Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 242 - 7105T005 - Archivnictví - modul Moderní systémy v archivnictví (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 21
zúčastnili se: 18
splnili podmínky přijetí: 14
nesplnili podmínky přijetí: 4
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 13

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:29:55 Úvodní stránka