Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3449 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Kombinovaná)
počet: 129
zúčastnili se: 129
splnili podmínky přijetí: 129
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 110
přijatí celkem: 112

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:30:21 Úvodní stránka