Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 101 - 2612R066 - Počítačová podpora v archivnictví (Bakalářský program B3928) (Kombinovaná)
počet: 15
zúčastnili se: 10
splnili podmínky přijetí: 10
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 10
přijatí celkem: 10

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 10 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 90 
průměrný výsledek: 63 
směrodatná odchylka: 49,0990834945012 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 17:58:40 Úvodní stránka