Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 113 - 7504R271 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 51
zúčastnili se: 39
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 17
přijatí rovnou: 22
přijatí celkem: 22

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: UPP - Učitelství praktického vyučování (písemná)
počet zúčastněných: 39 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 114 
průměrný výsledek: 73 
směrodatná odchylka: 43,9999168456201 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 0:28:20 Úvodní stránka