Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3466 - 1802V001 - Aplikovaná informatika (Doktorský program P1802) (Prezenční)
počet: 6
zúčastnili se: 5
splnili podmínky přijetí: 4
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Obor nemá písemné části zkoušky.

1.6.2020 - 17:44:10 Úvodní stránka