Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 241 - 7105T005 - Archivnictví - modul Archivnictví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 10
zúčastnili se: 8
splnili podmínky přijetí: 6
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 6
přijatí celkem: 6

Obor nemá písemné části zkoušky.

30.3.2020 - 21:52:08 Úvodní stránka