Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 102 - 6701R008 - Politologie (Bakalářský program B6701) (Kombinovaná)
počet: 37
zúčastnili se: 30
splnili podmínky přijetí: 28
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 27
přijatí celkem: 27

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PT - Písemný test
počet zúčastněných: 37 
nejlepší možný výsledek: 90 
nejlepší dosažený výsledek: 85 
průměrný výsledek: 49 
směrodatná odchylka: 26,6915941441255 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

2.7.2020 - 22:06:12 Úvodní stránka