Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 264 - 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) (Kombinovaná)
počet: 73
zúčastnili se: 55
splnili podmínky přijetí: 44
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 30
přijatí celkem: 33

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PVP - Pedagogika předškolního věku
počet zúčastněných: 55 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 168 
průměrný výsledek: 117 
směrodatná odchylka: 70,367841746576 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
64 88 104 104 112 120 128 128 128 144 168

1.6.2020 - 19:32:04 Úvodní stránka