Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3450 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Prezenční)
počet: 316
zúčastnili se: 316
splnili podmínky přijetí: 316
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 267
přijatí celkem: 273

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 18:18:27 Úvodní stránka