Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 244 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 38
zúčastnili se: 29
splnili podmínky přijetí: 23
nesplnili podmínky přijetí: 6
přijatí rovnou: 13
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:13:55 Úvodní stránka