Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3450 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Prezenční)
počet: 354
zúčastnili se: 354
splnili podmínky přijetí: 354
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 307
přijatí celkem: 308

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 19:38:26 Úvodní stránka