Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3449 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Kombinovaná)
počet: 84
zúčastnili se: 62
splnili podmínky přijetí: 62
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 62
přijatí celkem: 62

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 62 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 50 
směrodatná odchylka: 38,4871654882245 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 19 30 35 45 50 55 60 70 85 100

2.7.2020 - 22:02:07 Úvodní stránka