Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2018 - Detail oboru

obor: 3449 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Kombinovaná)
počet: 115
zúčastnili se: 72
splnili podmínky přijetí: 72
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 72
přijatí celkem: 72

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 72 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 46 
směrodatná odchylka: 40,5144132996333 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 25 30 35 40 45 50 55 60 70 100

2.7.2020 - 21:53:48 Úvodní stránka