Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 245 - 6701T021 - Politologie - africká studia (Navazující magisterský program N6701) (Kombinovaná)
počet: 18
zúčastnili se: 15
splnili podmínky přijetí: 15
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 14
přijatí celkem: 14

Obor nemá písemné části zkoušky.

6.7.2020 - 2:14:36 Úvodní stránka