Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 330 - 6731R029 - Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (Bakalářský program B6731) (Kombinovaná)
počet: 49
zúčastnili se: 49
splnili podmínky přijetí: 46
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 26
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: USP - Písemná zkouška
počet zúčastněných: 49 
nejlepší možný výsledek: 200 
nejlepší dosažený výsledek: 188 
průměrný výsledek: 136 
směrodatná odchylka: 69,0625789024976 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:31:27 Úvodní stránka