Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 212 - 1501V028 - Aplikovaná biologie a ekologie (Doktorský program P1501) (Kombinovaná)
počet: 5
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 3
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 2
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 1:09:20 Úvodní stránka