Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2015 - Detail oboru

obor: 3475 - 1407R005 - Chemie (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 33
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 20
přijatí celkem: 20

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek: 150 
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 121 
směrodatná odchylka: 79,0064163726944 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 18:57:33 Úvodní stránka