Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3454 - 6501R012 - Management cestovního ruchu - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 371
zúčastnili se: 288
splnili podmínky přijetí: 288
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 61
přijatí celkem: 69

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: AJ - Anglický jazyk
počet zúčastněných: 288 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 47 
průměrný výsledek: 26 
směrodatná odchylka: 16,29262249987 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
11 16 19 21 23 26 29 31 34 37 47

zkouška: VSZ - Všeobecné znalosti
počet zúčastněných: 288 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 50 
průměrný výsledek: 31 
směrodatná odchylka: 18,7938639777807 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
6 22 26 28 30 32 34 36 38 42 50

6.7.2020 - 1:57:00 Úvodní stránka