Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 113 - 7504R271 - Učitelství praktického vyučování (Bakalářský program B7507) (Kombinovaná)
počet: 48
zúčastnili se: 35
splnili podmínky přijetí: 29
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 27
přijatí celkem: 27

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: UPP - Učitelství praktického vyučování (písemná)
počet zúčastněných: 35 
nejlepší možný výsledek: 120 
nejlepší dosažený výsledek: 111 
průměrný výsledek: 79 
směrodatná odchylka: 50,2767688775391 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:12:41 Úvodní stránka