Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3463 - 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) (Kombinovaná)
počet: 70
zúčastnili se: 47
splnili podmínky přijetí: 45
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 45
přijatí celkem: 45

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: EKN - Ekonomie
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 16 
směrodatná odchylka: 13,2881530432144 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: INF - Informatika
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 60 
průměrný výsledek: 24 
směrodatná odchylka: 24,4766582004093 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MNG - Management
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 22 
směrodatná odchylka: 16,4047907787457 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

12.7.2020 - 19:33:45 Úvodní stránka