Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 100 - 7501R023 - Náboženská výchova (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 35
zúčastnili se: 30
splnili podmínky přijetí: 30
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 30

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:31:38 Úvodní stránka