Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3475 - 1407R005 - Chemie (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 28
zúčastnili se: 24
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 2
přijatí rovnou: 17
přijatí celkem: 17

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 24 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 150 
průměrný výsledek: 120 
směrodatná odchylka: 59,7341718187368 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

1.6.2020 - 19:26:40 Úvodní stránka