Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3475 - 1407R005 - Chemie (Bakalářský program B1407) (Prezenční)
počet: 25
zúčastnili se: 23
splnili podmínky přijetí: 22
nesplnili podmínky přijetí: 1
přijatí rovnou: 18
přijatí celkem: 18

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CHP - Chemie písemná zkouška
počet zúčastněných: 23 
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 130 
průměrný výsledek: 43 
směrodatná odchylka: 52,9451891955375 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:31:52 Úvodní stránka