Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2017 - Detail oboru

obor: 3479 - 6208R113 - Finanční management - německý jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční)
počet: 9
zúčastnili se: 7
splnili podmínky přijetí: 7
nesplnili podmínky přijetí: 0
přijatí rovnou: 3
přijatí celkem: 3

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: CPB - Celkový počet bodů
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 74 
průměrný výsledek: 44 
směrodatná odchylka: 28,0816177573821 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MA - Matematika
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 14 
průměrný výsledek:
směrodatná odchylka: 5,13945460005299 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: MAX - Matematika - přepočtené body
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 35 
průměrný výsledek: 17 
směrodatná odchylka: 12,8486363015885 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

zkouška: NJ - Německý jazyk
počet zúčastněných:
nejlepší možný výsledek:  
nejlepší dosažený výsledek: 39 
průměrný výsledek: 26 
směrodatná odchylka: 16,2128696675556 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 2:38:38 Úvodní stránka