Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3454 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 428
zúčastnili se: 332
splnili podmínky přijetí: 332
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 53
přijatí celkem: 53

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 332 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 45 
průměrný výsledek: 22 
směrodatná odchylka: 14,7026673311692 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
6 12 15 18 20 22 24 26 30 34 45

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 332 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 48 
průměrný výsledek: 30 
směrodatná odchylka: 18,210137768282 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
12 20 22 26 28 30 34 36 38 40 48

3.6.2020 - 23:44:12 Úvodní stránka