Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3449 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Kombinovaná)
počet: 83
zúčastnili se: 57
splnili podmínky přijetí: 57
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 57
přijatí celkem: 57

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 57 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 55 
směrodatná odchylka: 46,1416175464803 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
15 30 30 40 40 50 55 65 100 100 100

6.7.2020 - 1:58:54 Úvodní stránka