Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 3479 - 6208R113 - Finanční management - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 11
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 4
přijatí celkem: 4

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CPB - Celkový počet bodů
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 88 
průměrný výsledek: 60 
směrodatná odchylka: 50,1374199912792 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 17 
průměrný výsledek: 10 
směrodatná odchylka: 9,36839117526745 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MAX - Matematika - přepočtené body
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 42 
průměrný výsledek: 27 
směrodatná odchylka: 23,4209792626395 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 49 
průměrný výsledek: 33 
směrodatná odchylka: 27,0586231235277 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

4.6.2020 - 0:39:55 Úvodní stránka