Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 245 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 25
zúčastnili se: 19
splnili podmínky přijetí: 16
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 11
přijatí celkem: 11

Obor nemá písemné části zkoušky.

4.6.2020 - 0:38:34 Úvodní stránka