Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 312 - 7506T038 - Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení (Navazující magisterský program N7506) (Kombinovaná)
počet: 122
zúčastnili se: 97
splnili podmínky přijetí: 88
nesplnili podmínky přijetí: 9
přijatí rovnou: 24
přijatí celkem: 26

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: RCP - Spec. pedagogika rehab. činnosti a management spec. zařízení
počet zúčastněných: 97 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 200 
průměrný výsledek: 137 
směrodatná odchylka: 75,2614981637053 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
80 100 110 120 130 140 145 155 160 175 200

1.6.2020 - 19:26:31 Úvodní stránka