Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3462 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Prezenční)
počet: 61
zúčastnili se: 51
splnili podmínky přijetí: 40
nesplnili podmínky přijetí: 11
přijatí rovnou: 36
přijatí celkem: 36

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 51 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 59 
směrodatná odchylka: 40,7857601019887 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
17 26 33 35 40 44 58 100 100 100 100

1.6.2020 - 19:37:22 Úvodní stránka