Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 264 - 7501T010 - Pedagogika předškolního věku (Navazující magisterský program N7531) (Kombinovaná)
počet: 85
zúčastnili se: 74
splnili podmínky přijetí: 74
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 43
přijatí celkem: 43

Obor nemá písemné části zkoušky.

12.7.2020 - 17:43:14 Úvodní stránka