Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3464 - 6209T015 - Informační management (Navazující magisterský program N6209) (Prezenční)
počet: 57
zúčastnili se: 41
splnili podmínky přijetí: 39
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 39
přijatí celkem: 39

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: EKN - Ekonomie
počet zúčastněných: 41 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 20 
směrodatná odchylka: 14,3619649978935 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: INF - Informatika
počet zúčastněných: 41 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 60 
průměrný výsledek: 28 
směrodatná odchylka: 24,258557482975 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MNG - Management
počet zúčastněných: 41 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 30 
průměrný výsledek: 22 
směrodatná odchylka: 14,8237408595222 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

13.8.2020 - 2:22:52 Úvodní stránka