Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce
Statistiky přijímacích řízení
Úvodní stránka
seznam oborů
Statistiky PZ 2016 - Detail oboru

obor: 348 - 7503T047 - Učitelství pro 1. stupeň základní školy (Magisterský program M7503) (Kombinovaná)
počet: 71
zúčastnili se: 47
splnili podmínky přijetí: 37
nesplnili podmínky přijetí: 10
přijatí rovnou: 37
přijatí celkem: 37

Statistika písemné části zkoušky

zkouška: 1ZP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (písemná)
počet zúčastněných: 47 
nejlepší možný výsledek: 100 
nejlepší dosažený výsledek: 92 
průměrný výsledek: 69 
směrodatná odchylka: 51,3681407212866 
Decilové hranice
 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky.

6.7.2020 - 1:52:37 Úvodní stránka