 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Metodické zpracování tématu šikana
1048 2013 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulátory a tabulky v prostředí MS Office Word
1049 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Tabulkový editor
1050 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Trojúhelníky a jejich konstrukce
1051 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu války prusko-rakouské 1866 při výuce dějepisu na středních školách
1052 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu Vánoce
1053 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Zakládání staveb
1054 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Základy výpočetní techniky
1055 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Zkoušky technických materiálů
1056 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu Změna skupenství
1057 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu života vybraných biblických postav pro potřeby interdisciplinární výuky středních škol
1058 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: " Státní symboly ČR, jejich užívání a ochrana"
1059 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: "Vznik a vývoj Evropské unie."
1060 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: ,,Kování“
1061 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: “ Účtování dlouhodobého majetku“
1062 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Demokracie“
1063 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Drakiáda aneb podzim na vycházkách podle ŠVP“
1064 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Evropská unie a Česká republika“
1065 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Finanční vzdělávání“
1066 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Historie ošetřovatelství“
1067 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Hlavní problémy rozvojových zemí na příkladu Indie“
1068 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Holení a úprava vousů, knírů“
1069 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Kinematika a dynamika“
1070 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Kombinovaná přeprava“
1071 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Komplexometrické titrace“
1072 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Nové fyzikální teorie“
1073 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Období stáří v předmětu psychologie na střední škole"
1074 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Odměňování zaměstnanců“
1075 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodické zpracování tématu: „Ochrana přírody a krajiny v České republice"
1076 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Peníze a tržní hospodářství v předmětu Finance a já“
1077 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Pístové spalovací motory“
1078 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Proč chodíme do školy“ - tematický týden ve školní družině
1079 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Rozvaha“
1080 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Řecká antická filosofie“
1081 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Sluneční soustava a Vesmír"
1082 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Sokrates“
1083 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Svět barev“ – zájmový kroužek pro žáky základní školy
1084 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Účetnictví územně samosprávných celků“
1085 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Úroky“
1086 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Volby“
1087 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Významné osobnosti českého ošetřovatelství“
1088 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zkoušení brzd automobilů"
1089 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: „Zneškodňování odpadů“
1090 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: „Zobrazování
optickými soustavami“
1091 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Aktivizační služby pro klienty domovů důchodců v oblasti udržování kontaktu se společenským prostředím
1092 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Antická mytologie
1093 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Člověk jako občan
1094 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Daňová evidence
1095 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Daňová soustava
1096 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Definice a diagnostika školní zralosti
1097 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Dezerty zahraniční gastronomie
1098 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Didaktika letního tábora
1099 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Dílenské práce
1100 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Domácí násilí
1101 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Dynamika webových aplikací
1102 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Ekologické zemědělství (formou exkurze)
1103 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Environmentální kroužek v lese během čtyř ročních období pro děti mateřských škol
1104 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Etická výchova
1105 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Evropská integrace
1106 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: F. F. Plamínková a její pedagogický odkaz dnešku
1107 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Filmové žánry
1108 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
1109 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost
1110 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnost ve výuce odsouzených osob
1111 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně ZŠ
1112 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Finanční poradenství
1113 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Fyziologie rostlin
1114 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Helénistická filosofie
1115 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: humanistická filosofie
1116 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Hutní zpracování skla
1117 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Charakteristika osob s poruchami binokulárního vidění
1118 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Chemická rovnováha
1119 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Chemické látky v potravinách pro žáky gymnázia ve Vrchlabí
1120 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Kalkulace nákladů jako východisko pro tvorbu ceny
1121 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kardiopulmonální resuscitace
1122 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kolektivizace
1123 2015 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Komunikační mix
1124 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Konstrukce skříňového nábytku
1125 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje pro žáky obchodní akademie
1126 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Kubismus
1127 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lidská kostra
1128 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Lymfatický systém
1129 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: marketing na úrovni Obchodní akademie
1130 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
1131 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Marketingová komunikace
1132 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Marketingový Mix
1133 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Materiály a technologie v dřevozpracujícím průmyslu
1134 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Mediální gramotnost žáků na střední škole
1135 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Metody výuky anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení
1136 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Milétská škola
1137 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Moje budoucí partnerství
1138 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Monitoring vybraných vodních bezobratlých v terénu
1139 2013 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Morální rozvoj v rámci předmětu občanská výuka
1140 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Nebezpečí komunikace přes internet
1141 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nivelace
1142 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy obrábění v truhlářské výrobě
1143 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Nové trendy ve strojním zpracování kamene
1144 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Novověká filosofie 17. a 18. století
1145 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Od Evropské integrace k Evropské unii
1146 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Odbarvování vlasů technikou melírování
1147 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Odpady - jejich vznik, zpracování a využití
1148 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Palivové soustavy spalovacích motorů
1149 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Personalistiky a mzdového účetnictví
1150 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Po stopách svatého Václava ve Staré Boleslavi
1151 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Podzim ve školní družině
1152 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Pohyb v těhotenství
1153 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Porucha kožní a tkáňové integrity
1154 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Pořádání soutěže studentů oboru kuchař
1155 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Postava studenta ve filmu
1156 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Požární disciplíny v kolektivu mladých hasičů
1157 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s fotoaparátem
1158 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Práce s mladým koněm na jízdárně
1159 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Právní a sociální možnosti ochrany seniorů
1160 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Presokratici
1161 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence kyberšikany u žáků středních škol
1162 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence netolizmu na střední odborné škole a učilišti
1163 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Prevence rozvodovosti
1164 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Problematika drogové závislostí
1165 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Projektové vyučování
1166 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: První pomoc
1167 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: předmět Úklidové práce v domácnosti v praktické škole dvouleté
1168 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Předvánoční čas ve školní družině
1169 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Přehled a fungování bankovního sektoru v České republice
1170 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Připouštění koní přirozenou plemenitbou
1171 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Příprava pokrmů z hovězího masa
1172 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava pro kresbu architektury
1173 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Příprava strojního šití
1174 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Příspěvek na péči
1175 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Rány – poranění kožní struktury
1176 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rasismus
1177 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Reportážní fotografie
1178 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rodinná výchova – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
1179 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Romové v České republice
1180 2016 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Rozvoj výtvarné činnosti ve školní družině
1181 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Ruční opracování dřeva
1182 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Ruční zpracování kovů
1183 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Společnost, sociální status a role
1184 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stereometrie – Objemy těles (krychle, hranol)
1185 2016 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Strojní kování
1186 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Stropní konstrukce
1187 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Struktura a vlastnosti slitin soustavy Fe-Fe3C a Fe-FeC
1188 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plamenem v oboru Mechanik plynových zařízení
1189 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Svařování plastů
1190 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Světová literatura pro děti a mládež – specifika výuky žáků se zdravotním postižením na střední škole praktické
1191 2017 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování tématu: Systém a evoluce živé přírody ve vztahu k člověku
1192 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Španělská gastronomie a
stravování
1193 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Tepelné zpracování kovů
1194 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Terénní biologie s prvky environmentální výchovy pro studenty středních škol
1195 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tolerování délkových rozměrů
1196 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Trávicí soustava člověka
1197 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Tvorba digitálního výukového materiálu pro předmět Výchova ke zdraví v praktické škole dvouleté
1198 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Tvorba prezentací pro žáky středních škol
1199 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účetní doklady pro žáky obchodní akademie v Praze
1200 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Účtování zásob pro žáky obchodní akademie
1201 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Umění secese, dekadence a symbolismu
1202 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Uplatnění tematických vycházek na střední školy
1203 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Úvod do 3D tisku
1204 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Úvod do Daňové soustavy České republiky
1205 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Úvod do managementu
1206 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vitamíny
1207 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Vlastnosti látek a těles
1208 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Volba životního partnera a vztahy ve dvojici
1209 2016 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Volby
1210 2016 PP Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Vybrané reálie anglicky mluvících zemí
1211 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výměna lamely pojezdu
1212 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výměna třecích segmentů brzdového systému
1213 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vynález tiskových strojů a jejich vývoj
1214 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výuka pravidel slušného chování v praktické škole dvouleté
1215 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
1216 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Výuka předmětu Právo na střední odborné škole
1217 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výukový program v enviromentální výchově
1218 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Výukový program v enviromentální výchově
1219 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití českých surovin v potravinářstí
1220 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Využití historických městských a rodových znaků při výuce regionálních dějin na střední škole
1221 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodické zpracování tématu: Významné mezníky v dějinách chemie
1222 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Významné osobnosti Starého zákona
1223 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Vzděláváním proti projevům prizonizace pro žáky Středního odborného učiliště ve Věznici Světlá nad Sázavou
1224 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základní živiny ve stravě člověka
1225 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy biochemie
1226 2013 PP PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Základy etikety
1227 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy rodinného práva
1228 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Základy soustružení
1229 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Zámořské objevy – Kryštof Kolumbus
1230 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Záznam a úprava zvuku pro multimediální dílo
1231 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu: Zlatý věk Anglie s využitím mezipředmětových vztahů
1232 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování tématu: Zušlechťování skla broušením
1233 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tématu:“ Svatební catering“
1234 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování tréninku sportovní gymnastiky pro 1. stupeň základní školy
1235 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování Velikonoc ve školní družině
1236 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování volnočasových aktivit
1237 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování vybrané kapitoly z biologie rostlin
1238 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Metodické zpracování vybraných kapitol z cytologie pro výuku na středoškolské úrovni
1239 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodické zpracování výuky minulého času v rámci předmětu anglický jazyk na střední škole
1240 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodické zpracování zákona číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách pro střední zdravotnické školy
1241 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Metodické zpracování: optimalizace komunikačních dovedností v kontextu mediace
1242 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k prohlubování praktických dovedností žáků hotelové školy
1243 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce filosofie na středních školách
1244 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce filosofie na středních školách
1245 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál k výuce vyšší formy jednoduché obsluhy na hotelové škole
1246 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický materiál pro praktické vyučování strojírenství a uplatnění absolventů na trhu práce
1247 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Metodický plán keramického kroužku v ZŠ
1248 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický příspěvek k mediální výchově
1249 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodický příspěvek k mediální výchově
1250 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika činností hasičského kroužku ve školní družině
1251 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Metodika her ve školní družině
1252 2014 PP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Metodika klasického tance exercices a la barrre a její převedení na exercices au milieu
1253 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika přeškolení technického personálu na vrtulník Mi-17 - Pneumatický systém
1254 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Metodika výchovného poradce
1255 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky mezipředmětových vztahů u žáků s mentálním postižením
1256 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika výuky Periodické soustavy prvků v návaznosti na stavbu atomu, tvorbu anorganických sloučenin a jejich názvosloví
1257 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky předmětu Občanská výchova na SŠ praktické-specifika práce se žáky s PAS
1258 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky tématu příprava polévek
1259 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika výuky uměleckých kovářů
1260 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metodika začlenění odborných kurzů na středních školách do výuky
1261 2016 PP Mgr. Hana Šebestová
Metodika zážitkové pedagogiky ve výuce dějepisu
1262 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodika zpracování tématu Cestování v předmětu obchodní angličtina
1263 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika zpracování tématu: Dámské podšívkové sako
1264 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodika zpracování tématu: trestní právo hmotné na středních školách
1265 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky grafických editorů na základní škole
1266 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodiky výuky základních stavebních látek živé hmoty - cukry, tuky, bílkoviny
1267 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Metodologické zpracování tématu Management, jeho dělení a funkce
1268 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Metodologické zpracování tématu: Zdravý životní styl a účelné trávení volného času mládeže
1269 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Metody prevence rizikového chování žáků ve virtuálním světě
1270 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Metody výuky předmětu oděvní materiálů
1271 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Metody výuky tématu Orgány právní ochrany
1272 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Mezilidské a morální hodnoty v praxi školní družiny
1273 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Mezioborová výuka v cizím jazyce
1274 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Mimoškolní příprava pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci aktivit školního klubu při základní škole
1275 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Miniprojekt – recyklace odpadových surovin a jejich využití ve školních družinách
1276 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Minivolejbal v barvách
1277 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Místní historické památky v činnosti školní družiny
1278 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Moderní deskové hry v činnosti školního klubu
1279 2014 PP Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Moderní technologie ve výuce francouzštiny.
1280 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Moderní způsoby při výrobě nábytku z aglomerovaných materiálů
1281 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Motivace žáka 2. stupně základní školy k výuce předmětů přírodních věd
1282 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Motivace žáků vzdělávaných v podmínkách ústavní a ochranné výchovy ke studiu na střední škole
1283 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možné motivační faktory adolescentů vedoucí ke vzniku bigorexie
1284 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Možnosti ovlivnění vztahů mezi žáky ve třídě
1285 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti prevence poruch příjmu potravy u žáků středních škol
1286 2014 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Možnosti uplatnění diagnostických metod v práci třídního učitele
1287 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti vodní turistiky v rámci volnočasových aktivit
1288 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit žáků na středních školách ve vybraném regionu Královéhradeckého kraje.
1289 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti výtvarné výchovy při činnostech ve školní družině
1290 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti využití metod alternativního vzdělávání na středních školách v hodinách dějepisu
1291 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Možnosti vzdělávání dospělých
1292 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Možnosti začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova
1293 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Možnosti zlepšení výuky finanční gramotnosti na středních školách
1294 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Muzikoterapie v rámci školní družiny a volnočasových aktivit na základních školách
1295 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka po volnočasových aktivitách na DDM Jihlava
1296 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro věkovou kategorii 10-15 let ve Žďáře nad Sázavou
1297 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka volnočasových aktivit ve Středisku volného času v Humpolci
1298 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Nabídka využití volného času v domově pro seniory
1299 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Náboženství a kulturní vliv vybraných národnostních menšin ve Velké Británii
1300 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Náměty nesoutěžních her pro školní družiny
1301 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činností výchovného poradce na střední škole během školního roku
1302 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň činnosti výchovného poradce na základní škole během školního roku
1303 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň kariérového poradenství ve 3. a 4. ročníku střední odborné školy
1304 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Náplň práce výchovného poradce na osmiletém gymnáziu z hlediska kariérního poradenství
1305 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Naučné stezky ve vybraných lokalitách obce Hostinné se zaměřením na vodu
1306 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Návrh didaktických pomůcek pro adaptační kurz
1307 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Návrh naučné stezky s využitím ekologických her
1308 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Návrh programu na příměstský tábor pro děti předškolního věku
1309 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Nehmotné kulturní dědictví UNESCO Mexika: didaktizace
1310 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Nelegální drogy a společnost
1311 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Netolismus na střední škole
1312 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Netradiční pohybové hry ve školní družině“Olympijské hry“
1313 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Neverbální komunikace a její využití v pedagogické praxi
1314 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Noc ve školní družině
1315 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Oběhová soustava savců: didaktizace
1316 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Obraz ideálního učitele očima studentů Střední školy hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují
1317 2015 PP RNDr. Michal Andreas, Ph.D.
Odborná exkurze - ekologie rybníka
1318 2013 PP Mgr. Anežka Kohoutová
Odborné soutěže a jejich vliv na motivaci, znalosti a dovednosti v odborném výcviku
1319 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Odborný výcvik a praxe v oborech vyžadujících znalost vyhlášky 50/1978 Sb
1320 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odborný výcvik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Zahradník
1321 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Odpočinková činnost ve školní družině s využitím prvků muzikoterapie
1322 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Ochrana zdraví žáků a první pomoc na pracovišti odborného výcviku
1323 2016 PP Mgr. Hana Šebestová
Olympijské hry ve škole
1324 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Opravy benzínových motorů
1325 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace a vedení kroužku „šikulkové“ v rámci školní družiny
1326 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace akce nocování ve školní družině
1327 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace jezdeckého kroužku ve spolupráci s ubytovacím zařízením střední školy
1328 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Organizace teambuildingové akce
1329 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Organizace týdenního lyžařského výcvikového kurzu pro děti předškolního věku
1330 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Osobní pohovor
1331 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Otázka problematiky soužití seniorů ve společnosti
1332 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Péče o zdraví v chovu psů pro žáky středních odborných škol, oboru kynologie
1333 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Pedagogická diagnostika a individuální studijní plán v přírodovědných předmětech
1334 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Pedagogicko psychologická diagnostika třídy na druhém stupni ZŠ
1335 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogický odkaz Eduarda Štorcha
1336 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pedagogika Célestina Freineta a její dopad na současné školství
1337 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Plánování a realizace práce výchovného poradce na střední škole
1338 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Plánování a realizace práce výchovného poradce na základní škole
1339 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Plavání dětí s autismem
1340 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Po stopách řemesel a lidových technik
1341 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Pobyt dětí v ozdravných a rehabilitačních zařízeních
1342 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Počítačové modelování jako prostředek rozvoje prostorové inteligence u talentovaných žáků
1343 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Podmínky učení ovlivňující vědomosti ze společenských věd u studentů 4. ročníku gymnázia
1344 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podnikání – založení podniku
1345 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Podpora výuky fyziky pomocí nástrojů IT
1346 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Podpora žáků v přípravě pro vykonání závěrečné zkoušky
1347 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Podzimní lidové zvyky a tradice ve školní družině
1348 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohádková noc
1349 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové aktivity na škole v přírodě
1350 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové aktivity u žáků ve školní družině
1351 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pohybové chvilky v prostředí školní družiny
1352 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Pohybové kroužky v rámci školní družiny
1353 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Poradenské služby a spolupráce s dalšími institucemi ve vybraných zařízeních ve Dvoře Králové nad Labem
1354 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Porovnání učebnic ekonomiky pro střední školy
1355 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Poruchy chování u chlapců umístěných v Dětském domově se školou
1356 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Poruchy učení žáků druhého stupně základní školy
1357 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Postavení exkurzí v ŠVP
1358 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Postoj žáků k využití digitálních učebních materiálů
1359 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje adolescentů k užívání drog
1360 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje dospívajících k užívání počítačů
1361 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje učitelů k využití moderních výukových metod
1362 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Postoje žáků střední školy ke stravování ve školní jídelně
1363 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Postoje žáků středních škol k mikropigmentové implantaci - tetování
1364 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Potravinové normy ve školním stravování u oboru kuchař
1365 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Použití online aplikací ve výuce humanitních předmětů na základní škole
1366 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Použití volně šířených aplikací jako varianta komerčních aplikací
1367 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozice asistenta pedagoga ve speciálním školství
1368 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Pozitivní a negativní aspekty alternativního vzdělávání žáků na prvním stupni základních škol
1369 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Požární sport v hasičském kroužku
1370 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Práce - rozvoj pracovní výchovy ve školní družině
1371 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga
1372 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Práce asistenta pedagoga
1373 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Práce asistenta pedagoga na základní škole
1374 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce na počítači pro první ročník odborného učiliště
1375 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Práce s dětmi ve školní družině na základní škole speciální
1376 2015 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Práce s motorovou pilou
1377 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Práce s programem Bakalář
1378 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Práce s třídním kolektivem z pohledu výchovného poradce
1379 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Práce s žákem s dětskou mozkovou obrnou
1380 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na středních odborných školách a učilištích
1381 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Práce výchovného poradce na základní škole v oblasti kariérového poradenství
1382 2015 PP PhDr. et Mgr. Tomáš Komárek
Práce výchovného poradce se zaměřením na klima školy a třídy
1383 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence bezpečnosti v silničním provozu
1384 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Prevence kyberšikany u žáků 1. stupně základní školy
1385 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence sociálně patologických jevů na DDŠ
1386 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence šikany na základních školách
1387 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence užívání návykových látek školní družina
1388 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných projevů rizikového chování ve školní družině
1389 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Prevence vybraných sociálně patologických jevů v prostředí domova mládeže
1390 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Preventivní program na střední odborné škole
1391 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Preventivní program na střední škole
1392 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Preventivní program na základní škole
1393 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Preventivní program na ZŠ a role metodika prevence v rámci školy
1394 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problém kumulace funkce výchovného poradce a školního metodika prevence na naší škole
1395 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika adaptace studentů v domově mládeže
1396 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Problematika autorského práva v prostředí střední školy
1397 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika drogové závislosti a prevence u dětí
1398 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problematika leváctví v oboru kadeřník
1399 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika mentální anorexie a bulimie u adolescentů
1400 2013 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Problematika plagiátorství u studentů středních a vysokých škol

1401 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Problematika tesání písma do kamene
1402 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Problematika výchovy dětí v rámci péče o ústní hygienu v období předškolního a mladšího školního věku
1403 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Problematika výuky anglického jazyka s integrovaným žákem ve třídě
1404 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Problémy začínajícího učitele
1405 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Proces hoření, teorie hašení a práce s hasicími přístroji
1406 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Procvičování vybraných smyslů v dramatickém kroužku
1407 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Profesní příprava budoucích učitelů a její formativní vliv
1408 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Profesní příprava ve výchovném ústavu
1409 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Profil portfolia při studiu odborných předmětů na České lesnické akademii Trutnov
1410 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Program poradenských služeb na základní škole
1411 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Program: Adaptace - Intervence
1412 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Programovací jazyk SCRATCH a jeho využití při výuce programování na střední škole
1413 2015 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Prohlubování čtenářských dovedností u žáků s mentální retardací
1414 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků s kombinovaným postižením v praktické škole
1415 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Prohlubování praktických dovedností u žáků v praktické škole
1416 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt „ Zdravý životní styl“ jako prostředek výchovy ve školní družině
1417 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt "Mezinárodní týden" jako prostředek multikulturní výchovy a integrace ve školní družině
1418 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt sportovního soustředění pro děti mladšího školního věku
1419 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Projekt zájmového kroužku se zaměřením na atletickou průpravu
1420 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Projekt: „Den barev“ ve školní družině
1421 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projekt: Vánoce ve školní družině
1422 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Projektové vyučování
1423 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
1424 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Projektové zpracování plánu školní družiny
1425 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Projektový den na téma Karel IV. - "Den s Karlem IV."
1426 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Proměny času při práci s dětmi ve školní družině
1427 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Proměny komunikace mezi učitelem a dětmi v preprimárním školství
1428 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení anglického jazyka a ostatních vyučovacích předmětů
1429 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem
1430 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Prostředky výuky žáků s více vadami na odborném učilišti.
1431 2015 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Prvky arteterapie ve výuce výtvarné výchovy
1432 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
První pomoc v prostředí domova dětí a mládeže
1433 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
První pomoc v prostředí střední odborné školy
1434 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
První pomoc v prostředí školní družiny
1435 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Příležitosti k učení z textu ve výuce základní (střední) školy
1436 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příměstský tábor, jako volnočasová aktivita o letních prázdninách
1437 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Přínos Eduarda Štorcha pro dnešní učitele a jejich odkaz pro současnost
1438 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace akce: Planeta Země
1439 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Příprava a realizace celoroční hry
1440 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace dětského karnevalu v obci
1441 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Příprava a realizace dětského letního tábora ve školních družinách
1442 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace jarního tábora
1443 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace příměstského tábora
1444 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace studentské výstavy
1445 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava a realizace víkendového setkání zájmového útvaru Instruktorský klub
1446 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava klientů výchovného ústavu na testy v autoškole
1447 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava na „Dopravní den“
1448 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Příprava na kresbu architektury - metodické zpracování tématu
1449 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro příměstský tábor
1450 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Příprava programu pro skautský tábor
1451 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příprava učitele odborného výcviku Aranžér-Propagační grafik
1452 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů
1453 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Připravenost žáků na jednotné přijímací zkoušky
1454 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Příručka výchovného poradce na střední škole
1455 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k historii volného času
1456 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k jazykové vybavenosti žáků středních odborných učilišť v oblasti anglického jazyka
1457 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k realizaci estetické výchovy na střední škole
1458 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k realizaci estetické výchovy na střední škole
1459 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k tématu Finanční gramotnost realizovaný na základní škole
1460 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k uplatnění muzejní pedagogiky v prostředí školy
1461 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek k výuce finanční gramotnosti na střední škole
1462 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek pro realizaci estetické výchovy ve školní družině
1463 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek pro realizaci estetické výchovy ve školní družině
1464 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvek v prevenci konzumace drog v dětském domově
1465 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Příspěvěk v prevenci konzumace drog v dětském domově
1466 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Přístupy k protidrogové prevenci na ZŠ a SŠ
1467 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Psychologická charakteristika školní třídy na gymnáziu
1468 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Působení volnočasových aktivit na utváření osobnosti dětí a mládeže
1469 2014 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rasy, etnika, národy a národnosti: didaktizace
1470 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace adventních tradic podle lidových obyčejů ve volném čase
1471 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace akce „Noc s Andersenem“ ve školní družině
1472 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace canisterapie ve školní družině
1473 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace dlouhodobého projektu v činnosti ŠD
1474 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace dopravní výchovy hrou v prostředí školní družiny
1475 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Realizace dopravní výchovy v družině
1476 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace environmentální výchovy v mimoškolní činnosti
1477 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace finanční gramotnosti
1478 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace fotografické dílny na letním táboře
1479 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Realizace hodiny pohybu navíc ve školní družině
1480 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace individuálních kompetencí ve školní družině na ZŠ speciální
1481 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Realizace keramických výrobků s dětmi předškolního věku
1482 2015 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Realizace kroužku dramatické výchovy na základní škole
1483 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizace literárně dramatické výchovy na základní umělecké škole na téma: Cesta do Betléma
1484 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace netradičního projektu ve školní družině
1485 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace pohybových aktivit ve školní družině
1486 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu - Zahradní slavnost pro školní družinu
1487 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu činnosti geometrické výtvarky v družině
1488 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu drakiáda
1489 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Pohádkový les v činnosti školní družiny
1490 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu poznej svoje město
1491 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Velikonoce pro děti předškolního věku
1492 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Velikonoce ve školní družině
1493 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
1494 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu Zdravá škola
1495 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu: Měsíc plný brambor
1496 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu: Dýňový týden
1497 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace projektu: Výlet do historie za sedmi divy světa
1498 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Realizace příměstského tábora
1499 2016 PP Mgr. Libuše Třískalová
Realizace příměstského tábora s výtvarným zaměřením
1500 2016 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Realizace příměstských plaveckých táborů
1501 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace sportovních her s frisbee ve školním klubu
1502 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace víkendových pobytů v rámci školní družiny
1503 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výchovného projektu Poznáváme kontinenty ve školní družině
1504 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Realizace výuky finanční gramotnosti na střední škole
1505 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizované výtvarné techniky v Domě dětí a mládeže
1506 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Realizované výtvarné techniky ve školní družině
1507 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Reedukace dospívajících žáků s dyslexií v náplni práce výchovného poradce
1508 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u budoucích učitelů
1509 2013 PP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Reflexe procesu budování autority u začínajících učitelů
1510 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rehabilitační metody v rámci školní družiny na základní škole speciální
1511 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodilí mluvčí jako učitelé anglického jazyka na českých školách
1512 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Rodina a její vliv na výběr budoucího povolání mládeže
1513 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Role seznamovacího pobytu žáků na střední škole
1514 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
1515 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
1516 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce na základní škole
1517 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Role výchovného poradce v systému školního poradenství
1518 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Romové a majoritní komunita
1519 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvíjení dovedností dětí v zájmovém kroužku „Šikovné ruce“
1520 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rozvíjení jemné a hrubé motoriky u žáků Odborného učiliště
1521 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve školní družině
1522 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce chemie
1523 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce chemie – bezpečnost práce
1524 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Rozvoj komunikační kompetence
1525 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Rozvoj komunikačních dovedností při smyslových hrách v rámci plnění ŠVP školní družiny
1526 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj pohybových aktivit ve školní družině
1527 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rozvoj sportovních aktivit ve školní družině
1528 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Rozvoj technických a praktických dovedností žáků v rámci předmětu Technické práce
1529 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Rozvoj zájmu o četbu ve školní družině
1530 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Rub a líc trendů směsí v cukrářské výrobě a následný návrat
1531 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Ruční zpracování kovů
1532 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Rukodělné a jiné činnosti ve školních družinách
1533 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť kariérového poradenství pro výchovné poradce na základní škole
1534 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Rukověť výchovného poradce na základní škole
1535 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
S dětmi za "Babičkou" ve školní družině
1536 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sběr a výměna v dětském kolektivu
1537 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Sebepoškozování dětí a adolescentů
1538 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Sebepoškozování u žáků středních škol a prevence tohoto jevu z pohledu učitele
1539 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sexualita seniorů – společenské mýty o sexualitě seniorů
1540 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Seznámení dětí ve školní družině s tradicí masopustu
1541 2014 PP doc. Jaroslava Severová
Skupinová práce ve výuce grafického designu
1542 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Slet čarodějnic a čarodějů ve školní družině
1543 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Sociální role žáků ve školní třídě
1544 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Soustředění poznatků o botanicky zajímavých lokalitách Týnišťského Poorličí a jejich využití v mimoškolní činnosti
1545 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifické práce výchovného poradce na střední odborné škole
1546 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Specifika doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
1547 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Specifika volného času středoškolských žáků
1548 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradce na málotřídní škole
1549 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů na čtyřletých gymnáziích
1550 2015 PP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Specifika výuky českého jazyka u žáků s nedoslýchavostí na střední škole
1551 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ A DYSGRAFIÍ
1552 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Specifika vzdělávání žáků s poruchami učení na 2. stupni ZŠ
1553 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Specifika vztahů třídního kolektivu ve třídách nižšího gymnázia
1554 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Specifikace práce výchovného poradce na střední odborné škole
1555 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce členů školního poradenského pracoviště na SŠ
1556 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce mateřské školy a rodiny
1557 2015 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Spolupráce muzea a střední školy
1558 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Spolupráce pedagogů a vychovatelů na základní škole
1559 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Spolupráce školy s potenciálními zaměstnavateli
1560 2017 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Spolupráce výchovného poradce a školního psychologa na základní škole
1561 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáků na základní škole
1562 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce výchovného poradce se školním metodikem prevence a dalšími organizacemi
1563 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s ostatními institucemi
1564 2014 PP Mgr. Libuše Třískalová
Spolupráce základní školy s poradenskými zařízeními
1565 2014 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Sport jako prostředek resocializace u dětí s nařízenou ústavní výchovou
1566 2014 PP Mgr. Jana Mílová
Sportovně vzdělávací jednodenní kurzy do venkovského prostoru pro žáky středních škol
1567 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Sportovní dny ve školní družině
1568 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Srovnání školských systémů ve vybraných zemích EU
1569 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Strategie práce s žáky s poruchami chování
1570 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Strategie učení německému jazyku na gymnáziu
1571 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Strategie učení z textu
1572 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Stravování na středních školách
1573 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Střední školství pro tělesně postižené v Jánských Lázních
1574 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Střední školy pro žáky s tělesným postižením v ČR
1575 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Studentské portfolio jako zdroj poznání začínajícího studenta učitelství
1576 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Svět knih ve školní družině
1577 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Systém poradenských služeb v České republice a výchovné poradenství na základní škole
1578 2013 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Šikana na škole a možnosti jejího řešení
1579 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Šikovné ruce
1580 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Škola v přírodě pro první třídy – náplň volného času
1581 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Škola v přírodě s výukou zimních sportů
1582 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Školní družina
1583 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Školní družina jako instituce a současný pohled rodičů na ni
1584 2015 PP PhDr. et Mgr. Tomáš Komárek
Školní poradenské pracoviště
1585 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Školní poradenské pracoviště
1586 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Školní poradenské pracoviště
1587 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Školní poradenské pracoviště a jeho role na základní škole
1588 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Školní šikana a metody prevence v hodinách občanské a rodinné výchovy na II. stupni základní školy
1589 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Školní uniforma a její vliv na sociální rozdíly v konkrétní škole
1590 2015 PP PhDr. Přemysl Štindl
Školní zahrada ve výuce biologie na střední škole
1591 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Tanec jako součást pohybové přípravy dětí
1592 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematická vycházka v činnosti s dětmi z dětského domova
1593 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické školní exkurze ve vztahu k ŠVP
1594 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické výlety v okolí Nového Města nad Metují ve výuce na střední škole
1595 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematické zpracování měření emisí, zážehových a vznětových motorů
1596 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tematický plán školní družiny
1597 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tematicky zaměřená vycházka ve školní výuce ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
1598 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tématicky zaměřené exkurze na pluk logistické podpory
1599 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky a výlety k činnosti střední školy
1600 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené vycházky k základům architektonických stylů
1601 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Tematicky zaměřené vycházky v činnosti školní družiny
1602 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tematicky zaměřené výlety a vycházky do okolí školy
1603 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Teoretické a praktické aspekty trávení adventního času ve školní družině
1604 2013 PP doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
Teorie a praxe využití ICT ve výuce na II. stupni základní školy
1605 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Teorie barev ve výuce výtvarné výchovy na střední škole
1606 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Těšíme se na vánoce v mateřské škole
1607 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Toulky historií mého města
1608 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Trávení volného času se zaměřením na zvyky a tradice
1609 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Třídnické hodiny jako prostředek spoluutváření fungujícího třídního kolektivu
1610 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba primitivních hudebních nástrojů ve školní družině
1611 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Tvorba studijních textů pro výuku základů žurnalistiky
1612 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Tvorba tabulek a grafů v tabulkovém editoru EXCEL – Komplexní didaktické zpracování tématu pro základní školu
1613 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Tvorba webových stránek při výuce výpočetní techniky na střední škole
1614 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvoření loutek a loutkového divadélka v DDM
1615 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Tvořivé aktivity ve volném čase v domově mládeže
1616 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Tvořivé dílny - vánoční tradice ve školní družině
1617 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Typy úloh při osvojování vyučovacího předmětu Logika a testy
1618 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Učebna v přírodě: ekologické vycházky územím chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
1619 2015 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Učitel pohledem dnešních žáků
1620 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Učitel, žák a třídnická hodina
1621 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Údržba prádla: didaktizace
1622 2017 PP Mgr. Libuše Třískalová
Úloha výchovného poradce v rámci školního poradenského pracoviště na základní škole
1623 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění absolventů automobilních oborů škol Pardubického kraje.
1624 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění aktivizačních metod v anglickém jazyce na úrovni střední školy
1625 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Uplatnění anglického jazyka v rámci mezipředmětových vztahů na střední škole
1626 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění dětské tvořivosti ve školní družině
1627 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině
1628 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině v místnosti
1629 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění her ve školní družině ve vnitřních prostorách
1630 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění hry ve výtvarné výchově
1631 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
1632 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic v prostředí školní družiny
1633 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
1634 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění lidových tradic ve školní družině
1635 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
1636 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední odborné škole
1637 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
1638 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na střední škole
1639 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
1640 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na středních školách
1641 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na úrovni střední školy
1642 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů na základní škole speciální
1643 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění mezipředmětových vztahů oboru pekař na SOU
1644 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění mezipředmětových vztahů ve výuce anglického jazyka na úrovni střední školy
1645 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění muzikoterapie ve školní družině
1646 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění netradičních aktivit v práci školní družiny
1647 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění organizačních forem výuky v předmětu český jazyk
1648 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Uplatnění počítačových her ve výuce na střední škole
1649 2013 PP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Uplatnění progresivních technologií ve výuce
1650 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
UPLATNĚNÍ PRVKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY V ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
1651 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění regionální literární tradice při vycházkách a výletech v okolí školy
1652 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Uplatnění sportovních aktivit ve školní družině a ve sportovním kroužku
1653 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění střelecké činnosti v prostředí bezpečnostních složek
1654 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Uplatnění tematicky pojatých vycházek v mimoškolním čase
1655 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních tradic ve školní družině
1656 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vánočních zvyků a symbolů v činnosti školní družiny
1657 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek a výletů v činnosti dětského domova
1658 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek a výletů v prostředí domova mládeže
1659 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek do okolí Dačic v činnosti školní družiny
1660 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění vycházek do okolí Dačic v činnosti školní družiny
1661 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Uplatnění zdravé výživy ve školní družině
1662 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Uplatňování zásad názornosti v environmentální výchově
1663 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Úprava ŠVP Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) na SPŠKS Hořice - zavádění nové technologie CNC strojů
1664 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Užití mezipředmětových vztahů ve výuce na středních školách
1665 2013 PP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Užívání alkoholických, tabákových výrobků a návykových látek u studentů středních škol v Pardubicích
1666 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Užívání alkoholu mezi středoškolskou mládeží
1667 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoce ve školní družině
1668 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční jarmark ve školní družině
1669 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vánoční svátky ve školní družině
1670 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční výzdoba společných prostor internátu
1671 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vánoční zvyky a tradice Podkrkonoší v prostředí školní družiny
1672 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vedení jezdeckého kroužku pro děti mladšího školního věku s důrazem na rozvíjení empatie u dětí
1673 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vedení kroužku malých hasičů
1674 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vedení kroužků ve školní družině
1675 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vegetativní a generativní orgány rostlin
1676 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce – svátky Jara v činnosti školní družiny
1677 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Velikonoce v české gastronomii
1678 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Velikonoční zvyky ve školní družině
1679 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vícedenní pobyt dětí v přírodě jako součást výuky ve školní družině
1680 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vizuální paměť a její využití ve výuce
1681 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Vliv neuspokojenosti sociálních potřeb na výskyt patologických jevů v adolescenci
1682 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Vliv učitele na klima třídy
1683 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity a zájmy žáků základní školy na 1. stupni
1684 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v našem městě
1685 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chlapců v DD Klánovice
1686 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity chovanců v dětských domovech v době hlavních školních prázdnin
1687 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů domova pro osoby s mentálním postižením
1688 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity klientů pro děti ohrožené či zasažené sociálním vyloučením
1689 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením
1690 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volnočasové aktivity v azylovém domě pro matky s dětmi
1691 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Volnočasové aktivity v prostředí domova mládeže
1692 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Volnočasové aktivity z pohledu jejich účastníků
1693 2014 PP PhDr. Přemysl Štindl
Volnočasové aktivity žáků Střední zdravotnické školy v Praze
1694 2013 PP Mgr. Leoš Šebela
Volný čas a zájmové aktivity v domově mládeže
1695 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volný čas žáků učebních oborů
1696 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Volný čas žáků základní školy na vesnici
1697 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vybraná témata ve výuce občanské nauky
1698 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané kapitoly finanční gramotnosti
1699 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Vybrané otázky finanční gramotnosti
1700 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výcvik asistenčních a vodících psů dle individuálních potřeb klienta
1701 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a exkurze v Trutnově a jeho okolí v rámci výuky zeměpisu
1702 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety po okolí
1703 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí střední školy
1704 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
1705 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
1706 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky a výlety v okolí školy
1707 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky po Jihlavě a jejich uplatnění v činnosti školní družiny
1708 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v činnosti školní družiny
1709 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Vycházky v mimoškolním čase
1710 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky v rámci výuky na střední škole u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1711 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vycházky za architekturou Hradce Králové pro školní družiny
1712 2014 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova a integrace dětí imigrantů a psychosociální klima třídy
1713 2016 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výchova a vzdělávání žáků s autismem
1714 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova dětí se zaměřením na tělesné tresty – historický exkurz
1715 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Výchova instruktorů v Asociaci turistických oddílů mládeže
1716 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchova k třídění odpadů u jedinců se speciálními potřebami
1717 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Výchova v rodině a její vliv na dítě
1718 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovná zařízení po vyučování
1719 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
1720 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výchovné využití výletů a vycházek v činnosti školní družiny
1721 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce a povinná dokumentace
1722 2015 PP Mgr. Libuše Třískalová
Výchovný poradce na škole
1723 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výkon ústavní a ochranné výchovy
1724 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výlety a jejich využití ve výchovném ústavu
1725 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety a vycházky ve speciálním školství
1726 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výlety na kolech v mimoškolní činnosti
1727 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výlety po stopách Jana Amose Komenského
1728 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výměna třecích segmentů brzdového systému
1729 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
1730 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení jezdeckého kroužku
1731 2016 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování didaktického manuálu pro vedení kroužku jóga pro děti
1732 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vypracování manuálu sportovního kroužku barevného minivolejbalu
1733 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výroba vánočního cukroví
1734 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Výskyt nomofobie mezi žáky SŠ
1735 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výtvarné aktivity ve školní družině
1736 2014 PP Mgr. Lubomír Netušil
Výtvarné hry s písmem
1737 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výtvarně-pedagogický projekt pro žáky s více vadami
1738 2013 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vyučovací hodina studentů PdF při pedagogické praxi
1739 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka anglického jazyka v prostředí exkurze do zahraničí
1740 2017 PP Mgr. Hana Šebestová
Výuka filozofie na gymnáziu z pohledu začínajícího učitele
1741 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka finanční gramotnosti na SŠ
1742 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka finanční gramotnosti v praktické škole
1743 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka hardwaru na střední škole v hodině Informační a komunikační technologie
1744 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka komunikačních specifik u osob s postižením na středních odborných školách
1745 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka logopedie na středních odborných školách
1746 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka marketingu na středních školách
1747 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka matematiky pomocí digitálních učebních materiálů
1748 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka odborného výcviku
1749 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka Programového vybavení na střední škole
1750 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka projektu "Právo pro každý den" v rámci preventivně výchovné činnosti na středních školách
1751 2016 PP Mgr. Hana Šebestová
Výuka průřezového tématu Mediální výchova na gymnáziu
1752 2016 PP Mgr. Kateřina Vondráková
Výuka průřezového tématu Multikulturní výchova na gymnáziu
1753 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka reálií Velké Británie na víceletém gymnáziu
1754 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Výuka religionistiky na středních školách
1755 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka sebeobrany v oboru Bezpečnostně právní činnost
1756 2017 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Výuka sociální patologie na střední škole
1757 2014 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Výuka sociální práce na střední škole
1758 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Výuka stromolezectví a sběru semen z vysokých stromů na České lesnické akademii v Trutnově
1759 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výuka tyflopedie na středních odborných školách
1760 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Výuka v plavecké škole
1761 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Výukové metody praktického vyučování v oboru Fotograf
1762 2016 PP PhDr. Přemysl Štindl
Využití 3D tisku při výuce chemie a biologie
1763 2016 PP Mgr. Hana Šebestová
Využití aktivizačních metod ve výuce anglického jazyka
1764 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití canisterapie v předškolních zařízeních
1765 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití četby ve školní družině k realizaci tematického okruhu „Místo, kde žijeme“
1766 2016 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití čtenářských deníků k rozvoji čtenářské gramotnosti a vzbuzení zájmu o četbu
1767 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití e-learningu ve výuce odborných předmětů na střední škole
1768 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití environmentální výchovy ve školní družině
1769 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití Evropské dobrovolné služby v prostředí zájmového vzdělávání
1770 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití her ve volném čase
1771 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hiporehabilitace u dětí prvního stupně základní školy
1772 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití hmatové knihy pro rozvoj dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku
1773 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití ICT v oblasti logopedické intervence
1774 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití informatiky při výuce finanční gramotnosti
1775 2015 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule jako didaktického prostředku na základní škole praktické
1776 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití iPadu v podpoře aktivit u žáka se zdravotním postižením
1777 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití jógy v mateřské škole a ve školní družině
1778 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití kreativity a hry ve školní družině k prohlubování znalostí žáka 1. třídy (Proměny přírody)
1779 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití kukuřičné siláže pro bioplynové stanice
1780 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití materiálních didaktických prostředků na středních školách
1781 2015 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití mediální výchovy ve volném čase žáků střední školy
1782 2016 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití metody CLIL při výuce odborného předmětu - těžba
1783 2017 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití mimoškolních aktivit v činnosti školní družiny
1784 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití místních tradic při vycházkách a výletech v činnosti školní družiny
1785 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů v prostředí školní družiny
1786 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití odpadových materiálů ve výtvarných činnostech v prostředí zájmového vzdělávání
1787 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektové metody při volnočasových aktivitách na základní škole
1788 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití projektového tvoření a vzdělávání ve školní družině
1789 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
1790 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití prvků dramatické výchovy pro výuku literatury u neslyšících žáků na střední škole
1791 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Využití přírodnin v prostředí školní družiny v průběhu roku
1792 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionální historie při výuce
1793 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití regionálních vánočních zvyků a tradic ve školní družině
1794 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití Snoezelenu v praxi
1795 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Využití teambuildingových kurzů při výchově dětí
1796 2014 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využití technik moderního umění k rozvoji výtvarného vyjádření žáků
1797 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití tematických vycházek při výuce dějepisu na střední škole
1798 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití tématu Advent pro činnost školní družiny
1799 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití trampolín pro děti
1800 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití vánočních tradic ve školní družině
1801 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití vánočních tradic ve školní družině
1802 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času na internátě – tvorba artyčokovou metodou
1803 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času seniorů v domově pro seniory
1804 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Využití volného času u dětí
1805 2015 PP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Využití zpěvu a hudby ve školní družině
1806 2013 PP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Využívání nesouvislých textů ve výuce na střední (základní) škole
1807 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Vývoj dějepisného vyučování v Československu ve 20. století
1808 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vývoj speciálního školství v České republice po roce 1989
1809 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vývoj školních dovedností
1810 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam skupinové práce ve vzdělávání
1811 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Význam tematických exkurzí pro volbu povolání
1812 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Význam vánoční výstavy v činnosti ŠD
1813 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Významné dny v českém kalendářním roce a jejich využití ve školní družině
1814 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vzdělávací aktivity ve školní družině
1815 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Vzdělávání žáků minoritních skupiny v sociálně odloučené oblasti
1816 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Vztahy mezi žáky ve školní družině
1817 2013 PP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vztahy žáků v VI. B
1818 2013 PP Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.
Waldorfská škola ve srovnání
1819 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění etikety do programu školní družiny
1820 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění nácviku první pomoci do činností ve školním klubu
1821 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění první pomoci do programu školní družiny
1822 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Začlenění regionálních potravin do výuky na středním učilišti
1823 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem dětí o atletiku
1824 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem internátní mládeže o mimoškolní aktivity
1825 2013 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájem o volnočasové aktivity u děvčat v DD Klánovice
1826 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmová pohybová činnost na základní škole speciální
1827 2016 PP Mgr. Leoš Šebela
Zájmová sportovní činnost aerobiku pro děvčata 4-7 let při Domu dětí a mládeže
1828 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmové vzdělávání dospělých jako prostředek využití jejich volného času ze strany střední školy
1829 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zájmy a volnočasové aktivity žáků
1830 2016 PP Mgr. Carmen Simonová
Základní plavecké dovednosti dětí 1.stupně ZŠ
1831 2015 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Základy první pomoci pro děti
1832 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Založení a organizace Taneční školy
1833 2017 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zastoupení zájmových a vzdělávacích aktivit ve výkonu trestu odnětí svobody
1834 2016 PP Mgr. Jolana Thiemová
Záškoláctví
1835 2014 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Zavedení nového oboru na střední odborné škole
1836 2016 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Závislost žáků základní školy na moderních technologiích
1837 2014 PP Mgr. Leoš Šebela
Zážitkově-edukační program V kůži žoldnéře
1838 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zdravá výživa ve školním stravování
1839 2014 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zdravé vaření se žáky 9. ročníku základní školy praktické
1840 2013 PP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Zdroje zátěžových situací u žáků středních škol
1841 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zimní svátky v činnosti školní družiny
1842 2017 PP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Zjišťování vztahů mezi žáky ve třídách vyššího gymnázia
1843 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zkušenosti asistenta pedagoga na základní škole v období předvánočních svátků
1844 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Změny rozvahových položek
1845 2015 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu - Školy v přírodě
1846 2013 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu "Podzim" ve školní družině
1847 2014 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu podzim ve školní družině
1848 2017 PP Mgr. Carmen Simonová
Zpracování tématu Podzim ve školní družině
1849 2016 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Zprostředkování umění – galerijní animace
1850 2017 PP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Zrakově postižené dítě ve škole
1851 2015 PP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Zrod psychologie na filozofických základech
1852 2017 PP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Zvyšování finanční gramotnosti s provázáním na vybrané sociálně-patologické jevy
1853 2014 PP doc. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Životní styl středoškolské mládeže
1854 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Andrej Rodionov - nejen básník a dramatik
1855 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Baletní soubor Ballets Russes
1856 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Bitva u Stalingradu ve filmové tvorbě
1857 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Cykloturistika Dvora Králové a okolí
1858 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Čeští turisté v Egyptě v období 1990-2013
1859 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické využití tématu příroda s přihlédnutím k ekologickým problémům Ruské federace v hodinách ruského jazyka
1860 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické využití tématu ruská kuchyně ve výuce ruského jazyka
1861 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Didaktické zpracování tématu Moskva a jeho využití ve výuce ruského jazyka
1862 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Digitální učební materiály pro výuku rozšiřující ruské slovní zásoby - Gastronomie
1863 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Doplňková cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby v předmětu ruský jazyk
1864 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Doplňkové materiály k učebnímu komplexu Raduga po-novomu 2
1865 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Frekventované chyby žáků při osvojování ruského jazyka
1866 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Historie a kultura Kyjevské Rusi v učebních programech českých škol
1867 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Hra ve výuce ruského jazyka jako pomoc při osvojování nové slovní zásoby
1868 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Hudební doplňkové materiály ve výuce ruského jazyka
1869 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Inter Rail Global Pass - možnosti využití a informovanost občanů České republiky
1870 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Komiks jako nástroj prezentace ruské historie
1871 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Komunistická strana Ruské federace
1872 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Krkonoše - zimní i letní turistická destinace
1873 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Na sever Francie za uměním i gastronomií
1874 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Nejoblíbenější ruské destinace v ČR
1875 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Netradiční formy cestovního ruchu
1876 2013 RJ PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Obraz Běloruska v české škole
1877 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Od setěratury k elektronické literatuře
1878 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Podpora rozvoje pivní turistiky ve východních Čechách
1879 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Porovnání oslav vybraných svátků v Ruské federaci a České republice
1880 2017 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Porovnání výuky latinského a ruského jazyka v české škole
1881 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Pozdravy a formy oslovení v českém a ruském jazyce
1882 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Problém ruské menšiny v Lotyšsku a Litvě po rozpadu SSSR
1883 2017 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Problematika výběru lexikálního minima pro vybraná ekonomická témata na VOŠ Nový Bydžov
1884 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Příprava původce na fakultativní výlety v oblasti Provence
1885 2013 RJ PaedDr. Zdenek Novotný
Putování Tuniskem
1886 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Putování za krásami Provence
1887 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Rozvoj rockové hudby a rockové kultury v České republice a Ruské federaci
1888 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Ruská fotografie
1889 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Rusofilství Václava Hanky
1890 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Svatební obřad v ruské a české kultuře
1891 2013 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Toponyma Moskvy a Petrohradu
1892 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Tradice pivovarnictví v Krkonoších
1893 2013 RJ Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.
Tvorba didaktických materiálů pro výuku ruského jazyka na 1. stupni základní školy
1894 2013 RJ Ing. Daniela Mikšovská Manďáková
Vlakem za památkami Královéhradeckého kraje
1895 2014 RJ Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
Vliv dětské četby na motivaci ke studiu ruského jazyka
1896 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Využití potenciálu Brazílie v cestovním ruchu
1897 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Využití ústní lidové slovesnosti ve výuce ruského jazyka
1898 2013 RJ Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Významné ruské divadelní scény
1899 2013 RJ Mgr. Petr Kotyza
Vztah české veřejnosti k ruské menšině žijící v České republice
1900 2013 RJ Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Zpracování poznávacího zájezdu na Island
1901 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Aby diagnóza nebyla nálepkou
1902 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Analýza sociálních aspektů řízení lidských zdrojů ve vybraném úseku veřejné správy
1903 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Aspekty dospívání mládeže ve spádové oblasti města Bystřice nad Pernštejnem
1904 2013 SCP PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
Atypické partnerské vztahy
1905 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Autorita pedagoga z žákovské perspektivy
1906 2013 SCP PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Čtenářství a volný čas
1907 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Dítě jako oběť a svědek domácího násilí z pohledu pedagoga
1908 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Dobrovolnické programy v oblasti podpory rodičovských kompetencí
1909 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Domácí násilí z pohledu policistů
1910 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Doplňkové, volnočasové a další aktivity pro rozvoj hráčů na hokejové škole
1911 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Ekonomická situace rodiny a její význam při socializaci dítěte na Náchodsku
1912 2013 SCP PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Etická výchova ve škole
1913 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Faktory ovlivňující používání sociálních sítí u žáků 2. stupně
1914 2013 SCP Mgr. Jaroslav Lainz
Faktory ovlivňující úspěšnost umísťování dětí do náhradní rodinné péče
1915 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Fenomén mobilního telefonu v životě dítěte mladšího školního věku
1916 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Genderové aspekty pojetí rodičovství, výchovy a péče
1917 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Informovanost o poruchách příjmu potravy
1918 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Kompetenční portfolio instruktora vodní turistiky
1919 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Kontakt s vlastními potřebami pomáhajících pracovníků (s akcentem k práci s klientem v krizi)
1920 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Kvalita života handicapovaných a jejich rodin
1921 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Kvalita života rodin ohrožených sociálním vyloučením
1922 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Kybergrooming z pohledu mladé generace
1923 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Kyberšikana a její prevence na základních školách
1924 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Média jako zdroj generační solidarity
1925 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Média ve vzdělávání očima současné středoškolské mládeže
1926 2013 SCP Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.
Mediace – mimosoudní řešení konfliktů
1927 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Mediální výchova v reflexi žáků druhého stupně základní školy
1928 2013 SCP Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Mobbing – násilí na pracovišti
1929 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Mobbing jako celospolečenský problém
1930 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Motivace dětí k trávení volného času
1931 2013 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání
1932 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Motivace jako součást firemní kultury
1933 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Motivace rodičů a dětí k trávení volného času
1934 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Možnosti a využití animačních programů v cestovním ruchu
1935 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Možnosti prevence a léčby patologického hráčství
1936 2013 SCP Mgr. Jana Andrejsková
Možnosti prevence vybraných sociálně patologických jevů prostřednictvím metod dramatické výchovy
1937 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Možnosti výchovy a vzdělávání v oblasti přípravy na rodičovství v ČR
1938 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Možnosti uplatnění pohybové aktivity Street workout v zařízeních pro trávení volného času
1939 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Multikulturní výchova v praxi: Vliv zahraničního studenta na postoje a kompetence žáků a učitelů ve třídě
1940 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Muzikoterapie a její vliv na zklidnění dětí s ADHD
1941 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Oblasti rizikového chování spojené s informačními technologiemi

1942 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Odkaz Přemysla Pittra sociální pedagogice
1943 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Partnerské násilí z pohledu žáků základní školy

1944 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Patologické hráčství z pohledu pedagogů a studentů pedagogiky
1945 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Plavání předškolních dětí jako volnočasová aktivita
1946 2013 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Pohled adolescentů na vlastní sexuální chování v kontextu postmoderní doby
1947 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled mladistvých chlapců na fenomén partnerského násilí
1948 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled pomáhajících pracovníků na změny sebepojetí u oběti domácího násilí
1949 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pohled pracovníků pomáhajících profesí na týrané a zneužívané děti
1950 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Pojetí smyslu života u jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody
1951 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Poruchy chování a jejich specifika v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
1952 2013 SCP PhDr. Miroslav Kadlčík
Postavení seniorů ve společnosti
1953 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Postoje romské mládeže k trávení volného času
1954 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Postoje středoškolské mládeže k rodičovství
1955 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Postoje středoškolských studentů k problematice sebepoškozování
1956 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Postoje studentů vysokých škol k problematice ultras na fotbalových stadionech
1957 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Postoje veřejnosti k Policii České republiky
1958 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Posttraumatický rozvoj v situaci úmrtí dítěte
1959 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Pozitivní myšlení v praxi
1960 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Práce s pedagogickými cíli pobytových akcí v junácké organizaci
1961 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Prevence rizikového chování v ústavní výchově
1962 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Prevence sociálně patologických jevů ve Výchovném ústavu v Hostinném
1963 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Prevence šikany v zařízení pro výkon ústavní výchovy
1964 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Pro-ana blogy jako virtuální komunita
1965 2013 SCP Mgr. Sylva Přikrylová
Problematika domácího násilí v rodinách s nezletilými dětmi na Litomyšlsku
1966 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Problematika fotbalového násilí v České republice
1967 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Problematika řešení diváckého násilí
1968 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Problémy současné rodiny s ohledem na dopad na dítě
1969 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice
1970 2013 SCP PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Projekt Mentorské asistence v rámci sociální prevence města Svitavy
1971 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Proměny životního prostředí romského dítěte
1972 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Prostituční chování dětí na internetu
1973 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Příčiny vzniku poruch příjmu potravy
1974 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Působení médií na současné děti z pohledu rodičů
1975 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Recidiva osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
1976 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Reklama na alkohol a její vliv na jedince z pohledu adolescentů
1977 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Rizikové chování dětí v závislosti na způsobu trávení volného času
1978 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Rizikové sexuální chování mládeže
1979 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Role prostředí v utváření zdravého životního stylu
1980 2013 SCP Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Role rodiny v životě odsouzených mužů ve Věznici Pardubice
1981 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Role sebepojetí a sebereflexe v oblasti primární prevence na ZŠ
1982 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Romové jako mediální téma
1983 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Saturace základních vývojových potřeb u dětí z dětského domova
1984 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sebepoškozování dětí a mládeže umístěných v systému náhradní výchovné péče
1985 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sebepoškozování u klientů Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Free klub
1986 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Setkání a zkušenosti rodin s duševním onemocněním
1987 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sociálně patologické jevy dětí a mládeže se zaměřením na kriminalitu - krádeže
1988 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Sociálně patologické jevy v dětském domově Nový Jičín se zaměřením na nikotinismus
1989 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Sociální skupina chovatelů psů a její životní styl
1990 2013 SCP Mgr. Zdenka Ženatová
Současná primární prevence rizikového chování na základních školách
1991 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Speciální pedagog a programy zacházení ve věznici pro výkon trestu odnětí svobody
1992 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Specifika trávení volného času studentů s autismem a místo rodiny v něm
1993 2013 SCP Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
Spolupráce rodiny, školy a sociálních pracovníků při výchově a vzdělávání romských dětí
1994 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Stalking z pohledu zákona o obětech trestných činů
1995 2013 SCP doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Stav a povědomí o problematice záměrného sebepoškozování u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ
1996 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Subjektivně vnímané změny u obětí domácího násilí po vykázání násilníka uplatněním institutu vykázání
1997 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Supervize v pomáhajících profesích z pohledu osobnosti supervizora
1998 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Supervize v pomáhajících profesích s akcentem k sociálně vyloučené lokalitě
1999 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Syndrom CAN a žáci druhého stupně základní školy
2000 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Syndrom vyhoření u zaměstnanců Vězeňské služby
2001 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Systém pomoci obětem trestné činnosti v České republice
2002 2013 SCP Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Systém vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v neziskových organizacích
2003 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Šikana v dětských domovech
2004 2013 SCP doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Terénní práce na Náchodsku a její vliv na utváření postoje ke vzdělávání v romských rodinách
2005 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Tetování jako aktuální trend v současné době
2006 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Trendy ve volnočasových aktivitách u adolescentů
2007 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Tvorba internetového blogu a točení videí na youtube jako specifická forma využívání volného času dívek a žen
2008 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Týrané a zneužívané dítě z pohledu vysokoškolských studentů
2009 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Týrání a sexuální zneužívání u dětí z pohledu krizové intervence
2010 2013 SCP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Úloha střediska výchovné péče v systému prevence rizikového chování u dětí a mládeže
2011 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Ústavní výchova a její specifika v dětském domově se školou
2012 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Užívání marihuany mezi vysokoškolskými studenty
2013 2013 SCP Mgr. Iva Junová, Ph.D.
Vliv literatury na morální vývoj jedince
2014 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vliv onemocnění mentální anorexií na rodinu a blízké okolí klienta
2015 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vliv pěstounské péče na aktivizaci životních hodnot vlastních dětí pěstounů
2016 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Vliv prostředí na kriminální chování dětí a mládeže
2017 2013 SCP Mgr. et Mgr. Petra Kalibová
Vliv rodinného prostředí na coming out homosexuálně orientovaných členů rodiny
2018 2013 SCP PhDr. Jan Hubert
Vnímání role školního psychologa pedagogickými pracovníky
2019 2013 SCP Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
Vnímání učitelů rodiči žáků MŠ a ZŠ
2020 2013 SCP PhDr. Alena Dědečková
Volnočasové aktivity dětí v dětském domově
2021 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové aktivity středoškolské mládeže v Náchodě
2022 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volnočasové aktivity žáků druhého stupně základních škol
2023 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas dětí a role rodiny v něm
2024 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Volný čas jako součást kvality života seniorů
2025 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas jako součást kvality života u rodin s dětmi
2026 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas rodin s dětmi mladšího školního věku v 21.století
2027 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Volný čas středoškolské mládeže
2028 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Volný čas žen a matek ve výkonu trestu odnětí svobody
2029 2013 SCP Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová
Výchova a socializace v romské rodině
2030 2013 SCP Mgr. Michal Klapal
Využití filmu jako prostředku prevence rizikového chování
2031 2013 SCP Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Význam přírody jako vzdělávacího prostředí - jak jej interpretují pedagogové lesních MŠ
2032 2013 SCP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Vzdělávání seniorů jako možný eliminační faktor mezigeneračních bariér
2033 2013 SCP PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Vztah adolescentů k rodičům
2034 2013 SCP doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.
Vztah české mládeže k folklóru ve 21. století
2035 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Vztahová vazba v náhradních rodinách
2036 2013 SCP Mgr. Leoš Šebela
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako nový prvek ve struktuře péče o ohrožené děti
2037 2013 SCP Mgr. Jan Sýkora
Způsoby trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit
2038 2013 SCP Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
Životní příběhy klientů z azylových domů
2039 2013 SOPdF doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní tabule v mateřských školách
2040 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.


Rozvoj žáků s dysfázií pomocí metod dramatické výchovy
2041 2016 SP PhDr. Luboš Holeček
Agrese - poruchy chování
2042 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Aktivity s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí mateřské školy
2043 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Aktivizační činnosti dospělých osob s kombinovaným postižením v denním stacionáři
2044 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Aktivizační metody pro seniory
2045 2017 SP Mgr. Bc. Šárka Reyneltová
Alternativní a augmentativní komunikace ve školní družině základní školy Daneta, Hradec Králové
2046 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Analýza komunikace asistenta pedagoga se žákem s vývojovou dysfázií na 1. stupni základní školy
2047 2013 SP Mgr. Věra Křížová
Analýza využití služeb TyfloCentra Plzeň o.p.s. v letech 2003,2008,2013
2048 2015 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Barva jako dominantní prostředek ve výtvarné výchově u žáků s tělesným postižením
2049 2015 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Čtení a Psaní pro žáky 6. ročníku ZŠ speciální
2050 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Deskové hry pro děti se zrakovým postižením
2051 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti s orofaciálními rozštěpy v předškolním věku v Hradci Králové a v Pardubicích
2052 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti s vývojovou dysfázií v programu logopedické základní školy
2053 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Děti se syndromem vývojové dysfázie na pracovištích klinické logopedie
2054 2014 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Didaktické materiály pro žáky se sluchovým postižením při výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ
2055 2015 SP PaedDr. Zdena Rohanová
Didaktické pomůcky při edukaci žáků s autismem
2056 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Didaktické pomůcky ve výuce matematiky u žáků s dyskalkuliemi
2057 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Didaktické pomůcky ve výuce matematiky u žáků s dyskalkuliemi
2058 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s ADHD v základní škole
2059 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s elektivním mutismem v mateřské škole
2060 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Dítě s kochleárním implantátem v předškolním věku
2061 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s PAS v mateřské škole
2062 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Dítě s poruchou autistického spektra v prostředí dětského domova: Kamarád nebo nepřítel?
2063 2017 SP Mgr. Martin Kaliba
Dítě s talentem v dětském domově
2064 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s vývojovou dysfázií v 1. třídě základní školy
2065 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě s vývojovou dysfázií v 1. třídě základní školy
2066 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dítě se syndromem ADHD ve výchovné skupině DDŠ
2067 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Dopravní výchova na 2.stupni základní školy speciální
2068 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Doprovázení pěstounských rodin přijímajících děti se zdravotním postižením

2069 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Edukace mladého člověka s PAS
2070 2017 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Edukace žáků ze zemí bývalého východního bloku na 1. stupni české základní školy
2071 2017 SP Ludmila Šrámková
Edukace žáků ze zemí bývalého východního bloku na 1. stupni české základní školy
2072 2017 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Edukace žáků ze zemí bývalého východního bloku na 1. stupni české základní školy
2073 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Edukační program „Specifické dopady zrakového postižení v běžném životě“
2074 2014 SP Mgr. Martin Kaliba
Efektivita odměn a trestů ve výchovném ústavu
2075 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Eliminace komunikačních a edukačních obtíží u dítěte s narušením fluence řeči
2076 2016 SP Mgr. Eva Tomášová
Geocaching ve školní družině pro děti s lehkým mentálním postižením
2077 2014 SP PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Hlasová hygiena v pedagogických profesích
2078 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Hravé formy výuky v hodinách anglického jazyka na základní škole praktické
2079 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Hravé formy výuky v hodinách anglického jazyka využitelné u dětí s LMP
2080 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Hravé formy výuky v hodinách anglického jazyka využitelné u dětí s LMP
2081 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Hudební výchova hrou pro slabozraké žáky v primárním stupni vzdělávání
2082 2015 SP Mgr. Bc. Drahomíra Danielková
Individuální vzdělávací plán pro studenta praktické školy dvouleté
2083 2013 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Informační a komunikační technologie při výchově a vzdělávání dítěte s PAS
2084 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace dětí s mentálním postižením
2085 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Integrace jedinců se zrakovým postižením do společnosti a do vzdělávací instituce
2086 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Integrace žáka s vývojovou dysfázií a ADHD na 1. stupni ZŠ
2087 2013 SP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Integrace žáků s postižením do vzdělávání ve Waldorfské škole
2088 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách z pohledu pedagogů
2089 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Intervence o žáky s SPU na středních školách v kontextu jejich studijního a profesního uplatnění
2090 2017 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením
2091 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Jak studenti gymnázií vnímají osoby se specifickými vzdělávacími potřebami
2092 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Jak uspět na vysoké škole
2093 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Je tlumočník jediný most komunikace mezi sluchově postiženým a majoritní společností?
2094 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kazuistická studie adolescenta s dysgrafií
2095 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kazuistická studie integrovaného chlapce s downovým syndromem v běžné mateřské škole
2096 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Komparace názorů canisterapeutů a speciálních pedagogů na působení canisterapie u děti se speciálními vzdělávacími potřebami
2097 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Komparativní studie výskytu rizikového chování u žáků církevních škol v porovnání s rizikovým chováním u žáků škol státních
2098 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Kompetence pracovníků Úřadů práce a zaměstnavatelů při komunikaci s osobami se zdravotním postižením
2099 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Komunikace slyšících dětí s jejich neslyšícími rodiči
2100 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Komunikační poruchy jedinců s kombinovaným postižením
2101 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Kurzy českého znakového jazyka
2102 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Kvalita života rodičů pečujících o dítě s Downovým syndromem
2103 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence u osob s percepční afázií
2104 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Logopedická intervence u osob trpících syndromem demence
2105 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická intervence v mateřských školách na Šluknovsku
2106 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická prevence v mateřské škole
2107 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedický týden - cesta k zintenzivnění logopedické péče o žáky s vadami řeči na 1. stupni ZŠ logopedické
2108 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Mediální obraz osob s poruchami řečové komunikace
2109 2015 SP Ludmila Šrámková
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
2110 2015 SP Mgr. Petra Němcová
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
2111 2015 SP Mgr. Petra Němcová
Metodické postupy výroby hudebních nástrojů a jejich využití v pracovním vyučování u žáků s lehkým mentálním postižením
2112 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Metodický postup výuky žáků s mentálním postižením v oboru keramik v rámci odborného výcviku
2113 2016 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Míčové hry jako prostředek integrace nevidomého žáka v hodinách tělesné výchovy

2114 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Mimoškolní aktivity ve Výchovném ústavu Husův Domov ve Dvoře Králové nad Labem
2115 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Míra zohlednění speciálních potřeb žáků s SPU při výuce angličtiny
2116 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Motiv handicapovaného ve výtvarném umění
2117 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Motiv handicapovaného ve výtvarném umění
2118 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Možnosti logopedické intervence v činnosti vychovatele na základní škole logopedické
2119 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Možnosti logopedické intervence v činnosti vychovatele na základní škole logopedické
2120 2017 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Možnosti a omezení ve výuce německého jazyka u žáků se spektrem specifických poruch učení
2121 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti dalšího vzdělávání absolventů ZŠ praktických a ZŠ speciálních v Praze
2122 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Možnosti edukace a pracovního uplatnění osob s mentálním postižením na Kutnohorsku
2123 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Možnosti rozvoje komunikace u dětí s PAS
2124 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti rozvoje komunikačních kompetencí dětí předškolního věku v MŠ speciální
2125 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti sociální rehabilitace dospělých osob s mentálním postižením
2126 2017 SP Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Možnosti volnočasových aktivit žáků z majoritních a vyloučených lokalit studujících na středních školách a učilištích ve vybraném regionu Královéhradeckého kraje – Rychnov nad Kněžnou
2127 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Možnosti využití aktivit s koňmi v edukaci dětí v DDŠ

2128 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Možnosti využívání sociálních služeb při péči o dospělé jedince s těžkou mentální retardací a autismem
2129 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Náměty pro podporu rozvoje komunikačních dovedností žáků s LMP
2130 2013 SP PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Naplňování práv osob s mentálním postižením v Domově sociálních služeb ve Skřivanech
2131 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Návrh aktivizujících činností ve školní zahradě využitelných při vzdělávání žáků na základní škole praktické
2132 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Návrh herních činností při výuce anglického jazyka u žáků s SPU
2133 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Návrh školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona na druhém stupni základní školy
2134 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Návrh vzdělávacího programu „Zpřístupnění památkové rezervace Betlém Hlinsko osobám se zrakovým postižením“
2135 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Názory pedagogických pracovníků na integraci žáků s mentálním postižením do běžných základních škol
2136 2014 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Nedoslýchavé dítě a jeho připravenost na vstup do základní školy
2137 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Nedoslýchavost a možnosti zapojení do společnosti
2138 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Nedoslýchavost v dětském věku
2139 2013 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Obraz člověka s postižením v nacistické propagandě
2140 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Organizace a činnost radikálních fotbalových fanoušků FC Hradec Králové
2141 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Osobní asistence jako sociální služba podporující samostatný život lidí po úrazech páteře a míchy
2142 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Osobní asistence u dítěte s poruchou autistického spektra
2143 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Osoby s postižením na hudebních festivalech
2144 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Osoby se sluchovým postižením ve výkonu trestu
2145 2013 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
2146 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Plavecký výcvik žáků s lehkým mentálním postižením
2147 2017 SP doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Počítačové modelování jako prostředek rozvoje prostorové inteligence u talentovaných žáků

2148 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora edukace žáků s mentálním postižením s využitím prvků canisterapie
2149 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Podpora odezírání u dospělých osob se sluchovým postižením prostřednictvím PC programu
2150 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora rozvoje komunikačních kompetencí u dítěte s diagnózou vývojové dysfázie
2151 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Podpora rozvoje pracovních dovedností v oblasti přípravy na samostatný život u dospělých osob s mentálním postižením
2152 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Podpora rozvoje pracovních dovedností v oblasti přípravy na samostatný život u dospělých osob s mentálním postižením během tranzitního programu
2153 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora výuky českého jazyka a literatury u žáků s LMR na odborném učilišti
2154 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora výuky chemie u žáků s SPU na základní škole
2155 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora žáka s Aspergerovým syndromem na prvním stupni základní školy
2156 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti odborných předmětů a profilové maturitní zkoušky na střední škole
2157 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Podpora žáků se SPU při výuce českého jazyka na základní škole
2158 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Pohádky pro děti se sluchovým postižením
2159 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Pohled nových náboženských hnutí na jedince s postižením
2160 2016 SP Mgr. Světlana Pavelková
Pomůcky a hry v edukačním procesu žáků s lehkým mentálním postižením na prvním stupni základní školy
2161 2015 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Porovnání vzdělávacího systému pro žáky se sluchovým postižením v České republice a Spolkové republice Německo
2162 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Portfolio žáka 1. stupně základní školy se SPU
2163 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Poruchy řečové komunikace u dětí se syndromem DMO
2164 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Posouzení gramotnostní dovednosti u žáků na 1. st. ZŠ
2165 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Posouzení úrovně komunikačních kompetencí dětí ve vztahu k realizaci zápisu do 1. třídy
2166 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Postavení přípravné třídy v procesu adaptace dítěte na požadavky základní školy
2167 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Postavení žáka s poruchou řečové komunikace v třídním kolektivu
2168 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Postoj osob v pomáhajících profesích ke klientům se sluchovým postižením
2169 2013 SP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Postoje rodičů k pobytu dětí ve středisku výchovné práce
2170 2016 SP Mgr. Martin Kaliba
Potřeba blízké osoby v ústavním zařízení
2171 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Povědomí učitelů a žáků základních škol o specifických oblastech znevýhodnění osob se zrakovým postižením
2172 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Práce s dětmi se syndromem CAN umístěnými v Dětském centru Veská
2173 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Práce ve výtvarné a pracovní výchově u žáků s kombinovaným postižením Etudy s keramickou hlínou
2174 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení pro výuku německého jazyka na základní škole
2175 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Pracovní návyky žáků základní školy praktické
2176 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Pracovní sešit pro žáky ZŠ speciální pro vzdělávací oblast jazyková komunikace s využitím globálního čtení a hůlkového písma
2177 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Pracovní uplatnění jedinců po amputaci dolních a horních končetin
2178 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
2179 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
2180 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Prevence specifických poruch učení na základě hudebních aktivit
2181 2014 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Problém edukace žáka s kombinovaným postižením v prostředí základní školy praktické
2182 2013 SP Mgr. František Veverka
Problematika klientů dětského domova na vysoké škole
2183 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Problematika poruch hlasu v profesním a uměleckém projevu
2184 2014 SP Mgr. Jitka Kaulfussová
Procvičování správné výslovnosti sykavek u dětí předškolního věku
2185 2016 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Proměny v léčbě, péči a edukaci lidí s chronickým onemocněním diabetes mellitus I. typu
2186 2013 SP Mgr. Iva Jarošová
Průzkum a reedukace výslovnosti u dětí v běžné třídě MŠ a ve speciální logopedické třídě
2187 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Předprofesní příprava žáků základních škol praktických
2188 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Předprofesní příprava žáků základních škol praktických
2189 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Přetrvávající dysgramatismus u dětí na počátku školní docházky
2190 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Případová studie - Realizace minimálního preventivního programu na vybrané základní škole

2191 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Příprava dětí na odchod z výchovného ústavu do běžného života
2192 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Příprava klientů dětského domova "na odchod do života"
2193 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Příprava osob se zrakovým postižením na péči o dítě od narození do věku tří let
2194 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Příprava pedagogů základních škol na začlenění žáků se sluchovým postižením
2195 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Příprava pro rozvoj Braillova písma u dětí předškolního a mladšího školního věku
2196 2016 SP PhDr. Luboš Holeček
Připravenost dětí z dětského domova v Nechanicích na vstup do samostatného života
2197 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Připravenost mateřských škol na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
2198 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Připravenost předškolních dětí na vstup do školy
2199 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Realizace projektu pro děti předškolního věku „Já a moji kamarádi s postižením“
2200 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Realizace sportovních aktivit na středních školách pro tělesně postižené v České republice
2201 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Reedukace dyskalkulie na 1. stupni ZŠ
2202 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Reedukace dyslexie u dětí na 1.stupni ZŠ
2203 2014 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Reedukace dyslexie u dětí na 1.stupni ZŠ
2204 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Rodina v kresbě romských dětí mladšího školního věku
2205 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Rodina v kresbě romských dětí mladšího školního věku
2206 2013 SP Mgr. Michal Klapal
Role kurátora v resocializačním procesu u dětí a mládeže
2207 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Role asistenta pedagoga na základní škole ve třídách integrujících žáky s autismem
2208 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Role speciálního pedagoga a asistenta pedagoga při edukaci žáků v základní škole speciální
2209 2013 SP Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Romské děti aneb co nás mohou naučit
2210 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj hybnosti a řeči u dětí s DMO
2211 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj hybnosti a řeči u dětí s DMO
2212 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj jemné motoriky a řeči u dětí předškolního věku
2213 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj komunikačních schopností u dětí mladšího školního věku
2214 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj komunikačních schopností u dítěte s PAS
2215 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Rozvoj manuálních dovedností u dospělých lidí s mentálním postižením prostřednictvím výroby keramického nádobí
2216 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ U ŽÁKA S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM
2217 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Rozvoj sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem
2218 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Rozvoj zrakového vnímání u dětí se sluchovým postižením
2219 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Řečové vzory v televizních pořadech pro dětské diváky
2220 2013 SP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody
2221 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Sexuální život žáků s mentálním postižením
2222 2014 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Skupinová logopedická péče u dětí předškolního věku
2223 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Služba sester boromejek u nezletilých delikventek v českých zemích
2224 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Sociální aspekty útěku klientů Dětského domova se školou, Jihlava
2225 2015 SP Mgr. Světlana Pavelková
Soubor námětů pro pracovní výchovu v základní škole speciální
2226 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Soubor námětů pro stimulaci komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkým mentálním postižením
2227 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Soubor námětů pro stimulaci komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkým mentálním postižením
2228 2015 SP Mgr. Oldřich Šolta
Souhrnný dotazník pro tvorbu individuálního výchovně vzdělávacího plánu rozvoje osobnosti klienta s nařízenou ústavní výchovou
2229 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická intervence u dětí s postižením ve věku od 5 do 6 let v prostředí dětského domova
2230 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická podpora jedinců s Marfanovým syndromem
2231 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Speciálně pedagogická podpora osob s roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa
2232 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Specifické poruchy učení u žáků na odborném učilišti
2233 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Specifika edukace žáka s hysterií na II. stupni ZŠ
2234 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika práce se žákyněmi středních škol se zdravotním znevýhodněním v domově mládeže penzionového typu
2235 2014 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika práce se žákyněmi středních škol se zdravotním znevýhodněním v domově mládeže penzionového typu
2236 2017 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Specifika vychovatelského přístupu ke studentům s dětskou mozkovou obrnou na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních
2237 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Specifika vzdělávání ve středisku výchovné péče
2238 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Spokojenost žáků s kombinovaným postižením s edukací na odborném učilišti
2239 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Společenské hry jako prostředek pro podporu rozvoje jemné motoriky dětí s DMO v předškolním věku
2240 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Sportovní aktivity v dětském domově se školou
2241 2017 SP PhDr. Irena Köhlerová
Srovnávací případová studie žáků s mentální retardací
2242 2016 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Stigma očima tělesně postižených lidí
2243 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Stimulace komunikačních a kognitivních funkcí u osob s demencí
2244 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Stimulace vývoje artikulačních schopností u dětí předškolního věku
2245 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Strategie sociální intervence jako příprava na profesní uplatnění osob se zdravotním postižením
2246 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Subjektivní hodnocení znalostí cizího jazyka na úrovni B1 podle SERRJ u žáků se zrakovým postižením
2247 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Syndrom vyhoření u vedoucích pracovníků zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
2248 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Systém sociální práce a péče o mentálně handicapované osoby v České republice a Lotyšsku.
2249 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Šikana na základních školách v České republice a v Polsku
2250 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Terapie afázie
2251 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Terapie u osob s afázií
2252 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Úroveň řečových schopností předškolních dětí ve vztahu k zahájení povinné školní docházky
2253 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Úskalí integrace žáků se sluchovým postižením
2254 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Úspěšnost zapojení nedoslýchavých dětí v programu základní školy v místě bydliště
2255 2017 SP Mgr. Martin Kaliba
Užití her ve výuce žáků s poruchami chování a emocí
2256 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Užívání kanabinoidů u klientů výchovného ústavu v Hostinném
2257 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Užívání návykových látek u aktivně sportujících dětí a mladistvých
2258 2015 SP Mgr. Iva Zikmundová
Vliv preventivního působení na závislostní chování žáků s poruchami chování v DDŠ Chrudim
2259 2014 SP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Vliv rodinných a sociálních faktorů na vznik mutismu
2260 2013 SP PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Vliv sportu na psychiku lidí s tělesným postižením
2261 2013 SP Mgr. Michal Klapal
Vliv terénní sociální práce na kvalitu života národnostních menšin
2262 2013 SP Mgr. Eva Klecandrová
Výtvarná výchova jako sebevyjadřovací prostředek u žáků se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální
2263 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výtvarná výchova ve stacionáři pro osoby s mentálním postižením
2264 2015 SP PhDr. Přemysl Štindl
Výtvarné akce pro žáky 1. stupně ZŠ s grafomotorickými problémy a výtvarnou krizí
2265 2015 SP Mgr. Martin Kaliba
Výtvarné aktivity jako jedna z možností prevence sociálně patologických jevů u dětí s poruchami chování umístěných ve výchovném ústavu pro mládež
2266 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Výtvarné činnosti jako součást volnočasových aktivit v domově pro seniory
2267 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výtvarné nadání u žáků s PAS jako prostředek jejich socializace
2268 2015 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením
2269 2017 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výuka českého jazyka u žáků s diagnózou dyslexie na střední odborné škole
2270 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výuka českého jazyka u žáků s vývojovou dysfázií
2271 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Výuka ICT ve škole zřízené pro žáky s mentálním postižením
2272 2015 SP Mgr. Světlana Pavelková
Výuka matematiky u žáka s diagnózou dětská mozková obrna
2273 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Využití arteterapie a artefiletiky u osob s duševním onemocněním
2274 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití azbuky k reedukaci dysgrafie
2275 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Využití didaktických pomůcek a výukových programů pro podporu edukace žáků s tělesným postiženým
2276 2017 SP Mgr. Iveta Nyčová
Využití didaktických pomůcek při výuce žáků s těžkým mentálním postižením
2277 2015 SP Mgr. Helena Kriegelová
Využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka u žáka s LMP na ZŠ
2278 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití metodické pomůcky QUIET BOOK v MŠ logopedické
2279 2016 SP Mgr. Štěpánka Jelínková
Využití metody Hamet 2 u žáků s nařízenou ústavní výchovou v dětském domově se školou
2280 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití Montessori pomůcky při reedukace žáka s dyskalkulií
2281 2014 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití Montessori pomůcky při reedukaci žáka s dyskalkulií
2282 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Využití počítačového programu MENTIO při práci s osobami se získanými neurogenními poruchami komunikace
2283 2016 SP PaedDr. Jiří Blaška
Využití potenciálu větrného tunelu osobami se zdravotním postižením
2284 2016 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Využití projektu jako jedné z forem edukace žáků s více vadami
2285 2016 SP Mgr. Veronika Fousková
Využití prvků muzikoterapie u žáků s mentální retardací při odpočinkové činnosti ve školní družině
2286 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Využití šachové hry a jejích prvků na základních školách
2287 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Využití Výměnného obrázkového komunikačního systému u dětí s mentálním postižením
2288 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Využívání principů Montessori pedagogiky při edukaci žáků s kombinovaným postižením
2289 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonematického sluchu a řečových schopností u dětí předškolního věku
2290 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj fonologického rozlišování hlásek u dětí s vývojovou dysfázií
2291 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku
2292 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj jedince žijícího v bilingvním/multilingvím prostředí
2293 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj komunikačních schopností u dětí CODA
2294 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Vývoj péče o osoby s kochleárním implantátem v ČR
2295 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj plynulosti řeči u dětí školního věku
2296 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Vývoj řeči a způsoby rozvoje komunikace v dětství
2297 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řeči v bilingvním rodinném prostředí
2298 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řečových schopnosti u osoby s těžkým kombinovaným postižením
2299 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývoj řečových schopností u žáků prvního stupně ZŠ
2300 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Vývojové odchylky artikulace a syndrom ADHD
2301 2014 SP Mgr. Helena Vránová
Význam a činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
2302 2015 SP Mgr. Jana Grancová, Dis.
Význam a využití alternativní komunikace s žáky s mentálním postižením
2303 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Význam aktivit s využitím koně při posilování sociálních a personálních kompetencí dětí umístěných do dětského domova
2304 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Význam chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením
2305 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Vzdělávání romských žáků na základní škole z pohledu učitelů
2306 2015 SP Mgr. Monika Morávková
Vzdělávání žáků s dyskalkulií na 2. stupni ZŠ
2307 2013 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zajištění (rané) speciálně pedagogické intervence u dětí s PAS z pohledu jejich rodičů
2308 2013 SP Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.
Zaměstnávání osob s mentálním postižením
2309 2013 SP PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Zapojení žáků a studentů se zrakovým postižením v předmětu tělesná výchova
2310 2013 SP PhDr. Lenka Neubauerová
Zastoupení komunikačních poruch u osob umístěných v domovech pro seniory
2311 2013 SP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Zážitkové kurzy jako příprava na asistenci dětem s kombinovaným postižením v prostředí dětského domova
2312 2015 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Zdravý životní styl u žáků s mentálním postižením
2313 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie a její dopad na kvalitu života
2314 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie a vliv roztroušené sklerózy na komunikaci
2315 2013 SP doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Získaná dysartrie u dospělých osob
2316 2013 SP Mgr. Martin Kaliba
Zkušenost se sebedestruktivním chováním u pracovníků s rizikovou mládeží
2317 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zkušenosti dospělých lidí s lehkou mentální retardací a jejich rodičů se službami o.s. Spolu Olomouc v oblasti aktivního trávení volného času
2318 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Zkušenosti dospělých lidí s mentálním postižením s poskytováním služby chráněného bydlení
2319 2016 SP Mgr. Pavlína Dohnálová
Způsoby zvládání problémových situací ve Výchovném ústavu, střední škole a středisku výchovné péče Hostinné u žáků učebních oborů
2320 2016 SP PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Žákovské komunity jako nástroj pro vytváření dobrého klimatu školy
2321 2015 SP doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Život rodin s dítětem s Aspergerovým syndromem
2322 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Život rodiny s dítětem se sluchovým postižením
2323 2013 SP PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Život rodiny s dítětem v pěstounské péči s diagnózou ADHD
2324 2013 SP Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.
Život slyšících rodin s neslyšícím členem v Hradci Králové a okolí
2325 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Adaptace na školní docházku
2326 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Aktivity hokejového fanklubu v prevenci diváckého násilí
2327 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Aktivní hraní počítačových her jako součást životního stylu adolescentů
2328 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Analýza nezaměstnanosti matek samoživitelek a možnosti jejich uplatnění na trhu práce
2329 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Činnost kurátora jako forma pomoci rizikové mládeži
2330 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Pardubickém kraji
2331 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Distres u členů Hasičského záchranného sboru
2332 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Domácí násilí na Zlínsku
2333 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Dopad bodového systému na chování řidičů
2334 2013 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Důvody umístění dětí do Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové
2335 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Elektronická komunikace se správcem daně
2336 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Experimentování s návykovými látkami u žáků 2. stupně základní školy
2337 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory podporující zdraví ve školním prostředí
2338 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory podporující zdravý životní styl dospělé populace
2339 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Faktory rizikového chování v dospívání
2340 2013 SPS JUDr. Miroslav Antl
Fenomén vraždících párů
2341 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Integrace cizinců do české společnosti
2342 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Integrace muslimské populace na uzemí České republiky
2343 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Komparace trestu smrti a trestu odnětí svobody na doživotí
2344 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Komplexní léčba alkoholismu
2345 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Komunikace ve veřejné správě s občany se zaměřením na Magistrát města Hradec Králové
2346 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Kriminalita páchaná na seniorech
2347 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Kvalita života seniorů
2348 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Migrace cizinců se zaměřením na problematiku zaměstnanosti v České republice
2349 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Mladiství ve výkonu trestního opatření odnětí svobody
2350 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Možnosti evaluace primární prevence
2351 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Možnosti uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce v ČR
2352 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory mládeže na subkulturu emo
2353 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory středoškolských studentů k problematice domácího násilí
2354 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Názory veřejnosti na užívání alkoholu v České republice
2355 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost a její sociální aspekty se zaměřením na zdravotně handicapované v Pardubickém regionu
2356 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost jako sociální problém u rizikové skupiny osob starších 50 let věku
2357 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Nezaměstnanost romské minority a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR
2358 2013 SPS PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Občanská společnost jako přirozená prevence radikalizace mládeže
2359 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Osvojení jako forma náhradní rodinné péče
2360 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Počítač jako prostředek trávení volného času u dětí na malotřídní škole
2361 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Podpora neziskového sektoru prostřednictvím běžeckých aktivit
2362 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Pohybové aktivity a kvalita života seniorů
2363 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Policie České republiky a její činnost z pohledu veřejnosti
2364 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Postoj dopravních společností k zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů
2365 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Postoje a zkušenosti středoškolských studentů s patologickým hráčstvím
2366 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Práce Probační a mediační služby ČR s nezletilými a mladistvými pachateli protiprávních činů
2367 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Pracovní zatížení pracovníků Finančního úřadu pro Pardubický kraj
2368 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Preference volnočasových aktivit u mládeže v Hradci Králové
2369 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Prevence nezaměstnanosti u absolventů škol
2370 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Prevence poruch příjmu potravy
2371 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Prevence syndromu vyhoření u policistů v přímém výkonu služby
2372 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Prevence synromu CAN na prvním stupni základních škol
2373 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Prevence užívání návykových látek u žáků 2. stupně základní školy
2374 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Primární prevence se zaměřením na problematiku sexuálního zneužívání dětí
2375 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika experimentování s legálními drogami u dětí na prvním stupni základních škol v Hradci Králové
2376 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Problematika integrace osob se zrakovým postižením na trh práce v Královéhradeckém kraji
2377 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika nebezpečného pronásledování v praxi Policie ČR
2378 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Problematika programů zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
2379 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika přechodné pěstounské péče v systému sociálně právní ochrany dětí
2380 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Problematika rizikového chování u adolescentů
2381 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Problematika užívání návykových látek u studentů středních škol na Semilsku
2382 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Programy zacházení u mladistvých odsouzených
2383 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Proměna české rodiny na přelomu 20. a 21. století (Krize versus flexibilizace rodiny)
2384 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Příčiny kriminality mládeže
2385 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Připravenost dětí na odchod z ústavní péče
2386 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Psychologické důsledky výkonu profese sociálního pracovníka
2387 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Recidiva osob propuštěných z výkonu trestu
2388 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizika spojená s užíváním nealkoholových návykových látek klienty Kontaktního centra Kolín o.s. Prostor
2389 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Rizikové faktory dospívání mladistvých ve výchovném ústavu
2390 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizikové chování adolescentů
2391 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rizikové chování mladistvých v období dospívání
2392 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Rizikové chování řidičů motorových vozidel
2393 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rodina očima adolescenta
2394 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rodinná resilience u pěstounských rodin
2395 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Rozvod jako náročná životní situace
2396 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Sebepoškozování v adolescenci
2397 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Sebevražedné jednání mládeže
2398 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Sebevražednost seniorů
2399 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Sociální cestovní ruch jako nástroj integrace seniorů v Pardubicích
2400 2013 SPS Mgr. et Mgr. Radka Pavlišová
Sociální komunikace ve správním řízení na úseku dopravy
2401 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Sociodemografická analýza uživatelů azylových domů ve Středočeském kraji a možnosti jejich pracovního uplatnění
2402 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Specifika práce sociálního kurátora s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody
2403 2013 SPS Mgr. et Mgr. Tereza Raszková
Specifika práce zaměstnance Vězeňské služby České republiky
2404 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Specifika preventivního působení v mateřských školách
2405 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Stres jako spouštěč poruch příjmu potravy
2406 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom rizikového chování v dospívání
2407 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků pomáhajících profesí
2408 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření u zdravotních sester
2409 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom vyhoření, psychologické důsledky výkonu profese příslušníka dozorčí služby ve věznici Valdice
2410 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Syndrom zavrženého rodiče
2411 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Synrom CAN a jeho důsledky
2412 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Terapeutická komunita v komplexní léčbě závislostí
2413 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Terapie sociálně patologických jevů v psychiatrických léčebnách
2414 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Typologie oběti domácího násilí
2415 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Úzkost a strach v rané adolescenci
2416 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání alkoholu a tabáku v názorech žáků prvního stupně základní školy
2417 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání alkoholu u studentů Univerzity Hradec Králové
2418 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Užívání anabolických steroidů neprofesionálními sportovci
2419 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Užívání tabáku v dětské populaci
2420 2013 SPS Ing. Eva Šimková, Ph.D.
Vliv etického kodexu na podnikové klima ve veřejné správě
2421 2013 SPS Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Vliv sociálního prostředí na edukaci romských adolescentů
2422 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Vnímání fenoménu aktivních střelců dospívající mládeží
2423 2013 SPS doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc.
Volnočasové aktivity klientů domů s pečovatelskou službou
2424 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Volný čas jako faktor rizikového chování mládeže
2425 2013 SPS PhDr. Jan Hubert
Vraždy páchané mládeží a dětmi na rodičích a prarodičích
2426 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Využití pohádky v nespecifické primární prevenci
2427 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Využívání fundraisingu pro studenty se specifickými potřebami na vysoké škole
2428 2013 SPS PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Xenofobie na Pardubicku
2429 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Závislost na alkoholu - možnosti komplexní léčby
2430 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zdravý životní styl a pohybové aktivity u adolescentů středních škol
2431 2013 SPS Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D.
Zkušenosti studentů střední odborné školy s užíváním návykových látek
2432 2013 SPS prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Zkušenosti žen ve věkové kategorii 18-26 let s partnerským násilím
2433 2013 SPS PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
Způsob trávení volného času žáků druhého stupně základních škol
2434 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání psychické zátěže a stresu ve školním prostředí
2435 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Zvládání zátěžových situací u zaměstnanců finanční správy
2436 2013 SPS PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Žena jako oběť domácího násilí
2437 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Inteligentní elektroinstalace v praxi Systém Ego-n
2438 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
iQpark science center Liberec - jako informační a motivační zdroj pro uchazeče o studium na technických školách
2439 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Kompendium a pracovní listy pro předmět Automatizace
2440 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti didaktické pomůcky pro inteligentní elektroinstalace iNELS Prvky, použití a základy programování
2441 2013 TP Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Možnosti využití počítače Raspberry Pi ve výuce přírodovědných předmětů
2442 2014 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití prezentací pro podporu ve vzdělávací oblasti RVP 5.9 - Člověk a svět práce: Práce s technickými materiály, Design a konstruování
2443 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití programu ProfiCad ve výuce praktických činností na ZŠ
2444 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Možnosti využití programu The Constructor ve výuce předmětu Praktické činnosti na ZŠ
2445 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Národní technické muzeum v Praze jako informační a motivační zdroj pro uchazeče o studium na technických školách
2446 2013 TP doc. PaedDr. Peter Beisetzer, Ph.D.
Pracovní námět jako objekt stimulující poznávací proces v technické výchově
2447 2013 TP prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
Soustruhy a soustružení
2448 2013 TP doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
Stavebnice elektronických obvodů pro ZŠ
2449 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Technické muzeum v Brně jako informační a motivační zdroj pro uchazeče o studium na technických školách
2450 2013 TP prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Technický den „Nábřeží paromilů“ v Hradci Králové jako informační a motivační zdroj pro budoucí uchazeče o studium technických oborů
2451 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Aerobik hrou v předškolním věku
2452 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Běh pro zdraví
2453 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Cvičení dětí mladšího školního věku na malých trampolínách
2454 2013 TV doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.
Didaktická analýza výuky atletiky na 1. stupni ZŠ
2455 2013 TV PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Dysbalance svalových skupin u mladých florbalistů
2456 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Herní funkce nahrávače ve volejbalu a jeho vliv na hru
2457 2013 TV PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Historický vývoj florbalu v České Republice se zvláštním zaměřením na Královéhradecký kraj
2458 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Historie a vývoj gymnastických disciplín žen na základě pravidel
2459 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Historie fotbalu na Uherskohradišťsku
2460 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Historie fotbalu na Uherskohradišťsku
2461 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Hodnocení plaveckých způsobů u začínajících plavců
2462 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole
2463 2016 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Hodnocení v tělesné výchově na 2. stupni základní školy
2464 2013 TV Mgr. Jiří Janoušek
Hráč ledního hokeje –kondice a fyzická způsobilost hráče 8. třídy
2465 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Komparace rozhodování házené v kategoriích mužů a žen

2466 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Kondiční příprava žáků v hasičském sportu
2467 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Lanové aktivity a slack-line na školních outdoorových kurzech
2468 2013 TV PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Letní příměstské tenisové kempy
2469 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Letní příprava hráčů ledního hokeje v kategorii starších dorostenců
2470 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Lezení na umělé stěně jako prostředek trávení volného času v Královéhradeckém kraji
2471 2013 TV PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Mapová a mentální příprava žactva v orientačním běhu
2472 2016 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Moderní gymnastika ve školní tělesné výchově na základní škole
2473 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Náročnost jezdeckého sportu z hlediska zátěže oběhového a pohybového systému
2474 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Názory návštěvníků fotbalových zápasů na zajištění bezpečnosti na stadiónech
2475 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Nová témata v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a jejich realizace
2476 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Ovlivnění stravovacích návyků, pohybové aktivnosti a subjektivního hodnocení zdraví po absolvování předmětu Zdravý životní styl
2477 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Podmínky pro alpské lyžování dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji
2478 2013 TV Mgr. Dagmar Vodehnalová
Pohádková jóga v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy
2479 2013 TV Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.
Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol vybraného města
2480 2013 TV Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.
Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol vybraného města
2481 2013 TV doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.
Porovnání celoročního období německého a českého hokejového týmu na výkonnostní úrovni
2482 2013 TV Mgr. Jiří Janoušek
Post brankáře v ledním hokeji – základní brankářská dovednosti a jejich vliv na výkonnost brankáře
2483 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Problematika pohybové přípravy dětí mladšího školního věku se zaměřením na tenis
2484 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Program sportovního soustředění mladších žáků hokejového oddílu
2485 2013 TV PhDr. Ivan Růžička, Ph.D.
Projekt organizace soustředění orientačního běhu pro děti ve věku 9-12 let
2486 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Příprava učitelů tělesné výchovy: srovnání systému vzdělávání v České republice a Velké Británii
2487 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Rozdělení alpského lyžování v ČR pro potřeby výuky teorie lyžování
2488 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Rozvoj potápění jako volnočasové aktivity v České republice
2489 2016 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Rozvoj silových schopností u dětí staršího školního věku
2490 2013 TV doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.
Sociální motivace k pohybovým aktivitám v období adolescence
2491 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Sokol v mikroregionu Nechanice
2492 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Srovnání antropometrických ukazatelů u vybraných skupin atletů
2493 2013 TV Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.
Srovnání pohybové aktivity pomocí krokoměru žáků 7. tříd na vybraných základních školách
2494 2013 TV Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.
Srovnání pohybové aktivity žáků 2. stupně vybraných základních škol pomocí krokoměrů
2495 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Stravovací a výživové zvyklosti studentů na vybrané střední škole
2496 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Školní sportovní klub jako instituce pro volnočasové aktivity dětí základní školy
2497 2013 TV Mgr. Dagmar Vodehnalová
Tanec jako pohybová aktivita v mateřské škole
2498 2013 TV Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.
Tělesná výchova na 1. stupni základní školy pohledem vyučujících
2499 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Téma ochrana obyvatel a jeho využití ve školních vzdělávacích programech mateřských škol
2500 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Úspěšnost podání ve volejbale
2501 2013 TV doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.
Úvodní pohybový program pro rozvoj všestrannosti v tenisové přípravě dětí
2502 2013 TV doc. PaedDr. Jiří Ryba, CSc.
Vliv rodičů na pohybové aktivity dětí
2503 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Vliv vybraných metodicko - organizačních forem basketbalu na motorický vývoj dětí v mladším školním věku
2504 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Výchova ke zdraví ve vzdělávacích programech jilemnického gymnázia
2505 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Výchozí úroveň a progres osvojení plaveckých způsobů
2506 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Využití funkčního tréninku na střední škole
2507 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Využití lyží typu snowblade ve výuce lyžování
2508 2016 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Využití moderních gymnastických forem a pohybových aktivit v tělesné výchově na vybraných středních školách
2509 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Využití prvků zážitkové pedagogiky v přípravě dětí a mládeže v lyžařských oddílech
2510 2013 TV Mgr. Dagmar Vodehnalová
Využití tanečních pohybových prvků v hodinách tělesné výchovy na středních školách v Hradci Králové
2511 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Vývoj sportovní etiky v olympijském hnutí
2512 2013 TV PhDr. Pavel Šmíd, Ph.D.
Vývoj ženského basketbalu v Trutnově
2513 2013 TV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Vznik Univerzitního sportovního klubu Hradec Králové
2514 2013 TV doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
Zájem žáků 2. stupně vybraných základních škol o pohybové a sportovní aktivity, možnosti jejích realizace v rámci dané základní školy a místa bydliště
2515 2013 TV Mgr. Tomáš Roztočil
Zařazení výuky běžeckého lyžování do školního vzdělávacího programu
2516 2013 TV Mgr. Jana Mílová
Zastoupení pohybových aktivit v přírodě na vybraných středních školách orlickoústeckého regionu
2517 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Kniha dnes
2518 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
"Leť a chraň tě Manitou..." Tradice trampské písně v českém písničkářství
2519 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Adaptace textů Fr. Hrubína do filmové podoby
2520 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Adaptace textů Fr. Hrubína do filmové podoby
2521 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Analýza čítanek určených pro výuku literatury na střední škole
2522 2015 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Analýza čítanek určených pro výuku literatury na střední škole
2523 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Analýza podkrkonošského nářečí na základě psaných textů
2524 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Analýza projektů podporujících rozvoj čtenářství
2525 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Analýza televizních moderátorských projevů
2526 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Analýza televizních moderátorských projevů
2527 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Básnická poetika J. H. Krchovského
2528 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Bohuslav Reynek mýma očima
2529 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Božena Němcová a Karolina Světlá: srovnání vybraných děl
2530 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Božena Němcová jako trvalá i proměnlivá inspirace
2531 2013 UCJL doc. Mgr. Marcin Lukasz Filipowicz, Dr.
Cestopisná tvorba Anny Řehákové
2532 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Cyklus autorských čtení na UHK
2533 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Časopis Spokojený domov
2534 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Český jazykový obraz vybraných zvířat
2535 2015 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Čeština jako cizí jazyk neslyšících
2536 2013 UCJL Mgr. Petra Lukešová
Čtečky elektronických knih v městských knihovnách Královéhradeckého kraje
2537 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Čtenáři a čtení v Pardubicích
2538 2016 UCJL Mgr. Michal Čuřín
Čtenářské dílny na středních školách
2539 2017 UCJL Mgr. Michal Čuřín
Čtenářské dílny na středních školách
2540 2017 UCJL Mgr. Michal Čuřín
Čtenářský den
2541 2015 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Čtenářství a čtenářská gramotnost na střední odborné škole
2542 2013 UCJL Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Deixe v komunikaci dětí a dospělých
2543 2017 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Duševní nemoc v umělecké literatuře a v publikované nestylizované osobní výpovědi
2544 2014 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Dvě podoby poezie Josefa Hanzlíka
2545 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Dynamizace dramatického textu
2546 2013 UCJL Mgr. Jan Bílek
Edice korespondence nebo díla
2547 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Fenomén kávy a kaváren v českém umění
2548 2013 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Generační perspektiva v dílech českých autorek přelomu 19. a 20. století
2549 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Grand Tour aneb Italská cesta českých spisovatelů
2550 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Humor v české literatuře 19. století


2551 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Hypocoristické podoby rodných jmen žáků v Nymburku
2552 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Hypokoristické podoby rodných jmen žáků v České Lípě
2553 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Hypokoristické podoby rodných jmen žáků v Pardubicích
2554 2013 UCJL Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Jazyková korektura jako součást nakladatelské práce
2555 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Jazyková stránka slavnostních projevů Václava Klause
2556 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Jazykové korektury
2557 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Jazykové prostředky ve dvou dosavadních překladech románu Virginie Woolfové Paní Dalloway
2558 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Jazykový obraz světa volebních materiálů
2559 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Jmenný rod a životnost v češtině
2560 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
K etické problematice v tvorbě Karoliny Světlé
2561 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
K existenciální problematice v díle Karla Hynka Máchy
2562 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
K poetice díla Julia Zeyera
2563 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
K poetice díla Karoliny Světlé
2564 2013 UCJL doc. Mgr. Václav Martinec
Kdo byl William Shakespeare
2565 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Knihovna včera a dnes
2566 2013 UCJL Mgr. Michal Čuřín
Komparace české, východoasijské a angloamerické populární četby pro dívky
2567 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Komparace programů vybraných českých rozhlasových stanic
2568 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Komunikační redundance u českých mluvčích
2569 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Konceptualizace lásky v textech českých lidových písní
2570 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Kritika církví v české literatuře
2571 2013 UCJL PhDr. Jiří Zeman, Ph.D.
Kultura mluveného projevu a koncepce vhodné metodologie jeho výuky na gymnáziích
2572 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol: Vztah mezi literárním dílem a filmovou adaptací
2573 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Literárně hudební pořad
2574 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Literární beseda
2575 2013 UCJL Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Markéta Hejkalová - knižní produkce a literární život Havlíčkobrodska
2576 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Marketa Lazarová: Vančura versus Vláčil
2577 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Médea jako starověká inspirace P. P. Pasoliniho
2578 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Médea: svět literatury a filmu (Eurípidés, Seneca, Jean Anouilh, P. P. Pasolini, ...)
2579 2013 UCJL Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Mediální výchova ve vztahu k žákům prvního stupně
2580 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Městská knihovna Hradec Králové a její čtenáři
2581 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Miroslav Hanuš: psychologická próza
2582 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Moderní forma prezentace sborového zpěvu
2583 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Moderní formy prezentace kulturní instituce
2584 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Motiv nemoci v díle Jaroslava Havlíčka
2585 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Muž v českém jazykovém obrazu světa
2586 2013 UCJL Mgr. Michal Čuřín
Mytologické příběhy a jejich využití ve zvoleném průřezovém tématu
2587 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Narativní dominanty v prózách Ivana Matouška
2588 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Návrat kultury do veřejného prostoru ulice
2589 2013 UCJL Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Návrh nového kulturně společenského periodika
2590 2013 UCJL Mgr. Dagmar Magincová, Ph.D.
Návrh nového kulturně společenského periodika
2591 2014 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Nestandardizované podoby antroponym v současné češtině
2592 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Nestandardní jazykové prvky v próze Petry Hůlové "Paměť mojí babičce"
2593 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Neurčitost v jazyce
2594 2014 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Obraz Ruska v díle Karla Havlíčka Borovského
2595 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Obraz Ruska v díle Karla Havlíčka Borovského
2596 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Obraz vybraných částí těla v českém a německém jazyce
2597 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Obraz vybraných částí těla v českém, ruském a polském jazyce
2598 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Ochotnické divadlo jako fenomén české divadelní scény
2599 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Organizace kulturní akce v podmínkách malé obce
2600 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Organizace zážitkového víkendu pro osoby s mentálním postižením
2601 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Oxymóron v současné češtině
2602 2015 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Passio_N. Pašijové hra jako školní projekt Gymnázia Mimoň
2603 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Percepce a tvorba slovenského textu u studentů vybraných středních škol v Ústeckém a Jihomoravském kraji
2604 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Percepce slovenštiny u žáků základních škol
2605 2013 UCJL Mgr. Petra Lukešová
Periodika pro čtečky, tablety a mobilní zařízení a jejich výskyt v České republice
2606 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Petr Bezruč a Slezsko
2607 2014 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Podoby mystifikace v poetice Divadla Járy Cimrmana
2608 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Podoby mystifikace v poetice Divadla Járy Cimrmana
2609 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Podoby poezie undergroundu 70. a 80. let
2610 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Poetika mladých východočeských básníků
2611 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Pohádky nás učí dospět
2612 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Pohádky před spaním pro předškolní věk
2613 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Poklady pro děti od Josefa Lady
2614 2014 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Poválečné pohraničí v románech V. Řezáče a J. Stránského
2615 2015 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Pověsti Železných hor
2616 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Problematika čtenářství poezie u adolescentů

2617 2013 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Problematika čtenářství staršího školního věku
2618 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Problematika čtenářství v adolescentním věku
2619 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Problematika pořádání výstav autorské fotografie
2620 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Projekt interaktivního představení historie města Pelhřimova
2621 2013 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Proměny času ve světové literatuře 20. století
2622 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Přesycení a hubnutí v českém jazykovém obrazu světa
2623 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Realizace výukového programu pro střední školy na pozadí tvorby Arnošta Lustiga
2624 2013 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Regionální prvky v Krkonošských pohádkách
2625 2014 UCJL prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Regionální prvky v Krkonošských pohádkách
2626 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Sémantická pole radost, smutek
2627 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Sémantická pole zdraví a nemoc
2628 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Sémantické pole kamarádství, přátelství
2629 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Sémantické pole láska
2630 2013 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Sémantické pole reflektující zájem autora
2631 2013 UCJL Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Seznamování předškolních dětí s pravidly společenského chování prostřednictvím autorských pohádek a příběhů s dětským hrdinou


2632 2017 UCJL PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Současné jazykové tendence politických reportáží v MF Dnes
2633 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Současné výukové metody slohové výchovy na středních školách
2634 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Současné výukové metody slohové výchovy na středních školách
2635 2013 UCJL prof. Dr. Habil. Jaroslav Lipowski
Specifika slovní zásoby fotbalového prostředí
2636 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Společnost Anny Pammrové a její reflexe spisovatelčina díla
2637 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Srovnání satir Karla Havlíčka Borovského a Svatopluka Čecha
2638 2013 UCJL Mgr. Jan Bílek
Studentský časopis Práce
2639 2013 UCJL Mgr. Petra Šicová
Školní knihovna: založení, provoz, služby
2640 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Tematizace rodiny v díle J. V. Sládka
2641 2013 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Toposy v současné české literatuře psané ženami
2642 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Tvorba kulturní přílohy obecního zpravodaje
2643 2013 UCJL PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.
Uspořádání výstavy o Františku Řehořovi
2644 2013 UCJL Mgr. Ladislav Čejchan
Vasilij Šukšin a Červená kalina: prozaik - herec - režisér
2645 2013 UCJL PhDr. Zdeněk Šanda, Ph.D.
Vítání jara
2646 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Vlastní jména v díle Karla Poláčka
2647 2013 UCJL doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.
Vlastní jména v díle Karla Poláčka
2648 2013 UCJL Mgr. Petra Lukešová
Vliv vybraných faktorů na výpůjční služby knihoven
2649 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Vybraná díla Václava Vlčka
2650 2013 UCJL doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Vybraná díla Jaroslava Hilberta

2651 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Vybrané kapitoly ze života a díla Irmy Geisslové
2652 2013 UCJL PhDr. Nella Mlsová, Ph.D.
Vybrané kapitoly ze života a díla Miloše Martena
2653 2017 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Výukový materiál k upevnění pravopisného učiva
2654 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Vývoj vysílání Českého rozhlasu Pardubice
2655 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Výzkum spokojenosti uživatelů knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
2656 2013 UCJL Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Významy pojmů z pohledu dětí
2657 2013 UCJL doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc.
Zobrazení času v pohádce
2658 2013 UCJL Mgr. Jan Bílek
Zpracování archivního fondu nebo sbírky
2659 2013 UCJL Mgr. Jan Bílek
Zpracování výstavy
2660 2013 UCJL Mgr. Olga Halamová
Zvyšování návštěvnosti knihovny na venkově
2661 2016 UCJL doc. PaedDr. Božena Plánská, CSc.
Ženská hrdinka ve Vesnickém románu K. Světlé a Janě Eyrové Ch. Brönte
2662 2013 UCJL Mgr. Michal Šeba
Židovská literatura v kontextu Starého Města pražského
2663 2013 UPPPV prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
"Malý objevitel" - posilování přírodovědné a environmentální gramotnosti v preprimární edukaci
2664 2013 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
„Podej ruku přírodě“ - Environmentální edukace v mateřské škole
2665 2013 UPPPV MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Adaptace dětí na prostředí mateřské školy z pohledu učitelů a rodičů
2666 2013 UPPPV MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Agnese corpus callosum u jednovaječných dvojčat předškolního věku
2667 2016 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Alternativní stravování pro mateřské školy
2668 2013 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Analýza podmínek pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
2669 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Analýza vztahu učitele a žáka ve vyučovacím procesu
2670 2017 UPPPV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Aplikace sportovního programu Gymnathlon v každodenní práci v mateřské škole
2671 2017 UPPPV Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
Atletické hry v mateřské škole
2672 2014 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Autoevaluace mateřských škol
2673 2016 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Autoevaluační systém dvojtřídní MŠ
2674 2014 UPPPV Mgr. Drahoslava Tůmová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v mateřské škole
2675 2016 UPPPV prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školní chemické laboratoři
2676 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Centra aktivit v mateřských školách
2677 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Centra aktivit v mateřských školách
2678 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Cestování po pardubickém kraji s regionálními prvky ve výuce vlastivědy - Metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ
2679 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřské škole
2680 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Děti odlišných kultur v předškolním vzdělávání
2681 2013 UPPPV PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Děti s rizikem specifických poruch učení v předškolním věku
2682 2013 UPPPV Mgr. Kateřina Josefová Víšková
Diagnostika a reedukace specifických poruch učení u dětí na 1. stupni ZŠ
2683 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Diagnostika a rozvoj sluchové percepce u dětí předškolního věku
2684 2013 UPPPV Mgr. Eva Prinkeová
Dítě a rozvod
2685 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Doplňková činnost v mateřské škole
2686 2014 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Doporučená pestrost stravy ve školním stravování
2687 2017 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Dvouleté dítě v mateřské škole
2688 2015 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Efektivita evaluace v mateřské škole
2689 2015 UPPPV Mgr. Jana Sochorová
Evaluace a autoevaluace školy
2690 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
EVALUACE V JEDNOTŘÍDNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
2691 2015 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Evaluační nástroje využívané na základní škole
2692 2014 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Externí evaluace mateřské škole
2693 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Externí evaluace v mateřské škole
2694 2013 UPPPV Mgr. Alois Kračmar
Grafika nejen pro dospělé
2695 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Historie ZŠ a MŠ Strakonice
2696 2015 UPPPV Mgr. Lucie Kopalová
Hospitační činnost ředitele školy na střední škole
2697 2015 UPPPV Mgr. Danuše Svobodová
Hospitační činnost v mateřské škole
2698 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Hra v předškolním věku dítěte
2699 2017 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Hrou k poznávání zvířat
2700 2016 UPPPV Mgr. Lucie Kuchťáková
Informační systém školy
2701 2016 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Inkluze lehce mentálně postiženého žáka v běžné třídě z pohledu ředitele školy
2702 2013 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Integrované volnočasové a dobrovolnické aktivity Klubu Dětem
2703 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Interaktivní tabule na 1. stupni základní školy
2704 2017 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
iPad ve výuce žáků se zdravotním postižením
2705 2013 UPPPV Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Jak mluvíme s dětmi předškolního věku
2706 2016 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Kariérní řád pro učitele
2707 2015 UPPPV Mgr. Dana Tvrská
Klima mateřské školy
2708 2013 UPPPV Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
Komunikace mezi pedagogem a dítětem v mateřské škole
2709 2014 UPPPV Mgr. Pavlína Dymešová
Komunikace ředitelky mateřské školy s rodiči dětí
2710 2014 UPPPV PhDr. Ladislav Bartůška
Koncepce školy jako konkurenceschopné organizace ve 21. století s využitím marketingu
2711 2015 UPPPV Ing. Bc. Alena Synková
Koncepce Základní školy SNP
2712 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Kritéria hodnocení České školní inspekce a ředitel mateřské školy
2713 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Kvalita života rodin s dítětem se zdravotním postižením
2714 2013 UPPPV PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Logopedická prevence v mateřské škole
2715 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Manuál k zápisu do první třídy základní školy
2716 2015 UPPPV Mgr. Šárka Čechová
Měkké dovednosti ředitelů škol se zaměřením na time management
2717 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Metody dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v tématu Musíme si pomáhat
2718 2016 UPPPV Ing. Drahomíra Rancová
Modelový organizační řád školy
2719 2016 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Motivace pedagogických pracovníků
2720 2014 UPPPV PaedDr. Antonín Gerža
Motivace pedagogických pracovníků
2721 2016 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Motivace žáků pro studium na střední škole
2722 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Možnosti jazykového vzdělávání v mateřských školách
2723 2014 UPPPV Bc. Naděžda Kosanová
Možnosti motivace pedagogických pracovníků v mateřské škole
2724 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Neverbální komunikační techniky v pedagogické praxi
2725 2014 UPPPV Mgr. Simona Švecová
Personální politika mateřských škol
2726 2015 UPPPV Mgr. Jana Báčová
Plán kontrolní činnosti ředitele malotřídní školy
2727 2013 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Podmínky pro zakládání firemních mateřských škol
2728 2013 UPPPV Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí v předškolním věku
2729 2016 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Poradenský systém - výchovné poradenství
2730 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Postoj rodičů ke střídavé péči
2731 2013 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Postoje rodičů k alternativním vzdělávacím koncepcím v předškolním vzdělávání
2732 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Postoje rodičů k předškolnímu vzdělávání
2733 2013 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Postoje veřejnosti k alternativní vzdělávací koncepci Marie Montessori na 1. Stupni ZŠ
2734 2015 UPPPV Jana Kadlecová
Povinná dokumentace mateřské školy
2735 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Poznávání přírody - jaro (metodické náměty pro předškolní vzdělávání)
2736 2016 UPPPV Mgr. Lucie Kuchťáková
Požární ochrana ve škole a prevence
2737 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Praktické vyučování na střední pedagogické škole - metodika
2738 2015 UPPPV Mgr. Štěpánka Sýkorová
Právní vědomí pedagogických pracovníků mateřských škol
2739 2013 UPPPV MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Prevence tvorby zubního kazu u dětí předškolního věku
2740 2016 UPPPV Mgr. Markéta Kicserová Hájková
Preventivní program na základní škole
2741 2015 UPPPV JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Problematika náboženských symbolů ve škole z pohledu ředitele školy
2742 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Problematika předškolního vzdělávání dětí z kulturně znevýhodněného prostředí v České republice
2743 2013 UPPPV Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
Projektové vzdělávání v oblasti grafomotorického rozvoje dětí v mateřské škole
2744 2013 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Přeměna běžné mateřské školy ve vzdělávací instituci využívající alternativní vzdělávací program Montessori
2745 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Přijímací řízení mateřské škole
2746 2016 UPPPV Mgr. Pavla Kubátová
Přijímání dětí do mateřské školy
2747 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Přijímání dětí do mateřské školy
2748 2014 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Přijímání pedagogického pracovníka do mateřské školy
2749 2016 UPPPV Mgr. Pavla Kubátová
Přijímání pedagogického pracovníka do zaměstnaneckého poměru
2750 2016 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Přijímání pedagogických pracovníků na základní školu
2751 2014 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Příprava diety ve školním stravování
2752 2014 UPPPV Mgr. Aneta Burešová
Public relations
2753 2016 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Public relations na vybrané střední odborné škole
2754 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Putování Kladským pomezím - tematické výlety pro žáky 1. stupně
2755 2014 UPPPV Ing. František Chvátal
Realizace kurzů řízení motorových vozidel na středních odborných školách
2756 2016 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Reflexe zkušeností s mentoringem Základní škola Krásná Hora nad Vltavou
2757 2015 UPPPV Mgr. Anna Bachová
Revitalizace školního vzdělávacího programu v závislosti na celospolečenskou poptávku a charakter školy
2758 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Role asistenta pedagoga u dítěte s PAS
2759 2017 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Role ředitele střední školy v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
2760 2014 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Role ředitele v procesu řízení školy
2761 2016 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Rozdělení školské organizace a vznik nového právního subjektu
2762 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Rozdíly ve výskytu šikany ve školách v malém a velkém městě
2763 2014 UPPPV Ing. Bc. Alena Synková
Rozpočet jako jeden z nástrojů řízení školy
2764 2013 UPPPV Mgr. Zuzana Vajglová
Rozvod a jeho působení na chování dítěte v MŠ
2765 2013 UPPPV PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Rozvoj komunikačních kompetencí předškolních dětí v kontextu využití vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Začít spolu"
2766 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Rozvoj zrakového vnímání u předškoláků
2767 2015 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Ředitelé mateřských škol a Česká školní inspekce
2768 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Sebepojetí pubescenta a možnosti jeho rozvoje prostřednictvím estetických výchov
2769 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Sexuální výchova dětí předškolního věku
2770 2013 UPPPV Mgr. Jana Přibylová
Sexuální výchova v mateřské škole
2771 2017 UPPPV Mgr. Alena Luhanová
Spolupráce školy a rodiny
2772 2015 UPPPV Mgr. Zuzana Strejčková
Sportovní kurzy jako součást vzdělávání žáků 2. stupně základní školy
2773 2014 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Správní řád v předškolním vzdělávání
2774 2015 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Srovnání školních řádů mateřských škol z doporučeným obsahem MŠMT
2775 2013 UPPPV MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Stravovací návyky dětí v mateřské škole
2776 2014 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Stravování dětí v mateřské škole
2777 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Styly učení u učitelů na 1. stupni ZŠ
2778 2014 UPPPV Ing. František Chvátal
Svářečské kurzy na střední odborné škole
2779 2014 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Systém a struktura autoevaluace mateřské školy Montessori
2780 2015 UPPPV Mgr. Lucie Kopalová
Školní úrazy a jejich prevence na střední škole
2781 2016 UPPPV Mgr. Miroslava Karásková
Školní vzdělávací program a projektové vyučování
2782 2016 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Školní vzdělávací program mateřské školy
2783 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Technologie a výukové programy pro podporu předškolního a školního vzdělávání
2784 2016 UPPPV PaedDr. Milan Štoček
Tvorba školního a provozního řádu mateřské školy
2785 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Tvorba školního řádu pro soukromou školu
2786 2014 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Tvorba školního řádu v mateřské škole
2787 2013 UPPPV PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Úroveň řečových schopností a její vliv při přijímání dětí na základní školu
2788 2017 UPPPV Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
Úroveň sluchového vnímání u dětí v předškolním věku
2789 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Úroveň zrakového vnímání u žáků na 1. stupni ZŠ
2790 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Usměrňování agresivity dětí na 1. stupni základní školy
2791 2015 UPPPV Bc. Hana Gois Kvirencová, DiS.
Uvádění začínající učitelky mateřské školy do praxe
2792 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Vlastivědné a přírodovědné památky a zajímavosti Českého Švýcarska
2793 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Vlastivědné zajímavosti CHKO Broumovsko
2794 2013 UPPPV Mgr. Jana Přibylová
Vliv pohádky na dětskou psychiku a terapie pohádkou
2795 2015 UPPPV Mgr. Ivana Vaňková
Vnitřní hodnocení školy jako nástroj zkvalitnění vzdělávací a výchovné činnosti školy
2796 2015 UPPPV Mgr. František Obr
Vnitřní směrnice školy pro vícedenní mimoškolní akce
2797 2013 UPPPV RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
Voda je všude kolem nás
2798 2013 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Volnočasové aktivity dětí předškolního věku v Brně
2799 2013 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Volnočasové aktivity dětí s těžkým zdravotním postižením
2800 2015 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Výběrové řízení pedagogických pracovníků
2801 2013 UPPPV Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D.
Vybrané druhy písma a jejich vliv na rozvoj čtenářských dovedností u dyslektiků
2802 2013 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Výhody a nevýhody firemního předškolního zařízení
2803 2013 UPPPV Mgr. Kateřina Josefová Víšková
Výchova a vzdělávání dětí mladšího školního věku žijících v dětském domově
2804 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Vypracování maturitní práce a její obhajoba - metodika
2805 2014 UPPPV Mgr. Simona Soukalová
Výroční zpráva - průvodní manuál pro ředitele škol
2806 2013 UPPPV PhDr. Yveta Pohnětalová, Ph.D.
Využití dětské anglické literatury v předškolním vzdělávání
2807 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Využití autorské pohádky v prostředí mateřské školy
2808 2013 UPPPV Mgr. Kateřina Josefová Víšková
Využití didaktických pomůcek a pracovních listů při reedukaci žáků se specifickými poruchami učení
2809 2016 UPPPV doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Využití diferenciace žáků na základní škole
2810 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití interaktivní tabule ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
2811 2013 UPPPV Mgr. Iva Křoustková Moravcová, Ph.D.
Využití prvků alternativního vzdělávání na 1. stupni běžných základních škol
2812 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Využití tabletu ve speciálním školství
2813 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Využívání zpětné vazby v prostředí mateřské školy
2814 2013 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Vývoj předškolního vzdělávání po roce 1989 z pohledu učitelek mateřských škol
2815 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Význam dětských center z pohledu rodičů
2816 2016 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Výživa a stravování děti předškolního věku ve školských zařízeních
2817 2016 UPPPV PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole
2818 2013 UPPPV Ing. Marie Lounková
Vzdělávání předškolních dětí a praktické činnosti se zaměřením na textilní materiály
2819 2013 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
2820 2015 UPPPV Marcela Stříbrná
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základní škole
2821 2016 UPPPV PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.
Založení soukromé mateřské školy krok za krokem
2822 2014 UPPPV Bc. Miloslava Vampolová
Zdravé školní stravování
2823 2013 UPPPV doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Zdravý životní styl ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
2824 2013 UPPPV Ing. et Bc. Stanislav Michek, Ph.D.
Zjišťování identifikátorů ovlivňující organizační klima v mateřské škole
2825 2014 UPPPV Mgr. Danuše Svobodová
Zlepšování výkonu manažerů škol prostřednictvím optimalizace pracovního času
2826 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Znalosti a postoje studentů učitelství v oblasti rozvoje kritického myšlení dětí
2827 2013 UPPPV Mgr. Veronika Smetanová
Znalosti a postoje učitelů v mateřských školách v oblasti rozvoje kritického myšlení dětí
2828 2013 UPPPV MUDr. Vladana Skutilová, Ph.D.
Znalosti dětí o lidském těle a první pomoci
2829 2016 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Zřízení soukromé mateřské školy
2830 2015 UPPPV Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Zřízení soukromé školy a její zápis do rejstříku škol a školských zařízení
2831 2013 UPPPV Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
Žák s ADHD na 1. stupni ZŠ
2832 2013 UPPPV PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.
Žák se svalovou dystrofií na základní škole
2833 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Adaptace seniorů na život v domovech pro seniory
2834 2013 USP Mgr. Renáta Nentvichová Novotná
Adaptační proces seniora v Domově pro seniory Slunečnice v Praze
2835 2013 USP Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Aktivizace a vzdělávání jako nástroj k rozvoji kvality života seniorů
2836 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Aktivizace seniorů v Domově pro seniory v Kolíně
2837 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Aktivizace v Domově důchodců Jablonecké Paseky a Centru sociálních služeb v Jablonci nad Nisou
2838 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Aktivizační programy v Domově pro seniory v Chlumci nad Cidlinou
2839 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Alternativní směr protidrogové politiky
2840 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Alternativní tresty - domácí vězení
2841 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Alternativní způsoby práce s osobami závislými na alkoholu v pobytových sociálních službách
2842 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Analýza postojů české odborné literatury sociální práce ke stejnopohlavnímu rodičovství
2843 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Analýza potřeb rizikové lokality OC Atrium a KD Střelnice, Hradec Králové
2844 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Analýza přístupu domovů seniorů v případě klientů s nedostatečnými příjmy
2845 2013 USP Ing. Mgr. Jiřina Řezanková
Bezdomovectví žen – možnosti řešení
2846 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Cílená podpora rodin s dětmi ohrožených dlouhodobými, obtížně řešitelnými problémy
2847 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Dilema - ochrana nebo svoboda lidí, kteří žijí v domově pro osoby se zdravotním postižením
2848 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Disfunkční rodiny a jejich požadavky na sociální pracovníky a pracovnice
2849 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Dobrovolnictví v Oblastní Charitě Kutná Hora
2850 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Dopady na osoby poskytující péči lidem s Alzheimerovou nemocí
2851 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Dostupnost služeb pro rodiče dětí do tří let ve městech Litomyšl a Polička
2852 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Downův syndrom v kontextu sociálních služeb
2853 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Důsledky sociální reformy na výkon práce sociálních pracovníků v oblasti dávek pro občany se zdravotním postižením
2854 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Dvojí pohled na problematiku integrace Romů do společnosti
2855 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Etické aspekty práce s klienty v domově pro seniory
2856 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Evaluace služeb poskytovaných Domovem pro seniory ve Vysokém Mýtě z pohledu seniorů
2857 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Implementace kritické sociální práce v České republice
2858 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Informovanost obyvatel města Pardubice a okolí v preseniorském věku o sociálních službách
2859 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Informovanost rodičů dětí s postižením o možnostech služby Raná péče v Hradci Králové
2860 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Institut vykázání jako prevence domácího násilí
2861 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Integrace klientek azylových domů do běžného života
2862 2013 USP Mgr. Jiří Kotala
Interdisciplinární pomoc ženským obětem domácího násilí
2863 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Komparace tvorby individuálního plánu ze strany OSPOD v Česku a na Slovensku ve vztahu k syndromu vyhoření
2864 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Komunikace mezi ošetřujícím personálem a obyvateli domova pro seniory
2865 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Komunitní plánování na Kolínsku
2866 2013 USP JUDr. František Novotný
Kriminalita dětí a mládeže
2867 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Krizová intervence zaměřená na oběti domácího násilí
2868 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Kvalita života osob s bipolární afektivní poruchou
2869 2013 USP prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.
Kvalita života osob s postižením
2870 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v Domově pro seniory v Klimkovicích
2871 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v kontextu poskytování sociálních služeb
2872 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Kvalita života seniorů v zařízeních sociální péče
2873 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Kvalita života uživatelů drog po zavedení substituční léčby
2874 2013 USP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Léčba drogové závislosti v terapeutické komunitě
2875 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Manipulace dítětem po rozvodu jako forma zneužívání
2876 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Metody reminiscence a jejich uplatnění a využití při práci se seniory
2877 2013 USP Martin Chadima, Th.D.
Mezigenerační (ne)solidarita a její možné příčiny
2878 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Možnosti a perspektivy spolupráce Probační a mediační služby ČR s rodinou mladistvého pachatele
2879 2013 USP Mgr. Miroslav Bubeník, Bth.
Možnosti párové terapie v kontextu domácího násilí
2880 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Možnosti péče o dítě do tří let při vstupu matky na trh práce na Jilemnicku
2881 2013 USP prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.
MOŽNOSTI PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ. VÝZNAM DOPROVÁZENÍ V PROCESU UMÍRÁNÍ A SMRTI
2882 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Možnosti rodin a seniorů se sníženou soběstačností v městě Hradci Králové
2883 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Možnosti sociální práce s obětmi stalkingu
2884 2013 USP RNDr. Josef Drdla
Možnosti využití ESF při ovlivňování trhu práce
2885 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Možnosti využití zooterapie v sociálních službách
2886 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Náhradní rodinná péče – pěstounská péče v Jabloneckém regionu
2887 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Návrh systému primární prevence o děti ohrožené sexuálním zneužíváním
2888 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Nejčastější dilemata a jejich řešení v sociální práci s romskými klienty
2889 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Nová sociální rizika v současné společnosti
2890 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Odborné sociální poradenství v Hradci Králové
2891 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Odlehčovací služby jako způsob pomoci pečujícím rodinám v Domově Simeon, SKP-CENTRUM o.p.s.
2892 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Ochrana lidských práv dospělých osob s lehkým a středním mentálním postižením ve službě podporovaného bydlení
2893 2013 USP JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Ombudsman a jeho vliv na řešení problémů občanů a provázanost se sociální prací
2894 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Opatrovnictví nesvéprávných na Městském úřadě v Dobrušce
2895 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Orientace osob s mentálním postižením v systému sociální ochrany obyvatelstva
2896 2013 USP JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Osoby s mentálním postižením, jejich práva a povinnosti
2897 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Otázka anonymity v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
2898 2013 USP MUDr. Jela Hrnčiarová
Patologické hráčství
2899 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Péče o nevidomé v 19. a na začátku 20. století
2900 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Péče o postižené dítě a zaměstnání
2901 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Péče o seniory v domácím prostředí z pohledu rodinných pečovatelů
2902 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Percepce pozitiv a negativ institutu pěstounské péče na přechodnou dobu z pohledu sociálních pracovnic
2903 2013 USP Mgr. Šárka Junasová
Pěstounská péče – rodina Schillerova
2904 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Pěstounská péče jako profese
2905 2013 USP JUDr., Mgr. Jiří Kubík
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
2906 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Podpora pěstounských rodin
2907 2013 USP Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Podpora rodin pečujících o nesoběstačného seniora v domácím prostředí
2908 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Pohled na problematiku dlouhodobé hospitalizace seniorů
2909 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Pohled seniorů na Pečovatelskou službu v Pecce
2910 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Pomoc a kontrola v hospicové péči
2911 2013 USP Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Porovnání pracovních možností lidí v předdůchodovém věku v ČR a USA
2912 2013 USP Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Postoj hospicových pracovníků k problematice eutanazie
2913 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Postoj sociálních pracovníků k navrhovaným změnám vymezení profese
2914 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Postoj terénních pracovníků k prevenci syndromu vyhoření ve vybraném zařízení Oblastní charity Kutná Hora
2915 2013 USP Mgr. Terezie Hradílková
Postoje vůči lidem se zrakovým postižením a poskytovaná podpora v ČR
2916 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Potřebnost a finanční náročnost nové občanské poradny v Novém Městě nad Metují
2917 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Potřeby seniorů a možnosti jejich uspokojování v rámci stávající sítě služeb v Pardubicích a okolí
2918 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Potřeby uživatelů a pečujících osob při poskytování odlehčovací služby v Domově V Podzámč
2919 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Pozdně – moderní rodina a její proměny s ohledem na pozici matek malých dětí na pracovním trhu
2920 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Pozdně-moderní rodina a její proměny
2921 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Pozdně-moderní rodina a její proměny
2922 2013 USP Mgr.et Mgr. Martin Svoboda
Práce s osobami užívajícími substituční přípravky v Ambulantním centru Laxus, o.s
2923 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Práce sociálního kurátora pro dospělé
2924 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Pracovní náplň sociálních pracovníků v domovech pro seniory v Královéhradeckém kraji
2925 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Pracovní uplatnění lidí se schizofrenií v Pardubicích
2926 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Prevence drogové závislosti v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
2927 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Prevence rizikového chování dětí a mládeže v dětském domově
2928 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Problematika domácího násilí
2929 2013 USP Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Problematika informovanosti seniorů v oblasti využívání dávek sociálního zabezpečení
2930 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Proces schvalování příspěvku na péči pro osoby se zdravotním znevýhodněním
2931 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Profesní perspektivy sociální práce ve veřejné správě
2932 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Profesní perspektivy sociální práce ve veřejné správě
2933 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Profesní perspektivy sociálního pracovníka v pobytových, ambulantních a terénních službách sociální péče
2934 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Profesní perspektivy sociálního pracovníka ve službách sociální prevence
2935 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Profesní vzdělávání sociálních pracovníků na Úřadu práce České republiky
2936 2013 USP PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
Programy pro rozvoj volného času dětí a mládeže v Pardubickém kraji“
2937 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Proměna soudobé rodiny
2938 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Proměna Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Králíky
2939 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Proměny solidarity mezi generacemi
2940 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
První kontakt v poradenském procesu
2941 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Případová konference jako multidisciplinární nástroj při práci s klientem
2942 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Příprava na stárnutí v pozdně moderní společnosti
2943 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Psychohygiena sociálních pracovníků v nízkoprahových zařízeních
2944 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Psychosociální rehabilitace u duševně nemocných
2945 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Realizace sociální služby osobní asistence v Pardubicích
2946 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Resocializace gamblerů po absolvované léčbě
2947 2013 USP doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Resocializační vzdělávací program kurz Sv. Zdislavy pro ženy ve výkonu trestu ve vazební věznici Praha Řepy
2948 2013 USP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Rodina a dítě s tělesným postižením
2949 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Role sociálního pracovníka v péči o pacienty se schizofrenií
2950 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Role sociálního pracovníka v resortu justice
2951 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Role sociálních pracovníků a sociálních pracovnic na Úřadu práce České republiky
2952 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Role sociálních tlumočníků v rámci sociálního poradenství a potřeba jejich vzdělávání
2953 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Rovnost mužů a žen v zaměstnání ve veřejném sektoru
2954 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA JAKO SOUČÁST ŽIVOTA
2955 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Sekundární viktimizace dětských obětí
2956 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Senior jako čekatel a příjemce pobytové sociální služby
2957 2013 USP PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Senioři a informační a komunikační technologie
2958 2013 USP PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Senioři a informační a komunikační technologie
2959 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Síťování sociálních služeb
2960 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Sladění práce a výchovy dětí v pozdně-moderní rodině
2961 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Služby poskytované seniorům Pečovatelskou službou v Pecce
2962 2013 USP Mgr. Pavlína Křepská
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Přelouči
2963 2013 USP JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Sociálně právní aspekty Babyboxů
2964 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Sociální aspekty kvality života seniorů žijících na menší obci
2965 2013 USP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Sociální práce a související činnosti při řešení problematiky ohrožených seniorů v Hradci Králové
2966 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Sociální práce jako nástroj podpory osob s mentálním postižením v Domově sociálních služeb Skřivany
2967 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Sociální práce na Městském úřadě obce s rozšířenou působností
2968 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Sociální práce s klienty a klientkami s mentálním postižením
2969 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Sociální práce s osobami s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v Denním stacionáři APROPO Jičín
2970 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Sociální práce s uživateli drog mladšími 15 let
2971 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Sociální práce s uživateli drog v kontaktních centrech
2972 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Sociální práce s lidmi po propuštění z vězení
2973 2013 USP Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
Sociální práce se sociálně slabými rodinami v Občanském sdružení Compitum
2974 2013 USP Mgr. Jiří Ježek
Sociální práce v rámci Probační a mediační služby ČR se zaměřením na trest domácího vězení
2975 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Sociální práce ve vězení
2976 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Sociální práce ve věznici
2977 2013 USP Mgr. Markéta Královcová, Dis.
Sociální pracovník a přirozený svět klienta- dítěte s život ohrožující nebo život vážně omezující nemocí
2978 2013 USP PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.
Sociální služby pro osoby s mentálním postižením ve Svitavách
2979 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Sociální vyloučení v důsledku psychiatrického onemocnění
2980 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Specifika domácí hospicové péče
2981 2014 USP Věra Sádovská
Spolupráce v sociální práci s mládeží z pohledu kurátora
2982 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
2983 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Streetwork na internetových sociálních sítích
2984 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Syndrom EAN v domácí péči na Kolínsku
2985 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Syndrom vyhoření u osob pracujících se starými lidmi na Vysokomýtsku
2986 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků ve státní správě
2987 2013 USP PhDr. Lenka Kábelová
Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
2988 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Techniky a metody používané na Pobočce FOD Pardubice v terénní práci s rodinou
2989 2013 USP Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
Terénní sociální práce v romské komunitě v Novém Bydžově
2990 2013 USP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Ukládání alternativních trestů v ČR se zvláštním zřetelem na trest domácího vězení
2991 2013 USP Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Úloha nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
2992 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Úloha pracovníků pomáhajících profesí v rámci práce s klienty s mentálním postižením
2993 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Úloha sociálního pracovníka při práci s mentálně postiženými v o. s. Pferda
2994 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Vliv animoterapie jako sociálně aktivizační služby na osoby se zdravotním postižením
2995 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Vliv mezigenerační solidarity na využívání sociálních služeb pro seniory
2996 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Vliv pěstounské péče na inkluzi dítěte
2997 2013 USP Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Vliv reformy nepojistných dávek sociálního zabezpečení na rozvoj sociální práce vykonávané na Úřadech práce
2998 2013 USP Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Volnočasové a společenské aktivity pro seniory jako nástroj k zabránění sociálnímu vyloučení seniorů
2999 2013 USP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
Vybrané sociální a právní aspekty náhradního mateřství
3000 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Výchova dítěte postiženého autismem
3001 2013 USP doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Výchova v rodině jako podklad pro řešení morální dilemat dětmi – srovnání dvou kultur ( ČR a Izrael)
3002 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Vytvoření pravidel pro klienty Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
3003 2013 USP PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
Vývoj domova se zvláštním režimem pro osoby závislé na alkoholu
3004 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Vývoj rodičovského příspěvku v ČR
3005 2013 USP Ing. Martin Kořínek, Ph.D.
Vývoj v oblasti sociálních služeb v kontextu demografického vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje
3006 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Význam azylového domu pro matky s dětmi Hradec Králové z pohledu sociálních pracovníků a uživatelů dané organizace
3007 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Význam azylových domů v životě osamělých matek s dětmi
3008 2013 USP Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Význam individuálního plánování v pečovatelské službě
3009 2013 USP Mgr. Martina Macková, Ph.D.
Význam sociální práce při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti
3010 2013 USP ThLic. David Bouma, Th.D.
Význam spirituality u sociálních pracovníků
3011 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Význam spolupráce s rodinou duševně nemocných
3012 2013 USP Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Význam výkonu sociální práce v aplikovaných modelech sociálního bydlení
3013 2013 USP PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
Vztah seniorů a informačních a komunikačních technologií
3014 2013 USP Mgr. Karel Bauer
Zákon o pomoci v hmotné nouzi a sociální práce
3015 2013 USP Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
Zaměstnanost a uplatnitelnost osob v předdůchodovém věku na trhu práce
3016 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Zasažení člověka povodní a jeho potřeby
3017 2013 USP PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
Změny v poskytování sociální péče v souvislosti s transformací pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb ve vybraných zařízeních sociálních služeb v Pardubickém kraji
3018 2013 USP doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
Život rodiny s dítětem s dětskou mozkovou obrnou a role sociálního pracovníka
3019 2013 USP PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
Život v domově pro seniory a jeho vliv na obyvatele
3020 2013 VV Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Autorská kolekce interiérových textilií
3021 2013 VV Mgr. Magda Munzarová
Edukační potenciál a doprovodné programy kulturních institucí v Plzeňském kraji pro žáky základních škol
3022 2013 VV Mgr. Magda Munzarová
Implementace animačních programů do výuky výtvarné výchovy
3023 2013 VV Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Kolekce autorských textilních obalů
3024 2013 VV prof. Marie Vaňková
Kolekce svatebních doplňků pro družičku a nevěstu
3025 2013 VV doc. Mgr. Art. Dušan Zahoranský
Komiks - sekvence - příběh
3026 2013 VV doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.
Konvence a invence
3027 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Možnosti zprostředkování památek umělecko-historického dědictví
3028 2013 VV Mgr. Kateřina Štěpánková
Podpora tvořivosti ve výtvarné výchově
3029 2014 VV doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.
Představitelé a umělecká díla moderního purismu
3030 2014 VV doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.
Soubor soch Matyáše Bernarda Brauna a jeho morální a obsahový smysl
3031 2013 VV Mgr. Kateřina Štěpánková
Subjektivní vnímání předmětu výtvarná výchova na základní škole
3032 2013 VV Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Textilní hračka
3033 2013 VV Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD.
Textilní předěl
3034 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecké památky města Semily a jejich využití
ve školním a mimoškolním vzdělávání – Poznáváme Semily (Vzdělávací procházka)
3035 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace - Komponovaná krajina Jičína
3036 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace - Kuks, český barokní skvost
3037 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace – Kult a ikonografie sv. Jana Nepomuckého, patrona královéhradecké diecéze, v regionu Hradce Králové
3038 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace – Kulturní památky v Mladé Boleslavi
3039 2013 VV Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace - Nový zámek v Kostelci nad Orlicí
3040 2013 VV doc. Rostislav Novák
Vitráž v sakrálním prostoru
3041 2013 VV doc. Mgr. Art. Zuzana Hromadová
Výšivka v současném oděvu
3042 2013 VV Mgr. Lubomír Netušil
Z mého města
3043 2013 VV doc. Mgr. Art. Dušan Zahoranský
Znaky, pro něž prozatím není jméno

Celkem: 3043