Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 241 - 7105T005 - Archivnictví - modul Archivnictví a pomocné vědy historické (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 7
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Obor nemá písemné části zkoušky.

2.7.2020 - 21:56:07 Úvodní stránka