Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3450 - 1802R001 - Aplikovaná informatika (Bakalářský program B1802) (Prezenční)
počet: 254
zúčastnili se: 193
splnili podmínky přijetí: 193
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 193
přijatí celkem: 193

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 192 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 53 
směrodatná odchylka: 42,4431432643278 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
2 13 25 35 45 50 60 65 85 100 100

6.7.2020 - 2:32:30 Úvodní stránka