Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 101 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Kombinovaná)
počet: 30
zúčastnili se: 26
splnili podmínky přijetí: 25
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 25

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 26 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 62 
směrodatná odchylka: 29,477501198763 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:53:40 Úvodní stránka