Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2019 - Detail oboru

obor: 3451 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Kombinovaná)
počet: 123
zúčastnili se: 85
splnili podmínky přijetí: 85
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 52
přijatí celkem: 52

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 85 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 23,6813026796326 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
17 24 26 30 31 33 35 39 41 42 50

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 85 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 44 
průměrný výsledek: 23 
směrodatná odchylka: 17,4735957177566 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
6 16 18 20 22 24 24 28 30 32 44

2.7.2020 - 22:03:54 Úvodní stránka