Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3451 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Kombinovaná)
počet: 157
zúčastnili se: 112
splnili podmínky přijetí: 112
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 47
přijatí celkem: 47

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 112 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 47 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 18,1465052915672 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
7 14 18 20 21 24 26 29 32 36 47

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 112 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 42 
průměrný výsledek: 29 
směrodatná odchylka: 19,4055610174968 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
16 20 24 26 28 30 30 32 34 38 42

4.6.2020 - 0:54:34 Úvodní stránka