Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 100 - 7501R023 - Náboženská výchova (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 23
zúčastnili se: 20
splnili podmínky přijetí: 20
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 20
přijatí celkem: 20

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:30:37 Úvodní stránka