Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3461 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Kombinovaná)
počet: 54
zúčastnili se: 31
splnili podmínky přijetí: 28
nesplnili podmínky přijetí: 3
přijatí rovnou: 28
přijatí celkem: 28

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 31 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 55 
směrodatná odchylka: 56,6396758752117 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:32:56 Úvodní stránka