Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3450 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Prezenční)
počet: 212
zúčastnili se: 147
splnili podmínky přijetí: 147
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 147
přijatí celkem: 147

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 147 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 60 
směrodatná odchylka: 46,313975708057 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
20 35 40 45 50 60 65 70 80 100 100

12.7.2020 - 18:08:06 Úvodní stránka