Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 244 - 7105T021 - Historie (Navazující magisterský program N7105) (Kombinovaná)
počet: 22
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 19
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 18
přijatí celkem: 18

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:41:03 Úvodní stránka