Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3458 - 6209R015 - Informační management (Bakalářský program B6209) (Prezenční)
počet: 211
zúčastnili se: 158
splnili podmínky přijetí: 158
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 158
přijatí celkem: 158

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných: 158 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 55 
směrodatná odchylka: 38,4469672793502 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
10 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100

6.7.2020 - 2:24:56 Úvodní stránka