Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 264 - 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) (Kombinovaná)
počet: 79
zúčastnili se: 64
splnili podmínky přijetí: 55
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 32
přijatí celkem: 32

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: PVP - Pedagogika předškolního věku
počet zúčastněných: 64 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 160 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka: 62,0726562057521 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
64 96 104 112 112 120 128 128 144 152 160

13.8.2020 - 2:27:36 Úvodní stránka