Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3462 - 1802T001 - Aplikovaná informatika (Navazující magisterský program N1802) (Prezenční)
počet: 45
zúčastnili se: 36
splnili podmínky přijetí: 35
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 35
přijatí celkem: 35

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: INM - Informatika a matematika
počet zúčastněných: 36 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 100 
průměrný výsledek: 52 
směrodatná odchylka: 39,3777334798981 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:34:31 Úvodní stránka