Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3462 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Prezenční)
počet: 46
zúčastnili se: 42
splnili podmínky přijetí: 29
nesplnili podmínky přijetí: 13
přijatí rovnou: 29
přijatí celkem: 29

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 42 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 61 
směrodatná odchylka: 33,0729316149893 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

3.6.2020 - 23:37:47 Úvodní stránka