Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3464 - 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) (Prezenční)
počet: 106
zúčastnili se: 91
splnili podmínky přijetí: 77
nesplnili podmínky přijetí: 14
přijatí rovnou: 57
přijatí celkem: 58

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: EKN - Ekonomie
počet zúčastněných: 91 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 20 
směrodatná odchylka: 10,5545660599878 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
9 13 14 16 17 19 21 24 30 30 30

zkouška: INF - Informatika
počet zúčastněných: 91 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 60 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 21,5249971401122 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
4 10 13 15 18 20 23 26 60 60 60

zkouška: MNG - Management
počet zúčastněných: 91 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 20 
směrodatná odchylka: 10,3223263606585 
Decilové hranice
min d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 max
8 14 16 18 20 20 20 22 30 30 30

3.6.2020 - 23:28:49 Úvodní stránka