Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 225 - 7202R001 - Jazyková a literární kultura (Bakalářský program B7310) (Kombinovaná)
počet: 64
zúčastnili se: 36
splnili podmínky přijetí: 35
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 35
přijatí celkem: 35

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: JLP - Jazyková a literární kultura
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 168 
průměrný výsledek: 112 
směrodatná odchylka: 102,531265363243 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:26:11 Úvodní stránka